Dl Secretar face prezența: Din 27 consilieri în funcție, 20 prezenți, unul absent motivat din motiv medical, restul.. nu știm până acum. Dl. Stan Robert a anunțat că este pe drum, e blocat în trafic.

Deci, dau cuvîntul d-lui președinte de ședință pentru a începe lucrările.

Dl Moisă: Stimați colegi, în baza dispoziției 3877/21.07.2014, a d-lui Primar, a convocat Consiliul Local Sector 6 în ședință extraordinară pentru astăzi 24.07.2014, ora 1700

, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de

venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014.

Avem la dosar Nota responsabilului pentru relația cu societatea civilă, în sensul că proiectele au fost luate în discuție, au fost afișate spre consultare, atât la avizier, cât și la sediul Primăriei- Biroului Unic cât și pe site-ul propriu, conform anexei și nu s-au înregistrat propuneri, sugestii sau recomandări din partea societății civile.

Ca să învățăm ceva de data trecută, este vreun reprezentant al presei? Vă rog să vă prezentați și să ne spuneți de unde sunteți.

Reprezentant presă: Ludmila Cernat de la B365.ro.

Dl Moisă: Mulțumim. Atunci, noi avem aici o Notă, un Proces Verbal între Serviciul Tehnic al Consiliului Local și Compartimentul Administratorul paginii Web din cadrul Primăriei din care deasemenea se spune că s-a procedat avizarea pe site-ul primăriei a acestui proiect de hotărâre, avem deasemenea în xerox cele două ziare în care s-a publicat convocarea ședinței.

Deci, chestiunile de procedură fiind îndeplinite, vă supun la vot această ordine

de zi.

Cine este împotrivă?Se abține cineva? Deci, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitatea celor prezenți.

Aș vrea, deasemenea, ca de la începutul ședinței să vă propun aceeași manieră de lucru pe care am adoptat-o în ultimul timp, în sensul că dacă nu sunt discuții generale să supunem proiectul în ansamblul său. Deci, cine este împotriva acestui mod?

Dl Tulugea: Păi supuneți dezbaterii, poate sunt puncte de vedere, nu

știu.

Dl Moisă: Nu, modul de lucru l-am...

Dl Tulugea: Aaa...

Dl Moisă: Modul de lucru. Este cineva împotrivă la modul de lucru? Nu. Se abține cineva? Deci, cu unanimitatea celor prezenți, am adoptat acest mod de lucru și acum, cum spune bine dl Tulugea, discuții generale. Dacă sunt discuții generale? Dl consilier Avramescu.

Dl Avramescu: Am eu un amendament de făcut pe buget. Mulțumesc Direcției Economice că m-a ajutat și am găsit înțelegere.

Dl Moisă: V-aș ruga să vorbiți un pic mai tare ca să poată după aceea

colegele să...

Dl Avramescu: La A.D.P. sperăm că digitalizăm și noi catastifele acelea de, din dosarele de parcări și pentru asta am propus introducerea a două noi obiective de investiții, o dată softul de management de parcări de reședință și a doua oară digitalizarea bazei de date a Serviciului de Parcare din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6, e vorba de Capitolul 70.02. locuințe servicii și dezvoltare publică poziția c, alte cheltuieli de investiții...

Dl Moisă: O secundă. La ce anexă este acest amendament?

Dl Avramescu: Investiții derulate din venitul propriu din bugetul local. Este Anexa 1 și 1a.

Dl Moisă: Deci, la Anexa 1 sub Anexa 1a.

Dl Avramescu: Nu, nu sub anexa, este o altă anexă. 1 și 1a sunt două anexe diferite.

Dl Moisă: Da, da.

Dl Avramescu: Deci, la capitolul 70.02. locuințe, servicii, dezvoltare publică poziția c, alte cheltuieli de investiții litera b dotări independente în valoare de 136.000 mii lei, acolo este poziția bugetară. Pentru finanțarea acestor obiective am stabilit cu dl Director Economic un transfer de sumă de la Primăria Sectorului 6 capitolul 70.02. locuințe, servicii și dezvoltare publică poziția c, alte cheltuieli de investiții litera c și litera e. Dl Director Economic speră că acolo se vor face economii din care poate să transfere necesarul la litera b din același capitol bugetar, da? Dl Moisă?

Dl Moisă: Da, da. D-le Director Economic înțeleg că a avut loc o discuție cu dvs. a d-lui consilier Avramescu apropo de acest text pe care n-am putut să-l notez acum, o să-l supun la vot și aș vrea să știu punctul dvs. de vedere, dacă este fezabil acest lucru?

Dl Manolache: Da, se putea face până la sfârșitul anului.

Dl Moisă: Mulțumesc, d-le Director.

Dl Avramescu: Mulțumesc și eu.

Dl Moisă: În aceste condiții, deci, înțeleg că numai la Anexa 1, de la articolul 1 se referă această modificare?

Dl Avramescu: Sunt Anexele bugetare unde sunt capitolele de investiții. Direcția Economică știe exact care sunt.

Dl Moisă: Deci, supun la vot Formularul 11/01 cu anexele I, 1a și 1b cu amendamentul făcut de către dl consilier Avramescu. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate Formularul 11/01 cu aceste trei anexe a fost aprobat. Supun la vot Anexa nr. I din cadrul articolului 1 cu aceste amendamente incluse în formular. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate este aprobată și Anexa I.

În aceste condiții supun la vot articolul 1 cu aceste modificări din cadrul acestor anexe. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate articolul 1 este aprobat.

Articolul 2. Sunt discuții generale? Dacă nu sunt, supun la vot Formularul 11/02 cu Anexele 2, 1, 1a și 1b. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate Formularul cu aceste anexe este votat.

Supun la vot Anexa nr. II. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate și Anexa II este aprobată.

Supun la vot articolul 2. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate articolul 2 este aprobat.

Articolul 3. Discuții generale? Dacă nu sunt, supun la vot Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, 1a și 1b. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate acest Formular cu anexele este aprobat.

Anexa nr. III care cuprinde acest formular. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate Anexa nr. III este adoptată.

Articolul 3. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate articolul 3 a fost adoptat.

Articolul 4. Discuții generale? Dacă nu sunt, supun la vot Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1 și 1a. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate acest Formular cu anexele a fost adoptat.

Anexa nr. IV. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate Anexa este adoptată.

Articolul 4. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate și articolul 4 a fost adoptat.

Articolul 5. Discuții generale? Nu sunt, atunci supun la vot Formularul 11/03 cu Anexele 2, 1 și 1a. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate Formularul și anexele au fost adoptate.

Anexa nr. V. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate Anexa nr. V a fost adoptată.

Articolul 5 al proiectului de hotărâre. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate articolul 5 a fost adoptat.

Articolul 6. Discuții generale? Nu sunt. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate articolul 6 a fost adoptat.

Și acum proiectul de hotărâre în ansamblu. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitatea celor prezenți proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Vă mulțumesc pentru prezență.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR,


Constantin Moisă


Gheorghe Floricică


Întocmit: Iscoviciu Micuța


Udrea Cristina