Hotărârea nr. 178/2018

HCL 178 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 120 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 120 blocuri de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 4269/27.08.2018 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului Local nr. 251 din 10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de investiții în scopul reducerii consumului de energie și a emisiei de CCL pentru blocurile de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București, modificată și completată de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 117 din 27.04.2017;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 120 blocuri de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,Nr.: 178

Data: 30.08.2018BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ Ă CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax: 0376204446, www.primarie6. ro email: prim6(a),primarie6. ro

Lei

Nr. crt.

ADRESA IMOBIL

Valoare de

investiție

- fara TVA -

Valoare C+M - fara TVA -

Valoare de

investiție - cu TVA -

Valoare C+M

- cu TVA -

1

Bloc 15D, Str Fabricii, Nr 2B4

2.888.670,13

2.536 369,88

3.437.498,45

3.018.280,15

2

Bloc 19, Calea Giulesti, Nr. 119

1.280.597,86

1.125.865,42

1.523.892,45

1.339.779,85

3

Bloc 24, Sc 1-2, Sc. C, Str 9 Mai, Nr. 7, Str Porumbacu, Nr.1

5.233.675,95

4.607.873,05

6 228.055,39

5.483 368,93

4

Bloc 28, Aleea Dumbravita, Nr. 2

4.336.544,14

3.834.747,43

5.160.468,52

4.563.349,44

5

Bloc 36, Sc. 1-2, Bd. Timișoara, Nr. 39

3.105.132,06

2.731.766,30

3.695.088,17

3.250.801,90

6

Bloc 41. Bd. luliu Maniu, Nr. 176-180

2.328.711,02

2.047.816,55

2.771.147,11

2.436 901,70

7

Bloc 108, Sc. 1-4, Str. Mihaela Ruxandra Marcu,

Nr. 3

6.295.413,73

5.555.756,87

7.491.523,34

6.611.350,67

8

Bloc 155, Str. Vistiernicul Stavrinos, Nr. 25

3.223 344,13

2.822.318,94

3.835.760,51

3 358 559,54

9

Bloc 159, Sc. 1-3, Aleea Birsanesti, Nr. 1

3.207.205,15

2.807.836,74

3.816.555,14

3.341.325,72

10

Bloc417D, Str. Valea lalomitei, Nr. 2A

6.122.669,38

5.407.420,53

7.285.957,58

6434 830,43

11

Bloc 832, Str. Bozieni, Nr 6

5.037.666,93

4 432 145,52

5.994.804,65

5.274.253,17

12

BlocA2, Prelungirea Ghencea, Nr. 8-10

2.827.833,94

2.489,418,51

3 365.103,38

2.962.408,03

13

BlocA2, Str. Cetatea Histria, Nr. 10

2.756.851,64

2.425.464,80

3.280.634,46

2.886.303,11

14

BlocA12, Str. Segarcea, Nr. 3

2.842.273,02

2.502.427,86

3.382.285,90

2.977.889,16

15

BlocA13, Str Segarcea, Nr. 5

2.780.505,47

2.446.558,92

3 308.782,52

2.911.405,11

16

BlocA14, Str. Segarcea, Nr. 2-4

2.829 762,90

2.491.156,47

3.367.398,85

2.964.476,20

17

Bloc C12, Bd. Timișoara, Nr. 73

6.205.851,10

5.471.017,49

7.384.943,81

6.510.510,81

18

Bloc D23B, Aleea Parva. Nr 5

3.333.408,31

2.937.215,59

3.966.736,88

3.495.286,56

19

Bloc E21, Aleea Compozitorilor, Nr. 1

1.670.840,18

1.472.050,61

1 988.280,81

1.751.740,23

20

Bloc E26, Aleea Poiana Vadului, Nr. 3

1.671.476,89

1.469.926,14

1.989.038,51

1.749.212,11

21

Bloc G11, Aleea Compozitorilor, Nr. 9

1.086.670,31

951 424,37

1.293.118,67

1.132.195,00

22

BlocG15, Str. Rusetu, Nr. 10

1.138.209,82

999.963,97

1.354.450,68

1.189.957,13

23

Bloc 112, Str. Ariesul Mare, Nr. 5

2 692.863,43

2.375.995,83

3.204 488,47

2 827.435,03

24

Bloc M17, Str. Romancierilor, Nr. 2A

2.604.669,91

2.295.892,99

3.099.538,20

2 732.112,66

25

Bloc M52, Aleea Lunca Cernei, Nr. 6

3.378.784,42

2.987.791,95

4.020.734,47

3 555472,43

26

Bloc MIIB8/2, Str Tirgu Neamț, Nr. 13

2.598.255,97

2.290.118,08

3.091.905,61

2.725.240,51

27

Bloc OD5, Calea Giulesti, Nr. 22

1.173.358,78

1.033.862,43

1.396.277,94

1.230.296,29

28

Bloc P2, Sc 1-4, Aleea Istru, Nr 1

1.846.467,65

1.628.612,60

2.197.277,50

1.938.049,00

29

Bloc R1, Prelungirea Ghencea, Nr. 14

2.423.242,60

2.128.661,77

2 883.639,70

2.533.107,51

30

BlocTS2, Sc. 1, Str. Riul Doamnei, Nr. 8A

1.591.008,39

1.394.680,79

1.893.280,97

1.659.670,14

31

BlocTS3, Str. Riul Doamnei, Nr. 6B

1.553.183,15

1.360.600,96

1.848.268,94

1.619.115,14

32

BlocTS4, Str. Riul Doamnei, Nr. 6A

1.590.363,75

1.394.099,98

1.892.513,85

1.658.978,98

33

Bloc Z3, Str. Valea Calugareasca, Nr. 11

1.729.018,50

1.516.736,38

2.057.513,02

1.804.916,29

34

Bloc Z5, Aleea Pravat, Nr. 4

1.722.639,63

1.511.001,26

2.049 922,16

1.798.091,50

35

Bloc Z6, Aleea Pravat, Nr. 2

1.719.987,11

1.508.599,26

2.046.765,66

1.795.233,12

36

BlocZ9, Aleea Valea Florilor, Nr 6

1.721.104,85

1.509.618,45

2.048.095,77

1.796.445,96

37

BlocZ11, Str. Sandulesti, Nr. 1

1.720.768,42

1.509.303,20

2.047.695,41

1.796.070,81

38

Bloc Z15, Aleea Sandulesti, Nr 11

1.723.086,15

1.511.391,44

2.050.453,51

1.798.555,81

39

Bloc Z19, Sc. A, Str. Tincani, Nr. 6

1.702.891,93

1.493.208,95

2.026.422,39

1.776.918,65

40

BlocZ21, Aleea Compozitorilor, Nr. 10

1.713.016,96

1.502.331,42

2.038.471,18

1.787.774,39

41

BlocZ24, Str. Tincani, Nr. 5

1.721.277,80

1.509.762,15

2.048.301,59

1.796.616,96

42

BlocZ36, Drumul Taberei, Nr. 31

1.724.915,97

1.513.040,07

2.052.631,00

1.800.517,69

43

BlocZ38, Aleea Compozitorilor, Nr. 2

1.701.489,80

1.491.933,53

2.024 753,87

1.775.400,91

44

BlocZ44, Str. Tincani, Nr. 2

1.705.116,92

1.495.201,49

2.029.070,14

1.779.289,78

45

Bloc A42.Aleea Zvoristea. Nr. 3

3.075.014,01

2.711.931,19

3.659.247,67

3.227 198,12

46

Bloc M11, Str Delinesti.Nr. 6

2.594.368,92

2.286.780,67

3.087.280,03

2.721,269,00

47

Bloc TD12, Drumul Taberei, Nr. 97

1.159.430,34

1.365.608,83

1.855.703,12

1.625.074,51

48

Bloc TD16, Str. Chilia Veche , Nr. 3

1.546.009,36

1.353.518,70

1.839.732,14

1.610.687,26

49

BlocTD46, Drumul Taberei, Nr. 63

1.550.199,10

1.357.242,93

1.844.717,93

1.615.119,09

50

Bloc 5A, Aleea Politehnicii, Nr. 2

4.932.830,86

4.360.148,81

5.870.049,71

5.188.577,08

51

Bloc 10, Sc. 1 -3/ Bloc 10A Sc. 1 , Str. Baia de Aries,

Nr. 9/ Str. Baia de Aries nr. 9A

5.846.294,53

5.170.610,17

6.957.071,49

6.153.026,10

52

Bloc 21P, Bd. luliu Maniu, Nr. 17

8.630.532,22

7.626.823,65

10.270.314,34

9.075.920,15

53

Bloc 23, Sc. 1-3, Str. Lt. Gheorghe Saidac, Nr. 15

4.714.751,26

4.140.327,77

5.610.535,00

4.926.990,04

54

Bloc 25-1, Aleea Cetatuia, Nr. 10

3.512.906,23

3.099.601,38

4.180.339,42

3.688.525,65

Nr. crt.

ADRESA IMOBIL

Valoare de

investiție

- fara TVA -

Valoare C+M -fara TVA -

Valoare de investiție

- cu TVA -

Valoare C+M

- cu TVA -

55

Bloc 34, Bd. Timișoara, Nr. 43

2.792.114,31

2.456.281,91

3.322.629,17

2.922.975,47

56

Bloc 59, Str. Vintila Mihailescu, Nr.3

4.876.688,92

4.286.237,43

5.803.240,81

5.100.622,54

57

Bloc 64, Sc 1-3, Str Vintila Mihailescu , Nr20

4.802.267,55

4.219.057,27

5.714.679,39

5.020.678,15

58

Bloc 65-65A, Sc. A-C, Str. George Valsan, Nr. 6

5.014.203,57

4.411.110,03

5.966.883,23

5249.220,94

59

Bloc 114A, Sc. A-C, Str. Azurului, Nr. 3

4.907.779,04

4.312.651,48

5.840.238,06

5.132.055,26

60

Bloc 129, Sc A-D, Str. Ion Manolescu, Nr 2

6.697.610,60

5.912.877,16

7.970.137,60

7.036.323,82

61

Bloc 142, Sc. A-D, Str. Valea Lunga, Nr. 3

7.108.836,99

6.288.663,60

8.459.497,02

7.476.369,69

62

Bloc 151,Str. Birsanesti,Nr. 3

2.533.629,49

2.223.534,07

3.015.000,08

2.646.005,54

63

Bloc 153A, Str. Vistiernicul Stavrinos, Nr. 28

2.625 523,08

2.305.757,46

3.124.353,45

2.743.851,38

64

Bloc 312, Str Apele Vii, Nr. 2A

948.819,89

834.554,01

1.129.076,68

993.119,28

65

BlocA15BIS, Aleea Callatis, Nr. 8

2.047.050,72

1.803.636,66

2.435.971,36

2.146.327,63

66

Bloc A2, Aleea Sandava, Nr 2

2.002.016,03

1.763.189,21

2.382.380,08

2.098.195,16

67

BlocA4, Str. Cetatea Histria, Nr. 6

2.899.319,59

2.553.697,78

3.450 171,32

3.038.900,36

68

Bloc A20, Aleea Parva, Nr 2

3.084.340,72

2.720.334,39

3.670.346,46

3.237.197,92

69

Bloc A28, Str. Valea Oltului, Nr 16

2.971.170,68

2.618.370,29

3.535.674,12

3.115.860,65

70

BlocA35, Aleea Parva, Nr. 8

2.118.084,11

1.867.636,42

2.520 501,10

2.222.487,34

71

Bloc A47, Aleea Craiesti, Nr. 2

3.136 435,35

2.767.270,67

3.732.339,07

3.293.052,09

72

Bloc A53, Aleea Valea Viilor, Nr. 2

2.069.738,50

1 824.077,92

2.462.969,81

2.170.652,73

73

Bloc D6, Aleea Valea Sălciei, Nr. 3

2.552 223,14

2 249 573,66

3.037.126,53

2.676.992,66

74

Bloc D7, Sc. 1-8, Aleea Istru, Nr. 9

3.417.198,34

3.013.908,07

4.066.447,03

3.586.550,60

75

Bloc D21, Str. Valea lalomitei, Nr. 5

2.590.004,84

2283614,27

3.082.086,76

2.717.500,98

76

Bloc D22, Str. Valea lalomitei, Nr. 3

2.573.503,84

2.268.747,19

3.062.450,57

2.699.809,15

77

Bloc D30, Str. Valea Oltului, Nr. 22

1.686.076,21

1.483.988,82

2.006.411,67

1.765.946,70

78

Bloc D32, Str. Valea Oltului, Nr 26

1.709.924,32

1.505.475,53

2.034.790,93

1.791.515,88

79

Bloc D41, Aleea Craiesti, Nr. 6

2.560.439,21

2.256.976,19

3.046.903,66

2.685.801,67

80

Bloc F3, Str. Preciziei, Nr. 16

1.334.044,96

1.168.785,45

1.587.494,50

1.390.854,68

81

Bloc M4, Aleea Potaisa, Nr. 2

3.140.157,21

2.774.966,36

3.736.768,08

3.302.209,96

82

Bloc M41, Str. Valea Oltului, Nr. 28

3.123.647,47

2.759 940,77

3.717.121,49

3.284.329,51

83

Bloc 08, Str. Dezrobirii, Nr. 40

4.761.995,18

4.182.836,20

5.666 755,26

4.977.575,08

84

Bloc P10, Sc. 1-6, Str Cetatea de Balta, Nr. 26

4.157.498,61

3.669.394,38

4.947.404,36

4.366.579,31

85

Bloc R7, Str. Targu Neamț, Nr. 2

2.215.473,79

1 941.806,20

2.636.394,79

2.310.749,37

86

BlocTD6, Str. Valea lui Mihai, Nr. 14

1.537.917,54

1.346 214,39

1.830.102,86

1 601 995,13

87

BlocTDH, Str. Valea lui Mihai, Nr. 9

1 524 215,32

1.333.849,29

1.813.797,22

1.587.280,66

88

Bloc TD17, Str. Topolovat, Nr. 2

1.548.212,31

1 355.503,52

1 842.353,65

1.613.049,19

89

Bloc TD20, Str. Topolovat, Nr. 8

1.540.810,68

1.348.832,86

1.833.545,72

1.605.111,11

90

Bloc TD22, Str. Topolovat, Nr. 12

1.573.821,15

1.378.543,22

1 872 828,17

1.640.466,43

91

Bloc TD44, Drumul Taberei, Nr. 67

1.570.322,61

1 375 422,55

1.868.664,91

1.636.752,84

92

Bloc Z6, Str. Sibiu, Nr. 19

1.776.855,43

1.559.699,32

2.114.438,96

1.856.042,20

93

Bloc Z12,Sc. A,Str Sibiu, Nr. 35

1.749.704,22

1 535.353,02

2.082.129,02

1.827.070,10

94

Bloc 2ICEM, Calea Crangasi, Nr. 58C

1.148.077,22

1.008.784,41

1.366.192,89

1.200.453,45

95

Bloc 3, luliu Maniu, Nr. 52-72

4.818.495,70

4.241.893,06

5.733.990,88

5 047.852,75

96

Bloc 3, Sc. 1-6/c. 7,8, Aleea Politehnicii, Nr. 6/Str Baia de Aries nr. 3

3.448.396,79

3.035.863,76

4.103.573,18

3.612.677,87

97

Bloc 4+4ANEXA, Calea Giulesti, Nr 46-48

9.476.240,95

8.398.641,80

11.276.707,74

9.994.383,74

98

Bloc 5, Calea Giulesti, Nr. 111

4.676.025,84

3.945.034,48

5.564.470,75

4.694.591,04

99

Bloc 5P, Sc. 1-10, Bd. luliu Maniu, nr. 69

12.588.730,16

11.120.807,92

14.980.569,88

13.233.761,42

100

Bloc 7P, Sc. 1-11, Bd. luliu Maniu, Nr. 65

16.178.990,33

14.321.210,07

19.252.979,50

17.042.239,99

101

Bloc 10A, Bd luliu Maniu, Nr. 59

13.655.495,98

12.041.695,33

16.250.021,21

14.329.617,45

102

Bloc 13ICEM, Sc. 1-3, Calea Crangasi, Nr. 36

4.316.425,89

3.806.258,68

5.136.527,81

4.529.447,83

103

Bloc 14, Sc. A-D, Bd. luliu Maniu, Nr. 16

6.763.902,95

5.963.149,06

8.049.025,52

7.096.147,38

104

Bloc 15A+B, Sc. A-B, Bd. luliu Maniu, Nr. 18-20

7.544.640,20

6.662.110,84

8.978.102,84

7.927.911,90

105

Bloc 16, Sc. A-C, Calea Crangasi, Nr. 32

4.936.845,16

4.342.903,82

5.874.826,75

5.168.055,55

106

Bloc 16B, Str. Centurii, Nr. 1

1.652.152,77

1.368.691,11

1.966.061,79

1 628 742,42

107

Bloc 17, Bd. luliu Maniu, Nr. 55

12.660.616,40

11.134.530,62

15.066.114,53

13.250.091,44

108

Bloc 21, Calea Crangasi, Nr. 27

1.519.259,66

1.336.681,30

1.807.900,00

1.590.650,74

109

Bloc 31, Aleea Ariesul Mare, Nr. 7

2.560.412,58

2.273.457,54

3.046.890,97

2.705.414,47

110

Bloc 50, Calea Crangasi, Nr. 30

3.078.095,19

2.712.447,72

3.662.914,28

3.227.812,79

111

Bloc 105, Sc. A-F, Str. Cupolei, Nr. 2

8226.792,67

7.263.024,77

9.789.864,29

8.642.999,47

112

Bloc 107, Str. Ruxandra Mihaela Marcu, Nr. 5A

1.612.006,53

1.334.486,47

1.918.287,78

1.588.038,90

113

Bloc 131, Ion Manolescu, Nr. 4

3 346.298,32

2.963.830,87

3.982.095,02

3.526.958,74

114

Bloc D9, Str. Tirgu Neamț, Nr. 1

2.690.359,24

2.373.455,69

3.201.508,51

2.824.412,27

115

Bloc H, Sc. A-D, Bd. luliu Maniu, Nr. 170A

8.470.650,39

7.483.959,35

10.080.054,96

8.905.911,63

116

Bloc M21, Sc. 1-7, Aleea Cetatuia, Nr. 1

11.257.655,74

9.958.557,96

13.396 591,33

11.850.683,97

117

Bloc OD3, Aleea Poiana Muntelui, Nr. 2

6.666.442,20

5.640.871,54

7.933.066,21

6.712.637,13

118

Bloc OD5, Str. Nera, Nr. 2

6.709.801,83

5.677.813,99

7.984.664,17

6.756.598,65

119

Bloc Roșu, Str. Portocalelor, Nr. 2

2.023.242,08

1.684.859,63

2.407.658,07

2.004.982,96

120

BlocZ13-Z14, Str. Crainicului, Nr. 15

1.567.153,04

1.296.271,24

1.864.912,12

1.542.562,77

TOTAL

426.696.044,31

375.355.243,09

508.242.215,91

446.665.599,39

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail:

Qffi.ce@cQn.des.ifi'

Reg.Com.: J40Z7049; CUI: RO31730943

ContIBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei Cont Trezoreie: RO17 TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1

Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București

Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

secretariat@mcprQiect.ro

Reg.Com : J40/8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: RO111NGB0000999906033143, ING Bank,

cod unic de înregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836

Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Str. Fabricii, nr. 2B4,

Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc 15D

Nr. Crt.:

B040

Numărul proiectului:

3/34

Data:

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

49,07

43,79

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent

CO2 (tone)

121175,44

108117,46

valoarea totala a lucrărilor de intervenție, lei inclusiv TVA

3.437.498,45

3.086.069,90

Pentru detalii suplimentare cu privire la analiza financiar-economica, a sustenabilitatii si riscurilor, vezi Anexa 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție.

6.2    SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Analizele energetice din cadrul Raportului de audit energetic si analizele economice din cadruI Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție

pun in evidenta performantele pentru fiecare din cele doua variante.

Analizele energetice au fost prezentate in cadrul Raportului de audit energetic conform Metodologiei de calcul al performantelor energetice a clădirilor Mc 001/3-2006, completata cu Mc 001/4-2009 si analizele financiar-economice au fost prezentate in cadrul Anexei 1 -Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție conform Ghidului privind metodologia pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de Investiții - Document de lucru Nr. 4 din anul 2006 elaborat de Comisia Europeana cat si in baza Ghidului National pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor finanțate din instrumentele structurale elaborat de Ministerul Economiei si Finanțelor.

Varianta 1 - Pachetul de soluții P1-1 ce include soluția 11 - constând in izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum necesita o valoare mai mare de investiție, dar aduce o economie de energie demonstrata in calculele anterioare si asigura un confort termic sporit pentru utilizatorii blocului de locuințe. In plus, pentru a putea realiza in integralitate termoizolarea planseului peste subsol (conform soluției S4), este necesara intervenția asupra instalațiilor aflate la cota inferioara a planseului in cauza.

Având la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si analiza financiar-economica din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3.a indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Adresa: Str. Fabricii, nr. 2B4    Bloc 15D    Nr.crt.B040

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.437.498,45 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 3.018.280,15 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 2.888.670,13lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 2.536.369,88lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.b indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 57 la tr. 1 + 44 la tr.2

•    Autiia = 7685,56 mp

•    Autilajocuinte = 7685,56 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) 9199,77 mp

•    Aconstruita ~ 712,62 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Indicator proiect


(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an) Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)


Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului

1.489.056,47

157,32

241,80


Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

938.259,02

64,42

144,59


doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

economia anuala de energie (kWh/an)

598692,88

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

49,07

Adresa: Str. Fabricii, nr. 2B4    Bloc 15D    Nr.crt. B040

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

6.3.    c indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.437.498,45 lei, din care constructii-montaj (C + M): 3.018.280,15 lei (însumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 252,87 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 59,05 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 14,37 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3,89 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4. a    Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

6.4.    b Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)

Prezenta documentație respecta normele referitoare la cerința curenta, aflate in vigoare la data întocmirii ei.

Construcția existenta are destinația de locuințe colective, gradul II rezistenta la foc.

Dintre masurile adoptate pentru indeplinirea acestei cerințe amintim:

Astfel, in conformitate cu prevederile din Soluțiile cadru privind reabilitarea termo-higr-energetica a anevelopei clădirilor de locuit existente, Indicativ SC 007-2013 si din Hotararea 1061 din 30 octombrie 2012 pentru modificarea anexei 2.4 la Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, au fost definite clasele de reacție la foc specifice pentru materialele utilizate si s-a adoptat măsură bordarii cu fasii orizontale continue de

Nr. Proiect: 3/34

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL ai obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907I29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Str. Fabricii, nr. 2B4, Bloc 15D

Data:

23.05.2018

Beneficiar/lnvestitor:


■te


PRIMĂRIA SECTORULUI


1 euro= 4.6292 lei


*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 12)

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenaiari pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

8,187.80

1,555.68

9,743.48

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic ai clădirilor

9,567.76

1,817.87

11,385.63

3.5

Proiectare

39,375.02

7,481.25

46,856.27

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

31,460.41

5,977.48

37,437.89

TOTAL CAPITOLUL 3

94.090.98l

17,858.28

111,949.26

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2,511,257.31

477,138.89

2,988,396.19

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,511,257.31

477,138.89

2,988,396.19

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

25,112.57

4,771.39

29,883.96

5.1.1. Lucrări de construcții

25,112,57

4,771.39

29,883.96

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0,00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

258,209.27

49,059.76

307,269.04

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

283,321.84

53,831.15

337,152.99

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

,>TOTAii CAPITOLUL 6    ----- ---------

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:    / p    '«A    )    A-dțfo    t

2,888,670.13

548,828.32

3,437,498.45

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 <2 + 4.m^t5.1.1)cT

\    \    t

2,536,369.88

481,910.28

3,018,280.15

Intoc:

tehn. Constan'

tocnn,

stanlBlPopescu


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail:

Qffice^cfindesje

Reg.Com.: J40Z7049; CUI: RO31730943

Cont IBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei Cont Trezoreie: RO17.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1


Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București

Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

șecrfilâriatSrQCPiojecLrji

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: RO111NGB0000999906033143, ING Bank,

cod unic de înregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836

Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Calea Giulesti, nr. 119,

Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc 19

Nr. Crt:

B010

Numărul proiectului:

3/34

Data:

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3. a    indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 1.523.892,45 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 1.339.779,85 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 1.280.597,86lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 1.125.865,42lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.    b    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 38

•    Autiia = 2851,51 mp

•    Autiiajocuinte - 2748,97 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) = 3447,17 mp

•    Aconstruita = 602,19 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Indicator proiect

Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie

693.365,66

341.585,44

primară (kwh/an) Consumul anual specific de energie pentru încălzire

232,04

67,37

(kwh/m2/an)

Consumul anual specific de

320,55

147,70

energie (kwh/m2/an)

Adresa: Calea Giulesti, nr. 119    Bloc 19    Nr.crt.B010

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 3/34


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.) Pagina 55 din 64

doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

.......... ..... ........................ ......' - ....    - .■

economia anuala de energie (kWh/an)

382369,80

economia anuala de energie (in tone

31 34

echivalent petrol)

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect

77?Q1

de sera echivalent CO2 (tone)

6.3.    c    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 1.523.892,45 lei, din care constructii-montaj (C + M):    1.339.779,85 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la

subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 282,06 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 60,92 lei/mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 34,79 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4,65 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4.    a Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

6.4.    b    Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)

Prezenta documentație respecta normele referitoare la cerința curenta, aflate in vigoare la data intocmirii ei.

Construcția existenta are destinația de locuințe colective, gradul II rezistenta la foc.

Adresa: Calea Giulesti, nr. 119    Bloc 19    Nr.crt.B010

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului

București

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Calea Giulesti, nr. 119, Bloc 19

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ‘2)

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenaiari pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00'

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

• 0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

y 76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

3,067.98

582.92

3,650.90

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3,585.06

“*    681.16

4,266.22

3.5

Proiectare

14,753.89

2,803.24

17,557.13

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

13,525.73

2,569.88

16,095.61

TOTAL CAPITOLUL 3

40,432.65

7,663.20

48,095.85

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,114,718.24

211,796.47

1,326,514.70

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

5.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

-"4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,114,718.24

211,796.47

1,326,514.70

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Orqanizare de șantier.

11,147.18

2,117.96

13,265.14

5.1.1. Lucrări de construcții

11,147.18

2,117.96

13,265.14

5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote leqale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

114,299.79

21,716.96

136,016.74

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

125,446.97

23,834.92

149,281.89

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Preqatirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,280,597.86

243,294.59

1,523,892.45

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.jHJî«rTW'n<?x.

1,125,865.42

213,914.43

1,339,779.85

-- -

23.05.2018    (\    /

Beneficiar/lnvestitor:    l    DE    I    l<

PRIMĂRIA SECTORULUI 6    \ SOLDT’un°_/

\<S>C    S.RL    L

•2) In preturi ia data de 23.05.2018    4.6292

tehn. Constanta Popesc*

/

lei    '

X/

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail: office@condes.ro

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

Cont IBAN: RO88 BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei

Cont Trezoreie: RO17.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1

Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București Tel.: 0729 700 806 ; e-mail: seotelâLiâ.t@incurQie.ckLQ.

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022 Cont IBAN: RO11INGB0000999906033143, ING Bank, cod unic de înregistrare 36254204 Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836 Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Str. 9 Mai, nr. 7 Str. Porumbacu, nr. 1,

Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc 24, sc. 1-2, sc. C

Nr. Crt.:

B033

Numărul proiectului:

3/34

Data:

de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3. a    indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 6.228.055,39 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 5.483.368,93 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 5.233.675,95lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 4.607.873,05lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.    b    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 54 la tr. 1 + 54 la tr.2 + 54 la tr.3

•    Auwa = 13220,51 mp

•    Autiia iocuinte — 13220,51 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) 15397,2 mp

•    Aconstruita = 1499,79 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Indicator proiect


Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului


Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)


(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an) Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an)


3.079.964,34

186,51


1.740.282,94

64,24


Adresa: Str. 9 Mai, nr. 7 Str. Porumbacu, nr. 1    Bloc 24, sc. 1-2, sc. C    Nr.crt. B033

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București


doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

economia anuala de energie (kWh/an)

1425641,25

economia anuala de energie (in tone

116 86

echivalent petrol)

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect

2Q27R7 RQ

de sera echivalent CO2 (tone)

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)


272,26


144,80


6.3.    c    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 6.228.055,39 lei, din care constructii-montaj (C + M): 5.483.368,93 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 254,65 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 90,81 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 13,48 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4,11 lei / mp

6.3.    d durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4.    a    Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

6.4.    b Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)

Adresa: Str. 9 Mai, nr. 7 Str. Porumbacu, nr. 1    Bloc 24, sc. 1-2, sc. C    Nr.crt. B033

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Proiectant,

. ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Bloc 24, Sc. 1-2, Sc. C, Str. 9 Mai, Nr. 7, Str. Porumbacu, Nr.1

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2)

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

o.oc

O.OC

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

O.OC

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

13,703.51

2,603.67

16,307.18

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

16,013.09

3,042.49

19,055.58

3.5

Proiectare

65,900.02

12,521.00

78,421.02

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

56,246.58

10,686.85

66,933.43

TOTAL CAPITOLUL 3

157,363.19

29,880.01

187,243.20

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4,562,250.54

866,827.60

5,429,078.14

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

4,562,250.54

866,827.60

5,429,078.14

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

45,622.51

8,668.28

54,290.79

5.1.1. Lucrări de construcții

45,622.51

8,668.28

54,290.79

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

468,439.71

89,003.55

557,443.26

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

514,062.22

97,671.82

611,734.05

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

3regatirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

3robe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

5,233,675.95

994,379.43

6,228,055.39

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

4,607,873.05

875,495.88

5,483,368.93

Data:

23.05.2018

Beneficiar/lnvestitor:

PRIMĂRIA SECTORULUI 6


Jntocmit,

î> \ tehn. Cqftstanțți Popescu


*2) In preturi la data de 23.05.2018


1 euro=


4.6292


leK,
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578: e-mail: office®co n d fia ■ r.Q

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

ContIBAN: RO88.BTRLRONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei

Cont Trezoreie: R017.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1


Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București

Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

sej^tajiât@iP.cfiw.ie.ctJ2

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: RO11INGB0000999906033143, ING Bank,

cod unic de înregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836

Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Aleea Dumbravita, nr. 2,

Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc 28

Nr. Crt.:

B029

Numărul proiectului:

3/34

Data:

inferioara a planseului in cauza.

Având la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si analiza financiar-economica din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3. a    indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 5.160.468,52 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 4.563.349,44 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 4.336.544,14lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 3.834.747,43lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.    b    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 42 la tr. 1 + 42 la tr.2    —\

•    Autiia = 8662,55 mp

•    Autilajocuinte = 8662,55 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) = 10119,53 mp

•    Aconstruita — 834,77 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Indicator proiect

Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an)

1.705.585,47

1.043.993,98

Adresa: Aleea Dumbravita, nr. 2    Bloc 28    Nr.crt. B029

Nr. Proiect: 3 / 34

Consumul anual specific de

energie pentru încălzire

165,40

66,14

(kwh/m2/an)

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)

248,58

145,13

doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

economia anuala de energie (kWh/an)

709934,66

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

58,19

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

144956,82

6.3.    c    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 5.160.468,52 lei, din care constructii-montaj (C + M): 4.563.349,44 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 287,47 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 148,86 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 11,73 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 5,22 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4.    a    Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

Adresa: Aleea Dumbravita, nr. 2


Bloc 28


Nr.crt. B029


Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București


Nr. Proiect: 3 / 34    DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Pagina 59 din 66

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I,

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform KG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOM1CA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Aleea Dumbravita, nr. 2, Bloc 28

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2)

(fara TVA}

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

*    CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

50O.J0

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

9,00668

1,711.21

10,717.59

3.4

Certificarea performantei enerqetice si auditul enerqetic al clădirilor

1O.53W

1,999.62

12,523.93

3.5

Proiectare

43,311.59

8,229.20

51,540.79

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

44,950.28

8,540.55

53,490,83

TOTAL CAPITOLUL 3

113,292.56

21,506.58

134,799.14

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

3,796,779.63

721,388,13

4,518,167.76

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

3,796,779.63

721,388.13

4,518,167.76

CAPITOLUL 5,

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

37,967.80

7,213.88

45,181.68

5.1.1. Lucrări de construcții

37,967.80

7,213.88

45,181.68

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

388,504.15

73,815.79

462,319.94

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

426,471.95

81,029.67

507,501.62

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

4,336,544.14

823,924.38

5,160,468.52

din care

: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

3,1 U.747.43

728,602.01

4,563,349.44

0 C \    I

jj /

Data:    /    z^/\ i

Intoc ttjf, v

23.05.2d8    f

tehn. Constai la Popescu

Beneficiar/lnvestitor:    /    i

PRIMĂRIA SECTORULUI 6    j

*2) In preturi la data de 23.05.2018    ~'v-4 euro’43 /4.629F

I    t


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail: office@condes.ro

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

Cont IBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei

Cont Trezoreie: RO17.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1


Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București Tel.: 0729 700 806 ; e-mail

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI; RO22626022 Cont IBAN: RO111NGB0000999906033143, ING Bank, cod unic de înregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836 Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Bd. Timișoara, nr. 39,

Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc 36, sc. 1-2

Nr. Crt.:

B025

Numărul proiectului:

3/34

Data:

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

48,67

43,23

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent

CO2 (tone)

120958,29

107442,22

valoarea totala a lucrărilor de intervenție, lei inclusiv TVA

3.695.088,17

3.293.844,55

Pentru detalii suplimentare cu privire la analiza financiar-economica, a sustenabilitatii si riscurilor, vezi Anexa 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție.

6.2    SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Analizele energetice din cadrul Raportului de audit energetic si analizele economice din cad ru I Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție

pun in evidenta performantele pentru fiecare din cele doua variante.

Analizele energetice au fost prezentate in cadrul Raportului de audit energetic conform Metodologiei de calcul al performantelor energetice a clădirilor Mc 001/3-2006, completata cu Mc 001/4-2009 si analizele financiar-economice au fost prezentate in cadrul Anexei 1 -Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție conform Ghidului privind metodologia pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de Investiții - Document de lucru Nr. 4 din anul 2006 elaborat de Comisia Europeana cat si in baza Ghidului National pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor finanțate din instrumentele structurale elaborat de Ministerul Economiei si Finanțelor.

Varianta 1 - Pachetul de soluții P1-1 ce include soluția 11 - constând in izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum necesita o valoare mai mare de investiție, dar aduce o economie de energie demonstrata in calculele anterioare si asigura un confort termic sporit pentru utilizatorii blocului de locuințe. In plus, pentru a putea realiza in integralitate termoizolarea planseului peste subsol (conform soluției S4), este necesara intervenția asupra instalațiilor aflate la cota inferioara a planseului in cauza.

Având la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si analiza financiar-economica din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3.a    indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Adresa: Bd. Timișoara, nr. 39    Bloc 36, sc. 1-2    Nr.crt. B025

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.695.088,17 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 3.250.801,90 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 3.105.132,06lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 2.731.766,30lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.b indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 42 la tr. 1 + 44 la tr.2

•    Autiia = 7727,98 mp

•    Autiiajocuinte = 7727,98 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) = 9144,51 mp

•    Aconstruita= 747,65 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Indicator proiect

Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an)

1.506.210,15

954.747,36

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

157,72

66,52

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)

241,38

145,97

doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

economia anuala de energie (kWh/an)

593787,41

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

48,67

Adresa: Bd. Timișoara, nr. 39

Bloc 36, sc. 1-2

Nr.crt. B025

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

120958,29


6.3.    c    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.695.088,17 lei, din care constructii-montaj (C + M): 3.250.801,90 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 255,37 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 85,52 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 11,22 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4,16 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4.    a    Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

6.4.    b    Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)

Prezenta documentație respecta normele referitoare la cerința curenta, aflate in vigoare la data intocmirii ei.

Construcția existenta are destinația de locuințe colective, gradul II rezistenta la foc.

Dintre masurile adoptate pentru indeplinirea acestei cerințe amintim:

Astfel, in conformitate cu prevederile din Soluțiile cadru privind reabilitarea termo-higr-energetica a anevelopei clădirilor de locuit existente, Indicativ SC 007-2013 si din Hotararea 1061 din 30 octombrie 2012 pentru modificarea anexei 2.4 la Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, au fost definite clasele de reacție la foc specifice pentru materialele utilizate si s-a adoptat măsură bordarii cu fasii orizontale continue de

Adresa: Bd. Timișoara, nr. 39    Bloc 36, sc. 1-2    Nr.crt. B025

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Bd. Timișoara, nr. 39, Bloc 36, sc. 1-2


Data:

23.05.2018 Benefi ciar/ln vestitor:

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 |

*2) In preturi la data de 23.05.2018


*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

-    CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asiqurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

8,138.61

1,546.34

9,684.95

3.4

Certificarea performantei enerqetice si auditul enerqetic al clădirilor

9,510.29

1,806,96

11,317.25

3.5

Proiectare

39,138.50

7,436.31

46,574.81

3.6

Orqanizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950,00

3.8

Asistenta tehnica

33,356.90

6,337.82

39,694.72

TOTAL CAPITOLUL 3

95,644.31

18,153.43

113,797.74

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2,704,719.11

513,896.63

3,218,615.74

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0 00

0,00

0.00

1.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

r—4.5

Active necorporale

0 00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,704,719.11

513,896.63

3,218,615.74

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Orqanizare de șantier.

27,047.19

5,138.97

32,186.16

5.1.1. Lucrări de construcții

27,047.19

5,138.97

32,186.16

5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote leqaie, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

277,721.45

52,767.08

330,488.53

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

304,768.64

57,906.04

362,674.68

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Preqatirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnoloqice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

3,105,132.06

589,956.10

3,695,088.17

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

82,731,766.30

519,035.60

3,250,801.90

tehn. Crfistanta Popescu


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail: officeCcondes.ro

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

ContIBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02 1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei Cont Trezoreie: RO17.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1


Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București Tel.: 0729 700 806 ; e-mail: sfi£cetâ[iât@jncftKde.c.tjr.Q.

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022 Cont IBAN: RO111NGB0000999906033143, ING Bank, cod unic de înregistrare 36254204 Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836 Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Bd. luliu Maniu, nr. 176-180, Sectorul 6, București

Bloc:

Bloc 41

Nr. Cit:

B002

Numărul proiectului:

3/34

Data:

Varianta 1 - Pachetul de soluții P1-1 ce include soluția 11 - constând in izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum necesita o valoare mai mare de investiție, dar aduce o economie de energie demonstrata in calculele anterioare si asigura un confort termic sporit pentru utilizatorii blocului de locuințe. In plus, pentru a putea realiza in integralitate termoizolarea planseului peste subsol (conform soluției S4), este necesara intervenția asupra instalațiilor aflate la cota inferioara a planseului in cauza.

Având la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si analiza financiar-economica din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

3.a indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

(in preturi - 23.mai., 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 2.771.147,11 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 2.436.901,70 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 2.328.711,02lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 2.047.816,55lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

3.b indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 80

•    Autiia = 5554,14 mp

•    Autilajocuinte = 5554,14 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) = 6805,1 1 mp

•    Aconstruita ~ 600,37 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

.    Valoarea indicatorului la Valoarea indicatorului la

Indicator proiect    începutul implemnetarii    finalul implementării

Adresa: Bd. luliu Maniu, nr. 176-180    Bloc 41    ___ Nr.crt. B002

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 3/34    DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

proiectului

proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an)

Consumul anual specific de

1.187.065,41

652.221,75

energie pentru încălzire

196,15

65,30

(kwh/m2/an)

Consumul anual specific de

280,60

145,24

energie (kwh/m2/an)

doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

economia anuala de energie (kWh/an)

577429,06

economia anuala de energie (in tone

47 33

echivalent petrol)

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect

11741?

de sera echivalent CO2 (tone)

6.3.    c    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 2.771.147,11 lei, din care constructii-montaj (C + M): 2.436.901,70 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 288,16 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    =62,72 lei/mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 13,41 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4,34 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Adresa: Bd. luliu Maniu, nr. 176-180


Bloc 41


Nr.crt. B002


Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 3 / 34    DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L

Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Bd. luliu Maniu, nr. 176-180, Bloc 41

Data:


o DESIGN SOLUTIONS

w"1

's£$ti.ro*!Î>z


*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2)

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenaiari pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

',4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

^2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

o.oo1

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500W

76,00

576,00

3,3

Expertiza tehnica

1.150,74

7.207,29

3,4

Certificarea performantei enerqetice si auditul energetic al clădirilor

7.077,31

1.344,69

8.422,00

3,5

Proiectare

29.125,87

5.533,92

34.659,79

3,6

Orqanizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

5.000,001

950,00

5.950,00

3,8

Asistenta tehnica

24.970,94

4.744,48

29.715,42

TOTAL CAPITOLUL 3

72.730,67

13.799,83

86.530,50

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

2.027.541,14

385.232,82

2.412.773,96

4,2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

■ 5

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

2.027.541,14

385.232,82

2.412.773,96

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5,1

Orqanizare de șantier.

20.275,41

3.852,33

24.127,74

5.1.1. Lucrări de construcții

20.275,41

3.852,33

24.127,74

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote leqale, costul creditului

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

208.163,79

39.551,12

247.714,92

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5

228.439,20

43.403,45

271.842,65

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Preqatirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnoloqice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:    ... -y--^

«.328.711,02

442.436,10

2.771.147,11

din care : C + M (1.2 + 1.3+1.4+ 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

JW4741455

389.085,14

2.436.901,70

-- r

B002_Bd. luliu Maniu, nr. 176-180, Bloc 41_Ec_DALI.xlsx

GEN


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail:

Q.fflce@5ftQ.d.eSxrQ

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

Cont IBAN: RO88.BTRLRONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei Cont Trezoreie: RO17.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1


Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

Reg.Com’.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022 Cont IBAN: RO111NGB0000999906033143, ING Bank, cod unic de înregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836 Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Str. Mihaela Ruxandra Marcu, nr. 3, Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc 108, sc. 1-4

Nr. Crt.:

B050

Numărul proiectului:

3/34

Data:

Varianta 1 - Pachetul de soluții P1-1 ce include soluția 11 - constând in izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum necesita o valoare mai mare de investiție, dar aduce o economie de energie demonstrata in calculele anterioare si asigura un confort termic sporit pentru utilizatorii blocului de locuințe. In plus, pentru a putea realiza in integralitate termoizolarea planseului peste subsol (conform soluției S4), este necesara intervenția asupra instalațiilor aflate la cota inferioara a planseului in cauza.

Având la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si analiza financiar-economica din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3. a    indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 7.491.523,34 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 6.611.350,67 lei (însumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 6.295.413,73lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 5.555.756,87lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.    b    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 44 la tr. 1 + 44 la tr.2 + 44 la tr.3 + 44 la tr.4

•    Autiia = 13758,57 mp

•    Autiiajocuinte = 13758,57 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) ~ 16705,92 mp

•    Aconstruita 1346,61 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Valoarea indicatorului la    Valoarea indicatorului la

inceputul implemnetarii    finalul implementării


Indicator proiect


Adresa: Str. Mihaela Ruxandra Marcu, nr. 3    Bloc 108, sc. 1-4    Nr.crt.B050

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

proiectului

proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează

prin proiect)

Consumul anual de energie

2.676.976,43

1.718.475,38

primară (kwh/an)

Consumul anual specific de

energie pentru încălzire

147,10

62,48

(kwh/m2/an)

Consumul anual specific de

232,74

142,39

energie (kwh/m2/an)

doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

economia anuala de energie (kWh/an)

1026007,69

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

84,10

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

209847,14

6.3.    c    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 7.491.523,34 lei, din care constructii-montaj (C + M): 6.611.350,67 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 286,03 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 113,61 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    =10,15 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4,76 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Adresa: Str. Mihaela Ruxandra Marcu, nr. 3    Bloc 108, sc. 1-4    Nr.crt. B050

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de Investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Str. Mihaela Ruxandra Marcu, nr. 3, Bloc 108, sc. 1-4


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail: office@cfindes.iQ

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

ContIBAN: RO88.BTRLRONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei Cont Trezoreie: RO17.TREZ.7015.069X.XX01 4056, Trezoreria Sector 1


Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București

Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

s.fiCLe.tari.9f@mcer.o.ie.c.Ufi

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: RO11INGB0000999906033143, ING Bank,

cod unic de înregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836

Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Str. Vistiernicul Stavrinos, nr. 25, Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc 155

Nr. Crt.:

B046

Numărul proiectului:

3/34

Data:

inferioara a planseului in cauza.

Având la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si analiza financiar-economica din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3. a    indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.835.760,51 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 3.358.559,54 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 3.223.344,13lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 2.822.318,94lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.    b    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 49 la tr. 1 + 49 la tr.2 + 54 la tr.3

•    Autiia = 9913,99 mp

•    Autilajocuinte = 9913,99 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) ~ 11538,4 mp

•    Aconstruita — 1053,29 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Indicator proiect

Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an)

2.067.900,16

1.293.452,50

Adresa: Str. Vistiernicul Stavrinos, nr. 25    Bloc 155    Nr.crt. B046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 3 / 34    DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)


162,19


247,31


doar primele 2 coloane, respectiv Variantal


Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)


economia anuala de energie (kWh/an)

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)


reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)


66,12


146,67


Valoarea indicatorului


840288,70


68,88


170281,46


6.3.C indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție


de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.835.760,51 lei, din care constructii-montaj (C + M): 3.358.559,54 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 220,74 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 54,39 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 9,76 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3,35 lei / mp


6.3.d durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.


(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)


6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4.a Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.


Adresa: Str. Vistiernicul Stavrinos, nr. 25    Bloc 155    Nr.crt. B046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 3 / 34    DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)


Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Str. Vistiernicul Stavrinos, nr. 25, Bloc 155

Data:

23.05.2018

Beneficiar/lnvestitor:

PRIMĂRIA SECTORULUI 6
lei


*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 22)

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

o.ool

0.00

0.00

1.3

Amenaiari pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului de investirii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

o.ool

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

10,269.18

1,951.14

12,220.32

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

11,999.94

2,279.99

14,279.93

3.5

Proiectare

49,384.35

9,383.03

58,767.38

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

35,905.25

6,821.99

42,727.24

TOTAL CAPITOLUL 3

113,058.71

21,462.15

134,520.86

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2,794,375.19

530,931.29

3,325,306.48

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,794,375.19

530,931.29

3,325,306.48

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

27,943.75

5,309.31

33,253.06

5.1.1. Lucrări de construcții

27,943.75

5,309.31

33,253.06

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

287,966 48

54,713.63

342,680.11

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

o.co

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

315,910.23

60,022.94

375,933.17

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6    ,

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:    /

3,223,344.13

612,416.38

3,835,760.51

dincare:C + M(1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1+4.2 + 5.1.1)^-r77?\    /    .

2,822,318.94

536,240.60

3,358,559.54

întocmit

tehn. ConstantaOESIG


SOLUTIONS™


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail:

officfiâcfîfljas&rQ

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

Cont IBAN: RO88.BTRLRONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei Cont Trezoreie: RO17 TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1MC GENERAL CONSTRUCT S.R.L.

Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București

Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

se£ratan^^rncfi.rQigC.LrQ

Reg.Com.: J40Z8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: RO11INGB0000999906033143, ING Bank,

cod unic de înregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836

Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Aleea Birsanesti, nr. 1,

Sectorul 6, București

Bloc:

Bloc 159, sc. 1-3

Nr. Crt.:

B035

Numărul proiectului:

3/34

Data:

inferioara a planseului in cauza.

Având la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si analiza financiar-economica din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3. a    indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.816.555,14 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 3.341.325,72 lei (însumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 3.207.205,15lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 2.807.836,74lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.    b    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 49 la tr. 1 + 49 la tr.2 + 54 la tr.3

•    Autiia = 9629,18 mp

•    Autiiajocuinte = 9629,18 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) ~ 11529,59 mp

•    Aconstruita = 1048,8 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Consumul anual de energie primară (kwh/an)


Indicator proiect

Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează

2.067.773,24

1.291.348,75

Adresa: Aleea Birsanesti, nr. 1    Bloc 159, sc. 1-3    Nr.crt. B035

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 3/34

Consumul anual specific de

energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

161,34

65,37

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)

246,45

145,92

doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

economia anuala de energie (kWh/an)

839437,53

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

68,81

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

170522,62

6.3.    c    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.816.555,14 lei, din care constructii-montaj (C + M): 3.341.325,72 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 227,22 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    =54,18 lei/mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 10,05 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3,44 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4.    a    Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

Adresa: Aleea Birsanesti, nr. 1    Bloc 159, sc. 1-3    Nr.crt. B035

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE 4 DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L

Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Aleea Birsanesti, nr. 1, Bloc 159, sc. 1-3

Data:

23.05.2018

Beneflciar/lnvestitor:

PRIMĂRIA SECTORULUI 6


wv*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 32)

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

**    CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.    yw— 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

10,261.34

1,949.65

12,210.99

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

11,990.77

2,278.25

14,269.02

3.5

Proiectare

49,346.65

9,375.87

58,722.52

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

35,755.78

6,793.60

42,549.38

TOTAL CAPITOLUL 3

112,854.53

21,423.37

134,277.90

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2,780,036.38

528,206.91

3,308,243.29

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

r-'4.5

Active necorporale

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,780,036.38

528,206.91

3,308,243.29

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

27,800.36

5,282.07

33,082.43

5.1.1. Lucrări de construcții

27,800.36

5,282.07

33,082.43

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

286,513.88

54,437.64

340,951.52

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

314,314.24

59,719.71

374,033.95

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:    ..

3,207,205.15

609,349.99

3,816,555.14

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.Uf\ț5A r

2,807,836.74

533,488.98

3,341,325.72

întocmit,

tehn. ConstantsPPopescu

CCflWNDiJ

►V


ISO/IEC 27001 Certificat 610 SI


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail:

QffifififitCQfldĂSxM

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

Cont IBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei Cont Trezoreie: RO17.TREZ.7015.069X.XX01.4056. Trezoreria Sector 1


Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București

Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

secreta.ri.3.t@.m.CB.rQiect,.rQ

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: RO111NGB0000999906033143. ING Bank,

cod unic de înregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836

Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Str. Valea lalomitei, nr. 2A,

Sectorul 6, București

Bloc :

BIOC417D

Nr. Crt.:

B037

Numărul proiectului:

3/34

Data:

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

109,15

96,71

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent

CO2 (tone)

271843,26

240856,23

valoarea totala a lucrărilor de intervenție, lei inclusiv TVA

7.285.957,58

6.549.613,85

Pentru detalii suplimentare cu privire la analiza financiar-economica, a sustenabilitatii si riscurilor, vezi Anexa 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție.

6.2    SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Analizele energetice din cadrul Raportului de audit energetic si analizele economice din cadruI Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție

pun in evidenta performantele pentru fiecare din cele doua variante.

Analizele energetice au fost prezentate in cadrul Raportului de audit energetic conform Metodologiei de calcul al performantelor energetice a clădirilor Mc 001/3-2006, completata cu Mc 001/4-2009 si analizele financiar-economice au fost prezentate in cadrul Anexei 1 -Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție conform Ghidului privind metodologia pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de Investiții - Document de lucru Nr. 4 din anul 2006 elaborat de Comisia Europeana cat si in baza Ghidului National pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor finanțate din instrumentele structurale elaborat de Ministerul Economiei si Finanțelor.

Varianta 1 - Pachetul de soluții P1-1 ce include soluția 11 - constând in izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum necesita o valoare mai mare de investiție, dar aduce o economie de energie demonstrata in calculele anterioare si asigura un confort termic sporit pentru utilizatorii blocului de locuințe. In plus, pentru a putea realiza in integralitate termoizolarea planseului peste subsol (conform soluției S4), este necesara intervenția asupra instalațiilor aflate la cota inferioara a planseului in cauza.

Având la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si analiza financiar-economica din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3.a    indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nr. Proiect: 3/34

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 7.285.957,58 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 6.434.830,43 lei (însumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 6.122.669,38lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 5.407.420,53lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.b indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 43 la tr. 1 + 44 la tr.2 + 43 la tr.3 + 43 la tr.4

•    Autiia = 13034,89 mp

•    Autilajocuinte = 13034,89 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) “ 15610,11 mp

•    Aconstruita = 1201,55 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Indicator proiect

Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an)

2.953.057,08

1.712.465,05

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

179,89

64,72

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)

265,67

145,25

doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

economia anuala de energie (kWh/an)

1331638,98

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

109,15

Adresa: Str. Valea lalomitei, nr. 2A    Bloc417D    Nr.crt. B037

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 3 / 34    DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Pagina 59 din 66

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

271843,26


6.3.    c    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 7.285.957,58 lei, din care constructii-montaj (C + M): 6.434.830,43 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 289,77 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 121,43 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 12,40 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4,89 lei / mp

6.3.    d durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4.    a Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

6.4.    b    Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)

Prezenta documentație respecta normele referitoare la cerința curenta, aflate in vigoare la data intocmirii ei.

Construcția existenta are destinația de locuințe colective, gradul II rezistenta la foc.

Dintre masurile adoptate pentru îndeplinirea acestei cerințe amintim:

Astfel, in conformitate cu prevederile din Soluțiile cadru privind reabilitarea termo-higr-energetica a anevelopei clădirilor de locuit existente, Indicativ SC 007-2013 si din Hotararea 1061 din 30 octombrie 2012 pentru modificarea anexei 2.4 la Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, au fost definite clasele de reacție la foc specifice pentru materialele utilizate si s-a adoptat măsură bordarii cu fasii orizontale continue de

Nr. Proiect: 3/34

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L, Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Str. Valea lalomitei, nr. 2A, Bloc 417D

Data:

23.05.2018

Beneficiar/lnvestitor:

PRIMĂRIA SECTORULUI 6


<S*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 42)

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

-    CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

13,893.00

2,639.67

16,532.67

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul enerqetic al clădirilor

16,234.51

3,084.56

19,319.07

3.5

Proiectare

66,811.27

12,694.14

79,505.41

3.6

Orqanizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

64,309.80

12,218.87

76,528.67

TOTAL CAPITOLUL 3

166,748.58

31,663.24

198,411.82

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

5,353,881.71

1,017,237.52

6,371,119.23

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnoioqice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnoioqice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0,00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

r-4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

5,353,881.71

1,017,237.52

6,371,119.23

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Orqanizare de șantier.

53,538.82

10,172.38

63,711.20

5.1.1, Lucrări de construcții

53,538,82

10,172.38

63,711.20

5,1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote leqale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

548,500.28

104,215.05

652,715.33

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

602,039.10

114,387.43

716,426.53

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnoioqice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

. 0.00

0.00

TOTAL GENERAL;

6,122,669.38

(    1,163,288.19

7,285,957.58

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

5,407,420.5/

'    1,027,409.90

6,434,830.43

întocmit,

tehn. Constanta RtSpescu


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail: office@condes. r.Q

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

ContIBAN: RO88.BTRLRONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei

Cont Trezoreie: R017.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1


Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București Tel.: 0729 700 806 ; e-mail: se.c.r.etaii.a.L@.mcoxQ.le.cLw.

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022 Cont IBAN: R011INGB0000999906033143, ING Bank, cod unic de înregistrare 36254204 Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836 Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Str. Bozieni, nr. 6,

Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc 832

Nr. Crt.:

B038

Numărul proiectului:

3/34

Data:

de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3.    a indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 5.994.804,65 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 5.274.253,17 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 5.037.666,93lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 4.432.145,52lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.    b    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 76 la tr. 1 + 86 la tr.2 + 76 la tr.3

•    Autiia = 13096,17 mp

•    Autila_locuinte = 13096,17 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) = 15266,22 mp

•    Aconstruita= 1207,63 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Indicator proiect

Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an) Consumul anual specific de

2.920.401,21

1.765.063,86

energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

173,54

64,91

Adresa: Str. Bozieni, nr. 6    Bloc 832    Nr.crt. B038

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)

147,95


doar primele 2 coloane, respectiv Varianta 1

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

economia anuala de energie (kWh/an)

1255801,46

economia anuala de energie (in tone

102,93

echivalent petrol)

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

254174,22

6.3.    C    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 5.994.804,65 lei, din care constructii-montaj (C + M): 5.274.253,17 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 228,42 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 96,28 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 10,41 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3,99 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4.    a Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

6.4.    b Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)

Adresa: Str. Bozieni, nr. 6    Bloc 832    Nr.crt. B038

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 3 / 34


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.) Pagina 59 din 66

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C, M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Str. Bozieni, nr. 6, Bloc 832

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2)

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenaiari pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asiqurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

13,586.94

2,581.52

16,168.46

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

15,876.87

3,016.61

18,893.48

3.5

Proiectare

65,339.42

12,414.48

77,753.90

3.6

Orqanizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

54,416.32

10,339.10

64,755.42

TOTAL CAPITOLUL 3

154,719.55

29,377.71

184,097.26

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4,388,262.89

833,769.95

5,222,032.84

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

|~ 4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

4,388,262.89

833,769.95

5,222,032.84

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

43,882.63

8,337.70

52,220.33

5.1.1. Lucrări de construcții

43,882.63

8,337.70

52,220.33

5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote leqale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

450,801.86

85,652.35

536,454.22

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

494,684.49

93,990.05

588,674.55

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Preqatirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnoloqice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

5,037,666.93

957,137.71

5,994,804.65

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

4,432,145.52

842,107.65

5,274,253.17

Data:

23.05.2018

Beneficiar/lnvestitor:

PRIMĂRIA SECTORULUI 6

.0

/q ' SO?X întocmit,    i

/    Q»    Constanta Popescu //

*2) In preturi la data de 23.05.2018

1 1 eurdA' **4.£

B038_ Str. Bozieni, nr. 6, Bloc 832_Ec_DALI.xlsx

i

GEN


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail:

Qffi.C5.@-5.Qnț!.e.s,r.O.

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

ContIBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei Cont Trezoreie RO17.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1


Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022 Cont IBAN: RO11INGB0000999906033143, ING Bank, cod unic de înregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836 Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Prelungirea Ghencea, nr. 8-10, Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc A2

Nr. Crt.:

B023

Numărul proiectului:

3/34

Data:

inferioara a planseului in cauza.

Având la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si analiza financiar-economica din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3. a    indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.365.103,38 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 2.962.408,03 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 2.827.833,94lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 2.489.418,51 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.    b    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 30 la tr. 1 + 30 la tr.2 + 30 la tr.3

•    Autiia = 7030,25 mp

•    Autilajocuinte = 7030,25 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) = 8020,26 mp

•    Aconstruita 1336,71 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Indicator proiect

Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an)

1.562.400,61

862.686,78

Adresa: Prelungirea Ghencea, nr. 8-10

Bloc A2

Nr.crt. B023

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

183,25

61,27

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)

273,72

142,34

doar primele 2 coloane, respectiv Varianta 1

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

economia anuala de energie (kWh/an)

736110,39

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

60,34

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

152358,08

6.3.    C    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.365.103,38 lei, din care constructii-montaj (C + M): 2.962.408,03 lei (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 250,90 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 66,87 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 15,68 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4,17 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4. a    Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

Adresa: Prelungirea Ghencea, nr. 8-10    Bloc A2    Nr.crt. B023

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Prelungirea Gbencea, nr. 8-10, Bloc A2GEN


*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2)

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenaiari pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

7,138.03

1,356.23

8,494.26

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

8,341.07

1,584.80

9,925.87

3.5

Proiectare

34,326.71

6,522.07

40,848.78

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

30,181.69

5,734.52

35,916.21

TOTAL CAPITOLUL 3

85,487.50

16,223.62

101,711.12

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2,464,770.80

468,306.45

2,933,077.25

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

Ț- 4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,464,770.80

468,306.45

2,933,077.25

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

24,647.71

4,683.06

29,330.77

5.1.1. Lucrări de construcții

24,647.71

4,683.06

29,330.77

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

252,927.92

48,056.30

300,984.23

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

277,575.63

52,739.37

330,315.00

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

2,827,833.94

537,269.44

3,365,103.38

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2,489,418.51

472,989.52

2,962,408.03

B023_Prelungirea Ghencea, nr. 8-10, Bloc A2_Ec_DALI.xlsx


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail:

9ffice®.gfiQdasjfi

Reg.Com.: J40Z7049; CUI: RO31730943

Cont IBAN. RO88.BTRLRONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei Cont Trezoreie: RO17.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1


Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București

Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

secretariat@mcprQiect,ro

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: RO111NGB0000999906033143, ING Bank,

cod unic de înregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836

Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București Adresa imobil:

Str. Cetatea Histria, nr. 10,

Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc A2

Nr. Cri.:

B048

Numărul proiectului:

3/34

Data:

de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3. a    indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.280.634,46 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 2.886.303,11 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 2.756.851,64lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 2.425.464,80lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.    b    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 30 la tr. 1 + 30 la tr.2 + 30 la tr.3

•    Autiia = 7047,63 mp

•    Autllajocuinte = 7047,63 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) = 8020,26 mp

•    Aconstruita ~ 1336,71 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Indicator proiect

Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an) Consumul anual specific de

1.579.438,43

858.120,51

energie pentru încălzire

191,71

63,31

(kwh/m2/an)

Adresa: Str. Cetatea Histria, nr. 10    Bloc A2    Nr.crt. B048

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)


283,29


144,51


doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului


781681,07


158537,51


economia anuala de energie (kWh/an)

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

6.3.    c    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.280.634,46 lei, din care constructii-montaj (C + M): 2.886.303,11 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 247,14 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 59,01 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 15,65 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4,05 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4.    a    Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

6.4.b Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)

Adresa: Str. Cetatea Histria, nr. 10    BlocA2    Nr.crt. B048

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Str. Cetatea Histria, nr. 10, Bloc A2

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

'    CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asiqurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

7,138.03

1,356.23

8,494.26

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

8,341.07

1,584.80

9,925.87

3.5

Proiectare

34,326.71

6,522.07

40,848.78

3.6

Orqanizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

29,548.48

5,614.22

35,162.70

TOTAL CAPITOLUL 3

84,854.29

16,103.32

100,957.61

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2,401,450.30

456,275.56

2,857,725.86

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

r 4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,401,450.30

456,275.56

2,857,725.86

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier,

24,014.50

4,562.76

28,577.26

5.1,1, Lucrări de construcții

24,014.50

4,562.76

28,577.26

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

246,532.55

46,841.18

293,373.73

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

270,547.05

51,403.94

321,950.99

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:    ----

2,756,851.64

523,782.82

3,280,634.46

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 MJLW+ 3.1,4Î\

2,425,464.80

460,838.31

2,886,303.11

Data:    /    \

23.05.2018    (

Beneficiar/lnvestitor:    \    $/

PRIMĂRIA SECTORULUI 6    cr.v

Întocmit,

i bk    8®    tehn.    Popescu

*2) In preturi la data de 23.05.2018    1 eur

i=-----4.6292“Tei


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail: office@condes.ro

Reg.Com.: J40<7049; CUI: RO31730943

ContIBAN: RO88.BTRLRONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei Cont Trezoreie: R017.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1


Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

£&cietar.iat@mcpiQie.cî1ro.

Reg.Com.: J40/8906Z2016; CUI: RO22626022 Cont IBAN: R011INGB0000999906033143, ING Bank. cod unic de înregistrare 36254204 Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836 Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Str. Segarcea, nr. 3,

Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc A12

Nr. Crt.:

B027

Numărul proiectului:

3/34

Data:

inferioara a planseului in cauza.

Având la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si analiza financiar-economica din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3.    a    indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.382.285,90 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 2.977.889,16 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 2.842.273,02lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 2.502.427,86lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.    b    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 30 la tr. 1 + 30 la tr.2 + 30 la tr.3

•    Autiia = 7028,73 mp

•    Autilajocuinte = 7028,73 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) = 8020,26 mp

•    Aconstruita ~ 1336,71 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Valoarea indicatorului la Indicator proiect    începutul implemnetarii

proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie    1 58g g1g g4

primară (kwh/an)

875.769,07

Adresa: Str. Segarcea, nr. 3

Bloc A12

Nr.crt. B027

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

189,75

64,32

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)

279,07

145,23

doar primele 2 coloane, respectiv Varianta 1

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

economia anuala de energie (kWh/an)

749698,38

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

61,45

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

154858,53

6.3.    c    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.382.285,90 lei, din care constructii-montaj (C + M): 2.977.889,16 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 250,10 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    =61,86 lei/mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 23,98 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4,19 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4.    a    Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

Adresa: Str. Segarcea, nr. 3    Bloc A12    Nr.crt. B027

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I,

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Str. Segarcea, nr. 3, Bloc A12

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2)

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

-    CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

7,138.03

1,356.23

8,494.26

3.4

Certificarea performantei enerqetice si auditul enerqetic al clădirilor

8,341.07

1,584.80

9,925.87

3.5

Proiectare

34,326.71

6,522.07

40,848.78

3.6

Orqanizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

30,310.49

5,759.00

36,069.49

TOTAL CAPITOLUL 3

85,616.30

16,248.10

101,864.40

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2,477,651.35

470,753.76

2,948,405 11

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

r" 4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,477,651.35

470,753.76

2,948,405.11

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Orqanizare de șantier.

24,776.51

4,707.54

29,484.05

5.1.1. Lucrări de construcții

24,776.51

4,707.54

29,484.05

5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote leqale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

254,228.86

48,303.48

302,532.34

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

279,005.37

53,011.02

332,016.39

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnoloqice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

2,842,273.02

540,012.88

3,382,285.90

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2J-54J)

2,502,427.86

475,461.29

2,977,889.16

z *    X1 \

Data:    /    -v

23.05.2018    /    ' \

Beneficiar/lnvestitor    I    ^^SIQki    )

PRIMĂRIA SECTORULUI â SOt(jr.j

V?) Se(    >

tehn. Constantafopescu

*2) In preturi la data de 23.05.2018    euro=

—-- '-

rM»

C0h>no<


ISO/IEC 27001 Certificat 610 SI


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail:

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

ContIBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei Cont Trezoreie: RO17.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1


Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București Tel.: 0729 700 806 ; e-mail: âefi.reian3i@.mcc.L0.ie..c.îJfl.

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022 Cont IBAN: RO11INGB0000999906033143, ING Bank, cod unic de înregistrare 36254204 Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836 Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Str. Segarcea, nr. 5,

Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc A13

Nr. Cri.:

B032

Numărul proiectului:

3Z34

Data:

de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3.    a    indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.308.782,52 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 2.911.405,11 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 2.780.505,47lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 2.446.558,92lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.    b    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 30 la tr. 1 + 30 la tr.2 + 30 la tr.3

•    Autiia = 7064,07 mp

•    Autila_locuinte = 7064,07 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) = 8052,9 mp

•    Aconstruita — 1369,35 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Indicator proiect

Valoarea indicatorului la începutul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an) Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

1.639.350,56

201,35

874.849,88

65,59

Adresa: Str. Segarcea, nr. 5    BlocA13    Nr.crt. B032

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 3134    DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)

293,18    146,99


doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

821062,78

67,30

167549,72


economia anuala de energie (kWh/an)

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

6.3.    C    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.308.782,52 lei, din care constructii-montaj (C + M): 2.911.405,11 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 248,45 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 65,58 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 16,45 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4,08 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4. a    Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

6.4.    b Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)

Nr. Proiect: 3 / 34

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L

Faza de proiectare:    D.A.L.I.


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Str. Segarcea, nr. 5, Bloc A13


*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2)

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

-*    CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

7,167.08

1,361.75

8,528.83

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

8,375.02

1,591.25

9,966.27

3.5

Proiectare

34,466.41

6,548.62

41,015.03

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

29,779.86

5,658.18

35,438.04

TOTAL CAPITOLUL 3

85,288.37

16,185.80

101,474.17

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2,422,335.56

460,243.76

2,882,579.31

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

r 4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,422,335.56

460,243.76

2,882,579.31

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

24,223.36

4,602.44

28,825.80

5.1.1. Lucrări de construcții

24,223.36

4,602.44

28,825.80

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

248,658.18

47,245.05

295,903.24

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

272,881.54

51,847.49

324,729.04

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli Dentru Drobe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnoloqice si teste

0.00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL C

SENERAL:    L

2,780,505.47

528,277.05

3,308,782.52

din care :C + M(1.2 +1.3+1.4+/M>T+4.2 + $.4X    !    4

2,446,558.92

464,846.19

2,911,405.11

întocmit,

ehn. Constanta Popescu


Data:

23.05.2018

Beneficiar/lnvestitor:

PRIMĂRIA SECTORL


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS < SRL


*2) In preturi la data de 23.05.20181 euro="


4.6292'


lei
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail: fiff i ce@condes.ro

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

ContIBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei Cont Trezoreie: RO17.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1


Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

Reg§Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022 ContIBAN: RO11INGB0000999906033143, ING Bank, cod unic de înregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836 Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Str. Segarcea, nr. 2-4,

Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc A14

Nr. Crt.:

B030

Numărul proiectului:

3/34

Data:

de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3. a    indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.367.398,85 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 2.964.476,20 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 2.829.762,90lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 2.491.156,47lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.    b    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 30 la tr. 1 + 30 la tr.2 + 30 la tr.3

•    Autsia = 7028,73 mp

•    Autiiajocuinte = 7028,73 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) = 8020,26 mp

•    Aconstruita ~ 1336,71 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Indicator proiect

Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an) Consumul anual specific de

1.578.283,87

845.104,25

energie pentru încălzire

193,89

62,06

(kwh/m2/an)

Adresa: Str. Segarcea, nr. 2-4    Bloc A14    Nr.crt. B030

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)

143,33


doar primele 2 coloane, respectiv Varianta 1

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului


796934,37


161299,52


economia anuala de energie (kWh/an)

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

6.3. c    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.367.398,85 lei, din care constructii-montaj (C + M): 2.964.476,20 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 250,12 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 66,35 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 17,58 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4,18 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

-s

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4.    a    Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

6.4.b Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)

Nr. Proiect: 3/34

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Str. Segarcea, nr. 2-4, Bloc A14*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2)

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

o.oo'

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

-    CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asiqurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0,00

0,00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

7,138.03

1,356.23

8,494.26

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

8,341.07

1,584.80

9,925.87

3.5

Proiectare

34,326.71

6,522.07

40,848.78

3.6

Orqanizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3,8

Asistenta tehnica

30,198.90

5,737.79

35,936.69

TOTAL CAPITOLUL 3

85,504.71

16,226.89

101,731.60

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2,466,491.55

468,633.39

2,935,124.94

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

K4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,466,491.55

468,633.39

2,935,124.94

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

24,664.92

4,686.33

29,351.25

5.1.1. Lucrări de construcții

24,664 92

4,686.33

29,351.25

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

253,101.72

48,089.33

301,191.04

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

277,766.64

52,775.66

330,542.30

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

2,829,762.90

537,635.95

3,367,398.85

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 +J.1+ 4.2 + 5.1.1)

2,491,156.47

473,319.73

2,964,476.20

Data:    .

23.05.2018    /*

Benefici ar/l nvesitoiv^'

PRIMĂRIA SECȚORULW^j-ț^H v/

*2) In preturi la data de


5TT

Ut»

;frWFV''a.' •'CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail: office@condes.ro

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

ContIBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei

Cont Trezoreie: R017.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1


Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

Reg.Com : J40/8906Z2016; CUI: RO22626022 Cont IBAN: R011INGB0000999906033143, ING Bank, cod unic de înregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836 Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Bd. Timișoara, nr. 73,

Sectorul 6, București

Bloc:

Bloc C12

Nr. Crt.:

B001

Numărul proiectului:

3/34

Data:

economia anuala de energie (in tone

echivalent petrol)

reducerea anuala a emisiilor de

gaze cu efect de sera echivalent

CO2 (tone)

214621,84

194538,65

valoarea totala a lucrărilor de intervenție, lei inclusiv TVA

7.384.943,81

6.595.648,22

Pentru detalii suplimentare cu privire la analiza financiar-economica, a sustenabilitatii si riscurilor, vezi Anexa 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție.

6.2    SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Analizele energetice din cadrul Raportului de audit energetic si analizele economice din cadruI Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție

pun in evidenta performantele pentru fiecare din cele doua variante.

Analizele energetice au fost prezentate in cadrul Raportului de audit energetic conform Metodologiei de calcul al performantelor energetice a clădirilor Mc 001/3-2006, completata cu Mc 001/4-2009 si analizele financiar-economice au fost prezentate in cadrul Anexei 1 -Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție conform Ghidului privind metodologia pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de Investiții - Document de lucru Nr. 4 din anul 2006 elaborat de Comisia Europeana cat si in baza Ghidului National pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor finanțate din instrumentele structurale elaborat de Ministerul Economiei si Finanțelor.

Varianta 1 - Pachetul de soluții P1-1 ce include soluția 11 - constând in izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum necesita o valoare mai mare de investiție, dar aduce o economie de energie demonstrata in calculele anterioare si asigura un confort termic sporit pentru utilizatorii blocului de locuințe. In plus, pentru a putea realiza in integralitate termoizolarea planseului peste subsol (conform soluției S4), este necesara intervenția asupra instalațiilor aflate la cota inferioara a planseului in cauza.

Având la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si analiza financiar-economica din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3.a indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Adresa: Bd. Timișoara, nr. 73    Bloc C12    Nr.crt. B001

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 3 / 34    DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Pagina 57 din 66

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 7.384.943,81 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 6.510.510,81 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 6.205.851,10lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 5.471.017,49lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.b indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 40 la tr. 1 + 40 la tr.2 + 40 la tr.3 + 40 la tr.4

•    Autiia = 14269,13 mp

•    Autilajocuinte = 13471,46 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) = 17312,88 mp

•    Aconstruita = 1276,8 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Indicator proiect

Valoarea indicatorului la începutul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an)

2.594.014,43

1.618.460,60

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

159,67

63,82

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)

242,14

143,43

doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

economia anuala de energie (kWh/an)

1060384,60

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

Adresa: Bd. Timișoara, nr. 73    Bloc C12    Nr.crt. B001

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

ARILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)


Nr. Proiect: 3 / 34    DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRA

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

214621,84


6.3.    C    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 7.384.943,81 lei, din care constructii-montaj (C + M): 6.510.510,81 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 257,27 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 130,54 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    =3,61 lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4,52 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4. a    Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

6.4.    b Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)

Prezenta documentație respecta normele referitoare la cerința curenta, aflate in vigoare la data intocmirii ei.

Construcția existenta are destinația de locuințe colective, gradul II rezistenta la foc.

Dintre masurile adoptate pentru indeplinirea acestei cerințe amintim:

Astfel, in conformitate cu prevederile din Soluțiile cadru privind reabilitarea termo-higr-energetica a anevelopei clădirilor de locuit existente, Indicativ SC 007-2013 si din Hotararea 1061 din 30 octombrie 2012 pentru modificarea anexei 2.4 la Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, au fost definite clasele de reacție la foc specifice pentru materialele utilizate si s-a adoptat măsură bordarii cu fasii orizontale continue de

Adresa: Bd. Timișoara, nr. 73    Bloc C12    Nr.crt. B001

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 3 / 34    DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Pagina 59 din 66

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L

Faza de proiectare:    D.A.L.I,

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform KG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Bd. Timișoara, nr. 73, Bloc C12

CONCRETE & DESIGN SOLU’HbNSData:

B001_Bd. Timișoara, nr. 73, Bloc C12_Ec_DALI.xlsx


S R.L*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2)

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

0,00

0,00

wo

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500,00

76,00

576,00

3,3

Expertiza tehnica

15.40&4SJ

2.927,61

18.336,07

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

18.005,40

3.421,03

21.426,43

3,5

Proiectare

74.099,13

14.078,83

88.177,96

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

5.000,00

950,00

5.950,00

3,8

Asistenta tehnica

66.114,38

12.561,73

78,676,11

TOTAL CAPITOLUL 3

179.127,36

34.015,20

213.142,56

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

5.416.849,00

1.029.201,31

6.446.050,31

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,5

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

5.416.849,00

1.029.201,31

6.446.050,31

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier.

54.168,49

10.292,01

64.460,50

5.1.1. Lucrări de construcții

54.168,49

10.292,01

64.460,50

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

555.706,25

105.584,19

661.290,44

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5

609.874,74

115.876,20

725.750,94

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

6.205.851,10

1.179.092,71

7.384.943,81

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.I + 5.1.1)^,    Z    V\

5.471.017,49

1.039.493,32

6.510.510,81

întocmit,


office@condes.rQ

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

ContIBAN: RO88.BTRLRONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția A>zei Cont Trezoreie: RO17.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1


Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București Tel.: 0729 700 806 ; e-mail: se.c.rețariat@mca.ro.iecl,r.Q Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022 ContIBAN: RO11INGB0000999906033143, ING Bank, cod unic de înregistrare 36254204 Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836 Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Aleea Parva, nr. 5,

Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc D23B

Nr. Crt.:

B047

Numărul proiectului:

3/34

Data:

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

71,70

55,95

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent

CO2 (tone)

183607,59

143275,71

valoarea totala a lucrărilor de intervenție, lei inclusiv TVA

3.966.736,88

3.381.345,66

Pentru detalii suplimentare cu privire la analiza financiar-economica, a sustenabilitatii si riscurilor, vezi Anexa 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție.

6.2    SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Analizele energetice din cadrul Raportului de audit energetic si analizele economice din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție

pun in evidenta performantele pentru fiecare din cele doua variante.

Analizele energetice au fost prezentate in cadrul Raportului de audit energetic conform Metodologiei de calcul al performantelor energetice a clădirilor Mc 001/3-2006, completata cu Mc 001/4-2009 si analizele financiar-economice au fost prezentate in cadrul Anexei 1 -Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție conform Ghidului privind metodologia pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de Investiții - Document de lucru Nr. 4 din anul 2006 elaborat de Comisia Europeana cat si in baza Ghidului National pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor finanțate din instrumentele structurale elaborat de Ministerul Economiei si Finanțelor.

Varianta 1 - Pachetul de soluții P1-1 ce include soluția 11 - constând in izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum necesita o valoare mai mare de investiție, dar aduce o economie de energie demonstrata in calculele anterioare si asigura un confort termic sporit pentru utilizatorii blocului de locuințe. In plus, pentru a putea realiza in integralitate termoizolarea planseului peste subsol (conform soluției S4), este necesara intervenția asupra instalațiilor aflate la cota inferioara a planseului in cauza.

Având la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si analiza financiar-economica din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3.a indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Adresa: Aleea Parva, nr. 5    Bloc D23B    Nr.crt. B047

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 3 / 34    DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.966.736,88 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 3.495.286,56 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 3.333.408,31 lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 2.937.215,59lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.b indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 20 la tr. 1 + 20 la tr.2 + 20 la tr.3 + 20 la tr.4

•    Au«ia = 7987,55 mp

•    Autilajocuinte = 7987,55 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) = 9178,02 mp

•    Aconstruita - 1567,93 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Indicator proiect

Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an)

1.808.349,58

959.812,92

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

199,47

66,59

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)

292,67

147,24

doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

economia anuala de energie (kWh/an)

874780,06

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

Adresa: Aleea Parva, nr. 5    Bloc D23B    Nr.crt. B047

Elaborare documentație tehnlco-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

183607,59


6.3.    C    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.966.736,88 lei, din care constructii-montaj (C + M): 3.495.286,56 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 265,57 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 66,23 lei/mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 24,74 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4,33 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4.    a    Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

6.4.    b    Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)

Prezenta documentație respecta normele referitoare la cerința curenta, aflate in vigoare la data întocmirii ei.

Construcția existenta are destinația de locuințe colective, gradul II rezistenta la foc.

Dintre masurile adoptate pentru indeplinirea acestei cerințe amintim:

Astfel, in conformitate cu prevederile din Soluțiile cadru privind reabilitarea termo-higr-energetica a anevelopei clădirilor de locuit existente, Indicativ SC 007-2013 si din Hotararea 1061 din 30 octombrie 2012 pentru modificarea anexei 2.4 la Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, au fost definite clasele de reacție la foc specifice pentru materialele utilizate si s-a adoptat măsură bordarii cu fasii orizontale continue de

Adresa: Aleea Parva, nr. 5    Bloc D23B    Nr.crt. B047

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 3 / 34    DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (DA.L.I.)

Pagina 59 din 66

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Aleea Parva, nr. 5, Bloc D23B

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2)

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00'

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

8,168.44

1,552.00

9,72044

3.4

Certificarea performantei enerqetice si auditul enerqetic al clădirilor

9,545.14

1,813.58

11,358,72

3.5

Proiectare

39,281.93

‘    7,463.56

46,745.49

3.6

Orqanizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

35,414.17

6,728.69

42,142.86

TOTAL CAPITOLUL 3

97,909.68

18,583.83

116,493.51

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2,908,134.25

552,545.51

3,460,679.76

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale care necesita montai

O.OO1

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,908,134.25

552,545.51

3,460,679.76

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Orqanizare de șantier.

29,081.34

5,525.45

34,606.79

5.1,1. Lucrări de construcții

29,081.34

5,525.45

34,606.79

5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote leqale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

298,283.04

56,673.78

354,956.81

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

327,364.38

62,199.23

389,563.61

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Preqatirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnoloqice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

3,333,408.31

633,328.57

3,966,736.88

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 +

2,937,215.59

558,070.96

3,495,286.56

---* -

Data:    \

23.05.2018    /.    \

Beneficiar/lnvestitor:    qO< /

PRIMĂRIA SECTORULUI 6    \    ■?/

\

G

întocmit,

' <4    tehn. Constanta Popescu

*2) In preturi la data de 23.05.2018

4.6292 lei


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail:

Qffi.ce.@5.Q.n.d.§.§,.r.o.

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

ContIBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei Cont Trezoreie: RO17.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1


Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București

Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

s.ec.tetâ.d5î@.mcftrQie.c.Lr.Q

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: RO111NGB0000999906033143, ING Bank,

cod unic de înregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836

Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Aleea Compozitorilor, nr. 1, Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc E21

Nr. Crt.:

B007

Numărul proiectului:

3/34

Data:

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

43,71

41,53

reducerea anuala a emisiilor de

gaze cu efect de sera echivalent

CO2 (tone)

107944,24

102546,85

valoarea totala a lucrărilor de

1.988.280,81

1.758.842,54

intervenție, lei inclusiv TVA

Pentru detalii suplimentare cu privire la analiza financiar-economica, a sustenabilitatii si riscurilor, vezi Anexa 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție.

6.2    SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Analizele energetice din cadrul Raportului de audit energetic si analizele economice din cadruI Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție

pun in evidenta performantele pentru fiecare din cele doua variante.

Analizele energetice au fost prezentate in cadrul Raportului de audit energetic conform Metodologiei de calcul al performantelor energetice a clădirilor Mc 001/3-2006, completata cu Mc 001/4-2009 si analizele financiar-economice au fost prezentate in cadrul Anexei 1 -Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție conform Ghidului privind metodologia pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de Investiții - Document de lucru Nr. 4 din anul 2006 elaborat de Comisia Europeana cat si in baza Ghidului National pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor finanțate din instrumentele structurale elaborat de Ministerul Economiei si Finanțelor.

Varianta 1 - Pachetul de soluții P1-1 ce include soluția 11 - constând in izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum necesita o valoare mai mare de investiție, dar aduce o economie de energie demonstrata in calculele anterioare si asigura un confort termic sporit pentru utilizatorii blocului de locuințe. In plus, pentru a putea realiza in integralitate termoizolarea planseului peste subsol (conform soluției S4), este necesara intervenția asupra instalațiilor aflate la cota inferioara a planseului in cauza.

Având la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si analiza financiar-economica din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3.a    indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Adresa: Aleea Compozitorilor, nr. 1    Bloc E21    Nr.crt. B007

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 1.988.280,81 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 1.751.740,23 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 1.670.840,18lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 1.472.050,61 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.b indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 55

•    Autiia = 3839,17 mp

•    Autiiajocuinte = 3839,17 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) = 4259,8 mp

•    Aconstruita= 404,85 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Indicator proiect

Valoarea indicatorului la începutul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an)

1.020.558,02

529.902,40

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

218,26

67,30

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)

302,17

.........................................

147,19

doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

economia anuala de energie (kWh/an)

533321,33

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

43,71

Adresa: Aleea Compozitorilor, nr. 1    Bloc E21

Nr.crt. B007

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

107944,24


6.3.    C    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 1.988.280,81 lei, din care constructii-montaj (C + M): 1.751.740,23 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 302,93 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    =58,12 lei/mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 26,07 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4,52 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4. a    Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

6.4.    b Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)

Prezenta documentație respecta normele referitoare la cerința curenta, aflate in vigoare la data intocmirii ei.

Construcția existenta are destinația de locuințe colective, gradul II rezistenta la foc.

Dintre masurile adoptate pentru indeplinirea acestei cerințe amintim:

Astfel, in conformitate cu prevederile din Soluțiile cadru privind reabilitarea termo-higr-energetica a anevelopei clădirilor de locuit existente, Indicativ SC 007-2013 si din Hotararea 1061 din 30 octombrie 2012 pentru modificarea anexei 2.4 la Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, au fost definite clasele de reacție la foc specifice pentru materialele utilizate si s-a adoptat măsură bordarii cu fasii orizontale continue de

Adresa: Aleea Compozitorilor, nr. 1    Bloc E21    Nr.crt. B007

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Aleea Compozitorilor, nr. 1, Bloc E21

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail: office@condes.ro

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

Cont IBAN: RO88.BTRLRONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei Cont Trezoreie: RO17.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1

Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București Tel.: 0729 700 806 ; e-mail: s.ec.r.e.târiJl@.m.cp.ro.i.ect,rQ.

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022 Cont IBAN: RO11INGB0000999906033143, ING Bank, cod unic de înregistrare 36254204 Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836 Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București Adresa imobil:

Aleea Poiana Vadului, nr. 3, Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc E26

Nr. Crt.:

B014

Numărul proiectului:

3/34

Data:

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

43,41

41,22

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent

CO2 (tone)

110432,75

104855,68

valoarea totala a lucrărilor de intervenție, lei inclusiv TVA

1.989.038,51

1.758.912,53

Pentru detalii suplimentare cu privire la analiza financiar-economica, a sustenabilitatii si riscurilor, vezi Anexa 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție.

6.2    SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Analizele energetice din cadrul Raportului de audit energetic si analizele economice din cad ru I Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție

—    pun in evidenta performantele pentru fiecare din cele doua variante.

Analizele energetice au fost prezentate in cadrul Raportului de audit energetic conform Metodologiei de calcul al performantelor energetice a clădirilor Mc 001/3-2006, completata cu Mc 001/4-2009 si analizele financiar-economice au fost prezentate in cadrul Anexei 1 -Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție conform Ghidului privind metodologia pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de Investiții - Document de lucru Nr. 4 din anul 2006 elaborat de Comisia Europeana cat si in baza Ghidului National pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor finanțate din instrumentele structurale elaborat de Ministerul Economiei si Finanțelor.

Varianta 1 - Pachetul de soluții P1-1 ce include soluția 11 - constând in izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum necesita o valoare mai mare de investiție, dar aduce o economie de energie demonstrata in calculele anterioare si asigura un confort termic sporit pentru utilizatorii blocului de locuințe. In plus, pentru a putea realiza in integralitate termoizolarea planseului peste subsol (conform soluției S4), este necesara intervenția asupra instalațiilor aflate la cota inferioara a planseului in cauza.

Având la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si analiza financiar-economica din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENT! INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3.a    indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Adresa: Aleea Poiana Vadului, nr. 3    Bloc E26    Nr.crt. B014

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 1.989.038,51 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 1.749.212,11 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 1.671.476,89lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 1.469.926,14lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.b indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 55

•    Audia = 3839,17 mp

•    Autilajocuinte ~ 3839,17 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) ~ 4664,65 mp

•    Aconstruita= 404,85 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Indicator proiect

Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an)

1.058.490,37

549.610,32

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)

217,32

301,24

67,45

147,35

doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului


economia anuala de energie (kWh/an)    529581,89

economia anuala de energie (in tone    ..

echivalent petrol)

Adresa: Aleea Poiana Vadului, nr. 3    Bloc E26    Nr.crt.B014

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

110432,75


6.3.    c    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 1.989.038,51 lei, din care constructii-montaj (C + M):    1.749.212,11 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la

subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 302,64 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    =58,15 lei/mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 25,79 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4,51 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4.    a Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

6.4.    b Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)

Prezenta documentație respecta normele referitoare la cerința curenta, aflate in vigoare la data intocmirii ei.

Construcția existenta are destinația de locuințe colective, gradul II rezistenta la foc.

Dintre masurile adoptate pentru indeplinirea acestei cerințe amintim:

Astfel, in conformitate cu prevederile din Soluțiile cadru privind reabilitarea termo-higr-energetica a anevelopei clădirilor de locuit existente, Indicativ SC 007-2013 si din Hotararea 1061 din 30 octombrie 2012 pentru modificarea anexei 2.4 la Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, au fost definite clasele de reacție la foc specifice pentru materialele utilizate si s-a adoptat măsură bordarii cu fasii orizontale continue de

Adresa: Aleea Poiana Vadului, nr. 3    Bloc E26    Nr.crt. B014

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L. Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Aleea Poiana Vadului, nr. 3, Bloc E26

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2)

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

—    CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

• 0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

4,151.54

788.79

4,940.33

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

4,851.24

921.73

5,772.97

3.5

Proiectare

19,964.70

3,793.30

23,758.00

3.6

Orqanizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

17,772.33

3,376.75

21,149.08

TOTAL CAPITOLUL 3

52,239.81

9,906.57

62,146.38

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,455,372.42

276,520.76

1,731,893.18

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

1.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

r—'4 5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,455,372.42

276,520.76

1,731,893.18

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

14,553.72

2,765.21

17,318.93

5.1.1. Lucrări de construcții

14,553.72

2,765.21

17,318.93

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

149,310.95

28,369.08

177,680.02

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5

163,864.67

31,134,29

194,998.95

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnoloqice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,671,476.89

317,561.62

1,989,038.51

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)    /î

1,469,926.14

279,285.97

1,749,212.11


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S R L

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax 0372 255 578; e-mail:

Reg Com J40Z7049; CUI: RO31730943

ContIBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei Cont Trezoreie: RO17.TREZ.7015.069X.XX01 4056, Trezoreria Sector 1


Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București

Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

secretariat® cncoroiecLjrQ

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022

ContIBAN: R011INGB0000999906033143, ING Bank,

cod unic de înregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836

Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Aleea Compozitorilor, nr. 9, Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc G11

Nr. Crt.:

B028

Numărul proiectului:

3/34

Data:

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

34,43

33,26

reducerea anuala a emisiilor de

gaze cu efect de sera echivalent

CO2 (tone)

85021,65

82133,74

valoarea totala a lucrărilor de intervenție, lei inclusiv TVA

1.293.118,67

[

1.080.266,07

Pentru detalii suplimentare cu privire la analiza financiar-economica, a sustenabilitatii si riscurilor, vezi Anexa 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție.

6.2    SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Analizele energetice din cadrul Raportului de audit energetic si analizele economice din cadruI Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție

pun in evidenta performantele pentru fiecare din cele doua variante.

Analizele energetice au fost prezentate in cadrul Raportului de audit energetic conform Metodologiei de calcul al performantelor energetice a clădirilor Mc 001/3-2006, completata cu Mc 001/4-2009 si analizele financiar-economice au fost prezentate in cadrul Anexei 1 -Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție conform Ghidului privind metodologia pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de Investiții - Document de lucru Nr. 4 din anul 2006 elaborat de Comisia Europeana cat si in baza Ghidului National pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor finanțate din instrumentele structurale elaborat de Ministerul Economiei si Finanțelor.

Varianta 1 - Pachetul de soluții P1-1 ce include soluția 11 - constând in izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum necesita o valoare mai mare de investiție, dar aduce o economie de energie demonstrata in calculele anterioare si asigura un confort termic sporit pentru utilizatorii blocului de locuințe. In plus, pentru a putea realiza in integralitate termoizolarea planseului peste subsol (conform soluției S4), este necesara intervenția asupra instalațiilor aflate la cota inferioara a planseului in cauza.

Având la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si analiza financiar-economica din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3.a    indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nr. Proiect: 3/34

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 1.293.118,67 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 1.132.195,00 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 1.086.670,31 lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 951,424,37lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.b indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 66

•    Autiia = 2871,81 mp

•    Autilajocuinte = 2871,81 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) = 3404,55 mp

•    Aconstruita — 280,34 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Indicator proiect

Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an)

786.653,00

400.190,95

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

223,96

66,47

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)

306,93

146,23

doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se    Valoarea indicatorulul

realizează prin proiect)

economia anuala de energie (kWh/an)

420067,45

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

34,43

Adresa: Aleea Compozitorilor, nr. 9

Bloc G11

Nr.crt. B028

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Pagina 53 din 60

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

85021,65


6.3.    C    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 1.293.118,67 lei, din care constructii-montaj (C + M):    1.132.195,00 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la

subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 251,30 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 46,39 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    =14,44 lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3,90 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4.a    Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

6.4.b Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)

Prezenta documentație respecta normele referitoare la cerința curenta, aflate in vigoare la data intocmirii ei.

Construcția existenta are destinația de locuințe colective, gradul II rezistenta la foc.

Dintre masurile adoptate pentru indeplinirea acestei cerințe amintim:

Astfel, in conformitate cu prevederile din Soluțiile cadru privind reabilitarea termo-higr-energetica a anevelopei clădirilor de locuit existente, Indicativ SC 007-2013 si din Hotararea 1061 din 30 octombrie 2012 pentru modificarea anexei 2.4 la Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, au fost definite clasele de reacție la foc specifice pentru materialele utilizate si s-a adoptat măsură bordarii cu fasii orizontale continue de

Nr. Proiect: 3 / 34

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Aleea Compozitorilor, nr. 9,Bloc G11

CONCRETES DESIGN

SOLUTIONS,

„A S B L


1 euro= 4.6292*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 52)

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

-    CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

3,030.05

575.71

3,605.76

3.4

Certificarea performantei enerqetice si auditul energetic al clădirilor

3,540.73

672.74

4,213.47

3.5

Proiectare

14,571.47

2,768.58

17,340.05

3.6

Orqanizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

11,769.18

2,236.15

14,005.33

TOTAL CAPITOLUL 3

38,411.441

7,279.18

45,690.62

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

942,004.33

178,980.82

1,120,985.16

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

r 4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

942,004.33

178,980.82

1,120,985.16

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier,

9,420.04

1,789.81

11,209.85

5.1,1. Lucrări de construcții

9,420.04

1,789.81

11,209.85

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote leqale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

96,834.50

18,398.55

115,233.05

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

106,254.54

20,188.36

126,442.90

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,086,670.31

206,448.37

1,293,118.67

din care : C + M (1,2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 + 4.2/5n,1)    5\

#1,424.37

180,770.63

1,132,195.00

Data:

23.05.2018

Beneficiar/lnvestitor:

PRIMĂRIA SECTORULUI 6

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail:

offififtflcfimlfiajfi

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

ContIBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei

Cont Trezoreie: R017.TREZ.7015.069X.XX01 4056, Trezoreria Sector 1

Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București

Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

s&craîârLa.tS.mcp.rQiejcUfi

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: RO11INGB0000999906033143, ING Bank,

cod unic de înregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836

Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Str. Rusetu, nr. 10,

Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc G15

Nr. Crt.:

B004

Numărul proiectului:

3/34

Data:

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului pentru VARIANTA 1

Valoarea indicatorului pentru VARIANTA 2

economia anuala de energie (kWh/an)

401784,50

366712,56

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

32,93

30,06

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent

CO2 (tone)

83202,04

75939,29

valoarea totala a lucrărilor de intervenție, lei inclusiv TVA

1.354.450,68

1.176.210,80

Pentru detalii suplimentare cu privire la analiza financiar-economica, a sustenabilitatii si riscurilor, vezi Anexa 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de _ intervenție.

6.2    SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Analizele energetice din cadrul Raportului de audit enerpetic si analizele economice din cadruI Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție

pun in evidenta performantele pentru fiecare din cele doua variante.

Analizele energetice au fost prezentate in cadrul Raportului de audit energetic conform Metodologiei de calcul al performantelor energetice a clădirilor Mc 001/3-2006, completata cu Mc 001/4-2009 si analizele financiar-economice au fost prezentate in cadrul Anexei 1 -Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție conform Ghidului privind metodologia pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de Investiții - Document de lucru Nr. 4 din anul 2006 elaborat de Comisia Europeana cat si in baza Ghidului National pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor finanțate din instrumentele structurale elaborat de Ministerul Economiei si Finanțelor.

Varianta 1 - Pachetul de soluții P1-1 ce include soluția 11 - constând in izolarea termica a — anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum necesita o valoare mai mare de investiție, dar aduce o economie de energie demonstrata in calculele anterioare si asigura un confort termic sporit pentru utilizatorii blocului de locuințe. In plus, pentru a putea realiza in integralitate termoizolarea planseului peste subsol (conform soluției S4), este necesara intervenția asupra instalațiilor aflate la cota inferioara a planseului in cauza.

Având la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si analiza financiar-economica din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Adresa: Str. Rusetu, nr. 10    Bloc G15    Nr.crt. B004

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

6.3.    a indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 1.354.450,68 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 1.189.957,13 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 1.138.209,82lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 999.963,97lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.    b    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 40

•    Auiiia = 2527,15 mp

•    Autilajoculnte = 2527,15 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) = 3088,93 mp

•    Aconstruita = 599 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Indicator proiect

Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie

728.997,19

346.799,68

primară (kwh/an)

Consumul anual specific de

energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

245,84

68,28

Consumul anual specific de

334,63

149,17

energie (kwh/m2/an)

doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se    Valoarea indicatorului

Adresa: Str. Rusetu, nr. 10    Bloc G15    Nr.crt. B004

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

realizează prin proiect)

economia anuala de energie (kWh/an)

401784,50

32,93

83202,04


economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

6.3.    c    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 1.354.450,68 lei, din care constructii-montaj (C + M):    1.189.957,13 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la

subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 306,97 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 65,03 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 32,07 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4,66 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4.    a    Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

6.4.    b Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)

Prezenta documentație respecta normele referitoare la cerința curenta, aflate in vigoare la data intocmirii ei.

Construcția existenta are destinația de locuințe colective, gradul II rezistenta la foc.

Dintre masurile adoptate pentru indeplinirea acestei cerințe amintim:

Astfel, in conformitate cu prevederile din Soluțiile cadru privind reabilitarea termo-higr-

Nr. Proiect: 3 / 34

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907/29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Str. Rusetu, nr. 10, Bloc G15


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail. office@condes.ro

Reg Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

Cont IBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei Cont Trezoreie: RO17.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1


Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector2, București

Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

â&Greîari.al@mcj3rQie.ct,re

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: RO111NGB0000999906033143, ING Bank,

cod unic de înregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836

Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Str. Ariesul Mare, nr. 5,

Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc 112

Nr. Crt.:

B039

Numărul proiectului:

3/34

Data:

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

52,26

42,04

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent

CO2 (tone)

130111,38

104653,10

valoarea totala a lucrărilor de intervenție, lei inclusiv TVA

3.204.488,47

2.763.598,82

i ............

Pentru detalii suplimentare cu privire la analiza financiar-economica, a sustenabilitatii si riscurilor, vezi Anexa 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție.

6.2    SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Analizele energetice din cadrul Raportului de audit energetic si analizele economice din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție

pun in evidenta performantele pentru fiecare din cele doua variante.

Analizele energetice au fost prezentate in cadrul Raportului de audit energetic conform Metodologiei de calcul al performantelor energetice a clădirilor Mc 001/3-2006, completata cu Mc 001/4-2009 si analizele financiar-economice au fost prezentate in cadrul Anexei 1 -Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție conform Ghidului privind metodologia pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de Investiții - Document de lucru Nr. 4 din anul 2006 elaborat de Comisia Europeana cat si in baza Ghidului National pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor finanțate din instrumentele structurale elaborat de Ministerul Economiei si Finanțelor.

Varianta 1 - Pachetul de soluții P1-1 ce include soluția 11 - constând in izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum necesita o valoare mai mare de investiție, dar aduce o economie de energie demonstrata in calculele anterioare si asigura un confort termic sporit pentru utilizatorii blocului de locuințe. In plus, pentru a putea realiza in integralitate termoizolarea planseului peste subsol (conform soluției S4), este necesara intervenția asupra instalațiilor aflate la cota inferioara a planseului in cauza.

Având la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si analiza financiar-economica din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3.a    indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Adresa: Str. Ariesul Mare, nr. 5    Bloc 112    Nr.crt. B039

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.204.488,47 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 2.827.435,03 lei (însumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 2.692.863,43lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 2.375.995,83lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.b indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 30 la tr.1 + 30 la tr.2 + 30 la tr.3

•    Au«ia = 5923,14 mp

•    Autiiajocuinte = 5923,14 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) = 6792,39 mp

•    Aconstruita ~ 1159,65 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Indicator proiect

Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an)

1.344.359,94

750.684,00

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

188,35

64,43

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)

281,03

146,94

doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

economia anuala de energie (kWh/an)

637599,46

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

52,26

Adresa: Str. Ariesul Mare, nr. 5    Bloc 112    Nr.crt. B039

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

6.3.    c indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.204.488,47 lei, din care constructii-montaj (C + M): 2.827.435,03 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 267,52 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 87,72 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 32,08 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4,73 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4. a    Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

6.4.    b Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)

Prezenta documentație respecta normele referitoare la cerința curenta, aflate in vigoare la data întocmirii ei.

Construcția existenta are destinația de locuințe colective, gradul II rezistenta la foc.

Dintre masurile adoptate pentru indeplinirea acestei cerințe amintim:

Astfel, in conformitate cu prevederile din Soluțiile cadru privind reabilitarea termo-higr-energetica a anevelopei clădirilor de locuit existente, Indicativ SC 007-2013 si din Hotararea 1061 din 30 octombrie 2012 pentru modificarea anexei 2.4 la Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, au fost definite clasele de reacție la foc specifice pentru materialele utilizate si s-a adoptat măsură bordarii cu fasii orizontale continue de

Adresa: Str. Ariesul Mare, nr. 5    Bloc 112    Nr.crt. B039

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Str, Ariesul Mare, nr. 5, Bloc 112

«ATÎhNDjJONCRETE

■Sl_.

9TIONS~"


ISO/IEC 27001 Certificat 610 SI

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail:

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

ContIBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei Cont Trezoreie: RO17 TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1


Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București

Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

secrelaj.iat@mcproie_cLrQ

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: R011INGB0000999906033143, ING Bank,

cod unic de înregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836

Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Str. Romancierilor, nr. 2A,

Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc M17

Nr. Crt.:

B043

Numărul proiectului:

3/34

Data:

Varianta 1 - Pachetul de soluții P1-1 ce include soluția 11 - constând in izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum necesita o valoare mai mare de investiție, dar aduce o economie de energie demonstrata in calculele anterioare si asigura un confort termic sporit pentru utilizatorii blocului de locuințe. In plus, pentru a putea realiza in integralitate termoizolarea planseului peste subsol (conform soluției S4), este necesara intervenția asupra instalațiilor aflate la cota inferioara a planseului in cauza.

Având la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si analiza financiar-economica din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3.    a    indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.099.538,20 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 2.732.112,66 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 2.604.669,91 lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 2.295.892,99lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.    b    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 44 la tr. 1 + 44 la tr.2

•    Autiia = 5663,94 mp

•    Autilajocuinte = 5663,94 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) = 6888,74 mp

•    Aconstruita ~ 598,41 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Valoarea indicatorului la Valoarea indicatorului la Indicator proiect    începutul implemnetarii    finalul implementării

Adresa: Str. Romancierilor, nr. 2A    BlocM17    Nr.crt.B043

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 3 / 34    DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an) Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)


proiectului    proiectului (de output)


1.439.171,33

210,06

293,78


771.277,91

70,07

148,91


doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

725971,10

59,51


economia anuala de energie (kWh/an)

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

146936,55


6.3.    c    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.099.538,20 lei, din care constructii-montaj (C + M): 2.732.112,66 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 300,00 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 68,21 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 21,02 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4,78 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Adresa: Str. Romancierilor, nr. 2A    BlocM17    Nr.crt. B043

Nr. Proiect: 3 / 34

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C, CONCRETE 8, DESIGN SOLUTIONS S.R.L S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Str. Romancierilor, nr. 2A, Bloc M17

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.


Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


Valoare 62) (faraTVA)


TVA

19%


Valoare (cu TVA)


CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului


Obținerea terenului


0.00


0.00


Amenajarea terenului


Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala


Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților


TOTAL CAPITOLUL 1


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asiqurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


Studii


Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații


Expertiza tehnica


Certificarea performantei energetice si auditul energetic ai clădirilor


Proiectare


Organizarea procedurilor de achiziție


Consultanta


Asistenta tehnica


TOTAL CAPITOLUL 3


CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza


Construcții si instalații


Monta; utilaje, echipamente tehnologice si funcționale


Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj


Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport


Dotări


Active necorporale


TOTAL CAPITOLUL 4


0.00


500.00


76.00


576.00


6,130.98


7,164,29


29,483.81


5,000.00


27,484.84


75,763.92


2,273,161.38


0.00


0.00


0.00


2,273,161.38


6.1


6.2.


1,164.89


1,361.22


5,601.92


0.00


950.00


5,222.12


7,295.87


8,525.51


14,376.15|    90,140.07


431,900.66


2,705,062.05


0.00


0.00


0.00


0.00


431,900.66


0.00


0.00


2,705,062.05


CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli


Organizare de șantier.


5.1.1. Lucrări de construcții


5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului


Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului


Cheltuieli diverse si neprevăzute


Cheltuieli pentru informare si publicitate


TOTAL CAPITOLUL 5


CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste


Pregătirea personalului de exploatare


Probe tehnologice si teste


TOTAL CAPITOLUL 6


22,731.61


22,731.61


233,013.00


0.00


255,744.61


0.00


0.00


0.00


4,319.01


4,319.01


0.00


0.00


0.00


TOTAL GENERAL


2,604,669.91


494,868.29


27,050.62


27,050.62


0.00


0.00


277,285.47


304,336.09


din care : C + M (1.2 + 1.3+1.4+2 + 4.


Data:

23.05.2018

Benefici ar/lnvestitor:

PRIMĂRIA SECTORULUI 6


CONCRETE fi DESIGN

SOLUTIONS2,295,892.99


întocmit,

tehn. Constanta Popescu


436,219.67


2,732,112.66


1 euro:


Lfnno.iaii'1-ii

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail: Q.ffice.@cond.eșjQ

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

ContIBAN: RO88.BTRLRONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei

Cont Trezoreie: R017.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1

Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

Reg.Com. J40/8906/2016; CUI: RO22626022 Cont IBAN: R011INGB0000999906033143, ING Bank, cod unic de înregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836 Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Aleea Lunca Cernei, nr. 6,

Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc M52

Nr. Crt.:

B009

Numărul proiectului:

3/34

Data:

de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3.    a    indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 4.020.734,47 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 3.555.472,43 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 3.378.784,42lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 2.987.791,95lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.    b    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 66 la tr. 1 + 66 la tr.2

•    Autsia = 6390,17 mp

•    Autiiajocuinte = 6390,17 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) = 7723,56 mp

•    Aconstruita — 635,68 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

•• • •• .    ■ • '• :■ - p:.. /;, p

Indicator proiect

Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an) Consumul anual specific de

1.283.988,89

837.566,68

energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

149,83

65,95

Adresa: Aleea Lunca Cernei, nr. 6    Bloc M52    Nr.crt. B009

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 3/34    DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)


233,85


145,59


doar primele 2 coloane, respectiv Variantal


Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)


Valoarea indicatorului


economia anuala de energie (kWh/an)


484244,64


economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)


reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)


39,69


98148,50


6.3.C indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție


de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 4.020.734,47 lei, din care constructii-montaj (C + M): 3.555.472,43 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 341,85 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 116,62 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 15,84 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 5,51 lei / mp


6.3.d durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.


(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)


6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4.    a Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

6.4.    b Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)


Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lunca Cernei, nr. 6, Bloc M52

Data:

Beneficiar/lnvestitor:

PRIMĂRIA SECTORULUI 6

O

I

&    L

‘2) In preturi la data de 23.05.2018    f

SȘLoșrf *    4.6292\S®>lei *    /


*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ‘2)

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

o.oo1

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

6,873.97

1,306.05

8,180.02

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

8,032.50

1,526.18

9,558.68

3.5

Proiectare

33,056.84

6,280.80

39,337.64

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

34,911.36

6,633.16

41,544.52

TOTAL CAPITOLUL 3

88,374.66

16,772.19

105,146.85

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2,958,209.85

562,059.87

3,520,269.73

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

f-^4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,958,209.85

562,059.87

3,520,269.73

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Orqanizarede șantier.

29,582.10

5,620.60

35,202.70

5.1.1, Lucrări de construcții

29,582.10

5,620.60

35,202.70

5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote leqale, costul creditului

0,00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

302,617.80

57,497.38

360,115.19

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

332,199.90

63,117.98

395,317.89

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Preqatirea personalului de exploatare

0.00

0,00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

3,378,784.42

641,950.04

4,020,734.47

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1

2,987,791.95

567,680.47

3,555,472.43

II întocmit,

5OC|


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail: office@condes.ro

Reg.Com : J40/7049; CUI: RO31730943

ContIBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei Cont Trezoreie: RO17.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1


Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București Tel.: 0729 700 806 ; e-mail: se£[el3Jial@mcfi.rflifi£t»rfl.

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022 Cont IBAN: RO11INGB0000999906033143, ING Bank, cod unic de înregistrare 36254204 Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836 Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Str. Tirgu Neamț, nr. 13,

Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc MIIB8/2

Nr. Crt.:

B024

Numărul proiectului:

3/34

Data:    z

Varianta 1 - Pachetul de soluții P1-1 ce include soluția 11 - constând in izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum necesita o valoare mai mare de investiție, dar aduce o economie de energie demonstrata in calculele anterioare si asigura un confort termic sporit pentru utilizatorii blocului de locuințe. In plus, pentru a putea realiza in integralitate termoizolarea planseului peste subsol (conform soluției S4), este necesara intervenția asupra instalațiilor aflate la cota inferioara a planseului in cauza.

Având la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si analiza financiar-economica din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3.    a indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.091.905,61 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 2.725.240,51 lei (însumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 2.598.255,97lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 2.290.118,08lei (însumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.    b    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 44 la tr. 1 + 44 la tr.2

•    Audia = 5677,24 mp

•    Autilajocuinte = 5677,24 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) = 6888,15 mp

•    Aconstruita= 597,82 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Indicator proiect


Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii


Valoarea indicatorului la finalul implementării


Adresa: Str. Tirgu Neamț, nr. 13    Bloc MIIB8/2    Nr.crt. B024

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

proiectului

proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an)

1.552.971,19

839.747,38

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

215,82

75,37

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)

299,68

154,36

doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

economia anuala de energie (kWh/an)

730150,01

economia anuala de energie (in tone

59,85

echivalent petrol)

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect

153996,93

de sera echivalent CO2 (tone)

6.3.    c    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.091.905,61 lei, din care constructii-montaj (C + M): 2.725.240,51 lei (insumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 297,53 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    =68,19 lei/mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 21,66 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4,75 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Adresa: Str. Tirgu Neamț, nr. 13    Bloc MIIB8/2    Nr.crt. B024

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Bloc MIIB8/2, Str. Tirgu Neamț, Nr. 13

/ C°nCrEt

A

S°i(yr


*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 72)

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

6,130.45

1,164.79

7,295.24

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

7,163.68

1,361.10

8,524.78

3.5

Proiectare

29,481.28

5,601.44

35,082.72

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

27,427.26

5,211.18

32,638.44

TOTAL CAPITOLUL 3

75,702.68

14,364.51

90,067.19

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2,267,443.64

430,814.29

2,698,257.93

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,267,443.64

430,814.29

2,698,257.93

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

22,674.44

4,308.14

26,982.58

5.1.1. Lucrări de construcții

22,674.44

4,308.14

26,982.58

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

o.oo1

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

232,435.22

44,162.69

276,597.91

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

255,109.66

48,470.84

303,580.49

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

2,598,255.97

493,649.64

3,091,905.61

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2,290,118.08

435,122.44

2,725,240.51

Data:

23.05.2018

Beneficiar/lnvestitor:

PRIMĂRIA SECTORULUI 6


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail:

Q.ffice@conde.sjs

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

ContIBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei

Cont Trezoreie: R017.TREZ.7015.069X.XX01.4056,

Trezoreria Sector 1


Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București

Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

sftcrstanâtamcjwăfifitiQ

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: RO111NGB0000999906033143, ING Bank,

cod unic de înregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836

Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Calea Giulesti, nr. 22,

Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc OD5

Nr. Crt.:

B015

Numărul proiectului:

3/34

Data:

de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3. a    indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 1.396.277,94 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 1.230.296,29 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 1.173.358,78lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 1,033.862,43lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.    b    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 35

•    Autiia = 2220,75 mp

•    Autilajocuinte = 2220,75 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) 2754,34 mp

•    Aconstruita- 278 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Pagina 56 din 64


Indicator proiect

Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an) Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

443.603,52

174,43

261.949,17

65,39

Adresa: Calea Giulesti, nr. 22

Bloc 0D5

Nr.crt. B015

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 3/34    DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)


259,68


145,09


doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

economia anuala de energie (kWh/an)

195929,19

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

16,06

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

39865,71

6.3.    c    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 1.396.277,94 lei, din care constructii-montaj (C + M): 1.230.296,29 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 356,69 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    =94,19 lei/mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 29,80 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 5,49 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4. a    Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

6.4.    b Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)

Adresa: Calea Giulesti, nr. 22    BlocOD5    Nr.crt. B015

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 3 / 34    DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Pagina 57 din 64

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Calea Giulesti, nr. 22, Bloc OD5

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ‘2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asiqurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

2,451.36

465.76

2,917.12

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,864.51

54*t6

3,408.77

3.5

Proiectare

11,788.58

2,239.82

14,028.40

3.6

Orqanizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

12,136.75

2,305.98

14,442.73

TOTAL CAPITOLUL 3

34,741.21

6,581.82

41,323.03

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,023,626.17

194,488.97

1,218,115.14

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

.4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

’ 4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,023,626.17

194,488.97

1,218,115.14

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

10,236.26

1,944.89

12,181.15

5.1.1. Lucrări de construcții

10,236.26

1,944.89

12,181.15

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote leqale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

104,755.15

19,903.48

124,658.63

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

114,991.41

21,848.37

136,839.78

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnoloqice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,173,358.78

222,919.16

1,396,277.94

din care

: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,033,862.43

196,433.86

1,230,296.29

Data:    t

23.05.2018    /

/*

întocmit,

tehn. Constanta Popescu

CONCRETE S \

Beneficiar/lnvestitor:

DESIGN

PRIMĂRIA SECTORULUI 6    \

SOLUTIONS / SRL

B&S

*2) In preturi la data de 23.05.2018

^gaf^,.wc^92_i


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail: office@condes.ro

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

Cont IBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei Cont Trezoreie: RO17.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1


Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București Tel.: 0729 700 806 ; e-mail: s.e.CK.ta.ri3l@.mcpj.Qie..ctj.Q.

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022 Cont IBAN: RO11INGB0000999906033143, ING Bank, cod unic de înregistrare 36254204 Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836 Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Aleea Istru, nr. 1,

Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc P2, sc. 1-4

Nr. Crt.:

B034

Numărul proiectului:

3/34

Data:

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

31,63

26,20

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent

CO2 (tone)

79195,27

65603,62

valoarea totala a lucrărilor de intervenție, lei inclusiv TVA

2.197.277,50

1.763.170,20

Pentru detalii suplimentare cu privire la analiza financiar-economica, a sustenabilitatii si riscurilor, vezi Anexa 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție.

6.2    SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Analizele energetice din cadrul Raportului de audit energetic si analizele economice din cad ru I Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție

—    pun in evidenta performantele pentru fiecare din cele doua variante.

Analizele energetice au fost prezentate in cadrul Raportului de audit energetic conform Metodologiei de calcul al performantelor energetice a clădirilor Mc 001/3-2006, completata cu Mc 001/4-2009 si analizele financiar-economice au fost prezentate in cadrul Anexei 1 -Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție conform Ghidului privind metodologia pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de Investiții - Document de lucru Nr. 4 din anul 2006 elaborat de Comisia Europeana cat si in baza Ghidului National pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor finanțate din instrumentele structurale elaborat de Ministerul Economiei si Finanțelor.

Varianta 1 - Pachetul de soluții P1-1 ce include soluția 11 - constând in izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum necesita o valoare mai mare de investiție, dar aduce o economie de energie demonstrata in calculele anterioare si asigura un confort termic sporit pentru utilizatorii blocului de locuințe. In plus, pentru a putea realiza in integralitate termoizolarea planseului peste subsol (conform soluției S4), este necesara intervenția asupra instalațiilor aflate la cota inferioara a planseului in cauza.

Având la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si analiza financiar-economica din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3.a indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Adresa: Aleea Istru, nr. 1    Bloc P2, sc. 1-4    Nr.crt. B034

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 3 / 34

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 2.197.277,50 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 1.938.049,00 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 1,846.467,65lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 1.628.612,60lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.b indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 20 la tr. 1 + 20 la tr.2

•    Autiia = 3909,78 mp

•    AutilaJocuinte = 3909,78 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) = 4511,14 mp

•    Aconstruita= 752,26 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Valoarea indicatorului la

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

Indicator proiect

inceputul implemnetarii proiectului

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an)

836.371,91

474.084,43

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

181,86

65,66

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)

270,87

145,66

doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

economia anuala de energie (kWh/an)

385925,41

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

31,63

Adresa: Aleea Istru, nr. 1    Bloc P2, sc. 1-4    Nr.crt. B034

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 3 / 34    DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

79195,27


6.3.    c indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 2.197.277,50 lei, din care constructii-montaj (C + M): 1.938.049,00 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 264,64 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 97,47 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    =26,10 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4,91 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4. a    Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

6.4.    b Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)

Prezenta documentație respecta normele referitoare la cerința curenta, aflate in vigoare la data intocmirii ei.

Construcția existenta are destinația de locuințe colective, gradul II rezistenta la foc.

Dintre masurile adoptate pentru indeplinirea acestei cerințe amintim:

Astfel, in conformitate cu prevederile din Soluțiile cadru privind reabilitarea termo-higr-energetica a anevelopei clădirilor de locuit existente, Indicativ SC 007-2013 si din Hotararea 1061 din 30 octombrie 2012 pentru modificarea anexei 2.4 la Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, au fost definite clasele de reacție la foc specifice pentru materialele utilizate si s-a adoptat măsură bordarii cu fasii orizontale continue de

Bloc P2, sc. 14


Nr.crt. B034


Adresa: Aleea Istru, nr. 1

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 3134    DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Aleea Istru, nr. 1, Bloc P2, sc. 1-4

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2)

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenaiari pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asiqurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.001

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

-4^44.91

762.83

4,777.74

3.4

Certificarea performantei enerqetice si auditul energetic al clădirilor

4,691.59

891.40

5,582.99

3.5

Proiectare

19,307.68

3,668.46

22,976.14

3.6

Orqanizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

19,237.57

3,655.14

22,892.71

TOTAL CAPITOLUL 3

52,751.75

10,003.83

62,755.58

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,612,487.72

306,372.67

1,918,860.39

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

j—4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,612,487.72

306,372.67

1,918,860.39

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

16,124.88

3,063.73

19,188.61

5,1.1. Lucrări de construcții

16,124.88

3,063.73

19,188.61

5,1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

165,103.30

31,369.63

196,472.92

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

181,228.18

34,433.35

215,661.53

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Preqatirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:    1-----

1,846,467.65

350,809.85

2,197,277.50

din care :C + M (1.2+1.3+1.4 + 2+ 4.1+4.2+ 5.1.1)....... /

1,628,612.60

309,436.39

1,938,049.00

Data:    *\    ■'    Intocm

23.05.2018    /    ’OFî£& \    / | k "M * '* --    tehn. Constante

Beneficiar/lnvestitor:    I (

    -4    1    /    /

PRIMĂRIA SECTORULUI 6    \    î    V'

Popescu

w

*2) In preturi la data de 23.05.2018    4.6292    ----—    /


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail: office@condes.ro

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

Cont IBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca

Transilvania Agenția Amzei

Cont Trezoreie: RO17.TREZ.7015.069X.XX01.4056,

Trezoreria Sector 1

Certificat 200404/,

ISO 14001

Certificat 200404/B


MC GENERAL CONSTRUCT S.R.L.

Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București

Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

secreta ri at@ mcDroiecLiQ

Reg.Com.: J40/8906/2016, CUI: RO22626022

Cont IBAN: RO11INGB0000999906033143, ING Bank,

cod unic de înregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836

Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Prelungirea Ghencea, nr. 14, Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc R1

Nr. Crt.:

B045

Numărul proiectului:

3/34

Data:

economia anuala de energie (in tone    „„ 7g

echivalent petrol)

59,89

reducerea anuala a emisiilor de

gaze cu efect de sera echivalent    156659,79

CO2 (tone)

149428,29

valoarea totala a lucrărilor de    o QOO con

intervenție, lei inclusiv TVA

2.533.000,56

Pentru detalii suplimentare cu privire la analiza financiar-economica, a sustenabilitatii si riscurilor, vezi Anexa 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție.

6.2    SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Analizele energetice din cadrul Raportului de audit energetic si analizele economice din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție

pun in evidenta performantele pentru fiecare din cele doua variante.

Analizele energetice au fost prezentate in cadrul Raportului de audit energetic conform Metodologiei de calcul al performantelor energetice a clădirilor Mc 001/3-2006, completata cu Mc 001/4-2009 si analizele financiar-economice au fost prezentate in cadrul Anexei 1 -Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție conform Ghidului privind metodologia pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de Investiții - Document de lucru Nr. 4 din anul 2006 elaborat de Comisia Europeana cat si in baza Ghidului National pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor finanțate din instrumentele structurale elaborat de Ministerul Economiei si Finanțelor.

Varianta 1 - Pachetul de soluții P1-1 ce include soluția 11 - constând in izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum necesita o valoare mai mare de investiție, dar aduce o economie de energie demonstrata in calculele anterioare si asigura un confort termic sporit pentru utilizatorii blocului de locuințe. In plus, pentru a putea realiza in integralitate termoizolarea planseului peste subsol (conform soluției S4), este necesara intervenția asupra instalațiilor aflate la cota inferioara a planseului in cauza.

Având la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si analiza financiar-economica din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3.a    indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Adresa: Prelungirea Ghencea, nr. 14    Bloc R1    Nr.crt. B045

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 2.883.639,70 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 2.533.107,51 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 2.423.242,60lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 2.128.661,77lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.b indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 88

•    Autiia = 6654,3 mp

•    Autilajocuinte = 6654,3 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) = 7454,21 mp

•    Aconstruita = 624,63 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Indicator proiect

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an) Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)


Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului

1.599.886,49

199,46

281,59


Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

884.324,80

67,62

146,89


doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

economia anuala de energie (kWh/an)

765958,26

economia anuala de energie (in tone

62 78

echivalent petrol)

Adresa: Prelungirea Ghencea, nr. 14    Bloc R1

Nr.crt. B045

Nr. Proiect: 3/34


reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)


156659,79


6.3.    C    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 2.883.639,70 lei, din care constructii-montaj (C + M): 2.533.107,51 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 266,12 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 40,06 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 11,77 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3,77 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4. a    Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

6.4.    b    Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)


Prezenta documentație respecta normele referitoare la cerința curenta, aflate in vigoare la data intocmirii ei.

Construcția existenta are destinația de locuințe colective, gradul II rezistenta la foc.

Dintre masurile adoptate pentru indeplinirea acestei cerințe amintim:

Astfel, in conformitate cu prevederile din Soluțiile cadru privind reabilitarea termo-higr-energetica a anevelopei clădirilor de locuit existente, Indicativ SC 007-2013 si din Hotararea 1061 din 30 octombrie 2012 pentru modificarea anexei 2.4 la Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, au fost definite clasele de reacție la foc specifice pentru materialele utilizate si s-a adoptat măsură bordarii cu fasii orizontale continue de


Adresa: Prelungirea Ghencea, nr. 14


Bloc R1


Nr.crt. B045


Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L

Faza de proiectare:    D.A.L.I.


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr, 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Prelungirea Ghencea, nr. 14, Bloc R1


*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2)

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

6,634.25

1,260.51

7,894.76

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

7,752.38

1,472.95

9,225.33

3.5

Proiectare

31,904.02

6,061.77

37,965.79

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

26,213.26

4,981.66

31,200.92

TOTAL CAPITOLUL 3

78,009.91

14,802.89

92,812,80

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2,107,585.91

400,441.32

2,508,027.24

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale care necesita montai

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,107,585.91

400,441.32

2,508,027.24

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

21,075.86

4,004.41

25,080.27

5.1.1. Lucrări de construcții

21,075,86

4,004.41

25,080,27

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0,00

0,00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

216,570 92

41,148.47

257,719.39

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

237,646.78

45,152.89

282,799,67

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Preqatirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:    ț~~-—

2,423,242.60

460,397.10

2,883,639.70

din care : C + M (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 /<£+ 5.1.1)    *\    f

2,128,661.77

404,445.74

2,533,107.51

întocmit,

tehn. ConstantaoesioN SOLdȚN s

5Rt


opescu

w


*2) In preturi la data de 23.05.2018


1 euro=


4.6292


___ICONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail:

office@condes.rQ

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

Cont IBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca

Transilvania Agenția Amzei

Cont Trezoreie: R017.TREZ.7015.069X.XX01.4056,

Trezoreria Sector 1


Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București Tel.: 0729 700 806 ; e-mail: seQ.r^nM@mcftrQie..c.tr_Q.

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022 Cont IBAN: R011INGB0000999906033143, ING Bank, cod unic de înregistrare 36254204 Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836 Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Str. Riul Doamnei, nr. 8A,

Sectorul 6, București

Bloc:

Bloc TS2, sc. 1

Nr. Crt.:

B016

Numărul proiectului:

3/34

Data:

de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3.    a    indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 1.893.280,97 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 1.659.670,14 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 1.591.008,39lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 1,394.680,79lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.    b    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 66

•    Autiia = 4371,97 mp

•    Autilajocuinte = 4371,97 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) ~ 5076,49 mp

•    Aconstruita = 41 9,41 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Indicator proiect

Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie

986.960,88

567.891,82

primară (kwh/an) Consumul anual specific de

energie pentru încălzire

183,58

65,17

(kwh/m2/an)

Adresa: Str. Riul Doamnei, nr. 8A    Bloc TS2, sc. 1    Nr.crt. B016

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 3 / 34    DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)

144,71


doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului


455509,85


92195,19


economia anuala de energie (kWh/an)

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

6.3.    c    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 1.893.280,97 lei, din care constructii-montaj (C + M): 1.659.670,14 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 242,40 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 55,85 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 18,89 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3,76 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4. a    Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

6.4.b Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)

Adresa: Str. Riul Doamnei, nr. 8A


Bloc TS2, sc. 1


Nr.crt. B016


Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 3 / 34    DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I.


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907/29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Str. Riul Doamnei, nr. 8A, Bloc TS2, sc. 1


*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ‘2)

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenaiari pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

4,518.08

858.43

5,376.51

3.4

Certificarea performantei enerqetice si auditul energetic al clădirilor

5,279.55

1,003.11

6,282.66

3.5

Proiectare

21,727.38

4,128.20

25,855.58

3.6

Orqanizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

17,311.50

3,289.19

20,600.69

TOTAL CAPITOLUL 3

54,336.50

10,304.93

64,641.43

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,380,872,07

262,365.69

1,643,237.76

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționate care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

1.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

*"4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,380,872.07

262,365.69

1,643,237.76

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Orqanizare de șantier.

13,808.72

2,623.66

16,432.38

5.1.1. Lucrări de construcții

13,808.72

2,623.66

16,432.38

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote leqale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

141,991.09

26,978.31

168,969.40

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

155,799.81

29,601.96

185,401.78

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

LUL6

0.00

0.00

0.00


TOTAL GENERAL:ie


1,591,008.39


1,394,680.79


întocmit,

tehn. Constanta Popescu


302,2?2.59    1,893,280.97*2) In preturi la data de 23.05.2018


1 euro=


4.6292


leiCONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail:

ftfficfi@&endea..rQ

Reg.Com.: J40Z7049; CUI: RO31730943

Cont IBAN: RO88.BTRLRONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei Cont Trezoreie: RO17.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1


Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București

Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

secretariat@mcproiect.ro

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: R011INGB0000999906033143. ING Bank,

cod unic de înregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836

Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Str. Riul Doamnei, nr. 6B,

Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc TS3

Nr. Crt.:

B049

Numărul proiectului:

3/34

Data:

de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3.    a indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 1.848.268,94 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 1.619.115,14 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 1.553.183,15lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 1.360.600,96lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.    b    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 66

•    Autiia = 4372,74 mp

•    Autiiajocuinte = 4372,74 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) ~ 5076,49 mp

•    Aconstruita 41 9,41 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Valoarea indicatorului la Valoarea indicatorului la Indicator proiect    începutul implemnetarii    finalul implementării

proiectului    proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie    977 g33 8Q    577 086,08

primară (kwh/an)

Consumul anual specific de

energie pentru încălzire    178,57    66,57

(kwh/m2/an)

Adresa: Str. Riul Doamnei, nr. 6B    Bloc TS3    Nr.crt. B049

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)

261,17    146,00


doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

economia anuala de energie (kWh/an)

432145,53

economia anuala de energie (in tone

35 42

echivalent petrol)

.................................................

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect

de sera echivalent CO2 (tone)

o / you,o /

I

6.3.    c    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 1.848.268,94 lei, din care constructii-montaj (C + M): 1.619.115,14 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 241,55 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 55,38 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    =11,10 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3,67 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4. a    Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

6.4.    b    Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)

Adresa: Str. Riul Doamnei, nr. 6B    Bloc TS3    Nr.crt. B049

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Str. Riul Doamnei, nr. 6B, Bloc TS3

*1) Devizul generai este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2)

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

4,518.08

858.43

5,376.51

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul enerqetic al clădirilor

5,279.55

1,003.11

6,282.66

3.5

Proiectare

21,727.38

4,126.20

25,855.58

3.6

Orqanizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

’ •    5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

16,974.08

3,225.08

20,199.16

TOTAL CAPITOLUL 3

53,999.08

10,240.82

64,239.90

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,347,129.66

255,954.63

1,603,084.29

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,347,129.66

255,954.63

1,603,084.29

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Orqanizare de șantier.

13,471.30

2,559.55

16,030.85

5.1.1. Lucrări de construcții

13,471.30

2,559.55

16,030.85

5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote leqale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

138,583.11

26,330.79

164,913.90

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

152,054.41

28,890.34

180,944.75

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Preqatirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnoloqice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:     XoC|fcrA'/

1,553,183.15

295,085.79

1,848,268.94

din care :C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4,2-r-5.rt;T)z-1    /♦

1,360,600.96

258,514.18

1,619,115.14

întocmit,

tehn. Constanta Popescu


Data:

23.05.2018 Beneficiar/lnvestitor:

PRIMĂRIA SECTORULUI 6

*2) In preturi la data de 23.05.20181 euro=


B049_Str. Riul Doamnei, nr. 6B, Bloc TS3_Ec_DALI.xlsx

GEN
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail:

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

Cont IBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei Cont Trezoreie: RO17.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1


Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București

Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

s.ecretar.ia.t@.m5ero.iect..r.o

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: RO111NGB0000999906033143, ING Bank,

cod unic de înregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836

Trezoreria Sector 2, București


Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Str. Riul Doamnei, nr. 6A,

Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc TS4

Nr. Crt.:

B036

Numărul proiectului:

3/34

Data:

de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3. a    indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 1.892.513,85 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 1.658.978,98 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 1 590.363,75lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 1,394.099,98lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.    b    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 66

•    Autila = 4372,68 mp

•    Autiia iocuinte = 4372,68 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) = 5076,49 mp

•    Aconstruita = 41 9,41 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Indicator proiect

Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an) Consumul anual specific de

973.704,67

570.003,69

energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

178,40

65,09

Adresa: Str. Riul Doamnei, nr. 6A    Bloc TS4    Nr.crt. B036

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)

144,53


doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

economia anuala de energie (kWh/an)

437006,15

economia anuala de energie (in tone

35,82

echivalent petrol)

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect

88698,01

de sera echivalent CO2 (tone)

6.3.    C    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 1.892.513,85 lei, din care constructii-montaj (C + M): 1.658.978,98 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 241,70 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 57,26 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 18,08 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3,76 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4.    a Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

6.4.    b Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)

Adresa: Str. Riul Doamnei, nr. 6A    Bloc TS4    Nr.crt. B036

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Str. Riul Doamnei, nr. 6A, Bloc TS4


1 euro=


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 82)

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0 00

0,00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asiqurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

4,518.08

858.43

5,376.51

3.4

Certificarea performantei enerqetice si auditul energetic al clădirilor

5,279.55

1,003.11

6,282.66

3.5

Proiectare

21,727.38

4,128.20

25,855.58

3.6

Orqanizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

17,305.75

3,288.09

20,593.84

TOTAL CAPITOLUL 3

54,330.75

10,303.83

64,634.58

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,380,297.01

262,256.43

1,642,553.45

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

[-4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,380,297.01

262,256.43

1,642,553.45

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

13,802.97

2,622.56

16,425.53

5.1.1. Lucrări de construcții

13,802.97

2,622.56

16,425.53

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

141,933.01

26,967.27

168,900.29

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

155,735.98

29,589.84

185,325.82

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnoloqice si teste

0.00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:    1    --..

1,590,363.75

302,150.10

1,892,513.85

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4-1 + 4Z+<î.l)    XoG',c M

1,394,099.98

264,879.00

1,658,978.98

Data:

23.05.2018 Beneficiar/lnvestitor:

PRIMĂRIA SECTORULUI/6

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail:

0ffice.@.c.Q.ode.s.!.r.Q

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

Cont IBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei Cont Trezoreie: RO17.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1

Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector2, București Tel.: 0729 700 806 , e-mail:

Reg.Com.. J40/8906/2016; CUI: RO22626022 Cont IBAN: RO11INGB0000999906033143, ING Bank, cod unic de înregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836 Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Str. Valea Calugareasca, nr. 11, Sectorul 6, București

Bloc :

Bloc Z3

Nr. Crt.:

B042

Numărul proiectului:

3/34

Data:

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

46,91

44,16

reducerea anuala a emisiilor de

gaze cu efect de sera echivalent

CO2 (tone)

115846,11

109050,83

valoarea totala a lucrărilor de    -    _____

intervenție, lei inclusiv TVA

2.057.513,02

1.790.841,06

Pentru detalii suplimentare cu privire la analiza financiar-economica, a sustenabilitatii si riscurilor, vezi Anexa 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție.

6.2    SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Analizele energetice din cadrul Raportului de audit energetic si analizele economice din cad ru I Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție

pun in evidenta performantele pentru fiecare din cele doua variante.

Analizele energetice au fost prezentate in cadrul Raportului de audit energetic conform Metodologiei de calcul al performantelor energetice a clădirilor Mc 001/3-2006, completata cu Mc 001/4-2009 si analizele financiar-economice au fost prezentate in cadrul Anexei 1 -Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție conform Ghidului privind metodologia pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de Investiții - Document de lucru Nr. 4 din anul 2006 elaborat de Comisia Europeana cat si in baza Ghidului National pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor finanțate din instrumentele structurale elaborat de Ministerul Economiei si Finanțelor.

Varianta 1 - Pachetul de soluții P1-1 ce include soluția 11 - constând in izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum necesita o valoare mai mare de investiție, dar aduce o economie de energie demonstrata in calculele anterioare si asigura un confort termic sporit pentru utilizatorii blocului de locuințe. In plus, pentru a putea realiza in integralitate termoizolarea planseului peste subsol (conform soluției S4), este necesara intervenția asupra instalațiilor aflate la cota inferioara a planseului in cauza.

Având la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si analiza financiar-economica din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.3.a indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Adresa: Str. Valea Calugareasca, nr. 11    Bloc Z3    Nr.crt. B042

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 3 / 34    DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Pagina 55 din 64

(in preturi - 23.mai. , 1 Euro = 4,63 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 2.057.513,02 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 1.804.916,29 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 1.729.018,50lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 1.516.736,38lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

6.3.b indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

•    Număr apartamente: 66

•    Auiiia = 4521,37 mp

•    Autilajocuinte = 4521,37 mp

•    Adesfasurata (inclusiv arie subsol) = 5419,94 mp

•    Aconstruita = 455,06 mp

•    Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Indicator proiect

Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an)

1.109.357,80

582.784,55

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

208,51

64,36

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)

292,44

144,05

doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

economia anuala de energie (kWh/an)

572362,22

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

Adresa: Str. Valea Calugareasca, nr. 11    Bloc Z3    Nr.crt. B042

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 3 / 34


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

6.3.    c    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 2.057.513,02 lei, din care constructii-montaj (C + M):    1.804.916,29 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la

subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:    = 275,81 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 51,95 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:    = 10,61 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 3,95 lei / mp

6.3.    d    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

8 luni (din care 7 luni - schela)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6.4.    a Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

6.4.    b Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)

Prezenta documentație respecta normele referitoare la cerința curenta, aflate in vigoare la data întocmirii ei.

Construcția existenta are destinația de locuințe colective, gradul II rezistenta la foc.

Dintre masurile adoptate pentru indeplinirea acestei cerințe amintim:

Astfel, in conformitate cu prevederile din Soluțiile cadru privind reabilitarea termo-higr-energetica a anevelopei clădirilor de locuit existente, Indicativ SC 007-2013 si din Hotararea 1061 din 30 octombrie 2012 pentru modificarea anexei 2.4 la Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, au fost definite clasele de reacție la foc specifice pentru materialele utilizate si s-a adoptat măsură bordarii cu fasii orizontale continue de

Adresa: Str. Valea Calugareasca, nr. 11    Bloc Z3    Nr.crt. B042

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 3/34    DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Pagina 57 din 64

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:    D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Str. Valea Calugareasca, nr. 11, Bloc Z3


Data:

23.05.2018

Beneficiar/lnvestitor:

PRIMĂRIA SECTORULUI 6


JJ*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 92)

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2,

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații supări si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

4,823.75

916.51

5,740.26

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

5,636.74

1,070.98

6,707.72

3.5

Proiectare

23,197.34

4,407.50

27,604.84

3.6

Orqanizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

18,756.95

3,563.82

22,320.77

TOTAL CAPITOLUL 3

57,914.78

10,984.81

68,899.59

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,501,719.19

285,326.65

1,787,045.84

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,501,719.19

285,326.65

1,787,045.84

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli