Hotărârea nr. 130/2014

HCL 130 – Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6 și modificarea numărului de membri ai consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 pentru anul școlar 2014-2015 conform O.U.G. nr. 49/2014;

Ținând cont de Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere prevederile art. 96 alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se nominalizează reprezentanții Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului București conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se nominalizează reprezentanții Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 148/31.10.2013 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 împreună cu reprezentanții nominalizați și conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor legale.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Constantin Moisă


Municipiu! București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ f—pentru legalitate Secretarul Sectorului 6,

Ghkorghe Floricică


Nr: 130

Data: 25.09.2014

ANEXA NR. 1

la H.C.L.S. 6 nr. 130/25.09.2014

TABEL CU REPARTIZAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2014 - 2015

Nr.

crt.

Unitatea Școlară

Nr. consilieri membrii în C.A. pentru anul Școlar 2014/2015

Numele și prenumele reprezentanților Consiliului Local Sector 6 din anul 2014/2015

1

Grădinița M.Ap.N. nr. 1

1

Orhei Oliviu Lucian

2

Grădinița "Fulg de Nea"

1

Al Tawayah Angelica

3

Grădinița nr. 40

1

Simion Adrian

4

Grădinița nr. 41

1

Avramescu Manuel

5

Grădinița "Hillary Clinton"

1

Moisă Constantin

6

Grădinița "Spiridușii"

1

Bordei Niculaie

7

Grădinița nr. 94

_2_

1

Catrina Eugen George

8

Grădinița nr. 111

1

Avramescu Manuel

9

Grădinița nr. 170

1

Avramescu Manuel

10

Grădinița "Prichindel"

1

Petrescu Conona

11

Grădinița "Zâna Florilor"

1

Simion Adrian

12

Grădinița nr. 208

1

Gheorghe Iulian

13

Grădinița nr. 209

1

Stan Robert

14

Grădinița nr. 210

1

Nicolescu Daniela

15

Grădinița nr. 217

1

Enache Adrian Nicolae

16

Grădinița nr. 218

1

Petrescu Conona

17

Grădinița nr. 229

1

Eftimie Cristinel

18

Grădinița nr. 230

1

Catrina Eugen George

19

Grădinița nr. 246

1

Avramescu Manuel

20

Grădinița nr. 250

1

Pușcaș Ionel

21

Grădinița nr. 272

1

Gaspar Florentina

22

Grădinița nr. 273

1

Eftimie Cristinel

23

Grădinița nr. 274

1

Butacu Simona Valentina

24

Grădinița "Paradisul Piticilor"

1

Petrescu Conona

25

Grădinița "Dumbrava Minunilor"

1

Bordei Niculaie

26

Grădinița ”Colț de Rai"

1

Gaspar Florentina

27

Școala Gimnazială nr. 59

2

Tănăsuică Ion

Orhei Oliviu Lucian

28

Școala Gimnazială nr. 117

3

Petrescu Conona

Bordei Niculaie

Anton Cristian Ioan

29

Școala Gimnazială nr. 142

2

Butacu Simona Valentina Pușcaș Ionel

30

Școala Gimnazială nr. 153

2

Catrina Eugen George Orhei Liviu Lucian

31

Școala Gimnazială nr. 156

2

Gheorghe Iulian

Simion Adrian

32

Școala Gimnazială "Ion Dumitriu"

2

Butacu Simona Valentina Iacobescu Valeria

33

Școala Gimnazială "Sfânta Treime"

2

Stan Sorin Cristian Enache Adrian Nicolae

34

Școala Gimnazială nr. 161

1

Buznicea Cristinel

35

Școala Gimnazială nr. 163

2

Surulescu Aurelia Buznicea Cristinel

36

Școala Gimnazială nr. 164

2

Moisă Constantin Tănăsuică Ion

37

Școala Gimnazială nr. 167

2

Surulescu Aurelia Buznicea Cristinel

38

Școala Gimnazială nr. 168

3

Tulugea Danii Buznicea Cristinel

Simion Adrian

39

Școala Gimnazială nr. 169

2

Bordei Niculaie

Niculae Roxana Nicoleta

40

Școala Gimnazială "Sfântul Andrei"

3

Petrescu Conona Gheorghe Iulian Buznicea Cristinel

41

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

2

Bordei Niculaie

Pușcaș Ionel

42

Școala Gimnazială "Sfinții Constantin și Elena"

2

Niculae Roxana Nicoleta Orhei Oliviu Lucian

43

Școala Gimnazială nr. 193

2

Neacșu Ioana Mihaela

Stan Robert

44

Școala Gimnazială nr. 197

2

Petrescu Conona Tănăsuică Ion

45

Școala Gimnazială nr. 198

3

Gaspar Florentina

Al Tawayah Angelica

Stan Sorin Cristian

46

Școala Gimnazială "Adrian Păunescu"

2

Catrina Eugen George Tănăsuică Ion

47

Școala Gimnazială nr. 206

2

Niculae Roxana Nicoleta Stan Robert

48

Școala Gimnazială nr. 279

2

Gheorghe Iulian Nicolescu Daniela

49

Școala Gimnazială nr. 309

2

Iacobescu Valeria

Al Tawayah Angelica

50

Școala Gimnazială "Regele Mihai I"

2

Eftimie Cristinel

Anton Cristian Ioan

51

Școala Gimnazială nr. 311

2

Tulugea Danii Nicolescu Daniela

52

Colegiul Național "Elena Cuza"

3

Iacob Emanuel

Bordei Niculaie Nicolescu Daniela

53

Colegiul Tehnic "Petru Maior"

3

Butacu Simona Valentina

Enache Adrian Nicolae Moisă Constantin

54

Colegiul Tehnic de Poștă Și Telecomunicații "Gheorghe Airinei"

3

Bordei Niculaie

Gaspar Florentina Surulescu Aurelia

55

Liceul Teoretic "Marin Preda"

3

Buznicea Cristinel

Iacob Emanuel Iacobescu Valeria

56

Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu"

2

Gaspar Florentina Gheorghe Iulian

57

Colegiul Național "Grigore Moisil"

2

Tănăsuică Ion

Moisă Constantin

58

Liceul Teoretic "Eugen Lovinescu"

3

Neacsu Ioana Mihaela Gaspar Florentina

Anton Cristian Ioan

59

Colegiul Economic "Costin C. Kirițescu"

3

Gaspar Florentina Surulescu Aurelia

Pușcaș Ionel

60

Colegiul Tehnic "Carol I"

3

Anton Cristian Ioan Simion Adrian Surulescu Aurelia

61

Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu"

2

Al Tawayah Angelica Simion Adrian

62

Liceul Tehnologic "Petru Poni"

3

Enache Adrian Nicolae

Stan Sorin Cristian Butacu Simona Valentina

63

Liceul cu Program Sportiv "Mircea Eliade"

2

Petrea Gabriel

Stan Robert

64

Liceul Tehnologic "Sf. Antim Ivireanu"

2

Anton Cristian Ioan Neacșu Ioana Mihaela

65

Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi"

2

Niculae Roxana Nicoleta Neacșu Ioana Mihaela

66

Școala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu"

2

Tulugea Danii

Catrina Eugen George

67

Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz "Sfânta Maria"

2

Iacob Emanuel

Stan Robert

68

Clubul Sportiv Școlar nr. 5

2

Petrea Gabriel

Tulugea Danii

69

Clubul Copiilor Sector 6

1

Petrea Gabriel

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Constantin Moisă

4

ANEXA NR. 2

la H.C.L. S 6 nr. 130/25.09.2014

TABEL CU REPARTIȚIA CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR ȘI CONFESIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2014 - 2015

Nr.

crt.

Unitatea școlară

Nr.consilieri membrii în C.A. pentru anul Școlar 2014/2015

Consilieri repartizați

1

GRĂDINIȚĂ “BUTTERFLY IV”

1

ORHEI OLIVIU LUCIAN

2

GRĂDINIȚĂ “KING GEORGE”

1

GASPAR FLORENTINA

3

GRĂDINIȚĂ “SMILEY KINDERGARTEN”

1

NICOLESCU DANIELA

4

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT “SCOOB Y AND FRIENDS”

1

ANTON CRISTIAN IOAN

5

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

NORMAL SI PRELUNGIT “BLUE FARRY”

1

AVRAMESCU MANUEL

6

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL “CHERRY TREE”

1

AL TAWAYAH ANGELICA

7

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT “ALBA CA ZAPADA”

1

EFTIMIE CRISTINEL

8

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT “CURCUBEUL VESELIEI”

1

IACOBESCU VALERIA

9

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT “DARIA”

1

MOISĂ CONSTANTIN

10

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT “DISCOVER-ME”

1

TULUGEA DANIL

11

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT “EDY-AMY”

1

CATRINA EUGEN GEORGE

12

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

NORMAL SI PRELUNGIT “HAPPY PLANET KIDS”

1

BUTACU SIMONA VALENTINA

13

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT “N1CHOLAS KINDERGARTEN”

1

EFTIMIE CRISTINEL

14

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

NORMAL SI PRELUNGIT “PLANETA COPIILOR”

1

PETRESCU CONONA

15

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

NORMAL SI PRELUNGIT

“ROMANO-FINLANDEZA”

1

STAN ROBERT

16

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT “ROȘA ZANGARA”

1

SURULESCU AURELIA

17

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “ADA KINDERGARDEN”

1

SIMION ADRIAN

18

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “DEGETICA”

1

PETRESCU CONONA

19

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

PRELUNGIT “GRĂDINIȚĂ DE JOACA”

1

ENACHE ADRIAN NICOLAE

20

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “SEMILUNA”

1

BUZNICEA CRISTINEL

21

GRĂDINIȚĂ CUI PROGRAM NORMAL “VOINICEL”

1

JICMAN LIVIU

22

LICEUL TEORETIC “PHOENIX”

1

BORDEI NICOLAE

23

LICEUL TEWORETIC “ATLAS”

1

PETREA GABRIEL

24

ȘCOALA PRIMARA “CASA MONTESSORI”

1

GHEORGHE IULIAN

25

ȘCOALA PRIMARA “PLANETA COPIILOR”

1

STAN SORIN

26

ȘCOALA PRIMARA “ROMANO-FINLANDEZA”

1

PUȘCAȘ IONEL

27

ȘCOALA PRIMARA “SEMILUNA”

1

TĂNĂSUICĂ ION

28

COLEGIUL UCECOM “SPIRU HARET”

1

BORDEI NICOLAE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Moisă


unicipi» h București CONSI LOCAL SECI OR 6