Hotărârea nr. 177/2018

HCL 177 – Hotarare privind îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 164/18.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 75 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ISilZMEKtt££I-1
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 164/18.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 75 blocuri de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 4268/27.08.2018 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului Local nr. 251 din 10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de investiții în scopul reducerii consumului de energie și a emisiei de CCL pentru blocurile de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București, modificată și completată de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 117 din 27.04.2017;

-    Hotărârii Consiliului Local nr. 164 din 18.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 75 blocuri de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 45 alin (2) lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 164/18.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 75 blocuri de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


BIROUL ASISTENȚÂJEHNICA A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primar ie6.ro email: prim6(ă),primarie6.ro

Lei

Nr. crt.

ADRESA IMOBIL

Valoare de investiție -fara TVA-

Valoare C+M - fara TVA -

Valoare de investiție

- cu TVA -

Valoare C+M

- cu TVA -

1

Bloc 12, Str. Dealul Tugulea, nr. 46-50

3.150.829,39

2.794.075,26

3.749.486,97

3.324.949,56

2

Bloc 830BIS, Str. Bozieni, nr. 9

5.145.945,78

4.572.636,23

6.123.675,46

5.441.437,11

3

Bloc A6, Str. Valea Calugareasca, nr. 5-7

2.456.748,86

2.178.633,09

2.923.531,14

2.592.573,37

4

Bloc A19, Aleea Baiut, nr. 2

2.546.456,05

2.259.150,26

3.030.282,70

2.688.388,80

5

Bloc M7, Str. Lacul Zanoaga, nr. 31

2.498.724,55

2.070.634,93

3.169.647,20

2.464.055,57

6

Bloc A14A, Strada Callatis, nr. 1

3.205.463,58

2.842.799,18

3.814.501,64

3.382.931,02

7

Bloc 53, Sc. A-E, Str. Vistiernicul Stavrinos, nr. 21

2.111.504,99

1.874.480,93

2.512.690,95

2.230.632,30

8

Bloc P39, Str. Ghirlandei, nr. 8

2.448.657,39

2.173.238,15

2.913.902,31

2.586.153,40

9

Bloc 12, Sc. A-B, Str. Baia De Aries, nr. 7

2.252.976,22

1.997.805,00

2.681.041,71

2.377.387,95

10

Bloc 55, Str. Vistiernicul Stavrinos, nr. 15

1.982.879,73

1.759.195,18

2.359.626,86

2.093.442,25

11

Bloc 108A, sc. 1- 2, Str. Basmului, nr. 3-5

2.232.505,93

1.848.693,61

2.831.718,23

2.199.945,39

12

Bloc N34, Str. Mărgelelor, nr. 104-110

1.948.497,78

1.728.463,39

2.318.712,35

2.056.871,43

13

Bloc A3, Str. Mihaela Ruxandra Marcu, nr. 6

1.424.529,91

1.175.099,60

1.806.100,62

1.398.368,52

14

Bloc A7, Str. Poiana Campina, nr. 5

1.394.541,24

1.150.098,62

1.768.034,00

1.368.617,35

15

Bloc A6, Str. Poiana Campina, nr. 3

1.379.883,13

1.137.878,44

1.749.427,50

1.354.075,34

16

Bloc 7S14, Aleea Valea Prahovei, nr. 2

1.497.009,97

1.322.120,09

1.781.441,88

1.573.322,91

17

Bloc 17, Str. Roșia Montana, nr. 1

3.959.437,19

3.509.553,64

4.711.730,26

4.176 368,83

18

Bloc 5S14, Bd. 1 Mai, nr. 24

1.499.667,03

1.324.506,21

1.784.603,77

1.576.162,39

19

Bloc 11, Bd. Uverturii, nr. 71-73

3.146.071,26

2.789.803,11

3.743.824,79

3.319.865,69

20

Bloc F17, Aleea Compozitorilor, nr. 4

3.221.458,85

2.705.741,72

3.833.536,03

3.219.832,64

21

Bloc 64, sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 1

1.934.767,14

1.715.029,18

2.302.372,89

2.040.884,73

22

Bloc F7, Str. Tincani, nr. 4

1.731.160,64

1.436.005,91

2.060.081,17

1.708.847,03

23

Bloc 5, Bd. luliu Maniu, nr. 74-76

4.042.194,60

3.583.860,96

4.810.211.58

4.264.794,54

24

Bloc OD3, Drumul Taberei, nr. 30

5.272.891,60

4.453.564,80

6.274.741,00

5.299.742,12

25

Bloc B5, Str. Ruxandra Mihaela Marcu, nr. 4

2.067.444,22

1.711 084,85

2.622.194,44

2.036 190,97

26

Bloc 4, Bd. luliu Maniu, nr. 52-72

3.068.933,14

2.720.376,67

3.652.030,42

3.237.248,23

27

Bloc 45, sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 7

1.961.186,55

1.738.750,40

2.333.811,97

2.069.112,97

28

Bloc 106, Str. Cupolei, nr. 1

6.458.859,22

5.740.420,28

7.686.042,48

6.831.100,12

29

Bloc 13, Aleea Arinii Domei, nr. 6

1.506.712,16

1.336.065,43

1.792.987,45

1.589.917,85

30

Bloc A8, Str. Poiana Campina, nr. 7

1.379.000,93

1.137.142,96

1.748.307,65

1.353.200,12

31

Bloc 74, Sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 58

1.929.930,53

1.710.685,88

2.296.617,32

2.035.716,20

32

Bloc 75, Sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 56

1.964.292,33

1.741.539,37

2.337.507,85

2.072.431,85

33

Bloc 82, Sc. 1-3, Str. Estacadei, nr. 13

1.959.544,85

1.737.276,88

2.331.858,36

2.067.359,49

34

Bloc 68, Str. Floare Roșie, nr. 8

1.433.521,79

1.182.417,26

1.705.890,93

1.407.076,54

35

Bloc F3, Str. Obcina Mare, nr. 1

2.091.511,95

1.743.025,65

2.488.899,23

2.074.200,52

36

Bloc 73, Sc. 1-3, Str, Ghirlandei, nr. 60

1.958.014,44

1.735.902,28

2.330.037,16

2.065.723,71

37

Bloc 15, Str. Dealul Tugulea, nr. 32-36

2.555.093,59

2.117.628,71

3.241.200,16

2.519.978,16

38

Bloc 6P, Bd. luliu Maniu, nr. 67

17.602.778,79

15.607 589,47

20.947.287,76

18.573.031,47

39

Bloc 3, Sc. 1-8, Bd. luliu Maniu, nr. 73

15.138.745,23

13.339.638,02

18.015 087,82

15.874.169,24

40

Bloc C8, Drumul Taberei, nr. 90

9.799.608,36

8.648.555,15

11.661.514,96

10.291.780,63

41

Bloc H1, Bd. Constructorilor, nr. 15

1.721.956,10

1.515.760,85

2.049.108,75

1.803.755,41

42

Bloc 451, Aleea Dealul Marinului, nr. 1B

7.399.547,11

6.522.771,80

8.805.442,05

7.762.098,45

43

Bloc A5, Str. Valea Roșie, nr. 1

2.743.631,02

2.413.425,30

3.264.901,92

2.871.976,11

44

Bloc TD24, sc. 1, Str. Targu Neamț, nr. 12

1.463.858,18

1.279.500,10

1.741.972,24

1.522.605,12

45

Bloc 21. sc. A-B, Str, Mehadla, nr. 18

3.387.499,87

2.977 554,26

4.031.105,86

3.543.289,57

46

Bloc 1ICEM, sc. 1-2, Str. Mehadiei, nr. 12

2.404.024,25

2.119.405,52

2.860.769,85

2.522.092,57

47

Bloc 11ICEM, Calea Crangasi, nr. 40

2.665.788,58

2.345.346,68

3.172.269,41

2.790.962,55

48

Bloc 10ICEM, Calea Crangasi, nr. 42

1.309.206,62

1.147.173,59

1.557.936,88

1.365.136,58

49

Bloc M43, Aleea Dealul Macinului, nr. 12

3.323.657,29

2.938.173,69

3.955.133,18

3.496.426,69

50

Bloc 77, Str. Ghirlandei, nr. 52

2.395.378,05

2.108.234,00

2.850.480,88

2.508.798,45

51

Bloc C7, Str. Ruxandra Mihaela Marcu, nr. 5

3.459.209,57

3.049.462,99

4.116.440,38

3.628.860,96

52

Bloc 8A, Aleea Zorelelor, nr. 8A

3.351.616,49

2.963.402,12

3.988.404,62

3.526.448,52

53

Bloc M51, Aleea Valea Boteni, nr. 4

3.348.633,20

2.960.683,58

3.984.854,52

3.523.213,47

54

Bloc E12, sc. 1, Aleea Bucsenesti, nr. 1

1.593.192,18

1.399.399,88

1.895.879,69

1.665.285,86

55

Bloc G11, Str. Rusetu, nr. 3

1.144.746,12

1.005.892,24

1.362.228,87

1.197.011,77

56

Bloc C6, Prelunqirea Ghencea, nr. 32

6.245.873,50

5.509.089,55

7.432.570,46

6.555.816,56

57

Bloc C1, sc. A-D, Str. Valea Argeșului, nr. 5

6.237.391,37

5.499.791,90

7.422.476,72

6.544.752,36

58

Bloc M9, Str. Pașcani, nr. 2

2.380.144,62

2.098.014,24

2.832.353,10

2.496.636,95

59

Bloc E4, Aleea Poiana Cernei, nr. 4

1.878.261,62

1.650.648,74

2.235.112,33

1.964.272,00

60

Bloc 39, Bd. luliu Maniu, nr. 168

2.734.833,05

2.413.844,06

3.254.432,35

2.872.474.43

61

Bloc 37, Bd. luliu Maniu, nr. 158

2.759.719,28

2.436.149,92

3.284.046,96

2.899.018,40

62

Bloc E6, Aleea Poiana Cernei, nr. 6

1.594.577,53

1.400.648,06

1.897.528,26

1.666.771,19

63

Bloc M2B8/6, Str. Tirqu Neamț, nr. 7

2.409.593,64

2.120.136,79

2.867.397,45

2.522.962,79

64

Bloc 38, Bd. luliu Maniu, nr. 166

2.765.779,78

2.442.045,32

3.291.258,95

2.906.033,93

65

Bloc M48, Aleea Cimpul cu Flori, nr. 5

3.694.046,30

3.271.864,79

4.395.896,09

3.893.519,10

66

Bloc TS8, Str. Râul Doamnei, nr. 2

1.546.409,48

1.354.266,21

1.840.208,29

1.611.576,80

67

Bloc 42, Str. Apusului, nr. 93-101

2.762.682,00

2.439.206,96

3.287.572,59

2.902.656,28

68

Bloc 36, Bd. luliu Maniu, nr. 154-156

2.765.467,98

2.442.595,60

3.290.887,89

2.906.688,76

69

Bloc 20, sc. A,B, Calea Giulesti, nr. 117

1.139.600,26

998.825,43

1.356.105,31

1.188.602,26

70

Bloc E25, Aleea Poiana Sibiului, nr. 6

1.594.734,68

1.400.789,65

1.897.715,28

1.666.939,68

71

Bloc E10, Str. Brașov, nr. 13

1.589.694,85

1.396.248,84

1.891.717,87

1.661.536,12

72

Bloc E27, Aleea Poiana Cernei, nr. 3

1.595.266.18

1.401.268,51

1.898.347,76

1.667.509,53

73

Bloc E32, sc. 1, Str. Tincani, nr. 9

1.599.518,01

1.405.099,34

1.903.407,44

1.672.068,21

74

Bloc E7, sc. 1, Aleea Valea Florilor, nr. 3

1.595.894,43

1.399.682,64

1.899.095,38

1.665.622,34

75

Bloc E2, Str, Valea Calugareasca, nr. 20

1.588.147,64

1.394.854,85

1.889.876,69

1.659.877,27

TOTAL

227.549.561,72

199.572.424,73

271.951.135,25

237.491.185,35

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICIANEXĂ

la H.C.L. Sector 6


DOCUMENTA TIE DE A VIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII - DA LI

Bloc nr. 12, Str. Dealul Tugulea, nr. 46-50, Sector 6, București

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Contract subsecvent nr. 1 din 08.03.2018 la Acordul Cadru de servicii nr. 138/13.11.2017

OBIECTIV: BLOCUL NR. 12

ADRESA OBIECTIV: STRADA DEALUL TUGULEA, NR. 46-50, SECTOR 6, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Martie 2018

6.3. Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției

a)    Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

1.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 3749486,97 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 3324949,56 lei

2.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 3150829,39 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 2794075,26 lei

b)    Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții PI-1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m2K/W.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tâmplari ei existente de pe fațade, intrarea in bloc si inchiderea logiilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m2K/W.

Soluția 3 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0 m2K/W.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2,90 m2K/W.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Ținând seama de starea actuala a instalațiilor de incalzire si apa calda menajera se recomanda executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru incalzire aferenta pârtilor comune din subsol ale blocului de locuințe si lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.

Soluții de reabilitarea a instalației de incalzire:

-    inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala de la subsol, cu conducte noi, pe același traseu si cu aceleași dimensiuni;

-    refacerea izolației conductelor de distribuție agent termic incalzire aflate in subsolul clădirii;

-    montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;

-    montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, robinete de presiune diferențiala si robinete de golire.

-    probarea si spalarea instalației de incalzire.

Soluții de reabilitarea a instalației de distribuție pentru apa calda menajera

aferenta pârtii comune:

înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera, montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, refacerea izolației conductelor de distribuție apa calda de consum, înlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare

Economia de energie

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) Pl-1 se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

• Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 283.61 kW/m2 an se observa ca prin

aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem qT = 150.60 kW/m2 an (din care pentru încălzire qînc = 70.87 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 68.63 kW/m2 an si qu= 11.10 kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică “B“, clădirii atribuindu-i-se nota 93.57.

Această valoare reprezintă o reducere de 46.90 % din consumul specific anual de energie al clădirii existente.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de impact:

Construcția obține :

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

2,332,613.61

1,312,413.91

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/mp.an)

200.33

70.87

Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an)

283.61

150.60

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

532.33

307.88

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

120

d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările

specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerințele Conf. legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel :

a) rezistență mecanică și stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a clădirii si stabilitatea acesteia in ceea ce privește masurile propuse

Structura de rezistenta este alcatuita din pereți structurali de beton armat monolit tumati in cofraje metalice plane. In perioada in care imobilul a fost proiectat si executat exista denumirea de „structura cu diafragme rare.

ANEXA 7

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEAS.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investii:

"REABILITARE TERMICA BLOC 12,STR.DEALUL TUGULEA NR.46-50,SECTOR 6 BUCUREȘTI"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

33743.18

6411.20

40154.38

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

33743.18

6411.20

40154.38

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

95.00

595.00

3.3

Expertiza tehnica

4210.38

799.97

5010.35

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

4526.16

859.97

5386.13

3.5

Proiectare

21262.43

4039.86

25302.29

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

8947.06

1699.94

10647.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2842.01

539.98

3381.99

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapiteleior de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

9473.36

1799.94

11273.30

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

30219.79

5741.76

35961.55

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

3157.79

599.98

3757.77

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

2210.45

419.99

2630.44

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

947.34

179.99

1127.33

3.8.2. Dirigentie de șantier

27062.00

5141.78

32203.78

Total capitol 3

60718.76

11536.56

72255.32

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2706207.92

514179.51

3220387.43

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR

DE ANVELOPA

2128450.56

404405.61

2532856.17

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI

CALDE DE CONSUM

171106.38

32510.21

203616.59

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA

IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL

PROIECTULUI

406650.98

77263.69

483914.67

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

2706207.92

514179.51

3220387.43

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

67655.20

12854.49

80509.69

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

54124.16

10283.59

64407.75

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

13531.04

2570.90

16101.94

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare 12) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului

băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -

CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

279143.33

53037.23

332180.56

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

3361.00

638.59

3999.59

Total capitol 5

350159.53

66530.31

416689.84

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3150829.39

598657.58

3749486.97

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2794075.26

530874.30

3324949.56

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEAS.R.L.


DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Contract subsecvent nr. 1 din 08.03.2018 la Acordul Cadru de servicii nr. 138/13.11.2017

OBIECTIV: BLOCUL NR. 830BIS

ADRESA OBIECTIV: STRADA BOZIENI, NR. 9, SECTOR 6, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Martie 2018

■    Poate fi ignifugat;

■    Nu se dilata si nu se contracta;

■    Nu putrezește;

■    Nu este atacat de dăunători    sau ciuperci;

■    Ușor de prelucrat, de pus in opera;

■    Are costuri mici de manopera.

■    masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

■    De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.3. Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției

a)    Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

1.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 6123675,46 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 5441437,11 lei

2.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 5145945,78 Iei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 4572636,23 lei

b)    Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții Pl-1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m2K7W.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, intrarea in bloc si inchiderea balcoanelor/logiilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m2K/W.

Soluția 3 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0 m2K7W.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2,90 m2K/W.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Ținând seama de starea actuala a instalațiilor de incalzire si apa calda menajera se recomanda executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru incalzire aferenta pârtilor comune din subsol ale blocului de locuințe si lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.

Soluții de reabilitarea a instalației de incalzire:

-    inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala de la subsol, cu conducte noi, pe același traseu si cu aceleași dimensiuni;

-    refacerea izolației conductelor de distribuție agent termic incalzire aflate in subsolul clădirii;

-    montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;

-    montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, robinete de presiune diferențiala si robinete de golire.

-    probarea si spalarea instalației de incalzire.

Soluții de reabilitarea a instalației de distribuție pentru apa calda menajera

aferenta pârtii comune:

înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera, montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, refacerea izolației conductelor de distribuție apa calda de consum, înlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare

Economia de energie

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) Pl-1 se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

• Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 283.62 kW/m2 an se observa ca prin

aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem qT = 150.15 kW/m2 an (din care pentru încălzire qînc = 70.54 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 69.05 kW/m2 an si qH= 10.56 kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică “B“, clădirii atribuindu-i-se nota 93.63.

Această valoare reprezintă o reducere de 47.06 % din consumul specific anual de energie al clădirii existente.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de impact:

Construcția obține :

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

3,313,376.65

1,853,798.76

Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an)

198.37

70.54

Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an)

283.62

150.15

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementar proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

753.73

433.15

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

176

d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările

specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerințele Conf. legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel :

a) rezistență mecanică și stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a clădirii si stabilitatea acesteia in ceea ce privește masurile propuse

Structura de rezistenta este alcatuita din pereți structurali de beton armat monolit tumati in cofraje metalice plane. Aceștia sunt dispusi pe ambele direcții formandu-se un sistem fagure. Elementele structurale orizontale (planseele) sunt diafragme din beton armat prefabricate.

Construcția se incadreaza in clasa de risc seismic RSIII ce corespunde construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

. In consecința, INTERVENȚIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

b) securitate la incendiu;- Este asigurata protecția utilizatorilor si preîntâmpinat riscul de incendiu

Clădirea are următoarele caracteristici in ceea ce privește riscul la incendiu:

Gradul de rezistenta la foc : II (cf. PI 18/1-2013)

Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. PI 18/1-2013)

Pentru preîntâmpinarea fenomenelor periculoase care pot da naștere factorilor de risc de incendiu, se recomanda următoarelor :

Execuția lucrărilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului;

Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrărilor;

Administrarea corespunzătoare a echipamentelor si instalațiilor cu personal calificat si specializat;

Asigurarea unei bune funcționari a instalațiilor si aparaturii din dotarea clădirii;

Asigurarea dotărilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

S-au avut în vedere următoarele prescripții tehnice:

Ordin 141 si 775/98 - Norme generate de protecție împotriva incendiilor la proiectarea si realizarea construcțiilor si instalațiilor.

ANEXA 7

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investii:

"REABILITARE TERMICA BLOC 830 bis,STR.BOZIENI NR.9,SECTOR 6 BUCUREȘTI"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

46110.58

8761.01

54871.59

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

46110.58

8761.01

54871.59

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

500.00

95.00

595.00

3.3

Expertiza tehnica

6761.48

1284.68

8046.16

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

7268.59

1381.03

8649.62

3.5

Proiectare

34145.48

6487.64

40633.12

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

14368.15

2729.95

17098.10

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

4564.00

867.16

5431.16

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

15213.33

2890.53

18103.86

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

49800.11

9462.02

59262.13

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

5071.11

963.51

6034.62

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

3549.78

674.46

4224.24

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1521.33

289.05

1810.38

3.8.2. Dirigentie de șantier

44729.00

8498.51

53227.51

Total capitol 3

98475.66

18710.37

117186.03

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4472851.43

849841.77

5322693.20

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR

DE ANVELOPA

3564834.81

677318.61

4242153.42

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI

CALDE DE CONSUM

394588.36

74971.79

469560.15

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA

IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL

PROIECTULUI

513428.26

97551.37

610979.63

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare 22) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Total capitol 4

4472851.43

849841.77

5322693.20

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

64856.35

12322.70

77179.05

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

53674.22

10198.10

63872.32

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

11182.13

2124.60

13306.73

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului

băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor-

CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

460290.76

87455.24

547746.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

3361.00

638.59

3999.59

Total capitol 5

528508.11

100416.53

628924.64

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

5145945.78

977729.68

6123675.46

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

4572636.23

868800.88

5441437.11

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Contract subsecvent nr. 1 din 08.03.2018 la Acordul Cadru de servicii nr. 138/13.11.2017

OBIECTIV: BLOCUL NR. A6

ADRESA OBIECTIV: STRADA VALEA CALUGAREASCA, NR. 5-7, SECTOR 6, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Martie 2018

De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului recomandat

S-a selectat pachetul complet de soluții Pl-1 care cuprinde masuri pe construcții si pe instalații. Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoizolante, sunt:

■    Se izolează clădirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

■    Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ridicata;

■    Poate fi ignifugat;

■    Nu se dilata si nu se contracta;

■    Nu putrezește;

■    Nu este atacat de dăunători    sau ciuperci;

■    Ușor de prelucrat, de pus in opera;

■    Are costuri mici de manopera.

■    masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

■    De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.3. Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției

a)    Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

1.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 2923531.14 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 2592573.37 lei

2.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 2456748.86 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 2178633.09 lei

b)    Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții Pl-1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m2K/W.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, intrarea in bloc si inchiderea logiilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m2K/W.

Soluția 3 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0 m2K/W.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2,90 m2K/W.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Ținând seama de starea actuala a instalațiilor de incalzire si apa calda menajera se recomanda executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru incalzire aferenta pârtilor comune din subsol ale blocului de locuințe si lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.

Soluții de reabilitarea a instalației de incalzire:

-    inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala de la subsol, cu conducte noi, pe același traseu si cu aceleași dimensiuni;

-    refacerea izolației conductelor de distribuție agent termic incalzire aflate in subsolul clădirii;

-    montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;

-    montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, robinete de presiune diferențiala si robinete de golire.

-    probarea si spalarea instalației de incalzire.

Soluții de reabilitarea a instalației de distribuție pentru apa calda menajera

aferenta pârtii comune:

înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera, montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, refacerea izolației conductelor de distribuție apa calda de consum, înlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare

Economia de energie

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) Pl-1 se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

• Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 322.34 kW/m2 an se observa ca prin

aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem qT = 148.16 kW/m2 an (din care pentru încălzire qînc = 67.20 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 69.76 kW/m2 an si qn= 11.20 kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică “B“, clădirii atribuindu-i-se nota 93.87.

Această valoare reprezintă o reducere de 54.04 % din consumul specific anual de energie al clădirii existente.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de impact:

Construcția obține :

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

1,865,121.16

913,501.71

Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an)

232.35

67.20

Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an)

322.34

148.16

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

417.23

211.32

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

90

d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările

specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerințele Conf. legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel :

a) rezistență mecanică și stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a clădirii si stabilitatea acesteia in ceea ce privește masurile propuse

Structura de rezistenta este alcatuita din pereți structurali prefabricați din beton armat (panouri mari) si plansee (diafragme orizontale) din panouri prefabricate plane din beton armat. Pereții structurali sunt dispusi pe cele doua direcții ortogonale creandu-se un sistem fagure cu travei de 3.60 m si 3.20 m si deschideri de 5.40 m.

Fațadele construcției sunt alcătuite din panouri prefabricate tristrat cu grosimea de 25 cm.

Sistemul de fundare este alcătuit din fundații continue sub pereții structurali din beton care formează benzi continue cu doua trepte („talpa si cuzinet”) pe cele doua direcții.

Dimensiunile fundațiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea convenționala Pconv = 250 kPa incadrat in „Categoria 1” ca „teren bun cu risc geotehnic redus”.

Construcția se incadreaza in clasa de risc seismic RSIV ce corespunde construcțiilor in care răspunsul seismic așteptat este similar celui obtinut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor in vigoare la momentul actual. In consecința, INTERVENȚIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

b) securitate la incendiu;- Este asigurata protecția utilizatorilor si preîntâmpinat riscul de incendiu

Clădirea are următoarele caracteristici in ceea ce privește riscul la incendiu:

Gradul de rezistenta la foc : II (cf. PI 18/1-2013)

Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. PI 18/1-2013)

Pentru preintampinarea fenomenelor periculoase care pot da naștere factorilor de risc de incendiu, se recomanda următoarelor :

Execuția lucrărilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului;

Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrărilor;

Administrarea corespunzătoare a echipamentelor si instalațiilor cu personal calificat si specializat;

Asigurarea unei bune funcționari a instalațiilor si aparaturii din dotarea clădirii;

Asigurarea dotărilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

ANEXA 7

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investii:

"REABILITARE TERMICA BLOC A6,STR. VALEA CALUGAREASCA NR.5-7,SECTOR 6 BUCUREȘTI"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

42904.22

8151.80

51056.02

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

42904.22

8151.80

51056.02

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

500.00

95.00

595.00

3.3

Expertiza tehnica

3202.48

608.47

3810.95

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3442.67

654.11

4096.78

3.5

Proiectare

16172.55

3072.78

19245.33

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

6805.28

1293.00

8098.28

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2161.68

410.72

2572.40

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

7205.59

1369.06

8574.65

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

23340.86

4434.77

27775.63

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

2401.86

456.36

2858.22

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

1681.30

319.45

2000.75

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

720.56

136.91

857.47

3.8.2. Dirigentie de șantier

20939.00

3978.41

24917.41

Total capitol 3

46658.56

8865.13

55523.69

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2093851.83

397831.84

2491683.67

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR

DE ANVELOPA

1473718.27

280006.47

1753724.74

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI

CALDE DE CONSUM

321192.54

61026.58

382219.12

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA

IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL

PROIECTULUI

298941.02

56798.79

355739.81

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare 32) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Total capitol 4

2093851.83

397831.84

2491683.67

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

52346.30

9945.80

62292.10

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

41877.04

7956.64

49833.68

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

10469.26

1989.16

12458.42

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului

băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor-

CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

217626.95

41349.12

258976.07

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

3361.00

638.59

3999.59

Total capitol 5

273334.25

51933.51

325267.76

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

2456748.86

466782.28

2923531.14

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2178633.09

413940.28

2592573.37

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Contract subsecvent nr. 1 din 08.03.2018 la Acordul Cadru de servicii nr. 138/13.11.2017

OBIECTIV: BLOCUL NR. A19

ADRESA OBIECTIV: ALEEA BAIUT, NR. 2, SECTOR 6, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Martie 2018

In ceea ce privește comparația scenariilor din punct de vedere al sustenabilitatii riscurilor menționam ca soluția propusa pachetul complet Pl-1 prezintă următoarele avantaje:

polistirenul expandat ignifugat este un material stabil, contracțiile lui fiind „consumate44 in totalitate înainte de punerea in opera.

Permeabilitatea la vapori a materialului, daca acesta este montat la exterior, nu favorizează “blocarea” umidității intre placa de polistiren si zid, astfel neaparand nici mucegaiul.

utilizarea sistemului reduce costurile construcției datorita montării lui rapide, masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de încălzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.2.    Selectarea si justificarea scenariului recomandat

S-a selectat pachetul complet de soluții Pl-1 care cuprinde masuri pe construcții si pe instalații. Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoizolante, sunt:

■    Se izolează clădirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

■    Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ridicata;

■    Poate fi ignifugat;

■    Nu se dilata si nu se contracta;

■    Nu putrezește;

■    Nu este atacat de dăunători sau ciuperci;

■    Ușor de prelucrat, de pus in opera;

-    Are costuri mici de    manopera.

■    masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de încălzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

■    De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.3.    Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

1.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 3030282.70 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 2688388.80 lei

2.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 2546456.05 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 2259150.26 lei

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții P1-1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m2K/W.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, intrarea in bloc si inchiderea logiilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m2K/W.

Soluția 3 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0 m2K/W.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2,90 m2K/W.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Ținând seama de starea actuala a instalațiilor de incalzire si apa calda menajera se recomanda executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru incalzire aferenta pârtilor comune din subsol ale blocului de locuințe si lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.

Soluții de reabilitarea a instalației de incalzire:

-    inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala de la subsol, cu conducte noi, pe același traseu si cu aceleași dimensiuni;

-    refacerea izolației conductelor de distribuție agent termic incalzire aflate in subsolul clădirii;

-    montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la rețeaua de termofîcare;

-    montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, robinete de presiune diferențiala si robinete de golire.

-    probarea si spalarea instalației de incalzire.

Soluții de reabilitarea a instalației de distribuție pentru apa calda menajera

aferenta pârtii comune:

înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera, montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, refacerea izolației conductelor de distribuție apa calda de consum, înlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare

Economia de energie

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) Pl-1 se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

• Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 253.25 kW/m2 an se observa ca prin

aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem qT = 142.91 kW/m2 an (din care pentru încălzire qînc = 62.08 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 69.63 kW/m2 an si qn= 11.20 kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică “B“, clădirii atribuindu-i-se nota 94.52.

Această valoare reprezintă o reducere de 43.57 % din consumul specific anual de energie al clădirii existente.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de impact:

Construcția obține :

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

1,464,928.08

872,447.69

Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an)

164.12

62.08

Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an)

253.25

142.91

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

332.15

203.26

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

90

d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările

specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerințele Conf. legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel :

a) rezistență mecanică și stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a clădirii si stabilitatea acesteia in ceea ce privește masurile propuse

Structura de rezistenta este alcatuita din pereți structurali prefabricați din beton armat (panouri mari) si plansee (diafragme orizontale) din panouri prefabricate plane din beton armat . Pereții structurali sunt dispusi pe cele doua direcții ortogonale creandu-se un sistem fagure cu travei de 3.60 m si 3.20 m si deschideri de 5.40 m.

Fațadele construcției sunt alcătuite din panouri prefabricate tristrat cu grosimea de 25 cm.

Sistemul de fundare este alcătuit din fundații continue sub pereții structurali din beton care formează benzi continue cu doua trepte („talpa si cuzinet”) pe cele doua direcții.

ANEXA 7

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investii:

"REABILITARE TERMICA BLOC A19,ALEEA BAIUT NR.2,SECTOR 6 BUCUREȘTI"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

40461.27

7687.64

48148.91

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

40461.27

7687.64

48148.91

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

500.00

95.00

595.00

3.3

Expertiza tehnica

3202.48

608.47

3810.95

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3442.67

654.11

4096.78

3.5

Proiectare

16172.55

3072.78

19245.33

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

6805.28

1293.00

8098.28

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2161.68

410.72

2572.40

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

7205.59

1369.06

8574.65

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

24153.86

4589.24

28743.10

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

2401.86

456.36

2858.22

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

1681.30

319.45

2000.75

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

720.56

136.91

857.47

3.8.2. Dirigentie de șantier

21752.00

4132.88

25884.88

Total capitol 3

47471.56

9019.60

56491.16

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2175185.28

413285.20

2588470.48

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR

DE ANVELOPA

1444706.17

274494.17

1719200.34

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI

CALDE DE CONSUM

321192.54

61026.58

382219.12

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA

IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL

PROIECTULUI

409286.57

77764.45

487051.02

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare 42) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Total capitol 4

2175185.28

413285.20

2588470.48

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

54379.64

10332.13

64711.77

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

43503.71

8265.70

51769.41

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

10875.93

2066.43

12942.36

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului

băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor-

CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

225597.30

42863.49

268460.79

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

3361.00

638.59

3999.59

Total capitol 5

283337.94

53834.21

337172.15

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

2546456.05

483826.65

3030282.70

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2259150.26

429238.54

2688388.80


Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 6, BUCUREȘTI

PROIECT NR. 16-2/2018

REABILITARE TERMICA A IMOBILULUI MULTIETAJAT, STR. LACUL ZANOAGA NR. 31, BL. M7, SECTORUL 6, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚIE


S.C. TOTAL ROAD S.R.L. București, Str. Nucșoara, nr. 1, bl. 13, sc.3, ap. 115, sector 5.

TOTAL

ROAD

Elaborat:


S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

In urma aplicării pachetului de masuri Pl-l, complet cu toate masurile de

reabilitare energetica propuse, se asigura:

-    o scădere a emisiilor echivalent CO2 fată de emisiile inițiale de: 53.22 °/o

-    o reducere a consumului de energie față de consumul iniția! de : 57.57 °/o

In ceea ce privește comparația scenariilor din punct de vedere a! sustenabilîtatii riscurilor menționam ca soluția propusa pachetul complet Pl-l prezintă următoarele avantaje:

-    polistirenul expandat ignifugat este un material stabil, contracțiile lui fiind „consumate" in totalitate înainte de punerea în opera.

Permeabilitatea la vapori a materialului, daca acesta este montat la exterior, nu favorizează "blocarea" umidității intre placa de polistiren si zid, astfel neaparand nici mucegaiul.

-    utilizarea sistemului reduce costurile construcției datorita montării lui rapide.

-    masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de încălzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

-    De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.2 SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI RECOMANDAT _

S-a selectat pachetul complet de soluții care cuprinde masuri pe construcții si pe instalații.

Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoizolante,

sunt:

   Se izolează clădirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

   Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ridicata;

   Poate fi ignifugat;

   Nu se dilata si nu se contracta;

   Nu putrezește;

   Nu este atacat de dăunători sau ciuperci;

   Ușor de prelucrat, de pus in opera;

   Are costuri mici de manopera.

   masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de încălzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

   De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI

a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei,

Elaborat:    S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

1.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 3.169.647,203 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 2.464.055,570 lei

2.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 2.498.724,551 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 2.070.634,933 lei

b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții Pl-1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m2K/W.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, intrarea in bloc si închiderea logiilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m2K/W.

Soluția 3 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0

m2K/W.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2,90 m2K/W.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (11)

-    înlocuirea totala a distribuției instalației de încălzire centrala de la subsol cu conducte noi, pe același traseu si cu aceleași dimensiuni;

-    izolarea conductelor de distribuție agent termic încălzire înlocuite;

montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;

-    montarea de robinete de sectorizare si golire la baza coloanelor si a robinetelor de presiune diferențiala, montate tot la baza coloanelor, care realizează autoreglarea termohidraulica a rețelei de distribuție din bloc.

-    montarea de robinete cu cap termostatic pe racordurile tur ale corpurilor de încălzire;

-    înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera de la subsol cu conducte noi din PPR;

-    izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, înlocuite;

-    înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și a colectoarelor de canalizare menajeră și pluvială din subsolul blocului de locuințe până la căminul de branșament/ de racord;

-    izolarea conductelor de distribuție apa rece, înlocuite pentru evitarea apariției condensului;

Elaborat:


S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

-    montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât și pentru apă caldă de consum;

-    înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, aferente părților comune ale blocului de locuințe;

-    înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol etc;

-    refacerea finisajelor interioare aferente spațiilor comune din bloc (casa scării);

-    montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor de apa rece si apa calda menajera.

-    probarea și spălarea instalației de încălzire.

-    desfacerea și refacerea trotuarelor de protecție în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe;

-    Conductele de agent termic si apa calda menajera se vor izola termic cu material elastomeric flexibil cu grosimea de 20 mm.

Conform legiii 121/2014 privind eficienta energetica, art. 10, alin (4) si (5), in cazul în care încălzirea sau apa caldă de consum pentru o clădire sunt furnizate din sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, este obligatorie montarea contoarelor de energie termică în punctele de delimitare/separare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății sau al dreptului de administrare.

în imobilele racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, este obligatorie montarea contoarelor pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație. în cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punct de vedere al costurilor, este obligatorie montarea repartitoarelor individuale de costuri pe toate corpurile de încălzire din fiecare unitate imobiliară în parte.

Obiectivele propuse prin aplicarea soluțiilor de reabilitare a instalațiilor sanitare, avand la baza evaluarea stării existente, sunt următoarele:

-    reducerea consumurilor de energie termica pentru asigurarea necesarului de căldură;

-    creșterea confortului termic al locatarilor;

-    creșterea randamentului si optimizarea exploatării sistemului de alimentare cu apa calda;

-    reducerea cheltuielilor de întreținere a instalațiilor.

Economia de energie

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) Pl-1 se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

• Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 380.87 kW/m2 an se observa ca prin aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem qT = 161.62 kW/m2 an (din care pentru încălzire qînc = 81.23 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 69.50 kW/m2 an si q,i= 10.89 kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică "B", clădirii atribuindu-i-se nota 92.22.

Această valoare reprezintă o reducere de 46.90 % din consumul specific anual de

. .........

Elaborat:


S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

energie al clădirii existente.

c. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de

impact:

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

810,546.41

367,133.69

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/mp.an)

292.44

81.23

Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an)

380.87

161.62

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

182.89

85.55

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

40

Construcția obține:

d. Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerințele Conf. legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel:

a. rezistență mecanică și stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a clădirii si stabilitatea acesteia in ceea ce privește masurile propuse

Fundațiile sunt vizibile, nu se observa degradări sau efecte ale unor tasari diferențiate ceea ce conduce la concluzia ca acestea s-au comportat bine in timp.

Structura de rezistenta a blocului este alcatuita din pereți de beton armat.

Planseele sunt plansee din beton armat monolit si nu prezintă degradări.

Pereții de închidere ai fațadei prezintă o serie de degradări legate de finisaj. Creșterea eficientei energetice, cu refacerea fațadei va imbunatati aspectul exterior al clădirii.

Parapetîi logii sunt din schelet metalic cu armociment si grilaj metalic. In timp, o serie de locatari au realizat închiderea logiilor cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant. Toți parapetii modificați de către proprietari se vor verifica si daca sunt neconformi se vor reface sau înlocui.

Clădirea are acoperiș de tip terasa necirculabila cu invelitoare bituminoasa si dale de

Elaborat;


S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

DEVIZ GENERAL

Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru ale documentațiilor tehnico-economîce aferente obiectivelor/proîectelor de investiții finanțate din fonduri publice, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Creșterea Performanței Energetice

a Blocului M17 din Strada Lacul Zanoaga, nr. 31, Sector 6, București

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

' 1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitarilor

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

’ 2.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

TT

Montaj

0.000

0.000

0.000

’ 2.3

Procurare

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.000

0.000

0.000

3.1.1. Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.000

0.000

0.000

3.1.3. Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2

Documentații-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

10,000.000

1,900.000

11,900.000

3.3

Expertizare Tehnica

3,500.000

665.000

4,165.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

62,459.219

11,867.252

74,326.471

3.5.1. Tema de proiectare

1,200.000

228.000

1,428.000

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

15,314.805

2,909.813

18,224.618

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3,062.961

581.963

3,644.924

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

6,125.922

1,163.925

7,289.847

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

36,755.531

6,983.551

43,739.082

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanta

20,706.349

3,934.206

24,640.556

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

10,353.175

1,967.103

12,320.278

3.7.2. Auditul financiar

10,353.175

1,967.103

12,320.278

3.8

Asistenta Tehnica

51,049.349

9,699.376

60,748.726

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

30,629.610

5,819.626

36,449.235

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

24,503.688

4,655.701

29,159.388

„    PRIMĂRIA SECTORULUI 6 - BUCUREȘTI

Beneficiar:

Elaborat:    S.C. TOTAL ROAD S.R.L.


3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către

6,125.922

1,163.925

7,289.847

3.8.2. Dirigentie de șantier

20,419.740

3,879.751

24,299.490

TOTAL CAPITOLUL 3

147,714.918

59,386.294

371,945.739

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

2,041,973.967

387,975.054

2,429,949.021

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

’ 4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita

0.000

0.000

0.000

’ 4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita

0.000

0.000

0.000

’ 4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

'4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 4

2,041,973.967

387,975.054

2,429,949.021

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente O.S.

28,660.966

5,445.583

34,106.549

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

’ 5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

24,576.984

4,669.627

29,246.611

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii

finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

12,423.810

2,360.524

14,784.333

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de

construcții

0.000

0.000

0.000

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

10,353.175

1,967.103

12,320.278

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1,800.000

342.000

2,142.000

’ 5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10%)

218,968.888

41,604.089

260,572.977

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 5

296,783.823

56,388.926

353,172.749

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2.

Probe tehnologice și teste

12,251.844

2,327.850

14,579.694

TOTAL CAPITOLUL 6

12,251.844

2,327.850

14,579.694

TOTAL GENERAL-

2,498,724.551

506,078.125

3,169,647.203

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2,070,634.933

393,420.637

2,464,055.570

* In preturi la data de 08.03.2018; 1 euro=4.6592 lei

5.5 SUSTEN ABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI    j

a. Impactul social si cultural

Se are in vedere creșterea eficientei energetice a blocului de locuințe, prin reducrea consumului pentru încălzire, consum apa calda si climatizare.

Impactul pozitiv se reflecta si prin: creșterea eficienței energetice, scăderea emisiei de CO2, creșterea gradului de confort al utilizatorilor și reducerea consumului energetic la nivel

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Contract subsecvent nr. 1 din 08.03.2018 la Acordul Cadru de servicii nr. 138/13.11.2017


'I — ta ~    t    '    -    1

|-¥" ‘

pț<'    r    1    i

J

t

f u m nn'iat •« iv u in

(in ■ D EH UI

~ i* jTa    jfl


OBIECTIV: BLOCUL NR. AHA

ADRESA OBIECTIV: S77MZZ4 CALLATIS 9 NR. 1, SECTOR 6, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Martie 2018

- polistirenul expandat ignifugat este un material stabil, contracțiile lui fiind „consumate41 in totalitate inainte de punerea in opera.

Permeabilitatea la vapori a materialului, daca acesta este montat la exterior, nu favorizează “blocarea” umidității intre placa de polistiren si zid, astfel neaparand nici mucegaiul.

utilizarea sistemului reduce costurile construcției datorita montării lui rapide, masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.2.    Selectarea si justificarea scenariului recomandat

S-a selectat pachetul complet de soluții P1 -1 care cuprinde masuri pe construcții si pe instalații. Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoi zoi ante, sunt:

■    Se izolează clădirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

■    Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ridicata;

■    Poate fi ignifugat;

■    Nu se dilata si nu se contracta;

■    Nu putrezește;

■    Nu este atacat de dăunători    sau ciuperci;

■    Ușor de prelucrat, de pus in opera;

■    Are costuri mici de manopera.

■    masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

■    De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.3.    Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției

a)    Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

1.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 3814501.64 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 3382931.02 lei

2.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 3205463.58 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 2842799.18 lei

b)    Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții P1 -1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m2K/W.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, intrarea in bloc si inchiderea logiilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-c si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m2K/W.

Soluția 3 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0 m2K/W.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2,90 m2K7W.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Ținând seama de starea actuala a instalațiilor de incalzire si apa calda menajera se recomanda executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru incalzire aferenta pârtilor comune din subsol ale blocului de locuințe si lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.

Soluții de reabilitarea a instalației de incalzire:

-    inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala de la subsol, cu conducte noi, pe același traseu si cu aceleași dimensiuni;

-    refacerea izolației conductelor de distribuție agent termic incalzire aflate in subsolul clădirii;

-    montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;

-    montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, robinete de presiune diferențiala si robinete de golire.

-    probarea si spalarea instalației de incalzire.

Soluții de reabilitarea a instalației de distribuție pentru apa calda menajera

aferenta pârtii comune:

înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera, montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, refacerea izolației conductelor de distribuție apa calda de consum, înlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare

Economia de energie

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) Pl-1 se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

• Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 324.14 kW/m2 an se observa ca prin

aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem qT = 152.58 kW/m2 an (din care pentru încălzire qînc = 71.49 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 69.89 kW/m2 an si qn= 11.19

kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică “B“, clădirii atribuindu-i-se nota 92.32.

Această valoare reprezintă o reducere de 52.93 % din consumul specific anual de energie al clădirii existente.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de impact:

Construcția obține :

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

2,488,777.37

1,245,293.94

Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an)

233.28

71.49

Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an)

324.14

152.58

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

557.73

288.12

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

120

d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările

specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerințele Conf. legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel :

a) rezistență mecanică și stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a clădirii si stabilitatea acesteia in ceea ce privește masurile propuse

Structura de rezistenta este alcatuita din pereți structurali prefabricați din beton armat (panouri mari) si plansee (diafragme orizontale) din panouri prefabricate plane din beton armat. Pereții structurali sunt dispusi pe cele doua direcții ortogonale creandu-se un sistem fagure cu travei de 3.60 m si 3.20 m si deschideri de 5.40 m.

Fațadele construcției sunt alcătuite din panouri prefabricate tristrat cu grosimea de 25 cm.

Sistemul de fundare este alcătuit din fundații continue sub pereții structurali din beton care formează benzi continue cu doua trepte („talpa si cuzinet”) pe cele doua direcții.

Dimensiunile fundațiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea convenționala pconv = 250 kPa încadrat in „Categoria I” ca „teren bun cu risc geotehnic redus”.

Construcția se incadreaza in clasa de risc seismic RSIV ce corespunde construcțiilor in care răspunsul seismic așteptat este similar celui obtinut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor in vigoare la momentul actual. In consecința, INTERVENȚIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

ANEXA 7

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEAS.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investii:

"REABILITARE TERMICA BLOC A14A,STRADA CALLATIS NR.l,SECTOR 6 BUCUREȘTI"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

l

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

54966.26

10443.59

65409.85

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

54966.26

10443.59

65409.85

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

500.00

95.00

595.00

3.3

Expertiza tehnica

4288.44

814.80

5103.24

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

4610.07

875.91

5485.98

3.5

Proiectare

21656.63

4114.76

25771.39

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

9112.94

1731.46

10844.40

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2894.70

549.99

3444.69

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

9648.99

1833.31

11482.30

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

30548.33

5804.18

36352.51

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

3216.33

611.10

3827.43

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

2251.43

427.77

2679.20

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

964.90

183.33

1148.23

3.8.2. Dirigentie de șantier

27332.00

5193.08

32525.08

Total capitol 3

61603.47

11704.65

73308.12

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2733169.53

519302.21

3252471.74

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR

DE ANVELOPA

2052285.04

389934.16

2442219.20

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI

CALDE DE CONSUM

274853.23

52222.11

327075.34

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA

IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL

PROIECTULUI

406031.26

77145.94

483177.20

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

i

2

3

4

5

Total capitol 4

2733169.53

519302.21

3252471.74

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

68329.24

12982.55

81311.79

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

54663.39

10386.04

65049.43

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

13665.85

2596.51

16262.36

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului

băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -

CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

284034.08

53966.47

338000.55

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

3361.00

638.59

3999.59

Total capitol 5

355724.32

67587.61

423311.93

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3205463.58

609038.06

3814501.64

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2842799.18

540131.84

3382931.02

*2) In preturi la 08.03.2018 ; 1 euro = 4,6592 lei

Data: 12.03.2018


iectant, ’îDlEAS.R.L.


Beneficiar/lnvestitor

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Contract subsecvent nr. 1 din 08.03.2018 la Acordul Cadru de servicii nr. 138/13.11.2017

OBIECTIV: BLOCUL NR. 53, SCĂRILE A-E

ADRESA OBIECTIV: STRADA VISTIERNICUL STAVRINOS, NR. 21, SECTOR 6, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Martie 2018

In ceea ce privește comparația scenariilor din punct de vedere al sustenabilitatii riscurilor menționam ca soluția propusa pachetul complet P1 -1 prezintă următoarele avantaje:

-    polistirenul expandat ignifugat este un material stabil, contracțiile lui fiind „consumate44 in totalitate inainte de punerea in opera.

Permeabilitatea la vapori a materialului, daca acesta este montat la exterior, nu favorizează “blocarea” umidității intre placa de polistiren si zid, astfel neaparand nici mucegaiul.

utilizarea sistemului reduce costurile construcției datorita montării lui rapide.

-    masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.2.    Selectarea si justificarea scenariului recomandat

S-a selectat pachetul complet de soluții P1 -1 care cuprinde masuri pe construcții si pe instalații. Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoizolante, sunt:

■    Se izolează clădirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

■    Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ridicata;

■    Poate fi ignifugat;

■    Nu se dilata si nu se contracta;

■    Nu putrezește;

■    Nu este atacat de dăunători    sau ciuperci;

■    Ușor de prelucrat, de pus in opera;

■    Are costuri mici de    manopera.

■    masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

■    De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.3.    Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției

a)    Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

1 .valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 2512690.95 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 2230632.30 lei

2.valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 2111504.99 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 1874480.93 lei

b)    Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții Pl-1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m2K/W.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, intrarea in bloc si inchiderea balcoanelor/logiilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m2K/W.

Soluția 3 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0 m2K/W.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2,90 m2K/W.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Ținând seama de starea actuala a instalațiilor de incalzire si apa calda menajera se recomanda executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru incalzire aferenta pârtilor comune din subsol ale blocului de locuințe si lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.

Soluții de reabilitarea a instalației de incalzire:

-    inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala de la subsol, cu conducte noi, pe același traseu si cu aceleași dimensiuni;

-    refacerea izolației conductelor de distribuție agent termic incalzire aflate in subsolul clădirii;

-    montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;

-    montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, robinete de presiune diferențiala si robinete de golire.

-    probarea si spalarea instalației de incalzire.

Soluții de reabilitarea a instalației de distribuție pentru apa calda menajera

aferenta pârtii comune:

înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera,

- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, refacerea izolației conductelor de distribuție apa calda de consum, înlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare

Economia de energie

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) Pl-1 se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

• Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 261.96 kW/m2 an se observa ca prin

aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem qT = 148.19 kW/m2 an (din care pentru încălzire qînc = 67.18 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 70.15 kW/m2 an si qn= 10.86

kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică “B“, clădirii atribuindu-i-se nota 93.86.

Această valoare reprezintă o reducere de 43.43 % din consumul specific anual de energie al clădirii existente.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de impact:

Construcția obține :

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

1,125,099.36

666,887.90

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/mp.an)

171.06

67.18

Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an)

261.96

148.19

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

250.34

152.33

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

60

d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările

specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerințele Conf. legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel :

a) rezistență mecanică și stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a clădirii si stabilitatea acesteia in ceea ce privește masurile propuse

Structura de rezistenta este alcatuita din pereți structurali prefabricați din beton armat (panouri mari) si plansee (diafragme orizontale) din panouri prefabricate plane din beton armat . Pereții structurali sunt dispusi pe cele doua direcții ortogonale creandu-se un sistem fagure cu travei de 3.60 m si 3.20 m si deschideri de 5.40 m - tronson 1.

Structura de rezistenta este alcatuita din pereți structurali din cărămidă plina presata confinati cu sâmburi din beton armat dispusi la intersecțiile pereților. Pereții sunt dispusi pe cele doua direcții ortogonale creandu-se un sistem fagure cu travee de 3.70 m, 3.00 m si 5.05 m si deschideri de 3.90 m, 3.75 m si 4.95 m - tronson 2.

Structura de rezistenta este alcatuita din pereți structurali prefabricați din beton armat (panouri mari) si plansee (diafragme orizontale) din panouri prefabricate plane din beton armat . Pereții structurali sunt dispusi pe cele doua direcții ortogonale creandu-se un sistem fagure cu travei de 3.60 m si 3.20 m si deschideri de 5.40 m - tronson 3

ANEXA 7

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investii:

"REABILITARE TERMICA BLOC 53,SC. A-E,STR.VISTIERNICUL STAVRINOS NR.21,SECTOR 6 BUCUREȘTI"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

34964.65

6643.28

41607.93

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

34964.65

6643.28

41607.93

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

500.00

95.00

595.00

3.3

Expertiza tehnica

2420.72

459.94

2880.66

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2602.28

494.43

3096.71

3.5

Proiectare

12224.66

2322.69

14547.35

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

5144.04

977.37

6121.41

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1633.99

310.46

1944.45

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

5446.63

1034.86

6481.49

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

19849.54

3771.42

23620.96

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1815.54

344.96

2160.50

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

1270.88

241.47

1512.35

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

544.66

103.49

648.15

3.8.2. Dirigentie de șantier

18034.00

3426.46

21460.46

Total capitol 3

37597.20

7143.48

44740.68

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1803447.33

342654.99

2146102.32

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR

DE ANVELOPA

1299561.46

246916.68

1546478.14

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI

CALDE DE CONSUM

162010.49

30781.99

192792.48

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA

IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL

PROIECTULUI

341875.38

64956.32

406831.70

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare 52) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

iei

lei

lei

1

2

3

4

5

Total capitol 4

1803447.33

342654.99

2146102.32

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

45086.19

8566.38

53652.57

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

36068.95

6853.10

42922.05

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

9017.24

1713.28

10730.52

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului

băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor-

CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

187048.62

35539.24

222587.86

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

3361.00

638.59

3999.59

Total capitol 5

235495.81

44744.21

280240.02

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

2111504.99

401185.96

2512690.95

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1874480.93

356151.37

2230632.30

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Contract subsecvent nr. 1 din 08.03.2018 Ia Acordul Cadru de servicii nr. 138/13.11.2017

OBIECTIV: BLOCUL NR. P39

ADRESA OBIECTIV: STRADA GHIRLANDEI, NR. 8, SECTOR 6, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Martie 2018

• masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

■ De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.3. Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției

a)    Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care construcții-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

1.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 2913902.31 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 2586153.40 lei

2.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 2448657.39 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 2173238.15 Iei

b)    Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții Pl-1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m2K/W.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, intrarea in bloc si inchiderea balcoanelor/logiilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m2K/W.

Soluția 3 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0 m2K7W.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2,90 m2K/W.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Ținând seama de starea actuala a instalațiilor de incalzire si apa calda menajera se recomanda executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru incalzire aferenta pârtilor comune din subsol ale blocului de locuințe si lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.

Soluții de reabilitarea a instalației de incalzire:

- inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala de la subsol, cu conducte noi, pe același traseu si cu aceleași dimensiuni;

-    refacerea izolației conductelor de distribuție agent termic incalzire aflate in subsolul clădirii;

-    montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;

-    montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, robinete de presiune diferențiala si robinete de golire.

-    probarea si spalarea instalației de incalzire.

Soluții de reabilitarea a instalației de distribuție pentru apa calda menajera

aferenta pârtii comune:

înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera, montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol,

- refacerea izolației conductelor de distribuție apa calda de consum, înlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare

Economia de energie

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) Pl-1 se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

• Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 267.12 kW/m2 an se observa ca prin

aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem qT = 143.93 kW/m2 an (din care pentru încălzire qînc = 63.37 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 69.83 kW/m2 an si qu= 10.74 k\V/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică “B“, clădirii atribuindu-i-se nota 94.36.

Această valoare reprezintă o reducere de 46.12 % din consumul specific anual de energie al clădirii existente.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de impact:

Construcția obține :

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

1,342,223.99

764,889.35

Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an)

177.89

63.37

Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an)

267.12

143.93

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

304.83

178.57

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

86

d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

ANEXA 7

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investii:

"REABILITARE TERMICA BLOC P39,STR.GHIRLANDEI NR.8,SECTOR 6 BUCUREȘTI"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

40766.64

7745.66

48512.30

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

40766.64

7745.66

48512.30

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

95.00

595.00

3.3

Expertiza tehnica

2952.66

561.01

3513.67

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3174.11

603.08

3777.19

3.5

Proiectare

14910.94

2833.08

17744.02

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

6274.40

1192.14

7466.54

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1993.05

378.68

2371.73

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

6643.49

1262.26

7905.75

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

23121.50

4393.09

27514.59

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

2214.50

420.76

2635.26

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

1550.15

294.53

1844.68

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

664.35

126.23

790.58

3.8.2. Dirigentie de șantier

20907.00

3972.33

24879.33

Total capitol 3

44659.21

8485.26

53144.47

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2090658.34

397225.09

2487883.43

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR

DE ANVELOPA

1506626.52

286259.04

1792885.56

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

173573.73

32979.01

206552.74

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA

IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL

PROIECTULUI

410458.09

77987.04

488445.13

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

2090658.34

397225.09

2487883.43

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

i

2

3

4

5

5.1.

Organizare de șantier

52266.46

9930.63

62197.09

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

41813.17

7944.50

49757.67

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

10453.29

1986.13

12439.42

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului

băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor-

CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

216945.74

41219.69

258165.43

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

3361.00

638.59

3999.59

Total capitol 5

272573.20

51788.91

324362.11

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

2448657.39

465244.92

2913902.31

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2173238.15

412915.25

2586153.40

*2) In preturi la 08.03.2018 ; 1 euro = 4,6592 lei

Data: 12.03.2018


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEAS.R.L.


Beneficiar/lnvestitor

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Contract subsecvent nr. 1 din 08.03.2018 la Acordul Cadru de servicii nr. 138/13.11.2017

OBIECTIV: BLOCUL NR. 12, scările A-B

ADRESA OBIECTIV: STRADA BAIA DE ARIES, NR. 7, SECTOR 6, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Martie 2018

Permeabilitatea la vapori a materialului, daca acesta este montat la exterior, nu favorizează “blocarea” umidității intre placa de polistiren si zid, astfel neaparand nici mucegaiul.

utilizarea sistemului reduce costurile construcției datorita montării lui rapide.

- masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de

consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului recomandat S-a selectat pachetul complet de soluții Pl-1 care cuprinde masuri pe construcții si pe instalații. Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoizolante, sunt:

■    Se izolează clădirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

■    Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ridicata;

■    Poate fi ignifugat;

■    Nu se dilata si nu se contracta;

■    Nu putrezește;

■    Nu este atacat de dăunători    sau ciuperci;

■    Ușor de prelucrat, de pus in opera;

■    Are costuri mici de manopera.

■    masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

■    De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.3. Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției

a)    Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

1.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 2681041.71 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 2377387.95 lei

2.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 2252976.22 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 1997805.00 lei

b)    Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții Pl-1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste

valoarea de 1,8 m2K/W.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, intrarea in bloc si inchiderea balcoanelor/logiilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m2K/W.

Soluția 3 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0 m2K/W.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2,90 m2K/W.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Ținând seama de starea actuala a instalațiilor de incalzire si apa calda menajera se recomanda executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru incalzire aferenta pârtilor comune din subsol ale blocului de locuințe si lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.

Soluții de reabilitarea a instalației de incalzire:

-    inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala de la subsol, cu conducte noi, pe același traseu si cu aceleași dimensiuni;

-    refacerea izolației conductelor de distribuție agent termic incalzire aflate in subsolul clădirii;

-    montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;

-    montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, robinete de presiune diferențiala si robinete de golire.

-    probarea si spalarea instalației de incalzire.

Soluții de reabilitarea a instalației de distribuție pentru apa calda menajera

aferenta pârtii comune:

înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera,

- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, refacerea izolației conductelor de distribuție apa calda de consum, înlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare

Economia de energie

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) Pl-1 se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

• Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 302.35 kW/m2 an se observa ca prin

aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem qT = 153.59 kW/m2 an (din care pentru încălzire qînc = 73.55 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 69.09 kW/m2 an si qH= 10.95 kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică “B“, clădirii atribuindu-i-se nota 93.20.

Această valoare reprezintă o reducere de 49.20 % din consumul specific anual de energie al clădirii existente.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investirii

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de impact:

Construcția obține :

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

1,816,646.14

960,901.91

Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an)

217.72

73.55

Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an)

302.35

153.59

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implement; proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de C02J

385.14

209.95

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

71

d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investirii, exprimata in luni

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările

specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerințele Conf. legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel :

a) rezistență mecanică și stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a clădirii si stabilitatea acesteia in ceea ce privește masurile propuse

Structura de rezistenta este alcatuita din pereți structurali de beton armat monolit tumati in cofraje metalice plane. Imobilul este compus din travei de 3.00 m si 3.60 m, si deschideri de 5.40 m si 3.00 m. Elementele structurale orizontale (planseele) sunt diafragme din beton armat turnate monolit.

Construcția se incadreaza in clasa de risc seismic RSIII ce corespunde construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

. In consecința, INTERVENȚIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA

b) securitate la incendiu;- Este asigurata protecția utilizatorilor si preîntâmpinat riscul de incendiu

Clădirea are următoarele caracteristici in ceea ce privește riscul la incendiu:

Gradul de rezistenta la foc : II (cf. PI 18/1-2013)

Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. PI 18/1-2013)

Pentru preintampinarea fenomenelor periculoase care pot da naștere factorilor de risc de incendiu, se recomanda următoarelor :

Execuția lucrărilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului;

Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrărilor;

ANEXA 7

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEAS.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investii:

"REABILITARE TERMICA BLOC 12,SC.A-B, STR.BAIA DE ARIES NR.7,SECTOR 6 BUCUREȘTI"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

20917.72

3974.37

24892.09

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

20917.72

3974.37

24892.09

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

500.00

95.00

595.00

3.3

Expertiza tehnica

2885.42

548.23

3433.65

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3101.83

589.35

3691.18

3.5

Proiectare

14571.38

2768.57

17339.95

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

6131.52

1164.99

7296.51

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1947.66

370.06

2317.72

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

6492.20

1233.52

7725.72

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

21545.07

4093.56

25638.63

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

2164.07

411.17

2575.24

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

1514.85

287.82

1802.67

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

649.22

123.35

772.57

3.8.2. Dirigentie de șantier

19381.00

3682.39

23063.39

Total capitol 3

42603.70

8094.71

50698.41

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1938124.78

368243.70

2306368.48

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR

DE ANVELOPA

1542966.18

293163.57

1836129.75

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI

CALDE DE CONSUM

160027.55

30405.23

190432.78

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA

IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL

PROIECTULUI

235131.05

44674.90

279805.95

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare 62) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Total capitol 4

1938124.78

368243.70

2306368.48

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

48453.12

9206.10

57659.22

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

38762.50

7364.88

46127.38

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

9690.62

1841.22

11531.84

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului

băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor-

CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

199515.90

37908.02

237423.92

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

3361.00

638.59

3999.59

Total capitol 5

251330.02

47752.71

299082.73

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

2252976.22

428065.49

2681041.71

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1997805.00

379582.95

2377387.95

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Contract subsecvent nr. 1 din 08.03.2018 la Acordul Cadru de servicii nr. 138/13.11.2017

OBIECTIV: BLOCUL NR. 55

ADRESA OBIECTIV: STRADA VISTIERNICUL STAVRINOS, NR. 15, SECTOR 6, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Martie 2018

masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.2.    Selectarea si justificarea scenariului recomandat

S-a selectat pachetul complet de soluții P1 -1 care cuprinde masuri pe construcții si pe instalații. Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoizolante, sunt:

■    Se izolează clădirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

■    Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ridicata;

■    Poate fi ignifugat;

■    Nu se dilata si nu se contracta;

■    Nu putrezește;

■    Nu este atacat de dăunători sau ciuperci;

■    Ușor de prelucrat, de pus in opera;

■    Are costuri mici de    manopera.

■    masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

■    De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.3.    Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției

a)    Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

1 .valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 2359626.86 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 2093442.25 lei

2.valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 1982879.73 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 1759195.18 lei

b)    Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții PI-1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m2K/W.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, intrarea in bloc si inchiderea balcoanelor/logiilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m2K7W.

Soluția 3 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0 m2K/W.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2,90 m2K/W.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Ținând seama de starea actuala a instalațiilor de incalzire si apa calda menajera se recomanda executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru incalzire aferenta pârtilor comune din subsol ale blocului de locuințe si lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.

Soluții de reabilitarea a instalației de incalzire:

-    inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala de la subsol, cu conducte noi, pe același traseu si cu aceleași dimensiuni;

-    refacerea izolației conductelor de distribuție agent termic incalzire aflate in subsolul clădirii;

-    montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;

-    montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, robinete de presiune diferențiala si robinete de golire.

-    probarea si spalarea instalației de incalzire.

Soluții de reabilitarea a instalației de distribuție pentru apa calda menajera

aferenta pârtii comune:

înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera, montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol,

- refacerea izolației conductelor de distribuție apa calda de consum, înlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare

Economia de energie

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) Pl-1 se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

• Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 316.67 kW/m2 an se observa ca prin

aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem qT = 151.42 kW/m2 an (din care pentru încălzire qînc = 70.64 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 69.92 kW/m2 an si qH= 10.87 kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică “B“, clădirii atribuindu-i-se nota 93.47.

Această valoare reprezintă o reducere de 52.18 % din consumul specific anual de energie al clădirii existente.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Avand in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de impact:

Construcția obține :

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

1,390,143.66

701,301.78

Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an)

226.69

70.64

Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an)

316.67

151.42

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

305.52

159.07

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

60

d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările

specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerințele Conf. legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel :

a) rezistență mecanică și stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a clădirii si stabilitatea acesteia in ceea ce privește masurile propuse

Structura de rezistenta este alcatuita din pereți structurali prefabricați din beton armat (panouri mari) si plansee (diafragme orizontale) din panouri prefabricate plane din beton armat. Pereții structurali sunt dispusi pe cele doua direcții ortogonale creandu-se un sistem fagure cu travei de 3.60 in si 3.20 m si deschideri de 5.40 m - tronson 1.

Structura de rezistenta este alcatuita din pereți structurali din cărămidă plina presata confinati cu sâmburi din beton armat dispusi la intersecțiile pereților. Pereții sunt dispusi pe cele doua direcții ortogonale creandu-se un sistem fagure cu travee de 3.70 m, 3.00 m si 5.05 m si deschideri de 3.90 m, 3.75 m si 4.95 m - tronson 2.

Structura de rezistenta este alcatuita din pereți structurali prefabricați din beton armat (panouri mari) si plansee (diafragme orizontale) din panouri prefabricate plane din beton armat . Pereții structurali sunt dispusi pe cele doua direcții ortogonale creandu-se un sistem fagure cu travei de 3.60 m si 3.20 m si deschideri de 5.40 m - tronson 3

Tronsonul I se incadreaza in clasa de risc seismic RSIV ce corespunde construcțiilor in care răspunsul seismic așteptat este similar celui obtinut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor in vigoare la momentul actual. In consecința, INTERVENȚIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

Tronsonul II se incadreaza in clasa de risc seismic RSIII ce corespunde construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza

ANEXA 7

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEAS.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investii:

"REABILITARE TERMICA BLOC55,STR. VISTIERNICUL STAVRINOS NR.15,SECTOR 6 BUCUREȘTI"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

33132.44

6295.16

39427.60

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

33132.44

6295.16

39427.60

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

500.00

95.00

595.00

3.3

Expertiza tehnica

2397.18

455.46

2852.64

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2576.97

489.62

3066.59

3.5

Proiectare

12105.77

2300.10

14405.87

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

l

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

5094.01

967.86

6061.87

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1618.10

307.44

1925.54

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

5393.66

1024.80

6418.46

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

18669.89

3547.28

22217.17

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1747.89

332.10

2079.99

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

1208.52

229.62

1438.14

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

539.37

102.48

641.85

3.8.2. Dirigentie de șantier

16922.00

3215.18

20137.18

Total capitol 3

36249.81

6887.46

43137.27

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1692218.37

321521.48

2013739.85

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR

DE ANVELOPA

1201532.07

228291.09

1429823.16

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI

CALDE DE CONSUM

162010.49

30781.99

192792.48

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA

IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL

PROIECTULUI

328675.81

62448.40

391124.21

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare 72) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Total capitol 4

1692218.37

321521.48

2013739.85

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

42305.46

8038.04

50343.50

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

33844.37

6430.43

40274.80

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

8461.09

1607.61

10068.70

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului

băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -

CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

175612.65

33366.40

208979.05

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

3361.00

638.59

3999.59

Total capitol 5

221279.11

42043.03

263322.14

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1982879.73

376747.13

2359626.86

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1759195.18

334247.07

2093442.25


Diletant, S.R.L.

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 6, BUCUREȘTI

PROIECT NR. 16-5/2018

REABILITARE TERMICA A IMOBILULUI MULTIETAJAT, STR. BASMULUI NR. 3-5, BL. 108A, SC.1-2, SECTORUL 6, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚIE

VOLUM UNIC: PIESE SCRISE - PIESE DESENATE


Proiectant General: S.C. TOTAL ROAD S.R.L.


S.C. TOTAL ROAD SJ1.L. București, Str. Nucșoara, nr. 1, bl. 13, sc.3, ap. 115, sector 6.


TOTAL

ROADElaborat:S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

In ceea ce privește comparația scenariilor din punct de vedere al sustenabilitatii riscurilor menționam ca soluția propusa pachetul complet Pl-1 prezintă următoarele avantaje:

-    polistirenul expandat ignifugat este un material stabil, contracțiile lui fiind „consumate" in totalitate înainte de punerea in opera.

-    Permeabilitatea la vapori a materialului, daca acesta este montat la exterior, nu favorizează "blocarea" umidității intre placa de polistiren si zid, astfel neaparand nici mucegaiul.

-    utilizarea sistemului reduce costurile construcției datorita montării lui rapide.

-    masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de încălzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.2 SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI RECOMANDAT

S-a selectat pachetul complet de soluții care cuprinde masuri pe construcții si pe instalații.

Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoizolante,

sunt:

   Se izolează clădirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

   Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ridicata;

   Poate fi ignifugat;

   Nu se dilata si nu se contracta;

   Nu putrezește;

   Nu este atacat de    dăunători sau ciuperci;

   Ușor de prelucrat,    de    pus    in opera;

   Are costuri mici de manopera.

   masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de încălzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

   De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI

a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

Elaborat:S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

1.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total

2.831.718,231    lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19%:

2.199.945,393 lei

2.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 2.232.505,931 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 1.848.693,608 lei

b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții Pl-1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m2K/W.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, intrarea in bloc si închiderea logiilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m2K/W.

Soluția 3 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0 m2K/W.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2,90 m2K/W.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

-    înlocuirea totala a distribuției instalației de încălzire centrala de la subsol cu conducte noi, pe același traseu si cu aceleași dimensiuni;

-    izolarea conductelor de distribuție agent termic încălzire înlocuite;

-    montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la rețeaua de termofîcare;

-    montarea de robinete de sectorizare si golire la baza coloanelor si a robinetelor de presiune diferențiala, montate tot la baza coloanelor, care realizează autoreglarea termohidraulica a rețelei de distribuție din bloc.

-    izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, înlocuite de asociația de proprietari;

-    înlocuirea colectoarelor de canalizare menajeră și pluvială din subsolul blocului de locuințe până la căminul de branșament/ de racord;

-    izolarea conductelor de distribuție apa rece, înlocuite de asociația de proprietari pentru evitarea apariției condensului;

-    montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât și pentru apă caldă de consum;

-    înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, aferente părților comune ale blocului de locuințe;

-    înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol etc;

-    refacerea finisajelor interioare aferente spațiilor comune din bloc (casa scării);

Elaborat:    S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

-    probarea și spălarea instalației de încălzire.

-    desfacerea și refacerea trotuarelor de protecție în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe;

-    Conductele de agent termic si apa calda menajera se vor izola termic cu material elastomeric flexibil cu grosimea de 20 mm.

Conform legiii 121/2014 privind eficienta energetica, art. 10, alin (4) si (5), in cazul în care încălzirea sau apa caldă de consum pentru o clădire sunt furnizate din sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, este obligatorie montarea contoarelor de energie termică în punctele de delimitare/separare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății sau al dreptului de administrare.

în imobilele racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, este obligatorie montarea contoarelor pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație. în cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punct de vedere al costurilor, este obligatorie montarea repartitoarelor individuale de costuri pe toate corpurile de încălzire din fiecare unitate imobiliară în parte.

Obiectivele propuse prin aplicarea soluțiilor de reabilitare a instalațiilor sanitare, avand la baza evaluarea stării existente, sunt următoarele:

-    reducerea consumurilor de energie termica pentru asigurarea necesarului de căldură;

-    creșterea confortului termic al locatarilor;

-    creșterea randamentului si optimizarea exploatării sistemului de alimentare cu apa calda;

-    reducerea cheltuielilor de întreținere a instalațiilor.

Economia de energie

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) Pl-1 se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

• Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 380.87 kW/m2 an se observa ca prin aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem qT = 161.62 kW/m2 an (din care pentru încălzire nc = 81.23 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 69.50 kW/m2 an si qn= 10.89 kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică "B", clădirii atrîbuindu-i-se nota 92.22. Această valoare reprezintă o reducere de 46.90 % din consumul specific anual de

energie al clădirii existente.

c. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tînta obiectivului de investiții

Avand in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de

impact:

Construcția obține:

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

810,546.41

367,133.69

Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an)

292.44

81.23

Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an)

380.87

161.62

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

182.89

85.55

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

40

Elaborat:


______

S.C. TOTAL ROAD S.R.L.


d. Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerințele Conf. legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel:

a. rezistență mecanică și stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a clădirii si stabilitatea acesteia in ceea ce privește masurile propuse

Fundațiile sunt vizibile, nu se observa degradări sau efecte ale unor tasari diferențiate ceea ce conduce la concluzia ca acestea s-au comportat bine in timp.

Structura de rezistenta a blocului este alcatuita din panouri prefabricate de beton armat.

Planseele sunt plansee din beton armat monolit si nu prezintă degradări.

Pereții de închidere ai fațadei prezintă o serie de degradări legate de finisaj si de zonele de îmbinare a panourilor prefabricate unde se observa fisuri. Fisurile la îmbinarea panourilor prefabricate se vor injecta. Creșterea eficientei energetice, cu refacerea fațadei va imbunatati aspectul exterior al clădirii.

Parapetii de la balcoane si logii sunt din schelet metalic cu armociment si grilaj metalic si din elemente prefabricate de beton armat. In timp, o serie de locatari au realizat închiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant. Ochiurile din parapetii prefabricați se vor umple cu polistiren. Ochiurile se pot umple si cu BCA de minim 15cm lățime ancorat in elementele prefabicate. Toți parapetii modificați de către proprietari se vor verifica si daca sunt neconformi se vor reface sau înlocui.

Nu exista pe tot conturul clădiri trotuar de protecție, iar in zonele unde exista, trotuarul a suferit avarii. Rostul dintre trotuar si clădire nu este etanș.

Elaborat:


S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

DEVIZ GENERAL

Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare șî conținutul-cadru ale documentațiilor tehnico-economice aferente obiectîvelor/proiectelorde investiții finanțate dinfonduri publice, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Creșterea Performanței Energetice

a Blocului 108A, SC 1-2 din Strada Basmului, nr. 3-5, Sector 6, București

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea șî amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilîtă ților necesare obiectivului

2.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Montaj

0.000

0.000

0.000

2.3

Procurare

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare șî asistență tehnică

3.1

Studii

0.000

0.000

0.000

3.1.1. Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.000

0.000

0.000

3.1.3. Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

10,000.000

1,900.000

11,900.000

3.3

Expertizare Tehnica

3,500.000

665.000

4,165.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

55,800.979

10,602.186

66,403.165

3.5.1. Tema de proiectare

1,200.000

228.000

1,428.000

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

13,650.245

2,593.547

16,243.791

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2,730.049

518.709

3,248.758

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

5,460.098

1,037.419

6,497.517

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

32,760.588

6,224.512

38,985.099

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanta

18,486.936

3,512.518

21,999.454

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

9,243.468

1,756.259

10,999.727

3.7.2. Auditul financiar

9,243.468

1,756.259

10,999.727

3.8

Asistenta Tehnica

45,500.816

8,645.155

54,145.971

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

27,300.490

5,187.093

32,487.583

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

21,840.392

4,149.674

25,990.066

Elaborat:


S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

3,8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către

5,460.098

1,037.419

6,497.517

3.8.2. Dirigentie de șantier

18,200.326

3,458.062

21,658.388

TOTAL CAPITOLUL 3

133,288.731

53,271811

333,649.763

CAPITOLUL4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

1,820,032.642

345,806.202

2,165,838.844

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita

0.000

0.000

0.000

’ 4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita

0.000

0.000

0.000

’ 4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 4

1,820,032.642

345,806.202

2,165,838.844

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente O.S.

28,660.966

5,445.583

34,106.549

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

22,135.630

4,205.770

26,341.399

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii

finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

11,092.162

2,107.511

13,199.672

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de

construcții

0.000

0.000

0.000

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

9,243.468

1,756.259

10,999.727

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1,800.000

342.000

2,142.000

’ 5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10%)

195,332.137

37,113.106

232,445.243

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 5

268,264.362

50,970.229

319,234.591

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2.

Probe tehnologice și teste

10,920.196

2,074.837

12,995.033

TOTAL CAPITOLUL 6

10,920.196

2,074.837

12,995.033

TOTAL GENERAL:

2,232,505.931

452,123.079

2,831,718.231

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1,848,693.608

351,251.785

2,199,945.393

* In preturi la data de 08.03.2018; 1 euro=4.6592 lei

5.5 SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI

a. Impactul social si cultural

Se are in vedere creșterea eficientei energetice a blocului de locuințe, prin reducrea consumului pentru incalzire, consum apa calda si climatizare.

Impactul pozitiv se reflecta si prin: creșterea eficienței energetice, scăderea emisiei de C02, creșterea gradului de confort al utilizatorilor și reducerea consumului energetic la nivel

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

OBIECTIV: BLOCUL NR. N34

ADRESA OBIECTIV: STRADA MĂRGELELOR, NR. 104-110, SECTOR 6, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Martie 2018

■    Poate fi ignifugat;

■    Nu se dilata si nu se contracta;

■    Nu putrezește;

■    Nu este atacat de dăunători    sau ciuperci;

■    Ușor de prelucrat, de pus in opera;

■    Are costuri mici de manopera.

■    masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

■    De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.3. Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției

a)    Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care construcții-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

1 .valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 2318712.35 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 2056871.43 lei

2.valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 1948497.78 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 1728463.39 lei

b)    Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții Pl-1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m2K/W.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, intrarea in bloc si inchiderea balcoanelor/logiilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m2K/W.

Soluția 3 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0 m2K/W.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2,90 m2K/W.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Ținând seama de starea actuala a instalațiilor de incalzire si apa calda menajera se recomanda executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru incalzire aferenta pârtilor comune din subsol ale blocului de locuințe si lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.

Soluții de reabilitarea a instalației de incalzire:

-    inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala de la subsol, cu conducte noi, pe același traseu si cu aceleași dimensiuni;

-    refacerea izolației conductelor de distribuție agent termic incalzire aflate in subsolul clădirii;

-    montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;

-    montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, robinete de presiune diferențiala si robinete de golire.

-    probarea si spalarea instalației de incalzire.

Soluții de reabilitarea a instalației de distribuție pentru apa calda menajera

aferenta pârtii comune:

înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera, montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, refacerea izolației conductelor de distribuție apa calda de consum, înlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare

Economia de energie

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) Pl-1 se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

• Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 296.17 kW/m2 an se observa ca prin

aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem qT = 146.48 kW/m2 an (din care pentru încălzire qînc = 66.13 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 69.46 kW/m2 an si qn= 10.88 kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică “B“, clădirii atribuindu-i-se nota 94.08.

Această valoare reprezintă o reducere de 50.54 % din consumul specific anual de energie al clădirii existente.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de impact:

Construcția obține :

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

1,610,282.63

842,296.72

Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an)

209.44

66.13

Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an)

296.17

146.48

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

357.86

193.09

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

58

d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările

specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerințele Conf. legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel :

a) rezistență mecanică și stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a clădirii si stabilitatea acesteia in ceea ce privește masurile propuse

Structura de rezistenta este alcatuita din pereți structurali prefabricați din beton armat (panouri mari) si plansee (diafragme orizontale) din panouri prefabricate plane din beton armat . Pereții structurali sunt dispusi pe cele doua direcții ortogonale creandu-se un sistem fagure cu travei de 5.40 m, 3.00 m, 3.30 m, 3.60 m si deschideri de 5.40 m.

Construcția se incadreaza in clasa de risc seismic RSIV ce corespunde construcțiilor in care răspunsul seismic așteptat este similar celui obtinut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor in vigoare la momentul actual. In consecința, INTERVENȚIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA

b) securitate la incendiu;- Este asigurata protecția utilizatorilor si preintampinat riscul de incendiu

Clădirea are următoarele caracteristici in ceea ce privește riscul la incendiu:

Gradul de rezistenta la foc : II (cf. PI 18/1-2013)

Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. PI 18/1-2013)

Pentru preîntâmpinarea fenomenelor periculoase care pot da naștere factorilor de risc de incendiu, se recomanda următoarelor :

Execuția lucrărilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului;

Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrărilor;

Administrarea corespunzătoare a echipamentelor si instalațiilor cu personal calificat si specializat;

Asigurarea unei bune funcționari a instalațiilor si aparaturii din dotarea clădirii;

Asigurarea dotărilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

S-au avut în vedere următoarele prescripții tehnice:

Ordin 141 si 775/98 - Norme generate de protecție împotriva incendiilor la proiectarea si realizarea construcțiilor si instalațiilor.

P 118 -/2-2013-Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor.

Ordin 381/1219 MC al - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor - completare la

ANEXA 7

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEAS.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investii:

"REABILITARE TERMICA BLOC N34,STR.MĂRGELELOR NR.104-110,SECTOR 6 BUCUREȘTI"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

31910.97

6063.08

37974.05

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

31910.97

6063.08

37974.05

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

500.00

95.00

595.00

3.3

Expertiza tehnica

2370.30

450.36

2820.66

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2548.07

484.13

3032.20

3.5

Proiectare

11970.02

2274.30

14244.32

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

5036.89

957.01

5993.90

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1599.95

303.99

1903.94

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

5333.18

1013.30

6346.48

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

18410.73

3498.04

21908.77

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1777.73

337.77

2115.50

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

1244.43

236.44

1480.87

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

533.30

101.33

634.63

3.8.2. Dirigentie de șantier

16633.00

3160.27

19793.27

Total capitol 3

35799.12

6801.83

42600.95

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1663286.69

316024.47

1979311.16

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR

DE ANVELOPA

1172678.64

222808.94

1395487.58

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI

CALDE DE CONSUM

159738.69

30350.35

190089.04

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA

IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL

PROIECTULUI

330869.36

62865.18

393734.54

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare 82) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Total capitol 4

1663286.69

316024.47

1979311.16

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

41582.16

7900.61

49482.77

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

33265.73

6320.49

39586.22

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

8316.43

1580.12

9896.55

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului

băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -

CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

172557.84

32785.99

205343.83

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

3361.00

638.59

3999.59

Total capitol 5

217501.00

41325.19

258826.19

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1948497.78

370214.57

2318712.35

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1728463.39

328408.04

2056871.43


Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 6, BUCUREȘTI

PROIECT NR. 16-6/2018

REABILITARE TERMICA A IMOBILULUI MULTIETAJAT, STR. RUXANDRA MIHAELA MARCU, NR. 6, BL. A3, SECTORUL 6, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚIE

VOLUM UNIC: PIESE SCRISE - PIESE DESENATE


I total ROADProiectant, lșuilding IDEEAS.R.L.

'))


Elaborat:


S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

-    masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de încălzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

-    De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.2 SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI RECOMANDAT

S-a selectat pachetul complet de soluții care cuprinde masuri pe construcții si pe instalații.

Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoizolante,

sunt:

   Se izolează clădirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

   Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ridicata;

   Poate fi ignifugat;

   Nu se dilata si nu se contracta;

   Nu putrezește;

   Nu este atacat de dăunători sau ciuperci;

   Ușor de prelucrat, de pus in opera;

   Are costuri mici de manopera.

   masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de încălzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

   De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI

a.    Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara "TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

1.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 1.806.100,621 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 1.398.368,519 lei

2.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 1.424.529,914 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 1.175.099,596 lei

b.    Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Elaborat:    S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

:: - , ......—-

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții Pl-1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m2K/W.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, intrarea in bloc si inchiderea logiilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m2K/W.

Soluția 3 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0 m2K/W.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2,90 m2K/W.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Ținând seama de starea actuala a instalațiilor de încălzire si apa calda menajera se recomanda executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru încălzire aferenta pârtilor comune din subsol ale blocului de locuințe si lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.

Soluții de reabilitarea a instalației de incalzire:

-    înlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala de la subsol cu conducte noi, pe același traseu si cu aceleași dimensiuni;

-    izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire înlocuite;

-    montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;

-    montarea de robinete de sectorizare si golire la baza coloanelor si a robinetelor de presiune diferențiala, montate tot la baza coloanelor, care realizează autoreglarea termohidraulica a rețelei de distribuție din bloc.

-    montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât și pentru apă caldă de consum;

-    montarea de robinete cu cap termostatic pe racordurile tur ale corpurilor de încălzire;

-    probarea si spalarea instalației de incalzire.

Conductele de distribuție se vor monta aparent, in subsolul tehnic, vor fi realizate din țeava de polipropilena cu inserție de aluminiu PP-R/AL Pn20.

Conductele se vor izola termic cu material elastomeric flexibil (tip Armaflex sau similar), materialul avand o structura cu celule închise ce asigura o bariera de vapori de apa fiabila, reducând astfel riscul formarii condensului si infiltrării apei. Conductivitatea termica scăzută reduce la minimum pierderile de energie, asigurând o eficienta mai mare a echipamentului. In același timp, materialul izolator realizează si o protecție mecanica a conductelor.

Soluții de reabilitarea a instalației de distribuție pentru apa calda menajera aferenta pârtii comune:

-    izolarea conductelor de distribuție apa calda de consum si apa rece, înlocuite de locatari;

-    montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor de apa calda menajera si apa rece înlocuite de locatari.

Elaborat:


S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

- înlocuirea si termoizolarea conductei de recîrculare daca aceasta exista

Conductele se vor izola termic cu material elastomeric flexibil cu grosimea de 20 mm. Reabilitarea instalațiilor sanitare din clădirea ce face obiectul prezentului proiect se

refera la rețeaua de distribuție orizontala, amplasata in spatiile de folosința comuna (subsolul imobilului) si consta in inlocuirea elementelor acesteia, pentru readucerea instalațiilor de alimentare cu apa calda la parametrii inițiali proiectați. Nu fac obiectul acestui proiect instalațiile interioare sanitare din interiorul apartamentelor.

Obiectivele propuse prin aplicarea soluțiilor de reabilitare a instalațiilor sanitare, avand la baza evaluarea stării existente, sunt următoarele:

-    reducerea consumurilor de energie termica pentru asigurarea necesarului de căldură;

-    creșterea confortului termic al locatarilor;

-    creșterea randamentului si optimizarea exploatării sistemului de alimentare cu apa calda;

-    reducerea cheltuielilor de întreținere a instalațiilor.

Economia de energie

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) Rl-1 se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

• Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 383.45 kW/m2 an se observa ca prin aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem qT = 161.02 kW/m2 an (din care pentru încălzire qinc = 80.63 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 69.50 kW/m2 an si qn= 10.89 kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică "B", clădirii atribuindu-i-se nota 92.29.

Această valoare reprezintă o reducere de 58.01 % din consumul specific anual de energie al clădirii existente.

c. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Avand in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de

impact:

Construcția obține:

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

810,691.14

363,869.50

Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an)

295.02

80.63

Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an)

383.45

161.02

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

183.27

84.97

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

40

Elaborat:


__________

S.C. TOTAL ROAD S.R.L.


d. Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerințele Conf. legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel:

a.    rezistență mecanică și stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a clădirii si stabilitatea acesteia în ceea ce privește masurile propuse Fundațiile sunt vizibile, nu se observa degradări sau efecte ale unor tasari diferențiate

ceea ce conduce la concluzia ca acestea s-au comportat bine in timp.

Structura de rezistenta a blocului este realizata din zidărie simpla . Se observa fisuri in

scara blocului la rostul dintre intrare si bloc. Acestea sunt datorate mai multor factori: rostul seismic dintre corpuri a fost acoperit cu finisaje si acestea in timp au fisurat, trotuarele perimetrale sunt degradate si apa meteorica s-a infiltrat sub fundatile corpului parter al intrării, ducând la rotirea si tasarea fundaților.

Planseele sunt plansee din beton armat monolit cu centuri. In prezent nu se observa degradări.

Pereții de închidere ai fațadei prezintă o serie de degradări legate de finisaj (tencuiala decojita). Creșterea eficientei energetice, cu refacerea fațadei va imbunatati aspectul exterior al clădirii

Subsolul de tip canal termic, este prevăzut cu pereți si planseu din beton armat.

Dimensiunile fundațiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea convenționala pconv = 250 kPa încadrat in „Categoria II" ca „teren bun cu risc geotehnic moderat".

Construcția se incadreaza in clasa de risc seismic RsIII ce corespunde construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

In consecința, INTERVENȚIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

b.    securitate la incendiu;- Este asigurata protecția utilizatorilor si preîntâmpinat riscul de incendiu

Clădirea are următoarele caracteristici in ceea ce privește riscul la incendiu:

-    Gradul de rezistenta la foc : II (cf. PI 18/1-2013)

-    Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. P118/1-2013)

Pentru preîntâmpinarea fenomenelor periculoase care pot da naștere factorilor de risc de incendiu, se recomanda următoarelor:

-    Execuția lucrărilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului;

-    Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrărilor;

-    Administrarea corespunzătoare a echipamentelor si instalațiilor cu personal calificat si specializat;

Elaborat:


S.C, TOTAL ROAD S.R.L.

DEVIZ GENERAL

Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru ale documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Creșterea Performanței Energetice

a Blocului A3 din Strada Ruxandra Mihaela Marcu, nr. 6, Sector 6, București

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

' 2.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Montaj

0.000

0.000

0.000

2.3

Procurare

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

' 3.1

Studii

0.000

0.000

0.000

3.1.1. Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.000

0.000

0.000

3.1.3. Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

10,000.000

1,900.000

11,900.000

3.3

Expertizare Tehnica

3,500.000

665.000

4,165.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

35,593.159

6,762.700

42,355.859

3.5.1. Tema de proiectare

1,200.000

228.000

1,428.000

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

8,598.290

1,633.675

10,231.965

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1,719.658

326.735

2,046.393

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3,439.316

653.470

4,092.786

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

20,635.895

3,920.820

24,556.715

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanta

11,750.996

2,232.689

13,983.685

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

5,875.498

1,116.345

6,991.843

3.7.2. Auditul financiar

5,875.498

1,116.345

6,991.843

3.8

Asistenta Tehnica

28,660.966

5,445.583

34,106.549

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

17,196.579

3,267.350

20,463.930

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

13,757.264

2,613.880

16,371.144

S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către

3,439.316

653.470

4,092.786

3.8.2. Dirigentie de șantier

11,464.386

2,178.233

13,642.620

TOTAL CAPITOLUL 3

89,505.121

34,714.296

217,421.117

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

1,146,438.630

217,823.340

1,364,261.970

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

' 4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 4

1,146,438.630

217,823.340

1,364,261.970

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente O.S.

28,660.966

5,445.583

34,106.549

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

’ 5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

14,726.096

2,797.958

17,524.054

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii

finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor

de construcții

7,050.598

1,339.614

8,390.211

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in

amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.000

0.000

0.000

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5,875.498

1,116.345

6,991.843

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1,800.000

342.000

2,142.000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10%)

123,594.375

23,482.931

147,077.306

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 5

181,707.532

34,524.431

216,231.963

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2.

Probe tehnologice și teste

6,878.632

1,306.940

8,185.572

TOTAL CAPITOLUL 6

6,878.632

1,306.940

8,185.572

TOTAL GENERAL:

1,424,529.914

288,369.007

1,806,100.621

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1,175,099.596

223,268.923

1,398,368.519

* In preturi la data de 08.03.2018; 1 euro=4.6592 lei

Elaborat:


5.5 SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI

a. Impactul social si cultural

Se are in vedere creșterea eficientei energetice a blocului de locuințe, prin reducrea consumului pentru incalzire, consum apa calda si climatizare.

Impactul pozitiv se reflecta si prin: creșterea eficienței energetice, scăderea emisiei de C02, creșterea gradului de confort al utilizatorilor și reducerea consumului energetic la nivel


Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 6, BUCUREȘTI

PROIECT NR. 16-7/2018

REABILITARE TERMICA A IMOBILULUI MULTIETAJAT, STR. POIANA CAMPINA NR. 5, BL. A7, SECTORUL 6, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚIE


TOTAL

ROAD


S.C. TOTAL ROAD S.R.L București, Str. Nucșoara, nr. 1, bl. 13, sc.3, ap. 115, sector 6.

Telefon,Fax    :    0724.775.5017031/100.98.10;

E-mail    :    office@totalroad.ro

Registrul Comerțului : J40/15081/2005 Cod unic de inregistrare: 17918608

Cont deschis la BCR sucursala Tunari: RO77 RNCB0286001161920001

Elaborat:


S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI

a.    Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

1.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 1.768.034,004 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19%: 1.368.617,353 lei

2.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 1.394.541,239 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 1.150.098,616 lei

b.    Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții Pl-1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m2K/W.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, intrarea in bloc si inchiderea logiilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m2K/W.

Soluția 3 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0 m2K/W.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2,90 m2K/W.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Ținând seama de starea actuala a instalațiilor de incalzire si apa calda menajera se recomanda executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru incalzire aferenta pârtilor comune din subsol ale blocului de locuințe si lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.

Soluții de reabilitarea a instalației de incalzire:

-    izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire inlocuite de locatari;

-    montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;

-    montarea de robinete de sectorizare si golire la baza coloanelor si a robinetelor de presiune diferențiala, montate tot la baza coloanelor, care realizează autoreglarea termohidraulica a rețelei de distribuție din bloc.

-    montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât și pentru apă caldă de consum;

-    montarea de robinete cu cap termostatic pe racordurile tur ale corpurilor de încălzire;

-    probarea si spalarea instalației de incalzire.

Elaborat:


S.C. TOTAL ROAD S.R.L.


Conductele de distribuție se vor monta aparent, in subsolul tehnic, vor fi realizate din țeava de polipropilena cu inserție de aluminiu PP-R/AL Pn20.

Conductele se vor izola termic cu material elastomeric flexibil (tip Armaflex sau similar), materialul avand o structura cu celule închise ce asigura o bariera de vapori de apa fiabila, reducând astfel riscul formarii condensului si infiltrării apei. Conductivitatea termica scăzută reduce la minimum pierderile de energie, asigurând o eficienta mai mare a echipamentului. In același timp, materialul izolator realizează si o protecție mecanica a conductelor.

Soluții de reabilitarea a instalației de distribuție pentru apa calda menajera aferenta pârtii comune:

-    izolarea conductelor de distribuție apa calda de consum si apa rece, înlocuite de locatari;

-    montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor de apa calda menajera si apa rece inlocuite de locatari.

-    înlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare daca aceasta exista

Conductele se vor izola termic cu material elastomeric flexibil cu grosimea de 20 mm.

Reabilitarea instalațiilor sanitare din clădirea ce face obiectul prezentului proiect se refera la rețeaua de distribuție orizontala, amplasata in spatiile de folosința comuna (subsolul imobilului) si consta in înlocuirea elementelor acesteia, pentru readucerea instalațiilor de alimentare cu apa calda la parametrii inițiali proiectați. Nu fac obiectul acestui proiect instalațiile interioare sanitare din interiorul apartamentelor.

Obiectivele propuse prin aplicarea soluțiilor de reabilitare a instalațiilor sanitare, avand la baza evaluarea stării existente, sunt următoarele:

-    reducerea consumurilor de energie termica pentru asigurarea necesarului de căldură;

-    creșterea confortului termic al locatarilor;

-    creșterea randamentului si optimizarea exploatării sistemului de alimentare cu apa calda;

-    reducerea cheltuielilor de intretinere a instalațiilor.

Economia de energie

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) Pl-1 se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

• Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 378.44 kW/m2 an se observa ca prin aplicarea pachetului de masuri P1-1 avem qT = 161.48 kW/m2 an (din care pentru încălzire qînc = 81.09 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum 69.50 kW/m2 an si qil= 10.89 kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică “B“, clădirii atribuindu-i-se nota 92.24.

Această valoare reprezintă o reducere de 57.33 % din consumul specific anual de energie al clădirii existente.

c. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Avand in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de

impact:

Elaborat:


S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

Construcția obține:

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kwh/an)

800,630.94

364,793.18

Consumul anual specific de energie pentru incaIzire (kWh/mp.an)

290.02

81.09

Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an)

378.44

161.48

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

181.06

85.18

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

40

d. Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerințele Conf. legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel:

a. rezistență mecanică și stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a clădirii si stabilitatea acesteia in ceea ce privește masurile propuse Fundațiile sunt vizibile, nu se observa degradări sau efecte ale unor tasari diferențiate

ceea ce conduce la concluzia ca acestea s-au comportat bine in timp.

Structura de rezistenta a blocului este realizata din Error! Not a valid link.. Se observa

fisuri in scara blocului la rostul dintre intrare si bloc. Acestea sunt datorate mai multor factori: rostul seismic dintre corpuri a fost acoperit cu finisaje si acestea in timp au fisurat, trotuarele perimetrale sunt degradate si apa meteorica s-a infiltrat sub fundatile corpului parter al intrării, ducând la rotirea si tasarea fundaților.

Planseele sunt plansee din beton armat monolit cu centuri. In prezent nu se observa degradări.

Pereții de închidere ai fațadei prezintă o serie de degradări legate de finisaj (tencuiala decojita). Creșterea eficientei energetice, cu refacerea fațadei va imbunatati aspectul exterior al clădirii.

Subsolul de tip canal termic, este prevăzut cu pereți si planseu din beton armat.

Dimensiunile fundațiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea convenționala pconv = 250 kPa încadrat in „Categoria II" ca „teren bun cu risc geotehnic moderat".

Construcția se incadreaza in clasa de risc seismic RSIII ce corespunde construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

Elaborat:


S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

DEVIZ GENERAL

Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru ale documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Creșterea Performanței Energetice

a Blocului A7 din Strada Poiana Campina, nr. 5, Sector 6, București

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

5

6

CAPITOLUL L

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Montaj

0.000

0.000

0.000

2.3

Procurare

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.000

0.000

0.000

3.1.1. Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.000

0.000

0.000

3.1.3. Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

10,000.000

1,900.000

11,900.000

3.3

Expertizare Tehnica

3,500.000

665.000

4,165.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al

clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

34,843.130

6,620.195

41,463.324

3.5.1. Tema de proiectare

1,200.000

228.000

1,428.000

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

8,410.782

1,598.049

10,008.831

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1,682.156

319.610

2,001.766

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3,364.313

639.219

4,003.532

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

20,185.878

3,835.317

24,021.194

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanta

11,500.986

2,185.187

13,686.174

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

5,750.493

1,092.594

6,843.087

3.7.2. Auditul financiar

5,750.493

1,092.594

6,843.087

3.8

Asistenta Tehnica

28,035.941

5,326.829

33,362.770

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

16,821.565

3,196.097

20,017.662

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

13,457.252

2,556.878

16,014.130

Elaborat:


S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către

3,364.313

639.219

4,003.532

3.8.2. Dirigentie de șantier

11,214.377

2,130.732

13,345.108

TOTAL CAPITOLUL 3

87,880.057

34,025.519

213,107.197

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

1,121,437.650

213,073.154

1,334,510.804

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita

0.000

0.000

0.000

' 4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita

0.000

0.000

0.000

' 4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 4

1,121,437.650

213,073.154

1,334,510.804

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente O.S.

28,660.966

5,445.583

34,106.549

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

' 5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

14,451.085

2,745.706

17,196.791

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii

finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor

de construcții

6,900.592

1,311.112

8,211.704

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de

construcții

0.000

0.000

0.000

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5,750.493

1,092.594

6,843.087

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1,800.000

342.000

2,142.000

' 5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10%)

120,931.771

22,977.036

143,908.807

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 5

178,494.906

33,914.032

212,408.938

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2.

Probe tehnologice și teste

6,728.626

1,278.439

8,007.065

TOTAL CAPITOLUL 6

6,728.626

1,278.439

8,007.065

TOTAL GENERAL-

1,394,541.239

282,291.143

1,768,034.004

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1,150,098.616

218,518.737

1,368,617.353

* In preturi la data de 08.03.2018; 1 euro=4.6592 lei

5.5 SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI    |

a. Impactul social si cultural

Se are in vedere creșterea eficientei energetice a blocului de locuințe, prin reducrea consumului pentru încălzire, consum apa calda si climatizare.

Impactul pozitiv se reflecta si prin: creșterea eficienței energetice, scăderea emisiei de


Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 6, BUCUREȘTI

PROIECT NR. 16-8/2018

REABILITARE TERMICA A IMOBILULUI MULTIETAJAT, STR. POIANA CAMPINA NR. 3, BL. A6, SECTORUL 6, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚIE

VOLUM UNIC: PIESE SCRISE - PIESE DESENATE


TOTAL

ROADElaborat:S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

......B

Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoizolante,

sunt:

*    Se izolează clădirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

   Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ridicata;

   Poate fi ignifugat;

   Nu se dilata si nu se contracta;

   Nu putrezește;

   Nu este atacat de dăunători sau ciuperci;

   Ușor de prelucrat, de pus in opera;

*    Are costuri mici de manopera.

   masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

   De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI

a.    Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

1.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 1.749.427,497 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 1.354.075,339 lei

2.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 1.379.883,133 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 1.137.878,436 lei

b.    Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții Pl-1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m2K/W.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, intrarea in bloc si inchiderea logiilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m2K/W.

Soluția 3 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0

m2K/W.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2,90 m2K/W.

Elaborat:


S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Ținând seama de starea actuala a instalațiilor de incalzire si apa calda menajera se recomanda executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru incalzire aferenta pârtilor comune din subsol ale blocului de locuințe si lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.

Soluții de reabilitarea a instalației de incalzire:

-    înlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala de la subsol cu conducte noi, pe același traseu si cu aceleași dimensiuni;

-    izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire inlocuite;

-    montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;

-    montarea de robinete de sectorizare si golire la baza coloanelor si a robinetelor de presiune diferențiala, montate tot la baza coloanelor, care realizează autoreglarea termohidraulica a rețelei de distribuție din bloc.

-    montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât și pentru apă caldă de consum;

-    montarea de robinete cu cap termostatic pe racordurile tur ale corpurilor de încălzire;

-    probarea si spalarea instalației de incalzire.

Conductele de distribuție se vor monta aparent, in subsolul tehnic, vor fi realizate din țeava de polipropilena cu inserție de aluminiu PP-R/AL Pn20.

Conductele se vor izola termic cu material elastomeric flexibil (tip Armaflex sau similar), materialul avand o structura cu celule inchise ce asigura o bariera de vapori de apa fiabila, reducând astfel riscul formarii condensului si infiltrării apei. Conductivitatea termica scăzută reduce la minimum pierderile de energie, asigurând o eficienta mai mare a echipamentului. In același timp, materialul izolator realizează si o protecție mecanica a conductelor.

Soluții de reabilitarea a instalației de distribuție pentru apa calda menajera aferenta pârtii comune:

-    izolarea conductelor de distribuție apa calda de consum si apa rece, inlocuite de locatari;

-    montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor de apa calda menajera si apa rece inlocuite de locatari.

-    înlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare daca aceasta exista

Conductele se vor izola termic cu material elastomeric flexibil cu grosimea de 20 mm. Reabilitarea instalațiilor sanitare din clădirea ce face obiectul prezentului proiect se

refera la rețeaua de distribuție orizontala, amplasata in spatiile de folosința comuna (subsolul

Elaborat:


S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

imobilului) si consta in înlocuirea elementelor acesteia, pentru readucerea instalațiilor de alimentare cu apa calda la parametrii inițiali proiectați. Nu fac obiectul acestui proiect instalațiile interioare sanitare din interiorul apartamentelor.

Obiectivele propuse prin aplicarea soluțiilor de reabilitare a instalațiilor sanitare, avand la baza evaluarea stării existente, sunt următoarele:

-    reducerea consumurilor de energie termica pentru asigurarea necesarului de căldură;

-    creșterea confortului termic al locatarilor;

-    creșterea randamentului si optimizarea exploatării sistemului de alimentare cu apa calda;

-    reducerea cheltuielilor de întreținere a instalațiilor.

Economia de energie

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) Pl-1 se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

• Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 380.87 kW/m2 an se observa ca prin aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem qT = 161.62 kW/m2 an (din care pentru încălzire qînc = 81.23 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 69.50 kW/m2 an si qH= 10.89 kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică "B", clădirii atribuindu-i-se nota 92.22.

Această valoare reprezintă o reducere de 46.90% din consumul specific anual de energie al clădirii existente.

c. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Avand in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de

impact:

Construcția obține:

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

810,546.41

367,133.69

Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an)

292.44

81.23

Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an)

380.87

161.62

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

182.89

85.55

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

40

d. Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

Elaborat:


S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

.    , i1 iiiwaaHM—i

DEVIZ GENERAL

Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru ale documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelorde investiții finanțate din fonduri publice, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Creșterea Performanței Energetice a Blocului A6 din Strada Poiana Campina, nr. 3, Sector 6, București

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obți nerea te renul ui

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitarilor

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilită ților necesare obiectivului

2.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Montaj

0.000

0.000

0.000

2.3

Procurare

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.000

0.000

0.000

3.1.1. Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.000

0.000

0.000

3.1.3. Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2

Documentații-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

10,000.000

1,900.000

11,900.000

3.3

Expertizare Tehnica

3,500.000

665.000

4,165.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

34,476.524

6,550.540

41,027.064

3.5.1. Tema de proiectare

1,200.000

228.000

1,428.000

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

8,319.131

1,580.635

9,899.766

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1,663.826

316.127

1,979.953

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3,327.652

632.254

3,959.906

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

19,965.914

3,793.524

23,759.438

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanta

11,378.784

2,161.969

13,540.753

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

5,689.392

1,080.985

6,770.377

3.7.2. Auditul financiar

5,689.392

1,080.985

6,770.377

3.8

Asistenta Tehnica

27,730.437

5,268.783

32,999.220

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

16,638.262

3,161.270

19,799.532

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

13,310.610

2,529.016

15,839.625

Elaborat:    S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către

3,327.652

632.254

3,959.906

3.8.2. Dirigentie de șantier

11,092.175

2,107.513

13,199.688

TOTAL CAPITOLUL 3

87,085.745

33,688.853

210,998.605

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

1,109,217.470

210,751.319

1,319,968.789

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita

0.000

0.000

0.000

4.4

4.5

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita

0.000

0.000

0.000

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 4

1,109,217.470

210,751.319

1,319,968.789

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente O.S.

28,660.966

5,445.583

34,106.549

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

' 5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

14,316.663

2,720.166

17,036.829

’ 5.3

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii

finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

6,827.271

1,297.181

8,124.452

□ .2.3. LOia-dieieilld I5L peilliu LUIIlIOlUiSLdiuujI ni

amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.000

0.000

0.000

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5,689.392

1,080.985

6,770.377

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația

de construire/desfiintare

1,800.000

342.000

2,142.000

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10%)

119,630.322

22,729.761

142,360.083

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 5

176,924.613

33,615.676

210,540.289

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2.

Probe tehnologice și teste

6,655.305

1,264.508

7,919.813

TOTAL CAPITOLUL 6

6,655.305

1,264.508

7,919.813

TOTAL GENERAL:

1,379,883.133

279,320.357

1,749,427.497

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1,137,878.436

216,196.903

1,354,075.339

* In preturi la data de 08.03.2018; 1 euro=4.6592 lei

5.5 SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI

a. Impactul social si cultural

Se are in vedere creșterea eficientei energetice a blocului de locuințe, prin reducrea consumului pentru încălzire, consum apa calda si climatizare.

Impactul pozitiv se reflecta si prin: creșterea eficienței energetice, scăderea emisiei de

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Contract subsecvent nr. 1 din 08.03.2018 la Acordul Cadru de servicii nr. 138/13.11.2017

OBIECTIV: BLOCUL NR. 7S14

ADRESA OBIECTIV: ALEEA VALEA PRAHOVEI, NR. 2, SECTOR 6, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Martie 2018

De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului recomandat

S-a selectat pachetul complet de soluții PI -1 care cuprinde masuri pe construcții si pe instalații. Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoizolante, sunt:

■    Se izolează clădirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

■    Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ridicata;

■    Poate fi ignifugat;

■    Nu se dilata si nu se contracta;

■    Nu putrezește;

■    Nu este atacat de dăunători    sau ciuperci;

■    Ușor de prelucrat, de pus in opera;

■    Are costuri mici de manopera.

■    masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

■    De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.3. Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției

a)    Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

1.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 1781441.88 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 1573322.91 lei

2.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 1497009.97 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 1322120.09 lei

b)    Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții Pl-1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m2K7W.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, intrarea in bloc si inchiderea logiilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m2K/W.

Soluția 3 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0 m2K/W.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2,90 m2K7W.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Ținând seama de starea actuala a instalațiilor de incalzire si apa calda menajera se recomanda executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru incalzire aferenta pârtilor comune din subsol ale blocului de locuințe si lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.

Soluții de reabilitarea a instalației de incalzire:

-    inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala de la subsol, cu conducte noi, pe același traseu si cu aceleași dimensiuni;

-    refacerea izolației conductelor de distribuție agent termic incalzire aflate in subsolul clădirii;

-    montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;

-    montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, robinete de presiune diferențiala si robinete de golire.

-    probarea si spalarea instalației de incalzire.

Soluții de reabilitarea a instalației de distribuție pentru apa calda menajera

aferenta pârtii comune:

înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera, montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, refacerea izolației conductelor de distribuție apa calda de consum, înlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare

Economia de energie

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) Pl-1 se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

• Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 288.25 kW/nf an se observa ca prin

aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem qT = 145.01 kW/m2 an (din care pentru încălzire qînc = 61.17 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 69.04 kW/m2 an si qg|= 14.80 kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică “B“, clădirii atribuindu-i-se nota 94.26.

Această valoare reprezintă o reducere de 49.69 % din consumul specific anual de energie al clădirii existente.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de impact:

Construcția obține :

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

1,274,541.69

696,091.27

Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an)

200.18

61.17

Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an)

288.25

145.01

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

293.85

166.59

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

120

d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările

specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerințele Conf. legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel :

a) rezistență mecanică și stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a clădirii si stabilitatea acesteia in ceea ce privește masurile propuse

Structura de rezistenta este alcatuita din pereți structurali de beton armat monolit tumati in cofraje metalice plane. In perioada in care imobilul a fost proiectat si executat exista denumirea de „structura cu diafragme rare.

Pentru toate tronsoanele, pereții structurali impreuna cu stâlpii de fațada si grinzile care leaga intre ei stâlpii si stâlpii de pereții structurali formează travei de 3.15 m, 4.55 m, 4.75 m, 3.45 m, 2.25 m si 4.55 m si deschideri de 5.45 m.

Pereții longitudinali de fațada sunt nestructurali si sunt alcatuiti din zidărie de cărămidă cu grosimea de 25 cm.

Sistemul de fundare este alcătuit din fundații continue sub pereții structurali din beton care formează benzi continue cu doua trepte („talpa si cuzinet”) pe cele doua direcții.

Blocul este prevăzut cu subsol, infrastructura fiind alcatuita ca o cutie rezistenta si rigida capabila sa preia eforturile de la suprastructura si sa le transmită la sistemul de fundare.

Dimensiunile fundațiilor au fost calculate pentiu un teren cu presiunea convenționala Pconv = 250 kPa încadrat in „Categoria I” ca „teren bun cu risc geotehnic redus”.

Construcția se incadreaza in clasa de risc seismic RSIII ce corespunde construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

In consecința, INTERVENȚIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

b) securitate la incendiu;- Este asigurata protecția utilizatorilor si preintampinat riscul de incendiu

Clădirea are următoarele caracteristici in ceea ce privește riscul la incendiu:

ANEXA 7

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investii:

"REABILITARE TERMICA BLOC 7S14,ALEEA VALEA PRAHOVEI NR.2,SECTOR 6 BUCUREȘTI"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

13894.25

2639.91

16534.16

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

13894.25

2639.91

16534.16

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

500.00

95.00

595.00

3.3

Expertiza tehnica

2467.24

468.78

2936.02

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2652.29

503.94

3156.23

3.5

Proiectare

12459.59

2367.32

14826.91

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

5242.90

996.15

6239.05

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1665.39

316.42

1981.81

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

5551.30

1054.75

6606.05

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

14676.43

2788.52

17464.95

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1850.43

351.58

2202.01

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

1295.30

246.11

1541.41

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

555.13

105.47

660.60

3.8.2. Dirigentie de șantier

12826.00

2436.94

15262.94

Total capitol 3

32755.55

6223.56

38979.11

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1282574.35

243689.13

1526263.48

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR

DE ANVELOPA

935520.83

177748.96

1113269.79

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI

CALDE DE CONSUM

141344.11

26855.38

168199.49

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA

IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL

PROIECTULUI

205709.41

39084.79

244794.20

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Total capitol 4

1282574.35

243689.13

1526263.48

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

32064.36

6092.23

38156.59

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

25651.49

4873.78

30525.27

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

6412.87

1218.45

7631.32

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului

băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -

CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

132360.46

25148.49

157508.95

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

3361.00

638.59

3999.59

Total capitol 5

167785.82

31879.31

199665.13

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1497009.97

284431.91

1781441.88

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1322120.09

251202.82

1573322.91

*2) In preturi la 08.03.2018 ; 1 euro = 4,6592 lei

Data: 12.03.2018    Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.


Beneficiar/lnvestitor

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Contract subsecvent nr. 1 din 08.03.2018 Ia Acordul Cadru de servicii nr. 138/13.11.2017

OBIECTIV: BLOCUL NR.17

ADRESA OBIECTIV: STR. ROȘIA MONTANA, NR. 1, SECTOR 6, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Martie 2018

utilizarea sistemului reduce costurile construcției datorita montării lui rapide, masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului recomandat S-a selectat pachetul complet de soluții Pl-1 care cuprinde masuri pe construcții si pe instalații. Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoizolante, sunt:

■    Se izolează clădirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

■    Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ridicata;

■    Poate fi ignifugat;

■    Nu se dilata si nu se contracta;

■    Nu putrezește;

■    Nu este atacat de dăunători    sau ciuperci;

■    Ușor de prelucrat, de pus in opera;

■    Are costuri mici de manopera.

■    masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

■    De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.3. Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției

a)    Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

1.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 4711730.26 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 4176368.83 Iei

2.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 3959437.19 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 3509553.64 lei

b)    Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții Pl-1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m2K/W.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, intrarea in bloc si

închiderea logiilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m2K7W.

Soluția 3 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0 m2K7W.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2,90 m2K/W.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Ținând seama de starea actuala a instalațiilor de încălzire si apa calda menajera se recomanda executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru incalzire aferenta pârtilor comune din subsol ale blocului de locuințe si lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.

Soluții de reabilitarea a instalației de incalzire:

-    înlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala de la subsol, cu conducte noi, pe același traseu si cu aceleași dimensiuni;

-    refacerea izolației conductelor de distribuție agent termic incalzire aflate in subsolul clădirii;

-    montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;

-    montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, robinete de presiune diferențiala si robinete de golire.

-    probarea si spalarea instalației de incalzire.

Soluții de reabilitarea a instalației de distribuție pentru apa calda menajera

aferenta pârtii comune:

înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera, montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, refacerea izolației conductelor de distribuție apa calda de consum, înlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare

Economia de energie

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) Pl-1 se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

• Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 288.16 kW/m2 an se observa ca prin

aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem qT = 151.43 kW/m2 an (din care pentru încălzire qînc = 71.50 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 68.83 kW/m2 an si qj|= 11.10 kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică “B“, clădirii atribuindu-i-se nota 93.46.

Această valoare reprezintă o reducere de 47.45 % din consumul specific anual de energie al clădirii existente.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Avand in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de impact:

Construcția obține :

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

3,100,889.30

1,724,045.16

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/mp.an)

204.30

71.50

Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an)

288.16

151.43

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

702.21

401.55

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

160

d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările

specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerințele Conf. legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel :

a) rezistență mecanică și stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a clădirii si stabilitatea acesteia in ceea ce privește masurile propuse

Structura de rezistenta este alcatuita din pereți structurali de beton armat monolit tumati in cofraje metalice plane. In perioada in care imobilul a fost proiectat si executat exista denumirea de „structura cu diafragme rare.

Pentru toate tronsoanele, pereții structurali impreuna cu stâlpii de fațada si grinzile care leaga intre ei stâlpii si stâlpii de pereții structurali formează travei de 3.15 m, 4.55 m, 4.75 m, 3.45 m, 2.25 m si 4.55 m si deschideri de 5.45 m.

Pereții longitudinali de fațada sunt nestructurali si sunt alcatuiti din zidărie de cărămidă cu grosimea de 25 cm.

Sistemul de fundare este alcătuit din fundații continue sub pereții structurali din beton care formează benzi continue cu doua trepte („talpa si cuzinet”) pe cele doua direcții.

Blocul este prevăzut cu subsol, infrastructura fiind alcatuita ca o cutie rezistenta si rigida capabila sa preia eforturile de la suprastructura si sa le transmită la sistemul de fundare.

Dimensiunile fundațiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea convenționala Pconv = 250 kPa încadrat in „Categoria I” ca „teren bun cu risc geotehnic redus”.

Construcția se incadreaza in clasa de risc seismic RSIII ce corespunde construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

In consecința, INTERVENȚIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

b) securitate la incendiu;- Este asigurata protecția utilizatorilor si preintampinat riscul de incendiu

ANEXA 7

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investii:

"REABILITARE TERMICA BLOC 17,STR.ROSIA MONTANA NR.l,SECTOR 6 BUCUREȘTI”

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

37407.59

7107.44

44515.03

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

37407.59

7107.44

44515.03

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

500.00

95.00

595.00

3.3

Expertiza tehnica

5607.32

1065.39

6672.71

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

6027.87

1145.30

7173.17

3.5

Proiectare

28316.97

5380.23

33697.20

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

11915.56

2263.96

14179.52

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3784.94

719.14

4504.08

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

12616.47

2397.13

15013.60

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

38246.49

7266.83

45513.32

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

4205.49

799.04

5004.53

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

2943.95

559.35

3503.30

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1261.54

239.69

1501.23

3.8.2. Dirigentie de șantier

34041.00

6467.79

40508.79

Total capitol 3

78698.65

14952.75

93651.40

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

3404064.75

646772.30

4050837.05

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR

DE ANVELOPA

2788536.41

529821.92

3318358.33

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI

CALDE DE CONSUM

231261.74

43939.73

275201.47

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA

IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL

PROIECTULUI

384266.60

73010.65

457277.25

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

3404064.75

646772.30

4050837.05

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

85101.62

16169.31

101270.93

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

68081.30

12935.45

81016.75

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

17020.32

3233.86

20254.18

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului

băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -

CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

350803.58

66652.68

417456.26

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

3361.00

638.59

3999.59

Total capitol 5

439266.20

83460.58

522726.78

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3959437.19

752293.07

4711730.26

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

3509553.64

666815.19

4176368.83

*2) In preturi la 08.03.2018 ; 1 euro = 4,6592 lei

Data: 12.03.2018

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEAS.R.L.


Beneficiar/lnvestitor

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Contract subsecvent nr. 1 din 08.03.2018 la Acordul Cadru de servicii nr. 138/13.11.2017

OBIECTIV: BLOCUL NR. 5S14

ADRESA OBIECTIV: BULEVARDUL 1 MAI, NR. 24, SECTOR 6, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Martie 2018

masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.2.    Selectarea si justificarea scenariului recomandat

S-a selectat pachetul complet de soluții Pl-1 care cuprinde masuri pe construcții si pe instalații. Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoizolante, sunt:

■    Se izolează clădirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

■    Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ridicata;

■    Poate fi ignifugat;

■    Nu se dilata si nu se contracta;

■    Nu putrezește;

■    Nu este atacat de dăunători sau ciuperci;

■    Ușor de prelucrat, de pus in opera;

■    Are costuri mici de    manopera.

■    masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

■    De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.3.    Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției

a)    Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

1.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 1784603.77 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 1576162.39 lei

2.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 1499667.03 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 1324506.21 lei

b)    Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții Pl-1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m2K/W.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, intrarea in bloc si inchiderea logiilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m2K7W.

Soluția 3 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0 m2K/W.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2,90 m2K/W.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Ținând seama de starea actuala a instalațiilor de incalzire si apa calda menajera se recomanda executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru incalzire aferenta pârtilor comune din subsol ale blocului de locuințe si lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.

Soluții de reabilitarea a instalației de incalzire:

-    inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala de la subsol, cu conducte noi, pe același traseu si cu aceleași dimensiuni;

-    refacerea izolației conductelor de distribuție agent termic incalzire aflate in subsolul clădirii;

-    montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;

-    montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, robinete de presiune diferențiala si robinete de golire.

-    probarea si spalarea instalației de incalzire.

Soluții de reabilitarea a instalației de distribuție pentru apa calda menajera

aferenta pârtii comune:

înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera, montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, refacerea izolației conductelor de distribuție apa calda de consum, înlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare

Economia de energie

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) Pl-1 se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

• Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 288.25 kW/nf an se observa ca prin

aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem qT = 145.01 kW/m2 an (din care pentru încălzire qînc = 61.17 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 69.04 kW/m2 an si qj|= 14.80 kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică “B“, clădirii atribuindu-i-se nota 94.26.

Această valoare reprezintă o reducere de 49.69 % din consumul specific anual de energie al clădirii existente.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de impact:

Construcția obține :

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

1,274,541.69

696,091.27

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/mp.an)

200.18

61.17

Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an)

288.25

145.01

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

293.85

166.59

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

120

d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările

specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerințele Conf. legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel :

a) rezistență mecanică și stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a clădirii si stabilitatea acesteia in ceea ce privește masurile propuse

Structura de rezistenta este alcatuita din pereți structurali de beton armat monolit tumati in cofraje metalice plane. In perioada in care imobilul a fost proiectat si executat exista denumirea de „structura cu diafragme rare.

Pentru toate tronsoanele, pereții structurali împreuna cu stâlpii de fațada si grinzile care leaga intre ei stâlpii si stâlpii de pereții structurali formează travei de 3.15 m, 4.55 m, 4.75 m, 3.45 m, 2.25 m si 4.55 m si deschideri de 5.45 m.

Pereții longitudinali de fațada sunt nestructurali si sunt alcatuiti din zidărie de cărămidă cu grosimea de 25 cm.

Sistemul de fundare este alcătuit din fundații continue sub pereții structurali din beton care formează benzi continue cu doua trepte („talpa si cuzinet”) pe cele doua direcții.

Blocul este prevăzut cu subsol, infrastructura fiind alcatuita ca o cutie rezistenta si rigida capabila sa preia eforturile de la suprastructura si sa le transmită la sistemul de fundare.

Dimensiunile fundațiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea convenționala Pconv ~ 250 kPa încadrat in „Categoria I” ca „teren bun cu risc geotehnic redus”.

Construcția se incadreaza in clasa de risc seismic RSHI ce corespunde construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

In consecința, INTERVENȚIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

ANEXA 7

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, București C.U.I RO 15989394.R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investii:

"REABILITARE TERMICA BLOC 5S14,BD.l MAI NR.24,SECTOR 6 BUCUREȘTI"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

13894.25

2639.91

16534.16

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

13894.25

2639.91

16534.16

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

500.00

95.00

595.00

3.3

Expertiza tehnica

2467.24

468.78

2936.02

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2652.29

503.94

3156.23

3.5

Proiectare

12459.59

2367.32

14826.91

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

5242.90

996.15

6239.05

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1665.39

316.42

1981.81

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

5551.30

1054.75

6606.05

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

14699.43

2792.89

17492.32

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1850.43

351.58

2202.01

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

1295.30

246.11

1541.41

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

555.13

105.47

660.60

3.8.2. Dirigentie de șantier

12849.00

2441.31

15290.31

Total capitol 3

32778.55

6227.93

39006.48

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1284913.69

244133.60

1529047.29

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR

DE ANVELOPA

935520.83

177748.96

1113269.79

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI

CALDE DE CONSUM

141344.11

26855.38

168199.49

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA

IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL

PROIECTULUI

208048.75

39529.26

247578.01

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare 92) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Total capitol 4

1284913.69

244133.60

1529047.29

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

32122.84

6103.34

38226.18

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

25698.27

4882.67

30580.94

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

6424.57

1220.67

7645.24

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului

băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -

CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

132596.70

25193.37

157790.07

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

3361.00

638.59

3999.59

Total capitol 5

168080.54

31935.30

200015.84

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1499667.03

284936.74

1784603.77

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1324506.21

251656.18

1576162.39

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Contract subsecvent nr. 1 din 08.03.2018 la Acordul Cadru de servicii nr. 138/13.11.2017

OBIECTIV: BLOCULNR.il

ADRESA OBIECTIV: BULEVARDUL UVERTURII, NR71-73, SECTOR 6, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Martie 2018

masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului recomandat

S-a selectat pachetul complet de soluții Pl-1 care cuprinde masuri pe construcții si pe instalații. Avantajele termoizolarii cu polistircn expandat, fata de alte materiale termoizolante, sunt:

■    Se izolează clădirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

■    Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ridicata;

■    Poate fi ignifugat;

■    Nu se dilata si nu se contracta;

■    Nu putrezește;

■    Nu este atacat de dăunători    sau ciuperci;

■    Ușor de prelucrat, de pus in opera;

■    Are costuri mici de manopera.

■    masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

■    De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.3. Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției

a)    Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

1.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 3743824,79 Iei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 3319865,69 lei

2.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 3146071,26 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 2789803,11 lei

b)    Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții Pl-1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m2K/W.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, intrarea in bloc si inchiderea logiilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m2K/W.

Soluția 3 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0 m2K/W.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2,90 m2K/W.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Ținând seama de starea actuala a instalațiilor de incalzire si apa calda menajera se recomanda executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru incalzire aferenta pârtilor comune din subsol ale blocului de locuințe si lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.

Soluții de reabilitarea a instalației de incalzire:

-    inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala de la subsol, cu conducte noi, pe același traseu si cu aceleași dimensiuni;

-    refacerea izolației conductelor de distribuție agent termic incalzire aflate in subsolul clădirii;

-    montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;

-    montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, robinete de presiune diferențiala si robinete de golire.

-    probarea si spalarea instalației de incalzire.

Soluții de reabilitarea a instalației de distribuție pentru apa calda menajera

aferenta pârtii comune:

înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera, montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, refacerea izolației conductelor de distribuție apa calda de consum, înlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare

Economia de energie

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) Pl-1 se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

• Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 283.61 kW/m2 an se observa ca prin

aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem qT = 150.60 kW/m2 an (din care pentru încălzire qînc = 70.87 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 68.63 kW/m2 an si qj|= 11.10 kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică “B“, clădirii atribuindu-i-se nota 93.57.

Această valoare reprezintă o reducere de 46.90 % din consumul specific anual de energie al clădirii existente.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de impact:

Construcția obține :

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

2,332,613.61

1,312,413.91

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/mp.an)

200.33

70.87

Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an)

283.61

150.60

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

532.33

307.88

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

120

d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările

specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerințele Conf. legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel :

a) rezistență mecanică și stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a clădirii si stabilitatea acesteia in ceea ce privește masurile propuse

Structura de rezistenta este alcatuita din pereți structurali de beton armat monolit tumati in cofraje metalice plane. In perioada in care imobilul a fost proiectat si executat exista denumirea de „structura cu diafragme rare.

Pentru toate tronsoanele, pereții structurali impreuna cu stâlpii de fațada si grinzile care leaga intre ei stâlpii si stâlpii de pereții structurali formează travei de 3.15 m, 4.55 m, 4.75 m, 3.45 m, 2.25 m si 4.55 m si deschideri de 5.45 m.

Pereții longitudinali de fațada sunt nestructurali si sunt alcatuiti din zidărie de cărămidă cu grosimea de 25 cm.

Sistemul de fundare este alcătuit din fundații continue sub pereții structurali din beton care formează benzi continue cu doua trepte („talpa si cuzinet”) pe cele doua direcții.

Blocul este prevăzut cu subsol, infrastructura fiind alcatuita ca o cutie rezistenta si rigida capabila sa preia eforturile de la suprastructura si sa le transmită la sistemul de fundare.

Dimensiunile fundațiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea convenționala Pconv ~ 250 kPa încadrat in „Categoria I” ca „teren bun cu risc geotehnic redus”.

Construcția se incadreaza in clasa de risc seismic RSIII ce corespunde construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

In consecința, INTERVENȚIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

b) securitate la incendiu;- Este asigurata protecția utilizatorilor si preîntâmpinat riscul de incendiu

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.


ANEXA 7

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEAS.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investii:

"REABILITARE TERMICA BLOC 11,BD.UVERTURII NR.71-73,SECTOR 6 BUCUREȘTI"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

33743.18

6411.20

40154.38

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

33743.18

6411.20

40154.38

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

500.00

95.00

595.00

3.3

Expertiza tehnica

4210.38

799.97

5010.35

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

4526.16

859.97

5386.13

3.5

Proiectare

21262.43

4039.86

25302.29

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

8947.06

1699.94

10647.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2842.01

539.98

3381.99

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

9473.36

1799.94

11273.30

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

30177.79

5733.78

35911.57

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

3157.79

599.98

3757.77

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

2210.45

419.99

2630.44

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

947.34

179.99

1127.33

3.8.2. Dirigentie de șantier

27020.00

5133.80

32153.80

Total capitol 3

60676.76

11528.58

72205.34

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2702019.54

513383.71

3215403.25

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR

DE ANVELOPA

2127803.67

404282.70

2532086.37

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI

CALDE DE CONSUM

171106.38

32510.21

203616.59

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA

IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL

PROIECTULUI

403109.49

76590.80

479700.29

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

2702019.54

513383.71

3215403.25

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

67550.49

12834.59

80385.08

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

54040.39

10267.67

64308.06

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

13510.10

2566.92

16077.02

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare 102) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului

băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -

CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

278720.29

52956.86

331677.15

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

3361.00

638.59

3999.59

Total capitol 5

349631.78

66430.04

416061.82

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3146071.26

597753.53

3743824.79

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2789803.11

530062.58

3319865.69

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEAS.R.L.Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București    Tel.: 021.637.38.11

E-mail: spheraconstruct@gmail.com

REABILITARE TERMICA A IMOBILULUI MULTIETAJAT

ALEEA COMPOZITORILOR, nr. 4, bl. F17, sector 6, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTORULUI 6;

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC F17 DIN

AL. COMPOZITORILOR, nr. 4, SECTOR 6, BUCUREȘTI

PROIECTANT: SC SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY SRL

AMPLASAMENT: AL. COMPOZITORILOR, nr. 4, bl. F17,

SECTOR 6, BUCUREȘTI

ANEXA D.A.L.I.

MAI 2018

S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S R.L.

Cod Unic de înregistrare: RO 30165671    Nr de inreg. la R.C.: J40/5252/2012

Calea Plevnei, nr,90, Sector 1, București    Tel.: 021.637.38.11

E-mail: spheraconstruct@gmail.com

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.00000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.00000

4.5

Dotări

0.00000

4.6

Active necorporale

0.00000

TOTAL CAPITOLUL 4

3,141.30014

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente O.S.

78.53250

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00000

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

88.81830

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

331.57613

TOTAL CAPITOLUL 5

498.92693

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00000

6.2.

Probe tehnologice și teste

18.84780

TOTAL CAPITOLUL 6

18.84780

TOTAL GENERAL:

3,833.53603

din care: C + M

3,219.83264

Obs. Cap. 3.5 este introdus conform HG 28/2008

A.6. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

NUMĂR APARTAMENTE

100

40

tronson 1

20

tronson 2

40

tronson 3

Aria utilă a blocului de locuințe

7,084.56

mp

1.

INDICATORI VALORICI

1.1.

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA din care:

3,833.53603

mii lei

construcții montaj ( C+M)

3,219.83264

mii lei

1.2.

Investiția specifică (construcții-montaj / aria utilă a blocului)

0.454

mii lei/mp

2.

INDICATORI FIZICI

2.1.

Durata de execuție a lucrărilor de

6

luni

Reabilitare termica a imobilului multietajat Aleea Compozitorilor, nr. 4, bl. F17

Adresa: Aleea Compozitorilor, nr. 4, bl, F17, sector 6, municipiul București_

Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București    Tel.: 021.637.38.11

E-mail: spheraconstruct@gmail.com

intervenție

2.2.

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

3

ani

2.3.

Durata de recuperare estimată a investiției, în condiții de eficiență economică

3.93

ani

2.4.

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

158.07

kWh/m2an

2.5.

Economia anuală de energie [tone echivalent petrol - tep]

1,338,699.42

kWh/an

115.13

tep/an

2.6.

Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2

41.22

273.46

kg/mp.an

toneCO2/an

3.

Eșalonarea

investiției

Anul I

total INV

3,833.53603

mii lei

C+M

3,219.83264

A.7. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

(Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite, conform HG 28/2008, )

Prin Programul Operațional Regional 2014-2020 ratele de co-finanțare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

•    60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de stat;

•    40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - UAT și Asociația de proprietari.

UAT, în calitate de solicitant, are obligația de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente proiectelor ce compun cererea de finanțare (cheltuieli eligibile și neeligibile), în condițiile rambursării a maxim 60% din cheltuielile eligibile din FEDR și de la bugetul de stat, respectiv recuperării ulterioare a cotei părți ce revine fiecărei asociații de proprietari din valoarea proiectului respective (cheltuieli eligibile și neeligibile).

A.8. AVIZE ȘI ACORDURI DE PRINCIPIU

A.8.1. CERTIFICATUL DE URBANISM

Reabilitare termica a imobilului multietajat Aleea Compozitorilor, nr. 4, bl. F17 Adresa: Aleea Compozitorilor, nr. 4, bl. F17, sector 6, municipiul București

Proiect nr. : 299/2018

Faza: D.A.L.I.

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 6

Denumire: Reabilitare termica a imobilului multietajat Aleea Compozitorilor, nr. 4, bloc F17

Proiectant:

S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.

in mii lei/mii euro la cursul

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.2

Amenajarea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilită ților necesare obiectivului

2.1

Lucrări de construcții

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2.2

Montaj

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2.3

Procurare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.41987

0.30486

0.26978

1.68965

0.36278

3.3

Proiectare și inginerie

79.19244

17.00321

15.04656

94.23900

20.23382

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.5

Consultanță

26.39748

5.66774

5.01552

31.41300

6.74461

3.6

Asistență tehnică

39.59622

8.50160

7.52328

47.11950

10.11691

TOTAL CAPITOLUL 3

146.60601

31.47741

27.85514

174.46116

37.45811

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

2,639.74802

566.77359

501.55212

3,141.30014

674.46058

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.5

Dotări

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.6

Active necorporale

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOLUL 4

2,639.74802

566.77359

501.55212

3,141.30014

674.46058

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente O.S.

65.99370

14.16934

12.53880

78.53250

16.86151

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

74.63723

16.02517

14.18107

88.81830

19.06995

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

278.63540

59.82510

52.94073

331.57613

71.19187

TOTAL CAPITOLUL 5

419.26633

90.01961

79.66060

498.92693

107.12334

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.2.

Probe tehnologice și teste

15.83849

3.40064

3.00931

18.84780

4.04676

TOTAL CAPITOLUL 6

15.83849

3.40064

3.00931

18.84780

4.04676

TOTAL GENERAL:

3,221.45885

691.67125

612.07718

3,833.53603

823.08879

din care: C + M

2,705.74172

580.94293

514.09093

3,219.83264

691.32209

PROIECTANT:

S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.

ing. Georgiana IONESCU

BENEFICIAR:

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

DEVIZ GENERAL

Conform HG. nr. 28 / 9 ianuarie 2008 privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Creșterea Performanței Energetice

a Blocului F17 din Aleea Compozitorilor, Sector 6, București

4.65750 Lei / Euro conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020


DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Contract subsecvent nr. 1 din 08.03.2018 la Acordul Cadru de servicii nr. 138/13.11.2017

OBIECTIV: BLOCUL NR. 64, Scările 1-3

ADRESA OBIECTIV: STRADA GHIRLANDEI, NR. I, SECTOR 6, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Martie 2018

SC EURO BUILDING IDEEA SRL

Nu este atacat de dăunători sau ciuperci;

Ușor de prelucrat, de pus in opera;

Are costuri mici de manopera.

■    masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

■    De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.3. Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției

a)    Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

1.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 2302372.89 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 2040884.73 lei

2.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 1934767.14 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 1715029.18 lei

b)    Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții PI -1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m K/W.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, intrarea in bloc si inchiderea logiilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m2K/W.

Soluția 3 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0 m2K/W.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2,90 m2K7W.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Ținând seama de starea actuala a instalațiilor de incalzire si apa calda menajera se recomanda executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru incalzire aferenta pârtilor comune din subsol ale blocului de locuințe si lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.

Soluții de reabilitarea a instalației de încălzire:

-    inlocuirea totala a distribuției instalației de încălzire centrala de la subsol, cu conducte noi, pe același traseu si cu aceleași dimensiuni;

-    refacerea izolației conductelor de distribuție agent termic incalzire aflate in subsolul clădirii;

-    montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la rețeaua de termofîcare;

-    montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, robinete de presiune diferențiala si robinete de golire.

-    probarea si spalarea instalației de incalzire.

Soluții de reabilitarea a instalației de distribuție pentru apa calda menajera

aferenta pârtii comune:

înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera, montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, refacerea izolației conductelor de distribuție apa calda de consum, înlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare

Economia de energie

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) Pl-1 se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

• Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 318.30 kW/m2 an se observa ca prin

aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem qT = 157.04 kW/m2 an (din care pentru încălzire qînc = 75.66 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 70.38 kW/m2 an si qn= 11.00 kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică “B“, clădirii atribuindu-i-se nota 92.78.

Această valoare reprezintă o reducere de 50.66 % din consumul specific anual de energie al clădirii existente.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de impact:

Construcția obține :

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

1,416,505.23

736,709.37

Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an)

225.43

75.66

Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an)

318.30

157.04

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

313.64

168.05

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

60

SC    BU1LD1NG IDE EA SRL

55


d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările

specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerințele Conf. legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel :

a) rezistență mecanică și stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a clădirii si stabilitatea acesteia in ceea ce privește masurile propuse

Structura de rezistenta este alcatuita din pereți structurali prefabricați din beton armat (panouri mari) si plansee (diafragme orizontale) din panouri prefabricate plane din beton armat . Pereții structurali sunt dispusi pe cele doua direcții ortogonale creandu-se un sistem fagure cu travei de 3.05 m, 4.80 m si 3.35 m si deschideri de 4.80 m.

Fațadele construcției sunt alcătuite din panouri prefabricate tristrat cu grosimea de 27 cm.

Sistemul de fundare este alcătuit din fundații continue sub pereții structurali din beton care formează benzi continue cu doua trepte („talpa si cuzinet”) pe cele doua direcții.

Dimensiunile fundațiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea convenționala Pconv= 250 kPa încadrat in „Categoria I” ca „teren bun cu risc geotehnic redus”.

Construcția se incadreaza in clasa de risc seismic RSIV ce corespunde construcțiilor in care răspunsul seismic așteptat este similar celui obtinut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor in vigoare la momentul actual. In consecința, INTERVENȚIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

b) securitate la incendiu;- Este asigurata protecția utilizatorilor si preintampinat riscul de incendiu

Clădirea are următoarele caracteristici in ceea ce privește riscul la incendiu:

Gradul de rezistenta la foc : II (cf. PI 18/1-2013)

Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. PI 18/1-2013)

Pentru preîntâmpinarea fenomenelor periculoase care pot da naștere factorilor de risc de incendiu, se recomanda următoarelor :

Execuția lucrărilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului;

Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrărilor;

Administrarea corespunzătoare a echipamentelor si instalațiilor cu personal calificat si specializat;

Asigurarea unei bune funcționari a instalațiilor si aparaturii din dotarea clădirii;

Asigurarea dotărilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

S-au avut în vedere următoarele prescripții tehnice:

Ordin 141 si 775/98 - Norme generate de protecție împotriva incendiilor la proiectarea si realizarea construcțiilor si instalațiilor.

P 118 -/2-2013-Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor.

Ordin 381/1219 MC al - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor - completare la NG-1977

Norme C 58 - Norme tehnice privind ignifigarea materialelor combustibile din lemn si textile

ANEXA 7

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investii:

"REABILITARE TERMICA BLOC 64,SC. 1-3,STR.GHIRLANDEI NR.l,SECTOR 6 BUCUREȘTI"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

iei

l

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

35270.02

6701.30

41971.32

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

35270.02

6701.30

41971.32

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

500.00

95.00

595.00

3.3

Expertiza tehnica

2521.44

479.07

3000.51

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2710.55

515.00

3225.55

3.5

Proiectare

12733.27

2419.32

15152.59

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

l

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

5358.06

1018.03

6376.09

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1701.97

323.37

2025.34

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

5673.24

1077.92

6751.16

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

18359.08

3488.22

21847.30

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1891.08

359.30

2250.38

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

1323.76

251.51

1575.27

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

567.32

107.79

675.11

3.8.2. Dirigentie de șantier

16468.00

3128.92

19596.92

Total capitol 3

36824.34

6996.61

43820.95

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1646822.71

312896.32

1959719.03

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR

DE ANVELOPA

1252142.63

237907.10

1490049.73

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI

CALDE DE CONSUM

169752.73

32253.02

202005.75

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA

IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL

PROIECTULUI

224927.35

42736.20

267663.55

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Total capitol 4

1646822.71

312896.32

1959719.03

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

41170.56

7822.41

48992.97

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

32936.45

6257.93

39194.38

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

8234.11

1564.48

9798.59

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului

băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -

CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

171318.51

32550.52

203869.03

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

3361.00

638.59

3999.59

Total capitol 5

215850.07

41011.52

256861.59

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1934767.14

367605.75

2302372.89

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1715029.18

325855.55

2040884.73

*2) In preturi la 08.03.2018 ; 1 euro = 4,6592 lei

Data: 12.03.2018

S.C.EURO BUILDIBeneficiar/lnvestitor

Calea Plevnei, nr,90, Sector 1, București


Tel.: 021.637.38.11

E-mail: spheraconstruct@gmail.com

REABILITARE TERMICA A IMOBILULUI MULTIETAJAT

str. TINCANI, nr. 4, bl. F7, sector 6, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTORULUI 6;

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC F7 DIN Str. TINCANI, nr. 4, SECTOR 6, BUCUREȘTI

PROIECTANT: SC SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY SRL

AMPLASAMENT: Str. TINCANI, nr. 4, bl. F7, SECTOR 6, BUCUREȘTI

ANEXA D.A.L.I.

MAI 2018

S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.

Cod Unic de înregistrare: RO 30165671    Nr de inreg. la R.C.: J40/5252/2012

Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București    Tel.: 021.637.38.11

E-mail: spheraconstruct@gmail.com

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1,667.16784

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0.00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.00000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.00000

4.5

Dotări

0.00000

4.6

Active necorporale

0.00000

TOTAL CAPITOLUL 4

1,667.16784

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente O.S.

41.67920

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00000

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

72.60285

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

175.98147

TOTAL CAPITOLUL 5

290.26351

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste ți predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00000

6.2.

Probe tehnologice și teste

10.00301

TOTAL CAPITOLUL 6

10.00301

TOTAL GENERAL:

2,060.08117

din care: C + IVI

1,708.84703

Obs. Cap. 3.5 este introdus conform HG 28/2008

A.6. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

NUMĂR. APARTAMENTE

50

50

tronson 1

Aria utilă a blocului de locuințe

3,563.82

mp

1.

INDICATORI VALORICI

1.1.

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA din care:

2,060.08117

mii lei

construcții montaj ( C+M)

1,708.84703

mii lei

1.2.

Investiția specifică (construcții-montaj / aria utilă a blocului)

0.479

mii lei/mp

2.

INDICATORI FIZICI

2.1.

Durata de execuție a lucrărilor de

6

luni

Reabilitare termica a imobilului multietajat str. Tincani, nr. 4, bl. F7

Adresa: str. Tincani, nr. 4, bl. F7, sector 6, municipiul București_

Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București    Tel.: 021.637.38.11

E-mail: spheraconstruct@gmail.com

intervenție

2.2.

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

3

ani

2.3.

Durata de recuperare estimată a investiției, în condiții de eficiență economică

3.73

ani

2.4.

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

156.42

kWh/m2an

2.5.

Economia anuală de energie [tone echivalent petrol - tep]

691,745.26

kWh/an

59.49

tep/an

2.6.

Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2

43.3

kg/mp.an

143.64

toneCO2/an

3.

Eșalonarea

investiției

Anul I

total INV

2,060.08117

mii lei

C+M

1,708.84703

A.7. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

(Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite, conform HG 28/2008, )

Prin Programul Operațional Regional 2014-2020 ratele de co-finanțare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

•    60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de stat;

•    40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - UAT și Asociația de proprietari.

UAT, în calitate de solicitant, are obligația de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente proiectelor ce compun cererea de finanțare (cheltuieli eligibile și neeligibile), în condițiile rambursării a maxim 60% din cheltuielile eligibile din FEDR și de la bugetul de stat, respectiv recuperării ulterioare a cotei părți ce revine fiecărei asociații de proprietari din valoarea proiectului respective (cheltuieli eligibile și neeligibile).

A.8. AVIZE ȘI ACORDURI DE PRINCIPIU

A.8.1. CERTIFICATUL DE URBANISM

Pentru obiectiv s-a obținut Certificatul de Urbanism nr._din

_, eliberat de către Primăria Sectorului 6, Municipiului

București.

Reabilitare termica a imobilului multietajat str. Tincani, nr. 4, bl. F7

Adresa: str. Tincani, nr. 4, bl. F7, sector 6, municipiul București_

Proiect nr. : 300/2018

Faza: D.A.L.I.

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 6

Denumire: Reabilitare termica a imobilului multietajat Str. Tincani, nr. 4, bloc F7

Proiectant:

S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.

in mii lei/mii euro la cursul

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.2

Amenajarea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilită ților necesare obiectivului

2.1

Lucrări de construcții

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2.2

Montaj

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2.3

Procurare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.80049

0.17187

0.15209

0.95258

0.20453

3.3

Proiectare și inginerie

42.02944

9.02403

7.98559

50.01504

10.73860

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.5

Consultanță

14.00981

3.00801

2.66186

16.67168

3.57953

3.6

Asistență tehnică

21.01472

4.51202

3.99280

25.00752

5.36930

TOTAL CAPITOLUL 3

77.85447

16.71593

14.79235

92.64681

19.89196

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1,400.98138

300.80115

266.18646

1,667.16784

357.95337

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.5

Dotări

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.6

Active necorporale

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOLUL 4

1,400.98138

300.80115

266.18646

1,667.16784

357.95337

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente O.S.

35.02453

7.52003

6.65466

41.67920

8.94883

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

61.01080

13.09947

11.59205

72.60285

15.58837

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

147.88358

31.75171

28.09788

175.98147

37.78453

TOTAL CAPITOLUL 5

243.91891

52.37121

46.34459

290.26351

62.32174

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.2.

Probe tehnologice și teste

8.40589

1.80481

1.59712

10.00301

2.14772

TOTAL CAPITOLUL 6

8.40589

1.80481

1.59712

10.00301

2.14772

TOTAL GENERAL:

1,731.16064

371.69311

328.92052

2,060.08117

442.31480

din care: C + M

1,436.00591

308.32118

272.84112

1,708.84703

366.90221

PROIECTANT:

S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.

ing. Georgiana IONESCU

BENEFICIAR:

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

DEVIZ GENERAL

Conform HG. nr. 28 / 9 ianuarie 2008 privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Creșterea Performanței Energetice

a Blocului F7 din Str. Tincani, nr. 4, Sector 6, București

4.65750 Lei / Euro conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020


DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Contract subsecvent nr. 1 din 08.03.2018 la Acordul Cadru de servicii nr. 138/13.11.2017

OBIECTIV: BLOCUL NR. 5

ADRESA OBIECTIV: BULEVARDUL IULIU MANIU, NR. 74-76, SECTOR 6, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Martie 2018

masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului recomandat

S-a selectat pachetul complet de soluții Pl-1 care cuprinde masuri pe construcții si pe instalații. Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoizolante, sunt:

■    Se izolează clădirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

■    Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ridicata;

■    Poate fi ignifugat;

■    Nu se dilata si nu se contracta;

■    Nu putrezește;

■    Nu este atacat de dăunători    sau ciuperci;

■    Ușor de prelucrat, de pus in opera;

■    Are costuri mici de manopera.

■    masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

■    De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.3. Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției

a)    Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

1.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 4810211.58 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 4264794.54 lei

2.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 4042194.60 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 3583860.96 lei

b)    Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții Pl-1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m2K7W.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, intrarea in bloc si inchiderea logiilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de PVC, avand minim 5

camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m2K/W.

Soluția 3 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0 m2K/W.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2,90 m2K7W.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Ținând seama de starea actuala a instalațiilor de incalzire si apa calda menajera se recomanda executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru incalzire aferenta pârtilor comune din subsol ale blocului de locuințe si lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.

Soluții de reabilitarea a instalației de incalzire:

-    inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala de la subsol, cu conducte noi, pe același traseu si cu aceleași dimensiuni;

-    refacerea izolației conductelor de distribuție agent termic incalzire aflate in subsolul clădirii;

-    montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;

-    montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, robinete de presiune diferențiala si robinete de golire.

-    probarea si spalarea instalației de incalzire.

Soluții de reabilitarea a instalației de distribuție pentru apa calda menajera

aferenta pârtii comune:

înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera, montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, refacerea izolației conductelor de distribuție apa calda de consum.

Înlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare

Economia de energie

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) Pl-1 se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

• Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 288.16 kW/nf an se observa ca prin

aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem qT = 151.43 kW/m2 an (din care pentru încălzire qînc = 71.50 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 68.83 kW/m2 an si qH= 11.10 kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică “B“, clădirii atribuindu-i-se nota 93.46.

Această valoare reprezintă o reducere de 47.45 % din consumul specific anual de energie al clădirii existente.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de impact:

Construcția obține :

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

3,100,889.30

1,724,045.16

Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an)

204.30

71.50

Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an)

288.16

151.43

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

702.21

401.55

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

160

d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările

specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerințele Conf. legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel :

a) rezistență mecanică și stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a clădirii si stabilitatea acesteia in ceea ce privește masurile propuse

Structura de rezistenta este alcatuita din pereți structurali de beton armat monolit tumati in cofraje metalice plane. In perioada in care imobilul a fost proiectat si executat exista denumirea de „structura cu diafragme rare.

Pentru toate tronsoanele, pereții structurali impreuna cu stâlpii de fațada si grinzile care leaga intre ei stâlpii si stâlpii de pereții structurali formează travei de 3.15 m, 4.55 m, 4.75 m, 3.45 m, 2.25 m si 4.55 m si deschideri de 5.45 m.

Pereții longitudinali de fațada sunt nestructurali si sunt alcatuiti din zidărie de cărămidă cu grosimea de 25 cm.

Sistemul de fundare este alcătuit din fundații continue sub pereții structurali din beton care formează benzi continue cu doua trepte („talpa si cuzinet”) pe cele doua direcții.