D-na Chichinete face prezența: Neacșu Ioana Mihaela este pe drum. Niculae Roxana...

D-na Nicolescu: Este plecată din țară.

D-na Chichinete: Absent motivat, da. Din 27 de consilieri în funcție, sunt prezenți 26.

Biroul Tehnic: 25.

D-na Chichinete: Păi, d-na Neacșu întârzie.

Dl Moisă: Deocamdată, sunt 26, da.

D-na Chichinete: Deocamdată.

Biroul Tehnic: 25.

Dl Buznicea: Puneți-o absentă, vă rog frumos, că reluăm votul, iar. D-na Chichinete: Atunci suntem 25.

Dl Moisă: 26 suntem.

Biroul Tehnic: 25, fără d-na Niculae și d-na Neacșu.

D-na Chichinete: Da, 25. Vă propun să supunem la vot procesul verbal de la ședința din 26.06.2014. Cine este pentru? Cine se abține?

Biroul Tehnic: 8.

D-na Chichinete: 8 abțineri. Și împotrivă?

Biroul Tehnic: Nu.

D-na Chichinete: Nimeni. Procesul verbal a fost aprobat. Dau cuvântul d-lui președinte.

Dl Moisă: Bună ziua, stimați colegi. Prin dispoziția Primarului Sectorului 6, nr. 3465/04.07.2014, se convoacă Consiliul Local Sector 6 în ședință

ordinară în data de 10.07.2014, ora 17° în sala de ședințe a Primăriei Sectorului 6, situată în Calea Plevnei nr. 147-149, cu următoarea ordine de zi.

Anunțul a fost publicat, conform legii, în două ziare de circulație națională. Avem procesul verbal al responsabilului pentru relația cu societatea civilă în care se precizează că aceste proiecte au fost postate pe site-ul primăriei pentru dezbatere publică și concluzia cu privire la proiectele de hotărâri puse dezbaterii pentru această ședință nu s-au făcut, înregistrat propuneri, sugestii sau recomandări.

Înainte de a aproba ordinea de zi, având în vedere că în sală avem, în cadrul publicului, un grup de cetățeni care au o problemă pe care vor să o supună atenției Consiliului Local și Primăriei, aș vrea să le precizez, să le mulțumesc pentru prezență, ședințele sunt publice, aș vrea să le precizez că, în conformitate cu regulamentul Consiliului Local, orice intervenție, în afara intervențiilor consilierilor locali, a unui grup sau a unei persoane, trebuie făcută prin intermediul unui consilier local. Aceasta este regula. Având însă în vedere că dânșii au venit, nu a fost o pregătire prealabilă în care să prezinte această problemă unui consilier care să îi reprezinte, rog pe cineva, din cadrul acestui grup, ca într-un mod succinct și cât se poate de clar, să expună problema pe care vor să o ridice, spunându-le, din capul locului, că această expunere, această prezentare este înregistrată și în funcție de posibilitățile de rezolvare pe care Primăria Sectorului 6 și de modul de colaborare, în astfel de posibilități, să vedem, să găsim o soluție. Vă rog. Cine prezintă?

Dl Delimart: Bună seara. Mă numesc Delimart Alexei. Sunt reprezentantul Asociației de Proprietari bloc 1A din strada Lujerului nr. 10.

Dl Moisă: Mai aproape de microfon, vă rog.

Dl Delimart: Bun. Stimați consilieri locali și reprezentanți ai Sectorului 6. Ne adresăm dvs., în calitate de locuitori și proprietari ai imobilului din strada Lujerului nr. 10, pentru a ne ajuta într-un mod civilizat și a lămuri juridic o situație pe care noi o credem fără ieșire. De 3 zile, în preajma blocului din strada Lujerului nr. 10, a fost îngrădit drumul de acces. Adică, există o alee pe care toți locuitorii au acces în fața blocului, exact la fațada blocului, nu în spate. Bun. Pe acel teren se află garajele proprietarilor și locuri de parcare plătite la A.D.P. Sector 6. Pe adresa din strada Lujerului nr. 10, toți proprietarii au buletine cu strada Lujerului nr. 10. Pe adresa din strada Lujerului nr. 10 avem locuri de parcare plătite chiar astăzi, locuri de parcare pe care nu mai putem avea acces începând de astăzi pentru că, a fost îngrădit accesul. Bun. La blocul din strada Lujerului nr. 10, bloc 1A nu avem acces, nu poate să aibă acces o salvare sau o mașină de pompieri sau o mașină mortuară. Pentru asta, ne adresăm dvs. în calitate de consileri locali să ne sprijiniți, în sensul de a afla cine este proprietarul acelui imobil pentru care se face împrejmuirea, să ne sprijiniți în sensul de a vedea cum putem suspenda, cel puțin, temporar împrejmuirea cu gard de sârmă a acelui teren până lămurim noi situația în instanță printr-o ordonanță prezidențială sau într-un fel sau altul juridic, pentru că este clar dacă un titlu de proprietate este o hotărâre judecătorească și nu o dispoziție de primar, nu putem contesta altfel, decât în instanță și chiar dacă ar fi o dispoziție de primar, tot în instanță ar trebui să o contestăm. Toți locuitorii și toți cei prezenți din sală locuiesc la adresa din strada Lujerului nr. 10. Am vrea să ne sprijiniți într-un fel pentru că, toate actele de proprietate au fost depuse la Primăria Sectorului 6 când s-a obținut autorizația de împrejmuire. Sprijiniți-ne în sensul acesta, altfel nu avem o soluție și de fapt, fiind locuitori ai Sectorului 6 numai dvs. am căzut de cuviință că putem să ne adresăm.

Dl Viceprimar: Eu am o întrebare, nu am înțeles. Există o altă cale de acces către blocul dvs. sau asta este singura?

D-na din sală: Nu, nu, este singura. Este singura cale de acces la noi,

la bloc.

Dl Viceprimar: Să înțeleg că, dacă omul își pune gardul acolo, dvs. nu mai intrați în bloc.

Dl Delimart: Decât prin spatele blocului.

Dl Viceprimar: Stați, stați puțin, 2 secunde. Decât prin spatele blocului? Deci, există o cale de acces?

D-na din sală: Nu, nu există cale de acces prin spatele blocului care să ne revină nouă. Deci, nu avem cale de acces.

Dl Viceprimar: Cum adică, care să vă revină dvs.?

D-na din sală: Încă o dată, trebuie să înțelegeți că, există un drum de trecere care în acest moment este blocat. Situația reală este următoarea: în momentul în care noi ieșim din bloc, în fața scării, nu mai am pe unde să trec.

Dl Viceprimar: Doamnă, stați că nu m-ați înțeles. Dvs. aveți o singură ieșire din bloc, doar pe acolo sau aveți două ieșiri din bloc și una dă într-o parte?

D-na din sală: O singură ieșire. Exact. Este ieșirea principală din bloc. Este singura ieșire.

Dl Viceprimar: Doamnă, doamnă, eu am întrebat corect. Există mai multe ieșiri din bloc sau una singură?

Dl Moisă: Și în față și în spate?

D-na din sală: O singură ieșire.

Dl Viceprimar: Păi văd că d-na din spate spune că sunt două ieșiri. D-na din sală: Este cea de la ghena de gunoi.

D-na din sală: Este ghena. Aia nu este ieșire.

Dl Viceprimar: Doamnă, deci, există și a doua ieșire din bloc, da?

D-na din sală: Este ghena de gunoi acolo.

Dl Moisă: Aia secundară, este ghena.

Dl Viceprimar: Am înțeles. Deci, există două ieșiri.

D-na din sală: Este o ghenă.

D-na din sală: Păi stați puțin, dvs. ieșiți pe la ghenă?

Dl Viceprimar: Doamnă, nici un bloc nu are o singură ieșire pentru că pompierii dau aviz.

Dl Delimart: Este adevărat. Însă ieșirea prin spatele blocului, de asta am și zis că sunt două ieșiri, ieșirea prin spatele blocului are o ușă mică de acces pe unde nu s-ar putea face acces.

D-na din sală: Aia este la ghenă acolo. Da, într-o parte este Lukoil, vine blocul nostru.

Dl Delimart: Vă mulțumesc pentru atenție și sperăm că...

Dl Viceprimar: Să lăsați o persoană de contact unde să primiți

răspunsul.

Dl Delimart: Da, o să lăsăm adresa noastră pentru a primi.

D-na din sală: Rugămintea noastră ar fi, dacă se poate, astăzi, un reprezentant al primăriei, un domn consilier local, oricine, să vină cineva la fața locului să vadă situația reală. Deci, situația exact la fața locului. Nu din acte. Efectiv să vină cineva să vadă cu ochii lui care este situația noastră.

Dl Viceprimar: Doamnă, colegul meu de la A.D.P. va veni cu dvs. că oricum trebuie să rezolve problema cu parcările și o să vadă și ce se întâmplă acolo.

D-na din sală: Ok, vă mulțumim.

D-na din sală: Și adresa noastră, să știm la ce adresă locuim.

D-na din sală: Așa, exact. Și nouă ni s-a spus că Lujerului nr. 10 nu există și nu a existat niciodată.

Dl Viceprimar: Doamnă, vi s-a spus? Ce înseamnă „vi s-a spus”? Cine v-a spus?

Dl din sală: De cei care au venit să se dea drept proprietari, au spus că Lujerului nr.10...

Dl Viceprimar: Și dvs. credeți așa pe oricine care vine?

D-na din sală: De aici, de la primărie ni s-a spus același lucru.

Dl Viceprimar: Cine doamnă?

D-na din sală: Problema este următoarea: au venit niște indivizi, au spus că sunt proprietari ai unui teren în baza unei sentințe definitive și irevocabilă din 2006 și au început să pună niște pari și să împrejmuiască. Noi, până în acest moment nu am știut absolut nimic de acest lucru. Nu poți să pui în executare o sentință fără un executor judecătoresc. Toate lucrurile acestea ne-am trezit ieri, pur și simplu.

Dl Viceprimar: Păi da, dar știți care este problema? La primărie nu ne ocupăm de așa ceva, îmi pare rău.

D-na din sală: Bun. Dar la primărie, probabil, că există niște documente a celor care au solicitat un aviz de împrejmuire.

Dl Viceprimar: Probabil că da. Există.

D-na din sală: Păi dacă există, noi nu ar fi trebuit să știm?

Dl Viceprimar: Nu.

D-na din sală: Pe noi nu ne anunță nimeni? Vine proprietarul și își pune parul în strada, în blocul meu?

Dl Viceprimar: Dacă instanța considera că trebuie să vă anunțe, vă anunța în timpul procesului și făcea comunicare către părți sau către cei care erau afectați.

D-na din sală: Din 2006 și până în 2014 care a fost situația?

Dl Viceprimar: Trebuie să întrebăm în instanță că aici nu o să aflați niciodată niciun răspuns.

D-na din sală: Dar cine este proprietar de drept? Noi nu știm cine este proprietarul acelui teren.

Dl Viceprimar: Cel care a retrocedat. Am înțeles că ieri a fost de la dvs. președintele Asociației de proprietari...

Domn din sală: Păi când se dau aprobările astea nu verifică nimeni, numai așa la plesneală?

Dl Delimart: Deci, noi avem niște locuri de parcare pentru care am plătit bani în luna a treia 2014, inclusiv astăzi. Ei l-au îngrădit.

Dl Viceprimar: Bun. Eu am înțeles. Am înțeles, în regulă. O să primiți un răspuns. Ce vreau să vă spun, că modalitatea de a comunica cu primăria, având în vedere că sunteți toți locuitori ai aceluiași bloc, se face prin președintele Asociației de Proprietari și nu așa. De acum încolo, haideți să stabilim, fie cu președintele Asociației de Proprietari, fie cu un delegat de la dvs. când mai sunt probleme să discutăm civilizat pentru că, dacă discutăm cu 50 de persoane odată nu facem nimic și nici nu rezolvăm nimic, da? Bine, o să primiți un răspuns. Lăsați o adresă și o să primiți un răspuns. Vă mulțumim.

Dl Moisă: Da, o mică completare și o sugestie. Ca orice acțiune și pentru a facilita rezolvarea ei, în primul rând, trebuie să existe și o solicitare scrisă și eu vă sugerez ca, dacă aveți acum ceva după care a citit dânsul sau mâine, să fie o solicitare, să fie depusă la Primărie ca să intre în sistemul de registratură, să ajungă la dl Viceprimar, cu adresa de comunicare, unde se poate face comunicarea, cu reprezentanți care vă reprezintă, unul sau 2 reprezentați care vă reprezintă, cu care să se discute, nu să vină fiecare pe rând, domne vreau să știu și eu ce se întâmplă.

D-na din sală: Situația noastră este urgentă.

Dl Moisă: Da, eu v-am spus și de astăzi. Dacă aveți scrisoarea puteți să o lăsați, dacă nu, mâine, așa vă sugerez.

D-na din sală: S-a depus în 4 iulie.

D-na din sală: Noi am solicitat.

Dl Moisă: Bine, noi, deci, ne vom continua ședința. Stimați colegi, dacă vreți să...

Dl Eftimie: Dl președinte, îmi cer scuze că intervin. Acești oameni nu pleacă lămuriți acasă. Să lase o petiție? Noi parcă avem niște organe ale puterii de stat, da, organe abilitate, avem organe de poliție locală, avem organe de poliție naționale care ar trebui să vadă acolo la fața locului, să facă o cercetare, să vedem a cui este proprietatea. Există un proces verbal încheiat la fața locului, pentru că acești oameni dacă nu au drum de acces ies prin ghena de gunoi? Ăsta nu este un răspuns.

Mi se pare că este impardonabil ceea ce le comunicăm cetățenilor, chiar dacă în ședință trebuia să supuneți aprobării Consiliului Local ca oamenii să poată să își expună punctul de vedere. Așa mi se părea corect, da? Iar eu vă promit, pentru 10 ani, pentru că sunt locuitor al Sectorului 6 din Militari, am să vin personal să verific această situație.

D-na din sală: Vă mulțumim.

Dl Eftimie: Nu am să o las așa, că nu mi se pare d-le președinte să dăm cu flit acestor oameni. Să vină cu o sesizare și probabil că peste 30 de zile, cum ne spune legea, hai să le comunicăm acestor oameni ce au de făcut. Mi se părea normal ca dl Viceprimar să suspende această ședință și imediat să trimită o delegație acolo împreună cu acești oameni.

D-na Surulescu: D-le președinte, haideți să mergem cu toți în

Lujerului.

Asociația de proprietari: Da, haideți, vă rugăm.

D-na din sală: Să vă convingeți la fața locului că suntem disperați.

Dl Moisă: Vă rog frumos, stimați invitați. Din păcate, ați avut un exemplu negativ al unui coleg de-al nostru consilier care primul nu respectă regulamentul Consiliului Local. Dânsul a fost și șeful Poliției Sectorului 6. Deci, în această calitate vă poate sprijini, eu v-am spus, în calitate de președinte de ședință și conform regulamentului și legii, ce urmează să faceți. Nu v-am dat cu nici un fel, nu v-am respins, puteam să vă lăsăm până la interpelări, la sfârșitul ședinței, dar pentru timpul dvs. și pentru nervii dvs. v-am dat cuvântul înainte pentru că, regulamentul și Legea nr. 215 permit. Am înțeles de acolo, spre informarea d-lui consilier, de la dvs. că au fost niște reprezentanți ai poliței, nu știu, naționale sau locale, nu știu dacă au făcut proces verbal sau nu. În orice caz, ca să vă dau un exemplu de similitudine, ați văzut la televiziuni și în presă cum se întâmplă, un revendicator revendică ceva, un imobil, habar nu are ăla care stă în imobilul respectiv, că el nu este parte, el stă cu chirie acolo, acum primăria este și ea în situația dvs.. Deci, a avut niște locuri de parcare deci, un teren pe care l-a avut în administrare și acum află și primăria că o instanță v-a făcut, a hotărât și pentru dvs. și pentru primărie un lucru care nu este convenabil.

Dl din sală: Primăria știa de luni...

D-na din sală: Când Primăria a emis un ordin de împrejmuire, un certificat, care i l-a dat proprietarului, nu a știut de toate aceste lucruri?

Dl Viceprimar: Dacă îmi dați voie 2 minute...

D-na din sală: Nu a știut că există o hotărâre definitivă? În baza acelei hotărâri a dat avizele.

Dl Moisă: Hai să respectăm o disciplină. V-am dat cuvântul, îl ascultați pe cel mai autorizat din această sală, reprezentant al Primăriei, dl Viceprimar, care vrea să vă sprijine împreună cu tot aparatul Primăriei și cu Consiliului Local, dar haide să discutăm civilizat. Vă mulțumesc.

Dl Viceprimar: În primul rând, mi se părea foarte frumos din partea dvs. să cereți voie să filmați. Așa este civilizat, așa era normal. Poate eu nu voiam să apar pe telefonul dvs. Asta ar fi fost prima rugăminte pentru toată lumea.

Domnul..., colegul dvs. În al doilea rând, eu, înainte să îmi închei cuvântul, v-am spus că, colegul meu de la A.D.P. va merge cu dvs. să vadă despre ce este vorba și să rezolve problema cu locurile de parcare. Colegul nostru, consilier local, este în campanie. Normal că vrea să facă mult circ neștiind că noi nu avem., nu știu la ce candidează, probabil., noi nu avem atribuții să suspendăm o hotărâre judecătorească. Dacă există un proprietar acolo, nu avem dreptul să nu îi dăm autorizație de împrejmuire pentru că este proprietar pe un teren și dvs., dacă ați fi proprietar pe un teren, aveați dreptul să vă luați autorizație de împrejmuire. Haideți să găsim cea mai bună soluție, astfel încât și dvs. să vă rezolvați problema și nici noi să comitem ilegalități. Așa că, vă rog frumos să fim civilizați, să așteptăm să vedem care sunt pârghiile dvs. de a ataca această dispoziție de retrocedare și să încercăm să fim cât se poate de corecți unii față de ceilalți. Dacă vreți un heirup acum să mergem toți să ne uităm să vedem ce este acolo și să nu rezolvăm nimic, credeți-mă că ne este foarte simplu. Ne deplasăm până acolo, vedem și totuși nu se rezolvă problema. Dvs. ce vreți, să merg eu acolo sau să vă rezolvați problema?

D-na din sală: Nu, noi vrem să ne rezolvăm problema.

Dl Viceprimar: Bun. Dacă vreți să vă rezolvați problema aveți petiția depusă, o să primiți un răspuns la ea și după aceea pașii pe care dvs. hotărâți să îi faceți mai departe țin doar de dvs..

D-na din sală: În cât timp va veni răspunsul?

Dl Viceprimar: Doamnă, vă promit că foarte repede primiți răspunsul pentru că, dvs. ca să depuneți acea ordonanță prezidențială de care spuneați, aveți nevoie de un răspuns cât mai rapid. O să primiți un răspuns, conform legii, foarte repede.

Dl Moisă: Vă rog frumos, trebuie să intrăm în ordinea de zi a ședinței, cred că lucrurile sunt foarte clare.

Dl din sală: Primăria a dat autorizație pentru un gard provizoriu. În acest moment, în care noi suntem blocați cu mașinile, în țarc.

Dl Moisă: Stimate domn, nu putem rezolva în ședință. Nimic nu se rezolvă într-o ședință. Toate lucrurile se rezolvă pe baza unei sesizări, unei interpelări, unei semnalări de către organele și organismele din cadrul Primăriei sau din cadrul instituției respective abilitate. Deci, nu putem discuta detalii acum, aici. Haideți să ne continuăm ședința. V-am ascultat, aveți toată disponibilitatea reprezentanților Primăriei și Consiliului Local și eu îmi exprim încrederea că se va rezolva problema. Dl consilier lăsați, dl consilier Pușcaș să aprobăm ordinea de zi sau aveți pe tema asta ceva de spus?

Dl Pușcaș: D-le președinte, pentru a rezolva și a detensiona problema asta, în seara asta, eu, i-am asigurat pe domnii că o să vin la fața locului, o să mă interesez, chiar astăzi am să trec pe acolo, am să încerc să adun cât pot materiale pentru a căuta, cum ați spus și dvs., demersurile legale pe care le pot accesa dânșii ca să găsească o cale și să vedem ce putem face în continuare adică, o vom înainta Consiliului Local și să vedem ce se poate face.

Dl Moisă: Da, dl consilier. Vă mulțumesc pentru intervenție.

Dl Pușcaș: Vă mulțumesc și eu.

Dl Moisă: Deci, este în același sens cu ce am precizat noi. Stimați colegi.... da, atunci să îi așteptăm pe invitați să părăsească sala.

Vă anunț că avem cvorumul complet, nu, 26 de consilieri prezenți.

Stimați colegi, vă supun aprobării ordinea de zi a ședinței de astăzi așa cum

a fost publicată. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, cu 26 de voturi ordinea de zi a fost adoptată.

Biroul Tehnic: 25 de voturi pentru.

Dl Moisă: 25 de voturi pentru, da?

Biroul Tehnic: Dl Orhei este ieșit din sală.

Dl Moisă: A, dl Orhei este ieșit din sală, da, este bine. Dl Buznicea, vreți să interveniți acum? Vă rog.

Dl Buznicea: Mulțumesc mult, d-le președinte. Pentru a pune lucrurile puțin la punct, am văzut că și dl Viceprimar a fost deranjat de o atitudine complet neadecvată vis-a-vis de asta. Știu că în ședințele Consiliului Local exista un obicei ca președintele de ședință să chestioneze pe tema existenței reprezentanților mass-media în sală. Poate că ar trebui să reluăm acest obicei să știm dacă avem vreun reprezentant mass-media în sală care să primească aceptul pentru a filma și pentru a înregistra. Ședințele sunt publice, nu este interzis, dar cu buna știință a tuturor celor prezenți. Mulțumesc.

Dl Moisă: Mulțumesc, dl consilier. Aveți dreptate. Nu a fost vorba de un reprezentant mass-media, am înțeles că cineva de acolo, dar îmi fac datoria și însușesc sugestia dvs.. Dacă este vreun reprezentant al mass-mediei, aș ruga să se prezinte și să ne spuneți de la ce organ de presă.

D-na Cernat: Ludmila Cernat de la B365.ro.

Dl Moisă: Da, mulțumesc. Având în vedere că ordinea de zi a fost adoptată, vă rog să fiți de acord să adoptăm o metodă de lucru, pe care am mai adoptat-o în ședințele anterioare, în sensul că, dacă nu sunt discuții generale să votăm aceste proiecte de hotărâre în ansamblul lor. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, am hotărât această modalitate.

Și acum trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind menținerea în vigoare a Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 156/31.10.2013 și nr. 157/31.10.2013, criteriile conținute de acestea urmând a fi aplicabile la întocmirea, pentru anul 2015, a listelor privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor solicitanților îndreptățiți la repartizarea de locuințe, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2007 și Legii nr. 114/1996.

Vă precizez că, proiectul de hotărâre are raportul de specialitate al comisiei

de specialitate. Dacă sunt discuții generale? Vă rog, dl Tulugea.

Dl Tulugea: Dl președinte, un exercițiu, poate că sunt foarte mulți colegi care au uitat criteriile respective. Nu ar fi bine să le reîmprospătați memoria?

Dl Moisă: Dl consilier, o iau ca o propunere. Cine este pentru această propunere să stăm să citim acum cele 50 de pagini de criterii de la acest proiect? Cine este pentru? Deci, pentru? 4 și semnatarul propunerii, bănuiesc, nu? Deci, 5 voturi pentru. Cine se abține? Cine este împotrivă?

Biroul Tehnic: 20 de voturi împotrivă.

Dl Moisă: Deci, bun, cu 20 de voturi împotrivă, sugestia d-lui nu a fost adoptată. D-na Nicolescu vrea să spună ceva.

D-na Nicolescu: E tardiv, e după vot, am vrut să-i spun colegului că a avut la dispoziție să citească hotărârea și criteriile, nu era nevoie să citim în ședință.

Dl Tulugea: Eu le știu.

Dl Moisă: Da, noi, cred că toți am luat-o ca o șarjă colegială pentru că dânsul este consilier vechi și a vrut să mai destindă după momentul de început al ședinței.

Deci, în aceste condiții supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este împotrivă? Cine se abține?

Biroul Tehnic: 25.

Dl Moisă: Deci, cu unanimitatea celor prezenți cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Biroul Tehnic: Nu este dl Orhei.

Dl Moisă: La punctul 3 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Strada Fabricii nr. 53”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință colectivă, pe un teren în suprafață de 2024 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Discuții? Dacă nu, este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, cu 25 de voturi pentru și acest proiect a fost adoptat.

La punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Strada Dâmbovița nr. 55-57”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiune mixtă pe un teren în suprafață de 600 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Sunt discuții? Dacă nu, este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, cu 25 de voturi pentru, a fost adoptat și acest proiect de hotărâre.

La punctul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Strada Moinești nr. 40”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 280 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Discuții? Dacă nu sunt, este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, cu 25 de voturi pentru a fost adoptat și acest proiect de hotărâre.

La punctul 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Strada Preciziei nr. 16”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea mixtă pe un teren în suprafață de 4185 m.p., proprietate privată persoană juridică/domeniul privat al municipiului București.

Dl Arhitect Șef are de făcut o intervenție.

Dl Bera: Aș vrea să se corecteze. Este o greșeală materială și în avizul tehnic și în hotărâre scrie "pe teren proprietate privată persoană juridică/domeniul privat al municipiului București". Trebuie să rămână doar "domeniul privat al municipiului București".

Dl Moisă: Da. Deci, Serviciul Tehnic să suprime "proprietate privată persoană juridică" și rămâne domeniul fără slash.

Dl Bera: Pentru că persoana juridică nu deține decât construcția care se afla pe acel teren.

Dl Moisă: Deci, "domeniul privat al municipiului București", da. Ați notat d-na Alexe.

Dl Bera: Mulțumesc.

Dl Moisă: În aceste condiții supun proiectul cu această modificare făcută de dl Arhitect Șef.

Cine este împotrivă? Se abține cineva? Deci, cu 25 de voturi pentru, a fost adoptat și acest proiect de hotărâre.

Dl Eftimie: D-le președinte, ați adoptat doar rectificarea pe care a propus-o dl Arhitect, nu și proiectul în sine.

Dl Moisă: Nu, nu. Am spus d-le consilier că, cu această rectificare, care este o rectificare materială. Nu. Este o eroare materială, am supus la vot proiectul incluzând această modificare și s-a votat în acest fel.

Dl Eftimie: D-le președinte, nu ne duceți în eroare pentru că la punctul 6 noi aveam de făcut câteva precizări. Deci, dvs. ați supus doar mențiunea pe care a făcut-o dl Arhitect Șef.

Dl Moisă: Da, o secundă, am luat notă d-le consilier. Da, dl

Avramescu.

Dl Avramescu: Mulțumesc. Din ce-ați spus dvs. a fost destul de clar. Cu acea rectificare propusă de către dl Arhitect Șef, s-a supus la vot proiectul.

Dl Moisă: Da, așa, asta i-am spus și eu d-lui consilier.

Dl Avramescu: Și cu 26 de voturi pentru, din ce am văzut eu, s-a

adoptat.

Dl Eftimie: D-le președinte, dar noi nu suntem de acord pentru că nu așa...Haideți să... Dvs. ați propus la vot numai acest amendament, nu și proiectul în sine.

Dl Moisă: Nu, nu, d-le consilier, dar este înregistrat și vă voi face dovada, dacă doriți, cu înregistrarea. Am spus, cu această îndreptare de eroare materială, am întrebat, d-na Alexe a luat notă ca să se facă, supun la vot proiectul în ansamblul său. Știu ce am spus, vă rog frumos și deci, votul a fost regulamentar.

Da, d-le consilier.

Dl Tulugea: D-le președinte, pentru că avem antecedente, putem considera speța ca o cutumă, haideți să reluăm dezbaterea proiectului.

Dl Moisă: D-le consilier, deci, am votat, nu văd niciun viciu de procedură, este înregistrare și nu...

Dl Tulugea: Aduceți-vă aminte că acum două săptămâni am stat o oră și ați reluat votul.

Dl Moisă: Păi tocmai, n-aș vrea să mai stăm și astăzi.

Dl Tulugea: Păi nu, acum vă garantăm că n-o să fie decât câteva

minute.

Dl Moisă: Îmi pare rău, îmi asum această răspundere ca președinte de ședință, am supus la vot, s-a votat, îmi pare rău.

Dl Tulugea: Deci, când vă convine e bine, nu?

Dl Moisă: Nu ne convine, nu-mi convine întotdeauna sau îmi convine, dar în...

Dl Tulugea: De data asta vă convine.

Dl Moisă: Nu, zău că nu...

Dl Tulugea: Păi nu, că acolo e vorba de un teren pe domeniul privat al municipiului București.

Dl Moisă: Da. Stimate coleg, am întrebat, discuții generale?

Dl Tulugea: Ați mers pe repede înainte, haideți să fim serioși.

Dl Moisă: Nu, nu, nu, am întrebat, discuții generale? Dl arhitect a făcut această precizare.

Dl Tulugea: Nu, n-ați întrebat, ați profitat de faptul că a intervenit dl arhitect general și gata ați speculat momentul.

Dl Moisă: Nu d-le Tulugea, de ce-mi faceți procese de intenție

degeaba?

Dl Tulugea: Reluați votul.

Dl Moisă: Deci, votul rămâne vot și ne continuăm ședința.

Dl Eftimie: D-le președinte, atunci vă rugăm să se menționeze în procesul verbal, grupul P.P.-D.D. se abține de la acest proiect și-și rezervă dreptul să atace acest proiect la Prefectură, să sesizeze Primăria Capitalei și vă promit și D.G.A.-ul pentru că aici sunt niște lacune, sunt niște lacune în contractul de superficie mari de tot, ca să nu mai vorbesc de certificatul, de extrasul de la C.F. unde e din 14.03. și nu este cel nou și relațiile care trebuiau luate de la Primăria Capitalei.

Dl Moisă: Da, d-le consilier, lucurile se înregistrează, nu suntem nici D.G.A., nici D.N.A., nu putem să analizăm din aceste puncte de vedere și pe baza acestor prevederi, ci pe baza regulamentului, a raportului de specialitate, a textului și a avizelor pe care le au aceste proiecte și aceste proiecte sunt publice, sunt în dosar, nu vreau să fac proces de intenție, dacă aveați ceva pe tema asta ar fi trebuit să fie menționat în raportul de specialitate unde probabil aveați acces și dvs. la raportul respectiv, dar sigur că vă puteți adresa cui doriți dvs. în sensul a ceea ce ați spus dvs..

Trecem la puncul 7 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - "Aleea Valea Viilor nr. 1A x Strada

Romancierilor”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea mixtă pe un teren în suprafață totală de 507 m.p., proprietate privată persoană fizică/domeniul privat al municipiului Bucurști.

Discuții? Deci, nu sunt discuții, atunci supun votului acest proiect. Cine este împotrivă? Nimeni. Cine se abține? Nimeni.

Dl Buznicea: Nu particip la vot.

Dl Moisă: Deci, cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

La punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - ”Splaiul Independenței nr. 313”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea centru cercetări pe un teren în suprafață de 603.584 m.p., domeniul public al statului.

Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun proiectul... Aaa, dl Buznicea vă rog frumos.

Dl Buznicea: Nu particip la vot.

Dl Moisă: Da, dl Buznicea anunță că nu participă la vot, deci, este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, fără votul d-lui Buznicea, cu câte voturi?

Biroul Tehnic: 25.

Dl Moisă: Cu 25 de voturi, proiectul a fost adoptat.

La punctul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu - "B-dul Uverturii nr. 81",Sector 6, pentru construire două imobile cu

funcțiunea de protoierie, birouri și anexe pe un teren în suprafață de 5.774 m.p., proprietatea municipiului București.

Discuții? Dl consilier Anton.

Dl Anton: Nu știu dacă există cineva care să ne poată răspundă, să ne dea mai multe detalii din ceea ce se dorește acolo. Nu discut de P.U.D., P.U.D.-ul e ok din punct de vedere al realizării lui, dar și exact ce se întâmplă acolo, poate e cineva de la direcția respectiv să ne dea mai multe detalii.

Dl Moisă: D-le Arhitect Șef, aveți mai multe detalii, respectiv funcțiunea pe care urmează să o aibă această construcție?

Dl Bera: Sunt prevăzute. Într-o parte se construiește o protoierie și în cealaltă parte un mic sediu de birouri pentru sindicatul din primărie, din ce știu eu.

Dl Moisă: Mulțumesc.

Dl Anton: Era întrebarea, am discutat și înainte, dar nu avem un răspuns dacă există, construcția este din fonduri europene sau din fonduri ale bugetului local?

Dl Bera: Asta chiar nu știu, oricum noi reglementăm urbanistic ceva, nu înseamnă că trebuie să se și pună în aplicare, nu știu cu ce fonduri.

Dl Anton: Dacă se poate, aș dori să am un răspuns în scris de la D.G.A.S.P.C., să ne reglementeze.

Dl Moisă: Da, deci, s-a înregistrat și doriți să primiți în ședința următoare, nu, precizarea? Da.

Deci supun la vot acest proiect în ansamblul său. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Deci cu...

Biroul Tehnic: 3 abțineri.

Dl Moisă: Cu 3 abțineri, vă rog.

Biroul Tehnic: 22 de voturi pentru.

Dl Moisă: Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

La punctul 10 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - "Drumul Taberei nr. 34", Sector 6, pentru

concesionare teren și construire imobil cu funcțiune de grădiniță și imobil cu funcțiune mixtă, pe un teren în suprafață de 1.200 m.p., proprietatea Statului Român prin Primăria Municipiului București.

Discuții? Dl consilier Anton.

Dl Anton: Tot la fel, e o chestie procedurală, fiind P.U.D. nu mă refer

strict la construcție cât am văzut un contract de asociere în participațiune între A.D.P. Sector 6 și această societate care solicită respectivul teren în concesiune, din 15.04.2013 este încheiat contractul, iar puțin mai înainte există o Hotărâre de Consiliu Local din 16.05.2013 deci, după ce s-a încheiat contractul, prin care noi cerem respectivul teren către Administrația Școlilor Sector 6, deci, din Consiliul General al Municipiului București să ni-l transfere către Administrația Școlilor Sector 6. În ce calitate a încheiat A.D.P.-ul contract cu respectiva societate înainte cu două zile, dacă hârtia și împuternicirea din partea Consiliului General al Municipiului București, noi după aceea am făcut cerere către Consiliul General și bănuiesc că, nu știu, s-a aprobat, nu știu, bănuiesc că s-a aprobat din moment ce.. .e o problemă de...

Dl Moisă: Da, să vedem poate primim niște lămuriri.

Dl Bera: Din punctul meu de vedere, acel contract cu A.D.P.-ul poate fi luat în considerare sau nu, oricum urbanistic vorbind, nu contează acel act, nu trebuia să avem niciun act, este vorba de construirea unei grădinițe, din ce știu eu, și o anexă pe un teren care este domeniul public. Acea construcție nu se va putea autoriza decât în momentul în care terenul va fi concesionat de la Primăria Municipiului București indiferent de cine. Deci, concesiune prin licitațaie publică, iar concesiunea oricum nu se poate face decât în baza unui plan de urbanism de detaliu.

Dl Tulugea: D-le arhitect, dacă îmi permiteți, ce înseamnă imobil cu funcțiune mixtă?

Dl Bera: Mixtă înseamnă că nu e locuință, adică poate avea funcțiune de.chiar și grădiniță.

Dl Tulugea: Păi nu, păi acolo spune “grădiniță și imobil cu funcțiune mixtă”. Deci, grădinița e separat.

Dl Bera: Da. Mixtă înseamnă orice altceva decât locuință.

Dl Tulugea: Da, deci, comerț.

Dl Bera: Posibil și comerț.

Dl Tulugea: Da, da, d-le președinte, de ce am făcut această mică divagație? Există în sectorul 6 pe teritoriile administrate de Administrația Piețelor, foarte multe solicitări către Primăria Capitalei de concesionare de terenuri în suprafață de până la 50 de metri pătrați și aceste solicitări sunt de ani de zile pe care onor Primăria Capitalei nu, nici măcar nu a catadicsit să dea un mic răspuns conform legii în 30 de zile, deci, în trei ani. Personal am să urmăresc acest proiect să vedem cum va fi soluționat de Primăria Capitalei.

Dl Moisă: Dl consilier Anton.

Dl Anton: Bun, eu vreau doar să vă repet, ca să știm foarte clar, deci, atenție la documente și ar trebui rezolvată problema asta într-un fel sau altul. Cum s-a încheiat un contract după 15.04.2013 și noi apoi am cerut în administrare din partea Primăriei Capitalei respectivul teren? Noi nici nu avem un răspuns dacă primăria a dat pozitiv sau nu a dat pozitv, nu avem la dosar acest lucru. E o problemă și din punct de vedere al terenului în momentul ăsta.

Dl Moisă: D-le consilier, am înțeles de la dl Arhitect Șef că aici aprobăm un proiect care privește documentație de urbanism în care nu este necesară stabilirea situației juridice a terenului în acest moment și la autorizția de construcție. Așa că merg pe mâna d-lui Arhitect Șef care văd că mai vrea să completeze.

Dl Bera: Scuze, mă scuzați că intervin, situația juridică e clară, este domeniul public al municipiului București, nu se pune în discuție situația juridică a terenului. A.D.P.-ul, probabil, având-ul în administrare, a făcut contractul respectiv, doar asta, spun eu că, nu ajunge pentru a i se elibera o autorizație de construire, dacă cu acest act vine la autorizație, nu o să primească niciodată. Dânșii, probabil și-au închipuit că ăsta este actul pe care trebuie să-l facă ca să poată să construiască ceva, dar nu-i așa, v-am spus mai devreme, acel teren nu poate fi dat decât ori prin Hotărâre de Consiliu General, Administrației Școlilor și atunci să facă cu un scop anume, ori să fie concesionat către o persoană juridică prin licitație publică. Sunt singurele două variante.

Dl Tulugea: Deci, acest drept al Primăriei Capitalei nu il poate lua nimeni. Sigur că da, aveți perfectă dreptate și ați mai avut o mare dreptate când ați spus că acel contract cu A.D.P.-ul poate să existe, poate să nu existe pentru că din punct de vedere juridic el nu are valoare. Deci, numai proprietarul terenului care este Primăria Capitalei hotărăște dacă îl concesionează sau nu și pentru ce-l dă, dar punctul meu de vedere, deci, intervenția mea se referea la modalitățile de rezolvare ale diverselor solicitări ale Primăriei Capitalei, adică pentru unii se pot da mii de metri, pentru alții nu se pot da 10 metri.

Dl Moisă: Mulțumesc, d-le consilier. Cu acestea supun acest proiect votului dvs.. Cine este împotrivă? Se abține cineva?

Biroul Tehnic: 8.

Dl Moisă: Deci, cu 8 abțineri, proiectul a fost adoptat cu restul de voturi pentru.

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi: Întrebări și interpelări.

Dl Eftimie: D-le președinte, mă scuzați.

Dl Moisă: Da, vă rog.

Dl Eftimie: Mă scuzați, dau voie colegului meu pentru că are mai multă experiență și e născut mai devreme ca mine.

Dl Moisă: Puteți să luați cuvântul și amândoi, nu-i nicio problemă. Dl

Tulugea.

Dl Tulugea: Care e ăla mai...

Dl Moisă: Nu știu. Chestiile astea de identitate vedeți dvs. cu dl

Eftimie.

Dl Tulugea: D-le președinte, intervenția mea referitoare la reluarea votului a fost o mână întinsă către dvs. pentru a vă da posibilitatea să demonstrați că sunteți un președinte democrat și care știți să respectați regulile fair-play-ului. Ați ratat această posibilitate. Vă garantez că proiectul respectiv oricum era votat. Vă mulțumesc.

Dl Moisă: D-le consilier, știți cât vă stimez, știți de când ne cunoaștem și cred că știți că ce ați spus acum mă afectează, adică chiar mă afectează în sensul că..., dar am...stați o secundă. Deci, am conștiința împăcată și o să mă uit și eu când se scot astea de pe bandă, că eu am spus exact ce am spus și chiar dacă a fost un precedent și, aici ați avut dreptate și dvs. și dl Buznicea, nu am vrut să continuăm, că e chestiunea aceea, ca să perseverezi, știți de cine perseverează mereu...

Dl Tulugea: Trebuia să vă afecteze și acum două săptămâni.

Dl Moisă: Da, aveți dreptate. Mai e cineva la acest punct? Dl Eftimie.

Dl Eftimie: Da, d-le președinte. Chiar dacă nu mi-ați dat cuvântul la punctul 6 la acel proiect și v-aș ruga să vă aplecați asupra acestui punct 6 și să observați că niciodată nu ați spus despre discuții, proiectul nu l-ați pus în discuție. Cum ați dat drumul ați citit proiectul, dl Arhitect Șef a intervenit și dvs. ați supus imediat la vot. Deci, nu a fost vorba de discuții pentru că eu le am foarte pregătite și sunt pregătit pentru acest punct pentru că am avut și o discuție în acest sens cu un reprezentant de seamă al Primăriei Sectorului 6 și să mă refer la acest punct, acest proiect din Preciziei nr. 16. Deci, se încheie un contract de superficie, nu vreau să-i spun superficial cum s-a încheiat și cu toate acestea superficia în dreptul civil înseamnă cu totul altceva, este un drept asupra unei clădiri sau asupra unui teren aferent care este de altfel o construcție, nu intrăm în drept acum. Se încheie acest contract între Primăria Capitalei, reprezentat al statului român prin Direcția Patrimoniu, pe o perioada de 99 de ani, d-le președinte. Acest teren de 4185 de metri se dă unei societăți reprezentată de un cetățean turc, parcă nu am fi plătit mult tribut la turci, mai plătim și un teren acum pentru 99 de ani, dar cu o chirie de 0 bani, 0 lei, singura obligație a statului român este că va intra în posesia acestui teren și, v-aș ruga toți consilierii să se aplece asupra acestui contract, după ce va fi desființată această clădire după 99 de ani, adică dacă va fi un cutremur, ferească Dumnezeu. Acest contract îl semnează, se depune, da, se soate un extras după cartea funciară în 14.03.2013, se fac toate demersurile, dar nimeni nu mai verifică dacă Direcția Patrimoniu a sesizat alte organe abilitate, dacă contractul mai este legal în prezent și dacă în cartea funciară mai figurează acest teren ca fiind înmatriculat în cartea funciară. Tocmai de aceea am rugat să fie scos acest proiect de pe ordinea de zi, să solicităm un nou extras după cartea funciară, să facem o adresă către Direcția Patrimoniu să ne comunice exact ce s-a întâmplat cu acest contract pentru că lucrurile nu sunt deloc în regulă la nivelul Primăriei Capitalei, la Direcția Patrimoniu cu acest contract. Lucrurile sunt în derulare acolo, tocmai de aceea eu am vrut să intervin și să opresc acest proiect pentru că știu din culise ce interese sunt. La un P cu două subsoluri, parter plus 14 etaje, dar vă promit, în fața consiliului, că n-am s-o las aici. Primul lucru am să merg săptămâna viitoare să-l informez pe dl Primar cu acest aspect pentru că va fi nevoie de autorizație și n-am s-o las așa cum este ea în situația aceasta. Asta era interpelarea mea și asta voiam la acest proiect.

Dl Viceprimar: D-le consilier, dacă îmi dați voie, eu vă cred pe cuvânt, însă eu am văzut acest dosar, nu mă pricep la ceea ce spuneți dvs., dar dacă aveți informații de genul acesta, din culise sau de unde le aveți sau știți lucruri pe care noi nu le știm pentru că eu când văd un contract nu am de unde să știu că ăla este ilegal sau ce spuneți dvs. că este sau dacă a fost sau nu încheiat de Primăria Capitalei sau dacă extrasul din cartea funciară este sau nu valabil, dar dacă dvs. știți lucrurile astea, haideți să le spunem public să le știe toată lumea și noi să luăm o decizie în consecință, că dacă le țineți pentru dvs. nu aveam de unde să știu, când m-am uitat pe dosar, dacă lucrurile alea sunt sau nu, în regulă.

Dl Eftimie: D-le Viceprimar, dacă nu mi s-a dat cuvântul.

Dl Viceprimar: D-le consilier, stați că nu vorbesc de ședința aceasta de acum, ce ați vrut dvs. să spuneți, aceste dosare sunt pe ordinea de zi de o lună de zile, mă știți și pe mine și pe dl Primar, când aveți suspiciuni de fraudă sau de lucruri care nu sunt în regulă și ajung la vot la noi, spuneți-le, mergeți la dl Arhitect Șef și spuneți-i: „ măi nene, vezi că acolo la Direcția de Patrimoniu din capitală e o problemă, interesează-te!”

Dl Eftimie: Credeți că nu am făcut-o?

Dl Viceprimar: Nu știu dacă ați făcut-o, eu vă spun în ceea ce mă privește pentru că eu am văzut acel dosar, ce am văzut eu nu mi s-a părut nimic în neregulă, normal că l-am votat.

Dl Eftimie: Chiar nu vi s-a părut nimic în neregulă, 99 de ani fără

niciun ban? Dvs. ați fi făcut, dacă erați la capitală, să încheiați un contract pe 99 de ani și statul român să nu beneficieze de niciun leu?

Dl Viceprimar: Domnul meu, eu nu pot să spun ce a făcut ăla la capitală, dacă omul a vrut să dea un teren pe 99 de ani fără niciun ban, e treaba lui.

Dl Eftimie: Nu, e treaba noastră, e treaba noastră a tuturor cetățenilor d-le Viceprimar.

Dl Moisă: D-le consilier, dl Arhitect Șef vrea să completeze ceva.

Dl Bera: Vreau să confirm că dl consilier a venit, mi-a spus, am verificat și eu, trebuie să vă spun că nici mie contractul nu mi se pare în regulă. Oricum după mine un asemenea contract nu poate fi semnat, cum a zis și dânsul, printr-o delegație făcută de Direcția Patrimoniu. Este clar că e ceva în neregulă cu acel contract de superficie. O dată, un teren al Primăriei Municipiului București, cum am spus și mai devreme, ca să fie dat nu poate fi dat decât prin concesiune. Poate fi făcut și un contract de superficie, să zicem în cazul ăsta, dar acel contract se face prin primarul general care obține o delegare de la consiliul general. De ce totuși, cu toate că știam toate astea, plus mai adaug faptul că un contract de superficie, conform codului civil, nu se poate face cu sumă 0, deci, trebuie să existe o redevență către stat. Știind totuși aceste lucruri, am lăsat proiectul pe ordinea de zi din motivul că noi reglementăm urbanistic. Nu ne interesează al cui e terenul, dacă este al primăriei mari, dacă s-a dat printr-un contract ilegal, nu asta stă la baza aprobării P.U.D.-ului. Dacă vine la autorizație cu acest contract, cum am spus și mai devreme, nu va primi autorizație niciodată.

Dl Viceprimar: Poate ar fi bine, când trimitem aceste hotărâri la Prefectură, pe acest proiect să facem niște mențiuni ca să le aibă, să le ia în vedere.

Dl Bera: Juridicul să-și spună părerea, nu eu.

Dl Tulugea: Da.

Dl Moisă: Înțeleg că dacă dl consilier Eftimie a fost la dvs. sau poate că nu-i târziu nici acum dacă vă lasă o notă sau ceva în acest sens ca să vedem cum poate să însoțească proiectul, noi, exact pe asta mă bazez cu experiența pe care o am, că nu reglementăm aici în Consiliul Local, decât niște documentații de urbanism, dacă acelea se încadrează în peisajul urbanistic al zonei respective.

Dl Bera: Deci, eu v-am spus mai devreme toate considerațiile mele pe marginea contractului, dar v-am spus, nu sunt eu cel care are căderea să facă așa ceva. Aceasta e o hotărâre a consiliului și juridicul sau cine se ocupă de redactare, de trimitere, de toate procedurile, sunt cei care trebuie să ia măsuri în urma la ceea ce s-a sesizat. Mulțumesc.

Dl Moisă: Da. Deci, s-au înregistrat aceste intervenții, rog pe dl consilier Etimie, ca să-i spun mai explicit, dacă are de făcut în mod scris o notă în acest sens, îl rog să facă aceasta pentru că nu poate să fie decât în interesul lămuririi acestei cauze pentru că noi singura posibilitate pe care o avem când trimitem proiectul de hotărâre la Prefectură pentru legalitate și procesul-verbal, se trimite procesul verbal cu ce s-a discutat aici în ședință și dacă dvs. ați fost destul de explicit, destul de amplu în ce-ați spus, dar dacă aveți un punct de vedere și puteți să ajutați această problemă, vă rog, vă sugerez, dacă puteți să depuneți la Serviciul Tehnic o astfel de notă.

Dl Orhei: D-le președinte, tot avem noi o experiență de acum două săptămâni, n-o supunem din nou la vot, acest proiect, fără să luăm o pauză de discuții?

Dl Stan S.: Puteți să faceți de îndată.

Dl Orhei: Că tot avem o experiență, ne menținem că să fim în continuare și pe urmă mai am o problemă că tot sunt la diverse. Acum două săptămâni dl Eftimie a cerut o situație de la Direcția Investiții să i se pună la dispoziție, nu a primit nimic. Puteți să ne spuneți ceva?

Dl Moisă: Nu, că din păcate, nu asta este rolul președintelui de ședință, ca să țină evidența sesizărilor și a răspunsurilor, dar la respectiva Direcție de Investiții sau la Serviciul Tehnic, dl Administrator Public îmi spune, este răspuns la Serviciul Tehnic pe această problemă.

Dacă nu mai sunt alte intervenții, ședința noastră a luat sfârșit. Vă mulțumesc.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR,


Constantin Moisă


Gheorghe Floricică

Întocmit: Alexe Georgiana Daniela Udrea Cristina

Ră duță-Neagu Valentina Alexandra

21