Hotărârea nr. 144/2014

HCL 144 – Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 19/31.07.2012 privind aprobarea unei contractări unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 80.000.000 lei pentru asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 19/31.07.2012 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 80.000.000 lei pentru asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Economice;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6;

Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 19/31.07.2012 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 80.000.000 lei (echivalent euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană;

In temeiul art. 45 alin. (2) lit. b) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 19/31.07.2012 după cum urmează:

-    din titlul hotărârii și din conținutul art. 2 se elimină termenul

”nerambursabil“;

-    Anexa hotărârii se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre;

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 19/31.07.2012 rămân în vigoare.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.ANEXA

la H.C.L. Sector 6 nr. 144/21.10.2014


TABEL CENTRALIZATOR PROIECTE


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dan^TpIugd


Nr.

Denumire proiect

Valoare aprobata (cu TVA) - RON

1

Modernizare arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei, Sector 6. București

75,188,177

2

Achiziționarea si instalarea sistemului de supraveghere video pentru creșterea siguranței si prevenirea criminilatatii in parcul Drumul Taberei, Sector 6, București

1,806,468

3

Modernizare urbanistica: spatii verzi in catierul Militari Zona 1

27,181,199

4

Modernizare urbanistica străzi, trotuare, parcari in Militari Zona 1

31,870,033

5

Modernizare urbanistica: spatii verzi in cartierul Drumul Taberei Zona 1

34,786,114

6

Modernizare urbanistica străzi, trotuare, parcari in Drumul Taberei Zona 1

30,070.310

7

Asigurarea siguranței publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, București

3,646,927

Bloc

Adresa imobil

Document de aprobare (HCL)

Valoare aprobata (cu TVA) - RON

8

Drumul Taberei nr. 35, bl. F5

Drumul Taberei nr. 35, bl. F5

53/29.11.2012

3,809,407

9

Aleea Istru nr. 3, bl. P3

Aleea Istru nr. 3, bl. P3

53/29.11.2012

2,011,774

10

Calea Crangasi nr. 52, bl. 5 ICEM

Calea Crangasi nr. 52, bl. 5 ICEM, Sc. 1

Calea Crangasi nr 52, bl. 5 ICEM, Sc.2

Calea Crangasi nr. 52, bl. 5 ICEM, Sc.3

53/29.11.2012

3,962,594

11

Strada Roșia Montana nr 3 bl M20

Strada Roșia Montana nr 3 bl M20, Sc. 1

Strada Roșia Montana nr 3 bl M20, Sc.B

Strada Roșia Montana nr 3 bl M20, Sc.3

Strada Roșia Montana nr 3 bl M20, Sc.4

Strada Roșia Montana nr 3 bl M20, Sc.5

53/29.11.2012

7,050,090

12

Bloc 801 ,sc B Strada Drumul Taberei nr. 39A

Bloc 801 ,sc B Strada Drumul Taberei nr. 39A

53/29.11.2012

1,578,823

13

Strada Cetatea de Balta nr. 12. Bl. 27

Strada Cetatea de Balta nr. 12. Bl. 27

53/29.11.2012

2,742,232

14

Str.Hanul Ancutei nr. 3, bl. 147

Str.Hanul Ancutei nr. 3, bl. 147, Sc. 1

Str.Hanul Ancutei nr. 3, bl. 147, Sc. 2

53/29.11.2012

1,571,604

15

Strada Drumul Sării nr. 6, bl. V58

Strada Drumul Sării nr. 6, bl. V58

53/29.11.2012

1,547,439

16

Strada Politehnicii nr. 1, bl. I 1

Strada Politehnicii nr. 1, bl. I 1

53/29.11.2012

1,827,231

17

Bloc B14 Strada Cetatea Histria nr. 9

Bloc B14 Strada Cetatea Histria nr. 9

53/29.11.2012

2,294,282

18

Bloc D5 Strada Valea Sălciei nr. 1

Bloc D5 Strada Valea Sălciei nr. 1

53/29.11.2012

2,944,740

19

Strada Dreptății nr. 28, bl. F6, sc 1+2

Strada Dreptății nr. 28. bl. F6, sc 1+2

53/29.11.2012

1,559,792

20

Strada Crangasi nr. 34, bl. 151CEM

Strada Crangasi nr. 34, bl. 15ICEM, Sc. 1

Strada Crangasi nr. 34, bl. 15ICEM, Sc.2

Strada Crangasi nr. 34, bl. 15ICEM, Sc.3

53/29.11.2012

5,031,005

21

Strada Vladeasa nr. 7, bl. C34

Strada Vladeasa nr. 7, bl. C34

53/29.11.2012

2,271,583

22

Bloc 134 Strada Odgonului nr.3

Bloc 134 Strada Odgonului nr3

53/29.11.2012

4,354,167

23

Bloc C39 Titel Pctrescu nr.8

Bloc C39 Titel Pctrescu nr.8

53/29.11.2012

2,166,002

24

Bulevardul 1 Mai nr. 22, bl. 4 S14

Bulevardul 1 Mai nr. 22, bl. 4 S14

53/29.11.2012

2,446,687

25

Strada Latea Gheorghc nr. 8, bl. C52

Strada Latea Gheorghe nr. 8, bl. C52

53/29.11.2012

3,196,270

26

Aleea Valea Prahovei nr. IA, bl. 825 bis

Bl. 825 bis, Sc. 1, Aleea Valea Prahovei nr. IA

Bl. 825 bis, Sc. 2, Aleea Valea Prahovei nr. IA

53/29.11.2012

3,689,545

27

Strada Baia de Aries nr. 3, bl. 5B

Strada Baia de    Aries    nr.    3, bl. 5B,    Sc.    A

Strada Baia de    Aries    nr.    3, bl. 5B,    Sc.    B

Strada Baia de    Aries    nr.    3, bl. 5B,    Sc.    C

53/29.11.2012

4,805,328

28

Bloc 013 Str. Cemisoara nr.45

Bloc 013 Str. Cemisoara nr.45

53/29.11.2012

2,713,162

29

Bloc C93 Aleea Meseriașilor nr. 1

Bloc C93 Aleea Meseriașilor nr. 1

73/24.05.2012

2,091,898

30

Bloc 10, Str Cetatea de Balta nr. 126

Strada Cetatea de Balta nr. 126. bl. 10

73/24.05.2012

1,239,867

31

Bloc 43 A ,Strada Olanesti nr.4

Bloc 43A .Strada Olanesti nr.4

73/24.05.2012

2,229,680

32

Bloc 22, Str Mehadia nr 16

Strada Mehadia nr 16 bl 22

73/24.05.2012

6,307,722

33

Bloc 18, Str Nicolae Filimon nr. 28

Strada Nicolae Filimon nr. 28, bl. 18

73/24.05.2012

4,049,992

34

Bloc 17 Bd. Constructorilor nr. 28

Bloc 17 Bd. Constructorilor nr. 28

73/24.05.2012

1,601,016

35

Bloc 9 ICEM Calea Crangasi nr. 44

Bloc 9 ICEM Calea Crangasi nr. 44

73/24.05.2012

1,484,346

36

Bloc 2B Bulevardul Iuliu Maniu nr. 77

Bloc 2B Bulevardul Iuliu Maniu nr. 77

73/24.05.2012

3,040,483

37

Bloc 15C/A Bd. Iuliu Maniu nr. 22

Bloc 15C Bd. Iuliu Maniu nr. 22

73/24.05.2012

3,955,533

38

Strada Fabricii nr. 2, bl. 15 bis

Strada Fabricii nr. 2, bl. 15 bis

53/29.11.2012

4,053,677

39

Bloc M2, Str.Pravat nr.6

Bloc M2, Str.Pravat nr.6    k

73/24.05.2012

3,000,920

TOTAL

301,178,119

Municipiul Bu< CONSILiWCtOCAL SECTOR 6