Dl Secretar face prezența: Iacobescu Valeria are hârtie motivată pentru că, din motive medicale nu poate participa. Neacșu Ioana am înțeles că a anunțat că va întârzia puțin. Stan Sorin Cristian, la fel, motivare, este plecat din țară cu treburi de serviciu. Având în vedere că din cei 27 de consilieri în funcție sunt motivați 2 și unul este în întârziere, avem prezenți în sală 24.

Înainte de a da cuvântul domnului președinte de ședință, vă supun aprobării dvs. procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.05.2014. Procesul verbal este semnat de președintele de ședință și Secretar. Cine este pentru validarea procesului verbal al ședinței? Tehnicul?

Biroul Tehnic: 24.

Dl Secretar: 24. Vă mulțumesc. Dau cuvântul d-lui președinte de

ședință.

Dl Stan R.: Bună ziua. Dați-mi voie să vă fac cunoscută Dispoziția nr. 3217/20.06.2014 a Primarului Sectorului 6, care spune că:

,,În temeiul dispozițiilor art. 39 alin. (1) și ale art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Primarul Sectorului 6, dispune:

Articol unic: Se convoacă Consiliul Local Sector 6 în ședință ordinară în data de 26.06.2014, ora 1700 în sala de ședințe a Primăriei Sectorului 6, situată în Calea Plevnei nr. 147-149, cu următoarea ordine de zi.''

La punctul 1...

Dl Viceprimar: Stați puțin. Înainte să votăm ordinea de zi, aș vrea să retragem de pe ordinea de zi poziția 13, poziția 16, poziția 20, poziția 21, poziția 23 și poziția 25.

Dl Stan R.: Poziția 13, poziția 16...

Dl Viceprimar: 13, 16, 20, 21, 23 și 25. Vă mulțumesc mult.

Dl Secretar: După modificarea făcută de către executiv, supuneți ordinea de zi și după aceea modul de votare.

Dl Stan R.: După retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor menționate, vă propun spre aprobare ordinea de zi așa cum reiese după retragerea lor și ca modalitate de vot o să vă propun ca și până acum să începem cu: “Cine este împotrivă?, Cine se abține? și Cine este pentru?” Supun votului ordinea de zi.

Dl Stan R.: Cine este împotrivă? Ordinea de zi... Cine se abține? Cu 24 de voturi pentru, ordinea de zi este... De asemenea, o să vă propun votului și modalitatea de vot a proiectelor, propunându-vă ca acestea să fie votate în integralitatea lor. Cine este împotrivă?

Dl Moisă: D-le președinte, numai cu amedamentul, dacă nu sunt discuții generale.

Dl Stan R.: Bineînțeles, dacă nu sunt discuții generale.

Cine se abține? Cu 24 de voturi pentru, am stabilit și modalitatea de vot.

La punctul 2 al ordinei de zi avem:

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pentru următoarele 3 luni. O să vă rog propuneri. Da, dl consilier.

Dl Gheorghe: Îl propunem pe dl Constantin Moisă pentru funcția de

președinte.

Dl Stan R.: Alte propuneri? Vă rog.

Dl Eftimie: Dl Președinte, având în vedere că deja luna asta facem 2 ani de zile de când suntem în aceeași formulă, președinții de comisie nu au fost aleși decât de la P.S.D. și P.N.L., fostul U.S.L.. Având în vedere acest lucru, vă propun, spre binele consiliului...

Dl Stan R.: Președinții de ședință, nu de comisie.

Dl Eftimie: De ședință..., ca de data aceasta să îl propun pe colegul meu, dl Orhei.

Dl Stan R.: Scuze, dl Orhei? Dl Orhei, sunteți de acord?

Dl Orhei: Da, să trăiți.

Dl Viceprimar: Să înțeleg că aveți ceva cu dl Moisă?

Dl Buznicea: Dl Președinte, pe același tipic trebuie să îl întrebăm și pe dl Moisă dacă este de acord.

Dl Viceprimar: Corect.

Dl Buznicea: Că așa este corect.

Dl Viceprimar: Se subînțelege.

Dl Stan R.: A fost un spirit de glumă.

Biroul Tehnic: D-na Butacu, votați? Deci, 9.

Dl Stan R.: Cine se abține? Cine este împotrivă? Diferența.

Vă propun votului a doua propunere, dl Orhei. Cine este pentru?

Biroul Tehnic: 14.

Dl Stan R.: Cine se abține? Cine este împotrivă? Diferența. Deci, cu 14 voturi, dl Orhei a fost ales ca președinte de ședință pentru următoarele 3 luni.

Dl Viceprimar: Aș dori o pauză de 2 minute.

PAUZĂ

Dl Stan R.: Rog domnii consilieri să își ocupe locurile în sală. Rog Tehnicul să invite pe domnii consilieri în sală. Rog, încă odată Tehnicul să îi invite că au trecut cele 2 minute. Vă mulțumesc.

La punctul 3 pe ordinea de zi avem: Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 și nr. 2 din H.C.L. Sector 6 nr. 111 din 04.07.2013 privind desemnarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care fac parte din centrele bugetare Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”, Liceul Tehnologic “Costin C. Kirițescu” și Colegiul Național “Elena Cuza” ca ordonatori terțiari de credite, cu Grădinița M.A.P.N. Nr. 1 ca ordonator terțiar de credite.

Dl Moisă: D-le președinte...

Dl Stan R.: Vă rog.

Dl Moisă: Am o rugăminte, dacă vreți să mai prelungiți pauza câteva

minute.

Dl Stan R.: Am luat o pauză de 2 minute. Câte minute să mai

prelungim?

D-na Surulescu: 10

Dl Stan R.: Vă rog, dl consilier.

Dl Moisă: 5 minute.

Dl Buznicea: D-le președinte, noi am fost de acord cu pauza. S-a solicitat 2 minute de către dl Viceprimar, au trecut 10. Chiar nu vedem motiv să mai prelungim pauza fără nici un motiv.

moment.

Dl Moisă: Mulțumesc, d-le președinte și dl Buznicea are o atitudine

obiectivă.

PAUZĂ

Dl Secretar: Am avea rugămintea la dvs. să vă ocupați locurile în sală. Ședința a început.

Dl Stan R.: Bun. Dacă toți domnii consilieri sunt... Da, dl Avramescu, vă ascult.

Dl Avramescu: O rugăminte, dacă puteți. Pentru că, colega noastră Ioana Neacșu a intrat exact la finalul votului, dacă putem să reluăm cu votul ei. Dacă puteți să supuneți la vot consiliului reluarea votului.

Dl Stan R.: Vă supun votului această propunere ca votul pentru proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință să fie reluat. Vă rog, dl....

Dl Buznicea: D-le președinte, nu știu dacă este în limita regulamentului ceea ce se solicită acum. Un vot odată ce a fost exprimat, este exprimat. A lipsit, a lipsit. Nu dacă cineva este pe afară și își aduce aminte..., să mă ierte Dumnezeu.

Dl Stan R.: Deci, a intrat în momentul votului.

Dl Buznicea: Votul a fost încheiat. Nu putem relua votul pentru că cineva a lipsit. Indiferent și cu tot respectul pentru persoana care a lipsit. Este contrar regulamentului, total.

Dl Stan R.: Da, dl Avramescu.

Dl Avramescu: Cu voia consiliului se poate face așa ceva. A mai existat, nu un singur caz, au existat nenumărate cazuri în activitatea Consiliului Local în care s-a reluat votul din varii motive. Ori pentru corectarea unei erori, ori pentru că nu s-a înțeles, ori din voia consiliului, pur și simplu. Au mai fost astfel de cazuri, nu odată ci de mai multe ori.

Dl Buznicea: Da, dar niciodată pentru că cineva a întârziat.

Dl Stan R.: Bun. Nu a întârziat și nu era în afara sălii, era în interiorul sălii. Avea dreptul să participe la vot și în consecință o să vă supun votului această propunere ca votul să fie reluat pentru punctul 2 de pe ordinea de zi. Vă rog, dl consilier...

Dl Tulugea: Dl președinte, este prima oară în 20 de ani când în acest consiliu se întâmplă așa ceva. Vă rog să se consemneze în procesul verbal, pentru că, noi ne vom rezerva dreptul de a acționa în contencios. Vom contesta această ședință cap coadă. Nu se poate așa ceva. Este împotriva bunului simț, în final. Nu mai discutăm de legalitate. Vă mulțumesc.

Dl Eftimie: D-le președinte, dacă îmi permiteți...

Dl Stan R.: Vă rog, dl consilier

Dl Eftimie: Considerați că a fost nevoie de o pauză de 20 de minute ca să revenim la punctul 2?

Dl Viceprimar: Dl consilier, o să vă răspund eu. Dreptul la pauză îl

avem toți.

Dl Eftimie: Mi se pare impardonabilă această revenire și telefoanele ca să renunțăm. Nu, nu o să renunțăm.

Dl Viceprimar: Dl consilier, nu știu la ce telefoane vă referiți. Eu am cerut o pauză să merg la toaletă. Dacă nu am voie, data viitoare o să...

Dl Buznicea: D-le președinte, hai să fim serioși. Prima dată s-a cerut o pauză de 2 minute, am acceptat-o. Am început. Am reluat ședința, a fost solicitată o altă prelungire. După această prelungire venim și solicităm reluarea votului. Ok, probabil că, dacă se supune la vot, așa cum a trecut tăvălugul peste multe alte chestii, se va trece și peste aceasta, dar nu știu dacă vă puteți uita în oglindă și să spuneți că a fost corect ceea ce se întâmplă. Știm toți despre ce este vorba.

Dl Stan R.: Dvs. ați fost cu spatele, eu am fost cu fața. În momentul în care s-a supus votului...

Dl Buznicea: Nu este un motiv de reluare.

Dl Stan R.: ...punctul 2 al ordinei de zi.

Dl Buznicea: Sub nici o formă și după nici un regulament. După absolut nici un regulament.

Dl Stan R.: Și nu era..., d-na consilier nu a intrat în momentul în care a fost votată a doua propunere pe ordinea de zi pentru președintele de ședință, a intrat în momentul în care am anunțat votul pentru.

Dl Buznicea: Să ne spună cum votează, eventual.

Dl Stan R.: Dl Avramescu.

Dl Avramescu: Repet. Au mai fost astfel de cazuri. Nu o dată în

activitatea Consiliului Local, rog supunerea la vot a propunerii pe care am făcut-o.

Mulțumesc.

Dl Stan R.: În consecință, voi supune la vot propunerea de reluare a votului la punctul 2. Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este pentru? Vă abțineți, trebuia să...

Dl Buznicea: D-le președinte, rog să se consemneze că noi refuzăm votul. Nu vom fi parte din această mascaradă. Nu votăm sub nici o formă. Nici da, nici nu, nici abținere. Este o mascaradă și rog să se consemneze, îmi asum răspunderea celor ce spun.

Dl Stan R.: Tehnicul, vă rog...

Dl Eftimie: Aceeași atitudine o are și P.P.-D.D.

Dl Stan R.: Tehnicul, vă rog să consemnați. Dl Avramescu.

Dl Avramescu: Dacă tot este să menținem litera, nu doar spiritul, ci și litera regulamentului, votul la persoană presupune vot secret. Nici nu s-a supus votului Consiliului Local procedura de vot și nici nu a fost vot secret așa cum presupune regulamentul consiliului.

Dl Stan R.: Votul pentru președintele de ședință se face deschis, în mod deschis. Vă rog, dl Buznicea...

Dl Buznicea: Eu sunt de acord cu ce spune colegul Avramescu, dar asta înseamnă că toate voturile pentru președintele de ședință, de la începutul acestui mandat și până acum trebuiesc anulate. Nici unul nu a respectat această procedură de vot.

Dl Viceprimar: S-a votat înainte, dl consilier.

Dl Stan R.: Oricum, vom rămâne pe procedura de vot deschis. Da? Așa cum spune la regulament. Da, dl Avramescu.

Dl Avramescu: În general, în ședințele de consiliu, când a fost votul la președinte de ședință, președintele de ședință a supus votul Consiliului Local sau a întrebat Consiliul Local dacă putem merge pe vot deschis sau trebuie să mergem pe vot secret.

Dl Stan R.: Dacă regulamentul spune că vom merge pe vot deschis, vom merge pe vot deschis, așa cum a fost și până acum. Da, dl consilier.

Dl Tulugea: D-le președinte, sigur, de la început trebuia recurs la procedura votului secret pentru că sunt două persoane. Dacă era o singură propunere, nu era nici o problemă, se votează prin vot deschis. Deci, noi putem să votăm, noi trebuie să votăm, dacă P.P.-D.D. și P.S.D. își mențin propunerea, trebuie obligatoriu votul să fie secret.

Dl Moisă: D-le președinte...

Dl Stan R.: Da, vă rog...

Dl Moisă: Cred că colegul care a spus că pentru o astfel de procedură aplicată acum s-ar discredita, eventul anula, toate voturile pentru președintele de ședință este adevărat și cred că trebuie să mergem în continuare așa.

Dl Tulugea: Păi cred că discreditare mai mare decât aia să reiei votul nu cred că există. Ce mai contează discreditarea?

Dl Stan R.: Vă propun în prima fază să stabilim procedura. Vă propun votului stabilirea modalității de votare a președintelui de ședință, a punctului 2. Voi propune prima dată modalitatea votului deschis. Cine este pentru?

D-na Nicolescu: Deci, nu propunem noi. Cum este regulamentul. Suntem obligați să aplicăm regulamentul, nu cum vrem noi. Deci, măcar acum să respectăm regulamentul.

Dl Viceprimar: Doamnă, regulamentul este votat tot de noi.

D-na Nicolescu: Soluția era, dacă doamna Neacșu era în sală, dar eu nu cred că era în sală, dar dvs. spuneți că era, își spunea opțiunea: sunt pentru, împotrivă sau mă abțin și o treceam acolo ca vot și...

Dl Tulugea: Ioana, nu m-ai pupat în pauză?

D-le președinte, vă rog eu frumos, haideți să terminăm. E un capăt de țară că

de 2 ani de zile conduceți ședințele? Ce atâta problemă, dl Viceprimar?

Dl Viceprimar: Dl consilier, dar de unde știți că nu iese la fel la vot? Haideți să reluăm votul.

Dl Buznicea: Dar de ce să îl reluăm?

Dl Viceprimar: Pentru că d-na consilier nu a fost ...

Dl Orhei: Nu a fost prezentă în sală, votează de acum încolo.

Dl Stan R.: Bine, regulamentul într-adevăr îl stabilim noi. În consecință, o să vă supun votului modalitatea de vot.

Dl Buznicea: D-le președinte, stabilim regulamentul, dar nu stabilim câte un regulament la fiecare ședință. Avem un regulament făcut pe care suntem obligați să îl respectăm până în momentul în care se votează o modificare a lui. Dacă stabilim câte o prevedere regulamentară la fiecare ședință, după cum ne prind nevoile fiziologice, este o problemă mare. Înseamnă că degeaba avem un

regulament, degeaba l-am făcut și dacă noi nu îl respectăm, nu știu ce se poate întâmpla. Chiar nu este normal să stabilim de fiecare dată o prevedere regulamentară. Avem un regulament. Haideți să îl respectăm.

Dl Stan R.: Vă rog, dl Avramescu.

Dl Avramescu: La fel, din memoria recentă, la fiecare ședință de consiliu se supune aprobării Consiliului Local posibilitatea de a citi doar titlul proiectului fără articole și de a se supune votului fiecare punct de pe ordinea de zi pe întreg, nu pe articole. La proiecte, când se citește, să se citească doar titlul proiectului, nu și tot textul care însoțește titlul proiectului. Cam la fiecare ședință se procedează în felul ăsta, ceea ce presupune o derogare și o bunăvoință din partea consiliului pentru eficiență.

Dl Stan R.: Vă rog, d-na consilier.

D-na Gaspar: Mulțumesc. Eu mi-aș dori să nu greșesc sau să nu mai greșim și de aici înainte, dacă considerați că a fost o greșeală până acum și aș dori să se citească din regulamentul nostru de organizare, care este acel regulament, care este acel articol care se aplică, iar, dacă nu este, ar trebui să aplicăm legea așa cum spune ea și anume că, votul la persoană este un vot închis și în felul acesta nu mai avem atâtea discuții.

Dl Stan R.: Bun, vom mai lua o pauză de 2 minute pentru a ne

elucida.

Dl Secretar: Nimic. Cu dl consilier Avramescu care mi-a adresat o întrebare. Să fac opinie motivată și o voi face cunoscută la momentul respectiv. Mulțumesc.

PAUZĂ

Dl Stan R.: Rog Tehnicul să invite pe domnii și doamnele consilieri în sală. Putem reîncepe?

Dl Secretar: Tehnicul, vă rugăm, reverificați dacă doamnele și domnii consilieri sunt în sală. Vă rugăm ocupați-vă locurile în sală. Dl Viceprimar, vă rugăm frumos.

Dl Stan R. : Vă solicit atenția. Având în vedere că în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local, la punctul 1.9., este precizat faptul că „după declararea Consiliului Local ca legal constituit se procedează la alegerea președintelui de ședință prin votul deschis al majorității consilierilor în funcție”, în cazul în care am fi avut stipulat doar aici că va fi un vot deschis am fi putut propune să modificăm acest regulament, în sensul că putem decide asupra modalității de vot, dar având în vedere că Legea 215 la art. 35, scrie clar că votul trebuie să fie deschis, vom proceda la vot deschis. Vă rog.

Dl Buznicea: D-le președinte, mulțumesc frumos, și am rugămintea la Serviciul Tehnic să consemneze opinia pe care tocmai ați expus-o și aceea că votul deschis a fost unul corect și legal și nu avem nici un fel de motiv pentru a reveni asupra lui. Mulțumesc.

Dl Stan R.: M-am referit la modalitatea, vă rog să consemnați, m-am referit la modalitatea votului și nu la votul care tocmai va fi reluat. Deci, revin...

D-na Nicolescu: Atunci să apară în procesul verbal pentru ce este reluat votul. Ce a fost greșit la vot de este reluat, motivat. Deci, pentru ca noi vrem să contestăm.

Dl Stan R.: Faptul că...

D-na Nicolescu: Nu, conform articolului, nu a fost corect votul și vreți să-l reluați.

Dl Stan R.: Vă rog, dl Avramescu.

Dl Avramescu: Eu mi-am exercitat dreptul de a solicita Consiliului Local de a relua votul, motivat de prezența doamnei Neacșu în timpul votului fără a fi luată în considerare la prezență. Președintele de ședință a supus Consiliului Local solicitarea mea. Consiliul Local a votat...

Dl Stan R.: Nu s-a votat, o să supun votului. Da, dl consilier.

Dl Tulugea: D-le președinte, mergând pe aceeași logică, eu nu știu dacă acum 3 luni a fost reluat votul pentru că eu doream, intenționam, să vin la ședință, nu am reușit să ajung, în timpul votului, și nu s-a reluat.

Dl Stan R.: Păi da, dar, nici nu a solicitat nimeni. Aș fi reluat..

Dl Tulugea: A, nu a solicitat nimeni.

Dl Stan R.: Acum s-a solicitat.

Dl Tulugea: Eu am spus, și repet, în 20 de ani în activitatea Consiliului Local, așa ceva nu s-a mai întâmplat.

Dl Eftimie: Dl președinte, dacă îmi permiteți,

Dl Stan R.: Vă rog.

Dl Eftimie: Solicitarea d-lui Avramescu a intervenit după pauză și după o încă altă pauză, nu în timpul, imediat după votare, hai să fim serioși, dacă dăm un pic.....

Dl Eftimie: S-a făcut o pauză. S-au mai solicitat încă 10 minute de

pauză și după reluarea.., ascultați-mă puțin, după reluarea ședinței, dvs ați pus în discuție punctul 3 și a intervenit dl Avramescu. Păi ce facem noi aici?

Dl Stan R.: Nu am apucat să pun în discuție punctul 3, nici măcar nu l-am citit până la capăt.

Dl Eftimie: L-ați citit, da, mulțumesc dl președinte.

Dl Stan R.: Vă rog. Da d-le consilier.

Dl Buznicea: D-le președinte, am rugămintea, cât se poate de respectuoasă, să o rugăm pe colega noastră, d-na Ioana Neacșu, să ne spună public și să se consemneze pe bandă, momentul în care dumneaei a intrat în ședință.

D-na Surulescu: Suntem la chestor acum. Ce ar fi să părăsim noi

sala...

Dl Buznicea: De ce? Nu poate să ne spună când a intrat? Nu putem avea consemnat acest moment important din partea dumneaiei?

Dl Eftimie: Dacă vrea.

Dl Buznicea: Este o rugăminte.

Dl Stan R.: Bun, vă supun... Da, dl consilier. Vă rog.

Dl Orhei: D-le președinte, am și eu o întrebare, nu că este legat de persoana mea. Problema este următoarea, am jurat toți că respectăm legile țării, vă rog frumos și îl rog pe dl Secretar al Primăriei, care cunoaște poate mai bine decât toții consilierii legislația, dacă undeva în lege scrie în momentul când s-a exprimat un vot, se poate relua acel vot.

Dl Stan R.: În momentul în care se exprimă votul respectiv....eu v-am

ascultat..

Dl Orhei: Deci, nu vă supărați, deci vreau să văd , încă odată....

Dvs. ați recunoscut că deja ați trecut la punctul 3, da? De ce se reia votul?

Dl Stan R.: Pentru că doamna...

Dl Orhei: Cer și eu pauză de jumătate de oră, vreau să chem presa în

sală.

Dl Eftimie: De acord.

Dl Tulugea: D-le președinte.

Dl Tulugea: O scurtă intervenție cu o anumită nuanță de glumă, ceea ce vreți să faceți înseamnă dragoste cu forța, adică viol.

Dl Stan R.: Foarte plastic. Bun. Supun la vot....

Dl Secretar: Ca să nu rămânem dator domnului consilier Orhei, vreau să vă comunic că dvs. trebuie să rețineți clar că sunteți deliberativul, executivul vă face propuneri, dvs. votați, dvs. hotărâți. Din punct de vedere legal, dacă dvs ați acordat un vot și reveniți asupra lui, și asta este voința dvs. și numai a dvs. nu are nimeni de ce să se supună legislației să conteste sau să deteste. Problema este la dvs., nu este a executivului.

Dl Stan R.: În consecință, vă supun....

Dl Secretar: În ceea ce mă privește, cu privire la indiferent ce hotărâre veți lua, am dreptul prin legislația în vigoare să mă prevalez de opinie motivată, în ceea ce privește unul sau mai multe proiecte de hotărâri. Mulțumesc.

Dl Stan R.: În consecință, vă supun votului propunerea de reluare a votului pentru punctul 2 de pe ordinea de zi.

Cine este împotrivă?

Tehnicul?

Biroul Tehnic: 7, nu a votat dl Enache.

Dl Stan R.: 7 voturi împotrivă. Cine se abține? Nici un vot. Cine este

pentru?

Biroul Tehnic: 16 voturi pentru.

Dl Stan R.: În consecință, vom relua votul pentru stabilirea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni.

Dl Buznicea: D-le președinte, dacă îmi permiteți, colegul nostru Anton Cristian a lipsit de la vot, putem relua procedura, vă rog frumos pe același considerent, să îl așteptăm până revine și să reluăm procedura de votare, s-a mai întâmplat o dată, având un precedent, vă rog frumos.

Dl Tulugea: Supune-ți votului.

Dl Eftimie: Terminați mascarada.

Dl Stan R.: Corect. Păi, așa o să o ținem...

Dl Eftimie: Dacă așa vreți, așa faceți...

D-na Nicolescu: Nici o problemă. E bătaie de joc...

Dl Stan R.: Vă rog dl consilier. Pauza o luați dvs....

Dl Moisă: D-le președinte, motivul a fost că un consilier a intrat în sală în timpul procedurii, nu că era, și nu semnase prezența, nu că era în sală și a plecat și așa mai departe..

Dl Stan R.: Corect, de asta am și solicitat.

Dl Buznicea: Solicit o pauză pentru consultări de 10 min.

Dl Stan R.: Cred că am avut destule pauze până acum. Bun.

D-na Nicolescu: Atunci pentru toaletă, vă rog frumos.

D-na Nicolae: Faceți discriminare?

Dl Stan R.: Să supunem la vot și după aceea o să primiți pauză..

D-na Nicolescu: Îmi pare rău.

D-na Nicolae: Nu se poate abține. Deja de o oră.

Dl Stan R.: Bun. Supun votului. Cine este împotrivă?

Dl Tulugea: Ce supui votului?

Dl Stan R.: Ceea ce am spus mai devreme.

D-na Nicolescu: Nu credeți că este o sfidare să nu am voie la toaletă?

Dl Stan R.: Bun, mai acordăm o pauză de încă 5 min, vă rog frumos.

PAUZĂ

Dl Stan R.: Rog tehnicul să invite doamnele și domnii consilieri în

sală.

Putem relua?

Vă propun votului propunerea d-lui consilier Buznicea de a relua votul pentru lipsa din sală a d-lui consilier Anton Cristian.

Cine este pentru?

Dl Tulugea: D-le președinte.

Dl Stan R.: Suntem în timpul votului.

Dl Tulugea: Eram cu mâna sus.

Dl Viceprimar: Ați votat.

Dl Tulugea: Păi cum adică s-a votat? Păi s-a votat de trei ori până

acum..

Dl Stan R.: Tehnicul, vă rog.

Dl Tulugea: Domnule președinte..

Dl Stan R.: După ce se termină votul, vă dau cuvântul.

Dl Tulugea: După aia, îl reluăm iar.

Dl Stan R.: Deci, cine este pentru? Tehnicul, vă rog. Pentru reluarea

votului.

Biroul Tehnic: 25

Dl Stan R.: Bun. Vom relua votul pentru punctul 2. Nu, am stabilit cum se votează, da?

D-na Nicolescu: Dacă reluăm votul de la punctul 2, asta trebuie, nu să reluăm votul de la punctul 2.

Dl Stan R.: Da, dacă reluăm votul de la punctul 2, bun.

D-na Nicolescu: Să fim...

Dl Stan R.: Bun. Pentru a nu mai exista probleme o să solicit apel nominal pentru votul ce se va desfășura.

Deci, votăm pentru reluarea votului la punctul 2.

Dl Secretar:

Al TAWAYAH ANGELICA

pentru

ANTON CRISTIAN IOAN

nu votez

AVRAMESCU MANUEL

pentru

BORDEI NICULAIE

pentru

BUTACU SIMONA VALENTINA

pentru

BUZNICEA CRISTINEL

nu particip la mascaradă

CATRINA EUGEN GEORGE

nu votez

EFTIMIE CRISTINEL

Data viitoare cred că o să îmi fie jenă să mai intru în sală..

ENACHE ADRIAN NICOLAE

nu votez

GASPAR FLORENTINA

pentru

GHEORGHE IULIAN

pentru

IACOB EMANUEL

pentru

IACOBESCU VALERIA

este motivată

MOISĂ CONSTANTIN

pentru

NEACȘU IOANA MIHAELA

pentru

NICOLESCU DANIELA

nu votez

NICULAE ROXANA NICOLETA

nu votez

ORHEI OLIVIU LUCIAN

nu particip la circ

PETREA GABRIEL

pentru

PETRESCU CONONA

pentru

PUȘCAȘ IONEL

pentru

SIMION ADRIAN

pentru

STAN ROBERT

pentru

STAN SORIN CRISTIAN

este plecat

SURULESCU AURELIA

pentru

TĂNĂSUICĂ ION

pentru

TULUGEA DANIL

never, never

Dl Secretar: Acum dvs., d-le președinte, ați notat. Dl Stan R.: 16 voturi, pentru reluarea votului.

Dl Tulugea: Stați slab, slab stați, e în putrefacție.

Dl Stan R.: 9 consilieri nu votează. În consecință, vom relua votul pentru punctul 2 de pe ordinea de zi.

Revin cu întrebarea dacă mai sunt alte propuneri? În afară de dl Moisă Constantin și dl Orhei.

Propun votul pentru președinte de ședință, pentru dl Moisă Constantin, tot cu apel nominal.

Vă rog, domnul.

Dl Secretar:

Al TAWAYAH ANGELICA

pentru

ANTON CRISTIAN IOAN

împotrivă

AVRAMESCU MANUEL

pentru

BORDEI NICULAIE

pentru

BUTACU SIMONA VALENTINA

pentru

BUZNICEA CRISTINEL

pentru, împotrivă

CATRINA EUGEN GEORGE

împotrivă

EFTIMIE CRISTINEL

Toată stima pentru dl. Moisă, dar trebuie să fiu împotrivă

ENACHE ADRIAN NICOLAE

împotrivă

GASPAR FLORENTINA

pentru

GHEORGHE IULIAN

pentru

IACOB EMANUEL

pentru

IACOBESCU VALERIA

nu participă

MOISĂ CONSTANTIN

pentru

NEACȘU IOANA MIHAELA

pentru

NICOLESCU DANIELA

împotrivă

NICULAE ROXANA NICOLETA

împotrivă

ORHEI OLIVIU LUCIAN

nu particip la circ

PETREA GABRIEL

pentru

PETRESCU CONONA

pentru

PUȘCAȘ IONEL

pentru

SIMION ADRIAN

pentru

STAN ROBERT

pentru

STAN SORIN CRISTIAN

este plecat

SURULESCU AURELIA

pentru

TĂNĂSUICĂ ION

pentru

TULUGEA DANIL

împotrivă

Dl Tulugea: Domnule președinte pentru că în prima ședință a primului mandat dl Moisă, căruia îi port un respect deosebit, suntem colegi de aproape 20 de ani în consiliul ăsta, a refuzat să fie ales pe vecie președinte de ședință, astăzi nu-i mai dau votul.

Vă mulțumesc.

Dl Secretar: Bun, urmează să ne spuneți domnule președinte câte voturi sunt pentru dl consilier Moisă Constantin.

Dl Stan R.: În consecință, sunt 16 voturi pentru dl Moisă Constantin, 8 voturi împotrivă și o singură exprimare a neparticipării la vot.

În continuare vă supun votului, propunerea pentru dl Orhei, de asemenea nominal.

Dl Secretar:

Al TAWAYAH ANGELICA

împotrivă

ANTON CRISTIAN IOAN

pentru

AVRAMESCU MANUEL

împotrivă

BORDEI NICULAIE

împotrivă

BUTACU SIMONA VALENTINA

împotrivă

BUZNICEA CRISTINEL

pentru

CATRINA EUGEN GEORGE

pentru

EFTIMIE CRISTINEL

pentru

ENACHE ADRIAN NICOLAE

pentru

GASPAR FLORENTINA

împotrivă

GHEORGHE IULIAN

împotrivă

IACOB EMANUEL

împotrivă

IACOBESCU VALERIA

nu participă

MOISĂ CONSTANTIN

împotrivă

NEACȘU IOANA MIHAELA

împotrivă

NICOLESCU DANIELA

pentru

NICULAE ROXANA NICOLETA

pentru

ORHEI OLIVIU LUCIAN

nu particip la circ

PETREA GABRIEL

împotrivă

PETRESCU CONONA

împotrivă

PUȘCAȘ IONEL

împotrivă

SIMION ADRIAN

împotrivă

STAN ROBERT

împotrivă

STAN SORIN CRISTIAN

nu participă

SURULESCU AURELIA

împotrivă

TĂNĂSUICĂ ION

împotrivă

TULUGEA DANIL

pentru

Dl Stan R.: În consecință, cu 16 voturi împotrivă, dl Orhei nu are cum să fie președinte pentru următoarele 3 luni și dl Moisă va fi președinte de ședință pentru următoarele 3 luni.

Dl Eftimie: A fost președinte pe perioada pauzei.

Dl Tulugea: Dl Moisă, în vecii vecilor Amin!

Domnule președinte, pentru buna desfășurare a ședinței, și cred că ar fi

cazul să luăm o hotărâre prin care să scurteze ședința, după propunerea mea să luăm și o pauză, proiectele următoare să fie votate nominal, pentru a nu mai exista nici un fel de dubiu.

Nu, dar vă rog să supuneți la vot propunerea.

Dl Stan R.: Voi supune la vot propunerea. Bun. Supun la vot propunerea de a fi votate toate proiectele nominal și pe rând.

Cine este pentru votul nominal al proiectelor de pe...?

Cine este pentru, am spus?

Biroul Tehnic: D-na Nicolescu votați? 9 voturi pentru.

Dl Stan R.: Cine se abține? Cine este împotrivă? Ați numărat,

Tehnicul?

Biroul Tehnic: 16.

Dl Stan R.: De la punctul 3 până la sfărșitul listei proiectele vor fi votate în varianta clasică și nu nominal.

Bun. La punctul 3 pe ordinea de zi avem....

Dl Buznicea: Domnule președinte.

Dl Stan R.: Da, vă rog.

Dl Buznicea: Tot pentru buna desfășurare a ședinței aș dori să vă rog ca fiecare proiect să fie supus la vot de două ori ca să fim siguri că colegii sunt așa cum trebuie și își exprimă votul în aceeași manieră. Pentru că văd că dacă votăm o dată și nu suntem convinși, ne putem răzgândi. Și atunci poate că ar trebui să votăm de două ori.

Dl Stan R.: Nu cred că există un motiv întemeiat pentru această propunere, ce s-a întâmplat mai devreme s-a bazat pe faptul că d-na consilier Neacșu era în sală în momentul votului respectiv, iar ceea ce spuneți dvs. acum nu are nici o motivație.

Dl Eftimie: Dar de ce ați votat dvs. atunci pentru, dacă ați văzut că d-na consilier nu a votat?

Dl Stan R.: Este opțiunea mea. Vă rog. Dl Gheorghe: Se poate?

Dl Stan R.: Vă rog.

Dl Gheorghe: Tot pentru buna desfășurare a ședinței v-aș ruga următorul lucru. Dacă observați din partea unui consilier că sunt intervenții repetate fără legătură cu ședința noastră și doar cu dorința de a perturba ședința și de a face, de a induce, nu știu, de a face mascaradă, circ, vă rog să nu mai dați cuvântul și să vă orientați public spre buna desfășurare a ședinței și să supuneți la vot ordinea de zi.

Dl Stan R.: Bun, punctul 3 pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind privind completarea Anexei nr. 1 și nr. 2 din

H.C.L. Sector 6 nr. 111 din 04.07.2013 privind desemnarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care fac parte din centrele bugetare Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”, Liceul Tehnologic “Costin C. Kirițescu” și Colegiul Național “Elena Cuza” ca ordonatori terțiari de credite, cu Grădinița M.A.P.N. Nr. 1 ca ordonator terțiar de credite.

Vă supun votului. Cine este împotrivă? Tehnicul?

Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Cine se abține?

Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Cine este pentru?

Dl Buznicea: Avem unanimitate, dacă nu avem voturi împotrivă și abțineri înseamnă că avem unanimitate.

Dl Viceprimar: Poate nu participă la vot.

Dl Stan R.: Am avut surprize mai devreme să vedem că se ridică sau

nu mâna.

Dl Tulugea: Unanimitatea întotdeauna crează surprize.

Dl Stan R.: La punctul 4 pe ordinea de zi... Proiectul de la punctul 3 a

fost aprobat.

La punctul 4 a ordinii de zi avem Proiect de hotărâre privind aprobarea

Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6.

Dacă sunt discuții?

Vă rog.

D-na Nicolescu: Deci, în raportul de specialitate, apar ca număr de posturi conform Ordonanței nr. 63, 369 de posturi față de 333 în 2013. Cu toate astea, în expunerea de motive apar 384 de posturi. Eu pot să vă spun de unde este diferența, dar oricum nu-i corect, chiar dacă vă spun eu de unde este diferența. Diferența este de 15 posturi alocate printr-o adresă a primăriei din 2013. Numai că nu prea știu în ce condiții au fost alocate aceste 15 posturi. Deci, atenție, o dată se scrie că prin Ordonanța de Guvern sunt alocate 369 de posturi, iar altădată... Deci, în raportul de specialitate, iar în expunere de motive 384 prin Ordonanță de Urgență.

Dl Stan R.: Prin aceeași ordonanță.

D-na Nicolescu: Aceeași ordonanță. Dar de fapt diferența intervine că ordonanța, am verificat, pune 369 nu 384 și diferența de 15 posturi, pe care primăria le-a aprobat anul trecut. Probabil că, anul trecut, neavând câte posturi le trebuiau... Problema este, se menține pentru 2014? Sau dacă se menține trebuia corect scris în ambele situații 369 conform ordonanței plus 15 aprobate prin adresă. O dată ne spune 384, altădată 369, trebuie făcută rectificarea, asta dacă mergem pe bună credință că primăria le dă și anul acesta 15 posturi cum le-a dat în 2013. Dacă cineva este să-mi răspundă, aștept și eu...

Dl Stan R.: Rog pe cineva, reprezentant al Poliției Locale, dacă se poate să ne dea..

D-na Caprinciu: Mirela Caprinciu mă numesc, sunt Director General Adjunct la Direcția Poliția Locală. Deci, față de numărul de posturi aprobat prin Ordonanța 63, mai avem cele 15 posturi dintre care 11 le avem din 2011 în momentul în care ne-am reorganizat în Poliție Locală conform Legii nr. 155 și am preluat atribuțiile pe Disciplina în Construcții, s-a preluat din Primărie cu posturi și cu personal cu tot și au rămas în continuare, iar celelalte 4 posturi au fost date anul trecut cu personal cu tot de la A.D.P..

E posibil să se fi strecurat o eroare în Expunerea de motive, chiar nu știu, nu o am la mine.

D-na Nicolescu: Deci, atunci să se facă rectificarea, să fie și în expunerea de motive și în raportul de specialitate conform Ordonanței Guvernului

sunt 369 plus 15 date de Primărie, nu 384 conform ordonanței, că nu-i corect. Să se facă rectificarea.

Dl Stan R.: Se va face rectificarea.

D-na Nicolescu: Să o supunem la vot, nu s-a supus la vot, poate nu sunt de acord. Cred că așa se procedează, eu vorbesc serios, chiar nu glumesc.

Dl Stan R.: Este...

D-na Nicolescu: Atenție în Expunerea de motive apare 384 de posturi conform Ordonanței, corect este 369 de posturi conform O.G. plus 15 posturi date de primărie.

Dl Stan R.: Este o eroare materială care va fi îndreptată. Bun. Supun votului punctul 4.

Cine este împotrivă? Tehnicul?

Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Cine se abține?

Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Cine este pentru?

Biroul Tehnic: Dl Anton, votați? Toată lumea, 25 pentru.

Dl Stan R.: Proiectul a fost aprobat.

La punctul 5 al ordinii de zi avem: Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Sunt discuții? Vă rog.

D-na Nicolescu: Deci, la cheltuieli. Avem la punctul 4, 400 de lei lunar obiecte de inventar de mică valoare, lunar. Deci, 400 cât sunt și materialele sanitare și medicamentele. Aș vrea să știu și eu la ce obiecte de inventar ne putem referi lunar de 400 de lei, care să fie echivalente cu medicamentele, aceeași valoare, dacă se poate?

Dl Stan R.: Dl Director Lăcătuș, vă rog.

Dl Lăcătuș: Este aceeași valoare pentru că, conform Hotărârii de Guvern și a Ordinului Ministrului Muncii, există anumite tipuri de cheltuieli care pot intra în costul mediu lunar. Asta înseamnă că, pe lângă partea de medicamente și dacă împărțim 400 la 30 de zile înseamnă vreo 11 lei și vorbim de C.R.R.N „Uverturii” care înseamnă parte de neuropsihiatrie cu medicamente foarte scumpe, este doar partea de compensare pe care noi o aplicăm. Ce înseamnă obiectele de,

cum spune d-na consilier, de inventar de mică valoare, sunt acele obiecte pe care le

știm că până în valoarea de 18 milioane sunt tot felul de, să spunem, veselă, tot ce poate să însemne obiecte care ajută la buna desfășurare a activității în interiorul camerei. Prin ordin al Ministrului Muncii sunt indicate fiecare să aibă vesela lui, la neuropsihiatrie trebuie să aibă un anumit tip de veselă pentru că au obiceiul să-și spargă farfuria în cap, da? Astea sunt cheltuielile pe obiecte de inventar și pe alte chestiuni de genul acesta. Dacă doriți o, să spunem, o prezentare mai detaliată, vă pot arăta pe mail, conform nomenclatorului, care sunt acele obiecte de inventar, dar nu e cazul în corpul unei hotărâri care reglementează costul mediu lunar, să ne apucăm să scriem, scutece, aleze și alte chestiuni, știu eu, veselă și alte chestiuni de genul ăsta.

D-na Nicolescu: Dl Lăcătuș, nu știu, poate nu m-am făcut bine înțeleasă. Aveți materiale sanitare și medicamente, e clar, nu am întrebat ce înseamnă asta, nici pomeneală. Eu am întrebat la ce obiecte de mică valoare și scurtă durată vă referiți. Am înțeles că-și sparg farfuriile în cap, dar nu pot să cred

că...

Dl Lăcătuș: Poate să însemne, începând de la veioză, da?

D-na Nicolescu: Dar nu se pot lua lunar veioze și ...

Dl Lăcătuș: Dar nu vorbim de lunar. O cheltuială pe obiectul de inventar o împarți lunar pentru că am costul mediu lunar. Asta înseamnă...

D-na Nicolescu: Da, dar mi se pare prea mult, lunar pe obiecte de inventar. Eu nu spun că suma totală sau..., dar pentru obiecte de inventar 400 de lei lunar... Tocmai asta spuneam. Exact cât medicamentele și materialele sanitare care înseamnă pamperși sau ce spuneați dvs. și medicamente și astea. Mi se pare mult, mai ales că avem și echipament și cazarmament și cât am făcut eu armata în cazarmament înseamnă paturile, cu veselă, cu tot ce înseamnă astea, deci...

Dl Lăcătuș: Nu toate intră la cazarmament.

D-na Nicolescu: Nu intră toate, sigur că da.

Dl Lăcătuș: De exemplu...

D-na Nicolescu: Intră la obiecte de inventar atunci.

Dl Lăcătuș: De exemplu jaluzelele care se rup o dată la două zile, dar dacă 400 de lei vi se pare mult, înmulțiți cu 12 și o să vedeți că este vorba de 4800 de roni pe an. Dacă vi se pare o sumă mare pentru oameni care distrug 18 ore din 24, tot ce prind la îndemână, vă invit două zile cu mine să stăm împreună la C.R.R.N. și atunci o să vedem dacă o să vi se pară mult, d-na consilier Nicolescu.

D-na Nicolescu: Păi să știți un lucru, că mi se pare mult, dl Director Lăcătuș pentru că și la persoanele în vârstă, care nu sparg în fiecare zi, cred, și care nu mă invitați și acolo, aveți 375 la obiecte de inventar. Păi atunci? Ăștia nu mai sunt cu handicap, care să spargă, să facă... Deci, e puțin prost făcut costul mediu ca obiecte de inventar.

Dl Lăcătuș: Este foarte bine făcut costul.

D-na Nicolescu: Bine, normal, poate o să ne dați și nouă...

Dl Lăcătuș: Să știți că este unul din costurile cele mai mici la nivel de București. Luați și o să vedeți la sectorul 1, 8300 pe lună.

D-na Nicolescu: Intrați și dvs. la sectorul 1 și vedeți ce buget au.

Dl Lăcătuș: Eu nu vă spun de buget, eu vă spun doar că trebuie să tratăm toate persoanele egal. Persoanele cu handicap din sectorul 6 au tot dreptul să fie la fel de bine sprijinite la fel ca și cei din sectorul 1.

D-na Nicolescu: Sigur că da. Mi-ați dat o idee. Să ne dați și nouă să vedem ce reprezintă obiecte de inventar și la punctul 4 și la punctul 5 pentru că mi se pare ca obiect de inventar o valoare mare, da? Vă mulțumesc.

Dl Stan R.: Bun, supun votului proiectul de hotărâre. Cine este împotrivă? Tehnicul.

Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Abțineri?

Biroul Tehnic: 6.

Dl Stan R.: Cine este pentru?

Biroul Tehnic: 19.

Dl Stan R.: Proiectul a fost adoptat.

Dl Tulugea: D-le președinte.

Dl Stan R.: Vă rog.

Dl Tulugea: Vă rog să intrați în legalitate și să votați fiecare articol al proiectului de hotărâre, urmând ca în final să fie hotărârea aprobată în întregime.

Dl Stan R.: Am votat la început că votăm în totalitate, în integralitate. Dl Tulugea: Da, dar sunt amendamente pe articole.

Dl Stan R.: Am făcut, s-a discutat și am votat.

Dl Viceprimar: Dar ăsta nu a fost amendament?

Dl Stan R.: Ăsta nu a fost amendament, ăsta a fost o solicitare de..., o

clarificare.

Dl Tulugea: Au fost discuții.

Dl Stan R.: Au fost discuții, dar nu a fost..., au fost doar discuții și am votat la început că...

Dl Tulugea: Da, e o solicitare personală.

Dl Stan R.: Bun. La punctul 6 al ordinii de zi avem Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/persoană și a cuantumului contribuției lunare de întreținere în căminele pentru persoanele vârstnice, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Dacă sunt discuții? Vă rog.

D-na Nicolescu: Cu toate că am spus și înainte de obiecte de inventar, nu revin la obiecte de invetar, și eu cred ca și dl Lăcătuș că situația persoanelor cu probleme neuropsihice este mai grea decât a persoanelor vârstnice, atunci aș pune și eu o întrebare. De ce la cheltuieli de întreținere și de gospodărie la cei cu handicap avem 200, iar la cei de aici avem 1133, la persoanele vârstnice, cheltuielile de întreținere și gospodărie? E o diferență de 900 de lei pe lună.

Dl Stan R.: Vă rog, d-le director.

Dl Lăcătuș: Pentru că C.R.R.N.-ul probabil, anul viitor va veni cu mai mult decât vedeți aici, 1133, pentru că Floare Roșie funcționează de vreo 4 ani. Cheltuielile de la Floare Roșie pe care vi le supunem astăzi aprobării sunt cele reflectate din anul 2013, pentru că în C.R.R.N. există 20 de persoane, C.R.R.N.-ul este terminat acum două luni, este o clădire nouă, cheltuielile de întreținere, fiind clădire nouă, sunt un pic mai mici decât pe toată clădirea Centrului de Bătrâni de la Floare Roșie.

D-na Nicolescu: Aceasta e explicația? Deci, un pic mai mici cu 900 de lei mai mici pe lună și același lucru la hrană v-aș întreba. La o persoană cu handicap e 510 pe lună hrana și la un vârstnic 1000 pe lună hrana. Adică mi se par diferențele foarte mari.

Dl Lăcătuș: Pentru că diferența la hrană nu este raportată neapărat la cantitate, ci e vorba că la persoanele vârstnice sunt meniuri diversificate, vorbim de diabet, vorbim de alt consum, deci, nu vorbim de același consum, iar la cheltuielile cu hrana totodată, intră inclusiv, dacă vreți, gazul, curentul, tot ceea ce se consumă pe lângă, pentru că, dacă o să vă uitați la Floare Roșie de exemplu, alte cheltuieli și echipament și cazarmament, nu există. De ce nu există? Pentru că legislația e diferită la bătrâni față de persoanele cu handicap și prin ordinul ministerului nu poti să le prinzi.

D-na Nicolescu: Dl Lăcătuș, cred că am făcut amândoi armata.

Dl Lăcătuș: Eu nu am făcut-o.

D-na Nicolescu: Eu am făcut armata. Deci, nu știu dacă ați făcut-o dvs.. Așa n-a făcut-o, este bine. Alte cheltuieli, de acord echipament și cazarmament, într-adevăr la Floare Roșie n-aveți, dar nu are legătură cu ce spuneți dvs. cazarmamentul și echipamentul cu ce mi-ați spus acum, dar lăsăm deoparte astea și v-aș mai pune o întrebare, văd că cheltuielile de întreținere sunt 1133, mie mi se par foarte mari și la articolul 2, dar aici nu, de ce să spun că, chiar vă întreb pentru că nu mă pricep, spune, „se aprobă contribuția lunară de întreținere în cuantum de 1000 de lei” care am văzut-o, o parte poate fi suportată, o parte de ei, deci, pe lângă cea de 1000 de lei dvs., de întreținere, mai cereți încă 1133. Total cheltuielile de întreținere 2133 pe lună numai cheltuielile de întreținere. Să înțeleg că așa este sau sunt în eroare?

Dl Lăcătuș: Sunteți în eroare.

D-na Nicolescu: Atunci spuneți-mi dvs..

Dl Lăcătuș: Din costul mediu lunar care se aprobă pe Consiliul Local există o contribuție pe care o plătește persoana vârstnică sau aparținătorii acelei persoane vârstnice. În condițiile în care există locuri disponibile și cereri din alte sectoare, orice persoană vârstnică pe care noi putem să o oprim, plătește costul integral. Costul mediu lunar de care v-am vorbit este pentru cetățenii din sectorul 6. Peste tot există această practică, ori plătește persoana, ori dacă nu, printr-o convenție de colaborare cu direcția de pe raza unității administrativ-teritoriale pe care se află situată acea persoană, unde are domiciliul, poate suporta, acea direcție, diferența între costul pe care îl plătește persoana și până la limita sumei impusă prin hotărârea de Consiliu Local.

D-na Nicolescu: Pentru că îmi place tonul dvs. pe care îmi vorbiți ca unui copil cu handicap, cu retard, vă mai întreb ceva pentru că mie chiar că-mi place. Deci, eu din ce spuneți dvs. înțeleg că de fapt costul per persoană este 2753, atât. Contribuția lunară de întreținere nu se mai adaugă, nu? Decât dacă vii din sectorul 6.

Dl Lăcătuș: Nu se adaugă nimic. Deci, acel cost...

D-na Nicolescu: E format din... În acei 1000 de lei intră în costul

mediu?

Dl Lăcătuș: Iertați-mă, vorbeam în același timp, îmi cer scuze, nu înțeleg ce m-ați întrebat.

D-na Nicolescu: Deci, acest 1000 de lei, da, intră în cei 2753?

Dl Lăcătuș: Da.

D-na Nicolescu: Da?

Dl Lăcătuș: Da.

D-na Nicolescu: Am înțeles.

Dl Lăcătuș: Deci, nu se adaugă nimic la cei 2753.

D-na Nicolescu: Mulțumesc, asta vroiam să știu.

Dl Lăcătuș: Da.

Dl Stan R.: Dacă nu mai sunt discuții vă supun votului proiectul așa cum este. Cine este împotrivă? Tehnicul.

Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Cine se abține?

Biroul Tehnic: Dl Tulugea, votați? 6.

Dl Stan R.: Cine este pentru?

Biroul Tehnic: 19.

Dl Stan R.: 19. Proiectul a fost adoptat.

La punctul 7 pe ordinea de zi avem Proiect de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - “B-dul Iuliu Maniu nr. 187B și nr. 187C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 3.946 m.p., proprietate privată persoane juridice.

Sunt discuții? Vă supun votului proiectul așa cum este. Cine este împotrivă? Tehnicul.

Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Cine se abține?

Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Cine este pentru?

Biroul Tehnic: Unanimitate. 25 de voturi. Dl Stan R.: Proiectul a fost adoptat.

La punctul 8 al ordinii de zi avem un proiect...

Dl Buznicea: D-le președinte.

Dl Stan R.: Vă rog.

Dl Buznicea: Dacă îmi permiteți, îmi pare rău că trebuie să revin la un subiect fierbinte al ședinței noastre de astăzi, dar vreau să vă atrag atenția că proiectul de hotărâre aflat la punctul 2 pe ordinea de zi a fost votat nominal, dar proiectul per ansamblul lui nu a fost votat. Deci, în momentul de față este neterminat ca procedură de vot.

Dl Tulugea: D-le președinte, avem posibilitatea să reparăm această greșeală în ședința de luna viitoare. La începutul ședinței alegem președintele.

Dl Stan R.: Vă rog d-na...

D-na Petrescu: D-le președinte, dacă îmi permiteți, să facem mențiunea, nu cu unanimitate, ci cu majoritate de voturi întrucât nu sunt prezenți toți consilierii în consiliul local. Vă rog să găsiți formularea corectă din punct de vedere juridic. Deci, cu majoritate de voturi.

Dl Stan R.: A fost menționat numărul de voturi și cred că este de ajuns, da? Deci, nu va trebui reluat votul pe fiecare proiect în parte. Bun.

La punctul 8 al ordinii de zi avem un Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Strada Blandiana nr. 15”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafață de 400 m.p.,proprietate privată persoană fizică.

Dacă sunt discuții? Vă supun votului. Cine este împotrivă?

Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Cine se abține?

Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Cine este pentru?

Biroul Tehnic: 25 de voturi.

Dl Stan R.: Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi.

La punctul 9 al ordinii de zi avem un Proiect de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - “Strada Boziilor nr. 2”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafață de 506 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Sunt discuții? Vă supun votului proiectul așa cum este prezentat. Cine este împotrivă?

Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Cine se abține?

Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Cine este pentru?

Biroul Tehnic: 25 de voturi pentru.

Dl Stan R.: Cu 25 de voturi, proiectul a fost adoptat.

La punctul 10 al ordinii de zi avem un Proiect de hotărâre privind

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Str. Costișa nr. 41 ”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafață de 263 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Dl Stan R.: Dacă sunt discuții?

Supun votului proiectul așa cum este prezentat. Cine este împotrivă?

Biroul Tehnic: Nimeni Dl Stan R.: Cine se abține?

Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Cine este pentru?

Biroul Tehnic: 25

Dl Stan R.: Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

La punctul 11 al ordinii de zi avem Proiect de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - “Drumul Valea Doftanei nr. 99”,Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafață de 276 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Sunt discuții?

Vă supun votului proiectul așa cum este prezentat. Cine este împotrivă?

Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Cine se abține?

Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Cine este pentru?

Dl Stan R.: Cu 25 de voturi, proiectul a fost adoptat.

La punctul 12 al ordinii de zi avem Proiect de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - “Drumul Valea Doftanei nr. 99A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafață de 625 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Dacă sunt discuții?

Vă supun votului proiectul așa cum a fost prezentat. Cine este împotrivă?

Biroul Tehnic: Nimeni

Dl Stan R.: Cine se abține?

Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Cine este pentru? Biroul Tehnic: 25

Dl Stan R.: Fac mențiunea că în momentul acesta sunt 24 de consilieri în sală.

Proiectul a fost adopat cu 24 de voturi pentru.

La punctul 14 al ordinii de zi, devenit 13, în acest moment prin retragerea unuia dintre proiecte de pe ordinea de zi, avem un proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Intrarea Punții nr. 7”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință colectivă, pe un teren în suprafață de 452 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Dacă sunt discuții?

Vă supun votului proiectul așa cum a fost prezentat. Cine este împotrivă?

Biroul Tehnic: Nimeni

Dl Stan R.: Cine se abține? Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Cine este pentru?

Biroul Tehnic: 24

Dl Stan R.: Cu 24 de voturi proiectul a fost adoptat.

La punctul 14 al ordinii de zi, fost punct 15, avem un Proiect de hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Drumul Ciorogârla nr. 143147”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință colectivă, pe un teren în suprafață de 520 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Dacă sunt discuții?

Vă supun votului proiectul îl felul în care a fost prezentat. Cine este împotrivă?

Dl Stan R.: Cine se abține?

Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Cine este pentru?

Biroul Tehnic: 24

Dl Stan R.: Cu 24 de voturi proiectul a fost adoptat.

La punctul 15 al ordinii de zi, fost punct 17, avem un Proiect de hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Strada Dumitru Pera nr. 10”, Sector 6, pentru închidere pergolăpe un teren în suprafață de 262 m.p., teren ce se dorește a se concesiona în suprafață de 68 mp., domeniul privat al municipiului București.

Dacă sunt discuții?

Vă supun votului proiectul îl felul în care a fost prezentat. Cine este împotrivă?

Biroul Tehnic: Nimeni

Dl Stan R.: Cine se abține?

Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Cine este pentru?

Biroul Tehnic: 24

Dl Stan R.: Cu 24 de voturi proiectul a fost adoptat.

La punctul 16 al ordinii de zi, fost punct 18, avem un Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Strada Golcea Vasile nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 227,16 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Dacă sunt discuții?

Vă supun votului proiectul așa cum a fost prezentat. Cine este împotrivă?

Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Cine se abține?

Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Cine este pentru?

Biroul Tehnic: 24.

Dl Stan R.: Cu 24 de voturi proiectul a fost adoptat.

La punctul 17 al ordinii de zi, fost punct 19, avem un Proiect de hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Intrarea Merelor nr. 1A”,

Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafață de 82 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Dacă sunt discuții?

Dacă nu, vă supun votului proiectul așa cum a fost prezentat. Cine este împotrivă?

Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Cine se abține?

Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Cine este pentru? Biroul Tehnic: 24.

Dl Stan R.: Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat.

La punctul 18 al ordinii de zi, fost punct 22, avem un Proiect de hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “B-dul Timișoara nr. 61A ”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea birouri și comerț pe un teren în suprafață de 250 m.p., proprietate privată persoană fizică. Dacă sunt discuții?

Dacă nu sunt, vă supun votului proiectul așa cum a fost prezentat. Cine este împotrivă?

Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Cine se abține? Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Cine este pentru?

Biroul Tehnic: 23.

Dl Stan R.: Cu 23 de voturi, proiectul a fost adopat.

La punctul 19 al ordinei de zi, fost punct 24.

Fac mențiunea că în acest moment sunt 23 de consilieri prezenți în sală prezenți.

La punctul 19 pe ordinea de zi, fost 24 avem Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Strada Leaota nr. 15”, Sector 6, pentru extindere imobil cu funcțiunea de școală pe un teren în suprafață de 7427 m.p., proprietate privată persoană juridică.

Sunt discuții? Vă supun votului proiectul așa cum a fost prezentat. Cine este împotrivă?

Biroul Tehnic: Nimeni.

Dl Stan R.: Cine este pentru? Biroul Tehnic: 23.

Dl Stan R.: Cu 23 de voturi, proiectul a fost adoptat.

La punctul 20 al ordinei de zi, fost număr 26 avem: Întrebări, interpelări.

Vă rog, dl consilier.

Dl Eftimie: Dl președinte, având în vedere că luna aceasta se împlinesc 2 ani de la constituirea noului consiliu, aș ruga ca Direcția Investiții să ne pună la dispoziție, în scris, prin Serviciul Tehnic câți bani au primit în cursul anului 2013 și 2014 și care sunt investiți la nivelul sectorului 6 și ce realizări au fost, cine au fost beneficiarii contractelor și locațiile unde s-au investit?

Dl Stan R.: Scuzați-mă, nu am fost atent la început. Ce direcție?

Dl Eftimie: Direcția Investiții.

Dl Stan R.: Direcția Investiții, da. Bun. O să comunicăm acest lucru.

Dl Eftimie: Să ne comunice și nouă în scris, prin Serviciul Tehnic, câți bani au fost alocați de către Primăria Sectorului 6 către această direcție. Unde s-au dus acești bani, pe ce contracte, cine au fost beneficiarii și locațiile în care au fost realizate?

Dl Stan R.: Vom comunica Direcției Investiții solicitarea dvs. și veți primi răspuns. Dl Buznicea.

Dl Buznicea: Mulțumesc frumos, d-le președinte. Două aspecte vreau să mai ridic în această ședință. Unul este legat de mențiunea pe care am făcut-o mai devreme și care a fost făcută la modul cel mai serios posibil, referitor la punctul 2 care nu a fost votat în integralitatea lui, drept pentru care solicit Serviciului Tehnic o copie a procesului verbal de ședință, imediat ce acesta va fi gata, pentru a putea să văd despre ce este vorba și cum a fost consemnat, la numărul 1, iar a doua problemă pe care vreau să o mai discut, este să vă solicit permisiunea pentrul unul din cetățenii sectorului aflat în sală, reprezentant al unei asociații cetațenești, să ia cuvântul în fața consiliului.

Dl Stan R.: Vă rog.

Reprezentant Asociație: Vă mulțumesc foarte mult. Reprezint grupul de inițiativă “Tudor Vladimirescu” și am două întrebări. 1. Terenul pe care se află acum societatea S.C. ERBAȘU al cui este, dacă este al Primăriei sau este proprietate privată?

Dl Viceprimar: Dacă se poate, 2 secunde, terenul pe care se află societatea de bază de unde?

Reprezentant Asociație: Din Drumul Taberei.

Dl Viceprimar: Explicați-mi exact adresa că societatea “Erbașu București” are foarte multe sedii.

Reprezentant Asociație: Deci, noi am cerut în scis, dar nu ni s-a dat.

Dl Viceprimar: Ce adresă?

Reprezentant Asociație: Valea Călugărească nr. 8. Deci, acolo. Și dorim în continuare să dați o mai mare atenție lucrărilor care se află în cele două locații de spațiu verde. Cu aceste lucrări vrem să știm și noi pe ce perioadă se desfășoară și etapele care se desfășoară.

Dl Viceprimar: În regulă. Către cine trimitem răspunsul?

Reprezentant Asociație: Răspunsul îl cunoașteți. Valea Călugărească, Marinescu, la apartamentul menționat în adresa respectivă care se află la Registratură. Vă mulțumesc mult.

Dl Viceprimar: Și noi vă mulțumim.

Dl Stan R.: Bun. Vă mulțumesc. Declar ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR,


Robert Stan


Gheorghe Floricică

Întocmit: Alexe Georgiana Daniela Iscoviciu Micuța Udrea Cristina

Ră duță-Neagu Valentina Alexandra

31