• Hotărârea 218/2010 - Sectorul 6

  HCL 218 din 30.12.2010 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2010
 • Hotărârea 217/2010 - Sectorul 6

  HCL 217 din 30.12.2010 – Hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6
 • Hotărârea 216/2010 - Sectorul 6

  HCL 216 din 30.12.2010 – Hotărâre privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6
 • Hotărârea 215/2010 - Sectorul 6

  HCL 215 din 9.12.2010 – Hotărâre privind anularea creanţelor fiscale în cuantum de până la 10 lei, aflate în sold la data de 31.12.2010, datorate de persoanele fizice şi juridice
 • Hotărârea 214/2010 - Sectorul 6

  HCL 214 din 9.12.2010 – Hotărâre privind participarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult cu Proiectul “Eficientizarea consumului de energie termică prin utilizarea resurselor regenerative”, pentru Liceul TUDOR VLADIMIRESCU
 • Hotărârea 213/2010 - Sectorul 6

  HCL 213 din 9.12.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Iuliu Maniu nr. 78 – 92”, Sector 6 pentru construire spaţiu comercial, pe un teren în suprafaţă de 15761,27 m.p., domeniu public al municipiului Bucureşti administrat de Administraţia Pieţelor a sectorului 6, in conformitate cu HCGMB nr. 239/24.09.2001, a Hotărârii Consiliului Local al sectorului 6 nr. 95/12.05.2005 si a Hotărârii Consiliului Local al sectorului 6 nr. 56/25.03.2010.
 • Hotărârea 212/2010 - Sectorul 6

  HCL 212 din 9.12.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Sadinei nr. 24G”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 610,94 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 211/2010 - Sectorul 6

  HCL 211 din 9.12.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 107”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 455,47 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 210/2010 - Sectorul 6

  HCL 210 din 9.12.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Albiţei nr. 3”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 475,5 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 209/2010 - Sectorul 6

  HCL 209 din 9.12.2010 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 12/16.07.2008 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor şi aprobarea structurii pe specialităţi, numărul membrilor şi atribuţiilor acestora
 • Hotărârea 208/2010 - Sectorul 6

  HCL 208 din 9.12.2010 – Hotărâre privind participarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult cu Proiectul “Eficientizarea consumului de energie termică prin utilizarea resurselor regenerative”, pentru gradiniţele 208, 209, 210, 218
 • Hotărârea 207/2010 - Sectorul 6

  HCL 207 din 9.12.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reamenajarea Pieţei Drumul Taberei” Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 206/2010 - Sectorul 6

  HCL 206 din 9.12.2010 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 Bucureşti
 • Hotărârea 205/2010 - Sectorul 6

  HCL 205 din 9.12.2010 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 204/2010 - Sectorul 6

  HCL 204 din 9.12.2010 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2010
 • Hotărârea 203/2010 - Sectorul 6

  HCL 203 din 9.12.2010 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 202/2010 - Sectorul 6

  HCL 202 din 25.11.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Boja nr. 75 – 79”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial, servicii şi comerţ, pe un teren în suprafaţă de 5000 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 201/2010 - Sectorul 6

  HCL 201 din 25.11.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier şi extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare pluvială şi menajeră pe strada Gabriela Szabo”
 • Hotărârea 200/2010 - Sectorul 6

  HCL 200 din 25.11.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Estacadei şi alei învecinate”
 • Hotărârea 199/2010 - Sectorul 6

  HCL 199 din 25.11.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Aragonitului”
 • Hotărârea 198/2010 - Sectorul 6

  HCL 198 din 25.11.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Pădureni şi alei învecinate”
 • Hotărârea 197/2010 - Sectorul 6

  HCL 197 din 25.11.2010 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6
 • Hotărârea 196/2010 - Sectorul 6

  HCL 196 din 25.11.2010 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 195/2010 - Sectorul 6

  HCL 195 din 16.11.2010 – Hotărâre privind reglementarea comercializării plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, pe raza teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 194/2010 - Sectorul 6

  HCL 194 din 16.11.2010 – Hotărâre privind aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri din Cartierul ANL „Constantin Brâncuşi”
 • Hotărârea 193/2010 - Sectorul 6

  HCL 193 din 16.11.2010 – Hotărâre privind participarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti la Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici cu Proiectul “Extindere reţele de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi canalizare pluvială în Sectorul 6”
 • Hotărârea 192/2010 - Sectorul 6

  HCL 192 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Osiei nr. 76”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune de birouri, depozit, show-room, pe un teren în suprafaţă de 2500,04 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 191/2010 - Sectorul 6

  HCL 191 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Marin Calciu nr. 14A”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 1435,06 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 190/2010 - Sectorul 6

  HCL 190 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Timişoara nr. 16F”, Sector 6, pentru extindere construcţie existentă, pe un teren în suprafaţă de 230,42 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 189/2010 - Sectorul 6

  HCL 189 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Marin Calciu nr. 37C”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 507 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 188/2010 - Sectorul 6

  HCL 188 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 73”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 274,51 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 187/2010 - Sectorul 6

  HCL 187 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Iuliu Maniu nr. 78-92”, Sector 6, pentru extindere spaţiu comercial, pe un teren în suprafaţă totală de 303 m.p., suprafaţă teren concesionat = 234 m.p.; domeniul privat al municipiului Bucureşti suprafaţă teren care se doreşte a fi concesionat = 69 m.p. domeniul public al municipiului Bucureşti administrat de Administraţia Pieţelor Sector 6
 • Hotărârea 186/2010 - Sectorul 6

  HCL 186 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum la Roşu nr. 34A”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 500,74 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 185/2010 - Sectorul 6

  HCL 185 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Craiovei nr. 31”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 403,17 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 184/2010 - Sectorul 6

  HCL 184 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea modelului contractului de voluntariat utilizat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 şi al serviciilor publice locale din Sectorul 6
 • Hotărârea 183/2010 - Sectorul 6

  HCL 183 din 28.10.2010 – Hotărâre privind scutirea la plata majorărilor de întârziere a doamnei Dumitru Luiza
 • Hotărârea 182/2010 - Sectorul 6

  HCL 182 din 28.10.2010 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 141/2010 privind aprobarea contractului de închiriere tip, precum şi a tarifelor de închiriere în parcarea amenajată pe Platforma Militari
 • Hotărârea 181/2010 - Sectorul 6

  HCL 181 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind „Spaţii de parcare zona A, ansamblul A.N.L. Brâncuşi” Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 180/2010 - Sectorul 6

  HCL 180 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 92/2010 de aprobare a Listei de repartizare a ultimului lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”
 • Hotărârea 179/2010 - Sectorul 6

  HCL 179 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 178/2010 - Sectorul 6

  HCL 178 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2010
 • Hotărârea 177/2010 - Sectorul 6

  HCL 177 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Alexandru Borneanu nr. 10-16”, Sector 6, pentru construire locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 735,63 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 176/2010 - Sectorul 6

  HCL 176 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Răsadniţei nr. 12A”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 540,89 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 175/2010 - Sectorul 6

  HCL 175 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungire Ghencea nr. 167”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 431 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 174/2010 - Sectorul 6

  HCL 174 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Planetei nr. 5”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 105,6 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 173/2010 - Sectorul 6

  HCL 173 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Liniei nr. 54”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 299 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 172/2010 - Sectorul 6

  HCL 172 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrare Flotei nr. 6”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 218 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 171/2010 - Sectorul 6

  HCL 171 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Crişan Ştefan nr. 16”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 197 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 170/2010 - Sectorul 6

  HCL 170 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Copacului nr. 22”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 294 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 169/2010 - Sectorul 6

  HCL 169 din 30.09.2010 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 131 din data de 17.06.2010 privind aprobarea cofinanţării proiectului din fonduri structurale „Servicii Informatizate în vederea îmbunătăţirii procesului de învăţământ – platforma e-Educaţie în Administraţia Şcolilor Sector 6”
 • Hotărârea 168/2010 - Sectorul 6

  HCL 168 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Şcolilor Sector 6
 • Hotărârea 167/2010 - Sectorul 6

  HCL 167 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Pieţelor Sector 6
 • Hotărârea 166/2010 - Sectorul 6

  HCL 166 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Piaţa Chilia Veche” Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 165/2010 - Sectorul 6

  HCL 165 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 6
 • Hotărârea 164/2010 - Sectorul 6

  HCL 164 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Sistem centralizat de supraveghere video a unităţilor de învăţământ din Sectorul 6 Bucureşti”
 • Hotărârea 163/2010 - Sectorul 6

  HCL 163 din 30.09.2010 – Hotărâre privind împuternicirea Centrului Cultural European Sector 6 în vederea efectuării demersurilor necesare preluării în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a Cinematografului Favorit
 • Hotărârea 162/2010 - Sectorul 6

  HCL 162 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local, în anii 2010 şi 2011 în vederea derulării proiectului „CENTRUL PILOT SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL BUBURUZA MARE” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA
 • Hotărârea 161/2010 - Sectorul 6

  HCL 161 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 160/2010 - Sectorul 6

  HCL 160 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 pe anul 2010
 • Hotărârea 159/2010 - Sectorul 6

  HCL 159 din 30.09.2010 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 158/2010 - Sectorul 6

  HCL 158 din 12.08.2010 – Hotărâre privind aprobarea reorganizării Administraţiei Pieţelor Sector 6 conform Organigramei şi a Statului de funcţii
 • Hotărârea 157/2010 - Sectorul 6

  HCL 157 din 12.08.2010 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului din fonduri structurale „Fii APTT pentru viitor – program de formare profesională continuă pentru angajaţii din Alimentaţie Publică, Transporturi şi Telecomunicaţii”
 • Hotărârea 156/2010 - Sectorul 6

  HCL 156 din 12.08.2010 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii
 • Hotărârea 155/2010 - Sectorul 6

  HCL 155 din 12.08.2010 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
 • Hotărârea 154/2010 - Sectorul 6

  HCL 154 din 12.08.2010 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii
 • Hotărârea 153/2010 - Sectorul 6

  HCL 153 din 12.08.2010 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 6
 • Hotărârea 152/2010 - Sectorul 6

  HCL 152 din 12.08.2010 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale
 • Hotărârea 151/2010 - Sectorul 6

  HCL 151 din 12.08.2010 – Hotărâre privind privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6
 • Hotărârea 150/2010 - Sectorul 6

  HCL 150 din 12.08.2010 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6
 • Hotărârea 149/2010 - Sectorul 6

  HCL 149 din 12.08.2010 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6
 • Hotărârea 148/2010 - Sectorul 6

  HCL 148 din 12.08.2010 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 147/2010 - Sectorul 6

  HCL 147 din 12.08.2010 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 146/2010 - Sectorul 6

  HCL 146 din 29.07.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator – “Drum Belşugului nr. 94A”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 854,2 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 145/2010 - Sectorul 6

  HCL 145 din 29.07.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intr. Angelinei nr. 3”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 275,22 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 144/2010 - Sectorul 6

  HCL 144 din 29.07.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Modernizarea şi extinderea Centrului Social Multifuncţional “Harap-Alb”, componentă activă a noilor politici de asistenţă socială interdisciplinară”
 • Hotărârea 143/2010 - Sectorul 6

  HCL 143 din 29.07.2010 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului “Creşterea pregătirii profesionale a angajaţilor Poliţiei Comunitare Sector 6 prin implementarea unui sistem informatic modern de E-educaţie” al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 6
 • Hotărârea 142/2010 - Sectorul 6

  HCL 142 din 29.07.2010 – Hotărâre privind modificarea Art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 24/25.02.2010 privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010, pentru derularea proiectului „Centrul medico-social” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA
 • Hotărârea 141/2010 - Sectorul 6

  HCL 141 din 29.07.2010 – Hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere tip, precum şi a tarifelor de închiriere în parcarea amenajată pe Platforma Militari
 • Hotărârea 140/2010 - Sectorul 6

  HCL 140 din 29.07.2010 – Hotărâre privind solicitarea emiterii de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a unei hotărâri pentru trecerea din proprietatea Municipiului Bucureşti în proprietatea publică a statului a unor imobile din cartierul A.N.L. „Constantin Brâncuşi” – Zona A
 • Hotărârea 139/2010 - Sectorul 6

  HCL 139 din 29.07.2010 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese pentru înfiinţarea de societăţi comerciale
 • Hotărârea 138/2010 - Sectorul 6

  HCL 138 din 29.07.2010 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 137/2010 - Sectorul 6

  HCL 137 din 29.07.2010 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Consolidat de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 pe anul 2010
 • Hotărârea 136/2010 - Sectorul 6

  HCL 136 din 23.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea suplimentării cu 50.000.000 lei a finanţării rambursabile interne în valoare de 126.000.000 lei contractate de la Banca Comercială Română prin contractul de împrumut intern DM nr. 38 din data de 24.07.2009
 • Hotărârea 135/2010 - Sectorul 6

  HCL 135 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Valea Lungă nr. 47F”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 266 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 134/2010 - Sectorul 6

  HCL 134 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Ruşeţu nr. 2D”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 298 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 133/2010 - Sectorul 6

  HCL 133 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrare Filmului nr. 21”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 530 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 132/2010 - Sectorul 6

  HCL 132 din 17.06.2010 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 15/25.03.2010
 • Hotărârea 131/2010 - Sectorul 6

  HCL 131 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului din fonduri structurale „Servicii Publice Informatizate în vederea îmbunătăţirii procesului de învăţământ – Platforma e-Educaţie în Administraţia Şcolilor Sector 6”
 • Hotărârea 130/2010 - Sectorul 6

  HCL 130 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului din fonduri structurale „Educaţia pentru situaţii de urgenţă în şcolile şi liceele din Sectorul 6”
 • Hotărârea 129/2010 - Sectorul 6

  HCL 129 din 17.06.2010 – Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING
 • Hotărârea 128/2010 - Sectorul 6

  HCL 128 din 17.06.2010 – Hotărâre privind scutirea doamnei Chirilă Mariana de majorările de întârziere la plata impozitului în perioada 2006-2009
 • Hotărârea 127/2010 - Sectorul 6

  HCL 127 din 17.06.2010 – Hotărâre privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 200/11.12.2008 privind stabilirea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii Sociale „SF. NECTARIE”
 • Hotărârea 126/2010 - Sectorul 6

  HCL 126 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Ştatelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 125/2010 - Sectorul 6

  HCL 125 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planurilor anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă
 • Hotărârea 124/2010 - Sectorul 6

  HCL 124 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind „Reamenajarea Pieţei Valea Ialomiţei” Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 123/2010 - Sectorul 6

  HCL 123 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 92/2010 privind aprobarea listei de repartizare a ultimului lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”
 • Hotărârea 122/2010 - Sectorul 6

  HCL 122 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006
 • Hotărârea 121/2010 - Sectorul 6

  HCL 121 din 17.06.2010 – Hotărâre privind solicitarea emiterii de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 120/2010 - Sectorul 6

  HCL 120 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 6 Bucureşti
 • Hotărârea 119/2010 - Sectorul 6

  HCL 119 din 17.06.2010 – Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 153 din 22.07.2009 a Consiliului Local Sector 6, privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 126 milioane lei pentru o perioadă de 20 de ani şi perioada de graţie de 4 ani, în vederea asigurării finanţării unor obiective de investiţii de interes public local
 • Hotărârea 118/2010 - Sectorul 6

  HCL 118 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Centru Social cu cele două componente – Centru de Zi pentru Persoanele Vârstnice şi Adăpost de Noapte pentru Persoanele Adulte situat în Calea Plevnei nr. 234, Sector 6, Bucureşti”
 • Hotărârea 117/2010 - Sectorul 6

  HCL 117 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie şi situaţiilor financiare ale Consiliului Local Sector 6 pe anul 2009
 • Hotărârea 116/2010 - Sectorul 6

  HCL 116 din 17.06.2010 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 115/2010 - Sectorul 6

  HCL 115 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Izvoarelor nr. 44-46”, Sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 903,25 m.p., proprietate particulară persoane fizice
 • Hotărârea 114/2010 - Sectorul 6

  HCL 114 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Minodora nr. 8”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 316,66 m.p., proprietate particulară persoană fizică
 • Hotărârea 113/2010 - Sectorul 6

  HCL 113 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Leaota nr. 26”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 434 m.p., proprietate particulară persoană fizică
 • Hotărârea 112/2010 - Sectorul 6

  HCL 112 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Apusului nr. 61”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 375 m.p., proprietate particulară persoană fizică
 • Hotărârea 111/2010 - Sectorul 6

  HCL 111 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Reabilitare Sistem Rutier Aleea Pravăţ” Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 110/2010 - Sectorul 6

  HCL 110 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind „Reabilitare Sistem Rutier Strada Pomilor” Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 109/2010 - Sectorul 6

  HCL 109 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Reabilitare Sistem Rutier Aleea Poiana Sibiului” Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 108/2010 - Sectorul 6

  HCL 108 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind „Reabilitare Sistem Rutier Aleea Poiana Mare” Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 107/2010 - Sectorul 6

  HCL 107 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind „Reabilitare Sistem Rutier Strada Poiana Câmpina” Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 106/2010 - Sectorul 6

  HCL 106 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind „Extindere reţea publică de canalizare Aleea Moineşti” Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 105/2010 - Sectorul 6

  HCL 105 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Reabilitare Sistem Rutier Strada Marcu Mihaela Ruxandra” Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 104/2010 - Sectorul 6

  HCL 104 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Reabilitare Sistem Rutier Strada Grandea Grigore” Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 103/2010 - Sectorul 6

  – Anexa 1 la HCL 103 din 29.04.2010
 • Hotărârea 102/2010 - Sectorul 6

  HCL 102 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind „Reabilitare Sistem Rutier Strada Bostanilor” Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 101/2010 - Sectorul 6

  HCL 101 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Extindere reţea publică de canalizare Intrarea Catlabuga” Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 100/2010 - Sectorul 6

  HCL 100 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Extindere reţea publică de canalizare Strada Acvariului” Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 99/2010 - Sectorul 6

  HCL 99 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind „Amenajare parcare platforma Militari” Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 98/2010 - Sectorul 6

  HCL 98 din 29.04.2010 – Hotărâre privind asigurarea finanţării pentru lucrările de sistematizare pe verticală, racordurile la utilităţi, întreţinere şi exploatare a obiectivului de investiţii ‚,sală de sport’’ situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 197 din Str. Obcina Mare, Nr. 2, Sector 6, Bucuresti
 • Hotărârea 97/2010 - Sectorul 6

  HCL 97 din 29.04.2010 – Hotărâre privind asigurarea finanţării pentru lucrările de sistematizare pe verticală, racordurile la utilităţi, întreţinere şi exploatare a obiectivului de investiţii ‚,sală de sport’’ situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 160 „Sfânta Treime” din Str. Ghirlandei nr. 7, Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 96/2010 - Sectorul 6

  HCL 96 din 29.04.2010 – Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A. a terenului în suprafaţă de 3300 m.p., pe durata construirii obiectivului „sală de sport” situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr.155 din Str. Paşcani nr.6, Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 95/2010 - Sectorul 6

  HCL 95 din 29.04.2010 – Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A. a terenului în suprafaţă de 3300 m.p., pe durata construirii obiectivului „sală de sport” situată în incinta Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu din Bulevardul Iuliu Maniu nr.15, Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 94/2010 - Sectorul 6

  HCL 94 din 29.04.2010 – Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A. a terenului în suprafaţă de 900 m.p., pe durata construirii obiectivului „sală de sport” situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 160 „Sfânta Treime” din Str. Ghirlandei nr. 7 Sector 6 Bucureşti
 • Hotărârea 93/2010 - Sectorul 6

  HCL 93 din 29.04.2010 – Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A. a terenului în suprafaţă de 900 m.p., pe durata construirii obiectivului „sală de sport” situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 197 din Str.Obcina Mare nr.2 Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 92/2010 - Sectorul 6

  HCL 92 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a ultimului lot de locuinţe, realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”
 • Hotărârea 91/2010 - Sectorul 6

  HCL 91 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 249/ 2009 de aprobare a Listei de repartizare a unui lot de 220 locuinţe şi Hotărârii Consiliului Local al sectorului 6 nr. 253/ 2009 de aprobare a Listei de repartizare a unui lot de locuinţe, realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”
 • Hotărârea 90/2010 - Sectorul 6

  HCL 90 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădirea utilizată pentru activităţi social umanitare de către Fundaţia Filantropică Metropolis
 • Hotărârea 89/2010 - Sectorul 6

  HCL 89 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea scutirii la plata impozitului datorat de către FUNDAŢIA ,,JOYO-SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE” pentru clădirea utilizată pentru activităţi social umanitare
 • Hotărârea 88/2010 - Sectorul 6

  HCL 88 din 29.04.2010 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 11/25.02.1999 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 87/2010 - Sectorul 6

  HCL 87 din 29.04.2010 – Hotărâre privind actualizarea taxei pentru eliberarea documentelor solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • Hotărârea 86/2010 - Sectorul 6

  HCL 86 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea unei reglementări specifice în domeniul salarizării funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6
 • Hotărârea 85/2010 - Sectorul 6

  HCL 85 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Ştatului de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
 • Hotărârea 84/2010 - Sectorul 6

  HCL 84 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Ştatului de funcţii ale Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 6
 • Hotărârea 83/2010 - Sectorul 6

  HCL 83 din 29.04. 2010 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Ştatului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, reorganizat
 • Hotărârea 82/2010 - Sectorul 6

  HCL 82 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
 • Hotărârea 81/2010 - Sectorul 6

  HCL 81 din 29.04.2010 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010
 • Hotărârea 80/2010 - Sectorul 6

  HCL 80 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 5”, sector 6, pentru extindere construcţie existentă, pe un teren în suprafaţă de 4162 m.p. domeniul public al Municipiului Bucureşti administrat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, conform H.C.G.M.B. nr. 425/22.12.2008
 • Hotărârea 79/2010 - Sectorul 6

  HCL 79 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Finta nr. 23”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 188 m.p., proprietate particulară persoana fizică
 • Hotărârea 78/2010 - Sectorul 6

  HCL 78 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Constantin S. Ghercu nr. 12”, sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă, pe un teren în suprafaţă de 463,5 m.p., proprietate particulară persoană fizică
 • Hotărârea 77/2010 - Sectorul 6

  HCL 77 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Sculptorilor nr. 14”, sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune locuinţă şi servicii, pe un teren în suprafaţă de 2253,65 m.p., proprietate particulară persoana fizică
 • Hotărârea 76/2010 - Sectorul 6

  HCL 76 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Iuliu Maniu nr. 444”, sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de servicii şi producţie de panificaţie, pe un teren în suprafaţă de 2000 m.p., proprietate particulară persoană juridică
 • Hotărârea 75/2010 - Sectorul 6

  HCL 75 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrare Ghioceilor nr. 4B”, sector 6, pentru construire spălătorie auto, pe un teren în suprafaţă de 200 m.p., proprietate particulară persoană fizică
 • Hotărârea 74/2010 - Sectorul 6

  HCL 74 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 319”, sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial, pe un teren în suprafaţă de 69.976 m.p., proprietate particulară persoane juridice
 • Hotărârea 73/2010 - Sectorul 6

  HCL 73 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Valea Lungă nr. 47E”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 250 m.p., proprietate particulară persoană fizică
 • Hotărârea 72/2010 - Sectorul 6

  HCL 72 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Mioriţa nr. 15”, sector 6, pentru extindere şi supraetajare locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 309,71 m.p., proprietate particulară persoană fizică
 • Hotărârea 71/2010 - Sectorul 6

  HCL 71 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Leaota nr. 1A”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 225,42 m.p., proprietate particulară persoană fizică
 • Hotărârea 70/2010 - Sectorul 6

  HCL 70 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Extindere reţea publică de canalizare strada Pomilor” Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 69/2010 - Sectorul 6

  HCL 69 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Extindere reţea publică de canalizare strada Murelor” Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 68/2010 - Sectorul 6

  HCL 68 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Extindere reţea publică de canalizare Intrarea Guliver” Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 67/2010 - Sectorul 6

  HCL 67 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Extindere reţea publică de canalizare strada Alexandru Hrisoverghi” Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 66/2010 - Sectorul 6

  HCL 66 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Extindere reţea publică de canalizare strada Grandea Grigore” Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 65/2010 - Sectorul 6

  HCL 65 din 25.03.2010 – Hotărâre privind asigurarea finanţării pentru lucrările de sistematizare pe verticală, racordurile la utilităţi, întreţinere şi exploatare ale obiectivului de investiţii ‚,sală de sport” situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 155 din Str. Paşcani nr.6, Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 64/2010 - Sectorul 6

  HCL 64 din 25.03.2010 – Hotărâre privind asigurarea finanţării pentru lucrările de sistematizare pe verticală, racordurile la utilităţi, întreţinere şi exploatare ale obiectivului de investiţii ‚,sală de sport’’ situată în incinta Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu din Bulevardul Iuliu Maniu nr. 15, Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 63/2010 - Sectorul 6

  HCL 63 din 25.03.2010 – Hotărâre privind asigurarea finanţării pentru lucrările de sistematizare pe verticală, racordurile la utilităţi, întreţinere şi exploatare ale obiectivului de investiţii ‚,bazin de înot didactic şcolar” situat în incinta Liceului Marin Preda din Str. Ruşetu nr. 17, Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 62/2010 - Sectorul 6

  HCL 62 din 25.03.2010 – Hotărâre privind asigurarea finanţării pentru lucrările de sistematizare pe verticală, racordurile la utilităţi, întreţinere şi exploatare ale obiectivului de investiţii „bazin de înot didactic şcolar” situat în incinta Liceului Eugen Lovinescu din Str. Valea lui Mihai nr. 6, Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 61/2010 - Sectorul 6

  HCL 61 din 25.03.2010 – Hotărâre privind acordarea împuternicirii către Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 de administrare a unităţilor din fondul locativ Sector 6 şi modificarea H.C.L.S. 6 nr. 234/2005
 • Hotărârea 60/2010 - Sectorul 6

  HCL 60 din 25.03.2010 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 5/2010 privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6
 • Hotărârea 59/2010 - Sectorul 6

  HCL 59 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului “Modernizarea şi extinderea Centrului Social Multifuncţional “Harap-Alb”, componentă activă a noilor politici de asistenţă socială interdisciplinară” a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 58/2010 - Sectorul 6

  HCL 58 din 25.03.2010 – Hotărâre privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Şanse la integrare” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din sectorul 6
 • Hotărârea 57/2010 - Sectorul 6

  HCL 57 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 56/2010 - Sectorul 6

  HCL 56 din 25.03.2010 – Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 95/2005
 • Hotărârea 55/2010 - Sectorul 6

  HCL 55 din 25.03.2010 – Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 17/26.01.2010 privind aprobarea Programului anual de sterilizare/ castrare a animalelor comunitare (câini şi pisici) fără stăpân din Sectorul 6
 • Hotărârea 54/2010 - Sectorul 6

  HCL 54 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
 • Hotărârea 53/2010 - Sectorul 6

  HCL 53 din 25.03.2010 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 6/02.07.2008 privind componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6
 • Hotărârea 52/2010 - Sectorul 6

  HCL 52 din 25.03.2010 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 51/2010 - Sectorul 6

  HCL 51 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 313”, Sector 6 pentru construire centru învăţământ şi cercetare, pe un teren în suprafaţă de 598264 m.p. domeniul public al statului deţinut de Universitatea Politehnică Bucureşti
 • Hotărârea 50/2010 - Sectorul 6

  HCL 50 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “ Prelungire Ghencea nr.132”, Sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 3965,83 m.p. proprietate particulară persoană fizică
 • Hotărârea 49/2010 - Sectorul 6

  HCL 49 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Valea Oltului nr.195-197”, Sector 6 pentru construire centru comercial, pe un teren în suprafaţă de 19965 m.p. proprietate particulară persoane juridice
 • Hotărârea 48/2010 - Sectorul 6

  HCL 48 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 364”, Sector 6 pentru construire locuinţe colective, pe un teren în suprafaţă de 12.499,97 m.p., proprietate particulară persoane juridice
 • Hotărârea 47/2010 - Sectorul 6

  HCL 47 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Constantin Gh. Apostol nr. 2-6”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiune mixtă, pe un teren în suprafaţă de 903 m.p., proprietate particulară persoane juridice
 • Hotărârea 46/2010 - Sectorul 6

  HCL 46 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Furcii nr. 112-118”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 2.599 m.p. proprietate particulară persoană fizică
 • Hotărârea 45/2010 - Sectorul 6

  HCL 45 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Valea Largă nr. 47E”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 250 m.p. proprietate particulară persoană fizică
 • Hotărârea 44/2010 - Sectorul 6

  HCL 44 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Stufului nr. 5”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 10b3 m.p. proprietate particulară persoană fizică
 • Hotărârea 43/2010 - Sectorul 6

  HCL 43 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Strămoşilor nr. 9”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiune locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 240,23 m.p., proprietate particulară persoană fizică
 • Hotărârea 42/2010 - Sectorul 6

  HCL 42 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 59 şi 61”, Sector 6 pentru construire locuinţe, pe terenuri în suprafaţă de 268,88 m.p. şi 236,97 m.p., proprietăţi particulare persoane fizice
 • Hotărârea 41/2010 - Sectorul 6

  HCL 41 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “ Strada Pietrele Doamnei nr. 42”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 486 mp, proprietate particulară persoane fizice
 • Hotărârea 40/2010 - Sectorul 6

  HCL 40 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Marin Calciu nr. 37”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 507 m.p. proprietate particulară persoană fizică
 • Hotărârea 39/2010 - Sectorul 6

  HCL 39 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 547A”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 318 m.p. proprietate particulară persoană fizică
 • Hotărârea 38/2010 - Sectorul 6

  HCL 38 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Braşov nr. 21A”, Sector 6 pentru construire ansamblu rezidenţial, pe un teren în suprafaţă de 49710 m.p., proprietatea Ministerului Apărării Naţionale
 • Hotărârea 37/2010 - Sectorul 6

  HCL 37 din 25.02.2010 – Hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 215/29.10.2009 privind înfiinţarea “Registrului local al Spaţiilor verzi din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 36/2010 - Sectorul 6

  HCL 36 din 25.02.2010 – Hotărâre privind desemnarea unui consilier local ca membru în Comisia socio-economică de examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare – Sector 6
 • Hotărârea 35/2010 - Sectorul 6

  HCL 35 din 25.02.2010 – Hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea proiectului „Tabără de dezvoltare personală” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6
 • Hotărârea 34/2010 - Sectorul 6

  HCL 34 din 25.02.2010 – Hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea proiectului „Şcoala Părinţilor” – Proiect pentru dezvoltarea abilităţilor parentale ale părinţilor cu copii între 11 şi 15 ani, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6
 • Hotărârea 33/2010 - Sectorul 6

  HCL 33 din 25.02.2010 – Hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea proiectului „La teatrale cu matale!” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6
 • Hotărârea 32/2010 - Sectorul 6

  HCL 32 din 25.02.2010 – Hotărâre privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea asocierii D.G.A.S.P.C. Sector 6 şi Parohia „Acoperământul Maicii Domnului şi Sf. Ioan Rusul”
 • Hotărârea 31/2010 - Sectorul 6

  HCL 31 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor materiale şi financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • Hotărârea 30/2010 - Sectorul 6

  – Anexa 1 la HCL 30 din 25.02.2010
 • Hotărârea 29/2010 - Sectorul 6

  HCL 29 din 25.02.2010 – Hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea proiectului „Tu alegi!” – Proiect de prevenire a violenţei în şcolile de pe raza Sectorului 6, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6
 • Hotărârea 28/2010 - Sectorul 6

  HCL 28 din 25.02.2010 – Hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6
 • Hotărârea 27/2010 - Sectorul 6

  HCL 27 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010, pentru derularea proiectului „Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din sectorul 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă”
 • Hotărârea 26/2010 - Sectorul 6

  HCL 26 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010, pentru derularea proiectului „Centrul de tip respiro pentru persoane cu dizabilităţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Mucenic Fanurie pentru Îngrijirea Copiilor şi Bătrânilor”
 • Hotărârea 25/2010 - Sectorul 6

  HCL 25 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010, pentru derularea proiectului „Serviciu rezidenţial de formare a deprinderilor de viaţă independent (Apartament social)” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia „Sprijinirea Integrării Sociale”
 • Hotărârea 24/2010 - Sectorul 6

  HCL 24 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010, pentru derularea proiectului „Centrul medico-social” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia AHAVA
 • Hotărârea 23/2010 - Sectorul 6

  HCL 23 din 25.02.2010 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 11/25.02.1999 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 22/2010 - Sectorul 6

  HCL 22 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea procedurii şi a criteriilor de acordare de scutiri la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, precum şi a majorărilor de întârziere datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse
 • Hotărârea 21/2010 - Sectorul 6

  HCL 21 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea scutirii la plata impozitului FUNDAŢIEI MEDICALE ²UŞA DESCHISĂ” pentru clădirea utilizată pentru activităţi social umanitare
 • Hotărârea 20/2010 - Sectorul 6

  HCL 20 din 25.02.2010 – Hotărâre privind solicitarea trecerii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a unor monumente istorice aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 19/2010 - Sectorul 6

  HCL 19 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală.
 • Hotărârea 18/2010 - Sectorul 6

  HCL 18 din 25.02.2010 – Hotărâre privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010
 • Hotărârea 17/2010 - Sectorul 6

  HCL 17 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Programului anual de sterilizare/ castrare a animalelor comunitare (câini şi pisici) fără stăpân din Sectorul 6
 • Hotărârea 16/2010 - Sectorul 6

  HCL 16 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice privind indicatorii caracteristici unor obiective de investiţii în vederea includerii în Programul multianual de investiţii de reabilitare termică a 300 de blocuri de locuinţe în Sectorul 6 Bucureşti şi „Programul naţional de reabilitare termică a unor blocuri de locuinţe-condominii” pntru anii 2010, 2011 si 2012, conform O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.
 • Hotărârea 15/2010 - Sectorul 6

  HCL 15 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării Proiectelor „Modernizarea arhitecturală şi peisagistică” şi „Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii” în Parcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 14/2010 - Sectorul 6

  HCL 14 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Parcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti”
 • Hotărârea 13/2010 - Sectorul 6

  HCL 13 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici privind „Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a Parcului Drumul Taberei”, Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 12/2010 - Sectorul 6

  HCL 12 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentaţia privind restructurarea, consolidarea, modernizarea şi extinderea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Socială “Floare Roşie” situat în Str. Floare Roşie nr.7A, Sector 6, Bucureşti
 • Hotărârea 11/2010 - Sectorul 6

  HCL 11 din 28.01.2010 – Hotărâre privind înfiinţarea Fondului local de întrajutorare în vederea derulării proiectului – “ Din comunitate, pentru comunitate”
 • Hotărârea 10/2010 - Sectorul 6

  HCL 10 din 28.01.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – “Str. Preciziei nr. 1”, Sector 6 pentru construire ansamblu rezidenţial-locuinţe, comerţ şi dotări sociale, pe un teren în suprafaţă de 118.611,25 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 9/2010 - Sectorul 6

  HCL 9 din 28.01.2010 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului: „Dezvoltarea capacităţii Administraţiei Şcolilor Sector 6 de gestiune a proiectelor investiţionale”
 • Hotărârea 8/2010 - Sectorul 6

  HCL 8 din 28.01.2010 – Hotărâre privind introducerea în salariul de bază a sporului de dispozitiv, pentru angajaţii Serviciului Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6, începând cu luna ianuarie 2010
 • Hotărârea 7/2010 - Sectorul 6

  HCL 7 din 28.01.2010 – Hotărâre privind reorganizarea Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6
 • Hotărârea 6/2010 - Sectorul 6

  HCL 6 din 28.01.2010 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale în vederea dezvoltării serviciilor de interes local
 • Hotărârea 5/2010 - Sectorul 6

  HCL 5 din 28.01.2010 – Hotărâre privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6
 • Hotărârea 4/2010 - Sectorul 6

  HCL 4 din 28.01.2010 – Hotărâre privind blocarea/ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor/remorcilor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din Sectorul 6 precum şi pe domeniul public şi privat de pe raza teritorială a Sectorului 6
 • Hotărârea 3/2010 - Sectorul 6

  HCL 3 din 28.01.2010 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
 • Hotărârea 2/2010 - Sectorul 6

  HCL 2 din 28.01.2010 – Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 Bucureşti, a unui împrumut extern de la Banca Europeană de Investiţii în vederea asigurării finanţării programului multianual de investiţii de reabilitare termică a 300 de blocuri de locuinţe în Sectorul 6 Bucureşti
 • Hotărârea 1/2010 - Sectorul 6

  HCL 1 din 28.01.2010 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 53/ 26.03.2009