• Hotărârea 81/2012 - Sectorul 6

  HCL 81 din 24 05.2012 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Şos. Virtuţii 6B”, Sector 6 pentru construire locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 386,46 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 80/2012 - Sectorul 6

  HCL 80 din 24 05.2012 – Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Sergent Crişan Stefan 15A”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 250,97 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 79/2012 - Sectorul 6

  HCL 79 din 24 05.2012 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Ţibleş nr. 30”, Sector 6 pentru construire locuinte pe un teren în suprafaţă de 467,62 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 78/2012 - Sectorul 6

  HCL 78 din 24 05.2012 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada General Popovaţ Petre nr. 47bis”, Sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 330 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 77/2012 - Sectorul 6

  HCL 77 din 24 05.2012 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Atmosferei nr. 4”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 224 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 76/2012 - Sectorul 6

  HCL 76 din 24 05.2012 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 171”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 154 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 75/2012 - Sectorul 6

  HCL 75 din 24 05.2012 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare termică a imobilului C8, Strada Drumul Taberei nr. 90, Sector 6”
 • Hotărârea 74/2012 - Sectorul 6

  HCL 74 din 24.05.2012 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rãmase vacante pe perioada exploatãrii în regim de închiriere
 • Hotărârea 73/2012 - Sectorul 6

  HCL 73 din 24.05.2012 – Hotarare privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru reabilitarea termică a 29 de imobile de locuinţe
 • Hotărârea 72/2012 - Sectorul 6

  HCL 72 din 24.05.2012 – Hotarare privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru alocarea unei sume de bani cu titlu de prestaţie financiară excepţională destinată susţinerii tratamentului medicamentos al copilului Naie Cosmin-Nico
 • Hotărârea 71/2012 - Sectorul 6

  HCL 71 din 24.05.2012 – Hotarare privind aprobarea Convenţiei pentru realizarea şi actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap şi semnarea acesteia
 • Hotărârea 70/2012 - Sectorul 6

  HCL 70 din 24.05.2012 – Hotarare privind aprobarea Protocolului de Colaborare pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor şi semnarea acestuia
 • Hotărârea 69/2012 - Sectorul 6

  HCL 69 din 24.05.2012 -Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012Anexa I La HCL 69 – Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2012Anexa 1, 1a si 1b la Anexa I – Lista obiectivelor de investitii finantate din bugetul local pentru anul 2012
 • Hotărârea 68/2012 - Sectorul 6

  HCL 68 din 24.05.2012 -Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul al IV-lea ale Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011
 • Hotărârea 67/2012 - Sectorul 6

  HCL 67 din 24.05.2012- Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 66/2012 - Sectorul 6

  HCL 66 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2012 – 2013 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 65/2012 - Sectorul 6

  HCL 65 – Hotărâre privind sancţionarea disciplinară a d-lui consilier local Anton Cristian Ioan
 • Hotărârea 64/2012 - Sectorul 6

  HCL 64 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 36”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 151,39 m.p. proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 63/2012 - Sectorul 6

  HCL 63 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Preciziei nr. 24”, Sector 6 pentru construire ansamblu rezidential, pe un teren în suprafaţă de 133673,57m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 62/2012 - Sectorul 6

  HCL 62 – Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dreptăţii nr. 127-129”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 1230 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 61/2012 - Sectorul 6

  HCL 61 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 88/29.04.2010 în sensul înlocuirii d-nei Stana Dobromirescu, reprezentantul Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti cu d-nul Cornel Truşcă – reprezentant al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 60/2012 - Sectorul 6

  HCL 60 – Hotărâre privind aprobarea burselor şcoalare şi cuantumul acestora pentru semestrul I – an şcolar 2012 – 2013
 • Hotărârea 59/2012 - Sectorul 6

  HCL 59 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Moineşti 50”, Sector 6 pentru construire locuinţa pe un teren în suprafaţă de 137 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 58/2012 - Sectorul 6

  HCL 58 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Frasinului nr. 16A”, Sector 6 pentru construire locuinţă şi garaj pe un teren în suprafaţă de 200 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 57/2012 - Sectorul 6

  HCL 57 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Foşnetului, nr. 5”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 250 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 56/2012 - Sectorul 6

  HCL 56 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dâmboviţa nr. 40”, Sector 6 pentru construire locuinţe colective si birouri pe un teren în suprafaţă de 2532,69 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 55/2012 - Sectorul 6

  HCL 55 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Orşova nr. 84D”, Sector 6 pentru construire locuinţă si garaj pe un teren în suprafaţă de 420 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 54/2012 - Sectorul 6

  HCL 54 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Golfului nr. 1A”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 195,1 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 53/2012 - Sectorul 6

  HCL 53 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Ierbei nr. 8”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 341,65 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 52/2012 - Sectorul 6

  HCL 52 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Eftimie Z. Croitoru nr. 26”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 449 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 51/2012 - Sectorul 6

  HCL 51 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Valea Furcii nr. 138-140”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 320,78 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 50/2012 - Sectorul 6

  HCL 50 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Alexandru Borneanu nr. 20C”, Sector 6 pentru construire imobil multifuncţional pe un teren în suprafaţă de 378 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 49/2012 - Sectorul 6

  HCL 49 din 27.03.2012 – Hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, pentru FUNDAŢIA FILANTROPICĂ METROPOLIS, FUNDAŢIA JOYO- SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE şi FUNDAŢIA ESTUAR
 • Hotărârea 48/2012 - Sectorul 6

  HCL 48 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural European Sector 6 Anexa 1 la HCL 48 din 27.03.2012 – Organigrama Centrului Cultural European Sector 6 Anexa 2 la HCL 48 din 27.03.2012 – Statul de funcţii al Centrului Cultural European Sector 6 Anexa 3 la HCL 48 din 27.03.2012 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural European Sector 6
 • Hotărârea 47/2012 - Sectorul 6

  HCL47 din 11.10.2012 – Hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului București de a negocia și semna contractul de vânzare-cumpărare pentru și in numele Municipiului București a imobilului situat în Municipiul Bucrești , str. Romancierilor nr.1, sector 6 , precum și darea acestuia în administrarea Administrației Școlilor Sector 6 , pentru desfașurarea activității Colegiului Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”
 • Hotărârea 46/2012 - Sectorul 6

  HCL 46 din 27.09.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Pavel Zăgănescu nr. 1A”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 135,42 m.p. , proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 45/2012 - Sectorul 6

  HCL 45 din 27.09.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Tânganului nr. 21”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 379,93 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 44/2012 - Sectorul 6

  HCL 44 din 27.09.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. George Calboreanu nr. 16”, Sector 6 pentru construire locuinţă, comerţ şi birouri pe un teren în suprafaţă de 160 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 43/2012 - Sectorul 6

  HCL 43 din 27.09.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dezrobirii 107 A”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 356,25 m.p. , proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 42/2012 - Sectorul 6

  HCL 42 din 27.09.2012 – Hotărâre privind aprobarea Convenţiei pentru realizarea şi actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap şi semnarea acesteia
 • Hotărârea 41/2012 - Sectorul 6

  HCL 41 din 27.09.2012 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012
 • Hotărârea 40/2012 - Sectorul 6

  HCL 40 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012
 • Hotărârea 39/2012 - Sectorul 6

  HCL 39 din 27.09.2012 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în limita sumei de 1.249.436lei (inclusiv taxe), a proiectului„Centrul Pilot Multifuncţional România Kids” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti
 • Hotărârea 38/2012 - Sectorul 6

  HCL 38 din 27.09.2012 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 37/2012 - Sectorul 6

  HCL 37 din 29.08.2012 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 36/2012 - Sectorul 6

  HCL 36 din 29.08.2012 – Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a constituirii Colegiului director la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 35/2012 - Sectorul 6

  HCL 35 din 29.08.2012 – Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012
 • Hotărârea 34/2012 - Sectorul 6

  HCL 34 din 29.08.2012 – Hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare asociaţiilor si fundaţiilor române cu personalitate juridică , precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a sociaţiilor şi fundaţiilor.
 • Hotărârea 33/2012 - Sectorul 6

  HCL 33 din 29.08.2012 – Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii privind Construire PIAŢA DE PEŞTE la Piaţa Valea Lungă.
 • Hotărârea 32/2012 - Sectorul 6

  HCL 32 din 29.08.2012 – Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012
 • Hotărârea 31/2012 - Sectorul 6

  HCL 31 din 29.08.2012 – Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 136 din 23.06.2010 a Consiliului Local Sector 6 , privind aprobarea suplimentării cu 50.000.000 lei a finanţării rambursabile interne in valoare de 126.000.000 lei contractate de la Banca Comercială Română prin contractul de împrumut intern DM nr. 38 din data de 24.07.2009.
 • Hotărârea 30/2012 - Sectorul 6

  HCL 30 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Braşov nr. 25”, Sector 6 pentru construire birouri şi spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 26600,83 m.p. proprietate privată persoană juridică şi 3200 m.p. teren închiriat
 • Hotărârea 29/2012 - Sectorul 6

  HCL 29 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cetăţuia nr. 10”, Sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 280 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 28/2012 - Sectorul 6

  HCL 28 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada G-ral Popovăţ Petre nr. 74-76”, Sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 836,10 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 27/2012 - Sectorul 6

  HCL 27 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Liniei nr. 20A”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 186 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 26/2012 - Sectorul 6

  HCL 26 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Iuliu Maniu nr. 179”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 355,25 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 25/2012 - Sectorul 6

  HCL 25 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Parafinei nr. 6 nr. 50”, Sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 308 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 24/2012 - Sectorul 6

  HCL 24 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu (C.T.U.A.T.) Sector 6 şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a C.T.U.A.T.
 • Hotărârea 23/2012 - Sectorul 6

  HCL 23 din 31.07.2012 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. S.6 nr.11/31.01.2012 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 22/2012 - Sectorul 6

  HCL 22 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 a proiectului„Centrul Parohial de Zi Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Parohia „Acoperământul Maicii Domnului şi Sf. Ioan Rusul”
 • Hotărârea 21/2012 - Sectorul 6

  HCL 21 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012
 • Hotărârea 20/2012 - Sectorul 6

  HCL 20 din 31.07.2012 – Hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru suplimentarea sumei de bani acordată cu titlu de prestaţie financiară excepţională destinată susţinerii tratamentului medicamentos al copilului Naie Cosmin-Nico
 • Hotărârea 19/2012 - Sectorul 6

  HCL 19 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 80.000.000 lei pentru asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană
 • Hotărârea 18/2012 - Sectorul 6

  HCL 18 din 31.07.2012 – Hotărâre privind preluarea integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de 20% ce revine asociaţiilor de proprietari incluse în Programul de reabilitare termică, conform H.C.L. Sector 6 nr. 53 din 26.03.2009 şi H.C.L. Sector 6 nr. 76 din 7.04.2009
 • Hotărârea 17/2012 - Sectorul 6

  HCL 17 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul II ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012
 • Hotărârea 16/2012 - Sectorul 6

  HCL 16 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea criteriilor şi a procedurilor necesare numirii/eliberării din funcţie a administratorului public la Primăria Sectorului 6 şi a atribuţiilor acestuia
 • Hotărârea 15/2012 - Sectorul 6

  HCL 15 din 31.07.2012 – Hotărâre privind constituirea Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor şi aprobarea structurii pe specialităţi, numărului membrilor şi atribuţiilor acesteia
 • Hotărârea 14/2012 - Sectorul 6

  HCL 14 din 31.07.2012 – Hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6
 • Hotărârea 13/2012 - Sectorul 6

  HCL 13 din 31.07.2012 – Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 12/2012 - Sectorul 6

  HCL 12 din 31.07.2012 – Hotărâre privind desemnarea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6, al municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 11/2012 - Sectorul 6

  HCL 11 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea nominalizării reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 6 în Consiliul de Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov
 • Hotărârea 10/2012 - Sectorul 6

  HCL 10 din 31.07.2012 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012
 • Hotărârea 9/2012 - Sectorul 6

  HCL 9 din 31.07.2012 – Hotărâre privind validarea doamnei Iacobescu Valeria în funcţia de consilier local
 • Hotărârea 8/2012 - Sectorul 6

  HCL 8 din 31.07.2012 – Hotărâre privind validarea domnului Stănescu Dan Gheorghe în funcţia de consilier local
 • Hotărârea 7/2012 - Sectorul 6

  HCL 7 din 31.07.2012 – Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Spiridon Demirel
 • Hotărârea 6/2012 - Sectorul 6

  HCL 6 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare Anexa la HCL 6 din 31.01.2012
 • Hotărârea 5/2012 - Sectorul 6

  HCL 5 din 31.01.2012 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 6/02.07.2008 privind componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector şi a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 17/16.07.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6
 • Hotărârea 4/2012 - Sectorul 6

  HCL 4 din 31.01.2012 – Hotărâre privindacordul Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pentru preluarea în administrare a unor terenuri de la Ministerul Apărării Naţionale
 • Hotărârea 3/2012 - Sectorul 6

  HCL 3 din 31.01.2012 – Hotărâre privind validarea domnului Ştefan Florin în funcţia de consilier local
 • Hotărârea 2/2012 - Sectorul 6

  HCL 2 din 31.01.2012 – Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Angliţoiu George Claudiu
 • Hotărârea 1/2012 - Sectorul 6

  HCL 1 din 09.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din execedentul anului precedent pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare