Hotărârea nr. 7/2014

HCL 7 – Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București în anul școlar 2014-2015

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011- legea

educației naționale, adresa Inspectoratului Școlar Sector 6 din data de 02.12.2013 înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 7593 din data de 02.12.2013 privind rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 în anul școlar 2014-2015 și adresa Inspectoratului Școlar Sector 6 din data de 02.12.2013 înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 7594 din data de 02.12.2013 privind rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 6 în anul Școlar 2014 - 2015, a avizului conform al Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr. 28429 din data de 17.12.2013 înregistrat la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 8154 din data de 19.12.2013;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se organizează rețeaua școlară cuprinzând unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, în anul școlar 2014 - 2015 conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 și Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Iulian GheorgheCONTRASEMNEAZĂ tru legalitate

SecretaruLȘectorului 6,ANEXA NR. 1

la H.C.L. Sector 6 nr. 7/31.01.2014

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 în anul școlar 2014 - 2015

NR.

CRT.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NUMĂR

TELEFON

ÎNVĂȚ,

^MÂNT PREȘCOL

AR

1

GRĂDINIȚA NR. 40

PRE

STR. TABLA BUTII NR. 60

0212203340

2

GRĂDINIȚA NR.41

PRE

STR. CONSTANTIN TITEL PETRESCU NR. 12

0214134988

3

GRĂDINIȚA "HILLARY CLINTON"

PRE

STR. ALEEA PRAVAT NR. 16

0214133928

4

GRĂDINIȚA "SPIRIDUȘII"

PRE

STR. VALEA CALUGAREASCA NR. 6

0214132440

5

GRĂDINIȚA NR. 94

PRE

STR. TÂRGU NEAMȚ NR. 4

0214133574

6

GRĂDINIȚA NR. 111

PRE

STR. SIBIU NR. 8

0214135161

7

GRĂDINIȚA NR. 170

PRE

STR. FABRICII NR. 22

0214300370

8

GRĂDINIȚA "PRICHINDEL”

PRE

B-DUL. IULIU MANIU NR. 73-75

0214349051

9

GRĂDINIȚA "ZÂNA FLORILOR"

PRE

STR. CETĂȚUIANR. 10

0214302179

10

GRĂDINIȚA NR. 208

PRE

STR. VALEA OLTULUI NR. 14

0217783025

11

GRĂDINIȚA NR. 209

PRE

STR. PAȘCANI NR.15BIS

0214134731

12

GRĂDINIȚA NR. 210

PRE

ALEEA ARINIS NR. IBIS

0217787215

13

GRĂDINIȚA NR 217

PRE

STR. BUCSENESTI NR. 20

0214132244

14

GRĂDINIȚA NR. 218

PRE

ALEEA CALLATIS NR. 5

0217774540

15

GRĂDINIȚA NR. 229

PRE

ALEEA DEALUL MACINULUI NR 5

0214443301

16

GRĂDINIȚA NR. 230

PRE

ALEEA POTAISA NR. 3

0217782808

17

GRĂDINIȚA NR. 246

PRE

STR FABRICII NR 20

0214300080

18

GRĂDINIȚA NR. 250

PRE

STR DEALUL TUGULEA NR 35

0214302030

19

GRĂDINIȚA NR. 272

PRE

B-DUL. TIMIȘOARA NR. 39

0214133878

20

GRĂDINIȚA NR. 273

PRE

STR. VALEA LUI MIHAI NR 1

0214133842

21

GRĂDINIȚA NR. 274

PRE

B-DUL. IULIU MANIU NR 11A

0213163345

22

GRĂDINIȚA "PARADISUL PITICILOR"

PRE

STR. MOINESTI NR. 9

0214341214/

0214341213

23

GRĂDINIȚA M.AP.N. NR. 1

PRE

CALEA PLEVNEI NR. 137B

0213196009

24

GRĂDINIȚA "COLȚ DE RAI"

PRE

STR. GÂRLENI NR. 10

0376203273

25

GRĂDINIȚA "DUMBRAVA MINUNILOR"

PRE

STR. APUSULUI NR 71-73

0376203376

26

GRĂDINIȚA "FULG DE NEA"

PRE

SOS. CIUREL NR. 9-11

0212203132

ÎNVĂȚÂMÂJ

>T PRIMAR ȘI GIN

[NAZIAL

I

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 59

PRI, GIM

STR. VLADEASA NR. 9

0214130320

2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 117

PR1, GIM

STR. FABRICII NR. 22

0214302040

3

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 142

PRI, GIM

STR. CENTURII NR. 4

0214300275

4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 153

PRI, GIM

STR. DRUMUL SABAREN1 NR.21

0212217651

5

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 156

PRI, GIM

STR. DEALUL LUI TUGULEA NR. 35

0214300610

6

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION DUMITRIU"

PRI, GIM

STR. HANUL ANCUTEI NR 4

0214340401

7

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA TREIME"

PRI, GIM

STR. GHIRLANDEI NR 7

0214348912

8

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 161

PRE, PRI, GIM

CALEA GIULESTI NR. 486 A

0212217579

9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 163

PRE, PRI, GIM

CALEA GIULESTI NR. 54

0212201018

10

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 164

PRI, GIM

STR. PRAVAT NR. 22

0214131160

11

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 167

PRI, GIM

CALEA CRÂNG AS I NR. 140

0212205770

12

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 168

PRE, PRI, GIM

STR. ALIZEULUI NR 9

0216370490

13

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 169

PRI, GIM

STR. PAȘCANI NR. 2

0214132431

14

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL ANDREI"

PRI, GIM

ALEEA PARVANR.3-5

0217785959

15

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRĂNCUȘI"

PRI, GIM

STR. ROȘIA MONTANA NR. 41

0214341175

16

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFINȚII CONSTANTIN ȘI ELENA"

PRI, GIM

ALEEA LUNCA CERNEI NR. 3

0214442515

NR.

CRT.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NUMĂR

TELEFON

17

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 193

PRI, GIM

STR. MIH. RUXANDRA MARCU NR. 3

0214132355

18

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 197

PRI, GIM

STR. OBCINA MARE NR. 2

0214134330

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 198

PRI, GIM

STR. APUSULUI NR. 71-73

0214340791

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ADRIAN PĂUNESCU"

PRI, GIM

ALEEA VALEA PRAHOVEI NR. 1

0214133020

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 206

PRI, GIM

ALEEA AR1NIS NR. 5

0217773980

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 279

PRI, GIM

STR. PRELUNGIREA GHENCEA NR. 24

0217773164

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 309

PRI, GIM

STR. MOINESTI NR. 9

0214340426

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "REGELE MIHAII”

PRI, GIM

STR. DEZROBIRII NR. 41

0311011373

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 311

PRI, GIM

STR. GIRLENI NR. 10

0214133440

ÎNV

ĂȚĂMÂNT LICEAL

1

COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA"

PRI, GIM, LIC TEO, LIC voc

STR. PEȘTERA SCARISOARA NR. 1

0214132495

2

COLEGIUL TEHNIC "PETRU MAIOR"

PROF, LIC TEH, LIC TEO

B-DUL. TIMIȘOARA NR. 6

0213183250

3

COLEGIUL TEHNIC DE POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII "GHEORGHE AIRINEI"

PROF, LIC TEH, LIC TEO. LIC VOC, POS

STR. ROMANCIERILOR NR. 1

0214134645

4

LICEUL TEORETIC "MARIN PREDA"

PRI, GIM, LIC TEO

STR. RUSETU NR. 17

0212202344

5

LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU"

LIC TEO

B-DUL. IULIU MANIU NR. 15

0214103831

6

COLEGIUL NAȚIONAL "GRIGORE MOISIL"

GIM, LIC TEO

B-DUL. TIMIȘOARA NR. 33

0214132696

7

LICEUL TEORETIC "EUGEN LOVINESCU"

PRI, GIM, LIC TEO

STR. VALEA LUI MIHAI NR. 6

0214132947

8

COLEGIUL ECONOMIC "COSTIN C. KIR1ȚESCU"

GIM, LIC TEH

STR. PEȘTERA DAMBOV1CIOAREI NR. 12

0214303632/

0214300375

9

COLEGIUL TEHNIC "CAROLI"

PROF, LIC THE, POS

STR. PORUMBACU NR. 52

0212202750

10

COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU"

PROF, LIC TEH, LIC TEO

B-DUL. IULIU MANIU NR. 381-391

0213165636

11

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI"

LIC TEH, LIC TEO

B-DUL. PRECIZIEI NR. 18

0213199316

12

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "MIRCEA ELIADE"

GIM-SP, LIC VOC, LIC TEO

SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 315-317

0213141390

13

LICEUL TEHNOLOGIC "SF. ANTIM IVIREANU"

PRI, GIM, LIC TEH

ALEEA POIANA MUNTELUI NR. 1

0214130640

14

COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI"

LIC TEH, LIC TEO, POS

ALEEA PRAVAT NR. 24

0214130438

ÎNV,

ĂȚĂMÂNT SPECIAL

1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "CONSTANTIN

PĂUNESCU"

PRE, PRI, GIM/SPE

ALEEA ISTRU NR. 4. SECTOR 6

0217784568/

0214440332

2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENȚI DE AUZ "SFÂNTA MAR1A"

PRI, GIM/SPE

ALEEA ISTRU NR. 6, SECTOR 6

0214440337/

0217787655

CLUBURI SPORTIVE ȘCOLARE INDEPENDENTE

1

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 5

LIC/SP

CALEA PLEVNEI NR. 124, SECTOR 6

0213164176

CLUBURI ALE COPIILOR

1

| CLUBUL COPIILOR SECTOR 6

GIM

|STR. BERZEI NR. 7, SECTOR 1

0213132920

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Iulian Gheoreunicipiu! București S1UUL LOCAL SECTOR 6

ANEXA NR.2

la H.C.L. Sector 6 nr. 7/30.01.2014

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de particular din Sectorul 6 propusă pentru anul școlar 2014 - 2015

NR.

ORT.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZA

T

ADRESA

NUMĂR

TELEFON

1

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ADA KINDERGARDEN"

PRE

STR. ERNEST DJUVARA NR 10 BIS

0318052365

2

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT "ALBA CA ZAPADA"

PRE

STR. CERNISOARA NR. 86A

0214330220

3

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT "BLUE FARRY"

PRE

STR PARTITURII NR 13 B

0214340267

4

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "CHERRYTREE"

PRE

ALEEA TIBLES NR 52

0213128038

5

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT "CURCUBEUL VESELIEI"

PRE

STR ACVARIULUI NR. 3

0214443385

6

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT "DARIA"

PRE

STR. VALEA OLTULUI NR 31-35

0217774545

7

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "DEGETICA"

PRE

STR COSTIN NENITESCU NR 11

0217465223

8

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT "DISCOVER-ME"

PRE

STR. CONSTANTIN NOICA NR 130

0318058077

9

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT "NICHOLAS KINDERGARTEN”

PRE

STR DRUMUL VALEA CRICOVULUI NR.

41 -47

0217786915

10

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT "ROȘA ZANGARA"

PRE

STR DRUMUL TABEREI NR 38A

0214136572

11

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT "SCOOBY AND FRIENDS"

PRE

STR. CORCODUȘULUI NR. 9D

0214443344

12

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL" VOINICEL"

PRE

STRERNEST DJUVARA NR.18

0212301800

13

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT "HAPPY PLANET KIDS"

PRE

STR. LT. COL CONSTANTIN MARINESCU NR 17B

0214106984

14

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT ROMANO-FINLANDEZA

PRE

STR RĂSĂRITULUI NR 59

0217770795

15

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT "PLANETA COPIILOR"

PRE

STR GABRIELA SZABO NR. 3-11

0724212970

16

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SEMILUNA"

PRE

STR MUNȚII GURGHIULUI NR.50-52

0212210713

17

GRĂDINIȚĂ "SMILEY KINDERGARTEN"

PRE

STR. GABRIEL CIORAN NR.6

0314366138

18

GRĂDINIȚĂ "BUTTERFLYIV"

PRE

STR.VALEA CRICOVULUI NR. 44A

0720046557

19

GRĂDINIȚĂ "MARCHENGARTEN"

PRE

STR GENERAL IOAN CULCER NR 49

0744.378.796

20

GRĂDINIȚĂ "DAVDD CENTER"

PRE

STR ION NONNA OTESCU NR 2A

0733.803.736

21

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT "ALEGRA"

PRE

STR. FINTA NR. 25

0212203301

0729 987 920

22

ȘCOALA PRIMARA "PLANETA COPIILOR "

PRI

STR. G ABRIELA SZABO NR. 3-11

0724212970

23

ȘCOALA PRIMARA "ROMANO-FINLANDEZA"

PRI

STR RĂSĂRITULUI NR 59

0217770795

24

ȘCOALA PRIMARA "SEMILUNA"

PRI

STR MUNȚII GURGHIULUI NR 50-52

0212210713

25

ȘCOALA PRIMARA "CASA MONTESSORI"

PRE. PRI

BD.IULIU MANIU NR .6

0372149151

0372870413

26

ȘCOALA PRIMARA "DISCOVER-ME"

PRI

STR CONSTANTIN NOICA NR. 130

0318058077

0747.774809

27

ȘCOALA PRIMARA "KING GEORGE"

PRE. PRI

INTRAREA CAPELEI NR. 9 B

STR PISCUL CRASANI NR 17

0 761 880 643

0 763 642 595

28

LICEUL TEORETIC "PHOENEX"

LICTEO

STR FABRICII NR. 22

0214341364

29

COLEGIUL UCECOM "SPIRU HARET"

PRE, LICTEH, PROF, POS

STR ECONOMU CEZARESCU NR 47- 59

0213166195

30

LICEUL TEORETIC "ATLAS"

LIC, POS

STR.MIHAELA RUXANDRA MARCU NR.3

021.440.07.08

31

ȘCOALA POSTLICEALA DE ANTRENORI "IOAN KUNST GHERMANESCU"

POS

STR. CONSTANTIN NOICA NR. 140, CORP L, ETAJ 1

021/31641107

021/3120400

PREȘEDINTE DE ȘEBWOTj^.' București Iulian GheorglwJvȘjxigj LOC AL

'Tny seci OR 6 _