• Hotărârea 324/2018 - Sectorul 6

  HCL 324 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada G-ral Dr. Emanoil Mihail Severin nr. 8”, Sector 6, pentru supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 240 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 323/2018 - Sectorul 6

  HCL 323 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Pomilor nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 398 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 322/2018 - Sectorul 6

  HCL 322 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 161B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 3.000 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 321/2018 - Sectorul 6

  HCL 321 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 57B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 422 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 320/2018 - Sectorul 6

  HCL 320 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 608”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective, servicii, showroom şi birouri pe un teren în suprafaţă de 9.957 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 319/2018 - Sectorul 6

  HCL 319 – Hotarare privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Fundația Estuar, pentru proiectul ”Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice”
 • Hotărârea 318/2018 - Sectorul 6

  HCL 318 – Hotarare privind modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea de Consiliu Local Sector 6 nr. 325/19.12.2017 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 6
 • Hotărârea 317/2018 - Sectorul 6

  HCL 317 – Hotarare privind participarea activă a persoanelor care primesc beneficii de asistență socială acordate de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București la viața comunității, prin prestarea de acțiuni sau lucrări de interes local
 • Hotărârea 316/2018 - Sectorul 6

  HCL 316 – Hotarare privind stabilirea unor măsuri organizatorice în anul 2019 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 315/2018 - Sectorul 6

  HCL 315 – Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2019
 • Hotărârea 314/2018 - Sectorul 6

  HCL 314 – Hotarare privind stabilirea serviciilor acordate persoanelor vârstnice în funcţie de gradul de dependenţă, a costului mediu lunar pe grade de dependenţă, a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a nivelului alocaţiei zilnice de hrană în centrele rezidenţiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2019
 • Hotărârea 313/2018 - Sectorul 6

  HCL 313 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în funcţiune şi exploatare a parcărilor de reşedinţă în Sectorul 6 şi a modelului Contractului de ocupare a locurilor publice cu parcare de reşedinţă pe domeniul public al Subunităţii Administrativ Teritoriale Sector 6 – Bucureşti
 • Hotărârea 312/2018 - Sectorul 6

  HCL 312 – Hotarare pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING
 • Hotărârea 311/2018 - Sectorul 6

  HCL 311 – Hotarare privind aprobarea pentru anul 2019, a Planului de acţiuni de interes local, în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001
 • Hotărârea 310/2018 - Sectorul 6

  HCL 310 – Hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă, în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2019
 • Hotărârea 309/2018 - Sectorul 6

  HCL 309 – Hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe sociale, locuințe fond de stat sau locuinţe de necesitate, în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2019
 • Hotărârea 308/2018 - Sectorul 6

  HCL 308 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 56.398 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică), desfășurat de Primăria Sectorului 6, prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6, în parteneriat cu Colegiul Tehnic ”Carol I”
 • Hotărârea 307/2018 - Sectorul 6

  HCL 307 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala nr. 59 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313/19.12.2017
 • Hotărârea 306/2018 - Sectorul 6

  HCL 306 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 319/19.12.2017
 • Hotărârea 305/2018 - Sectorul 6

  HCL 305 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala Adrian Păunescu din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 317/19.12.2017
 • Hotărârea 304/2018 - Sectorul 6

  HCL 304 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Liceul Petru Poni din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 312/19.12.2017
 • Hotărârea 303/2018 - Sectorul 6

  HCL 303 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 87/08.05.2018
 • Hotărârea 302/2018 - Sectorul 6

  HCL 302 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 230 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 86/08.05.2018
 • Hotărârea 301/2018 - Sectorul 6

  HCL 301 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 208 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 85/08.05.2018
 • Hotărârea 300/2018 - Sectorul 6

  HCL 300 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 315/19.12.2017
 • Hotărârea 299/2018 - Sectorul 6

  HCL 299 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 314/19.12.2017
 • Hotărârea 298/2018 - Sectorul 6

  HCL 298 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala Sf. Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 318/19.12.2017
 • Hotărârea 297/2018 - Sectorul 6

  HCL 297 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Şcoala nr. 309 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 316/19.12.2017
 • Hotărârea 296/2018 - Sectorul 6

  HCL 296 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din strada Valea Călugărească nr. 8, bloc 7 din Sectorul 6 al Municipiului București
 • Hotărârea 295/2018 - Sectorul 6

  HCL 295 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din Drumul Taberei nr. 35A, bloc 803 din Sectorul 6 al Municipiului București
 • Hotărârea 294/2018 - Sectorul 6

  HCL 294 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din Bld. Iuliu Maniu nr. 51, bloc 22B din Sectorul 6 al Municipiului București
 • Hotărârea 293/2018 - Sectorul 6

  HCL 293 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din aleea Săndulești nr. 1, bloc C1 din Sectorul 6 al Municipiului București
 • Hotărârea 292/2018 - Sectorul 6

  HCL 292 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153A – Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153 – Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 26, bloc 152 din Sectorul 6 al Municipiului București
 • Hotărârea 291/2018 - Sectorul 6

  HCL 291 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare pentru strada Stoica Vizitiu”
 • Hotărârea 290/2018 - Sectorul 6

  HCL 290 – Hotarare privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2018, datorate de persoanele fizice şi juridice
 • Hotărârea 289/2018 - Sectorul 6

  HCL 289 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 3 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018
 • Hotărârea 288/2018 - Sectorul 6

  HCL 288 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018
 • Hotărârea 287/2018 - Sectorul 6

  HCL 287 – Hotarare privind acordarea unui număr de 3628 pachete de Crăciun pentru personalul didactic, auxiliar și nedidactic angajat în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6
 • Hotărârea 286/2018 - Sectorul 6

  HCL 286 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea elaborării Strategiei locale integrată de dezvoltare durabilă a Sectorului 6, București
 • Hotărârea 285/2018 - Sectorul 6

  HCL 285 – Hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 169/26.07.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea aprobării Strategiei locale integrată de dezvoltare durabilă a Sectorului 6, București pentru perioada 2017 – 2023
 • Hotărârea 284/2018 - Sectorul 6

  HCL 284 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018
 • Hotărârea 283/2018 - Sectorul 6

  HCL 283 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Uverturii nr. 14”, Sector 6, pentru extindere construcţie existentă cu un corp nou cu funcţiunea de depozit pe un teren în suprafaţă de 2.731 m.p., domeniul public al municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 282/2018 - Sectorul 6

  HCL 282 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 161B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 3.000 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 281/2018 - Sectorul 6

  HCL 281 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Prelungirea Ghencea nr. 15B”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe înşiruite şi locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 9.060 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 280/2018 - Sectorul 6

  HCL 280 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 57B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 422 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 279/2018 - Sectorul 6

  HCL 279 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 608”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective, servicii, showroom şi birouri pe un teren în suprafaţă de 9.957 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 278/2018 - Sectorul 6

  HCL 278 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dâmboviţa nr. 45”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de 229 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 277/2018 - Sectorul 6

  HCL 277 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Strada Serg. Cutieru Alexandru nr. 25A”, Sector 6, pentru construire complex rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 22.000 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 276/2018 - Sectorul 6

  HCL 276 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Boja nr. 73”, Sector 6, pentru construire biserică şi capelă-clopotniţă pe un teren în suprafaţă de 1.198 m.p., Parohia “Sfântul Andrei – Militari”
 • Hotărârea 275/2018 - Sectorul 6

  HCL 275 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Blandiana nr. 4”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 414 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 274/2018 - Sectorul 6

  HCL 274 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Amilcar C. Săndulescu nr. 6-10”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe cu partiu special pentu porfesiuni liberale, spaţii comerciale şi birouri pe un teren în suprafaţă de 4.214 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 273/2018 - Sectorul 6

  HCL 273 – Hotarare privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, a spaţiilor verzi aferente Pasajului Basarab, aflate în administrarea C.G.M.B. – Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică
 • Hotărârea 272/2018 - Sectorul 6

  HCL 272 – Hotarare privind completarea Anexei nr.2 a H.C.L. Sector 6 nr.30 din data de 30.01.2018 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2018 – 2019 cuGrădiniţa cu program normal și program prelungit ,,Castelul Voinicilor” la unităţi de învăţământ particular
 • Hotărârea 271/2018 - Sectorul 6

  HCL 271 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 270/2018 - Sectorul 6

  HCL 270 – Hotarare privind reactualizarea documentației obiectivului de investiții “infrastructură rutieră pentru șoseaua de legătură între Calea Crângași și Strada Cornului”, Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 269/2018 - Sectorul 6

  HCL 269 – Hotarare privind aprobarea derulării și finanțării în anii 2019-2023 a proiectului „Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” COD:127169 și asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2024, 2025, 2026)
 • Hotărârea 268/2018 - Sectorul 6

  HCL 268 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 267/2018 - Sectorul 6

  HCL 267 – Hotarare privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul I an şcolar 2018 – 2019 pentru elevii cuprinși în unitățile de învățământ de stat, preuniversitar din Sectorul 6
 • Hotărârea 266/2018 - Sectorul 6

  HCL 266 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 236/28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 265/2018 - Sectorul 6

  HCL 265 – Hotarare privind aprobarea finanțării proiectului „Renovarea Casei de cultură raionale Hîncești” din Raionul Hîncești, Republica Moldova
 • Hotărârea 264/2018 - Sectorul 6

  HCL 264 – Hotarare privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 217/27.09.2018 privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 8” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 263/2018 - Sectorul 6

  HCL 263 – Hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 174/23.08.2018 privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 7” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 262/2018 - Sectorul 6

  HCL 262 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 6” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 261/2018 - Sectorul 6

  HCL 261 – Hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 216/27.09.2018 privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 5” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 260/2018 - Sectorul 6

  HCL 260 – Hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 174/23.08.2018 privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 7” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 259/2018 - Sectorul 6

  HCL 259 – Hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 173/23.08.2018 privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 3” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 258/2018 - Sectorul 6

  HCL 258 – Hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 167/18.07.2018 privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 2” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 257/2018 - Sectorul 6

  HCL 257 – Hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 166/18.07.2018 privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 1” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 256/2018 - Sectorul 6

  HCL 256 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018
 • Hotărârea 255/2018 - Sectorul 6

  HCL 255 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 77”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.600 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 254/2018 - Sectorul 6

  HCL 254 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101X”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 891 m.p., proprietate privată persoane juridice
 • Hotărârea 253/2018 - Sectorul 6

  HCL 253 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101V”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 891 m.p., proprietate privată persoane juridice
 • Hotărârea 252/2018 - Sectorul 6

  HCL 252 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răsăritului nr. 11D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective şi servicii pe un teren în suprafaţă de 320 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 251/2018 - Sectorul 6

  HCL 251 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 70B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.704 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 250/2018 - Sectorul 6

  HCL 250 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 18-36”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective, comerţ şi birouri pe un teren în suprafaţă de 4.800 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 249/2018 - Sectorul 6

  HCL 249 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 18-34-36”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 32.703 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 248/2018 - Sectorul 6

  HCL 248 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Moise Constantin nr. 8-12”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 744 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 247/2018 - Sectorul 6

  HCL 247 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Moineşti nr. 31”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 344 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 246/2018 - Sectorul 6

  HCL 246 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ion Nonna Otescu nr. 26”, Sector 6, pentru ecxtindere şi supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă şi concesionare teren pe un teren în suprafaţă de 72.91 m.p. şi teren în suprafaţă de 271,36 m.p. propus spre concesionare, parţial proprietate privată persoane fizice şi parţial domeniu privat
 • Hotărârea 245/2018 - Sectorul 6

  HCL 245 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Rocilor nr. 12-16”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ, servicii şi funcţiuni complementare pe un teren în suprafaţă de 74.563 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 244/2018 - Sectorul 6

  HCL 244 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 60B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă măsurată de 493 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 243/2018 - Sectorul 6

  HCL 243 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Danului nr. 17”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.259 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 242/2018 - Sectorul 6

  HCL 242 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Bîrsăneşti nr. 40”, Sector 6, pentru contruire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 295 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 241/2018 - Sectorul 6

  HCL 241 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 33”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de sală de sport multifuncţională pe un teren în suprafaţă măsurată de 15.444 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6
 • Hotărârea 240/2018 - Sectorul 6

  HCL 240 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Parva nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de învăţământ şi after school pe un teren în suprafaţă măsurată de 12.534 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6
 • Hotărârea 239/2018 - Sectorul 6

  HCL 239 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Obcina Mare nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de after school şi sală de sport multifuncţională pe un teren în suprafaţă măsurată de 9.570 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6
 • Hotărârea 238/2018 - Sectorul 6

  HCL 238 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mihaela Ruxandra Marcu nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de învăţământ şi after school pe un teren în suprafaţă măsurată de 13.875 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 6 în administrarea Administraţiei Şcolilor Sector 6
 • Hotărârea 237/2018 - Sectorul 6

  HCL 237 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Lunca Cernei nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de grădiniţă şi sală de sport multifuncţională pe un teren în suprafaţă măsurată de 12.121 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6
 • Hotărârea 236/2018 - Sectorul 6

  HCL 236 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 15”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de sală de sport multifuncţională pe un teren în suprafaţă măsurată de 10.131 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti prin Consiliului Local Sector 6 în administrarea Administraţia Şcolilor Sector 6
 • Hotărârea 235/2018 - Sectorul 6

  HCL 235 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 11D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de grădiniţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 12.121 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6
 • Hotărârea 234/2018 - Sectorul 6

  HCL 234 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Fabricii nr. 22”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de învăţământ şi after school pe un teren în suprafaţă măsurată de 11.952 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6
 • Hotărârea 233/2018 - Sectorul 6

  HCL 233 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Calea Crângaşi nr. 140”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de sală de sport multifuncţională pe un teren în suprafaţă măsurată de 6.123 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6
 • Hotărârea 232/2018 - Sectorul 6

  HCL 232 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2018 – 2019 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6
 • Hotărârea 231/2018 - Sectorul 6

  HCL 231 – Hotarare de aprobare a Criteriilor de acces la locuinţă şi Criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 • Hotărârea 230/2018 - Sectorul 6

  HCL 230 – Hotarare pentru aprobarea încheierii unui acord privind acordarea unui drept de folosință pentru un spațiu în suprafață aproximativă de 550 m2, situat în incinta centrului comercial Auchan Drumul Taberei din str. Brașov nr. 25, sector 6, București, pentru desfășurarea activității Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6
 • Hotărârea 229/2018 - Sectorul 6

  HCL 229 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de a aproba transmiterea imobilelor ştrand Giuleşti şi baia Giuleşti, situate în Calea Giuleşti nr. 240, sector 6, din administrarea Administraţiei Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti, în administrarea Consiliului Local Sector 6, în scopul derulării de activităţi culturale, sportive şi de agrement
 • Hotărârea 228/2018 - Sectorul 6

  HCL 228 – Hotarare privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, a Bulevardului Iuliu Maniu aflat în administrarea C.G.M.B. – Administraţia Străzilor, în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică
 • Hotărârea 227/2018 - Sectorul 6

  HCL 227 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 96/08.05.2018 privind aprobarea înființării centrelor de biciclete și a Regulamentului de funcționare pentru beneficiari
 • Hotărârea 226/2018 - Sectorul 6

  HCL 226 – Hotarare pentru modificarea Anexei la H.C.L. Sector 6 nr. 293/23.11.2017 privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 225/2018 - Sectorul 6

  HCL 225 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 6/30.01.2018
 • Hotărârea 224/2018 - Sectorul 6

  HCL 224 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 7/30.01.2018
 • Hotărârea 223/2018 - Sectorul 6

  HCL 223 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 84/08.05.2018
 • Hotărârea 222/2018 - Sectorul 6

  HCL 222 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii Gimnaziale nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 76/26.04.2018
 • Hotărârea 221/2018 - Sectorul 6

  HCL 221 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spaţii destinate activităţilor şcoală după şcoală (after-school) în incinta Şcolii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 5/30.01.2018
 • Hotărârea 220/2018 - Sectorul 6

  HCL 220 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 83/08.05.2018
 • Hotărârea 219/2018 - Sectorul 6

  HCL 219 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 9/30.01.2018
 • Hotărârea 218/2018 - Sectorul 6

  HCL 218 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta cartierului ANL Brâncuși din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 8/30.01.2018
 • Hotărârea 217/2018 - Sectorul 6

  HCL 217 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 8” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 216/2018 - Sectorul 6

  HCL 216 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 5” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 215/2018 - Sectorul 6

  HCL 215 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018
 • Hotărârea 214/2018 - Sectorul 6

  HCL 214 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Vulpeni nr. 3A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 173 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 213/2018 - Sectorul 6

  HCL 213 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Valea Călmăţuiului nr. 23-25”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 4.176 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 212/2018 - Sectorul 6

  HCL 212 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 92E”, Sector 6, pentru construire hală depozitare cu spaţii anexe pe un teren în suprafaţă măsurată de 16.468 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 211/2018 - Sectorul 6

  HCL 211 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răsăritului nr. 11D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective şi servicii pe un teren în suprafaţă de 320 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 210/2018 - Sectorul 6

  HCL 210 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 40A”, Sector 6, pentru extindere hală pe un teren în suprafaţă măsurată de 11.727 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 209/2018 - Sectorul 6

  HCL 209 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 6S”, Sector 6, pentru contruire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă măsurată de 4.417 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 208/2018 - Sectorul 6

  HCL 208 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 70B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.704 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 207/2018 - Sectorul 6

  HCL 207 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 18-36”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective, comerţ şi birouri pe un teren în suprafaţă de 4.800 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 206/2018 - Sectorul 6

  HCL 206 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Mănăstirea Govora nr. 14-18”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi birouri pe un teren în suprafaţă de 4.000 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 205/2018 - Sectorul 6

  HCL 205 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Liniei nr. 44”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 864 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 204/2018 - Sectorul 6

  HCL 204 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 290”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de cămin studenţesc pe un teren în suprafaţă de 128.000 m.p., proprietate publică de stat
 • Hotărârea 203/2018 - Sectorul 6

  HCL 203 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 236”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de bancă de alimente şi cantină pe un teren în suprafaţă de 5.117 m.p. – suprafaţă măsurată de 5.079 m.p., proprietate de stat
 • Hotărârea 202/2018 - Sectorul 6

  HCL 202 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 60B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă măsurată de 493 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 201/2018 - Sectorul 6

  HCL 201 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dealul Ţugulea nr. 35”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de after school pe un teren în suprafaţă de 9.793 m.p., domeniul public al municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 6 în administrarea Administraţiei Şcolilor
 • Hotărârea 200/2018 - Sectorul 6

  HCL 200 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 101-107”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 596 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 199/2018 - Sectorul 6

  HCL 199 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Agnita nr. 59A”, Sector 6, pentru extindere construcţie existentă C1 cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 290 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 198/2018 - Sectorul 6

  HCL 198 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de zi „Sf. Andrei” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 197/2018 - Sectorul 6

  HCL 197 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Serviciului Asistență Maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 196/2018 - Sectorul 6

  HCL 196 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică „Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 195/2018 - Sectorul 6

  HCL 195 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului pentru Copii cu Dizabilități „Domnița Bălașa” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 194/2018 - Sectorul 6

  HCL 194 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de zi „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 193/2018 - Sectorul 6

  HCL 193 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de zi pentru Copii cu Dizabilități „Orșova” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 192/2018 - Sectorul 6

  HCL 192 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Cantinei Sociale “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 191/2018 - Sectorul 6

  HCL 191 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Cantinei Sociale „Crângaşi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 190/2018 - Sectorul 6

  HCL 190 – Hotarare privind transmiterea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în strada Drumul Taberei nr. 18, din administrarea Administrației Fondului Imobiliar, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, pentru Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6
 • Hotărârea 189/2018 - Sectorul 6

  HCL 189 – Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Amfiteatru” Școala Gimnazială nr. 198, actualmente Școala Gimnazială ,,Regina Maria”, din Str. Apusului nr. 71-73, Sector 6, București
 • Hotărârea 188/2018 - Sectorul 6

  HCL 188 – Hotarare privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi, conform Legii nr. 114/1996, la repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2019
 • Hotărârea 187/2018 - Sectorul 6

  HCL 187 – Hotarare privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj, în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2019
 • Hotărârea 186/2018 - Sectorul 6

  HCL 186 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018 privind aprobarea ”Orarului de funcţionare”, precum şi a „Procedurii” de eliberare a acestuia pentru agenţii economici ce desfăşoară activităţi de comercializare produse şi prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 185/2018 - Sectorul 6

  HCL 185 – Hotarare privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea construirii unui sediu administrativ, pe terenul situat în cartierul “Constantin Brâncuşi”, Zona C1, aleea Pasărea în Văzduh nr. 1, sector 6, Bucureşti, identificat conform planului Anexă
 • Hotărârea 184/2018 - Sectorul 6

  HCL 184 – Hotarare privind modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 189/2017 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în administrarea directă a Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, a terenului limitrof sediului acesteia din Şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, în scopul construirii unei parcări, teren identificat conform Anexei
 • Hotărârea 183/2018 - Sectorul 6

  HCL 183 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018
 • Hotărârea 182/2018 - Sectorul 6

  HCL 182 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018
 • Hotărârea 181/2018 - Sectorul 6

  HCL 181 – Hotarare privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare din bugetul local, in anul 2019, pentru asociatiile, fundatiile si cultele recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum si categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subventii din bugetul local
 • Hotărârea 180/2018 - Sectorul 6

  HCL 180 – Hotarare privind aprobarea componentei Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si selectionare si a Grilei de evaluare a asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii
 • Hotărârea 179/2018 - Sectorul 6

  HCL 179 – Hotarare privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanţării parţiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local
 • Hotărârea 178/2018 - Sectorul 6

  HCL 178 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 120 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 177/2018 - Sectorul 6

  HCL 177 – Hotarare privind îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 164/18.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 75 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 176/2018 - Sectorul 6

  HCL 176 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 175/2018 - Sectorul 6

  HCL 175 – Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti pe anul 2018
 • Hotărârea 174/2018 - Sectorul 6

  HCL 174 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 7” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 173/2018 - Sectorul 6

  HCL 173 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 3” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 172/2018 - Sectorul 6

  HCL 172 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 5”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 413 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 171/2018 - Sectorul 6

  HCL 171 – Hotarare de aprobare a propunerii privind Criteriile de acces la locuinţă şi Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 • Hotărârea 170/2018 - Sectorul 6

  HCL 170 – Hotarare privind aprobarea repartizării unei locuinţe realizată în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămasă vacantă pe perioada exploatării în regim de închiriere
 • Hotărârea 169/2018 - Sectorul 6

  HCL 169 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea aprobării Strategiei locale integrată de dezvoltare durabilă a Sectorului 6, București pentru perioada 2017 – 2023
 • Hotărârea 168/2018 - Sectorul 6

  HCL 168 – Hotarare privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti de împuternicire expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la încheierea Protocolului de colaborare între Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă, Filiala Sector 6, București și în Retragere și Sectorul 6 al Municipiului București, în vederea promovării unor interese comune
 • Hotărârea 167/2018 - Sectorul 6

  HCL 167 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 2” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 166/2018 - Sectorul 6

  HCL 166 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 1” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 165/2018 - Sectorul 6

  HCL 165 – Hotarare privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanţării parţiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local
 • Hotărârea 164/2018 - Sectorul 6

  HCL 164 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 75 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 163/2018 - Sectorul 6

  HCL 163 – Hotarare privind îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării şi contractării unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanţării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020
 • Hotărârea 162/2018 - Sectorul 6

  HCL 162 – Hotarare privind îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020
 • Hotărârea 161/2018 - Sectorul 6

  HCL 161 – Hotarare privind împuternicirea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, ca în numele Consiliul Local Sector 6 și pe seama sa, să realizeze proiectul „Construire și dotare Creșa Îngerașii” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional – Axa Prioritară 10, Îmbunătățirea Infrastructurii educaționale – POR/10/2017/10/10.1a/B1
 • Hotărârea 160/2018 - Sectorul 6

  HCL 160 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Consiliul Local al Sectorului 1 în scopul realizării în parteneriat a Proiectului de regenerare urbană și amenajare a zonelor Giulești și Giulești Sârbi
 • Hotărârea 159/2018 - Sectorul 6

  HCL 159 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului ,,Centrul de zi România Kids” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”
 • Hotărârea 158/2018 - Sectorul 6

  HCL 158 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului„Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României
 • Hotărârea 157/2018 - Sectorul 6

  HCL 157 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului ,,Centrul Rezidenţial Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”
 • Hotărârea 156/2018 - Sectorul 6

  HCL 156 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”
 • Hotărârea 155/2018 - Sectorul 6

  HCL 155 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”
 • Hotărârea 154/2018 - Sectorul 6

  HCL 154 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului „Centrul de consiliere şi sprijin pentru tineri în situaţii de risc” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”
 • Hotărârea 153/2018 - Sectorul 6

  HCL 153 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”
 • Hotărârea 152/2018 - Sectorul 6

  HCL 152 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”
 • Hotărârea 151/2018 - Sectorul 6

  HCL 151 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 173”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 600,03 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 150/2018 - Sectorul 6

  HCL 150 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 71”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 7.499 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 149/2018 - Sectorul 6

  HCL 149 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Moineşti nr. 26”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 336 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 148/2018 - Sectorul 6

  HCL 148 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 222”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 752 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 147/2018 - Sectorul 6

  HCL 147 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Duşului nr. 22A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 1.713 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 146/2018 - Sectorul 6

  HCL 146 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dudului nr. 21”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 396 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 145/2018 - Sectorul 6

  HCL 145 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dreptăţii nr. 116”, Sector 6, pentru supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 216 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 144/2018 - Sectorul 6

  HCL 144 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Copacului nr. 16-20”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 730 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 143/2018 - Sectorul 6

  HCL 143 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cărăbuşului nr. 39”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 336 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 142/2018 - Sectorul 6

  HCL 142 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Braşov nr. 21C”, Sector 6, pentru construire clopotniţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 3.006 m.p., proprietatea Arhiepiscopia Bucureştilor
 • Hotărârea 141/2018 - Sectorul 6

  HCL 141 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Braşov nr. 21A”, Sector 6, pentru construire anexe administrative pe un teren în suprafaţă măsurată de 2.483 m.p., proprietatea Ministerului Apărării Naţionale
 • Hotărârea 140/2018 - Sectorul 6

  HCL 140 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Bacriului nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.029 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 139/2018 - Sectorul 6

  HCL 139 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6
 • Hotărârea 138/2018 - Sectorul 6

  HCL 138 – Hotarare privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2018 a proiectului “Siguranță și îngrijire – Locuințe Maxim Protejate” desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 137/2018 - Sectorul 6

  HCL 137 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice-faza D.A.L.I. pentru proiectul ”Modemizarea unităţii de învăţământ Colegiul Tehnic Petru Maior” Anexa
 • Hotărârea 136/2018 - Sectorul 6

  HCL 136 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice-faza D.A.L.I. pentru proiectul ”Modernizarea unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială Specială Constantin Păunescu” Anexa
 • Hotărârea 135/2018 - Sectorul 6

  HCL 135 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice-faza D.A.L.I. pentru proiectul ”Modemizarea unităţii de învăţământ Colegiul Economic Costin C. Kiriţescu” Anexa
 • Hotărârea 134/2018 - Sectorul 6

  HCL 134 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice-faza D.A.L.I. pentru proiectul ”Modemizarea unităţii de învăţământ Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi” Anexa
 • Hotărârea 133/2018 - Sectorul 6

  HCL 133 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi adocumentaţiei tehnice-faza D.A.L.I. pentru proiectul ”Modernizarea unităţii de învăţământ Şcoala Profesională Specială pentru Deflcienţi de Auz Sfânta Maria” Anexa
 • Hotărârea 132/2018 - Sectorul 6

  HCL 132 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice-faza D.A.L.I. pentru proiectul ”Modernizarea unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială nr. 164” Anexa
 • Hotărârea 131/2018 - Sectorul 6

  HCL 131 – Hotărâre de aprobare a acordului de parteneriat între Primăria Sector 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 Anexa
 • Hotărârea 130/2018 - Sectorul 6

  HCL 130 – Hotarare privind menținerea activității Administrației Școlilor Sector 6 pe o perioadă de minim 5 ani de la finalizarea investițiilor și efectuarea plății finale la obiectivele realizate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa Prioritară 10 – Dezvoltarea infrastructurii educaţionale la unități de învățământ preuniversitar de stat Sector 6, din perspectiva asigurării perenității investiției în conformitate cu art.71 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr.1303/2013
 • Hotărârea 129/2018 - Sectorul 6

  HCL 129 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Amenajare peisagistică scuar central Bulevardul Timişoara”
 • Hotărârea 128/2018 - Sectorul 6

  HCL 128 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Lucrări pentru Amenajare Peisagistică Bulevardul Iuliu Maniu”
 • Hotărârea 127/2018 - Sectorul 6

  HCL 127 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Înfiinţare Parc Bulevardul Timişoara nr. 10-12”
 • Hotărârea 126/2018 - Sectorul 6

  HCL 126 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Modernizare și amenajare peisagistică Parc Sfântul Andrei”
 • Hotărârea 125/2018 - Sectorul 6

  HCL 125 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Modernizare şi Amenajare Peisagistică Parc Nicolae Filimon”
 • Hotărârea 124/2018 - Sectorul 6

  HCL 124 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii “Modernizare şi Amenajare Peisagistică Parc 9 Mai”
 • Hotărârea 123/2018 - Sectorul 6

  HCL 123 – Hotarare privind aprobarea executării lucrărilor de intervenţii de urgenţă pentru repararea deficienţelor din carosabil şi lucrărilor de semnalizare rutieră pe orizontală şi pe verticală de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 pe străzile de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, aflate în administrarea C.G.M.B., cu acordul Administraţiei Străzilor
 • Hotărârea 122/2018 - Sectorul 6

  HCL 122 – Hotarare privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 114/1996
 • Hotărârea 121/2018 - Sectorul 6

  HCL 121 – Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Construcție ușoară cu funcțiune de atelier școală și laborator, cu regim de înălțime parter” în incinta Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” din Aleea Pravăț nr. 24, Sector 6, București
 • Hotărârea 120/2018 - Sectorul 6

  HCL 120 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 Anexa I, II, III, IV Lista obiective investitii finantate din bugetul local 2018 Lista obiective investitii finantate din Fonduri nerambursabile 2018 Lista obiective investitii finantate din venituri proprii 2018
 • Hotărârea 119/2018 - Sectorul 6

  HCL 119 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 1 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018
 • Hotărârea 118/2018 - Sectorul 6

  HCL 118 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 24/26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr. 62, bloc F4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 117/2018 - Sectorul 6

  HCL 117 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 18/26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe Aleea Parva nr. 6, bloc C37 din Sectorul 6 al Municipiului București
 • Hotărârea 116/2018 - Sectorul 6

  HCL 116 – Hotarare de aprobare a proiectului “Reabilitare termică şi modernizare sediu Primărie Sector 6, Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 115/2018 - Sectorul 6

  HCL 115 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 83D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 713 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 114/2018 - Sectorul 6

  HCL 114 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Prelungirea Ghencea nr. 350-358”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 41.299 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 113/2018 - Sectorul 6

  HCL 113 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 123-133”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de spălătorie auto ecologică pe un teren în suprafaţă măsurată de 2.500 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 112/2018 - Sectorul 6

  HCL 112 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 87-89”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 877 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 111/2018 - Sectorul 6

  HCL 111 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 25B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 869 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 110/2018 - Sectorul 6

  HCL 110 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 5”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 413 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 109/2018 - Sectorul 6

  HCL 109 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Taberei nr. 28A”, Sector 6, pentru construire biserică, paraclis, lumânărar şi troiţă pe un teren în suprafaţă de 2.698 m.p., proprietate de stat
 • Hotărârea 108/2018 - Sectorul 6

  HCL 108 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Băbeşti nr. 12”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă din acte de 621 m.p. – suprafaţa măsurată de 611 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 107/2018 - Sectorul 6

  HCL 107 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018, în sensul că se schimbă la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 6 adresa Grădiniţei ,,Degeţica” din Str. Constantin Niţescu nr. 11, Sector 6, Bucureşti, în Str. Bolidului nr. 4-6, Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 106/2018 - Sectorul 6

  HCL 106 – Hotarare privind aprobarea bursei ,,Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelenţă, a burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul II an şcolar 2017 – 2018 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6
 • Hotărârea 105/2018 - Sectorul 6

  HCL 105 – Hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București
 • Hotărârea 104/2018 - Sectorul 6

  HCL 104 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 55574 lei a proiectului ,,Centrul de Creație FASHION DESIGN & MEDIA ART’’ desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 și Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi’’
 • Hotărârea 103/2018 - Sectorul 6

  HCL 103 – Hotarare privind aprobarea „Orarului de funcţionare”, precum şi a „Procedurii” de eliberare a acestuia pentru agenţii economici ce desfăşoară activităţi de comercializare produse şi prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 102/2018 - Sectorul 6

  HCL 102 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a aproba transmiterea Lacului Drumul Taberei din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, în administrarea directă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 101/2018 - Sectorul 6

  HCL 101 – Hotarare de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016 privind consitituirea Comisiei Sociale de analizare a cererilor de locuinţă şi aprobarea structurii pe specialităţi, numărului membrilor şi atribuţiilor acestora, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 100/2018 - Sectorul 6

  HCL 100 – Hotarare privind aprobarea garantării şi contractării unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanţării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020
 • Hotărârea 99/2018 - Sectorul 6

  HCL 99 – Hotarare privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în perioada 2018 – 2020
 • Hotărârea 98/2018 - Sectorul 6

  HCL 98 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 97/2018 - Sectorul 6

  HCL 97 – Hotarare pentru aprobarea componenţei Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare și selecționare, al Comisiei de soluționare a contestațiilor și a Grilei de evaluare
 • Hotărârea 96/2018 - Sectorul 6

  HCL 96 – Hotarare privind aprobarea înființării centrelor de biciclete și a Regulamentului de Funcționare pentru beneficiari
 • Hotărârea 95/2018 - Sectorul 6

  HCL 95 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire și dotare Creșa Îngerașii”
 • Hotărârea 94/2018 - Sectorul 6

  HCL 94 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de zi Pinochio din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 93/2018 - Sectorul 6

  HCL 93 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de zi Neghiniţă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 92/2018 - Sectorul 6

  HCL 92 – Hotarare privind stabilirea serviciilor acordate persoanelor vârstnice în funcție de gradul de dependență, a costului mediu lunar pe grade de dependență, a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice și a nivelului alocației zilnice de hrană în centrele rezidențiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2018
 • Hotărârea 91/2018 - Sectorul 6

  HCL 91 – Hotarare privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2018 a proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 90/2018 - Sectorul 6

  HCL 90 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”
 • Hotărârea 89/2018 - Sectorul 6

  HCL 89 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 118/ 27.04.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioadă de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării măsurilor de eficienţă energetică ce se vor implementa la blocurile de locuinţe şi la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 88/2018 - Sectorul 6

  HCL 88 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Sector 6 – Eficienţă energetică pentru clădiri publice (District 6 – Energy Efficiency for Public Buildings- D6 EEPB)” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 87/2018 - Sectorul 6

  HCL 87 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 86/2018 - Sectorul 6

  HCL 86 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 230 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 85/2018 - Sectorul 6

  HCL 85 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 208 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 84/2018 - Sectorul 6

  HCL 84 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spaţii destinate activităţilor Şcoală după Şcoală în incinta Şcolii nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 83/2018 - Sectorul 6

  HCL 83 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniţă în incinta Grădiniţei nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 82/2018 - Sectorul 6

  HCL 82 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construcție locuințe sociale situate în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A și amenajare incintă din Sectorul 6 al Municipiului București
 • Hotărârea 81/2018 - Sectorul 6

  HCL 81 – Hotarare privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local
 • Hotărârea 80/2018 - Sectorul 6

  HCL 80 – Hotarare privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2017 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 79/2018 - Sectorul 6

  HCL 79 – Hotarare privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Asociația Diaconia – Filiala Sector 6
 • Hotărârea 78/2018 - Sectorul 6

  HCL 78 – Hotarare privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Parohia Sf. Ioan Rusul și Acoperământul Maicii Domnului – ”Brâncuși”
 • Hotărârea 77/2018 - Sectorul 6

  HCL 77 – Hotarare privind aprobarea achiziţiei de servicii de asistenţă juridică şi de consultanţă în achiziţii publice necesare implementării proiectului Eficienţă Energetică a Clădirilor Publice din Sectorul 6
 • Hotărârea 76/2018 - Sectorul 6

  HCL 76 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților Școală după Școală în incinta Școlii Gimnaziale nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului București
 • Hotărârea 75/2018 - Sectorul 6

  HCL 75 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Coasta Măgurii nr. 58”, Sector 6, pentru construire hală cu funcţiunea de service auto pentru 5 posturi, servicii, birouri şi pergolă pe un teren în suprafaţă de 2.649 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 74/2018 - Sectorul 6

  HCL 74 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Gen. Petre Popovăţ nr. 62”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 393 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 73/2018 - Sectorul 6

  HCL 73 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Ghencea nr. 31”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare corp C1 şi construire corp C2 şi corp C3 cu funcţiunea de spaţii de cazare, vestiare pentru sportivi şi administrativ pe un teren în suprafaţă măsurată de 12.654 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 72/2018 - Sectorul 6

  HCL 72 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Estacadei nr. 3A”, Sector 6, pentru construire două locuinţe cuplate pe un teren în suprafaţă de 340 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 71/2018 - Sectorul 6

  HCL 71 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Uverturii nr. 163E”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de clinică medicală pe un teren în suprafaţă de 1.003 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 70/2018 - Sectorul 6

  HCL 70 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Constantin Apostol nr. 7”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 334 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 69/2018 - Sectorul 6

  HCL 69 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 77-89”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.691 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 68/2018 - Sectorul 6

  HCL 68 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 69”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 4.801 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 67/2018 - Sectorul 6

  HCL 67 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada George Ranetti nr. 35”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 553 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 66/2018 - Sectorul 6

  HCL 66 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ramura Jiului nr. 17”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 509 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 65/2018 - Sectorul 6

  HCL 65 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Munţii Gurghiului nr. 45-47”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.221 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 64/2018 - Sectorul 6

  HCL 64 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 419”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.166 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 63/2018 - Sectorul 6

  HCL 63 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Şoseaua Grozăveşti nr. 54F”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.115 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 62/2018 - Sectorul 6

  HCL 62 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 34”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 628 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 61/2018 - Sectorul 6

  HCL 61 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul La Roşu nr. 1E”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi anexă pe un teren în suprafaţă de 833 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 60/2018 - Sectorul 6

  HCL 60 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Danului nr. 17”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe înşiruite pe un teren în suprafaţă de 1.259 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 59/2018 - Sectorul 6

  HCL 59 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 236/28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 58/2018 - Sectorul 6

  HCL 58 – Hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a terenului în suprafaţă de 2020 m.p., având numărul cadastral 215634, situat în str. Ruşeţu nr. 6A, sector 6,în scopul construirii unei creşe, teren identificat conform Anexei
 • Hotărârea 57/2018 - Sectorul 6

  HCL 57 – Hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a imobilului situat în Bd. Timişoara nr. 10, sector 6, Bucureşti, în vederea amenajării unei zone verzi cu destinaţia de agrement
 • Hotărârea 56/2018 - Sectorul 6

  HCL 56 – Hotarare privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Fundația Cultural Umanitară „SO.SI.SE.SA”
 • Hotărârea 55/2018 - Sectorul 6

  HCL 55 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de zi Harap Alb din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 54/2018 - Sectorul 6

  HCL 54 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 53/2018 - Sectorul 6

  HCL 53 – Hotarare privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București a constituirii Colegiului director la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6
 • Hotărârea 52/2018 - Sectorul 6

  HCL 52 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2018 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 51/2018 - Sectorul 6

  HCL 51 – Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România pentru Sectorul 6 al Municipiului București
 • Hotărârea 50/2018 - Sectorul 6

  HCL 50 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 76052 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică) desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6, în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Petru Maior”
 • Hotărârea 49/2018 - Sectorul 6

  HCL 49 – Hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București
 • Hotărârea 48/2018 - Sectorul 6

  HCL 48 – Hotarare privind aprobarea bursei ,,Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelență, a burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul I an şcolar 2017 – 2018 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6
 • Hotărârea 47/2018 - Sectorul 6

  HCL 47 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere
 • Hotărârea 46/2018 - Sectorul 6

  HCL 46 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018
 • Hotărârea 45/2018 - Sectorul 6

  HCL 45 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice – faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 13”
 • Hotărârea 44/2018 - Sectorul 6

  HCL 44 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice – faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 12”
 • Hotărârea 43/2018 - Sectorul 6

  HCL 43 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 284/23.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice – faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 11”
 • Hotărârea 42/2018 - Sectorul 6

  HCL 42 – Hotarare privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii în anul 2018 a proiectului ”Respect şi şanse egale pentru femei” ID 125516
 • Hotărârea 41/2018 - Sectorul 6

  HCL 41 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2018 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 40/2018 - Sectorul 6

  HCL 40 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2018 a proiectului ,,PESTE LIMITE: Copii cu nevoi speciale la escaladă”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 39/2018 - Sectorul 6

  HCL 39 – Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar pe grade de dependență și a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice în centrele rezidențiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2018
 • Hotărârea 38/2018 - Sectorul 6

  HCL 38 – Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2018
 • Hotărârea 37/2018 - Sectorul 6

  HCL 37 – Hotarare privind modificarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 244/10.10.2017 privind modificarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 146/14.07.2016 privind desemnarea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6 al municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 36/2018 - Sectorul 6

  HCL 36 – Hotarare privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 280/23.11.2017 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/29.06.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6
 • Hotărârea 35/2018 - Sectorul 6

  HCL 35 – Hotarare privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018
 • Hotărârea 34/2018 - Sectorul 6

  HCL 34 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017
 • Hotărârea 33/2018 - Sectorul 6

  HCL 33 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 32/2018 - Sectorul 6

  HCL 32 – Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 193/2009 privind modul de atribuire a locurilor în parcările de reşedinţă de pe raza Sectorului 6
 • Hotărârea 31/2018 - Sectorul 6

  HCL 31 – Hotarare privind validarea domnului Vîlceanu Mihai-Eduard în funcţia de consilier local
 • Hotărârea 30/2018 - Sectorul 6

  HCL 30 – Hotarare privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul școlar 2018– 2019
 • Hotărârea 29/2018 - Sectorul 6

  HCL 29 – Hotarare privind stabilirea cuantumului maxim al alocaţiei zilnice de hrană şi a costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2018
 • Hotărârea 28/2018 - Sectorul 6

  HCL 28 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de sănătate multifuncțional „Sfântul Nectarie” – unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6
 • Hotărârea 27/2018 - Sectorul 6

  HCL 27 – Hotarare privind aprobarea derulării în anul 2018 a proiectului ”Servicii de salinoterapie la nivelul sectorului 6”, desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 26/2018 - Sectorul 6

  HCL 26 – Hotarare privind aprobarea derulării în anul 2018 a proiectului de dezvoltare al Serviciului de Recuperare Balneofizioterapie din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “FLOARE ROŞIE” desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 25/2018 - Sectorul 6

  HCL 25 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Mohorului” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi
 • Hotărârea 24/2018 - Sectorul 6

  HCL 24 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Râul Dorna” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi
 • Hotărârea 23/2018 - Sectorul 6

  HCL 23 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Iridiului” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi
 • Hotărârea 22/2018 - Sectorul 6

  HCL 22 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Cetatea Histria” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi
 • Hotărârea 21/2018 - Sectorul 6

  HCL 21 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier aleea Valea Prahovei” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi
 • Hotărârea 20/2018 - Sectorul 6

  HCL 20 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Vidra” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi
 • Hotărârea 19/2018 - Sectorul 6

  HCL 19 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier aleea Timişul de sus” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi
 • Hotărârea 18/2018 - Sectorul 6

  HCL 18 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Delineşti” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi
 • Hotărârea 17/2018 - Sectorul 6

  HCL 17 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Valea Roşie” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi
 • Hotărârea 16/2018 - Sectorul 6

  HCL 16 – Hotarare privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada DONIȚEI” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi
 • Hotărârea 15/2018 - Sectorul 6

  HCL 15 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Cheile Orzei” și indicatorii tehnico-economici aferenţi
 • Hotărârea 14/2018 - Sectorul 6

  HCL 14 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Pădurea Tăuzului” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi
 • Hotărârea 13/2018 - Sectorul 6

  HCL 13 – Hotarare privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București din România și Raionul Hîncești din Republica Moldova în vederea promovării unor interese comune
 • Hotărârea 12/2018 - Sectorul 6

  HCL 12 – Hotarare privind aprobarea aderării Sectorului 6 al Municipiului București la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy)
 • Hotărârea 11/2018 - Sectorul 6

  HCL 11 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 118/27.04.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării măsurilor de eficiență energetică ce se vor implementa la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București
 • Hotărârea 10/2018 - Sectorul 6

  HCL 10 – Hotarare privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local
 • Hotărârea 9/2018 - Sectorul 6

  HCL 9 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp gradiniţă în incinta Școlii Sfinţii Constantin şi Elena din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 8/2018 - Sectorul 6

  HCL 8 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp gradiniţă în incinta cartierului ANL Brâncuşi din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 7/2018 - Sectorul 6

  HCL 7 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire after-school în incinta Școlii gimnaziale nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului București
 • Hotărârea 6/2018 - Sectorul 6

  HCL 6 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire after-school în incinta Școlii gimnaziale Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului București
 • Hotărârea 5/2018 - Sectorul 6

  HCL 5 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire after-school în incinta Școlii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului București
 • Hotărârea 4/2018 - Sectorul 6

  HCL 4 – Hotarare privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Stan Robert
 • Hotărârea 3/2018 - Sectorul 6

  HCL 3 – Hotarare privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi funcţiilor contractuale din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 2/2018 - Sectorul 6

  HCL 2 – Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea obiectivelor de investiții
 • Hotărârea 1/2018 - Sectorul 6

  HCL 1 – Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare