Dl Stana face prezența: 20 consilieri prezenți și 7 absenți.

Dl Tulugea: Stimați colegi, bună seara.

Dă citire dispoziției nr. 28193/29.07.2008.

Ordinea de zi cuprinde un singur punct, un singur proiect de hotărâre. Atât convocarea ședinței, cât și ordinea de zi au fost publicate în ziarul „România Liberă” din 31.07.2008, în „Evenimentul Zilei” din 31.07.2008 și în ziarul „Ziua” din aceiași dată.

De asemenea vă fac cunoscut că prin responsabilul pentru relația cu societatea civilă care ne informează că în perioada trecută nu au fost primite înregistrările privind propuneri, sugestii sau recomandări din partea Societății Civile cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii noastre astăzi.

Există discuții vis-a-vis de alte propuneri pentru ordinea de zi. Deși este o ședință extraordinară, ordinea de zi nu mai poate fi modificată. Referitor la acest proiect de hotărâre, în urma discuțiilor purtate cu o bună parte din colegii din consiliu, au fost expuse propuneri de majorare a acestei sume. Eu l-aș ruga pe dl Primar să ne prezinte, sau prin Directorul Economic al instituției, mărirea acestei posibilități. Eu cred că situația din nordul țării și din zona Moldovei impune această necesitate. 200.000 lei mie mi se pare că sunt destul de puțini față de dezastrele din zonă și dacă am putea, ca o propunere, nu știu, dl Primar, dl Director Economic, pot să confirme dacă este posibil sau nu o dublare sau o triplare a acestei sume.

Dl Primar: Așa cum știți o bună parte din dvs., fondul de rulment permite dublarea. Până la urmă, suma aceasta de 400.000 lei care o propuneți dvs. nu este una care să asigure, bineînțeles, ceea ce acei oameni năpăstuiți au nevoie pentru acest moment, dar oricum dacă toți am pune umărul, toți care au posibilitatea aceasta, cred că s-ar putea realiza. Numai sectorul 6, nu poate. Cred că suma de 400.000 lei totuși va ajunge acolo unde trebuie și către cei care au pățit acest necaz.

Dl Tulugea: Da, deci, eu am reținut ca un amendament propunerea dvs. de majorare a sumei de la 200.000 lei la 400.000 lei.

Dl Moisă: Stimați colegi, această propunere a izvorât din consultările grupurilor de consilieri. Toți colegii au fost de acord, am prezentat-o d-lui Primar, am discutat cu dl Manolache și susținem și noi, și colegii această dublare a sumei.

Dl Mutu: Cu un mic amendament, propun ca această sumă să fie utilizată în proporțiile în care au fost utilizate în prima variantă, respectiv din suma de 400.000 lei să se facă repartizarea conform procedeelor utilizate pe județe.

Dl Tulugea: Da, să se dubleze la fiecare județ. Bun, mai sunt discuții?

Dacă nu sunt, supun votului dvs. amendamentul propus de dl Primar, de dublare a sumei de 200.000 lei. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dă citire proiectului de hotărâre cu modificările făcute.

Trecem la unicul punct de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind folosirea sumei de 400.000 lei din fondul de rezervă bugetară în vederea acordării unui sprijin financiar”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate semnat de dl Secretar,

expunerea de motive semnată de dl Primar, raportul de specialitate semnat de dir.

Executiv, dl Doru Manolache, adresa de la Consiliul Județean, Județul Botoșani, adresa de la Consiliul Județean Neamț, adresa de la Consiliul Județean Suceava, adresa de la Consiliul Județean Maramureș, adresa de la Ministerul Internelor și Reformei Administrative și raportul comisiei de specialitate nr. 3.

Există discuții?

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

în unanimitate de voturi.

Cu acestea ședința noastră de astăzi a luat sfârșit.

Dl Primar: Vreau doar să vă spun că s-au deschis două centre de colectare a ajutoarelor: mobilă, haine, etc. Și atunci când vor fi duse, oricare dintre dvs., dacă dorește să ajungă în zonele calamitate, oricare dintre consilieri, chiar vă doresc drum bun.

Dl Tulugea: Dar pentru acțiune, dl dir. Marius Lăcătuș de la D.G.A.S.P.C.-ul nostru se ocupă de această colectă. Vă rog pe toți colegii să luați legătura cu domnia sa și vă va da toate informațiile necesare privind modul de desfășurare a acesteia.

Dl Primar: Chiar mi-aș dori să ajungă cât mai mulți dintre dvs.. Vom fi siguri că vor ajunge unde trebuie, asta este ideea.

Vă mulțumesc pentru că în perioada de vacanță și concedii ați reușit să ajungeți la această ședință importantă.

Vă mulțumesc încă o dată.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,


Danil Tulugea


Gheorghe Floricică

Redactat: Gabriela Georgescu

Page 2 of 2