al ședinței ordinare din data de 25.09.2014

Dl Secretar face prezența. Deci, din 27 consilieri în funcție, 2 absenți motivat și 2 să-i așteptăm, poate vin. Deci 23 prezenți.

Dau cuvântul d-lui președinte de ședință.

Dl Moisă: Bună ziua, stimați colegi. Dacă are cineva de făcut vreo intervenție? Dl consilier Avramescu.

Dl Avramescu: Mulțumesc d-le președinte. Aș dori să fac un anunț în atenția Consiliului Local și a reprezentanților executivului...

Dl Moisă: O secundă, d-le consilier. V-aș ruga să așteptați un moment ca să supunem la vot...

Dl Secretar: Nu.

Dl Moisă: Am înțeles. Deci, continuați.

Dl Avramescu: Având în vedere decizia A.N.I., care mă privește și mai ales caracterul definitiv și irevocabil al ei cu sancțiunea justificată de lege, doresc ca, Consiliul Local să ia act de decizia mea de a demisiona începând cu momentul de față din Consiliul Local Sector 6. Mulțumesc colegilor pentru activitatea pe care am depus-o până acum împreună. Este pentru mine al treilea mandat și îmi pare rău pentru situația creată, indiferent că este cu vină sau fără vină, cu voie sau fără voie, este o decizie care rămâne irevocabilă. Mulțumesc și seniorilor, cum este dl Moisă, pe care l-am găsit aici, în consiliu și celor mai tineri, cum este Gabriel Petrea, pe care i-am primit eu la rândul meu în consiliu. Am învățat mult de la toți și vă mulțumesc pentru colaborare și sunt sigur că cine va veni în locul meu va putea să facă față în continuare activității consiliului local. Încă o dată îmi pare rău și doresc ca, Consiliul Local să ia în considerare demisia și vacantarea locului de consilier local al Sectorului 6.

Dl Moisă: Vă mulțumesc, d-le consilier Avramescu. Deci așa cum ați ascultat, Consiliul Local ia act de declarația d-lui consilier Avramescu, de demisia dânsului. Aș ruga să..., cred că sunt în asentimentul dvs., să-i mulțumim pentru activitatea de până acum în Consiliul Local și să-i dorim succes în activitatea viitoare.

Acum dl Secretar supune la vot procesul verbal..., trebuie să ne anunțe mai întâi prezența.

Dl Secretar: Deci, din 23 de consilieri câți erau, luând în considerație demisia d-lui Avramescu, au rămas 22 de consilieri cu drept de vot. Prin venirea d-lui Tănăsuică, revenim la numărul de 23 consilieri cu drept de vot. Înainte de a da cuvântul d-lui președinte de a prezenta ordinea de zi, vă supun aprobării dvs. procesul verbal al ședinței din data de 28.08.2014. Cine este pentru validarea acestui proces verbal având în vedere că el a fost semnat de președintele de ședință și de către Secretar? Vă rugăm, Tehnicul, numărați.

Biroul Tehnic: 23 pentru.

Dl Secretar: Deci, în unanimitate, un număr de 23 de voturi existenți în sală au votat pentru. Mulțumim. Dau cuvântul d-lui președinte.

Dl Moisă: Stimați colegi, dragi invitați aș vrea, pentru început, să salutăm prezența, în mijlocul nostru, la prezidiu, a domnului Prefect al Municipiului București, dl Paul Nicolae Petrovan, care asistă la lucrările ședinței noastre.

Mai departe, aș vrea să întreb executivul dacă există propuneri pentru completarea ordinei de zi sau amendare.

Dl Viceprimar: Bună ziua. Dați-mi voie să vă salut, d-le Prefect. Există o rugăminte de a introduce pe ordinea de zi o nouă hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli, cu precizarea că, a venit pe ultima sută de metri și dl director o să ne spună și de ce este urgent să introducem acest punct pe ordinea de zi. Vă mulțumesc mult.

Dl Manolache: Având în vedere că pe data de 19 septembrie s-a alocat suma de 18.512 mii lei, iar în momentul de față sunt depuse documente pentru alocarea sumei de 758 mii lei, în condițiile art. 65 din O.G. nr. 9/2014, cu rectificarea bugetului de stat, pentru achitarea plăților restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, pe care diferiți operatori economici cu care U.A.T. Sector 6 are relații contractuale, precum și pentru alocarea sumei de 975 mii lei pentru plata salariilor stabilite prin hotărâri judecătorești în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, vă rugăm să fiți de acord cu introducerea pe ordinea de zi a acestei rectificări. În ceea ce privește plățile acelea compensatorii, plata trebuie făcută în maxim 3 zile de la data emiterii înștiințării, aprobării fondurilor respective și deasta a fost necesar să fie introdusă pe ordinea de zi rectificarea bugetară. Mulțumesc.

Dl Moisă: Mulțumesc, dl director. Având în vedere această solicitare, propun Consiliului Local introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre. Vă propun să fim de acord să fie introdus imediat la punctul 1 din noua ordine de zi, având în vedere urgența documentelor care trebuie făcute chiar în această după-amiază.

Cine este pentru introducerea în ordinea de zi a acestui proiect la punctul 2 de pe ordinea de zi? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Deci, cu 23 de voturi s-a aprobat. Consiliul Local a aprobat introducerea acestui proiect de hotărâre.

În aceste condiții vă supun votului dvs. proiectul ordinei de zi cu acest amendament, adică cu această rectificare la punctul 2. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, cu unanimitatea celor 23 de voturi, se aprobă ordinea de zi.

Deci, acum primul punct pe ordinea de zi este acest proiect de hotărâre.

Aș vrea să, înainte de a trece, să vă supun votului dvs., dacă sunteți de acord, să adoptăm aceeași modalitate de lucru pe care am folosit-o în ultima perioadă, în sensul că, dacă nu sunt discuții generale la proiectele de hotărâri, să votăm proiectele de hotărâri în ansamblul lor. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, cu 23 de voturi pentru, se adoptă această modalitate de lucru.

Acum, la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014.

Ați ascultat explicația d-lui director privind necesitatea și oportunitatea acestui proiect. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, totuși, pentru acest proiect, fiind vorba de o rectificare de buget, aș vrea să îl votăm pe articole, repectiv, la art. 1, avem de votat anexele 1, 1a și 1b. Da, dl Buznicea.

Dl Buznicea: D-le președinte, dacă îmi permiteți, atunci când votăm o procedură de lucru, propun să o și respectăm. Dacă am votat că suntem de acord să votăm în bloc, votăm în bloc. În alte ședințe, chiar dacă a fost vorba de rectificare bugetară, când s-a votat să fie votată în bloc, s-a votat în bloc. Având în vedere că nu avem discuții generale respectăm hotărârea Consiliului. Dacă nu vrem să o respectăm, atunci nu mai votăm.

Dl Moisă: Dl Buznicea, aveți dreptate. Deci, supun proiectul de hotărâre în ansamblul său.

Este cineva împotrivă? Nu. Se abține cineva? Nu. Deci, cu unanimitatea celor 23 de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat în ansamblul său.

Următorul punct de pe ordinea de zi este: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

Rog propuneri pentru președintele de ședință pentru viitorul mandat de 3 luni. Dl consilier Buznicea.

Dl Viceprimar: Pot propune eu în locul dvs.?

Dl Moisă: A..scuzați-mă. Executivul vrea...

Dl Viceprimar: Putem să îl propunem pe dl Tulugea, îmi dați voie? Mulțumesc frumos.

Dl Moisă: Înțeleg că este o propunere cu un consens ca, dl Tulugea, colegul nostru, să fie viitorul președinte de ședință. Având în vedere prevedererile Legii nr. 215, alegerea se face prin vot deschis. Deci, la propunerea ca dl Tulugea să fie președinte de ședință.

DL Secretar: Alte propuneri?

Dl Moisă: A., alte propuneri? Da, aveți dreptate. Democrația există să fie aici. Dacă nu mai sunt alte propuneri, vă propun să votăm această propunere cu dl Danil Tulugea. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate, dl Danil Tulugea este ales președinte de ședință pentru următoarele 3 luni.

Punctul următor pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind înființarea și funcționarea Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic “Uverturii”, ca o componentă, fără personalitate juridică în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții.

Discuții generale? Da d-na consilier Niculae.

D-na Niculae: Bună ziua. Am o singură întrebare, am citit în Raportul de specialitate faptul că acest centru este deja din anul 2012....

Dl Moisă: Da, da. Atunci trebuie să-mi cer și eu scuze. Deci punctul trei de pe ordinea de zi este: proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 6.

Dacă sunt discuții generale? Nu sunt. În aceste condiții supun votului dvs. acest proiect de hotărâre. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

La punctul cinci după ordinea de zi este, proiect de hotărâre privind înființarea și funcționarea Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic “Uverturii”, ca o componentă, fără personalitate juridică în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții.

Discuții generale? Acum da, doamna consilier Niculae, vă rog.

D-na Niculae: Întrebarea era, scrie în raportul de specialitate faptul că acest centru este deja din anul 2012 componentă fără personalitate juridică a D.G.A.S.P.C. Sector 6. Întrebarea este, de ce o votăm acum dacă este deja din 2012?

Dl Moisă: Aș dori ca d-na director Gabriela Schmutzer să vă dea un

răspuns.

D-na Schmutzer: Deci, el a fost, ca să mă exprim mai puțin plastic, agățat ca o pătrățică în organigrama D.G.A.S.P.C., la data la care s-a hotărât să ne apucăm de construcția lui. El a fost terminat, construit, dotat, amenajat până la data la care vorbim. Ca să poată să funcționeze cu avizul expres al Ministerului Muncii, este nevoie de această hotărâre de consiliu, în care să se specifice precis că se înființează și funcționează acest C.R.R.N..

Dl Moisă: Mulțumim, d-na Director. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul în ansamblul său. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate proiectul. , în unanimitatea voturilor celor prezenți, 23 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Punctul șase pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2014 - 2015 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București a proiectului “Școală după școală” desfășurat de către Administrația Școlilor Sector 6 în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. Discuții generale? O secundă, d-na consilier Nicolescu, după aceea d-na consilier Ioana Neacșu. Vă rog.

D-na Nicolescu: La punctul 4, din proiectul de hotărâre spune, “Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor asigura masa pentru maxim 4000 de elevi din învățământul primar și din preuniversitar după cum urmează: pentru 2000 de elevi Administrația Școlilor, pentru 2000 de elevi Direcția Generală de Asistență Socială”. După mine, formularea este greșită. Nu vor asigura din fonduri proprii Administrația, de fapt, fondurile vor fi administrate de Consiliul Local Sector 6, prin Administrația Școlilor și prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Deci, la punctul 4, litera a), b) și chiar punctul 4 trebuie modificat, Consiliul Local Sector 6. Banii sunt din bugetul local, nu sunt din fonduri proprii ale Administrației Școlilor și Direcția Generală de Asistență Socială. Dacă mă înșel, să-mi spună de la Economic cineva, sau de la Administrația Școlilor sau de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Dl Moisă: Vă referiți la articolul 4 din hotărâre?

D-na Nicolescu: Da.

Dl Moisă: Și la literele a) și b)?

D-na Nicolescu: Da. Deci, ar trebui Consiliul Local prin Administrația Școlilor, pentru că banii sunt de la bugetul local nu sunt din fonduri proprii, ale lor. Aici se înțelege că ei asigură. Administrația Școlilor și Direcția Generală de Asistență Socială vor asigura masa pentru maxim 4000 de elevi. Nu asigură ei, asigură din bugetul local.

Dl Moisă: D-na consilier, cu tot respectul, noi am delegat Consiliul Local, atribuțiile executive unui executiv, unei Primării, unei Direcții, deci, asta ar însemna că la fiecare punct ar trebui să punem înainte Consiliul Local.

D-na Nicolescu: Deci, atunci să spunem din bugetul local, ca să se înțeleagă de unde se suportă.

Dl Moisă: O secundă. Vreau să îi dăm cuvântul și d-nei director

Schmutzer.

D-na Schmutzer: Deci, vreau să vă spun că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, este finanțată integral de la bugetul local. Am citit cu atenție, nu scrie nicăieri că se întâmplă din fonduri proprii, este de la sine înțeles că banii sunt din resursa bugetară și anume, bugetul local. Eu nu am cum să scriu altceva, vorbesc în ceea ce privește Direcția de Asistență Socială. Același lucru pot să spun însă și despre Administrația Școlilor. Este aici colegul meu jurist. Având în vedere că am fost primul director economic de la Administrația Școlilor, vă pot spune că și acolo se întâmplă același lucru, altă sursă bugetară, nu avem nici unii nici ceilalți. Deci, mie mi se pare că este caduc o astfel de specificație, dar dacă se dorește, personal, nu am nimic împotrivă să o punem.

D-na Nicolescu: Așa și la punctul 3, tot din bugetul local, că e caduc sau nu, dar trebuie să specificăm că se suportă din bugetul local. Că suportă două, pentru 2000 din bugetul care li se alocă Administrația și 2000 Administrația Școlilor, dar eu cred că trebuie specificat de unde se suportă, din bugetul local. Referitor la...

D-na Schmutzer: Scuzați-mă puțin. Art. 1. “Se aprobă derularea și finanțarea în anul școlar 2014 din bugetul local al Sectorului 6”,.

D-na Nicolescu: Atunci nu mai era nevoie să se pună art. 4, în care se suportă cheltuieli pentru 2000 de elevi.

D-na Schmutzer: Art. 4 se referă la modul în care ne împărțim cele 2000 și respectiv 2000 de porții, pentru că nici ei și nici noi nu am fi în stare să asigurăm, să gătim și să distribuim la aceeași oră, hrană caldă pentru 4000 de copii. Și atunci, de comun acord am împărțit acest nr. maxim, între cei doi. Acesta este singurul rol al articolului 4.

D-na Nicolescu: Am înțeles. Vine următoarea întrebare, dvs., Direcția Generală de Asistență Socială, asigurați hrana pentru 2000 de elevi?

D-na Schmutzer: Asigurăm hrana până la 2000 de elevi. În anii școlari precedenți am avut înscriși un nr. maxim de 1600. Din ce-am văzut eu până la data de astăzi, că pe la mine trec toate referatele în care școlile își exprimă dorința de a beneficia de acest program, numărul lor anul acesta, față de anii precedenți a crescut.

D-na Nicolescu: Eu vorbeam de potențial, d-na Director.

D-na Schmutzer: Avem potențial, avem potențial.

D-na Nicolescu: Anul trecut, în concret, pentru câți copii ați pregătit porțiile de mâncare?

D-na Schmutzer: Numărul a variat. Un număr maxim a fost de 1600.

D-na Nicolescu: Deci, asta vreau să spun, pentru că din câte știu se folosesc și firme de catering, adică nu.

D-na Schmutzer: La Direcția Generală de Asistență Socială, niciodată. Avem bucătăriile proprii, care gătesc, ambalează și cu mașinile noastre distribuie. Îmi pare rău.

D-na Nicolescu: Atunci trebuie să punem un număr maxim de 2000

de elevi...

D-na Schmutzer: Maxim, maxim, da.

D-na Nicolescu: Da. Nu un număr de 2000 fix. Punem maxim la

ambele?

Dl Moisă: Pentru maxim, scrie doamnă.

D-na Nicolescu: Pentru un număr de 2000 de elevi.

Dl Moisă: Păi scrie acolo, pentru maxim 4000 de elevi. D-na Nicolescu haideți să ...

D-na Nicolescu: La D.G.A.S.P.C. scrie pentru un număr de maxim 2000 de elevi.

D-na Schmutzer: Maxim 4000, din care, 2000 la D.G.A.S.P.C. și 2000 la Administrația Școlilor. Deci scrie, art. 4: "Vor asigura pentru un număr maxim de 4000 de elevi...", după cum urmează, 2000 și 2000. Este simplu.

Dl Moisă: Bun. Considerăm că lucrurile...

D-na Nicolescu: Referitor la această hotărâre, mi s-a promis de comisia de învățământ că se va lucra pe ea și se vor face amendamente pentru că sunt multe de discutat în interior, dar acum nu este cazul.

Dl Moisă: Bine. În aceste condiții, considerăm că nu mai sunt discuții și să ..., a..., d-na consilier, m-ați rugat sau d-na Nicolescu. D-na consilier Neacșu.

D-na Neacșu: Observația mea nu reprezintă un amendament la proiectul de hotărâre ci, vreau să adresez o solicitare către D.G.A.S.P.C. și Administrația Școlilor plus să fac un amendament. De la data la care Inspectoratul Școlar Sector 3 a centralizat din partea unităților de învățământ solicitările, conform înscrierilor de la acel moment venite din unitățile de învățământ, până la data prezentei, am fost sesizați de către unii directori ai unităților de învățământ că numărul de înscrieri a crescut. Ca noi să avem acolo un tabel centralizator emis de I.S. 6, cu un număr de peste 3000 de elevi. Având în vedere că, în textul hotărârii este precizat un maxim de 4000, vin în sfârșit și rog cele două direcții ca, în cazul în care, ulterior, există solicitări, până la cifra de 4000 să nu fie refuzate, să fie acceptate. Adică, urmează ca în zilele săptămânii viitoare să mai primiți câteva, nu multe.

D-na Schmutzer: Nicidecum. Practica a fost... . De obicei, se începe

acest program la 1 octombrie. Noi până la 1 octombrie primim înscrieri. La data de

1 octombrie o să putem să comunicăm, atât eu, cât și colegii mei de la Administrația Școlilor, fiecare câte porții de mâncare vor distribui școlilor, pe care le-am arondat. Unele le-am arondat și după locul în care sunt situate bucătăriile noastre, altele și de ce să nu o spunem, au fost și la solicitarea școlilor care au avut preferințe către unii sau către ceilalți.

D-na Neacșu: În această situație, o să rog Administrația Școlilor să comunice în unitățile de învățământ pentru că, la nivelul unora dintre acestea nu a mai fost primite cererile de înscriere, în ideea că, deja cifra fusese raportată către I.S. 6 anterior.

Dl Moisă: Da. Mulțumesc, d-na consilier. Având în vedere că s-au epuizat discuțile, supun acest proiect în integralitatea sa votului dvs.. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

La punctul 7 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind nominalizarea

reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București.

Sunt discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul votului dvs.. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Deci cu 23 de voturi și acest proiect a fost adoptat.

Dl Pușcaș: D-le președinte.

D-na Neacșu: D-le președinte.

D-na Gaspar: D-le președinte avem o problemă.

Dl Moisă: O secundă.

Da, spuneți d-na consilier.

D-na Neacșu: D-le președinte, îmi cer scuze, aș avea o observație de făcut la acest proiect, l-ați supus deja la vot, sigur nu mai intră în discuție, doar că aș vrea să precizez că a apărut din Ordin de Ministru Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ și prin acesta se precizează că Inspectoratul Școlar al Municipiului București va da cifra exactă a numărului persoanelor care fac parte din consiliile de administrație. Acest lucru implică că în săptămânile următoare Administrația Școlilor este chemată să preia acest proiect, conform cifrelor pe care I.S.M.B. le va comunica către școli.

Dl Moisă: Da, mulțumesc d-na consilier. Atunci pentru a fi în regulă rog grupul A.C.L. să facă trei propuneri pentru pozițiile în care figura dl Avramescu Manuel, respectiv punctul 4 Grădinița 41, punctul 8 și punctul 9 și 19 deci, punctele 4. Deci, pentru Grădinița nr. 40, pardon, pentru Grădinița nr. 41 propunere.

D-na Gaspar?

Dl Viceprimar: Avem o problemă, în următoarea ședință de consiliu o să validăm un alt consilier.

D-na Gaspar: Nu, activitatea școlilor se desfășoară prin intermediul consiliului de administrație, în mare parte din hotărârile care se iau trebuie să fie luate prin consiliul de administrație, deci, noi astăzi trebuie să avem o hotărâre de consiliu local. Până Inspectoratul Școlar ne trimite câți ar trebui să fie la o școală, câți ar trebui să fie la alta și să schimbăm, noi trebuie să hotărâm astăzi ceva, pentru că altfel, activitatea noastră este îngreunată. Astfel, vom încerca să.., solicit o pauză de două minute să vedem cine va intra în locul d-lui Avramescu dacă ne permiteți..

Dl Moisă: Deci, ca să înțeleg care este poziția grupului dvs. faceți de acum niște propuneri?

D-na Gaspar: Da, acum le facem dacă ne dați două minute de pauză, e

în regulă?

Dl Moisă: Vă rog frumos, sper să fie două minute. D-na Gaspar: Da.

Dl Moisă: Deci, sunt patru poziții....

Pauză.

Dl Moisă: Stimați colegi, haideți să punem punct pauzei, luați loc. Având în vedere că dl consilier Avramescu figurează în mai multe locuri

decât am remarcat la prima vedere, eu vă propun să adoptăm hotărârea în această formă, urmând ca în momentul în care se va valida și Consiliul Local va alege noul consilier, atunci venind probabil cu un proiect de hotărâre care să modifice întreaga anexă a Grădinițelor și Școlilor. Să vedem și câte locuri sunt necesare după Lege în consiliul de administrație. Deci, o să restructurăm atunci lista. Până atunci vă supun votului dvs. proiectul de hotărâre în această formă.

Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 8 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind înlocuirea Anexei

nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 116/06.08.2013 privind aprobarea

reorganizării Administrației Piețelor Sector 6 conform Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Dacă sunt discuții?

D-na Nicolescu. Dl Tulugea.

Dl Tulugea: Nu particip la dezbaterea acestui proiect și nici nu îl votez. Mulțumesc.

Dl Moisă: Mulțumesc. D-na Nicolescu.

D-na Nicolescu: Dacă este cineva de la Adminstrația Piețelor aici, pentru că față de anul trecut a fost introdus nou un punct “l”, am senzația cu promovarea, dar nu acela mă interesează pe mine, mă interesează atribuțiile Serviciului Juridic, deci, capitolul 6, dacă tot modificăm să vedem ce facem. Se spune că Serviciul juridic se ocupă de: asigurarea, recrutrarea, angajarea și promovarea personalului. Păi nu cred că ar trebui să fie în atribuțiile serviciului juridic și următoarele..le menționez pe toate care nu sunt în atribuțiile lor, acestea țin de resurse umane. Nu stiu dacă există, asta voiam să știu, cât. Aam cerut de la Tehnic și nu mi-a dat organigrama...

Biroul Tehnic: Ba da, v-am dat-o.

D-na Nicolescu: Înseamnă că nu am văzut-o eu.

De ce intră în atribuțiile Serviciului Juridic aceste atribuții care nu aparțin

Serviciului Resurse Umane? Asta-i unu, „organizează conform legislației în vigoare concursurile, analizează propunerile de organigrame provenite de la compartimente, lucrează în REVISAL, deci, asta chiar nu este treaba Serviciului Juridic, completări în registru Revisal, ține legătura cu Inspectoratul Teritorial de Muncă. Mai mult decât atât întocmește contracte, deci, le întocmește, le redactează, dă bun pe contractul respectiv, semnează din punct de vedere juridic, deci, el îl face, el îl aprobă, și îl urmărește, mi se pare că nu este normal.

Un Serviciu Juridic are sarcina de a vedea legalitatea contractelor, nu el stabilește cu cine se face contractul, el îl face, el îl avizează că este bun sau rău, dar bun că el îl face și urmărește derularea. Adică, vă spun sincer, are atribuții după părerea mea punctul 6, 7, 8, 13, 14, 16, 24, 26, 27, 29, nu are nicio legătură, „să țină evidența concediilor de odihnă să înregistreze”, adică...

Dl Moisă: Da, da.., este cineva de la Administrația Piețelor? În acest caz îmi pare rău, dvs. ați ridicat niște probleme, cred că ar fi fost util să le prezentați înainte de ședință, comisiei respective, sau ...

D-na Nicolescu: Din comisie dacă făceam parte, cu drag, dar noi de la P.D.-L. nu facem parte din nicio comisie, numai o parte din A.C.L. face parte.

Dl Moisă: Bun. Știu. Nu făceați parte din comisie, dar aveați acces la această hotărâre ca și toată lumea.

D-na Nicolescu: Nu știu când se țin comisiile. La Economic la buget finanțe am căutat să știu când se țin, am fost căutată cu 4-5 minute înainte să înceapă comisia și îmi era foarte greu să ajung de la Charles de Gaulle până aici în 4 minute, așa că.. îmi pare rău..

Dl Moisă: Am înțeles d-na consilier și mie personal îmi pare rău. Sunt convins că era de bună intenție. Ca toate lucrurile, este un lucru perfectibil sper, ca în continuare să avem ocazia să îmbunătățim acest lucru, nu putem face acest lucru, rând cu rând aici în plen.

Având în vedere terminarea acestor discuții, vă supun proiectul..

Dl Eftimie: Nu sunt terminate, d-le președinte, iar vă uitați în hârtii, uitați-vă și în sală, vă rog frumos.

D-na Nicolescu: Numai la mine se uită..

Dl Moisă: Dl consilier, da, vreau să fiți mai vocal, d-le consilier.. ,,vă rog d-le consilier.

Dl Eftimie: Dacă nu vă uitați în sală..

Dl Moisă: Vă rog.

Dl Eftimie: D-le președinte, într-adevăr acest Regulament era normal și corect, și era fair play să fie supus și comisiei de specialitate, nu că am avea împotrivă că a trecut pe la comisia juridică care s-a semnat așa cum s-a semnat, dar mi se părea normal ca, comisia de specialitate, să lucreze la acest R.O.F., că a lucrat acum un an la acest Regulament și trebuia să lucreze și în continuare, dar l-am văzut nu pe site, că a fost pus vineri pe site, l-am văzut când s-a comunicat ordinea de zi, ceea ce mi se pare că este lipsit de fair play. Faptul că comisia de specialitate este lăsată așa, undeva, parcă nu am face parte și nu am lupta pentru același deziderat, dar eu aș avea o întrebare pe articolul 9, unde se spune că: “Administrația Piețelor încheie contracte de asociere și contracte de concesiune și contracte de parteneriat public”, care aceste contracte de concesiune ce final va avea? Se spune că se vor aproba prin consiliul local. A fost aprobat vreun contract de concesiune prin Consiliul Local?

Dl Viceprimar: Păi, dacă nu s-a făcut nici o concesiune în mandatul

nostru....

Dl Eftimie: După câte țin eu minte, îmi aduc aminte, prin 1994 răposatu primar Vrăbiescu a dat atunci toate piețele și dacă îmi aduc eu aminte acum mi se pare că Administrația Piețelor au o piață mare și lată chiar de la Apusului și nu știu dacă mai are pe cea din Valea Ialomiței. Are o altă piață în administrare directă? Toate celelalte sunt date pe contracte de închiriere, concesionare cum a fost dată și Chilia Veche, cum a fost dat Drumul Taberei 2. Oare această concesionare presupune să se dea și alte buticuri care au fost construite cum sunt cele din fața Pieței Gorjului, Veteranilor și urmează cele din fața Pieței Drumul Taberei? La interpelări am să solicit un punct de vedere executivului pe această temă, vă mulțumesc.

Dl Moisă: Mulțumesc dl consilier, consider că intervenția dvs. a

fost.

Dl Viceprimar: Eu nu am înțeles întrebarea. Ce vreți să știți exact? Dl Eftimie: Am spus că a fost lipsă de fair play.

Dl Moisă: Mulțumesc, d-le consilier, consider că intervenția dvs. a

fost utilă.

Dl Viceprimar: Eu nu am înțeles întrebarea. Ce vreți să știți exact?

Dl Eftimie: Am spus că a fost lipsă de fair play.

Dl Moisă: Acestea fiind zise, mai ales că dl consilier își rezervă dreptul ca la interpelări să solicite niște lămuriri mai ample, mai exacte, supun proiectul de hotărâre în ansamblul său, votului dvs..

Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, cu 23 de voturi și acest proiect...

Biroul Tehnic: 22, dl Tulugea nu a votat.

Dl Moisă: 22, și fac și mențiunea pentru procesul verbal, dl Tulugea nu a participat la vot nici nu a votat. Deci, cu 22 de voturi pentru.

La punctul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu - “Aleea Hamului nr. 12”, Sector 6, pentru construire locuință pe un teren în suprafață de 501 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul în ansamblul său. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, cu 23 de voturi pentru și acest proiect a fost adoptat.

La punctul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Strada Boișoara nr. 5”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe pe un teren în suprafață de 179 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Discuții? Da, dl consilier Anton.

Dl Anton: Da. Se dorește construirea unui imobil cu subsol, parter, două etaje și mansardă. Din punctul meu de vedere personal, nu este oportun pentru aprobare acest P.U.D., acum este decizia consiliului. Se construiește pe limita de proprietate. Vecinul de la numărul 7 are curte și bineînțeles, din această cauză se cere P.U.D., se cere avizul consiliului și nu am văzut nici studiu de însorire pentru respectivul proiect și imobil.

Dl Moisă: Mulțumesc. Dl Arhitect Șef.

Dl Viceprimar: Și comunicarea cu vecinii există.

Dl Anton: Există, există comunicare cu vecinii, chiar bine că mi-ați spus, nu a depus o contestație în acest sens și asta era o speță. Eu am mai spus punctul meu de vedere.

Dl Moisă: Dl Arhitect Șef.

Dl Bera: Din câte știu eu, vecinul are o construcție P+1 etaj, aici se construiește spre partea din spate, un pic mai mult decât există construcția de care

se alipește. Din motivul acesta, cum a spus și dl consilier, se cere acest P.U.D., din punct de vedere al regimului de înălțime, zona o permite, este la latitudinea consiliului să aprobe acest P.U.D.. Din punctul meu de vedere este o construcție care se poate aproba prin P.U.D..

Dl Moisă: Mulțumesc, d-le Arhitect Șef. În aceste condiții supun acest P.U.D. votului dvs.. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 6 abțineri și restul voturi, pentru. Deci, cu 17 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi este 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Strada Gabriela Szabo nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe pe un teren în suprafață de 151 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun proiectul în ansamblu, votului dvs.. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, cu 23 de voturi pentru și acest proiect a fost adoptat.

Punctul 12: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Prelungirea Ghencea nr. 15B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de magazin retail pe un teren în suprafață de 4.200 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun proiectul în integralitatea sa, votului dvs.. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, cu 23 de voturi și acest proiect a fost adoptat.

Punctul 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Prelungirea Ghencea nr. 15D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de magazin retail pe un teren în suprafață de 3.100 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun proiectul în integralitatea sa. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, cu 23 de voturi și acest proiect a fost adoptat.

La punctul 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Str. Grandea H. Grigore nr. 24A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafață de 190 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Discuții? Nu sunt. Proiectul în integralitatea sa. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, cu 23 de voturi și acest proiect a fost adoptat.

La punctul 15: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Strada Lujerului nr. 17”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de sală sport și anexă pe un teren în suprafață de 7.137 m.p., proprietate C.N.C.F. C.F.R. S.A..

Discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul votului dvs.. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, cu 23 de voturi a fost adoptat și acest proiect.

La punctul 16: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Intrarea Păuliș nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafață de 300 m.p., proprietate privată persoane fizice.

Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun proiectul integral, votului dvs.. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

La punctul 17: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic

de Detaliu - “Strada Tânganului nr. 13”, Sector 6, pentru consolidare, remodelare, extindere, supraetajare imobil pe un teren în suprafață de 72 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Discuții? Dl consilier Anton.

Dl Anton: Și aici, personal o să mă abțin din cauza terenului, 72 m.p., parter, etaj, mansardă, retragerile, nu mai spun cum sunt, vă dați seama cum sunt pe 72 m.p., are studiu de însorire deci, pot să spun, are studiu de însorire.

Dl Moisă: Am luat notă de poziția d-lui consilier. Supun proiectul votului dvs.. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 6 abțineri și cu 17 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 18: Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Prelungirea Ghencea nr. 165”, Sector 6, pentru construire locuință pe un teren în suprafață de 397 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul în integralitatea sa, votului dvs.. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, cu 23 de voturi pentru, a fost adoptat și acest proiect.

Și ultimul punct pe ordinea de zi, punctul 19: Întrebări și interpelări.

Da, dl consilier Eftimie.

Dl Eftimie: D-le președinte, așa cum aminteam, rugămintea a mea și a colegului meu, este ca executivul să ne pună la dispoziție beneficiarii contractelor de închiriere privind autorizarea spațiului de la Piața Gorjului, fosta parcare din fața Carrefour, spațiile de la Piața Veteranilor din fața complexului unde s-a decimat tot ce era în fața complexului și nu văd de ce nu a făcut trotuarul acela de un metru să ia și partea cealaltă ca să poată să treacă cetățenii în condiții mai bune și care este situația din fața complexului Drumul Taberei unde într-o sâmbătă după-amiază s-a turnat o platformă și se lucrează într-un ritm intens, în special noaptea...

Dl Viceprimar: Nu se mai lucrează.

Dl Eftimie: Nu se mai lucrează? Probabil că ați intervenit dvs., d-le

Viceprimar.

Rugămintea este să ne spună cine sunt beneficiarii, numărul autorizațiilor și pe ce perioadă a fost dat.

A doua interpelre, rog pe dl Arhitect Șef, prin informarea pe care am făcut-o către dl Primar, să mi se comunice dacă a venit răspunsul către Direcția Patrimoniu în legătură cu societatea Vital.

Și al treilea punct, rog Direcția Investiții să ne pună la dispoziție ce blocuri au fost anvelopate în anul 2013 și 2014, cine sunt beneficiarii și cine sunt cei care le-au anvelopat, firmele autorizate. Vă mulțumesc.

Dl Moisă: Da. Mulțumesc, d-le consilier. D-na consilier Ioana

Neacșu.

D-na Neacșu: D-le președinte, am o rugăminte pe care o adresez conducerii primăriei, dacă este posibil ca, începând de la ședințele viitoare să nu mai existe pe ordinea de zi, proiecte supuse aprobării consiliului, fără a fi prezent un reprezentant al direcției respective, care să dea explicațiile necesare interpelărilor consilierilor, cu atât mai mult cu cât aflăm că aceste proiecte nu au nici avizul comisiei de specialitate. Eu cred că este o chestiune de responsabilitate din partea direcțiilor respective, mai ales când este vorba de proiecte importante cum ar fi, Regulament de Organizare și Funcționare, Stat de Funcții, Organigramă și așa mai departe. Mulțumesc.

Dl Moisă: Mulțumesc, d-na consilier, cred că aveți dreptate, este îndreptățită propunerea dvs..

Dacă nu mai sunt alte intervenții, aș vrea să mulțumim d-lui Prefect pentru participarea la ședința noastră și să constatăm că a fost foarte stimulativă prezența dânsului în dezbatere. Îi dau cuvântul.

Dl Prefect: Eu trebuie să vă mulțumesc, scopul meu era să ne cunoaștem, spre bucuria mea am fost deja, ca să nu repet o greșeală pe care nu am făcut-o, involuntar, la un moment dat am vrut să spun că am văzut fețe cunoscute și am spus că am văzut fete cunoscute. Vreau să vă spun că indiferent de culoarea dvs. politică, ușa mea este deschisă, am să susțin orice proiect care este în binele comunității, vreau să vă spun că am venit foarte traumatizat după ședințele Consiliului General și sunt bulversat că poate exista și stare de normalitate, adică poate exista dialog, chiar și zâmbete și chiar dacă pozițiile sunt divergente, o să mă duc și mai bulversat la următoarea ședință de Consiliu General. Cam atât am vrut să vă spun și să repet încă o dată că ușa biroului meu este deschisă pentru orice problemă profesională sau personală și am și o cafea bună, dl Viceprimar cred că poate confirma și vă doresc succes în continuare.

Dl Moisă: Mulțumim d-lui Prefect, vă mulțumesc d-lor colegi, bună

seara.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR,


Constantin Moisă


Gheorghe Floricică

Întocmit: Alexe Georgiana Daniela Bercuș Elena Iscoviciu Micuța

Ră duță-Neagu Valentina Alexandra Udrea Cristina

15