Dl Secretar face prezența: Din cei 27 consilieri în funcție, 27 prezenți. La primul punct al ordinei de zi avem a vă supune dvs. spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din 10.07.2014 și după aceea al ședinței extraordinare din 24.07.2014. Mai întâi procesul din 10.07.2014. Este semnat de Secretar și de președintele de ședință. Cine este pentru validarea acestui proces verbal?

Biroul Tehnic: D-na Niculae, votați?

Dl Secretar: Procesul verbal al ședinței din 10.07.2014.

D-na Niculae: Nu.

Biroul Tehnic: 26 pentru.

Dl Secretar: Împotrivă? Se abține? O abținere. Deci, cu 26 de voturi pentru și o abținere, procesul verbal al ședinței din 10 iulie a fost validat. Procesul verbal din 24.07.2014 al ședinței extraordinare. Procesul verbal este semnat de Secretar și de președintele de ședință. Cine este pentru validarea acestui proces verbal?

Biroul Tehnic: D-na Iacobescu, votați?

D-na Iacobescu: Mă abțin.

Biroul Tehnic: Dl Orhei, votați?

Dl Orhei: Am votat.

Biroul Tehnic: 25 pentru și 2 abțineri.

Dl Secretar: 2 abțineri. D-na Iacobescu și d-na Niculae. Deci, cu 25 de voturi și procesul verbal al ședinței extraordinare din 24.07.2014 a fost validat. Vă mulțumim. Dăm cuvântul în continuare d-lui președinte pentru continuarea lucrărilor consiliului.

Dl Moisă: Bună seara, stimați colegi. Ședința de astăzi a fost convocată prin dispoziția d-lui Primar nr. 4301/22.08.2014 și a fost publicată, conform reglementărilor în vigoare. Aș vrea să întreb dacă este vreun reprezentant al presei în sală. Da, să ne spuneți de unde.

D-na Cernat: Ludmila Cernat de la B365.ro.

Dl Moisă: Da, mulțumim. Pe de altă parte, îi rog pe cei prezenți, participanți la ședință, să respectăm regulamentul ședințelor de Consiliu Local, în sensul că, nu pot lua parte la dezbateri, nu pot face fotografii, nu pot filma. Cu această precizare, aș vrea să le spun colegilor mei, că înțeleg că avem și 2 oaspeți de peste hotare în sală și dacă putem să rezolvăm fără să procedăm ca în Parlamentul Macedoniei, să ne luăm la bătaie, ar fi foarte bine. Vă mulțumesc frumos. La solicitarea unanimă a celor prezenți, dintre colegii consilieri, vreau să vă propun aceeași modalitate ca la ședințele trecute, în sensul că, dacă nu sunt discuții generale să trecem la votarea proiectelor în ansamblul lor. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate adoptăm această procedură.

Primul proiect de hotărâre, după cele privind procesele verbale, este proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2014.

Sunt discuții generale? Dacă nu sunt discuții generale supun dezbaterii proiectul în ansamblul său. Este cineva împotrivă? Dl consilier Buznicea, discuții generale.

Dl Buznicea: Vă mulțumesc frumos, dl președinte. Având în vedere că execuția bugetară pe trimestrul 2 conține o mulțime de cheltuieli cu care grupul de consilieri ai P.D.-L nu a fost de acord la momentul respectiv, considerăm că nu putem fi de acord nici cu aprobarea execuției bugetare a acestui trimestru, drept pentru care, grupul de consileri P.D.-L se va abține și de la această....

Dl Moisă: Da, mulțumesc dl consilier. Deci, este cineva împotrivă? Nu. Abțineri? Câte abțineri? Avem 5 abțineri, cum a precizat dl Buznicea, grupul de consilieri P.D.-L și restul sunt., pardon 6.

Biroul Tehnic: 6.

Dl Tulugea: Memorie, un pic, păi, dl Buznicea a făcut o declarație, a

spus ceva.

Dl Moisă: A spus că se abține.

Dl Tulugea: Tot grupul.

Dl Moisă: Tot grupul, da, asta am vrut și atunci tot grupul, dl Buznicea, cât sunt, 6 consilieri?

Dl Buznicea: 6.

Dl Moisă: Deci, cu celelalte voturi pentru, cu 21 de voturi pentru,

proiectul a fost adoptat. Vă mulțumesc.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea restructurării împrumutului intern contractat în data de 02.09.2005 de la B.C.R. S.A. în baza contractului de credit nr. 9PJ/02.09.2005.

Dacă sunt discuții? Dl Buznicea, vă rog.

Dl Buznicea: Vă mulțumesc frumos, d-le președinte. Din punctul nostru de vedere consemnăm că U.S.L. funcționează extraordinar de bine în continuare, drept pentru care, având în vedere că P.S.D. este oponentul nostru politic declarăm acum că ne vom abține pe linie la tot ce înseamnă proiect de hotârâre în această ședință ca semn de protest.

Dl Moisă: Da, vă mulțumesc că ați făcut această precizare. Vreau și eu să vă fac o precizare amicală. De astăzi sau nu știu dacă s-a publicat în Monitor, de astăzi sau de mâine intră în vigoare Ordonanța Guvernului privind alegerea partidului și partidelor din care vreți să faceți parte așa că, sigur este opțiunea dvs..

Dl Buznicea: La P.D.-L ușile sunt închise, vă rog frumos.

Dl Moisă: Am înțeles. Speram că, măcar pentru prieteni vechi, dar atunci suntem profund dezamăgiți.

Dl Viceprimar: Haideți să ne menținem comentarile pe ordinea de zi

și să...

Dl Moisă: Da, parcă mi-a fost greu să mă abțin să nu îi răspund d-lui

Buznicea.

Deci, este cineva împotriva acestui proiect de hotărâre? Deci, supun proiectul de hotârâre în ansamblul său. Este cineva împotrivă? Nu. Abțineri? 6. Voturi pentru? 21. Proiectul a fost adoptat.

Mai departe, proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a

unui lot de locuințe realizate în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuși”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere.

Înainte de a trece aici fac precizarea că toate proiectele de pe ordinea de zi au rapoartele, avizele comisiilor de specialitate.

Discuții generale?

Nu sunt. Supun proiectul votului dvs. în ansamblul său.

Cine este împotrivă? Nu este nimeni. Abțineri? 6. Pentru? Deci, cu 21 de voturi pentru proiectul a fost adoptat.

La punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București a emiterii unei hotărâri prin care terenul situat între Secția 25 Poliție și Școala Gimnazială nr. 279 să treacă din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului București și în administrarea Sectorului 6 în vederea utilizării acestuia ca drum public (alee pietonală).

Discuții generale? Nu sunt.

Dl Eftimie: D-le președinte, dacă îmi permiteți.

Dl Moisă: Vă rog...m-am...

Dl Eftimie: La acest proiect, l-am mai discutat, rugămintea ar fi, dacă executivul ar trimite o adresă către Poliția Capitalei și să nu mai așteptăm Ordonanța Guvernului că o să dureze foarte mult, să putem ca la 15 septembrie să deschidem această alee. Primăria cu Poliția Capitalei poate să facă aleea aceasta până pe 15 septembrie, să nu mai așteptăm. Ea va fi aprobată oricum, eu cunosc foarte bine situația de acolo, nu are rost să așteptăm atâtea demersuri când putem să o facem de comun acord cu Poliția Capitalei această alee pietonală. Asta este rugămintea mea.

Dl Viceprimar: Dacă dvs. dați o soluție legală prin care A.D.P. Sector 6 poate amenaja un teren care nu este în proprietate, cu mare plăcere.

Dl Eftimie: Cu acordul Poliției Capitalei care este titular de drept acum și Ministerul Învățământului, se poate.

Dl Viceprimar: Titularul de drept este Ministerul de Interne, nu Poliția Capitalei așa că, nu se poate.

Dl Eftimie: Este dată, d-le Viceprimar, eu cunosc foarte bine că eu am făcut demersurile. Este dată, da, pentru Poliția Capitalei, ăsta a fost al Ministerului Învățământului, l-a luat la Ministerul de Interne, nu e mare lucru să ... se poate face acea alee, o să așteptăm 5 ani. Mai trec două mandate.

Cetățean din sală: Poliția Capitalei este de acord. Am dat d-lui Viceprimar hârtia prin care poliția Capitalei este de acord cu această alee pietonală.

Dl Viceprimar: Dar totuși, nouă ne trebuie niște documente din care

să reiasă...

Cetățean din sală: Poliția Capitalei a fost de acord și au înaintat forurilor superioare.

Dl Moisă: Da, stimate invitat, vă rugăm frumos, deci, vă rog să păstrăm disciplina. Din ce știu eu, dl consilier, aici este vorba de proprietatea publică a statului, care este proprietar Ministerul de Interne ca reprezentant al statului care are un protocol cu Inspectoratul General al Poliției Municipiului București pentru acel teren. Deci, Inspectoratul General este numai administrator, proprietar, este statul prin Ministerul de Interne și dl Secretar a studiat această problemă, este lăudabilă solicitarea dvs. și ar fi bine și sunt convins că se va rezolva, dar nu putem trece la acte că se poate întâmpla orice accident și în Consiliul General și peste tot și să se facă ceva care este ilegal, că organele atât așteaptă, să zicem. Vă mulțumesc.

Dl Orhei: D-le președinte.

Dl Moisă: Da, d-le Orhei.

Dl Orhei: Trebuie să înțelegem că suntem oameni, da? Dacă vrem să facem ceva să ajutăm niște oameni, hai să-i ajutăm, dacă nu, așteptăm hârtii. Mulțumesc.

Dl Moisă: Mulțumesc. Am vrut să fac o prioritizare, dar nu știu ce să spun, că suntem mai întâi oameni sau cetățeni care respectă legile. Îi dau cuvântul d-lui consilier Avramescu.

Dl Avramescu: Mulțumesc. Și dvs. și dl Eftimie și dl Orhei aveți dreptate. Din păcate la ce se referă doleanța și inițiativa este una, pe partea economică regulile sunt altele. Ca să poți să cheltui o sumă de bani, exemplul de la Favorit, trebuie să ai respectivul imobil în proprietate sau în administrare. Nu se poate în proprietate, se poate în administrare, altfel peste 6 luni, peste un an, peste doi, la verificarea cheltuielilor, se constată că toate sumele cheltuite pe o proprietate unde nu ești administrator sau proprietar, sunt considerate ilegal cheltuite și trebuie recuperate. Este regula pe parte economică pentru administrațiile publice locale. Nu poate fi ocolită, nu poate fi îndoită, trebuie să fie respectată. Din cauza aceasta nu putem facem noi investiții în Ilfov sau Ilfovul în București, de asta nu pot eu să amenajez o stradă în sectorul 5 chiar dacă sunt vecin cu 5, și așa mai departe. Astea sunt regulile. Bunăvoință există, dar trebuie respectate, altfel, nu este o problemă de semnătură, este o problemă de legalitate.

Dl Moisă: Mulțumesc dl consilier. Acestea fiind zise supun proiectul de hotărâre în ansamblul său la vot.

Este cineva împotrivă? Abțineri? 6. Pentru? Restul de 21 voturi. Deci, cu 21 de voturi pentru, a trecut și acest proiect de hotărâre.

Aplauze din sală.

Dl Moisă: Mulțumim frumos că aceste momente nu sunt foarte dese, să fim aplaudați.

Următorul proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului contractului cadru de asociere în participație pe care îl încheie Administrația Piețelor Sector 6.

Discuții generale? Nu sunt. Supun proiectul în ansamblul său. Este cineva împotrivă? Abțineri? 6. Voturi pentru? 21 voturi. Deci, proiectul a fost adoptat cu 21 de voturi pentru.

Următorul proiect de hotărâre este: proiect de hotărâre privind aprobarea implementării și cofinanțării, în calitate de partener, necesare proiectului „Respect și șanse egale pentru femei”, ID 125516.

Discuții? D-na consilier Nicolescu.

D-na Nicolescu: Deci, am văzut că este un proiect depus spre finanțare de Fundația Estuar. Ni se cere cofinanțarea proiectului care este în valoare de..., ni se cer lichidități cash-flow de 1.904.602 lei, lichidități destul de mari dacă luăm pe toate cele trei proiecte și aici aș vrea să aud și eu, până discutăm de proiectul ăsta, în general, o discuție de la departamentul economic, dacă noi dispunem de lichiditățile acestea, pentru că mai înainte s-a aprobat un proiect de împrumut și la aprobarea proiectului de împrumut spunem noi, cu reabilitare blocuri, cu reabilitare șosea, eu nu știu în buget să fie prins așa ceva, nu s-a suplimentat suma pentru reabilitare de blocuri, împrumutul se restructurează pentru blocuri, dar văd că apare la cofinanțare că trebuie să asigurăm cash-flow-ul pentru trei proiecte pe asistență socială. Asta ar fi o întrebare la care vreau să mi se răspundă, iar a doua, aici aș vrea domnul Director de la Asistență Socială să-mi spună, acum ni se cere aprobarea pentru acest proiect, în schimb pe site-ul Direcției de Asistență Socială, din 26 iunie, apare o invitație de participare la procedura de închiriere pentru Centrul pilot pe care noi trebuie să-l aprobăm astăzi în hotărâre de consiliu. Era dl Director sau toată lumea atât de sigură că noi o să aprobăm suma asta, că avem de unde, că putem? Tot pentru Direcție, după mine sunt multe cheltuieli care nu se justifică, dar una dintre ele este pentru 5000 de ghiduri asta se intră pe sub activități, pe subcontractare, 5000 de ghiduri pentru promovarea Egalității de gen și etnie care trebuie distribuite funcționarilor din cadrul administrației locale. Cred că mai eficient ar fi fost aici să intrăm pe niște cursuri de instruire, decât să facem ghiduri prin care să-i învățăm să se comporte cu aceste persoane. Asta este o părere

proprie și asta este ideea pentru care nici nu se aprobă toate cele trei proiecte pentru că știu în ce dificultate financiară este primăria și nu cred că era cazul să intrăm pe astfel de proiecte acum. Eu înțeleg că trebuie social, dar ar trebui și locuitorii sectorului 6, că totuși trebuie să le reabilităm și lor niște blocuri, să le facem șoselele. Deci, vreau să știu și eu pe site de ce apare invitația de participare pentru chiria de Centru pilot din 26 iunie?

Dl Moisă: Da, d-na consilier. Îl rog pe dl Director Lăcătuș să dea cele două răspunsuri.

Dl Lăcătuș: Deci, să încerc să sintetizez. Există mai mulți parteneri și un solicitant, așa cum bine a spus d-na consilier, în acest proiect este vorba de Fundația Estuar. Această hotărâre de consiliu arată în acest fel pentru că aceasta este cerința A.D.R.B.I.-ului și colegii noștri care lucrează în proiecte știu foarte bine că A.D.R.B.I.-ul este instituția care finanțează și monitorizează implementarea proiectelor. Dacă o să dați la articolul 2, o să vedeți așa: „se aprobă cofinanțarea proiectului, în valoare de 1.904.602 lei, reprezentând contribuția D.G.A.S.P.C. Sector 6 (Partener1)”. O să vedeți de asemenea că la articolul 3 „Consiliul Local Sector 6 se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare”. Prin urmare, sunt bani pe care îi recuperăm, da, deci, nu este o contribuție care nu se mai recuperează. Asta este un aspect. În al doilea rând, da, acele 5000 de ghiduri au fost acceptate de autoritatea finanțatoare. Există un proiect care a fost deja aprobat de către Ministerul Muncii pentru a fi implementat. Noi nu putem să schimbăm ceva în cadrul acestui proiect, mai mult, pentru instrucția persoanelor există bani prevăzuți în bugetul proiectului, deci, nu are absolut nicio legătură. De altfel, d-na consilier, să știți că diseminarea rezultatelor proiectului, inclusiv prin aceste ghiduri, este unul din indicatorii de bază care trebuie realizat, nu l-ai realizat, dai banii înapoi. După care, apropo de faptul că este pe site, este o procedură impusă și agreată de autoritatea finanțatoare pe care noi am trimis-o. Raportat la închirierea acelui centru, sumele au fost prevăzute în buget, este un act administrativ pe care A.D.R.B.I.-ul îl dorește pentru că avem nevoie de acest document pentru a putea să începem rambursarea, da, nu țineam de o hotărâre de consiliu local care să îmi aprobe. Este o cerință, un act administrativ și dacă considerați, oricând vă stau la dispoziție cu tot bugetul, nu cred că am fost întrebat vreodată altceva. Raportat la o altă chestiune, știu că unui director din executiv nu îi este permis a face anumite afirmații, dar să știți că lucrez în asistență socială de foarte multă vreme și n-o să mă puteți convinge că reabilitarea este mai importantă decât a instrui niște oameni în a-și găsi un loc de muncă. Vreau să vă spun că ați spus de sume mari la asistență socială, dacă nu facem astfel de proiecte vom continua să plătim oameni care în loc să fie duși către locurile de muncă și să fie plătitori de taxe și impozite pentru statul român, o să-i susținem în continuare și vor fi din ce în ce mai mulți, iar din punct de vedere tehnic, oricând vă stau la dispoziție.

Dl Moisă: Mulțumesc, d-le Director. Dl Viceprimar vrea să facă câteva precizări.

Dl Viceprimar: D-na Nicolescu a ridicat mâna.

D-na Nicolescu: Deci, eu nu am spus, atâta lucru știu și eu și repet, știe orice consilier, cu atât mai mult eu care sunt de domeniul economic. E clar că, bineînțeles, ne vom retrage pe măsură cheltuielile înapoi. Eu am întrebat dacă există lichiditățile acum în primărie, dacă noi avem lichidități, că văd că noi facem o restructurare, un împrumut deci, despre asta e vorba. E foarte clar ce am discutat eu, iar chestia, dacă a fost aprobat proiectul de Ministerul Muncii sau de la oricine ați obținut aprobarea proiectului, noi suntem obligați să asigurăm niște..., suntem obligați în măsura în care avem lichiditățile, că dacă nu le avem, nu le putem aproba, iar dacă hotărârea noastră de consiliu chiar nu contează, cum ați spus că ați pus pe site pentru Centrul pilot închiriere încă din 26 iunie, ca și când nici nu contează dacă aprobați, nu aprobați, asta este, scuzați-mă, eu una mă opun pentru că mi se pare că, chiar nu contăm noi aici, ce părere avem sau cum să se cheltuie banii, nu contează, trebuie aprobat, atunci fiecare direcție se duce și obține niște proiecte la cofinanțare și vine și ne spune, nu contează că depășiți pragul de îndatorare sau ce se întâmplă, împrumutați-vă pe încă 20 de ani că trebuie. Și dl de la școli poate să zică, copii sunt mai importanți, și dl de la poliție, siguranța este mai importantă, oricine poate să spună așa. Deci, vreau să vă spun, și eu sunt de acord că asistații sociali sunt importanți, dar vă spun că și locuitorii sectorului 6 sunt foarte importanți, noi de ei am fost votați și de aceea suntem aici, și printre ei sunt și asistații sociali, printre locuitorii sectorului 6 cărora le reabilităm blocurile. Deci, este prost pusă problema. Eu am pus întrebarea concret, dacă există banii pentru finanțarea cash-flow-lui. Știu că se reiau înapoi, dar dacă îi avem până la sfârșitul anului. Gradul de îndatorare al Primăriei este foarte mare, deci, știm despre ce vorbim, atunci nu venim la atribut să spunem că facem reabilitări și folosim altfel banii. Deci asta era discuția.

Dl Moisă: Mulțumesc. Dl Director Lăcătuș.

Dl Lăcătuș: Suma aceasta nu este o sumă pe care o cheltuim mâine, ca să o rambursăm imediat. Proiectul are 18 luni, proiectul se întinde pe 18 luni calendaristice. Suma, pe măsură ce se cheltuie se fac cereri de rambursare, am cheltuit cinzeci de mii de Roni fac cerere de rambursare pentru cinzeci de mii de roni, deci nu cheltui o mie, un milion nouă sute o dată, da? Primăria cred să-și poată permite, iar eu știu că putem asigura aceste sume pentru a avea suficient de mulți oameni calificați într-o meserie și încă o dată, nu vorbim, dacă eram solicitant exista un procent anume care însemna contribuția solicitantului care era nerambursabilă. Aia da. Dar, aici tot ce vorbim, vorbim de o finanțare rambursabilă, toată, în integralitatea ei pentru că suntem parteneri de aceea am și preferat să fim parteneri pentru ca solicitanții să își asume ei cheltuiala aceea nerambusabilă.

Dl Viceprimar: Dl Director, îmi cer scuze că intervin, dar nu pot să nu intervin. În primul rând nu știu ce legătură are A.D.R.B.I.-ul aici, aici este un proiect finanțat de P.O.S.D.R.U. Regiunea Vest, din câte văd.

Dl Lăcătuș: Scuze, am greșit.

Dl Viceprimar: A.D.R.B.I.-ul nu are nicio legătură, Agenția de Dezvoltare Regională finanțează ambele de proiecte.

Dl Lăcătuș: P.O.S.D.R.U., mă iertați.

Dl Viceprimar: În al doilea rând, cuvântul cofinanțare, înseamnă contribuția pe care noi o băgăm în proiect și nu o mai primim înapoi. Va trebui să modificați acest cuvânt pentru că prin cofinanțare se înțelege ceea ce aducem noi în bugetul proiectului și nu îi recuperăm. Ceea ce recuperăm se numește cash-flow.

Dl Lăcătuș: Este incredibil, dl Viceprimar, uitați-vă la articolul 4, la 3, “rambursării/decontării”.

Dl Viceprimar: D-le Director, la art. 2 scrie foarte clar, “se aprobă cofinanțarea proiectului în valoare de...”. Noi nu putem să aprobăm cofinanțarea proiectului pentru că, cofinanțarea înseamnă bani pe care nu îi recuperăm. Puteți să le numiți altfel, cofinanțare, așa scrie în DEX. Asta ar însemna că noi acoperim 10% din valoarea proiectului pe care nu îi mai primim înapoi.

Dl Lăcătuș: Dl Viceprimar, această hotărâre de consiliu a fost făcută așa cum bine știți pentru că ați lucrat în proiecte, în comun acord cu autoritatea finanțatoare. Eu sunt de acord să schimbăm, dacă vreți să spunem, de exemplu, “se aprobă susținerea financiară a proiectului”. Absolut de acord, dacă asta, dar știți foarte bine și dvs. că cei de la autoritățile finanțatoare înțeleg acest lucru. Dacă doriți, lăsăm susținere financiară.

Dl Viceprimar: Și atunci vă întreb altceva, avem parte de cofinanțare în proiect, bani pe care noi îi recuperăm sau plătește cofinanțarea doar beneficiarul?

Dl Lăcătuș: Cofinanțarea, cea care este nerambursabilă o plătește beneficiarul, noi facem cheltuieli care ulterior ne sunt decontate.

Dl Viceprimar: Și ar trebui să continuați acest articol cu bani care vor fi rambursați în totalitate.

Dl Lăcătuș: “Consiliul Local Sector 6 se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale”.

Dl Viceprimar: Dar, din păcate, nu are nicio legătură cu articolul 2. Sunt două articole total independente.

Dl Lăcătuș: Așa se face, dl Viceprimar.

Dl Moisă: Da, dl consilier Tulugea.

Dl Tulugea: Dl Viceprimar, nu vă supărați, știți că sunteți simpatia mea și considerați că din cauza simpatiei vă spun ce vă spun acum. Trebuia măcar cu o oră înainte de ședință să discutați cu dl Lăcătuș, nu aici. Vă lămurea atunci. Vă mulțumesc.

Dl Moisă: Da, d-na consilier, să nu abuzăm. Ați avut..., vă rog frumos.

D-na Nicolescu: Nu, nu abuzez deloc. A făcut o afirmație dl Lăcătuș și care mă bucură, afirmația dânsului. A spus că dânsul știe, că există banii în buget din care se susțin aceste proiecte. Eu vă spun că sunt consilier și eu nu am informația asta. Nu știu ce bani există, nu știu nici măcar exact gradul de îndatorare al Primăriei la ora actuală, așa că îl rog pe dl Lăcătuș să îmi spună banii care există în bugetul Primăriei până la sfârșitul anului. Eu știu altceva, că Guvenul, pentru prima oară în ultimii 20 de ani, până la sfârșitul anului, a dat sume fixe care trebuie să le cheltuie primăriile. Deci, asta este o noutate într-adevăr și eu despre asta știu. Nu știu suma pe care o are acum, la ora actuală, Primăria de cheltuit. Dacă poate să ne lămurească dl Lăcătuș, sunt chiar absolut încântată.

Dl Moisă: Dl Lăcătuș, hai să încercăm să....

Dl Lăcătuș: Bun. M-am uitat și eu din curiozitate pe proiectul anterior și am văzut acolo că scrie, în expunerea de motive, gradul de îndatorare 26,6%. Am citit expunerea de motive a executivului. Eu cred.

D-na Nicolescu: Deci, spune cu totul altceva, citiți cu atenție. Eu vă întrebam dacă există bani, asta era a doua întrebare cu planul de îndatorare, acum, la momentul ăsta, nu cum va scădea în 2016, acolo, asta era referirea, dar nu asta. Vă întrebam cum stăm cu cheltuielile acum, dacă știți că Guvernul a alocat niște sume fixe primăriilor până la sfârșitul anului și dacă în condițiile astea Primăria, neluând din altă parte, are bani să finanțeze, să asigure lichiditățile, ca să folosim cum trebuie cuvintele, că nu trebuia să ne învățați dvs. pe noi, cel puțin nu pe mine, că cash-flow înseamnă că este lichiditate și că noi o să o luăm înapoi, dar sumele care trebuie până la sfârșitul anului mi-ați spus că știți că există în buget. Eu vă spun sincer că nu am fost informați de ce a venit de la Guvern, care sunt sumele care le mai putem cheltui până la sfârșitul anului deci, nu știu, dacă dvs. știți, lămuriți-ne și pe noi, cel puțin pe mine, că nu știu.

Dl Moisă: D-na consilier, consider că aici este cuvântul dvs. împotriva cuvântului d-lui director. Dânsul este convins, dvs. nu. Dvs. aveți dreptul deliberativ, să votați sau nu, dânsul are dreptul și l-a exercitat, să pună un proiect pe ordinea de zi și să îl susțină, și să-l argumenteze. Bun, vă mulțumesc, deci, acestea fiind zise, supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea sa. Cine este împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Cine se abține? Înțeleg că 6 abțineri și pentru? 20 de voturi pentru. Da, mulțumesc. A trecut proiectul.

Următorul proiect este: proiect de hotărâre privind aprobarea implementării și cofinanțării, în calitate de partener, necesare proiectului „Europa inclusivă-Inițiative regionale sustenabile”, ID 142874.

Discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul în integralitatea sa. Cine este împotrivă? Nu. 6 abțineri. Pentru? 20 de voturi pentru. Cu 20 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Și ultimul proiect pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea implementării și cofinanțării, în calitate de partener, necesare proiectului „Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenței în familie și persoanelor cu dizabilități”, ID 143222.

Discuți generale? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot în integralitatea sa. Este cineva împotrivă? Nu. Abțineri? 6. Voturi pentru? 20. Deci, cu 20 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Ultimul punct de pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări.

Dacă nu sunt, atunci vă mulțumesc și declar ședința închisă. La revedere!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR,


Constantin Moisă


Gheorghe Floricică

Întocmit: Alexe Georgiana Daniela Bercuș Elena Iscoviciu Micuța

Ră duță-Neagu Valentina Alexandra Udrea Cristina

11