Hotărârea nr. 287/2018

HCL 287 – Hotarare privind acordarea unui număr de 3628 pachete de Crăciun pentru personalul didactic, auxiliar și nedidactic angajat în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE privind acordarea unui număr de 3628 pachete de Crăciun pentru personalul didactic, auxiliar și nedidactic angajat în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17185/06.12.2018 întocmit de Administrația Școlilor Sector 6 și Expunerea de motive a d-nei Consilier Local Gaspar Florentina;

în temeiul prevederilor art. 102 alin. (1), coroborat cu art. 105 alin. 2) lit. 1) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională cu modificările și completările ulterioare, a adresei Inspectoratului Școlar Sector 6 al Municipiului București din data de 06.12.2018 privind numărul personalului didactic, auxiliar și nedidactic, angajat în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6;

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. j) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă. în limita fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2018, în luna decembrie, acordarea unui număr de 3628 pachete de Crăciun pentru personalul didactic, auxiliar și nedidactic angajat în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, în valoare de 80 lei cu TVA/pachet/angajat.

Art. 2. (1) Finanțarea contravalorii pachetelor, în cuantum de 290.240 lei cu I VA. va fi suportată din capitolul bugetar 65.02. ’'Bunuri și servicii", aferent fiecărei unități de învățământ, pe anul 2018.

(2) Numărul pachetelor pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, este prevăzut în Anexa, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6, Direcția Generală Economică și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 287

Data: 11.12.2018CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

Secretar


Sectorului 6,


Derpjrei Spțridon


BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6. ro, e-mail: prim6(a),primarie6. ro

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 287/11.12.2018

SITUAȚIA NUMERICĂ A PERSONALULUI ANGAJAT ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN SECTORUL 6

Nr. Crt.

Unitatea

1. Total persoane didactic:

2. Total persoane didactic -auxiliar:

3. Total persoane nedidactic:

Total unitate

1

COLEGIUL ECONOMIC COSTIN C.

KIRITESCU

50

7

6

63

2

COLEGIUL NATIONAL ELENA CUZA

60

7

5

72

3

COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL

53

8

10

71

4

COLEGIUL TEHNIC CAROL I

36

8

9

53

5

COLEGIUL TEHNIC DE POSTA SI TELECOMUNICAȚII GHEORGHE A1RINEI

71

13

26

110

6

COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI

31

5

7

43

7

COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU

50

17

31

98

8

COLEGIUL TEHNIC PETRU MAIOR

38

10

10

58

9

GRĂDINIȚĂ COLT DE RAI

17

2

9

28

10

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ALBINUTELE

15

1

11

27

1 1

GRĂDINIȚĂ DUMBRAVA MINUNILOR

21

2

11

34

12

GRĂDINIȚĂ FULG DE NEA

17

1

9

27

13

GRĂDINIȚĂ HILLARY CLINTON

16

1

10

27

14

GRĂDINIȚĂ M.AP.N. NR. 1

15

1

0

16

15

GRĂDINIȚĂ NR. 111

21

2

10

33

16

GRĂDINIȚĂ NR. 170

20

1

7

28

17

GRĂDINIȚĂ NR. 208

17

2

1 1

30

18

GRĂDINIȚĂ NR. 209

19

2

11

32

19

GRĂDINIȚĂ NR. 210

16

1

9

26

20

GRĂDINIȚĂ NR. 217

22

2

13

37

21

GRĂDINIȚĂ NR. 218

27

1

10

38

22

GRĂDINIȚĂ NR. 229

18

2

10

30

23

GRĂDINIȚĂ NR. 230

17

2

7

26

24

GRĂDINIȚĂ NR. 246

23

2

16

41

25

GRĂDINIȚĂ NR. 250

23

2

17

42

26

GRĂDINIȚĂ NR. 272

18

4

14

36

27

GRĂDINIȚĂ NR. 273

22

2

14

38

28

GRĂDINIȚĂ NR. 274

28

9

29

66

29

GRĂDINIȚĂ NR. 40

20

2

14

36

30

GRĂDINIȚĂ NR. 41

26

2

18

46

31

GRĂDINIȚĂ NR. 94

18

2

11

31

32

GRĂDINIȚĂ PARADISUL PITICILOR

15

2

12

29

33

GRĂDINIȚĂ PRICHINDEL

30

2

19

51

34

GRĂDINIȚĂ SP1RIDUSII

20

2

10

32

35

GRĂDINIȚĂ ZANA FLORILOR

11

2

8

21

36

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV MIRCEA ELIADE

53

10

14

77

37

LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PON1

41

6

12

59

38

LICEUL TEHNOLOGIC SF. ANTIM 1V1REANU

32

3

6

41

39

LICEUL TEORETIC EUGEN LOVINESCU

74

9

13

96

40

LICEUL TEORETIC MARIN PREDA

80

10

14

104

41

LICEUL TEORETIC TUDOR

VLADIMIRESCU

42

9

8

59

42

ȘCOALA GIMNAZIALA ADRIAN

PAUNESCU

29

6

5

40

43

ȘCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN

BRANCUS1

76

6

13

95

44

ȘCOALA GIMNAZIALA ION DUMITRIU

49

8

8

65

45

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 117

82

10

17

109

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 142

42

6

10

58

47

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 153

16

3

5

24

48

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 156

54

6

12

72

49

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 161

16

2

4

22

50

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 163

37

5

15

57

51

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 164

29

5

9

43

52

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 167

22

5

5

32

53

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 168

38

6

15

59

54

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 169

45

7

12

64

55

ȘCOALA GIMNAZIALA ORIZONT

40

5

8

53

56

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 197

61

5

7

73

57

ȘCOALA GIMNAZIALA REGINA MAR1A

60

6

8

74

58

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 206

46

6

8

60

59

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 279

47

6

13

66

60

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 309

42

5

10

57

61

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 31 1

26

5

5

36

62

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 59

50

4

8

62

63

ȘCOALA GIMNAZIALA REGELE MIHAI I

34

4

7

45

64

ȘCOALA GIMNAZIALA SFANTA TREIME

34

4

7

45

65

ȘCOALA GIMNAZIALA SFANȚUL ANDREI

90

7

13

110

66

ȘCOALA GIMNAZIALA SFINȚII

CONSTANTIN SI ELENA

33

4

7

44

67

ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA

CONSTANTIN PAUNESCU

90

16

24

130

68

ȘCOALA PROFESIONALA SPECIALA PENTRU DEFICIENT! DE AUZ SFANTA MAR1A

34

11

8

53

69

CLUBUL COPIILOR SECTOR 6

14

1

1

16

70

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 5

22

3

7

32

71

CASA CORPULUI DIDACTIC BUCUREȘTI

14

5

1

20

TOTAL SECTOR 6

2515

350

763

3628

PREȘEDINTE DE

9