Dl Secretar face prezența: Enache Adrian Nicolae a depus o hârtie, motivează absența. Nu este la ședință, este plecat din țară cu treburi de serviciu. Niculae Roxana Nicoleta, la fel, are scutire, același motiv. Din 27 de consilieri în funcție, 22 sunt prezenți. Doi motivați și restul, să vedem, poate vin mai târziu.

La primul punct al ordinei de zi avem a vă supune aprobării dvs. procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27.02.2014. Procesul verbal a fost semnat de dl președinte de ședință, Iulian Gheorghe și de către Secretar.

Cine este pentru validarea procesului verbal?

Biroul Tehnic: 22 de voturi.

Dl Secretar: Cu 22 de voturi, procesul verbal al ședinței din 27.02.2014 a fost validat. În continuare dau cuvântul d-lui președinte de ședință.

Dl Gheorghe: Mulțumesc dl Secretar. Dați-mi voie să citesc Dispoziția nr. 1776/25.03.2014.

“Se convoacă Consiliul Local Sector 6 în ședință ordinară în data de 31.03.2014, ora 1700 în sala de ședințe a Primăriei Sectorului 6, situată în Calea Plevnei nr. 147-149”, semnată de dl primar Rareș Mănescu. Hotărârea a fost publicată în două ziare de circulație națională. În primul rând, aș dori să vă supun votului, ca metodă de lucru, să supunem proiectele de hotărâre, ca de obicei, în integralitatea lor și să le discutăm pe articole, unde este cazul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Biroul Tehnic: 3 abțineri.

Dl Gheorghe: 3 abțineri. Cu 19 voturi, hotărârea a fost adoptată. Dacă sunt propuneri din partea executivului pentru noi proiecte pe ordinea de zi. Nu este cazul. Mai fac mențiunea că toate proiectele au expunerea de motive a primarului, rapoarte de specialitate și avizul comisiilor de specialitate.

Vă propun să trecem la punctul 2 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Dacă sunt propuneri. Vă rog, dl Pușcaș.

Dl Pușcaș: Îl propun pe dl Robert Stan.

Dl Gheorghe: Dl Anton.

Dl Anton: Din partea grupului P.D.-L. îl propunem pe dl Cristi

Buznicea.

Dl Gheorghe: Am înțeles. Mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt alte propuneri vă supun votului propunerea d-lui Pușcaș pentru dl Robert Stan. Cine este pentru?

Biroul Tehnic: 16 voturi pentru.

Dl Gheorghe: 16 voturi pentru. Abțineri? Voturi împotrivă?

Biroul Tehnic: 6 voturi împotrivă.

Dl Gheorghe: 6 voturi împotrivă.

Supun votului propunerea d-lui Buznicea. A venit și d-na Surulescu. Vă rog să semnați prezența.

Dl Secretar: D-na Surulescu, poftiți să semnați. Avem 23 de consilieri prezenți.

Dl Gheorghe: Deci, cea de-a doua propunere pentru dl Buznicea. Cine este pentru? 6 voturi pentru. Împotrivă? Abțineri? Viitorul președinte de ședință va fi dl Robert Stan.

Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării

bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014.

Aici, vă supun votul pe articole, bugetul pe articole.

Dă citire articolului 1.

Haideți să votăm anexele pe rând. Anexa 2. Cine este împotrivă? Abțineri? Voturi pentru?

Biroul Tehnic: 20 de voturi pentru și 3 abțineri.

Dl Gheorghe: 20 de voturi pentru și 3 abțineri. Anexa 2 a fost votată. Anexa 1. Cine este împotrivă? Abțineri? Voturi pentru?

Biroul Tehnic: 3 abțineri și 20 de voturi pentru.

Dl Gheorghe: 3 abțineri și 20 de voturi pentru, a fost votată.

Anexa 1a. Cine este împotrivă? Abțineri? Voturi pentru?

Biroul Tehnic: 3 abțineri și 20 de voturi pentru.

Dl Gheorghe: 20 de voturi pentru.

Anexa 1b. Cine este împotrivă? Abțineri? Cu 20 de voturi pentru, a fost votată. Vă propun votarea articolului 1 în integralitate.

Dl Moisă: Nu, formularul 11/01 și după aceea Anexa I.

Dl Gheorghe: Supun la vot formularul. Cine este împotrivă?

Abțineri?

Biroul Tehnic: 3 abțineri.

Dl Gheorghe: 3 abțineri și 20 de voturi pentru. Și Anexa I în integralitate. Cine este împotrivă? Abțineri? 3 abțineri, 20 de voturi pentru, se aprobă.

Dl Buznicea: D-le președinte, la o procedură așa de corectă nici nu putem să votăm împotrivă.

Dl Gheorghe: Mulțumesc frumos, dl Buznicea. Mi s-a atras atenția să o luăm pas cu pas.

Dl Buznicea: Nici să ne abținem nu putem.

Dl Gheorghe: Mulțumesc frumos. Dacă asta va garanta pe viitor votul dvs., cu cea mai mare plăcere.

Dl Buznicea: Nu.

Dl Gheorghe: Am înțeles. Păi tocmai de aceea spuneam.

Articolul 1 în integralitate. Voturi împotrivă? Abțineri? 3 abțineri, 20 de

voturi pentru, articolul 1 se adoptă.

Dă citire articolului 2.

Deci, înțeleg că putem vota Anexa II în integralitate. Cine este împotrivă? Abțineri? 3 abțineri, 20 de voturi pentru, s-a votat Anexa II.

Vă supun articolul 2 în integralitate. Cine este împotrivă? Abțineri? 3 abțineri, 20 de voturi pentru, s-a votat articolul 2 în integralitate.

Dă citire articolului 3.

Vă supun votului Anexa III. Cine este împotrivă? Abțineri?

Biroul Tehnic: 6 abțineri.

Dl Gheorghe: 6 abțineri, 17 voturi pentru, a fost aprobată Anexa III. Vă supun votului articolul 3 în integralitate. Cine este împotrivă? Abțineri?

6 abțineri. Cu 17 voturi a fost adoptat articolul 3.

Dă citire articolului 4.

Cine este împotrivă? Abțineri? 3 abțineri, 20 de voturi pentru, a fost adoptat. Vă supun votului hotărârea în integralitate. Cine este împotrivă? Abțineri? 3

abțineri. Cu majoritate, hotărârea a fost adoptată.

Dl Gheorghe: Punctul 4: Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădirile utilizate pentru activități social umanitare, pentru

FUNDAȚIA FILANTROPICĂ METROPOLIS, FUNDAȚIA JOYO- SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ȘI FAMILII ÎN DIFICULTATE, FUNDAȚIA ESTUAR și FUNDAȚIA BETHEL SHELTER.

Cine este împotrivă? Abțineri? Voturi pentru?

Biroul Tehnic: Unanimitate.

Dl Gheorghe: Unanimitate, 23.

Punctul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Strada Dealul Țugulea nr. IC”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință colectivă pe un teren în suprafață de 65I m.p., proprietate privată persoană fizică.

Cine este împotrivă? Abțineri? Unanimitate, este adoptat.

Punctul 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Aleea Dreptății nr. I0”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință colectivă pe un teren în suprafață de 300 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Cine este împotrivă? Abțineri? Unanimitate, a fost adoptat.

Punctul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Strada Eftimie Croitoru nr. 27”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafață de 402,I7 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Cine este împotrivă? Abțineri? Unanimitate, a fost aprobat.

Punctul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Strada Lujerului nr. I4 - 20 și nr. I4A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 5983 m.p., proprietate privată persoană juridcă.

Cine este împotrivă?

Da, dl Tănăsuică.

Dl Tănăsuică: Aici este o neclaritate. Adresa este Strada Lujerului nr. 14 - 20 și la expunerea de motive este Drumul Valea Cricovului nr. 14 - 20.

Care este adresa exactă?

Dl Gheorghe: Dl Arhitect, ne puteți lămuri, vă rog.

Dl Arhitect: Este o scăpare.

Dl Gheorghe: Deci, adresa corectă este Lujerului.

Dl Arhitect: Probabil că este o greșeală de redactare.

Dl Gheorghe: Ok. Deci, să trecem la vot.

Cine este împotrivă? Abțineri? Unanimitate, a fost aprobat.

Punctul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Strada Mărgelelor nr. 89”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafață de 249 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Cine este împotrivă? Abțineri? În unanimitate, a fost adoptat.

Punctul 10: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu - “Strada Schiorilor nr. 2C”, Sector 6 pentru extindere și supraetajare locuință pe un teren în suprafață de 158 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Cine este împotrivă? Abțineri? În unanimitate, a fost adoptat.

Punctul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu - “Drum Valea Cricovului nr. 13 - 19”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 4946 m.p., proprietate privată persoană juridică.

Dl Anton, vă rog.

Dl Anton: O întrebare tehnică, vreau să îl întreb pe dl Arhitect regimul de înălțime de la vecinul din stânga de la nr. 21, nu am reușit să-mi dau seama din schițe. Care este regimul de înălțime al vecinului din stânga de la nr. 21?

Dl Arhitect: Pot să consult planșa?

Dl Anton: Da, da, vecinul din stânga, la nr. 21, cel care a făcut

contestație.

Dl Arhitect: Din câte știu vecinul are P+1 iar zona la dânsul este de...

Dl Anton: Adică permite?

Dl Arhitect: La terenul de la nr. 21, P+2, mansardă, pe terenul

respectiv... .

Dl Anton: Ok. Noi ne vom abține de la vot din cauza faptului că nu are studiu de însorire și nu știm cum ar putea să îl afecteze pe vecinul din stânga.

Dl Arhitect: Este. Are și studiu de însorire.

Dl Anton: A, dacă este îmi cer scuze, poate nu l-am văzut. Este dosarul care l-am văzut și eu?

Biroul Tehnic: Da. Nu există altul.

Dl Anton: A, ok, e perfect.

Dl Gheorghe: Bun, vă supun votului. Cine este împotrivă? Abțineri? Unanimitate, a fost votat.

Înainte de a trece la întrebări și interpelări, dați-mi voi să vă comunic, că am primit un raport de la curtea de conturi, în urma unui control la Direcția Impozite și Taxe Locale în care, mă rog, de principiu se spune că rezultă niște operațiuni pe care trebuie să le îndrepte Direcția de Impozite și Taxe, iar termenul de realizare este 30 septembrie 2014, deci, cine vrea să consulte Raportul primit, este aici.

Stați să semneze și dânsul.

Dacă sunt interpelări? Dl Buznicea și după aceea dl Bordei.

Dl Buznicea: Da, mulțumesc, d-le Președinte. O întrebare aș vrea. Zilele trecute am trecut pe lângă ștrandul Dâmbovița unde am văzut că se construiește de zor. Aș dori, dacă se poate, din partea executivului sau din partea instituției Arhitectului Șef, să primesc o informare, vis-a-vis de cine construiește, ce construiește, dacă există autorizație de construire? Repet, în ștrandul Dâmbovița, o zonă care odată era declarată zonă verde. Nu știu cae este statutul, pentru asta întreb. Nu vreau să fac niciun fel de afirmație rău voitoare, dar vreau o informare vis-a-vis de ce se întâmplă acolo.

Dl Gheorghe: Dl Arhitect.

Dl Arhitect: Ștrandul Dâmbovița are o parte de zonă verde și o parte de zonă M3, partea de zonă verde, toată lumea știe, este ștrandul cu bazinele, iar zona de M3 este în zona mai retrasă să spunem așa de Virtuții și este o zonă care anterior a fost construită, cu case, străzi și a fost demolată. În zona respectivă s-a dat o autorizație de construire pentru o clădire cu funcțiunea de Ballroom în principiu cu, cred că, parter și etaj.

Dl Gheorghe: Mulțumim.

Dl Buznicea: Da, dacă se poate să primesc aceste precizări în scris aș fi recunoscător.

Dl Arhitect: Sigur.

Dl Gheorghe: Vă rog. Înainte să dau cuvântul d-lui Bordei, fac precizarea că în momentul de față sunt 24 de consilieri în sală.

Dl Bordei, vă rog.

Dl Bordei: Am înțeles, colegul meu de mai devreme a spus „vreau să primesc un răspuns în scris”. Eu data trecută tot așa am spus, vreau și eu un răspuns în scris. Ce se întâmplă cu Strada Drenajului care este ca în evul mediu? Nu am primit niciun răspuns, d-le președinte. Eu sigur, recunosc că sunt la început de drum în administrația locală, dar mi-am zis așa în sinea mea că....

Dl Gheorghe: La cine ați solicitat? Vă rog să-mi reamintiți.

Dl Bordei: De la executiv, și eu știu că sunt într-o administrație....

Dl Gheorghe: Dar de la ce Direcție?

Dl Bordei: Direcția care se ocupă cu amenajările străzilor.

Dl Iscoviciu: Bună ziua. Lucian Iscoviciu mă numesc, sunt de la

Direcția de Investiții, avem o săptămână și trei zile de când am făcut răspunsul deci, răspunsul, nu știu, e pe drum, noi am transmis răspunsul.

Dl Gheorghe: L-ați transmis la Serviciul Tehnic?

Dl Iscoviciu: Da.

Dl Gheorghe: Dl Bordei vă rog să mergeți la Serviciul Tehnic și să

vi-l ridicați.

Dl Bordei: N-am știut care este procedura. Vă mulțumesc frumos.

Dl Gheorghe: Este bine, învățăm toți.

Dl Bordei: Învățăm cu toții. Mulțumesc mult de tot.

Biroul Tehnic: Dar vi l-am dat, dl Bordei.

Dl Gheorghe: Mulțumesc și eu. Dacă mai sunt alte interpelări. D-na

Nicolescu.

D-na Nicolescu: În primul rând aș vrea să mulțumesc A.D.P.-ului pentru faptul că a rezolvat cu parcările din fața Grădiniței 210 și Direcției Economice pentru răspunsul la interpelare. O singură întrebare mai am, ce se întâmplă cu 214.634 mii lei cheltuieli neeligibile, ce reprezintă dacă poate să-mi spună cineva, din proiectul Parcul Drumul Taberei?

Dl Gheorghe: O să primiți răspunsul scris. Înțeleg că în momentul de față nu vă poate răspunde nimeni.

D-na Nicolescu: Probabil că nu mai sunt, că au văzut că a trecut

bugetul, da.

Dl Gheorghe: Urmărim răspunsul în scris. Alte interpelări dacă mai sunt? Da, vă rog.

D-na din sală: Bună ziua. Vreau să-l întreb pe dl Arhitect Șef ce s-a întâmplat cu părculețul care e vis-a-vis de magazinul Bila Drumul Taberei fiindcă se tot construiește acolo și s-a extins peste părculeț o lucrare, am înțeles că se va construi noul Auchan, poate ne poate spune dacă au avize, dacă au autorizații în acest sens?

Dl Gheorghe: Ok, am înțeles întrebarea, mulțumim. D-na din sală: Da, mulțumesc.

Dl Gheorghe: Răspunde dl consilier Avramescu.

Dl Avramescu: În primul rând, vreau să mulțumesc că în bugetul actual, la fel ca și în bugetele trecute există o sumă prevăzută la cultură, recreere, tineret care este disponibilă spre finanțare pentru organizațiile neguvernamentale dacă sunt interesate să depună proiecte, iar referitor la locul de joacă de la Auchan, nu am date la zi, dar din discuția de dinainte de a începe orice fel de lucrare acolo, situația era în felul următor: Auchan-ul și-a luat angajamentul să amenajeze și să întrețină locul de joacă din fața spațiului pe care l-a cumpărat și pe care îl amenajează ca sediu. Deci tot ce va fi în față este în sarcina asumată a Auchan-ului. În plus, în afară de ce au avut acolo mai au și o obligație de a planta câteva mii de copaci unde găsesc spații libere, pe baza avizului primit de la capitală. Avizul de mediu pe care l-au primit i-a obligat să facă și astfel de plantări, iar acele plantări se verifică, adică sunt cu raport la bucată. Dacă locul de joacă din fața investiției este afectat, în momentul în care se termină investiția va fi gata și locul de joacă, este una din obligațiile pe care și le-au asumat în momentul în care fac Auchan-ul acolo. Nu este doar un magazin Auchan, își mută și sediul în sectorul 6, ceea ce înseamnă că în momentul în care este gata vor plăti impozitele în sectorul 6, ceea ce este de bine pentru toată lumea.

Dl Gheorghe: Am înțeles.

D-na din sală: Dacă se poate. Să înțeleg că spațiul aparține A.D.P.-ului, nu aparține Auchan-ului. Deci, nu s-a extins ca și lucrare, nu aparține..., dar știți că părculețul acela era deja amenajat, era proaspăt amenajat și acum nu mai există nimic. Nu de ei, printr-un proiect anterior, nu de ei. Acum nu mai este nimic și noi unde să ne ducem copii fiindcă Parcul Drumul Taberei nu mai există, nu mai există... păi ce să aștept? Parcul Drumul Taberei în două luni? Consider că este o mare minciună, îmi pare rău.

Dl Gheorghe: Bine, mulțumim. Dacă nu mai sunt interpelări, vă mulțumesc pentru prezență și Da, vă rog, dar nu pe același subiect, da?

Dl din sală: Nu pe același subiect, ci pe subiectul pe care îl dezbatem de doi ani jumate, parcul „Spiridușilor” care deja acum ne bucurăm că dl Primar ne-a trimis odată cu impozitul și ceea ce urmează a se face din fondurile europene. Deci, Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, Râul Doamnei, 1 mai, se vor face, se vor pune camere de supraveghere, se vor moderniza parcările, trotuarele și bănuiesc că și parcul acesta „Spiridușilor” va fi înființat că a fost desființat acum 4 ani, că se vor aduce utilaje noi și s-au plantat 127 de pomi între care anul următor s-au tăiat dintre ei și au mai rămas decât 20 de pomi. Se părea că le merge bine. Dacă vă uitați pe blogul nostru Inițiativa Civică Tudor Vladimirescu, veți vedea de doi ani de zile cum ne luptăm ca cineva să facă ceva pentru copiii care se află la 20 de metri la Grădinița „Spiridușilor” și fiind în acest plan de buget cuprinși și noi... exact...

Dl Gheorghe: Aveți vreo întrebare concretă pentru vreunul din...?

Dl din sală: Da. Când intrăm și noi în posesia planului și când va începe lucrarea?

Dl Gheorghe: Vă rog să adresați o cerere scrisă pentru că momentan nu cred că vă poate răspunde cineva.

Dl din sală: Deja aceasta este făcută cred că, cu trei luni înainte.

Dl Gheorghe: Dl Avramescu.

Dl Avramescu: Pe fonduri europene sunt două proiecte de reabilitare urbană depuse în mandatul d-lui Poteraș care acum au intrat în implementare. O zonă din Drumul Taberei, cea care a fost expusă mai devreme, încă o zonă similară din Militari, amândouă au finanțare pe P.O.R., pe poli urbani de creștere. Proiectele presupun reabilitarea întregii zone, ceea ce înseamnă spații verzi, garduri, alei pietonale, străduțe, locuri de joacă, parcări. Tot ce înseamnă domeniul public dintre blocuri în acele perimetre descrise, se reabilitează integral pe fondurile venite pe P.O.R. pe un proiect mai vechi care acum intră în implementare.

Dl Gheorghe: Mulțumim. D-le, dacă aveți scurt o întrebare?

Dl din sală: Doresc să întreb...

Dl Gheorghe: Întrebați în scris dacă mai aveți alte întrebări. Am dat dreptul la o întrebare fiecărui cetățean care a venit suplimentar. Doamna, vă rog.

Dl din sală: Dl Avramescu nu a spus de parcul „Spiridușilor”, a vorbit la general de amenajare de spații.

Dl Gheorghe: Vă rog d-nă, dacă aveți o întrebare.

D-na din sală: Da, vă mulțumesc foarte mult. La ședința consiliului din 30 ianuarie, noi am prezentat din partea „Grupului Favorit” o interpelare. În cadrul ședinței, atât dl consilier Manuel Avramescu cât și în încheiere dl Secretar Gheorghe Floricică, au consemnat, au spus, există în procesul verbal, puteți să-l consultați, că vom primi un răspuns scris la întrebările solicitate. Am primit un răspuns, dar nu la cele două întrebări. Am dori să știm când vom primi totuși.

Dl Gheorghe: Să primiți mai clar?

D-na din sală: Nu, exact la cele două întrebări puse.

Dl Gheorghe: Am înțeles.

Dl Viceprimar: D-nă, ați depus atunci o solicitare în scris sau doar v-ați adresat verbal?

D-na din sală: Da bineînțeles, da bineînțeles. E depusă cu număr de înregistrare pe 28 încă, înainte, în ianuarie, deci nu este problemă, un răspuns am primit de la dl administrator public, dar nu la problemele la care s-a făcut referire, inclusiv menționate în procesul verbal al ședinței. Noi vrem să folosim răspunsurile dvs., vrem să mergem la R.A.D.E.F. și să venim în sprijinul primăriei și avem nevoie.

Dl Gheorghe: Mulțumesc. O să îl rog să mai verifice o dată întrebarea și să vedem dacă nu corespunde cu răspunsul.

D-na din sală: Mulțumim. Da, interpelarea. Eu am trimis astăzi membrilor comisiei care există la nivelul sectorului 6 dar, probabil a fost prea târziu, am vorbit cu o parte din dânșii înainte de ședință, nu au avut timp să deschidă, să vadă despre ce este vorba, da? Mulțumesc.

Dl Gheorghe: Mulțumesc, mulțumesc frumos.

Dl Bordei: D-le președinte.

Dl Gheorghe: Da.

Dl Bordei: S-a trimis răspunsul străzii Drenajului așa că o să-l găsesc

în....

Dl Gheorghe: Vedeți, deci, și-au făcut datoria.

Dl Bordei: Da, mulțumesc mult de tot.

Dl Gheorghe: Mulțumesc și eu. Declar ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR,


Iulian Gheorghe


Gheorghe Floricică

Întocmit: Alexe Georgiana Daniela Iscoviciu Micuța Udrea Cristina

Ră duță-Neagu Valentina Alexandra

10