Dl Secretar: Vă rugăm puțină atenție. Înainte de a face prezența vreau să vă aduc la cunoștință două situații care nu pot fi rezolvate decât cu ajutorul dvs.. În primul rând, este vorba de o adresă din partea Guvernului României, Instituției Prefectului Municipiului București, adresată d-lui Primar și Secretarului în care se solicită că: „având în vedere atribuția principală ce revine Prefectului, în calitatea de reprezentant al Guvernului în teritoriu, de a asigura și de a garanta la nivelul local aplicarea și respectarea Constituției, a legilor, a ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, potrivit art. 1, alin. (1) și alin. (3), coroborat cu art. 19, alin. (1), litera a) din Legea nr. 340/2004 privind Prefectul și Instituția Prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă solicităm ca, cel mai târziu în data de 28.02.2014, orele 1200 să ne comunicați eventualele stări de incompatibilitate sau de conflict de interese în care s-ar afla aleșii locali: primar, viceprimar, consilieri locali, rezultați în urma alegerilor locale din 2012”.

Cu acordul dvs., când vom face prezența, v-aș ruga să ne înțelegeți că trebuie să eliberăm această hârtie, acest răspuns către Prefectură. Să vă exprimați cu voce tare la microfon dacă vă aflați sau nu vă aflați, pentru a putea face demersurile necesare de a expedia acest răspuns. În altă ordine de idei, după umila mea părere, asta era de competența Agenției Naționale de Investigare care au toate, absolut toate datele dvs.. Este așa..., nu știu cum să o caracterizez, dar asta este realitatea.

Dl Buznicea: Dl Secretar, ne crede pe cuvânt?

Dl Secretar: Poftiți? Să zicem că da, pentru că, pe parcurs dvs.veți avea bunăvoința să ne înaintați și o hârtie, datată cu.., dacă vreți să ne sprijiniți, dacă nu, cum doriți dvs.

Dl Viceprimar: Păi nu, dar răspundem și cu da și cu nu, sau doar când suntem incompatibili?

Dl Secretar: Nu. Răspundeți dacă vă aflați sau nu vă aflați. „Sunt în stare de incompatibilitate sau nu mă aflu în stare de incompatibilitate”, acesta este răspunsul.

D-na Gaspar: Și în conflict de interese.

Dl Secretar: Și în conflict de interese. Corect. Deci, este adresa d-nei Prefect, nu este a mea.

Deci, vă rog frumos, dacă îmi permiteți o să trec la punctul 2. La punctul 2 și să rezolvăm tot cu sprijinul dvs, art. 51 din Legea nr. 215 care reglementează desfășurarea activității administrative, spune la alin. 4: „Fiecare consilier local, precum și viceprimarul, sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate care va fi făcut public prin grija Secretarului”. Adică, va fi pus pe site. Aș avea rugămintea la dvs. să faceți un efort să le depuneți. Mulțumesc pentru înțelegere și acum trecem la prezență și dacă ați fost sau sunteți de acord să dați și răspunsul solicitat. Al Tawayah Angelica.

D-na Al Tawayah: Prezent. Deci, nu mă aflu în niciuna din cele două

situații.

Dl Secretar: Anton Cristian Ioan.

Dl Anton: Prezent. Nu mă aflu în stare de incompatibilitate. Dl Secretar: Și conflict de interese?

Dl Anton: Și conflict de interese.

Dl Secretar: Așa prevede adresa.

Dl Anton: Conform adresei pe care ne-ați citit-o, articolului. Dl Secretar: Avramescu Manuel.

Dl Avramescu: Prezent și nu mă aflu nici în stare de conflict de interese, nici în stare de incompatibilitate.

Dl Secretar: Bordei Niculaie.

Dl Bordei: Nu, la ambele.

Dl Secretar: Butacu Simona Valentina.

D-na Butacu: Prezent. Nu mă aflu în stare de incompatibilitate și nici de conflict de interese.

Dl Secretar: Buznicea Cristinel.

Dl Buznicea: Prezent. Nu mă aflu în niciuna din cele două situații. Dl Secretar: Catrina Eugen George.

Dl Catrina: Prezent. Nu mă aflu în niciuna din cele două situații.

Dl Secretar: Eftimie Cristinel are hârtiuță că este plecat în concediu și nu poate participa la ședință.

Dl Secretar: Enache Adrian Nicolae.

Dl Enache: Prezent. Nu mă aflu în niciuna din cele două situații.

Dl Secretar: Gaspar Florentina.

D-na Gaspar: Prezent. Nu mă aflu în niciuna din cele două situații.

Dl Secretar: Gheorghe Iulian.

Dl Gheorghe: Nu mă aflu în niciuna din cele două situații.

Dl Secretar: Iacob Emanuel.

Dl Iacob: Prezent. Nu este cazul pentru niciuna din situații.

Dl Secretar: Iacobescu Valeria.

D-na Iacobescu: Prezent. Nu mă aflu în niciuna din cele două situații.

Dl Secretar: Moisă Constantin.

Dl Moisă: Prezent. Nu mă aflu în niciuna din cele două situații.

Dl Secretar: Neacșu Ioana Mihaela nu poate fi prezentă la ședință. A lăsat o hârtie precum că este în misiune și a trimis răspunsul pe mail cu privire la adresa citată mai înainte.

Nicolescu Daniela.

D-na Nicolescu: Am răspuns deja pe mail, dar răspund și aici. Nu mă aflu în niciuna din cele două situații.

Dl Secretar: Niculae Roxana Nicoleta.

D-na Niculae: Prezent. Nu, la ambele.

Dl Secretar: Orhei Oliviu Lucian.

Dl Orhei: Prezent. Nu mă aflu în niciuna din cele două situații.

Dl Secretar: Petrea Gabriel.

Dl Viceprimar: Prezent. Trebuie să dăm și în scris? Nu mă aflu în niciuna din cele două situații.

Dl Secretar: Petrescu Conona.

D-na Conona: Nu mă aflu în niciuna din cele două situații.

Dl Secretar: Pușcaș Ionel.

Dl Pușcaș: Prezent. Nu mă aflu în niciuna din cele două situații.

Dl Secretar: Simion Adrian.

Dl Simion: Prezent. Nu mă aflu în niciuna din ambele situații.

Dl Secretar: Stan Robert.

Dl Stan: Nici eu nu mă aflu în niciuna din cele două situații și evident că sunt prezent.

Dl Secretar: Stan Sorin Cristian.

Dl Stan: Prezent. Nu mă aflu în niciuna din cele două situații.

Dl Secretar: Surulescu Aurelia.

D-na Surulescu: Prezent. Nu sunt nici incompatibilă, nici...

Dl Secretar: ..în conflict. Tănăsuică Ion.

Dl Tănăsuică: Prezent. Nu mă aflu în niciuna din cele două situații.

Dl Secretar: Tulugea Danil.

Dl Tulugea: Prezent. Din investigațiile pe care le-am făcut nu am regăsit nici o problemă de incompatibilitate sau conflict de interese, dar mai caut.

Dl Secretar: Succes!

Din efectuarea prezenței, înseamnă că, din 27 de consilieri în funcție, 25 sunt prezenți.

La primul punct al ordinei de zi supun votului dvs. procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.02.2014. Procesul verbal a fost semnat de Președintele de ședință și contrasemnat de Secretar. Cine este pentru validarea procesului verbal al ședinței din ianuarie? Tehnicul.

Biroul Tehnic: 25 de voturi.

Dl Secretar: Cu 25 de voturi a fost aprobat procesul verbal. Dau cuvântul în continuare, pentru dezbaterea ședinței, d-lui președinte de ședință.

Dl Gheorghe: Mulțumesc dl Secretar.

Dl Viceprimar: Înainte să începem ședința, dați-mi voie să salut și eu prezența tinerilor din sală și să îi întreb dacă vor să rămână până la finalul ședinței să discutăm sau discutăm acum ca să poată părăsi sala dacă nu au timp și nici răgaz să aștepte dezbaterea tuturor punctelor? Bun, ca să nu țineți copiii. Vă ascultăm.

Dl Dinu: Numele meu este Ionuț Dinu.

Dl Viceprimar: Nu lăsați un copil să vorbească dacă tot i-ați adus

aici?

Dl Dinu: Bun. Atunci să lăsăm un copil să vorbească.

Dl Viceprimar: Hai, lăsați un copil.

Irina: Vreau să merg singură la școală, fără să mă mai ducă mami.

Dl Viceprimar: Foarte frumos. Haideți să vă explic eu. Grupul „Callatis” Drumul Taberei a făcut o solicitare anul trecut să amenajăm o alee pietonală în curtea secției de poliție nr. 22. Problema este în felul următor. În primul rând, acel teren nu este al nostru, este al Ministerului de Interne. A fost făcută deja, o hotărâre de Guvern din 2005 cred, 2004, prin care a fost transferat acel teren către Ministerul de Interne, iar în al doilea rând, amenajarea acelei alei, capetele acelei alei, unul din capete ajunge pe un trotuar, iar celălalt capăt ajunge într-un garaj, care este pus pe un teren, momentan în litigiu. Ceea ce înseamnă că noi, chiar dacă neam dori să facem acest lucru și am reuși să facem o hotărâre de Guvern, de fapt nu, să facem o cerere pentru a se face o hotărâre de Guvern, am amenaja aleea, dar nu ar avea ieșire. A doua propunere a dvs. a fost să facem prin spatele școlii, pe terenul școlii, prin spate. Nu putem face nici acest lucru. Acea școală este reabilitată prin B.E.I., 5 ani de zile nu modificăm proiectul de reabilitare. Deci, când o să avem situația corectă a terenului pe care se află garajele, o să încercăm să discutăm cu cei de la Ministerul de Interne să inițieze o hotărâre de Guvern să ne dea o bucată de teren să facem acea alee, dacă dvs. considerați că este absolut necesar. Ați văzut că ne-am dat tot interesul, am amenajat acei stâlpișori pe trotuar astfel încât să creăm un mediu adecvat pentru copii, să nu mai avem mașini parcate, am reabilitat sistemul rutier cât am putut de mult astfel încât să poată circula mașinile și am pus și acele opritoare, dar trebuie să ne înțelegeți că nu este în atribuțiile noastre, nu avem încă posibilitatea să facem acea alee.

Dl Dinu: Știam că, la un moment dat, toate garajele din zona aceea au dispărut când s-au construit A.N.L.-urile. Garajele acestea din curtea Grădiniței nr. 230 în ce regim sunt amplasate acolo, că nu înțelegem?

Dl Viceprimar: Tocmai vă spuneam că noi, cel puțin din dispoziția d-lui Primar, fostul domn Primar, s-au ridicat toate garajele, în afară de cele care erau pe proprietăți private sau terenuri în litigiu. Noi nu avem voie să ridicăm garaje pe proprietate privată că nu pot să intru la dvs. în casă să vă ridic ceva. Și acele garaje, momentan, nu sunt pe domeniul public.

Dl Dinu: Întrebare: Grădinița 230, de cine este administrată? Am înțeles că există un consilier de la Primăria Sectorului 6 care se ocupă de ... .

Dl Gheorghe: Consilierul, cel mult, poate face parte din consiliul de administrație, în niciun caz nu administrează el.

Dl Viceprimar: Și ce legătură are cu grădinița?

Dl Dinu: Garajele sunt în curtea grădiniței.

Dl Viceprimar: Nu.

Dl Dinu: Ba da, vă spun sigur, garajele sunt în curtea grădiniței.

D-na din sală: Da, sunt în curtea grădiniței.

Dl Viceprimar: Încă o dată, haideți să ne înțelegem că nu are rost să intrăm în discuții tehnice. Acele garaje sunt pe un teren în litigiu. Când se termină litigiul pe acel teren putem să luăm o decizie sau putem face în așa fel încât să trimitem o scrisoare către B.E.I și să le cerem acordul ca prin curtea școlii, prin spate, să facem acea alee. E o posibilitate, dacă sunteți de acord cu ea.

Dl Dinu: Dar litigiul între cine este ca să știm și noi? Dacă dvs. știți de litigiu. Între cine este litigiul?

Dl Viceprimar: Eu nu am de unde să știu că nu sunt instanță.

Dl Dinu: Dar de unde știți de litigiu?

Dl Gheorghe: Dl Viceprimar, vă propun să le răspundem în scris și să începem ședința de consiliu pentru că este o discuție care va dura mult.

Dl Viceprimar: Încă o dată, revin cu propunerea să facem o hârtie către B.E.I. și să facem acea alee prin spatele școlii, dacă sunteți și dvs. de acord. Eu de la dvs. am primit solicitări pentru acea alee doar prin curtea secției de poliție și repet durează foarte mult. Noi nu suntem la guvern aici să dăm hotărâri de guvern. Noi o să facem o propunere și dacă o să fie de acord, bine, dacă nu, iarăși bine. Dacă facem prin curtea școlii, este în curtea noastră.

Doamnă, nu poți să demarezi niciun demers până nu am situația clară a terenului. Eu nu pot să-i spun să îmi facă o alee care nu este nicăieri.

D-na din sală: Se poate ocoli garajul, deci, nu este niciun fel de problemă. Aleea nu trebuie să fie neapărat dreaptă. Poate fi ocolit colțul unui garaj.

Dl Viceprimar: Doamnă, dar de ce nu faceți dvs. o hârtie către cei de la secția de poliție și îi rugați să traseze sau trasați dvs. un circuit al aleii cum vreți dvs. mai bine dacă spuneți că nu poate fi dreaptă, iar dacă ei vă dau acordul, eu o să fac o solicitare către guvern să treacă în proprietate acea alee pe care dvs. o desenați cu acordul secției de poliție, al domnului comandant. Pentru că, eu dacă aș fi acolo, nu aș lăsa o alee să îmi treacă șerpuit prin curte. Haideți să fim serioși. Deci, ca să încheiem discuția, dacă dvs. acceptați propunerea cu școala de acord, dacă nu, veniți cu o hotărâre sau cu o aprobare din partea comandantului secției de poliție. Cum desenați dvs. aleea, noi așa o propunem mai departe către guvern. Vă mulțumesc mult.

Dl Dinu: O ultimă întrebare: Dacă reușim să obținem aceste răspunsuri de la B.E.I., de la secția de poliție, când sunteți de acord să începeți demersurile pentru alee?

Dl Viceprimar: Începem imediat demersurile pentru hotărârea de guvern. Imediat ce am acele documente.

Dl Dinu: Bun. Mulțumim frumos.

Dl Gheorghe: Da, mulțumesc, dl Viceprimar. Dați-mi voie să vă citesc Dispoziția nr. 1223/21.02.2014:

“În temeiul dispozițiilor art. 39 alin. (1) și ale art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Primarul Sectorului 6,

DISPUNE:

Articol unic: Se convoacă Consiliul Local Sector 6 în ședință ordinară în data de 27.02.2014, ora 1700 în sala de ședințe a Primăriei Sectorului 6.”

Ca metodă de lucru aș dori să supunem la vot proiectele de hotărâre în integralitatea lor și să trecem la votul pe articole doar acolo unde sunt discuții.

Cine este împotrivă? 6 împotrivă. Abțineri? Cu 19 voturi propunerea a fost adoptată.

Având ordinea de zi primită, vreau să întreb executivul dacă mai sunt propuneri pentru noi proiecte pe ordinea de zi. Dacă nu mai sunt proiecte supun aprobării dvs. ordinea de zi.

Cine este împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate, ordinea de zi a fost adoptată.

Aș dori să menționez că toate proiectele au expunerea de motive a primarului, rapoarte de specialitate și avizele comisiilor de specialitate și mai voiam să vă anunț că a fost publicată în presă această dispoziție de convocare a consiliului local.

Trecem la primul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2013.

Dacă sunt discuții? D-na consilier, vă rog.

D-na Nicolescu: Da, văd că este o rectificare a bugetului pe 2013. Din câte știu eu, la ședința de data trecută, noi am aprobat deja execuția bugetară. Ar fi o întrebare, de ce avem această sumă care este de la sfârșitul lunii decembrie sau la sfârșitul lui ianuarie și se face acum după ce a fost deja aprobată execuția bugetului deci, noi facem după buget care s-a luat execuția. Asta ar fi una și ca să nu mai întreb încă o dată, la punctul 2 din hotărâre „se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile al sectorului 6 al municipiului București pe anul 2013 în sumă de 27.149,00 mii lei”. În expunerea de motive, nu, în raportul de specialitate, bugetul fondurilor externe nerambursabile este de 24 nu de 27.179 mii lei deci, mai mic cu 2.970,00 mii lei. Ar trebui să ne hotărâm care este bugetul fondurilor nerambursabile, cum e bine, așa sau așa, asta trebuie să spuneți dvs. că noi oricum ne abținem la vot grupul P.D.-L., dar ca să știți ce votați, că aveți expunere de motive, aveți raport de specialitate, aveți tot, dar nu coincid cifrele.

Dl Gheorghe: Mulțumesc frumos. Din partea departamentului economic, vă rog să clarificăm.

D-na Răsdane: În orice caz corect este bugetul, pe el mizăm, acolo sunt cifrele stas. Ce se întâmplă, deci, conform Legii nr. 273 știți că din al treilea trimestru avem voie să facem virări între credite, virări de credite între articolele contabile în cadrul aceluiași capitol și s-a întâmplat ca pe data de 18 să primim o hotărâre, o hârtie din partea Ministerului Dezvoltării, că ne suplimentează pe fonduri nerambursabile suma deja avută cu 3.250.058. Ca să se poată face plăți, dl primar ne-a aprobat printr-un referat această virare de credite, urmând ca în timpul cel mai scurt, noi să facem rectificare. Timp cel mai scurt nu mai aveam. Banii au intrat pe 23 decembrie, a venit Crăciunul, nu se mai putea convoca nicio ședință, urmând ca în cursul lunii ianuarie să facem rectificarea. Ne asumăm vina noi, Serviciul Economic, că n-am făcut această rectificare în ianuarie pentru c-a fost o lună foarte aglomerată și cu dare de seamă și cu buget pe 2014 și am fost și antrenați într-un program al Ministerului de Finanțe Forest Book cu raportarea plăților și am făcut-o în februarie. Asta este.

Dl Gheorghe: Mulțumesc frumos. Dl Buznicea.

Dl Buznicea: O singură întrebare am, ca unul pentru care cifrele au încă foarte multe secrete, dacă această rectificare bugetară, după ce a fost votată execuția bugetară, este legală sau nu?

D-na Răsdane: Este foarte legală și este la solicitarea expresă a Trezoreriei care trebuie să aibă în spatele referatului d-lui primar și această rectificare. Este o chestie formală până la urmă pentru că și aprobarea execuției bugetare după ce banii au fost cheltuiți, conform actelor normative, este tot un lucru formal, dar trebuie deocamdată să ne supunem acestor canoane impuse de minister care ulterior, ne-au asigurat că o dată ce s-a trecut la acest nou sistem de raportare a plăților, o să se renunțe la multe dintre ele.

Dl Gheorghe: Mulțumesc. Mai sunt comentarii? Vă rog.

D-na R ăsdane: O să facem rectificare la expunerea de motive, într-

adevăr este o greșeală de veșnicul copy-paste, dar o să reglăm, ne asumăm că....

D-na Nicolescu: Oricum dacă e formal, avizul nostru nu mai contează, așa că puteți să o lăsați așa.

Dl Gheorghe: Am înțeles. Dacă nu mai sunt alte comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este împotrivă? Cine se abține? 8 abțineri. Cine este pentru? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre este adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de

venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014.

D-na Răsdane, dacă aveți precizări de făcut.

D-na Răsdane: La 2014 am primit o hotărâre 3456, a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor și de la suma de 28.500,00 mii lei, ni s-a suplimentat această sumă la 40.000,00 mii lei. Ministerul Dezvoltării a aprobat această sumă în vederea finanțării reabilitărilor de locuințe și în plus, cei de la Ministerul Dezvoltării ne-au dat niște bani pentru sprijinul de locuințe 2.500,00 mii lei, subvenții pentru locuințe.

Dl Viceprimar: Asta înseamnă că suma finală care noi trebuie să o aprobăm este de 105.000,00 mii lei?

D-na Răsdane: Da, da, da.

Dl Viceprimar: Atunci trebuie să facem un amendament, să modificăm articolul 2, să modificăm suma de la 40.000,00 mii lei, la 105.000,00 mii lei cu suplimentarea de azi. Corect doamnă?

D-na Răsdane: Da, da, da.

Dl Viceprimar: Spuneți.

D-na Nicolescu: Deci, o rugăminte aș avea și eu. Să-mi fie transmisă mie pe mail, sau dacă este, grupului nostru, hotărârea 3456/21.01.2014 și eu una vreau să vă spun că n-am înțeles. S-a suplimentat inițial până la 40.000,00 mii lei, deci cu 11.500,00 mii lei, da?

D-na Răsdane: Da, da.

D-na Nicolescu: Pentru ce a fost suplimentarea aceasta, prima?

D-na Razdane: Pentru fonduri nerambursabile.

D-na Nicolescu: Adică, efectiv, pentru ce fonduri nerambursabile, pe ce capitole, ce obiective?

D-na Ră sdane: Mai multe proiecte pe fonduri nerambursabile: Parcul

Drumul Taberei și străzi, ceva cu străzi. Este dl de la investiții aici.

D-na Nicolescu: Da, vă spun eu. 2.500.000 de euro dintre care avem vreo 7.500 mii lei pe străzi într-adevăr, Militari, Drumul Taberei și restul de 4.000 pe spații verzi și Parcul Drumul Taberei.

D-na Răsdane: Da, corect, foarte bine știți.

D-na Nicolescu: Poftim?

D-na Răsdane: Corect, așa e.

D-na Nicolescu: Corect, așa este, păi da.

D-na Răsdane: Nu vă contrazicem. Cert e că merg acolo unde trebuie.

D-na Nicolescu: Da, sigur. Problema este că noi am mai plătit pe proiectele astea, cel puțin pe Drumul Taberei, vreo 8 mil. de euro. Partea Primăriei Sectorului 6 era de 340.000 de euro cu totul. Am o nedumerire, dacă puteți să mă lămuriți. Am pierdut finanțarea externă, s-a renegociat contractul, ce s-a întâmplat până la urmă pentru că am văzut că pe fonduri nerambursabile suma de 11.500 scade și crește pe credite interne, deci asta se vede clar în buget și apropo de asta am o mare rugăminte, mă bucur că e și compartimentul economic, mi-e destul de greu mie, dar credeți-mă, colegilor mei le e mult mai greu și am înțeles că practica nu era aceasta în anii anteriori, să apară când e rectificare bugetară să se vadă clar, să apară roșu sau negru, depinde cum trebuie să fie sumele, în așa fel încât și colegii mei să vadă cum arată o rectificare bugetară. Am înțeles că în anii trecuți așa se și proceda, eu nu am avut plăcerea să văd metoda aceasta de lucru, dar dacă era așa poate revenim la bunele practici. Deci, asta n-am înțeles, de ce credite interne pe aceste obiective de investiții nerambursabile, în condițiile în care noi deja am plătit pe împrumut 8 mil. aproape, 7 mil. și ceva de euro pe Drumul Taberei. Suma noastră care ar trebui suportată ar fi 340.000 de euro.

Dl Dina: Permiteți, dl președinte?

Dl Gheorghe: Vă rog, dl administrator.

Dl Dina: Deci, legat de parcul Drumul Taberei, legat în mod specific de întrebarea d-nei consilier. Proiectul finanțat pe fonduri europene se derulează în parametri în care a fost semnat acum 2 ani contractul de finanțare. Plata despre care faceți dvs. vorbire, acea cheltuială s-a făcut, dacă țineți minte, din acel credit revolving, de acel credit tip punte pentru că lucrurile la Ministerul Dezvoltării mergeau greu. În acest moment sumele acelea ne-au fost deja rambursate de către Ministerul Dezvoltării, drept pentru care s-a reîntregit creditul care ne ajută să acoperim astfel de sincope în finanțarea proiectului. Dacă țineți minte, noi am denumit atunci acel credit pentru asigurarea cash flow-ului. Deci, 8 am plătit din împrumut, am primit de la minister, i-am pus la loc. În continuare creditul este

acolo și poate fi folosit în continuare pentru astfel de sincope în mecanismul de decontare cu A.D.R.-ul și cu Ministerul Dezvoltării. Vă mulțumesc.

D-na Nicolescu: Și eu vă mulțumesc și pentru că am senzația că îmi vorbiți ca unei persoane care înțelege mai greu și nu vreau să vă dezamăgesc, mi-aș dori un răspuns scris la ceea ce a spus acum, că s-au rambursat banii, că s-a reîntregit cash flow-ul și doresc și această adresă care am specificat înainte să ne fie trimisă pe mail, iar răspunsul să fie scris la aceasta. Vă mulțumesc.

Dl Gheorghe: Mulțumim și noi. Vă rog să redactați răspunsul în scris. Vreau să supunem la vot modificarea articolului 2, respectiv suma va fi de

105.000,00 mii lei în loc de 40.000,00 mii. Cine este împotrivă? Abțineri? Haideți ca să fie foarte clar, vă rog, d-na de la departamentul economic, să ne precizați ce se modifică în articolul 1 și ce se modifică în articolul 2 să votăm corespunzător acum. În articolul 1, rămân sumele din propunerea de proiect?

Vă rog, dl consilier.

Dl Buznicea: D-le președinte, dacă îmi permiteți, mi se pare deja hilar ce se întâmplă. Încercăm să modificăm un lucru, nu știm ce modificări vrem să facem, dar cu certitudine va trece proiectul de hotărâre. Nu mi se pare normal.

Dl Gheorghe: Încă nu știm dacă va trece, nu s-a votat.

Dl Buznicea: Noi știm.

Dl Viceprimar: Păi stați puțin, dar de ce spuneți că nu știm ce vrem să modificăm? Nu știm noi.

Dl Gheorghe: Păi asta vrem să ne lămurim, să ne spună departamentul

economic.

Dl Viceprimar: Dacă tot nu a început procedura de vot, 5 minute pauză, vă rog frumos, ca să stabilim. Vă mulțumesc mult.

Pauză.

Dl Gheorghe: Bun. Am primit sumele modificate de la departamentul economic și aș dori să supun la vot fiecare articol individual, iar apoi proiectul de hotărâre în ansamblu ca să nu existe neclarități.

Deci, articolul 1: „Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014 în sumă de 935.103,00 mii lei la cheltuieli și în sumă de 915.552,00 mii lei la venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a și 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Cine este împotrivă? Abțineri? 8 abțineri. Cu 17 voturi pentru, a fost adoptat articolul 1.

Dl Buznicea: D-le președinte.

Dl Gheorghe: Vă rog, dl Buznicea.

Dl Buznicea: Îmi permit să fac remarca, că atunci când există anexe, anexele trebuie votate separat. Au fost și discuții, au fost și aceste probleme legate de cifre, s-a luat pauză pentru corectura lor, dar totuși anexele trebuie votate separat conform procedurii și a regulamentului de funcționare al consiliului local.

Dl Gheorghe: Bun, atunci supun la vot Anexa nr. I. Cine este împotrivă? Abțineri? 8 abțineri. Cu 17 voturi pentru, a fost adoptată Anexa I.

Supun la vot Anexa II din prezentul proiect de hotărâre. Cine este împotrivă? Abțineri? 8 abțineri. Cu 17 voturi pentru, a fost adoptată și Anexa II.

Articolul 2, supun la vot articolul 2, respectiv: „Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014, în sumă de 105.000,00 mii lei credite interne, conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2, 1 și 1a, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Cine este împotrivă? Abțineri? 8. Cu 17 voturi pentru, a fost adoptat.

Articolul 3. Vă rog, d-le.

Dl Buznicea: Aceeași mențiune, iertați-mă, și aici avem anexe.

Dl Gheorghe: Păi, am supus la vot și Anexa II. Am supus Anexa I, Anexa II și pe articole.

Bun. Articolul nr. 3: „Primarul Sectorului 6 și Direcția Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6”.

Cine este împotrivă? Abțineri? 8. Cu 17 voturi pentru, a fost adoptat.

Supun proiectul de hotărâre în integralitate. Cine este împotrivă? Abțineri? 8. Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru reabilitarea termică și obținerea finanțării a 10 imobile de locuințe incluse în Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”.

Dacă sunt discuții? Vă rog.

Dl Dina: Mulțumesc domnule președinte. Câteva lucruri cu caracter general aș vrea să menționez legat de acest proiect. Executivul a demarat formalitățile pentru obținerea primei finanțări pe fonduri europene pentru reabilitarea termică. Apreciem că este, din punctul nostru de vedere, un lucru de bun augur și ne dorim ca, cât mai multe asociații de proprietari să înțeleagă faptul că putem să facem reabilitare termică și pe fonduri europene și aceste prime 10 asociații de proprietari sunt cele care au înțeles primele că bugetul consiliului local nu este nesfârșit și au înțeles că și dumnealor pentru a putea beneficia de condiții superioare de trai sunt chemate să sprijine astfel administrația publică locală. Este o opurtunitate din punctul nostru de vedere pe care nu trebuie să o ratăm, iar proiectul de hotărâre pe care astăzi noi executivul îl supunem spre aprobare consiliului local este unul dintre demersurile solicitate prin ghidul solicitantului pentru a putea merge mai departe și să depunem efectiv acest calup de 10 blocuri la finanțator. Vă mulțumesc.

Dl Gheorghe: Mulțumesc domnule director, dl Buznicea, vă rog.

Dl Buznicea: Dacă îmi este permis dl. președinte, l-aș întreba pe colegul nostru dl Sorin Dina în ce proporție este subvenționată de către autoritatea publică locală cheltuiala vis-a-vis de reabilitare.

Dl Gheorghe: Dl Dina.

Dl Dina: Da. În momentul acesta știți că finanțarea autorității publice locale este împreună.., noi suntem la pachet împreună cu cetățenii, cu asociația de proprietari. Contribuția noastră este diferența între partea noastră și partea cetățenilor, aici sunt mai multe posibilități. Cetățenii dintr-o asociație dacă sunt să zicem mai înstăriți suportă cota cea mai mare de 30%, dacă sunt mai puțin înstăriți 20%, dacă nu 10% și restul până la 50% suportă autoritatea locală.

În cazul acesta pentru aceste 10 imobile media este că asociația de proprietari suportă 20%.

Dl Gheorghe: Mulțumim frumos.

Dl Buznicea: Dacă îmi mai permiteți o întrebare, vă rog.

După ce criterii se stabilește cota pe care o suportă asociația 10, 20, 30 de

procente? Există un grafic?

Dl Dina: Cum să nu...Nu există un grafic domnule consilier, există acte normative în vigoare, care reglementeză această situație. Mă așteptam din partea dvs. să le știți. Este vorba despre...

Dl Buznicea: Luminați-ne.

Dl Dina: Absolut, totul se referă la venitul mediu pe cap de locuitor în familie. Veniturile acestora sunt puse într-o grilă, dacă ele sunt mari, peste un anumit venit, ei suportă cota maximă de 30%, dacă e mai mic, 20%, dacă este și mai mic, 10% și diferența o supotă autoritatea locală.

În cazul nostru, precizez încă o dată, conform așezării lor pe grila din ghidul solicitantului media este că aceste asociații vor suporta 20%.

Vă mulțumesc.

Dl Gheorghe: Mulțumim. Vă rog dl Anton.

Dl Anton: Sunt singurele asociații de proprietari care au acceptat aceste condiții din tot sectorul?

Dl Dina: Domnule consilier, sunt primele 10 asociații care au înțeles utilitatea demersului nostru.

Vă mulțumesc.

Dl Gheorghe: Bun. D-na Surulescu, dacă aveți comentarii?

D-na Surulescu: Aceste 10 imobile sunt din cele 300 pe care le

moștenim?

Dl Dina: D-na consilier, programul de 300 de blocuri se derulează în condițiile aprobate în forum-ul legislativ local din mandatul trecut. Cele 300 sunt separat. Acestea 10, sunt asociații care merg pe Programul Operațional Regional.

Dl Gheorghe: Bun, dacă nu mai sunt comentarii, dați-mi voie să supun votului proiectul de hotărâre.

Cine este împotrivă? Abțineri? 2. Și avem 23 de voturi pentru.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea

actualizării documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada NERA”.

Dacă sunt discuții? Dl Sorin Dina, vă rog.

Dl Dina: Încă o dată mulțumesc, domnule președinte. Acest proiect și următorul sunt cele care din anumite motive, din cauza anumitor interpretări sau sugestii în ședința trecută, nu au reușit să obțină votul dvs.. În speranța că, astăzi, aici, în această seară, valul de necunoaștere din ședința trecută s-a ridicat și toată lumea este convinsă că cele două străzi necesită reabilitarea așa cum este convins executivul, atunci, vă rugăm să votați în consecință.

Vă mulțumim.

Dl Gheorghe: Dl consilier Buznicea.

Dl Buznicea: Domnule președinte, dacă este vorba despre străzile care au fost respinse în precedenta ședință de consiliu, teoretic, ar trebui ca la introducerea lor pe ordinea de zi, pentru a primi votul consilierilor să comporte anumite modificări. Înțeleg că au fost respinse dintr-o greșeală și sunt readuse pe ordinea de zi în același stadiu ca data trecută, sau au apărut ceva modificări?

Dl Gheorghe: Ne răspunde dl Sorin Dina.

Dl Dina: Având în vedere că domnii consilieri au fost prezenți în sală, nu pot să spun decât ceea ce am citit în procesul verbal al ședinței anterioare.

În ședința anterioară din punctul de vedere al executivului au fost aduse în discuții informații nereale, adică cum că aceste străzi ar fi fost reabilitate sau că sunt străzi care nu necesită reabilitarea, ca să abordez și partea a doua a d-lui consilier, documentațiile sunt identice, sunt exact aceleași de data trecută.

Dl Gheorghe: Am înțeles. Bun, deci, ele au fost reintroduse întrucât au fost informații prezentate în sala de ședință, greșite sau neconforme cu realitatea.

Dl Anton: Dacă spuneți.

Dl Gheorghe: Corect. Supun votului dvs.. Cine este împotrivă? 6 voturi împotrivă. Abțineri? Cu 19 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada NICOLAE

FILIMON”.

Bănuiesc că discuțiile generale, este aceiași. Dacă nu mai aveți comentarii suplimentare, vă supun votului.

Cine este împotrivă? 6 împotrivă. Abțineri? Nu sunt abțineri. Cu 19 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Biroul Tehnic: 18 voturi.

Dl Gheorghe: Bun, cu 18 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Dl Gheorghe: Bun. Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București cu Grădinița particulară ,,David Center” la unități de învățământ particulare.

Discuții? Dacă nu sunt, supun votului. Cine este împotrivă? Abțineri? Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Interpelări și întrebări dacă există? Dl consilier.

Dl Tulugea: Domnule președinte, am în mână o scrisoare a unui locuitor al sectorului, care spune că în luna iulie anul trecut a împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani de când este căsătorit. Deci, printr-o hotărâre de consiliu local și care devenise aproape tradiție, acești oameni primeau câte 500 de lei din partea consiliului local. Eu înmânez această scrisoare Secretariatului Tehnic cu rugămintea ca executivul să găsească soluțiile necesare și eu cred că pe data de 7 ianuarie conform invitației care am primit-o de la Direcția de specialitate, 7 martie, îmi cer scuze, este un moment potrivit pentru a relua această tradiție și a da acestor oameni drepturile care sunt stabilite prin hotărârea de consiliu.

Serviciul Tehnic, vă rog să luați aminte. Ne dați răspuns dvs..

Dl Viceprimar: Evident.

Dl Gheorghe: Bun, dacă nu mai sunt alte...Dl consilier Bordei.

Dl Bordei: Dl președinte, în sectorul 6 există strada Drenajului, o stradă uitată de lume, în sensul că nu are apă, nu are canal, nu este asfaltată, nu pietruit. Strada Drenajului unde locuiesc în jur de 600 de cetățeni, în jur de 100 de locuințe. Cetățenii respectivi au făcut o adresă către Primăria Sectorului 6 pentru a beneficia și ei de lucrurile bune ale vieții, în 4 iunie 2001, li s-a spus că vor fi prinși într-un proiect, nu s-a întâmplat lucrul acesta, au revenit în septembrie 2013 cu o nouă adresă pentru ca strada lor să fie... Rugămintea mea este să primim și noi un răspuns scris de la executiv, ce se întâmplă cu această stradă, pentru că oamenii mi s-au adresat printr-un domn Ungureanu Zoiate, ca să știe dacă mai rămân așa în evul mediu sau se civilizează și ei. Bun. Vă mulțumesc mult.

Dl Gheorghe: Am înțeles, mulțumim, s-a consemnat în procesul verbal. Veți primi răspunsul în scris să le transmiteți cetățenilor.

Dl Bordei: Vă mulțumesc, dl președinte.

Dl Gheorghe: Dacă nu mai sunt alte întrebări? Dl consilier Orhei, îmi cer scuze că tocmai pe dvs. v-am ...

Dl Orhei: Da. Mai așteptam niște scuze de la dvs.. Referitor la ce a solicitat colegul aș vrea să știu dacă se poate, executivul să ne prezinte o listă cu toate străzile din sectorul 6 care arată gen evul mediu, că bănuiesc că nu este singura stradă, mai sunt și altele. Dacă au asemenea situație, la următoarea ședință, dacă se poate, să ne prezinte.

Dl Dina: Dl consilier, parțial răspunsul la această întrebare îl aveți pentru că într-una din ședințele anterioare am avut o actualizare de documentații tehnico-economice a unor străzi pentru introducere rețea de apă și canal, și dacă țineți minte este acel set de străzi pentru care am aplicat la fondul de mediu, deci, parțial răspunsul îl aveți cu 17 străzi și intrări care încă nu au apă și canal, dacă nu au apă și canal nu au nici rutier. Anul acesta le avem în vedere pe acestea 17 finanțate pe fonduri de mediu, să facem apă și canal și ulterior să închidem și cu sistemul rutier. Dacă mai sunt și altele atunci colegii de la direcția de specialitate o să completeze informația către dvs.

Vă mulțumesc.

Dl Gheorghe: Mulțumesc, dacă nu mai sunt alte întrebări, vă mulțumesc pentru prezență.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR,

Iulian Gheorghe    Gheorghe Floricică

Întocmit: Alexe Georgiana Daniela Iscoviciu Micuța Udrea Cristina

Răduță-Neagu Valentina Alexandra

16