Dl Secretar face prezența: Enache Adrian Nicolae este motivat, are hârtiuță aici. Nu poate participa la ședință deoarece este plecat din București. Stan Sorin Cristian are motivare. Nu poate participa la ședință deoarece este plecat din țară. Tulugea Danil nu poate participa din cauza unor motive medicale. Deci, din 27 de consilieri în funcție, 3 absenți motivat și 2 care spun colegii dumnealor că întârzie puțin. Deci, din 27 fără 5, 22 prezenți.

La primul punct al ordinii de zi avem a vă supune aprobării dvs. procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.04.2014. Procesul verbal a fost semnat de președintele de ședință și de Secretar. Cine este pentru validarea procesului verbal? Tehnicul?

Biroulul Tehnic: Dl Orhei, votați?

Dl Orhei: Am votat.

Biroul Tehnic: Unanimitate.

Dl Secretar: Deci, în unanimitate procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.04.2014 a fost validat.

În continuare dau cuvântul d-lui președinte de ședință pentru continuarea lucrărilor.

D-na Nicolescu: Aș vrea să avem o intervenție, noi, cei de la grupul P.D.-L.. Este o declarație mai mult politică. Grupul nostru salută înțelegerea de la nivel național între P.N.L. și P.D.-L. și înțelegerea de colaborare și apoi de fuziune între cele două partide. În acest sens, așteptăm din partea colegilor liberali o invitație la discuții, să fim printre primele primării care dau semnalul acestei colaborări și eu sper că va fi un exemplu la nivel național colaborarea noastră cu colegii liberali.

Dl Stan R.: Bun. La dosarul ședinței avem adresa nr. 78/28.05.2014, a Compartimentului Asistență Tehnică, prin care acestea au fost urcate pe site-ul Primăriei și au fost și comunicate la panoul de afișare al Primăriei și nu s-au înregistrat propuneri, sugestii sau recomandări din partea societății civile. De asemenea, procesul verbal nr. 77, în care sunt enumerate aceste proiecte, au fost verificate pe site și afișate și dați-mi voie să vă fac cunoscută Dispoziția nr. 2922/23.05.2014 a Primarului Sectorului 6, care spune că:

Se convoacă Consiliul Local Sector 6 în ședință ordinară în data de 29.05.2014, ora 1700

în sala de ședințe a Primăriei Sectorului 6, situată în Calea Plevnei nr. 147-149, având următoarea ordine de zi.

O să vă solicit atenția privind votarea tuturor proiectelor de pe ordinea de zi în integralitatea lor, în cazul în care nu sunt discuții. Cine este pentru? În unanimitate.

Dl Viceprimar: Înainte de a supune la vot ordinea de zi, trebuie să anunț că se va retrage punctul 2 de pe ordinea de zi și se vor vota proiectele fără acest punct.

Dl Stan R.: Vreau să fac mențiunea că ședința a fost publicată în două ziare, în Evenimentul Zilei și Libertatea și că toate proiectele au în spate expunere de motive, raport de specialitate, avizul comisiilor de care are nevoie fiecare proiect în parte. În cazul ăsta, la punctul 3 al ordinii de zi avem:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6.

Sunt discuții? Cine este împotrivă? Nimeni. Cine se abține? Cine este pentru? În unanimitate.

La punctul 3, a devenit 3 pe ordinea de zi avem:

Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Avizul Tehnic și Planul de regulament anexă la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 76 din 31.03.2014 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Drum Valea Cricovului nr. 13 -19”.

Sunt discuții? Îl supun la vot. Cine este împotrivă? Nimeni. Cine se abține? Nimeni. Cine este pentru? Unanimitate.

La punctul 4 al ordinii de zi avem:

Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării și cofinanțării necesare proiectului „EVA - Evoluție Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piața muncii”, ID

125842.

Sunt discuții? Cine este împotrivă? Nimeni. Cine se abține? Nimeni. În consecință, toată lumea e pentru, unanimitate.

La punctul 5 al ordinii de zi avem:

Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării și cofinanțării necesare proiectului „ȘANSA-Sprijin pentru autocunoaștere și autodepășire a situației de vulnerabilitate”, ID 142962.

Sunt discuții? Cine este împotrivă? Nimeni. Cine se abține? Nimeni. În consecință, proiectul a trecut cu unanimitate.

La punctul 6 al ordinii de zi avem “Întrebări și interpelări”.

Biroul Tehnic: Nu avem.

Dl Stan R.: Vă mulțumesc, ședința s-a închieiat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR,


Robert Stan


Gheorghe Floricică

Întocmit: Alexe Georgiana Daniela Iscoviciu Micuța Udrea Cristina

Răduță -Neagu Valentina Alexandra