• Hotărârea 186/2014 - Sectorul 6

  HCL 186 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Pomilor nr. 10”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafaţă de 200 mp., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 185/2014 - Sectorul 6

  HCL 185 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 313A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 23.658 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 184/2014 - Sectorul 6

  HCL 184 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Economu Cezărescu nr. 61A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 665 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 183/2014 - Sectorul 6

  HCL 183 – Hotărâre privind aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri din Cartierul „Constantin Brâncuşi”- Bloc I
 • Hotărârea 182/2014 - Sectorul 6

  HCL 182 – Hotărâre privind aprobarea modelului de contract de vânzare cu plata în rate pentru locuinţele din Cartierul „Constantin Brâncuşi”
 • Hotărârea 181/2014 - Sectorul 6

  HCl 181 – Hotărâre privind anularea creanţelor fiscale în cuantum de până la 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2014, datorate de persoanele fizice şi juridice
 • Hotărârea 180/2014 - Sectorul 6

  HCL 180 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rãmase vacante pe perioada exploatãrii în regim de închiriere
 • Hotărârea 179/2014 - Sectorul 6

  HCL 179 – Hotărâre privind aprobarea implementării și sustenabilității, în 2016-2021, necesare proiectului ” Program integrat de educație pentru diversitate”, cod PEC079
 • Hotărârea 178/2014 - Sectorul 6

  HCL 178 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014
 • Hotărârea 177/2014 - Sectorul 6

  HCL 177 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 11/31.07.2012 privind aprobarea nominalizării reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 6 în Consiliul de Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov
 • Hotărârea 176/2014 - Sectorul 6

  HCL 176 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 15/31.07.2012 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor şi aprobarea structurii pe specialităţi, numărului membrilor şi atribuţiilor acesteia
 • Hotărârea 175/2014 - Sectorul 6

  HCL 175 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 166/28.11.2013 privind constituirea Comisiei Consiliului Local Sector 6 de analiză şi verificare în vederea elaborării planului de management pentru “Centrul Cultural European Favorit
 • Hotărârea 174/2014 - Sectorul 6

  HCL 174 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor
 • Hotărârea 173/2014 - Sectorul 6

  HCL 173 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 12/31.07.2012 privind desemnarea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6 al municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 172/2014 - Sectorul 6

  HCL 172 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 6/28.06.2012 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor
 • Hotărârea 171/2014 - Sectorul 6

  HCL 171 – Hotarâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 6 1/20.06.2012 privind alegerea Comisiei de Validare
 • Hotărârea 170/2014 - Sectorul 6

  HCL 170 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 169/2014 - Sectorul 6

  HCL 169 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Săbăreni nr. 101-125”, Sector 6, pentru construire centru cultural pe un teren în suprafaţă de 3.831 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 168/2014 - Sectorul 6

  HCL 168 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator – “Calea Plevnei nr. 228A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 350,54 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 167/2014 - Sectorul 6

  HCL 167 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Jarului nr. 23”, Sector 6, pentru construire cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafaţă de 281 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 166/2014 - Sectorul 6

  HCL 166 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 156-158”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 3.700 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 165/2014 - Sectorul 6

  HCL 165 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 71”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe pe un teren în suprafaţă de 762 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 164/2014 - Sectorul 6

  HCL 164 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 71”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe pe un teren în suprafaţă de 849 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 163/2014 - Sectorul 6

  HCL 163 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Taberei nr. 70B”, Sector 6, concesionare teren pentru construire imobil cu funcțiune mixtă pe un teren în suprafaţă totală de 582,83 m.p. – suprafață teren proprietate de 182 m.p. și suprafață teren propus a fi concesionat de cca. 400,83 m.p., parțial proprietate privată persoană fizică și parțial domeniu privat al Municipiului București
 • Hotărârea 162/2014 - Sectorul 6

  HCL 162 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dealul Țugulea nr. 3C”, Sector 6, pentru construire locuințe și birouri pe un teren în suprafaţă de 400 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 161/2014 - Sectorul 6

  HCL 161 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Serg. Maj. Cara Anghel nr. 20”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafaţă de 334 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 160/2014 - Sectorul 6

  HCL 160 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Agnita nr. 48”, Sector 6, pentru extindere și supraetajare locuință pe un teren în suprafaţă de 324 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 159/2014 - Sectorul 6

  HCL 159 – Hotărâre privind aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri din Cartierul „Constantin Brâncuşi” – zona C
 • Hotărârea 158/2014 - Sectorul 6

  HCL 158 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de convieţuire în condominiu al locatarilor/proprietarilor care beneficiază de unităţi locative aflate în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6
 • Hotărârea 157/2014 - Sectorul 6

  HCL 157 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129 din data de 25.09.2014 privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2014 – 2015 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 156/2014 - Sectorul 6

  HCL 156 – Hotarâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 155/2014 - Sectorul 6

  HCL 155 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotarârea Consiliului Local Sector 6 de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015 cu Şcoala Primară ,,Blue Farry”, cu Şcoala Sanitară Postliceală ,,VITA” şi cu Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Orhideea Kids” la unităţi de învăţământ particulare 7/30.01.2014 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 • Hotărârea 154/2014 - Sectorul 6

  HCL 154 – Hotărâre privind validarea domnului Dumitraşcu Cristian în funcţia de consilier local
 • Hotărârea 153/2014 - Sectorul 6

  HCL 153 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Moineşti nr. 73”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 150 m.p., domeniul privat al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 152/2014 - Sectorul 6

  HCL 152 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Golcea Vasile nr. 18-20”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă de 600 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 151/2014 - Sectorul 6

  HCL 151 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 38-40”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.900,03 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 150/2014 - Sectorul 6

  HCL 150 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 3 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014
 • Hotărârea 149/2014 - Sectorul 6

  HCL 149 – Hotărâte privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 70B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 525 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 148/2014 - Sectorul 6

  HCL 148 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Duşului nr. 22D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 250 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 147/2014 - Sectorul 6

  HCL 147 – Hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 109/2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6
 • Hotărârea 146/2014 - Sectorul 6

  HCL 146 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 145/2014 - Sectorul 6

  HCL 145 – Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015 pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 144/2014 - Sectorul 6

  HCL 144 – Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 19/31.07.2012 privind aprobarea unei contractări unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 80.000.000 lei pentru asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană
 • Hotărârea 143/2014 - Sectorul 6

  HCL 143 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014
 • Hotărârea 142/2014 - Sectorul 6

  HCL 142 – Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Avramescu Manuel
 • Hotărârea 141/2014 - Sectorul 6

  HCL 141 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 165”, Sector 6, pentru construire locuință pe un teren în suprafaţă de 397 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 140/2014 - Sectorul 6

  HCL 140 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Tânganului nr. 13”, Sector 6, pentru consolidare, remodelare, extindere, supraetajare imobil pe un teren în suprafaţă de 72 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 139/2014 - Sectorul 6

  HCL 139 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Păuliş nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 138/2014 - Sectorul 6

  HCL 138 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Lujerului nr. 17”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de sală sport şi anexă pe un teren în suprafaţă de 7.137 m.p., proprietate C.N.C.F. C.F.R. S.A.
 • Hotărârea 137/2014 - Sectorul 6

  HCL 137 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Grandea H. Grigore nr. 24A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 190 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 136/2014 - Sectorul 6

  HCL 136 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 15D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de magazin retail pe un teren în suprafaţă de 3.100 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 135/2014 - Sectorul 6

  HCL 135 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 15B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de magazin retail pe un teren în suprafaţă de 4.200 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 134/2014 - Sectorul 6

  HCL 134 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Gabriela Szabo nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă de 151 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 133/2014 - Sectorul 6

  HCL 133 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Boişoara nr. 5”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă de 179 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 132/2014 - Sectorul 6

  HCL 132 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Hamului nr. 12”, Sector 6, pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 501 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 131/2014 - Sectorul 6

  HCL 131 – Hotărâre privind înlocuirea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 116/06.08.2013 privind aprobarea reorganizării Administraţiei Pieţelor Sector 6 conform Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
 • Hotărârea 130/2014 - Sectorul 6

  HCL 130 – Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 129/2014 - Sectorul 6

  HCL 129 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2014 – 2015 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 128/2014 - Sectorul 6

  HCL 128 – Hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic “Uverturii”, ca o componentă, fără personalitate juridică în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, precum şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii
 • Hotărârea 127/2014 - Sectorul 6

  HCL 127 – Hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 126/2014 - Sectorul 6

  HCL 126 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 125/2014 - Sectorul 6

  HCL 125 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014
 • Hotărârea 124/2014 - Sectorul 6

  HCL 124 – Hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării, în calitate de partener, necesare proiectului „Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilităţi”, ID 143222
 • Hotărârea 123/2014 - Sectorul 6

  HCL 123 – Hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării, în calitate de partener, necesare proiectului „Europa inclusivă- Iniţiative regionale sustenabile”, ID 142874
 • Hotărârea 122/2014 - Sectorul 6

  HCL 122 – Hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării, în calitate de partener, necesare proiectului „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516
 • Hotărârea 121/2014 - Sectorul 6

  HCL 121 – Hotărâre privind aprobarea conţinutului contractului cadru de asociere în participaţie pe care îl încheie Administraţia Pieţelor Sector 6
 • Hotărârea 120/2014 - Sectorul 6

  HLC 120 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a emiterii unei hotărâri prin care terenul situat între Secţia 25 Poliţie şi Şcoala Gimnazială nr. 279 să treacă din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti şi în administrarea Sectorului 6 în vederea utilizării acestuia ca drum public (alee pietonală)
 • Hotărârea 119/2014 - Sectorul 6

  HCL 119 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţerealizate în cadrulProgramului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere
 • Hotărârea 118/2014 - Sectorul 6

  HCL 118 – Hotărâre privind aprobarea restructurării împrumutului intern contractat în data de 02.09.2005 de la B.C.R. S.A. în baza contractului de credit nr. 9PJ/02.09.2005
 • Hotărârea 117/2014 - Sectorul 6

  HCL 117 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014
 • Hotărârea 116/2014 - Sectorul 6

  HCL 116 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014
 • Hotărârea 115/2014 - Sectorul 6

  HCL115 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Taberei nr. 34”, Sector 6, pentru concesionare teren şi construire imobil cu funcţiune de grădiniţă şi imobil cu funcţiune mixtă, pe un teren în suprafaţă de 1.200 m.p., proprietatea Statului Român prin Primăria Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 114/2014 - Sectorul 6

  HCL 114 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Uverturii nr. 81”, Sector 6, pentru construire două imobile cu funcţiunea de protoierie, birourişi anexe, pe un teren în suprafaţă de 5.774 m.p., proprietatea municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 113/2014 - Sectorul 6

  HCL 113 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 313”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea centru cercetări pe un teren în suprafaţă de 603.584 m.p., domeniul public al statului
 • Hotărârea 112/2014 - Sectorul 6

  HCL 112 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Valea Viilor nr. 1A x Strada Romancierilor”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă totală de 507 m.p., proprietate privată persoană fizică/domeniul privat al municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 111/2014 - Sectorul 6

  HCL 111 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Preciziei nr. 16”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 4185 m.p., proprietate privată persoană juridică/domeniul privat al municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 110/2014 - Sectorul 6

  HCL 110 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Moineşti nr. 40”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 280 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 109/2014 - Sectorul 6

  HCL 109 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dâmboviţa nr. 55-57”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 600 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 108/2014 - Sectorul 6

  HCL 108 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Fabricii nr. 53”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 2024 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 107/2014 - Sectorul 6

  HCL 107 –Hotărâre privind menţinerea în vigoare a Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 156/31.10.2013 şi nr. 157/31.10.2013, criteriile conţinute de acestea urmând a fi de aplicabile la întocmirea, pentru anul 2015, a listelor privind ordinea de proritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 şi Legii nr. 114/1996
 • Hotărârea 106/2014 - Sectorul 6

  HCL 106 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Leaota nr. 15”, Sector 6, pentru extindere imobil cu funcţiunea de şcoală pe un teren în suprafaţă de 7427 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 105/2014 - Sectorul 6

  HCL 105 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Timişoara nr. 61A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea birouri şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 250 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 104/2014 - Sectorul 6

  HCL 104 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Merelor nr. 1A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 82 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 103/2014 - Sectorul 6

  HCL 103 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Golcea Vasile nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 227,16 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 102/2014 - Sectorul 6

  HCL 102 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dumitru Pera nr. 10”, Sector 6, pentru închidere pergolă pe un teren în suprafaţă de 262 m.p., teren ce se doreşte a se concesiona în suprafaţă de 68 mp., domeniul privat al municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 101/2014 - Sectorul 6

  HCL 101 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 143-147”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 520 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 100/2014 - Sectorul 6

  HCL 100 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Punţii nr. 7”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 452 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 99/2014 - Sectorul 6

  HCL 99 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 99A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 625 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 98/2014 - Sectorul 6

  HCL 98 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 99”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 276 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 97/2014 - Sectorul 6

  HCL 97 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Costişa nr. 41”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 263 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 96/2014 - Sectorul 6

  HCL 96 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Boziilor nr. 2”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 506 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 95/2014 - Sectorul 6

  HCL 95 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Blandiana nr. 15”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 400 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 94/2014 - Sectorul 6

  HCL 94 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Iuliu Maniu nr. 187B şi nr. 187C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.946 m.p., proprietate privată persoane juridice
 • Hotărârea 93/2014 - Sectorul 6

  HCL 93 – Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 92/2014 - Sectorul 6

  HCL 92 – Horărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii”din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 91/2014 - Sectorul 6

  HCL 91 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6
 • Hotărârea 90/2014 - Sectorul 6

  HCL 90 – Hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 şi nr. 2 din H.C.L. Sector 6 nr. 111 din 04.07.2013 privind desemnarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care fac parte din centrele bugetare Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”, Liceul Tehnologic “Costin C. Kiriţescu” şi Colegiul Naţional “Elena Cuza” ca ordonatori terţiari de credite, cu Grădiniţa M.A.P.N. Nr. 1 ca ordonator terţiar de credite
 • Hotărârea 89/2014 - Sectorul 6

  HCL 89 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 88/2014 - Sectorul 6

  HCL 88 – Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării necesare proiectului „ŞANSA-Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”, ID 142962
 • Hotărârea 87/2014 - Sectorul 6

  HCL 87 – Hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării necesare proiectului „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii”, ID 125842
 • Hotărârea 86/2014 - Sectorul 6

  HCL 86 – Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Avizul Tehnic şi Planul de regulament anexă la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 76 din 31.03.2014 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Cricovului nr. 13 – 19”
 • Hotărârea 85/2014 - Sectorul 6

  HCL 85 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi aStatului de funcţii ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6
 • Hotărârea 84/2014 - Sectorul 6

  HCL 84 – Hotărâre privind măsuri de îmbunătăţire a colectării impozitelor şi taxelor locale de la contribuabilii care utilizează domeniul public/privat aflat în administrarea instituţiilor de interes public din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6
 • Hotărârea 83/2014 - Sectorul 6

  HCL 83 – Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2013 – 2014 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6
 • Hotărârea 82/2014 - Sectorul 6

  HCL 82 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere
 • Hotărârea 81/2014 - Sectorul 6

  HCL 81 – Hotărâre privind aprobarea restructurării imprumutului intern contractat în data de 24.07.2009 de la B.C.R. S.A. în baza contractului de credit nr. DM 38/24.07.2009
 • Hotărârea 80/2014 - Sectorul 6

  HCL 80 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 1 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014
 • Hotărârea 79/2014 - Sectorul 6

  HCL 79 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014
 • Hotărârea 78/2014 - Sectorul 6

  HCL 78 – Hotărâre privind aprobarea proiectului Amenajări exterioare – amfiteatru – în curtea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 198, Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 77/2014 - Sectorul 6

  HCL 77 – Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatoriilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii amenajări exterioare – amfiteatru – în curtea Şcolii cu clasele I – VIII nr. 198, Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 76/2014 - Sectorul 6

  HCL 76 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Cricovului nr. 13 – 19”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 4946 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 75/2014 - Sectorul 6

  HCL 75 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Schiorilor nr. 2C”, Sector 6 pentru extindere şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 158 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 74/2014 - Sectorul 6

  HCL 74 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 89”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 249 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 73/2014 - Sectorul 6

  HCL 73 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Lujerului nr. 14 – 20 şi nr. 14A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 5983 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 72/2014 - Sectorul 6

  HCL 72 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Eftimie Croitoru nr. 27”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 402,17 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 71/2014 - Sectorul 6

  HCL 71 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Dreptăţii nr. 10”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 70/2014 - Sectorul 6

  HCL 70 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dealul Ţugulea nr. 1C”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă pe un teren în suprafaţă de 651 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 69/2014 - Sectorul 6

  HCL 69 – Hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, pentru FUNDAŢIA FILANTROPICĂ METROPOLIS, FUNDAŢIA JOYO- SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE, FUNDAŢIA ESTUAR şi FUNDAŢIA BETHEL SHELTER
 • Hotărârea 68/2014 - Sectorul 6

  HCL 68 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014
 • Hotărârea 67/2014 - Sectorul 6

  HCL 67 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 66/2014 - Sectorul 6

  HCL 66 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Grădiniţa particulară ,,David Center” la unităţi de învăţământ particulare
 • Hotărârea 65/2014 - Sectorul 6

  HCL 65 – Hotărâre privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier strada NICOLAE FILIMON”
 • Hotărârea 64/2014 - Sectorul 6

  HCL 64 – Hotărâre privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada NERA”
 • Hotărârea 63/2014 - Sectorul 6

  HCL 63 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru reabilitarea termică şi obţinerea finanţării a 10 imobile de locuinţe incluse in Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”
 • Hotărârea 62/2014 - Sectorul 6

  HCL 62 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014
 • Hotărârea 61/2014 - Sectorul 6

  HCL 61 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013
 • Hotărârea 60/2014 - Sectorul 6

  HCL 60 – Hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014
 • Hotărârea 59/2014 - Sectorul 6

  HCL 59 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada TORCĂTOARELOR”
 • Hotărârea 58/2014 - Sectorul 6

  HCL 58 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier intrarea sergent APOSTOL CONSTANTIN”
 • Hotărârea 57/2014 - Sectorul 6

  HCL 57 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada sergent ŞTEFAN CRIŞAN”
 • Hotărârea 56/2014 - Sectorul 6

  HCL 56 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada sergent ION MARCU”
 • Hotărârea 55/2014 - Sectorul 6

  HCL 55 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada POPESCU STOIAN”
 • Hotărârea 54/2014 - Sectorul 6

  HCL 54 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada pictor OCTAV BĂNCILĂ”
 • Hotărârea 53/2014 - Sectorul 6

  HCL 53 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada PETUNIEI”
 • Hotărârea 52/2014 - Sectorul 6

  HCL 52 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada PERA DUMITRU”
 • Hotărârea 51/2014 - Sectorul 6

  HCL 51 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada PĂDURARILOR”
 • Hotărârea 50/2014 - Sectorul 6

  HCL 50 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada MIGDALULUI”
 • Hotărârea 49/2014 - Sectorul 6

  HCL 49 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier intrarea IZVORANI”
 • Hotărârea 48/2014 - Sectorul 6

  HCL 48 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier intrarea FOŞNETULUI”
 • Hotărârea 47/2014 - Sectorul 6

  HCL 47 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada GOVODARVA”
 • Hotărârea 46/2014 - Sectorul 6

  HCL 46 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada General MACAROVICI V GEORGE”
 • Hotărârea 45/2014 - Sectorul 6

  HCL 45 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada FURTUNEI”
 • Hotărârea 44/2014 - Sectorul 6

  HCL 44 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada FÂNTÂNA LUI NARCIS”
 • Hotărârea 43/2014 - Sectorul 6

  HCL 43 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada DRUMUL BELŞUGULUI”
 • Hotărârea 42/2014 - Sectorul 6

  HCL 42 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada DEALULUI”
 • Hotărârea 41/2014 - Sectorul 6

  HCL 41 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada CUTIERU ALEXANDRU”
 • Hotărârea 40/2014 - Sectorul 6

  HCL 40 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada CÂMPULUNG”
 • Hotărârea 39/2014 - Sectorul 6

  HCL 39 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada BOJA”
 • Hotărârea 38/2014 - Sectorul 6

  HCL 38 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea ARHEOLOGILOR”
 • Hotărârea 37/2014 - Sectorul 6

  HCL 37 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea DREPTĂŢII”
 • Hotărârea 36/2014 - Sectorul 6

  HCL 36 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier alee spate bloc A+B, Calea Giuleşti nr. 125”
 • Hotărârea 35/2014 - Sectorul 6

  HCL 35 – Hotărâre privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada VALEA FLORILOR”
 • Hotărârea 34/2014 - Sectorul 6

  HCL 34 – Hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 151/31.10.2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru activităţile de eficientizare a consumurilor energetice din sectorul 6 şi a modelului contractului de concesiune de lucrări publice, a caietului de sarcini şi a fişei de date aferente acestuia
 • Hotărârea 33/2014 - Sectorul 6

  HCL 33 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Liga tinerilor karatişti”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 32/2014 - Sectorul 6

  HCL 32 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului social „Sprijin pentru seniorii sectorului 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 31/2014 - Sectorul 6

  HCL 31 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Şcoala de Voluntari”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 30/2014 - Sectorul 6

  HCL 30 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor pentru copiii cu dizabilităţi în cadrul Complexului Servicii de Recuperare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 29/2014 - Sectorul 6

  HCL 29 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Şanse la Integrare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 28/2014 - Sectorul 6

  HCL 28 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Lumea celor 64 de pătrate” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 27/2014 - Sectorul 6

  HCL 27 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 26/2014 - Sectorul 6

  HCL 26- Hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din sectorul 6
 • Hotărârea 25/2014 - Sectorul 6

  HCL 25 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României
 • Hotărârea 24/2014 - Sectorul 6

  HCL 24 – Hotărâte privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Kinetic Therapy”
 • Hotărârea 23/2014 - Sectorul 6

  HCL 23 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”
 • Hotărârea 22/2014 - Sectorul 6

  HCL 22 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”
 • Hotărârea 21/2014 - Sectorul 6

  HCL 21 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”
 • Hotărârea 20/2014 - Sectorul 6

  HCL 20 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia „Copii în Dificultate”
 • Hotărârea 19/2014 - Sectorul 6

  HCL 19 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii, în anii 2014-2015, a proiectului ”Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală”, ID 64373 desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Estuar”
 • Hotărârea 18/2014 - Sectorul 6

  HCL 18 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”
 • Hotărârea 17/2014 - Sectorul 6

  HCL 17 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Centrul de Îngrijiri Paliative” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Sfânta Irina”
 • Hotărârea 16/2014 - Sectorul 6

  HCL 16 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”
 • Hotărârea 15/2014 - Sectorul 6

  HCL 15 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Centrul de zi România Kids” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”
 • Hotărârea 14/2014 - Sectorul 6

  HCL 14 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „La teatrale cu Matale!” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 13/2014 - Sectorul 6

  HCL 13 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Şcoala părinţilor” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 12/2014 - Sectorul 6

  HCL 12 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Tu alegi!” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 11/2014 - Sectorul 6

  HCL 11 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Tabere de dezvoltare personală” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 10/2014 - Sectorul 6

  HCL 10 – Hotarare privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinţe, în anul 2014, ca masură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002
 • Hotărârea 9/2014 - Sectorul 6

  HCL 9 – Hotarare privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 8/2014 - Sectorul 6

  HCL 8 – Hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei etajului 1 şi a mansardei imobilului aparţinând Colegiului Tehnic Carol I, situat în Bucureşti, Şoseaua Grozăveşti nr. 9, Sector 6
 • Hotărârea 7/2014 - Sectorul 6

  HCL 7 – Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015
 • Hotărârea 6/2014 - Sectorul 6

  HCL 6 – Hotarare privind criteriile de acces la serviciile medicale subvenţionate din bugetul local al Sectorului 6 şi plafoanele maxime de subvenţionare a serviciilor socio-medicale la Centrul Multifuncţional de Sănătate “Sfântul Nectarie – unitate socio-medicală” în anul 2014
 • Hotărârea 5/2014 - Sectorul 6

  HCL 5 – Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2014 în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001
 • Hotărârea 4/2014 - Sectorul 6

  HCL 4 – Hotărâre privind constituirea Grupului de Lucru Local Sector 6 de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020 şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
 • Hotărârea 3/2014 - Sectorul 6

  HCL 3 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 234/2005 privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru locuinţele din cartierul „Constantin Brâncuşi”
 • Hotărârea 2/2014 - Sectorul 6

  HCL 2 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanţarea obiectivelor de investiţii şi a unor programe de dezvoltare pe fonduri externe nerambursabile
 • Hotărârea 1/2014 - Sectorul 6

  HCL 1 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013