Dl Secretar face prezența: Moisă Constantin are motivare, ne aduce la cunoștință că nu poate participa la ședința de astăzi, întrucât este plecat din țară. Petrea Gabriel, am înțeles că nu a avut timp să predea invitația deoarece a intervenit o stare neprevăzută în starea de sănătate. Tulugea Danil, de asemenea ne-a parvenit o hârtie din partea dânsului că din motive medicale nu poate participa astăzi la ședință. Din 27 de consilieri în funcție, 4 absenți, 23 sunt prezenți.

La primul punct al ordinei de zi avem a vă supune aprobării dvs. procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.03.2014. Procesul verbal a fost semnat de către președintele de ședință și de către Secretar.

Cine este pentru validarea procesului verbal al ședinței? Tehnicul, rugăm numărați.

Biroul Tehnic: 23 de voturi.

Dl Secretar: 23 de voturi pentru, procesul verbal a fost validat.

În continuare dau cuvântul d-lui președinte de ședință.

Dl Stan R.: Bună ziua. Vă mulțumesc pentru girul acordat de a fi președinte. La dosarul ședinței avem procesul verbal nr. 75/29.04.2014 încheiat între compartimentul de Asistență Tehnică a Consiliului Local și responsabilul pentru relația cu societatea civilă. Există la dosar. De asemenea avem o adresă către Consiliul Local că proiectele puse în discuție au fost afișate. A fost publicat în două ziare, în ziarul Bursa și în ziarul România Liberă.

O să vă propun ca manieră de vot, aprobarea proiectelor în integralitatea lor. Vă supun la vot. Cine este pentru?

Biroul Tehnic: 15 voturi pentru.

Dl Stan R.: 15 voturi pentru, 8 abțineri. Deci, proiectele vor fi aprobate în integralitatea lor, având în vedere că s-a aprobat conform votului.

Dați-mi voie să vă fac cunoscută Dispoziția Primarului nr. 2357/24.04.2014 care spune că:

„În temeiul dispozițiilor art. 39 alin. (1) și ale art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Primarul Sectorului 6, dispune:

Articol unic: Se convoacă Consiliul Local Sector 6 în ședință ordinară în data de 30.04.2014, ora 1700 în sala de ședințe a Primăriei Sectorului 6, situată în Calea Plevnei nr. 147-149.”

Vreau să menționez că toate proiectele de pe ordinea de zi au în spate expunerea de motive, raportul de specialitate și avizele comisiilor de care au nevoie.

Vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? În unanimitate a fost aprobată ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatoriilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții amenajări exterioare - amfiteatru în curtea Școlii cu clasele I - VIII nr. 198, Sector 6, București.

Așa cum am hotărât îl vom vota în integralitatea lui. Cine este împotrivă? Cine se abține? Cu 23 de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

La punctul 3 al ordinei de zi avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Amenajări exterioare - amfiteatru - în curtea Școlii cu clasele I-VIII nr. 198, Sector 6, București.

De asemenea, îl propun a fi, conform votului anterior, a fi aprobat în integralitate. Cine este împotrivă?

Dl Buznicea: Sunt discuții d-le președinte.

Dl Stan R.: Sunt discuții? Vă rog.

D-na Niculae: Am câteva întrebări sau mai degrabă nelămuriri. Există un deviz care are ca 692 mii lei, după care o anexă care are suma totală 667 mii lei. Care dintre cele două este cea corectă? Asta ar fi prima întrebare. A doua întrebare este: ce înseamnă cheltuieli neeligibile având în vedere că doar 600 mii lei sunt eligibile și cofinanțarea noastră ar trebui să fie de 2%, adică 30 mii lei? Aici, cofinanțarea este de 48 mii lei. Care ar fi suma totală a cheltuielilor neeligibile, având în vedere suma respectivă? Cum preconizați că vom plăti cheltuielile neeligibile și cheltuielile conexe ce vor apărea în urma acestui proiect? Și încă o întrebare: ultima dată a proiectului ar fi fost 16.04.2014 pentru depunere? Mulțumesc.

Dl Stan R.: Da. Cred că ar trebui inițiatorul acestui proiect să dea lămuriri pentru aceste întrebări. Din partea executivului, dl Dina.

Dl Dina: Mulțumesc. Din ceea ce știu, încep într-o ordine aleatoare cu răspunsurile. Există o derogare de la minister pentru depunere. Ea va fi pe data de 5. Termenul a fost extins până la data de 5 mai. Deci, din acest punct de vedere, încă este oportună aprobarea acestui proiect. Legat de celelalte aspecte sesizate, în proiect există la nivelul studiului anterior aprobat, există toată partea de deviz, așa cum cere H.G. nr. 28. Acolo sunt detaliate toate categoriile de cheltuieli, iar proiectul, așa cum este el formulat a preluat datele din studiul de fezabilitate, din indicatorii tehnico-economici anterior aprobați de consiliu. Vă mulțumesc.

D-na Niculae: Și răspunsul la cheltuieli neeligibile? Nu am înțeles exact. Care sunt cheltuielile neeligibile, având în vedere că eligibile sunt 600 mii lei? Mulțumesc.

Dl Dina: Nu știu să vă spun pe de rost. Sunt, repet, în studiu de fezabilitate, în deviz, sunt o serie întreagă de cheltuieli care, conform ghidului solicitantului, se pare că nu sunt eligibile. Așa a fost întocmit de proiectant și se pare că, o serie de cheltuieli de acolo, diferența pe care ați menționat-o sunt neeligibile, iar Consiliul Local, ca să poată să aplice, atunci trebuie să avem această hotărâre, prin care și cheltuielile neeligibile și conexe sunt asumate. Este o formulare standard, iar acesta se regăsește în toate proiectele la care Consiliul Local a aplicat și anterior, pe P.O.R. și mai avem încă vreo 8-9 proiecte de acest gen. Deci, trebuie să ne asumăm aceste cheltuieli.

Dl Stan R.: Bun. Dacă nu mai sunt discuții.Vă rog, dl consilier.

Dl Buznicea: Sunt perfect de acord cu dl administrator vis-a-vis de ceea ce înseamnă extinderea termenului, dar am rugămintea ca în proiectul de hotărâre să fie modificată acea dată de 16.04 conform prelungirii care a fost acordată de minister așa cum spune dumnealui până la data de 5 mai, dar să apară modificarea respectivă ca să respectăm această procedură. Și tot nu am înțeles până la urmă care este valoarea totală a proiectului, pentru că sunt date mai multe cifre. Nu suntem împotrivă, vrem ca acest proiect să treacă, dar vrem să treacă corect întocmit pentru ca atunci când cineva citește să știe la ce se raportează.

Dl Dina: Solicitarea către Consiliul Local este să aprobe acest proiect de hotărâre așa cum a fost el depus. Vă mulțumim.

Dl Buznicea: Sunt două cifre. Care este cea corectă, 667 sau 692 mii, ca să știm la ce ne raportăm?

Dl Stan R.: Așa cum se poate vedea la articolul 2, 667 mii.

Dl Buznicea: D-le președinte, având în vedere ambiguitatea acestor chestiuni pe care le considerăm absolut normale să le cunoaștem, cerem să fie menționat faptul că grupul P.D.-L. se va abține la votarea acestui proiect de hotărâre. Am fi vrut să-l trecem, de aceea am fost de acord cu studiul de fezabilitate, dar în măsura în care nu putem primi niște răspunsuri concrete legate de cifre, matematică pură deci, nu filosofie, este greu să fim pentru.

Dl Stan R.: Deci, proiectul așa a fost înaintat spre aprobare consiliului, iar pentru detalii, putem obține detalii de la inițiator.

Dl Eftimie: D-le președinte, dar nu considerați că era normal ca inițiatorul să fie prezent în sală să ne dea lămuririle necesare? Ar trebui să fie grija inițiatorului asta.

Vă supun votului și acest proiect. Vă rog.

D-na Neacșu: Îmi cer scuze pentru întârziere și pentru faptul că poate problema pe care vreau să o ridic a fost discutată anterior venirii mele, dar vreau să subliniez tuturor colegilor consilieri următorul aspect. Este pentru prima dată când pe Planul Operațional Regional există posibilitatea ca o unitate de învățământ să depună proiect ca aplicat. Se tot vorbește aici de inițiator. În cazul de față inițiatorul acestui proiect, nu cel care a inițiat hotărârea de consiliu local, inițiatorul proiectului, că despre el vorbim, este o unitate de învățământ. Faptul că, directorul nu a știut, nu a fost invitat aici de față, nu ne împiedică pe noi să acordăm credit acestei cereri de finanțare prin hotărârea pe care o adoptăm astăzi. Eu vreau să vă spun că pentru acest proiect s-a muncit foarte mult, este un proiect pilot care cred că ar merita să fie multiplicat și în alte unități de învățământ și trebuie să apreciem efortul unei unități școlare de a se angrena într-un asemenea proiect, mai ales că este finanțat, știm foarte bine, din fonduri europene. Sunt sigură că dacă inițiatorul ar fi fost aici de față, ar fi furnizat toate explicațiile necesare. Faptul că nu se găsește aici, nu ne împiedică pe noi să dăm credit acestui proiect și adresez în acest sens rugăminte colegilor pentru că, știm foarte bine că el urmând să fie depus mai departe, va trece prin diverse filtre. Dacă se va dovedi că într-adevăr există anumite vicii de conținut în proiect, cu siguranță el nu va fi admis pe mai departe, dar pentru a încuraja demersul școlilor în a depune asemenea inițiative, eu rog colegii să se mai gândească și poate, eventual, să acorde girul lor de încredere, unei școli. Vă mulțumesc frumos.

Dl Stan R.: Da, vă mulțumesc. Doresc să fac precizarea că în momentul de față sunt 24 de consilieri. Vă rog, dl Buznicea.

Dl Buznicea: N-aș vrea să o supăr pe colega noastră, d-na consilier Neacșu, nu suntem împotriva unei astfel de chestiuni, vrem doar ca ea să fie făcută corect. Ce putem spune în momentul în care probabil, acele filtre despre care ne-a vorbit domnia sa, vor da înapoi proiectul și ne vor întreba cum de am votat un proiect care are două sau mai multe valori pentru un singur proiect. Este singura chestiune pe care o ridicăm. Am fost de acord fără absolut niciun fel de problemă cu studiul de fezabilitate pentru că era absolut necesar pentru ca acest proiect să poată fi aprobat, dar în condițiile în care este întocmit acum, nu se poate. Nu este rea voință, nu este luptă politică, dar chiar ar trebui să fie întocmit corect. Mulțumesc.

Dl Stan R.: Cu plăcere. Vă supun la vot în consecință și acest proiect. Cine este împotrivă? Cine se abține? 15 voturi pentru. Proiectul a fost validat.

Următorul proiect pe ordinea de zi la punctul 4 este proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014.

Îl supun votului dvs. în integralitatea lui. Sunt discuții? Scuze, este prima ședință.

D-na Nicolescu: Tocmai de asta ne opunem să votăm în integralitate că nu se poate vota rectificarea bugetară dintr-o singură dată în integralitate.

În primul rând, o chestiune de nuanță. Am văzut că departamentul economic a ținut cont, avem în roșu modificările numai că, mă refeream la cu totul altceva și sper, am vorbit și cu dl Manolache înainte, dar mai spun o dată și sper să se înțeleagă, vreau în anexe sumele care apar în plus sau în minus să fie evidențiate, nu să se scrie cu roșu în proiectul de hotărâre, că nu asta e ideea.

Mă bucur că la punctul 3, la sfârșitul creditelor interne, a fost trecută suma de 105.000 lei că dacă vă aduceți aminte de la ședința de rectificare bugetară, când a fost trecut 40.000, eu am spus că de fapt rectificarea bugetară trebuia făcută pe 105.000. Acum s-a văzut, s-a făcut pe 105.000, acum este în regulă. Noi însă, vreau să consemnați acest lucru, P.D.-L.-ul nu votează, se abține la vot, am arătat departamentului economic, sunt neconcorndanțe. De exemplu, vă dau un exemplu, între Anexa 1 și Anexa 1a, în Anexa 1 nu avem nimic la lucrări noi, în anexa 1 a avem 89.935, cum de altfel cred că este și corect, dar cred, nu pot să fiu sigură pentru că nu am...pardon, la lucrări mai avem 56.272 la Anexa 1 a, iar la Anexa 1 nu avem deloc și pentru alte neconcordanțe ne abținem de la vot, de la rectificarea bugetară și vă rog să consemnați lucrul ăsta, P.D.-L.-ul se abține la vot.

Dl Stan R.: S-a consemnat.

D-na Nicolescu: O să comunic departamentului economic și o să verifice și dânșii.

Dl Stan R.: La acest proiect de hotărâre avem un amendament la bugetul A.D.P.D.U., obiectivul lucrări de amenajare depozit material antiderapant de la cap. 84.02. „poziția de lucrări noi” își schimbă denumirea în „construcție depozit material antiderapant tip șopron” și se mută în cadrul aceluiași capitol la „poziția C. Alte cheltuieli de investiții litera b)”.

Cu acest amendament din partea inițiatorului, vă supun la vot acest proiect. Cine este împotrivă?

Biroul Tehnic: 2 voturi împotrivă.

Dl Stan R.: Cine se abține?

Biroul Tehnic: 6.

Dl Stan R.: Cu 16 voturi pentru, este aprobat proiectul.

La punctul 5 al ordinei de zi avem: proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 1 ale Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014.

Dacă nu sunt discuții, vă supun votului. Cine este împotrivă?

D-na Nicolescu: Nu, nu. Sunt discuții.

Dl Stan R.: Sunt discuții.Vă rog, d-na consilier.

D-na Nicolescu: Același lucru, ne abținem de la vot și rog să fie consemnat că n-am votat. De data asta avem niște neconcordanțe, eu zic că sunt niște greșeli de calculator până la un punct, dar există și o sumă care este greșită și pe anexe și în proiectul de buget. În condițiile astea, deci respectiv la veniturile trimestriale de la prevederi o dată și mai avem bineînțeles la indicatori, că au făcute pe cifrele astea, iar la contul de execuție privind instituțiile publice finanțate, din greșeală cred eu, s-au luat devizurile anuale egale cu cele trimestriale. Nu este corect, trebuiau cele trimestriale de la pagina, n-aș ști să vă spun ce pagină, contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții avem în prevederi de 86.648, prevederi trimestriale 86.648, de fapt sunt 36.077 și toată coloana este greșită, asta este greșeală de calculator, pentru că în anexe este corect, numai că avem undeva la venituri greșit și-n anexe. I-am arătat la fel d-lui Manolache, se va face rectificarea, noi ne abținem de la vot.

Dl Stan R.: Mai sunt discuții? Vă supun votului și acest proiect. Cine este împotrivă?

Biroul Tehnic: 2 voturi împotrivă.

Dl Stan R.: Cine se abține?

Dl Secretar: 5 abțineri.

Biroul Tehnic: Dl Eftimie votați?

Dl Eftimie: Pentru.

Biroul Tehnic: A, mă scuzați, 5 abțineri.

Dl Stan R.: Deci, cu 17 voturi pentru proiectul a fost adoptat.

La punctul 6, pe ordinea de zi, avem: proiect de hotărâre privind aprobarea

restructurării împrumutului intern contractat în data de 24.07.2009 de la B.C.R. S.A. în baza contractului de credit nr. DM 38/24.07.2009.

Sunt discuții, dacă sunt discuții?

Vă propun spre a fi votat acest proiect.

Cine este împotrivă?

Biroul Tehnic: 6 împotrivă.

Dl Stan R.: 6 împotrivă. Cine se abține?

Biroul Tehnic: Deci, 5 împotrivă și 2 abțineri.

Dl Stan R.: Cu 17 voturi pentru.

Dl Buznicea: Nu ar trebui să supuneți să vedem și noi mâinile sus? Așa din calcule pot ieși.

Dl Secretar: Păi le-a numărat tehnicul.

Dl Buznicea: Nici măcar nu s-a supus la vot. S-a supus la vot doar „împotrivă și abțineri”. „Pentru” au fost trecute pe bază de algoritm matematic, mâinile nu le-am văzut pe sus.

Dl Stan R: Cine este pentru?

Biroul Tehnic: Dl Tănăsuică votați?

Dl Tănăsuică: Da.

Dl Stan R.: Se subînțelege că dacă nu sunt împotrivă și nu se abțin...

Dl Secretar: A spus pentru.

Dl Tănăsuică: Am votat pentru.

Biroul Tehnic: 16.

Dl Buznicea: Iată că nu sunt 17.

Biroul Tehnic: A ieșit dl Avramescu?

Dl Stan R.: Nu, nu a ieșit dl Stan, este în sală. Dl Avramescu nu este în sală. Cu 16 voturi pentru.

Dl Buznicea: Să îmi iertați insistența, dar dă eroare.

Dl Secretar: Nicio problemă.

Dl Stan R.: Da. La punctul 7 pe ordinea de zi, avem: proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuințe realizate în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuși”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere.

Dacă sunt discuții? Atunci, vă propun, vă solicit votul.

Cine este împotrivă? Nimeni.

Cine se abține? Nimeni.

Cine este pentru? Cu 23 de voturi pentru, dl Avramescu Manuel nu este în

sală.

La punctul 8 pe ordinea de zi, avem: proiect de hotărâre privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora în anul școlar 2013 - 2014 pentru elevii

cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6.

Dacă sunt discuții? Vă supun votului proiectul de hotărâre.

Cine este împotrivă? Nimeni.

Cine se abține? Nimeni.

Cine este pentru? Cu 23 de voturi pentru și acest proiect a fost adoptat.

La punctul 9 pe ordinea de zi avem: proiect de hotărâre privind măsuri de

îmbunătățire a colectării impozitelor și taxelor locale de la contribuabilii care utilizează domeniul public/privat aflat în administrarea instituțiilor de interes public din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6.

Aici avem un amendament la Art. 1: “Contribuabilii care urmează să încheie contracte în temeiul cărora vor utiliza domeniul public/privat și/sau vor efectua fapte de comerț pe terenuri și/sau clădiri aflate în administrarea instituțiilor de interes public din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6, la încheierea contractului vor prezenta instituției publice cocontractante, certificatul de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor creanțelor”, varianta care este trecută în proiectul de hotărâre este “achitarea tuturor creanțelor aferente anilor fiscali precedenți datorate bugetului local al Sectorului 6” și amendamentul face referire la înlocuirea sintagmei “aferente anilor fiscali precedenți” cu “creanțelor exigibile”.

Dacă sunt discuții? Vă supun votului Art. 1, cu amendamentul respectiv. Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este pentru? 23 de voturi pentru.

Vă supun votului Art. 2. Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este pentru? Și Art. 2 a trecut cu 23 de voturi.

Art. 3. Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este pentru? 23 de voturi a fost aprobat și Art. 3.

Art. 4. Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este pentru? 23 de voturi.

Art 5. Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este pentru? 23 de voturi.

Acum vă propun votului proiectul în integralitatea lui. Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este pentru? Cu 23 de voturi și acest proiect a fost adoptat.

La punctul 10 pe ordinea de zi, întrebări și interpelări.

Vă rog.

Dl Bordei: D-le președinte, în luna februarie am cerut executivului explicație cu privire la starea străzii Drenajului, dat fiind faptul că cetățenii de acolo au semnalat că sunt uitați de Primăria Sectorului 6. Am primit răspunsul în care se stipulează că în funcție de bani și de alte posibilități se va ține cont de acest lucru. Oamenii sunt nemulțumiți pentru că, în iunie 2004 au făcut în scris, sesizare, Primăriei Sectorului 6 și li s-a răspuns cam același lucru. Cetățenii de acolo cer să aibă acces la dosarul străzii Drenajului, motiv pentru care vă cer să îmi dați în scris data când reprezentantul cetățenilor din strada Drenajului va putea să aibă dosarul din arhiva tehnică a primăriei privind această stradă.

O altă problemă, am fost sesizat de cetățenii din zona străzii Vlădeasa, undeva la capătul tramvaiului 41, deci, este vorba de strada Vlădeasa nr. 6, bloc C74. Acolo reprezentanții A.D.P.D.U. Sector 6 au tăiat 2 copaci foarte sănătoși. Am fost și eu chiar în ziua respectivă acolo, într-adevăr așa au stat lucrurile. Mai mult decât atât, au toaletat pomi numai în perimetrul blocului C74. Oamenii au cerut să fie toaletați pomii de pe întreaga stradă, li s-a spus că asta este dipoziția de la dl director Vârlan.

Vreau și eu un răspuns în scris la procedura legală prin care s-a luat această decizie. Vă mulțumesc.

Dl Stan R.: Legat de prima problemă pe care ați sesizat-o, dosarul poate fi consultat la Direcția de Investiții, nu îl avem noi la dispoziție.

Dl Bordei: Este vorba de arhiva tehnică în care, după cum dumnealor spun, există dosarul străzii Drenajului, unde acolo sunt inserate lucrările care de-a lungul timpului au fost executate la această stradă.

Dl Stan R.: Tot la Serviciul Investiții.

Dl Bordei: Bun... la Serviciul Investiții.

Dl Stan R.: Iar legat de cea de-a doua problemă...

Dl Bordei: Cu toaletarea și cu faptul că 2 pomi sănătoși, i-am văzut chiar în ziua respectivă. Eu trebuie să le răspund cetățenilor. Eu nu sunt decât cutia de rezonanță a cetățenilor.

Dl Stan R: Vom transmite solicitarea dvs. A.D.P.D.U. Sector 6 și vi se va da un răspuns scris.

Dl Bordei: Vreau răspuns, am înțeles de la investiții, mă rog, de la cei care au răspunderea aceasta pentru data când li se va pune cetățenilor dosarul de pe stada Drenajului, că sunt niște suspiciuni, pentru că și în 2004 li s-a spus că în trimestrul 2 va fi rezolvată și tot așa.

Dl Stan R.: În zi de audiență se poate pune dosarul la dispoziție pentru a

fi consultat.

Dl Bordei: Da, vreau un răspuns în scris și în funcție de asta să știu să spun la oameni.

Dl Stan R.: Vă mulțumesc. Declar ședința închisă. O seară plăcută.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR,


Robert Stan


Gheorghe Floricică

Întocmit: Alexe Georgiana Daniela Iscoviciu Micuța Udrea Cristina

Ră duță-Neagu Valentina Alexandra

9