Dl Secretar face prezența: Neacșu Ioana Mihaela mi s-a comunicat din partea grupului consilierilor dumneaei că este în trafic, urmează să sosească. Simion Adrian are o hârtie prin care a solicitat învoire, nu se află în București. Din 27 de consilieri în funcție, 25 prezenți. Simion Adrian învoit și d-na Neacșu Ioana Mihaela urmează să sosească.

Pentru început, vă supun aprobării dvs. procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27.11.2014. Procesul verbal a fost semnat de președintele de ședință, de Secretar și vă supun aprobării dvs.. Cine este pentru validarea procesului verbal? Tehnicul.

Biroul Tehnic: În unanimitate.

Dl Secretar: Deci, în unanimitate procesul verbal al ședinței ordinare din 27.11.2014 a fost validat. În continuare, dau cuvântul d-lui președinte de ședință.

Dl Tulugea: Bună seara stimați colegi, bună seara stimați cetățeni. Înainte de a intra în ordinea de zi propusă, vă rog să îmi dați posibilitatea să vă transmit tuturor “La mulți ani!” de Moș Nicolae și cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Persoanelor vârstnice a pregătit pentru noi un scurt program de colinde, iar Parohia Brâncuși, reprezentată astăzi de dl protopop Burlacu, de asemenea va prezenta prin corul domniilor lor de la Parohie, un scurt program de colinde. Îi rugăm să înceapă programul.

COLINDE

Dl Tulugea: Vă mulțumim din suflet și vă dorim și noi sărbători fericite și un an, să dea Dumnezeu, mult mai bun.

Stimați colegi, intrăm în ordinea de zi propusă și pe care dvs. ați luat-o la cunoștință și față de care întreb executivul dacă are modificări.

Dl Viceprimar: Bună seara. Dați-mi voie să propun două proiecte de hotărâre. Primul este: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014 și al doilea: Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării și sustenabilității, în anii 2016-2021, necesare proiectului „Program integrat de educație pentru diversitate”, cod PEC079. Pentru ambele proiecte dacă aveți nelămuriri cei doi directori vă stau la dispoziție.

Dl Tulugea: Eu aș ruga directorii de la cele două direcții în speță, directorul Direcției de Asistență Socială și dl director economic, să facă scurte prezentări a motivării necesității introducerii pe ordinea de zi în regim de urgență a celor două proiecte. Vă rog, dl director economic.

Dl Manolache: În ceea ce privește rectificarea, pe data de 5 decembrie a fost modificată O.G. nr. 74 privind rectificarea bugetului de stat. Se prevedea expres în acel buget că în termen de 3 zile de la ultima înștiințare de la Direcția Generală de Finanțe, trebuie să facem rectificare de buget. S-au primit pe parcursul..., începând cu data de 8, 9, s-au primit 3 decizii ale Ministerului de Finanțe. Una care a fost cu creșterea privind T.V.A.-ul, s-au dat sume suplimentare la salariile profesorilor, la hotărârile judecătorești și pentru 2014 și pentru 2015. Decizia nr. 123576/09.12.2014, prin care ni s-a dat dezlegare să nu mai plătim rata și dobânda împrumutului de la Ministerul de Finanțe, pe trimestrul 4 2014 și anul 2015 și decizia 155714/09.12.2014 prin care s-a majorat plafonul salarial de la 199.600 mii lei cât era până la data respectivă, la 202.400 mii lei, fiind astfel în posibilitatea să dăm salarile la nivelul sectorului. În condițile în care ultima a venit în data de 9 în jurul orei 13:00 s-a lucrat pe și 9 și pe 10 și am putut astăzi să vă prezentăm la Secretariatul Tehnic această rectificare.

Dl Tulugea: Da, vă mulțumesc. De la Direcția de Asistență Socială.

Dl Lăcătuș: Bună ziua. Este vorba de un proiect cu finanțare nerambursabilă. Caracterul de urgență se justifică prin faptul că, în data de 09.12.2014 am fost anunțați că s-a câștigat acest proiect. Există la dosarul de ședință al dvs., d-le președinte adresa de la autoritatea finanțatoare prin care ni se solicită că în termen de 6 zile să prezentăm hotărârea de consiliu. Într-un mod fericit s-a suprapus peste ședința de astăzi, de aceea această rugăminte. În proiect este vorba de 160 de copii, din care, cel puțin 100 vor fi de etnie romă. Proiectul are în vedere prevenirea abandonului școlar. Vor fi două școli din Giulești, deci, din Sectorul 6. Este un proiect care nu are nevoie de o cotă de cofinanțare, deci, am reușit să nu implicăm în acest moment, în anii aceștia, până în 2016 primăria. Deci, vor fi doar bani atrași. Nu vom cheltui în acest moment nimic. Vom cheltui doar din 2016, până în 2021. Este o condiție obligatorie impusă pentru a putea câștiga, mă rog, să particip la un astfel de concurs de proiecte. Deci, v-am spus, este vorba de copii. Vom multiplica după aceea, în măsura în care vom considera că este necesar și în alte școli. Vă mulțumesc.

Dl Tulugea: Vă mulțumesc, dl director. Discuții? Da, dl consilier.

Dl Anton: Pe dl director voiam să îl întreb pe ce axă este proiectul, pe ce

program?

Dl Lăcătuș: Nu este un program al Ministerului Muncii, să spunem direct al Ministerului Muncii, este vorba de acei bani care vin de la Bruxelles prin organizații nonguvernamentale, respectiv autoritate finanțatoare fiind Federația Română pentru Dezvoltare Socială.

Dl Tulugea: Fonduri în regie.

Dl Lăcătuș: Fonduri în regie, exact, da.

Dl Tulugea: Vă mulțumesc. Mai sunt discuții? Dacă nu, supun votului dvs. introducerea pe ordinea de zi a celor două proiecte.

Cine este împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate, cele două proiecte vor fi introduse pe ordinea de zi la punctele 10 și 11.

Vis-a-vis de ordinea de zi vă fac cunoștință faptul că, ea a purces toate procedurile legale prevăzute. A fost afișată la avizierul instituției. Nu au fost înregistrate propuneri, sugestii sau recomandări din partea Societății Civile. Pe marginea ședinței noastre de astăzi, dl Matei Victor, cetățean al Sectorului 6, a solicitat audiență la ședința Consiliului Local. Domnia sa este în sală. La ultimul punct interpelări îi vom da posibilitatea, condiționat de timp, dl Matei, maxim 3 minute, pentru a vă expune scurt punctul, problema dvs.. Deci, ordinea de zi a fost publicată în două publicații centrale, în speță, ziarul Libertatea și Evenimentul Zilei, așa că, cu modificările de rigoare, introducerea celor două puncte pe ordinea de zi, supun aprobării dvs. ordinea de zi.

Cine este împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată.

Pentru scurtarea timpului nostru de ședință v-aș propune să folosim și astăzi practica uzitată, aceea de a nu mai da citire întregi hotărâri deoarece dvs. le-ați avut la dispoziție, doar cele două proiecte le vom aproba pe articole deoarece ele sunt introduse noi și aveți și dvs. posibilitatea cât de cât să vă uitați peste ele.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

După cum știți, de la 1 ianuarie, pe o perioadă de 3 luni noi trebuie să alegem un nou președinte de ședință. Rog, propuneri. Da, dl Moisă.

Dl Moisă: Dl președinte, stimați colegi, o propun pentru calitatea de președinte de ședință pe următoarele 3 luni pe doamna consilier Iacobescu Valeria.

Dl Tulugea: Doamna consilier Iacobescu Valeria. Mai sunt propuneri?

Dacă nu mai sunt, o întreb pe d-na consilier Iacobescu dacă este de acord să fie

președinte de ședință?

D-na Iacobescu: Da.

Dl Tulugea: Deci, sunteți de acord. Supun votului dvs. propunerea ca

d-na Iacobescu să fie președinte de ședință pe următoarele 3 luni.

Voturi împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate, d-na consilier Iacobescu Valeria va conduce lucrările ședinței noastre de consiliu pe trimestrul 1 2015.

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local

Sector 6 nr. 1/20.06.2012 privind alegerea Comisiei de Validare.

Dau citire articolului 1: Se modifică Anexa Hotărârii Consiliului Local Sector

6 nr. 1/20.06.2012 privind alegerea Comisiei de Validare în sensul că domnul

consilier local Avramescu Manuel se înlocuiește cu domnul consilier local Dumitrașcu Cristian.

Dl consilier Dumitrașcu Cristian de acord să participați în comisia de validare? Dl Dumitrașcu: Da.

Dl Tulugea: Vă mulțumesc.

Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, hotărârea a fost adoptată.

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012 privind numărul, denumirea și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6.

Conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Vă rog, să îmi permiteți să dau citire comisilor respective.

I.    Comisia Buget, Finanțe: Nicolescu Daniela,Tănăsuică Ion, Gheorghe Iulian, Stan Robert, Gaspar Florentina;

II.    Comisia Urbanism, Lucrări Publice și Protecția Mediului: Butacu Simona Valentina, Pușcaș Ionel, Anton Cristian Ioan, Simion Adrian, Stan Robert;

III.    Comisia Servicii Publice, Comerț, Privatizare și Protecția Consumatorului: Dumitrașcu Cristian, Anton Cristian Ioan, Iacob Emanuel, Stan Sorin Cristian, Moisă Constantin;

A.

IV.    Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Culte, Sport și Agrement:

Gaspar Florentina, Neacșu Ioana Mihaela, Bordei Niculaie, Petrescu Conona, Niculae Roxana Nicoleta;

V.    Comisia Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice și Probleme Sociale: Surulescu Aurelia, Iacobescu Valeria, Buznicea Cristinel, Al Tawayah Angelica, Tulugea Danil;

VI.    Comisia Administrarea Domeniului Public și Privat, Administrarea Piețelor și Gospodărie Comunală: Orhei Oliviu Lucian, Eftimie Cristinel, Catrina Eugen George, Enache Adrian Nicolae, Petrea Gabriel.

Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. anexa. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, anexa a fost aprobată. Hotărârea în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, hotărârea a fost adoptată.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al

Sectorului 6 nr. 12/31.07.2012 privind desemnarea membrilor titulari și a membrilor supleanți ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spațiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcționa la nivelul Sectorului 6, al municipiului București.

Deoarece există o anexă, vă rog să îmi dați voie să citesc anexa, lista cuprinzând membri titulari și supleanți.

Membrii titulari: Surulescu Aurelia, Simion Adrian, Buznicea Cristinel

Membrii supleanți: Moisă Constantin, Eftimie Cristinel, Pușcaș Ionel

Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs.. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, anexa a fost aprobată. Hotărârea în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, hotărârea a fost aprobată.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor.

La punctul 1: Art. 1. Se modifică Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 34/29.08.2012 în sensul că dl consilier local Avramescu Manuel se înlocuiește cu d-na consilier local Niculae Roxana Nicoleta.

Discuții? Supun votului dvs.. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, hotărârea a fost aprobată.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 166/28.11.2013 privind constituirea Comisiei Consiliului Local Sector 6 de analiză și verificare în vederea elaborării planului de management pentru “Centrul Cultural European Favorit”.

Art. 1. Se modifică Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 166/28.11.2013, în sensul că dl consilier local Avramescu Manuel se înlocuiește cu dl consilier local Stan Robert.

Discuții? Nu sunt. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, hotărârea a fost adoptată.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 15/31.07.2012 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuință și repartizare a locuințelor și aprobarea structurii pe specialități, numărului membrilor și atribuțiilor acesteia.

Anexa, la această hotărâre, vă rog să îmi dați voie să o citesc: Componența comisiei sociale de analiză a cererilor de locuințe și repartizare a acestora. Aparatul de specialitate al Primăriei, deci, această comisie este formată din două grupuri de membrii, odată cei prevăzuți de lege din aparatul de bază, de specialitate al Primarului și din membrii ai Consiliului Local. Deci, aparatul de specialitate al Primarului: Primarul Sectorului 6, Viceprimarul Sectorului 6, Reprezentant

D.G.A.S.P.C. Sector 6, Reprezentant Direcția Juridic și Contencios, Reprezentant D.A.F.L. Sector 6;

Din cadrul Consiliului Local: Petrescu Conona, Tulugea Danil, Gheorghe Iulian, Moisă Constantin, Nicolescu Daniela, Orhei Oliviu Lucian;

Discuții? Nu sunt. Voturi împotrivă? Abțineri? Deci, în unanimitate, hotărârea a fost adoptată.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al

Sectorului 6 nr. 11/31.07.2012 privind aprobarea nominalizării reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 6 în Consiliul de Dezvoltare Regională București -Ilfov.

Art. 1. Se modifică Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 11/31.07.2012 în sensul că se înlocuiește d-na consilier local Butacu Simona Valentina cu dl consilier local Buznicea Cristinel.

Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, hotărârea a fost adoptată.

Și am ajuns la punctul 10 cu ordinea de zi. Da, deci, bugetul. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014.

Dacă sunt discuții pe ansamblu? Vă rog, dl Buznicea.

Dl Buznicea: D-le președinte, vă mulțumesc frumos. În primul rând, vreau să întreb dacă există la dosarul ședinței un raport al unei comisii pentru acest proiect de hotărâri?

Dl Tulugea: Da, este raportul comisiei Buget, Finanțe, comisia 1 la ambele proiecte care s-au introdus.

Dl Buznicea: Aici, mi-ași putea permite o întrebare pentru că la ora 17.00, înainte de intrarea în ședință și începerea ședinței Consiliului Local nu exista nici măcar bugetul. Nu știu când s-a dat raportul.

Dl Viceprimar: Între ora 17.00-17.01.

Dl Buznicea: Mulțumesc frumos. Pentru aceste motive...

Dl Viceprimar: Cine v-a spus că la ora 17.00 nu era bugetul?

Dl Buznicea: Eu am verificat și nu l-am văzut.

Dl Viceprimar: Era la mine pe masă de la 15.30.

Dl Buznicea: Eu am verificat pe masa președintelui unde trebuie să fie la ora 17.00 și nu era, este un fapt real pe care nu îl poate contrazice nimeni pentru că dacă nu mă convingeam personal aș fi acceptat orice fel de explicație, dar nu asta este problema...

Dl Viceprimar: Data viitoare, când o să știu care este masa președintelui o să-l duc eu personal.

Dl Buznicea: Ok, o să punem o tăbliță pe care scrie masa președintelui. Să trecem la chestiunile serioase, este vorba de o rectificare bugetară, este a nu

știu câta oară când venim cu rectificări bugetare, nu înainte de începerea ședinței, chiar după începerea ședinței, dacă spuneți că raportul s-a dat undeva la 17.00-17.01, este după ora stabilită oficială pentru începerea ședinței.

înțelegem necesitatea acestui...

Dl Viceprimar: D-le consilier...

Dl Buznicea: V-aș ruga să nu mă întrerupeți, vă rog mult de tot, după ce termin eu vă rog să îmi spuneți tot ceea ce considerați dvs. de cuviință.

înțelegem că este de mare importanță, având în vedere că sunt salarii care trebuiesc plătite, dar aș vrea să înțeleagă toată lumea că pentru votul pe care îl dăm în consiliu răspundem solidar. Nu știu dacă cineva își permite să voteze fără să aibă măcar minima posibilitate de a citi măcar o dată, măcar o dată. Nu am pretenția să îl înțeleg, poate că nu sunt cel mai bun economist. Dar dacă nu am posibilitatea să îl citesc măcar o dată, consider că este, nu un pic forțat, este forțat și atunci sunt mandatat de colegii mei aleși pe listele fostului Partid Democrat Liberal să anunțăm că nu vom vota acest proiect de hotărâre, nu pentru că ne opunem bunului mers al Primăriei, ci pentru faptul că nu avem cunoștință de ce scrie în acest proiect de hotărâre, nu putem vota în orb. Mulțumesc frumos.

Dl Tulugea: Și eu vă mulțumesc, d-le consilier. Alte discuții?

Dl Viceprimar: Aș vrea să-i atrag atenția d-lui consilier că dacă are ceva de spus foarte clar și anume că dl director Manolache și-ar fi permis să bage în acel buget lucruri care ne-ar face pe noi să avem probleme după, colectiv, vreau să o spuneți respicat.

în al doilea rând, să știți că dacă ați fi venit începând cu ora trei astăzi să solicitați să citiți acel buget, l-ați fi găsit și l-ați fi putut citi liniștit timp de două ore fără nici o problemă.

Dl Tulugea: Da, vă mulțumesc.

Dl Buznicea: Nu știu dacă este cazul să intrăm într-o polemică, nu am spus nici un moment că pun la îndoială integritatea vreunei persoane, chiar dacă este vorba de dl director Manolache, nu am spus așa ceva, am spus că nu văd nu pot vota în orb. Acolo pot fi lucruri corecte sau nu, nu am făcut nici un fel de afirmație vis-ă-vis de această chestiune.

Dl Tulugea: Da, dl Buznicea, d-na Nicolescu.

D -na Nicolescu: Deci, am mare încredere în profesionalismul d-lui Manolache, dar se poate greși, și vreau să vă spun că o rectificare bugetară nu se citește, ci trebuie comparată cu ce era înainte. Puteam să vin la ora trei, eram la trei si jumătate în Primărie, dar nu mai aveam ce face cu rectificarea pentru că nu aveam forma inițială care era, să știu unde s-a făcut rectificarea. Deci, nu e vorba de citit aici, un proiect oarecare îl putem citi, acesta trebuie studiat.

În concluzie, grupul nostru, fostul P.D.-L., îi spun eu: Tulugea Danil,..

Dl Tulugea: Se cunosc....

D -na Nicolescu: Vreau să se consemneze în procesul verbal: Tulugea Danil, Buznicea Cristinel, Niculae Roxana, Nicolescu Daniela, Adrian Enache și Anton Cristian, deci, noi.

Dl Tulugea: În preajma sărbătorilor, dl Viceprimar este mai vesel.

D -na Nicolescu: Și eu sunt foarte veselă, chiar sunt bine dispusă.

Dl Tulugea: Haideți să depășim, că am promis că terminăm ședința mai

devreme.

Dl Viceprimar: O singură întrebare mai am, d-le director Manolache, a venit cineva la dvs. cu o solicitare să-i prezentați bugetul vechi și bugetul nou să poată să facă o comparație?

Dl Manolache: Poate nu cunoșteau.

Dl Viceprimar: Astăzi.

Dl Manolache: Astăzi, nu.

Dl Viceprimar: Mulțumesc frumos.

Dl Tulugea: Da.

D -na Nicolescu: Nu vă supărați, eu de unde era să știu că este rectificare bugetară, nu am fost anunțați? De unde trebuia să știe că este rectificare bugetară. Ar trebui să sun de fiecare dată să întreb, aveți cumva o rectificare bugetară, vă întreb?

Dl Viceprimar: Dar am pus o întrebare d-lui Manolache...

Dl Tulugea: D-na Nicolescu eu cred că discuțiile care erau necesare s-au purtat, s-a anunțat poziția grupului. Dacă nu mai sunt discuții pe marginea proiectului, atunci o să supun în ansamblu proiectul, pentru că ce rost are să mai citim articolele?!

Voturi împotrivă? Se abține cineva? Deci, 6 abțineri, 8 abțineri, tehnicul, prin diferență, câte voturi avem pentru?

Dl Buznicea: Aș vrea să văd mâinile ridicate să le numărăm.

Dl Tulugea: Da, cine este pentru? Tehnicul?

Serviciul Tehnic: 18.

Dl Tulugea: Deci, 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării și sustenabilității, în anii 2016-2021, necesare proiectului „Program integrat de educație pentru diversitate”, cod PEC079.

Discuții? Pe marginea proiectului. Nu sunt discuții. Supun votului dvs. proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate proiectul a fost ..Abțineri? Deci, 2 abțineri, nominal, d-na Nicolescu și d-na Roxana Niculescu.

D -na Nicolescu: D-le președinte, credeți-mă am atâta încredere în dl Lăcătuș, ca și în dl Manolache, dar nu le-am văzut, nu am știut că există.

Dl Tulugea: Am înțeles. Deci, cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuințe realizate în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuși”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere.

Anexa la proiectul de hotărâre, este vorba de 5 persoane care existau pe tabelul de locuințe aferent Cartierului Brâncuși.

Dacă sunt discuții, pe temă, dacă nu sunt, supun votului dvs. Anexa la hotărâre. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate Anexa a fost aprobată.

Hotărârea în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, hotărârea a fost adoptată.

Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale în cuantum de până la 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2014, datorate de persoanele fizice și juridice.

Dacă sunt discuții pe marginea proiectului? Nu sunt. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, hotărârea a fost adoptată.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de vânzare cu

plata în rate pentru locuințele din Cartierul „ Constantin Brâncuși.

Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, deci, este vorba de contractul de vânzare cu plata în rate.

Discuții? Dacă nu sunt discuții, votul dvs. pentru Anexă? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate hotărârea a fost adoptată.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de act adițional la contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință pentru tineri din Cartierul „Constantin Brâncuși”- Bloc I.

Anexa 1 care cuprinde actul adițional la contractul de închiriere pentru aceste suprafețe. Discuții? Nu sunt. Supun votului dvs. Anexa 1. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate Anexa 1 a fost adoptată.

Anexa nr. 2 care este fișa de calcul. Discuții? Nu sunt. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate Anexa 2 a fost aprobată.

Hotărârea în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, hotărârea a fost adoptată.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -“Strada Economu Cezărescu nr. 61A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiune mixtă pe un teren în suprafață de 665 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Discuții? Dl Anton.

Dl Anton: Am dori să ni se explice un pic, că ne-am uitat pe schiță, cum se va realiza accesul. Vedem în primul rând că sunt două construcții, cum se realizează accesul deoarece, ca să ajungi la bloc te obligă să treci, mă rog, adică ar trebui să discutăm pe planșă, ca să ajungi la blocul de locuit ar trebui să treci pe lângă spațiul comercial și nu prea există loc pe acolo, poate ne explică...

Dl Tulugea: De la Direcția Tehnică, este cineva?

D -na Hododi: Acela este un edificabil, care se poate înscrie și retragerea poate să fie mult mai mare. Deci, este edificabil, nu este construcția propriu-zisă.

Dl Anton: Deci, în momentul acesta retragerea are 2 metri, noi de asta ne-am dat seama și practic, ca să ajungi la acel.

Dl Tulugea: Nu, dar nu, nu am înțeles.

D-na Hododi: Ce este desenat pe planșă este un edificabil, deci, nu este

construcția.

Dl Tulugea: Păi noi aprobăm și P.U.D.-uri pe care există construcțiile?

D-na Hododi: Nu.

Dl Tulugea: Nu.

D -na Hododi: Nu. Numai edificabile, numai edificabile.

Dl Tulugea: Da, asta nu am înțeles eu, dar în sfârșit.

D -na Hododi: Acel edificabil se poate înscrie cu o construcție sub diferite forme.

Dl Anton: Deci, noi în momentul acesta aprobăm cu 2 metri retragere, practic din acei 2 metri ar trebui să se ajungă la cealaltă construcție, altă soluție nu există, asta era singura problemă. De ce nu permitem cu 5 metri, 6 metri, ca să poată să facă accesul, asta era problema.

Dl Tulugea: Dl Eftimie.

Dl Eftimie: Dl președinte, înainte de intrarea în ședință era în jur de orele 16.00 și am studiat împreună cu colegul Anton Cristian acest dosar. În primul rând că este pentru prima dată când pe un P.U.D. se pun două construcții și nu aici și la Independenței 313. Problema este că pe 2 metri, ca să intri la un bloc cu 4 etaje și mansardă este imposibil să se facă numai a personalului și a autoturismelor inclusiv a construcției în sine să se efectueze, cum se efectuează, pe 2 metri? Hai să fim serioși, este pentru prima dată când Urbanismul și dl Arhitect Șef le trece așa cu nonșalanță. Nu mai vorbim de construcții care erau gata făcute și noi le dăm P.U.D.. Aici nu se poate, noi știm foarte bine locația, deci, nu se poate. Deci, locația aceea care este de la U.C.E.C.O.M., imediat unde este parcarea lui Shorley, nu se poate face ceea ce spune. Numai dacă Shorley dă încă 4 metri de acolo.

Dl Tulugea: Da. Acum votul dvs. va hotărî asupra soartei P.U.D.-ului. Dacă mai sunt discuții? Dacă nu mai sunt discuții, supun votului dvs.. Voturi

împotrivă? Deci, 11 voturi împotrivă. Abțineri? 1, deci, o abținere. Voturi pentru? Deci, 14 voturi pentru, P.U.D.-ul a trecut.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -“Splaiul Independenței nr. 313A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de ansamblu rezidențial pe un teren în suprafață de 23.658 m.p., proprietate privată persoană juridică.

Da, discuții? Vă rog, d-le consilier.

Dl Eftimie: O singură rugăminte și o nedumerire, P.U.D.-ul respectiv, și aș vrea să o întreb pe d-na din partea Arhitectului Șef, este dat pentru tot ansamblul rezidențial, adică cele două locații care votăm P.U.D.-ul acum și celelalte încă 7?

D-na Hododi: Da. Da.

Dl Eftimie: De ce nu le-ați pus pe toate, adică încă 5 plus S plus 10?

D -na Hododi: Din punct de vedere urbanistic nu putem să înșirăm toate clădirile pentru că nu știm dacă..., distanța dintre ele datorită înălțimii se poate modifica și de aceea se dă pe edificabil, pe retrageri minime față de limitele de proprietate.

Dl Eftimie: Același lucru veți proceda și la autorizare?

D -na Hododi: Nu. La autorizare se defalcă.

Dl Eftimie: Vă mulțumesc.

Dl Tulugea: Da. Personal, aș avea rugămintea la dvs. să-i transmiteți d-lui Arhitect Șef să dea mai multă atenție Consiliului Local.

D-na Hododi: Da, ca până acum.

Dl Tulugea: Adică să vină la ședință. Mi se pare normal așa.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Strada

Pomilor nr. 10"...

Dl Viceprimar: Supuneți la vot.

Dl Tulugea: Mă scuzați. Mai sunt discuții? Da, dl Buznicea.

Dl Buznicea: D-le președinte, aș vrea să știu și la primul și la acesta dacă există raport din partea comisiei de specialitate și dacă există ce .

Dl Tulugea: Da. Raportul comisiei de urbanism, da, unanimitate toată comisia, cu felicitări. Dacă nu mai sunt discuții, voturi împotrivă? Abțineri? Deci, 8 abțineri și 18 voturi pentru. Proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -“Strada Pomilor nr. 10”Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafață de 200 mp., proprietate privată persoană fizică.

Discuții? Nu sunt discuții. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul a fost adoptat.

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări.

Îl rog pe dl Matei. Vă rog, d-le. Dl Matei, vă rog în două minute spuneți despre ce e vorba.

Dl Matei: Da. In primul rând, bună seara d-le președinte și doamnelor și domnilor consilieri. Am și eu o cerere în care am solicitat în scris în data de 04.11.2014 prin petiția cu numărul 42491, am solicitat o comisie tehnică care să vină la adresa de domiciliu în strada Nicolae Mateescu nr. 5 și să verifice recepția unei lucrări care s-a efectuat în anii 2003-2004 de către vecinii coproprietari de la adresă.

Intrucât de ani de zile am bătut drumurile primăriei la toate serviciile tehnice, inclusiv în instanțe și nu s-a rezolvat nimic. Situația stării locative este foarte gravă în momentul actual, în sensul că extinderea, lucrarea care s-a autorizat de către primărie, s-a efectuat în regie proprie de către vecinii Sipică...

Dl Tulugea: Da, haideți concentrați-vă mai bine.

Dl Matei: Da. D-le președinte, datorită faptului că atâția ani de zile m-am luptat și stau mereu cu spaimă că la cel mai mic cutremur va cădea casa pe mine pentru că s-a făcut o lucrare neconformă, nu s-a respectat niciun proiect, nicio.

Dl Tulugea: Am înțeles. Dl Matei, deci, problema a fost reținută și o să rog Serviciul Tehnic să transmită Direcției de Urbanism și Autorizații în Construire, precum și Direcției de Inspecție Tehnică, să preia cazul respectiv și să informeze și Consiliul Local de soluțiile date d-lui Matei.

Dl Matei: Dl președinte, dacă îmi permiteți câteva secunde, aș dori să se consemneze că doresc să se efectueze o comisie tehnică care să vină la fața locului să consemneze.

Dl Tulugea: Deci, d-le Matei, gata, vă mulțumesc. Instituția primăriei prin organele ei de specialitate știe exact ce trebuie făcut și vor da soluția cea mai potrivită în speța dvs..

Dl Matei: Da, vă mulțumesc anticipat și vă doresc ..

Dl Tulegea: Dl Buznicea.

Dl Buznicea: Mulțumesc frumos. In urma unei petiții primită de la un cetățean din sectorul 6 aș dori să întreb în urma construcției de la central comercial Kaufland din bulevardul Compozitorilor zona Compozitorilor, Alexandru Postolache, Munplast. Cetățenii de acolo reclamă faptul că în urma construcției au fost distruse în jur de 100 de locuri de parcare, fapt care le afectează extrem viața de zi cu zi. Aș dori să știu, din partea executivului dacă este cunoscută problema, iar dacă este cunoscută problema, ce se intenționează a se face, dacă există vreun plan, dacă s-a luat în discuție repararea acestor chestiuni și rugămintea este să primesc răspunsul în scris.

Dl Tulugea: Da. Dl consilier Eftimie și-a anunțat înainte intenția.

Dl Eftimie: D-le președinte, nu pentru faptul că m-am abținut de la rectificarea bugetului, nu a însemnat faptul că aș fi avut ceva împotrivă cu această rectificare de buget, dar la orele 15.30 am urcat sus la Tehnic, era dl Moisă și verifica, studia, mapa președintelui. Am așteptat, a terminat dânsul, nu era decât un singur exemplar.

Dl Tulugea: De ce nu mi-ați spus înainte ca să-l cert că-și bagă nasul în documentele mele?

Dl Eftimie: Da. Am verificat, am luat și am studiat întreaga mapă, nu exista niciun proiect de rectificare de buget. Faptul că dl Viceprimar, nu este prima dată când dânsul are...

Dl Viceprimar: Informații.

Dl Eftimie: Are buna dispoziție să țină lucrările la dânsul. Dacă luăm pe informații, d-le Viceprimar, să știți că sunt inundat de informații, stați liniștit din punctul ăsta de vedere.

Dl Viceprimar: Sigur că da.

Dl Eftimie: Da. Faptul că nici la ora 17 fără zece când aveam discuții în sala de consiliu cu dl Anton Cristian și încă doi colegi de la P.N.L., da, nu exista la acea mapă, acel proiect, presupune că proiectul a venit mult după aceea pentru că în sală am discutat cu dl Manolache, asta era la un 17.40 când într-adevăr, a spus că va intra acest proiect. Faptul că dvs. țineți să ne luați la mișto cu 17.00, 17.01, asta ține de dvs.. Dar este bine totuși, că sunteți pe o funcție, ar fi bine să apreciați fiecare poziție a fiecărui consilier, punctul lui de vedere și să nu luați în glumă ceea ce spune fiecare consilier.

A doua problemă care o am, aș ruga pe d-na de la Urbanism să ne spună de ce există modalitatea asta de a se veni pe autorizație doar parter, două etaje, chiar dacă blocul are 10 etaje, pe urmă mai dăm încă două etaje și încă două. Există vreo hotărâre și noi nu știm, înainte de 2012? Pentru că se plâng oamenii, d-le m-am dus, mi-a dat doar pentru două etaje, mai fac din nou documentație și iar mai trec de sus de la Urbanism, Arhitectul Șef și până ajunge și ne punem întrebarea, de ce oare? Aș ruga să-mi răspundeți în scris, dacă aceasta este procedura, să se dea parter plus un etaj plus două, pe urmă încă două etaje și uite așa.

Dl Tulugea: Da. Vă mulțumesc, d-le consilier, sigur. .

Dl Viceprimar: D-le consilier, cu tot respectul față de dvs., nu v-a luat nimeni la mișto. In primul rând la mine pe masă bugetul a ajuns la ora 15:30, dacă dvs. nu l-ați văzut, nu ați știut cum să întrebați la Tehnic, nu este vina mea. Nu a venit bugetul în original, putea să se facă copie de către oricine, nu a întrebat pe dl Manolache, după cum ați văzut, nu l-a întrebat nimeni dacă are bugetul sau nu. Nu puteați să spuneți că nu știați de buget pentru că toată lumea știa că va intra bugetul pe ordinea de zi și credeți-mă că indiferent că am sau nu, funcție, nu-mi permit să-mi bat joc de nimeni așa cum susțineți dvs..

Dl Tulugea: Da, vă mulțumesc. Mai sunt intervenții? Da, d-na Neacșu.

D-na Neacșu: Da, mulțumesc d-le președinte. Trei chestiuni aș vrea să le ridic în atenția consiliului local și a executivului, respectiv.

Prima chestiune, nu pot să trec peste discuțiile făcute pe votul de la buget. In primul rând aș fi dorit ca dl director Manolache să aibă o intervenție prin care să explice colegilor consilieri de ce s-a ajuns în situația că bugetul a fost atât de târziu elaborat, fiind aici vorba de fonduri alocate de Guvern pentru educație, știu foarte bine discuțiile care s-au făcut cu Prefectura, Trezoreriile și vreau doar să vă spun că această situație s-a regăsit la toate celelalte 5 consilii locale din București.

Grupul P.S.D. a votat și a susținut acest proiect pentru că numai astfel cei 3000 de profesori din Sectorul 6 își vor primi banii de salarii, Hotărârile judecătorești plata integrală pe 2014, precum și cota aferentă apoximativ de 75-80% din Hotărârile judecătorești pe 2015. Deci, fără a contesta argumentele prezentate de colega noastră d-na Nicolescu, noi grupul P.S.D. am înțeles, în primul rând, necesitatea, urgența și importanța acestui proiect și de aceea l-am și susținut, indiferent de ora la care acesta a fost băgat, l-am salutat că a existat pe ordinea de zi și am putut să facem acest lucru pentru profesorii sectorului 6.

In al doilea rând, aș avea și eu alături de colegul Eftimie o solicitare, nu-i spun rugăminte, de data aceasta îi dau caracter de solicitare, către Direcția de Urbanism și către Arhitectul Șef al Sectorului, eu am mai interpelat în urmă cu vreo trei, patru ședințe, având atunci rugămintea ca reprezentanții executivului să participe la ședințele de consiliu local, astfel încât să poată da lămuririle necesare colegilor consilieri. Din păcate, nu am constatat o îmbunătățire a acestor lucruri de atunci și până la zi, iar revenind la situația de urbanism, cred că este cazul ca ororile, multe dintre ele pe care le întâlnim în sectorul 6, sunt la final. Deci, adresez solicitarea acestei Direcții, de a acorda mai multă atenție și mai multă seriozitate documentelor pe care le supun votului consiliului local, astfel încât să putem să construim civilizat și în mod legal la nivelul sectorului.

A treia chestiune, am rugămintea ca Serviciul Tehnic să adreseze Serviciului de Investiții, solicitarea de a mi se pune la dispoziție planurile pe care Consiliul Local Sector 6 le-a votat în urmă cu câțiva ani și care se referă la amenajarea complexelor urbanistică, nu știu exact, nu îmi amintesc denumirea, este vorba despre reabilitarea aceasta pe spații verzi care are loc în cartierul Drumul Taberei.

Am fost semnalați de-a lungul timpului și au fost numeroase memorii depuse, de cetățenii din această zonă, vis-a-vis de cum se desfășoară acest proiect pe fonduri europene, stârnind nemulțumirii multiple.

O să le reiau pe parcursul acestor ședințe, am avut până acum speranța că printr-o discuție directă cu executivul lucrurile sesizate se vor remedia, din păcate nu s-a întâmplat acest lucru, s-a ajuns în situația că niște spații verzi au fost distruse ca să pună în loc nimic, timp de luni de zile, există gropi, există spații lăsate în paragină probabil toată iarna, până în primăvară când vor putea fi reluate aceste lucrări, sau scos garduri de un metru jumătate sau pus garduri de treizeci de centimetri și așa mai departe. Tot timpul ni se răspunde că așa a fost aprobat proiectul. Dar, dacă proiectul aprobat prevede ca sub geamurile cetățenilor să se pună coșuri de gunoi la un metru de bloc, eu vă spun că nu este nimic legal în acest lucru și Direcția de Sănătate Publică va avea multe de spus, apropo de aceaste chestiuni, să ajungă cetățeni să stea cu coșurile de gunoi public sub geam, mi se pare inadmisibil. Dacă așa a fost aprobat proiectul, eu am credința că un proiect prost se poate îndrepta doar să existe interes și bunăvoință din partea executivului. Deci, solicitarea mea este de a mi se pune la dispoziție aceste planuri să verificăm și noi dacă într-adevăr coșurile de gunoi au fost amplasate la un metru de intrarea în bloc peste tot, așa cum în fapt se întâmplă în cartierul Drumul Taberei la acest moment și să știm ce direcții de acțiune putem să întreprindem pe mai departe ca să îndreptăm aceste erori grave, care au avut loc în proiectul inițial. Vă mulțumesc.

Dl Tulugea: Și eu vă mulțumesc, d-na consilier, iar problema pe care dvs. o ridicați este din păcate o problemă veche vis-a-vis de posibilitatea ca în ședințele de consiliu toți consilieri locali, în funcție de problemele care se nasc, care se pun, să aibă posibilitatea să primească răspuns autorizat din partea tuturor direcțiilor care țin de aparatul Primăriei, de aceea rog Serviciul Tehnic, care este la dispoziția Consiliului Local, ca în fiecare zi în care au loc ședințele de consiliu local, toți directorii de direcții să fie invitați la ședințele de consiliu, pentru că mi se pare anormal sau chiar o sfidare așa la adresa noastră, noi vorbim aici ne dăm cu părerea, ridicăm probleme, plecăm acasă și peste o lună le reluăm pentru că nu se întâmplă absolut nimic. Total de acord și eu cred că începând cu anul viitor lucrul acesta va fi rezolvat.

D-na Neacșu: D-le președinte, subliniez că de la Direcția de Investiții doresc răspuns scris. Da?

Dl Tulugea: Da.

D -na Neacșu: Cu planurile în copie anexate ca să putem face și noi verificările concret.

Dl Tulugea: Da, d-na Nicolescu.

D-na Nicolescu: Drept la replică. D-na consilier a spus că înțelege argumentele, nu am adus absolut nici un argument, pentru că nu pot să argumentez ceva ce nu am văzut. În 38 de ani de carieră eu nu am semnat sau nu am votat pe “nv”, deci, clar nu se poate, mai ales pe o problemă economică. Dar ați văzut că nu am avut parti pris-uri nici la dl Lăcătuș, am făcut același lucru.

Problema că sunt salariile pentru cadrele didactice, că altfel nu se iau..., doamnă nu aș vrea să intrăm în detalii tehnice, dar am putea discuta cum s-a bugetat fondul de salarii de am ajuns să votăm rectificare bugetară acum, dar nu discutăm aceste detalii, chiar nu vreau să fiu răutăcioasă, nu vreau să intru..., dar vă promit eu că această rectificare chiar o voi studia. Tocmai de aceea nu am nimic împotrivă, pentru că dl Manolache mi-a spus că este vorba de salarii și știu ce înseamnă asta, ne-am abținut de la vot, am făcut-o, cred eu elegant, nu am văzut, nu putem să votăm, dar să ne acuzați, vai este vorba de salariile..., bineînțeles cred că este vorba..., o să și verific să văd dacă este vorba, așa pentru mine, că prea suntem priviți într-un mod negativ, că nu am votat, dar nu știu dacă așa se procedează...,eu sunt la primul mandat de consilier, dar, nu cred că se poate proceda să ni să spună votați, nu l-ați văzut dar votați-l. Nu vorbesc numai de buget aici, vorbesc de orice proiect de hotărâre. Eu am înțeles, dl Viceprimar este binedispus și eu sunt, este luna decembrie, de sărbători, dar nu poate să mă invite la dânsul în birou să văd un proiect când eu nu știam că există proiectul, deci despre asta discutăm aici.

Dl Tulugea: Vă mulțumesc, d-na consilier. D-na Neacșu, haideți vă rog frumos că așa o ducem...

D-na Neacșu: Voiam să-i spun colegei mele d-na Nicolescu că afirmația mea, că i-am înțeles argumentele, este pe deplin justificată din ceea ce dumneai spune, argumentul a fost că nu a văzut.

Dl Tulugea: Toată lumea are dreptate și eu am dreptate că trebuie să încheiem subiectul, s-a votat. Da dl Eftimie, haideți că ne apucă noaptea și executivul a împodobit holul și este păcat.

Dl Eftimie: D-le președinte, îmi pare rău că vi se termină mandatul, dar știți că înainte de începerea mandatului dvs. cu o lună am solicitat onoratului executiv să îmi pună la dispoziție contractele și autorizațiile emise pe acele chioșcuri din față de la P-ța Gorjului, P-ța Veteranilor, mai nou săracii aceștia de la Mega Image de la Apusului, li s-a luat și lor fața, se mai face și acolo încă un spațiu, poate totuși în viitorul mandat onoratul executiv îmi prezintă și mie acele contracte, cine sunt firmele și cine....

Dl Tulugea: Nu se știe?

Dl Eftimie: Păi, nu știu, eu nu le știu. Aici, din păcate, este lipsa de informație pe care o am, dl Tulugea, dar poate totuși executivul ...

Dl Tulugea: De la Islamabad este.

Dl Eftimie: Da, nu este de acolo, trece undeva de la ... undeva mai mult.

Dl Tulugea: Da, acum am un coleg care este președintele Consiliului de Administrație la R.A.T.B. și era îngrijorat de faptul ca nu cumva Primăria Sector 6 să-i someze ca să elibereze platoul unde întorc autobuzele, la Apusului. Da.

Dl Eftimie: Da, mai este puțin și se construiește și acolo. Dacă executivul dorește, pot să le mai dau două locații.

Dl Tulugea: Da. Dacă mai sunt interpelări? Dl Dina.

Dl Dina: Nu la capitolul interpelări, ci doar câteva scurte precizări legate de această ședință și de prezența reprezentanților executivului în această seară.

Dl Tulugea: Nu era vorba legat de această seară în mod explicit, era vorba de în general.

Dl Dina: Eu vă spun despre această seară. Deci, toate proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi au avut reprezentanți. Chiar dacă nu există Direcții, am avut Șef Serviciu Spațiu Locativ, la Urbanism am avut Șef Birou Studiu Urbanistice, dl director de la D.A.F.L este aici, dl director de la A.D.P., chiar dacă nu are subiect este aici.

Dl Tulugea: Nu. Haideți să nu-i certăm pe cei prezenți aici întotdeauna.

Dl Dina: Nu, toată lumea a fost pentru ședința de astăzi nu au existat membrii ai executivului care să nu poată să fie., avem Șeful Serviciului de la Investiții aici de față, toată lumea este prezentă și poate să răspundă dacă i se solicită acest lucru. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vă adresa câteva cuvinte

Dl Tulugea: Respectăm regula, vinovați sunt cei prezenți întotdeauna. Stimați colegi, noi avem o obligație anual prin Lege, vorbesc colegilor

consilieri, de a prezenta Rapoartele de activitate, lucru pe care nu l-am făcut în totalitate. Probabil că unii dintre noi au făcut. Rugămintea este să prezentăm la Serviciul Tehnic rapoartele pe anul 2013 și 2014, deci Raportul de activitate pe...

Dl Stan S.: Care nu l-au prezentat.

Dl Tulugea: Care nu l-au prezentat, bineînteles. Eu cred că dl Stan Sorin l-a prezentat pentru că ar fi fost păcat să nu-l prezinte la cât se implică.

Dl Viceprimar.

Dl Viceprimar: Dragi consilieri, înainte să vă spun și eu “La mulți ani!”, vreau să vă fac o invitație din partea d-lui Primar pentru miercuri ora 16.30, aici în sala de consiliu la o mini-piesă de teatru pentru sfârșit de an, va veni Grupul Vouă, este dedicată angajaților din Primărie, dar, dacă doriți și dvs. să participați...

Dl Tulugea: Păi, dar nu avem loc de angajați.

Dl Viceprimar: Avem loc, stați liniștit că stăm în picioare.

În al doilea rând având în vedere că m-ați tot acuzat că eu dețin informații și nu

vi le împărtășesc de acum încolo înainte de ședința de consiliu sunteți bineveniți la mine în birou pentru a studia proiectele de pe ordinea de zi. Și la final vă invităm la un mic protocol, la ieșire.

Dl Tulugea: Da, executivul a pregătit.

Eu vă mulțumesc pentru participare, vă doresc un an frumos și “La mulți ani!”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR,


Danil Tulugea


Gheorghe Floricică

Întocmit: Alexe Georgiana Daniela Iscoviciu Micuț a

Ră duță -Neagu Valentina Alexandra Udrea Cristina

20