al ședinței extraordinare din data de 31.03.2008

Dl Secretar face prezența: avem 22 de consilieri prezenți și 5 absenți

(Avrămescu M., Olteanu C., Pieptea C., Popescu C., Popescu S.).

Dau cuvântul d-nei Președinte de ședintă.

D-na Comănici: Bună ziua stimați colegi! Este cineva de la presă? Este de la

O.T.V. și Politica T.V.

Pe ordinea de zi avem un singur proiect de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și Cheltuieli pe anul 2008”.

Supun votului dvs. Ordinea de zi. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Există discuții?

D -na Neacșu: Aș dori, dacă există aici și cred că există un reprezentant al Administrației Școlilor pentru a ne răspunde la următoarea întrebare vis-a-vis de modul în care a fost construit acest buget. Așa cum noi consilierii știm, urmează ca în luna aprilie să intre pe ordinea de zi două proiecte de hotărâri legate de activitatea din învățămînt. Este vorba în primul rând de acel proiect legat de tichetele cadou, pe care noi grupul P.S.D. îl susținem în totalitate, iar al doilea proiect este legat de organizarea unui Centru de Excelență la nivelul sectorului 6. Am discutat anterior împreună cu colegii consilieri, am anunțat Administrația Școlilor vis-a-vis de aceste două proiecte și pentru a nu ne găsi în luna aprilie în situația de a le respinge datorită faptului că nu există prevederi bugetare, am solicitat să fie aceste sume prinse în bugetul care astăzi este propus pentru rectificare. Îl rog pe dl Director, văd că este prezent, să ne confirme sau nu dacă aceste sume sunt prevăzute?

Dl Ionescu C.: Toate sumele sunt prevăzute. Răspunsul este da.

D-na Neacșu: Vreau să vă spun că în baza hotărârii Comisiei Paritale încheiată între Inspectoratul Școlar General al Municipiului București și Federațiile Sindicale reprezentative la nivel de ramură, la art. 5 în cadrul acestei hotărâri paritale se spune: „tichetele cadou se acordă pe minimum 6 evenimente, valoarea netă pentru fiecare eveniment este de 350 lei”. Vreau să vă aduc la cunoștință că pornind de la prevederile acestui articol, la sectoarele 2 și 5 au fost încheiate protocoale pentru acordarea suplimentară a tichetelor cadou pentru două evenimente: ziua de 1 mai „ziua internațională a muncii” și ziua de 5 iunie „ziua națională a educației”. Momentan la sectorul 6 se acordă tichete doar pentru 6 evenimente și am venit cu propunere către Administrația Școlilor să identifice dacă există sursele de finanțare și a încă două astfel de evenimente. Înțeleg prin vocea d-lui Director că răspunsul este pozitiv și urmează...

Dl Moisă: Tot referitor la acest punct de pe ordinea de zi. Stimați colegi, așa cum v-am adus la cunoștință într-o ședință anterioară, astăzi este momentul să finalizăm această solicitare sprijinită de grupul P.S.D. a Arhiepiscopiei Bucureștiului, de a include în bugetul local o sumă de 150.000 lei pentru asigurarea împrejmuirii Mânăstirii Giulești. La această sumă prin grija Direcției economice va fi introdusă la investiții. Aceasta este propunerea din partea grupului P.S.D. care urmează să fie inclusă în cadrul anexelor respective.

D-na Nedelcu: O mică completare. Vroiam să spun că și în sectorul 6 s-a încheiat deja un protocol de colaborare între Primărie și Sindicatul F.S.L.I.. În ce privește bonurile cadou și noi grupul P.D.-L. susținem acest proiect. În ce privește Mânăstirea, este vorba de Mânăstirea Chiajna care se află în Giulești, și într-adevăr susținem și noi acest proiect.

Dl Voiculescu M.: Eu am de făcut alt gen de observații generale, nu chiar în detaliu, pe care le-am explicat altădată și la comisii și cu ocazia altor întâlniri cu reprezentanți ai Executivului. Mai întâi de toate am constatat că sunt cuprinse în această rectificare bugetară, după ce s-au perindat este adevărat, ba pe la fondul de rulment, ba pe la împrumuturi, unele acum este adevărat cuprinse în buget pe lista obiectivelor de investiții pentru anul 2008, mai multe străzi care sunt cuprinse în buget la capitolul: „studii de fezabilitate și proiecte tehnice”, dar culmea, toate aceste străzi, unele dintre ele sunt aproape terminate sau chiar sunt terminate și nu au nevoie de nici o intervenție după cum m-am deplasat eu la fața locului. Dar, ceea ce am constatat, o mare contradicție, am mai atras atenția d-lui Primar cu ocazia unei ședințe, mi se pare chiar una dintre ședințele la care s-a supus dezbaterii și adoptării proiectul de buget, și mi-a spus că vorbesc din presă! Vă vin acum cu hotărârea Consiliului General nr. 59 din 13.02.2008: „se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru diverse obiective de investiții”. Este vorba de niște lucrări, reabilitări rutiere pe mai multe străzi care sunt cuprinse în același timp la capitolul: „studii de fezabilitate și proiecte tehnice” în bugetul local. Nu pot să constat decât ca orice cetățean al sectorului 6, că ori nu există strategie nici la nivel de capitală, nici la nivel de sector, ori se încalecă aceste strategii, ori se spală niște bani, nu știu! Îmi pun întrebarea, ce se întâmplă? Sunt indicatorii tehnico-economici deja votați la capitală, se pornesc șantierele de către Primăria Municipiului București și noi votăm studiu de fezabilitate și proiecte tehnice, sunt cuprinse acestea în bugetul local al sectorului 6! De asemenea, Consiliul Local al Sectorului 6 a respins de nenumărate rânduri documentația tehnico-economică referitoare la Parcul Drumul Taberei, dar o regăsim cuprinsă în buget la studiu de fezabilitate și proiect tehnic și de asemenea, în bugetul A.D.P-ului găsim amenajare fântână arteziană în Parcul Drumul Taberei, fântână care și așa are deja un istoric! Probabil, nu știu, se mai face alta, nu se mai face? Este aceeași care a înghițit deja niște bani? De asemenea, se vorbește de sediul Stării Civile în bugetul Direcției de Evidență a Persoanelor. Este o idee pe care dl Darabont chiar o știe de când era dumnealui primar, chiar îi salut în mod public prezența printre noi. O știe și dl primar Poteraș. Este o idee la care noi am ținut. S-a venit cu un P.U.D. sau documentație tehnico-economică, nici nu mai țin minte, pe un teren unde noi am afirmat foarte clar că acel proiect de hotărâre este doar praf în ochi, de dragul nostru și al cetățenilor și nu se va întâmpla nimic, și nu s-a

întâmplat nimic! Deci, pun întrebarea, unde se va construi acest sediu al Stării Civile, pe

care noi l-am propus de foartă multă vreme?

Investițiile în Constantin Brâncuși. Sunt prevăzute la diverse etape proiecte tehnice, studii de fezabilitate pentru grădiniță, creșă, parc sportiv. Suntem de acord cu toate aceste investiții în principiu, cum cred că sunt toți consilierii locali. Povestea este că totuși trebuie să vedem exact unde se fac acestea atâta vreme cât noi, ceea ce cunoaștem... Am aflat că există adevărate dispute pe terenul de acolo, care a rămas pe regimul juridic al terenului, și chiar vrem să știm că sunt niște cereri de revendicare, chiar vrem să ni se spună unde se vor face aceste lucruri sau doar este o metodă de a da niște bani unor firme pentru studii de fezabilitate și proiecte tehnice pe gratis, după care nu se mai întâmplă nimic!

Dealul Țugulea este o altă poveste. Iarăși fac apel la memoria unor persoane care au experiență de mai mulți ani în administrația locală a sectorului și cunosc faptul că acest proiect era văzut inițial ca o investiție a A.N.L-ului. Erau locuințe pentru tineret, dacă îmi aduc aminte, așa a fost hotărârea de guvern, după aceea hotărâre de Consiliul General și Local și constat acum că din 2007 Primăria Sectorului 6 prin bugetul local investește bani... Întreb și eu, de ce nu bagă A.N.L-ul? Care este istoricul acestor locuințe? Fiindcă la un moment dat pe o idee foarte nobilă se cheltuie bani cu ghiotura și de colo și de colo, însă vă spun, nu sunt terminate, nu am văzut nimic finalizat și atunci avem dreptul măcar să aflăm niște informații referitoare la aceste locuințe.

La bugetul piețelor, niciodată nu am știut în detaliu demisiile. Am văzut acum că din acea sumă mare a bugetului pe Administrația Piețelor, nu am văzut decât la obiective de investiții reamenajare sau remodernizare Piața Drumul Taberei. Vrem și noi niște detalii, eventual o documentație tehnico-economică și după aceea prinsă în buget conform Legii Finanțelor Publice Locale și în al doile rând piețele volante. Fac iar apel la memoria unor colegi cu experiență mai veche în Administrația Publică Locală a Sectorului 6. A fost o idee care ne „bântuie” de câteva mandate, dar nu am văzut nici o piață volantă organizată sau amenajată în sectorul 6 și cer niște detalii. Și ca să termin cu frișca de pe tort, ar mai fi foarte multe lucruri de spus, dar nu este nici aer în încăperea aceasta. Vă aduc aminte că unul din principiile stipulate de către Legea Finanțelor Publice Locale este exact aceea că nu poți să angajezi o cheltuială dacă nu ai sursa financiară menționată. Aici este lege, nu se poate comenta. Iar chiar din materialul de specialitate al Direcției economice vreau să vă citesc doar atâta, ca să vedeți că au fost angajate niște cheltuieli și nu s-au asigurate sursele financiare, și recunosc dânși cu mânuța lor că acum se caută acele surse financiare, vă citez: „cheltuielile prevăzute în acest buget (este vorba de bugetul cu fondul de rulment) erau finanțate în baza Legii 273/2007”. Se menționează, dar nu se respectă. În acest buget au fost evidențiate numai obiective de investiții și indicatori tehnico-economici avizate de către consiliul local. În condițiile în care nu a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local, dar în același timp erau în derulare contracte încheiate de Primăria Sectorului 6, am fost nevoiți a găsim noi surse de finanțare pentru bugetele respective. Deci, s-au angajat niște cheltuieli s-au făcut niște contracte fără a avea asigurată sursa financiară!

Vă mulțumesc! Doresc niște răspunsuri de la Administarția Piețelor. Doresc răspunsul fie verbal, fie în scris. Aștept însă răspunsul la interpelările pe care le-am făcut, și n-o să fie ședință de consiliu în care să nu amintesc că nu am primit niciun răspuns scris la aproape nicio interpelare pe care am formulat-o. Vă mulțumesc!

D -na Comănici: D-le Director, chiar v-aș ruga să dați dvs. răspunsul la unele solicitări ale d-nei Consilier.

Dl Huștea: Referitor la străzile care au indicatorii tehnico-economici aprobați de Consiliul General. Noi am efectuat studiul de fezabilitate după care Primăria Municipiului București ne-a făcut o propunere, de a prelua în administarea lor aceste străzi. Normal, noi începând deja faza de proiectare le-am comunicat ceea ce am realizat. Deocamdată ele se regăsec în buget fiindcă nu sunt plătite și normal că trebuie să apară în buget până când se face plata și așteptăm și hotărârea Consiliului General pentru a le prelua în administrare. Problema cu parcul, într-adevăr parcul Drumul Taberei, am venit de atâtea ori în fața consiliului cu indicatorii, nu s-au aprobat! Asta nu înseamnă ca investiția, ca proiectul nostru S.F.P.T. amenajare parc să dispară din buget. Deci, deocamdată S.F.-ul acela este făcut, trebuie plătit, iar dacă vom rezilia P.T.-ul în clipa în care Consiliul hotătăște că nu merge mai departe cu amenajarea parcului, reziliem faza de proiect tehnic, dar la S.F. trebuie să comunic ceva proiectantului. Nu pot să-i dau un răspuns, că nu votează Consiliul! Trebuie să existe niște argumente de ordin tehnic sau economic.

Dl Primar: Ca să-l ajut pe dl Director. Nu poți accesa resurse financiare externe fără să aloci tu în buget niște bani. Iar ca să plătești de două ori aceiași lucrare nu te lasă trezoreria. Îmi pare rău că aveți experiență de atâți ani și nu știți lucrul acesta! Nu se poate face greșala aceasta.

D -na Voiculescu M.: Nu ați fost atent la întrebarea pe care am pus-o.

Dl Primar: Ați spus că plătiți de două ori. Este o acuză, nu?

D -na Voiculescu M.: Nu am zis lucrul acesta.

Dl Primar: Asta nu se poate întâmpla, nu te lasă trezoreria.

Dl Huștea: Iar despre străzi, care sunt executate în sector și la care noi ne aflăm încă la faza de S.F. vreau și eu un exemplu concret. Eu am mai cerut acest lucru. Vă rog să îmi dați un exemplu și dacă este așa vă explic despre ce este vorba. Nu avem nici măcar intenția de a demara o lucrare care deja este făcută, ca să o putem plăti de două ori. Nu spun exact ce a spus dl Primar, că nici nu am putea.

D -na Voiculescu M.: Despre Aleea Calatis.

Dl Huștea: Aleea Calatis nu este făcută, nu este Direcția Investiții din mandatul trecut. Undeva în 2003 sau 2004 au existat niște lucrări de reparații pe Aleea Calatis. Suntem în 2008 și am propus pentru aprobare niște indicatori ca să reabilităm strada. A repara cu a reabilita este altceva.

D -na Voiculescu M.: Eu nu pot să fac decât următoarea constatare și de data aceasta, că nu a existat niciodată o listă de priorități la nivelul sectorului 6 în privința acestor obiective de investiții. Există foarte multe investiții necesare care însă nu se regăsesc pe lista obiectivelor de investiții de foarte multă vreme și există obiective de investiții pe care le regăsim ani de-a rândul și unele sunt făcute altele nu! Este necesitatea stringentă a acelor obiective de investiții pe acele străzi. Repet, nu există o listă de priorități pentru cheltuirea banului public în consiliul local sector 6.

Dl Huștea: Există o listă de priorități, există și o coordonare, cum v-am mai spus, cu celelalte regii în demararea acestor lucrări, și mai mult decât atât puteți verifica că marea majoritate a lucrărilor care sau executat până acum s-au executat în condițiile în care pe acolo nu mai lucrase nimeni de când s-au dat cartierele în folosință. Sunt ceea ce se numește „made in Ceaușescu”. De atunci nu a mai făcut nimeni nimic.

Dl Popescu A.: Din răspunsul dat de dl Director de la Administrația Școlilor la întrebarea pusă de d-na Neacșu să înțeleg că în această rectificare de buget sunt cuprinși și banii pentru tichetele cadou date profesorilor de la Clubul copiilor și elevilor din sectorul 6 și Clubul sportiv din sectorul 6.

Dl Primar: V-a explicat și d-na Neacșu, v-a explicat și d-na Nedelcu. Nu avem cadru legal pentru așa ceva. Nu este o rea voință, nu putem să facem așa ceva. Nu avem voie.

Dl Popescu A.: Mie mi s-a spus că există cadru legal. Sunt 75 de profesori care se ocupă de toți copiii.

Dl Primar: De acord cu dvs., dar nu avem cadru legal.

Dl Popescu A.: Eu cred că se și interpretează acest cadru legal, pentru că mie mi s-a spus că...

Dl Primar: Dacă dvs. veniți cu articolul în care scrie așa ceva, cu mare plăcere. Nu este problema de bani, este problema dacă avem voie sau nu avem voie.

Dl Alexandrescu: La începutul anului în ședința de consiliu s-a aprobat bugetul local pe anul 2008 și atunci am prezentat niște solocitări din partea unor Instituții de cult pentru a fi sprijinite în realizările pe care și le-au propus pentru comunitatea pe care o păstoresc. Este vorba de o serie întreagă de biserici care au justificat și cheltuielile pe care le-au făcut în baza bugetului anului 2007. Lângă acestea amintesc Biserica cu Hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena din Str. Târgu Neamț și mai amintesc solicitarea Parohiei din Cartierul Brâncuși cu Hramul Sfântul Ioan Rus care s-au adresat consiliului local pentru sprijin în vederea realizării acestei Ctitorii, pe care o realizează în Cartierul tinerilor. Atunci când am ridicat problema s-a spus că se va prinde la rectificarea de buget. Cred că s-au avut în vedere aceste solicitări, selectate în funcție de modul în care au justificat și cheltuielile anterioare. Vă mulțumesc!

D-na Neacșu: Stimați colegi, pentru că este momentul aș vrea să redeschid discuția apropos de aceste tichete cadou care se cer a fi acordate pentru Clubul Copiilor și Clubul Sportiv Școlar nr. 5 din sectorul nostru. Vreau să fie înțeles tuturor și celor care fac parte din consiliu și celor care sunt aici de față. Nu este vorba aici de a lua în discuție dacă să acordăm sau nu în condițiile în care am avea prevederile legale necesare. În ședința trecută am reluat această discuție, tocmai pentru faptul că noi și aici mă refer la grupul pe care îl reprezint suntem chiar dornici și interesați să rezolvăm această problemă, dar în temei legal. Dl Secretar Floricică ne-a spus la acel moment că a făcut adresă către Direcția juridică din cadrul primăriei și către Direcția de buget finanțe pentru a primi un răspun oficial, puctul de vedere al acestor două Direcții vis-a-vis de legalitatea de a acorda sau nu

aceste tichete cadou. Îl întreb pe dl Floricică dacă s-au primit acele răspunsuri și să le dea citire consiliului ca să lămurim o dată pentru totdeauna această chestiune.

Dl Secretar: D-na Consilier, doamnelor și domnilor consilieri, l-am citit și data trecută, este consemnat și în procesul verbal care o să vi-l supunem cu prima ocazie la aprobare. Domnilor Directori de la Administrația Școlilor le-am trimis fax pentru a urgenta acest lucru și l-am primit tot pe fax. De la Compartimentul economic din primărie încă nu am primit, pentru că au fost ocupați cu aranjarea noului buget. De la Administrația Școlilor spune: „Grupul copiilor, elevilor sector 6 și Grupul Sportiv Școlar nr. 5 nu se află în subordinea Administrației Școlilor Sector 6 și ca urmare Administrația Școlilor Sector 6 în conformitate cu prevederile legale în vigoare nu poate finanța nici un tip de cheltuieli pentru cele două Instituții prevăzute în proiectul de hotărâre” și este semnat.

D-na Neacșu: Asta ne-ați spus și data trecută. Întrebasem dacă au venit răspunsurile de la celelalte două Direcții?

Dl Secretar: De la Direcția economică încă nu a venit răspunsul.

Dl Spiridon: Stimați colegi, în completarea a ceea ce a spus colega noastră Mădălina Voiculescu spre exemplificare am adus și un material filmat referitor la aceste străzi. De pildă, în bugetul din împrumut au fost selectate anumite străzi pentru a fi proiectate și executate: Aleea Calatis, Valea lui Mihai, Valea Călugărească, Chilia Veche, Vlădeasa, Lățea Gheorghe, Gârleni, lista poate continua. După cum vedeți, toate aceste străzi nu au probleme de siguranță a carosabilului. Au și borduri noi unele dintre ele, schimbate chiar, chiar două rânduri de borduri! Pe când alte străzi: Pătrarului, Zâmbetului, Drum Poiana Lacului, Cărămidăriei, Pietrele Doamnei și altele care nu sunt decât la stadiul de pământ, nu au putut fi incluse!

Dl Huștea: Haideți să vă răspund, dacă îmi dați voie? Referitor la Str. Dealului abia s-a terminat investiția de extindere a rețelelor de apă și canal. Urmează, este în buget, până nu semnează APANOVA recepția nu pot demara lucrările de reabilitare a infrastructurii. Deci, este prinsă în buget și se face. Referitor la ceea ce ați filmat dvs. acolo, v-am spus de la început. Primăria Capitalei ne-a cerut aceste străzi. Dânși au la nivel de Capitală un proiect, un studiu de trafic. Intenționează să găsească alternative față de lucrările care vor veni. Știți că urmează să se facă o pasarelă la Domnești. Probabil este necesar să se devieze circulația pe niște străzi adiacente. Atunci trebuie să se asigure că aceste străzi vor avea capacitatea portantă și de aceea ne-a cerut, repet, nu noi demarăm investiția, noi am demarat doar faza de proiectare. Noi am pregătit niște proiecte, dânșii în clipa când ne-au anunțat că intenționează să le preia, noi le-am trimis doar documentația S.F. atât.

D-na Voiculescu M.: S-au votat documentațiile tehnico-economice!

Dl Huștea: Dânșii le-au votat, la Capitală. Eu v-am spus, am trimis documentația tehnico-economică, nu încep eu investiția în baza indicatorilor aprobați de capitală. Dânșii intenționează să le preia în administrare. Trebuie să urmeze o hotărâre de Consiliu General prin care aceste străzi să trecă la Administrația Străzilor de la Administrația Domeniului Public Sector 6.

Dl Spiridon: Este destul de greu de crezut că...

Page 6 of 12

Dl Primar: Asta dovedește că există o strategie.

Dl Spiridon: Mă îndoiesc că pe o stradă de 4 metri poate fi deviată o circulație intensă cum este cea din sectorul 6.

5

Dl Huștea: Str. Valea Călugărească, Valea lui Mihai, dacă vă uitați este o stradă paralelă, este un traseu paralel cu Prelungirea Ghencea și în cazul în care Prelungirea Ghencea este blocată se poate descărca circulația și pe această arteră.

Dl Spiridon: Am înțeles.

Dl Huștea: Sunt străzi, repet, cerute de Capitală.

Dl Spiridon: Ca să vă contrazic pe dvs. că nu sunt lucrări care sunt începute și sunt la stadiul de proiectare și execuție canal, haideți să vă arăt Dănescu Constantin!

Dl Popescu M.: Haideți, să nu stăm acum să ne uităm la filme într-o ședință

de buget!

D -na Comănici: Vă rog să faceți liniște. Mai aveți și alte întrebări?

Dl Huștea: Dați-mi punctual și vă răspund. Vă spun dacă aveți contract cât este demarat și procesul. Nici eu nu pot să țin minte o sută și ceva de străzi. Numai anul trecut am finalizat 110 străzi.

D -na Voiculescu M.: Ați cerut exemple și va oferit exemple.

D-na Spiridon: V-am făcut exemplificarea cu imagini exact a străzii Dănescu Constantin.

Dl Huștea: Cu cea mai mare plăcere.

Dl Spiridon: Unde avem la stadiul de proiectare și execuție canal, iar execuția este deja începută inaintea proiectării! Nu mai spun că sunt și montate bordurile. Nu știu cum au fost plătite!

Dl Huștea: Eu vă promit că mâine până la prânz vă răspund și vă spun exact care sunt detaliile. D-le Consilier, eu v-am răspuns și altă dată și ați văzut că problemele care le-ați ridicat nu s-au confirmat. Lăsați-mă să vă răspund și la această problemă. Întrebați-mă și vă răspund. De mai multă transparență nu putem da dovadă.

Dl Spiridon: Chiar vă rog.

Dl Huștea: Mai ales că dvs. știți, ați găsit un răspuns de fiecare dată la Direcția Investiții.

5    5

Dl Spiridon: Rugămintea ar fi și către Executiv și către dl Primar. Să încercăm să nu mai avem astfel de cazuri.

Dl Primar: Dar poate acesta nu este un caz, d-le Consilier!

Dl Spiridon: Poate sunt mai multe!

Dl Primar: Atâta timp cât avem răspuns la absolut orice problemă pe care ați ridicat-o, nu cred că sunt considerate cazuri.

Dl Huștea: Am o rugăminte. De ce nu ne trimiteți această listă cu întrebări înainte de consiliu și vă răspundem înainte?

Dl Spiridon: Acum îmi fac datoria față de colegi și față de cetățenii care și-au exprimat un vot, de a informa. Am rugămintea de a nu mai veni cu asemenea cazuri. Eu consider că este cumva o ascundere în spatele votului consilierilor.

Dl Huștea: Nu este nici o ascundere. V-am răspuns la toate problemele care le-ați ridicat și ați văzut că nu s-au confirmat. Lăsați-mă să vă răspund. Cu cea mai mare plăcere și oricând.

D -na Comănici: Vă rog d-le Novac să fiți scurt și la obiect.

Dl Novac: O să fiu scurt și la obiect. Problema cu străzile o știți și de la ședința trecută când am ridicat problema referitor la investițiile pentru străzi. Acum am văzut aici pentru mediu, pentru realizarea de spații verzi! Se bagă bani în spații verzi iar în Giulești Sârbi, în Giulești este un adevărat dezastru ecologic. Ce se întâmplă cu aceste hotărâri, cu acești bani care se duc, unde se duc, cum se duc? Lucrul acesta numai dvs. îl știți, noi în nici un caz nu-l știm! Pentru tot ce se întâmplă la această hotărâre, aș veni cu un amendament. Fiindcă tot este băgat punctul cu desfășurarea alegerilor pentru Autoritățile Administrației Publice Locale, pentru a putea verifica toate punctele de pe ordinea de zi, fiindcă nu cred că a avut niciun coleg timp să le aprofundeze și să vadă exact despre ce este vorba, să rămână numai punctul acesta privind...

D -na Comănici: Avem numai un punct pe ordinea de zi!

Dl Novac: Nu, numai aliniatul din hotărâre: „privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor”. Iar celelalte alineate să le discutăm în următoarea ședință.

D-na Comănici: O să supunem la vot propunerea d-lui Novac. Cine mai dorește să ia cuvântul?

Dl Cuțurescu: În lista obiectivelor de investiții pe anul 2008 de la Administrația Piețelor să existe un nou obiectiv, o amenajare parcare Drumul Taberei, în Piața Drumul Taberei, pe str. Brașov.

D -na Comănici: Doriți un amendament, o propunere să fie cuprinsă în proiectul de astăzi?

D -na Voiculescu M.: Mai întâi să lămurim regimul juridic cu clădirea aceea.

D-na Comănici: Eu vă propun să faceți un proiect pentru propunerea dvs. și să se aibă în vedere la următoarea rectificare eventual, că acum nu cred că se poate!

Dl Cuțurescu: Am vorbit cu dl Director și mi-a spus că este posibil.

D -na Comănici: Domnule director Manolache, ce părere aveți?

Dl Tulugea: Dar nu este modificare de valoare!

D -na Comănici: Vreau părerea d-lui director Manolache.

Dl Manolache: Se poate executa în cadrul bugetului care este deja aprobat. Dacă vin cu o modificare la bugetul lor, se poate.

D-na Comănici: Deci, se poate introduce, da?

Dl Popescu M.: Se poate face, fiindcă se autofinanțează și doar fac o schimbare de fonduri dintr-un subcapitol în alt subcapitol.

D -na Voiculescu M.: Am o întrebare. Cine le va prelua iar în administrare?

D -na Comănici: Vă mulțumesc! Îi dau cuvântul d-lui Moisă.

Dl Moisă: După cum ați remarcat grupul de consilieri P.S.D. și-a adus contribuția la îmbunătățirea acestui proiect de hotărâre de rectificare de buget. Nu a achesat atunci când el nu era în regulă pentru a fi supus votului dvs. Deși și acum după cum au mai arătat colegii aici el prezintă unele neconcordanțe, imperfecțiuni, chiar unele denotă o lipsă de profesionalism în alcătuirea lui. Grupul de consilieri P.S.D. consideră că acest buget în acest moment este în interesul cetățenilor sectorului. Sunt lucrări și sume care interesează pe toți cetățenii sectorului și un motiv în plus este că prinde și banii și sumele necesare pentru alegeri, pe care noi le așteptăm cu nerăbdare și de aceea ca să nu mai fie nici un dubiu grupul de consilieri P.S.D. alcătuit din cei 8 consilieri care sunt prezenți vor vota acest buget, și sperăm să asigure prin această majoritate a noastră, prin această pondere terecerea bugetului. Vă mulțumesc!

D -na Comănici: Trecem acum la vot și v-aș propune să începem cu supunerea la vot a celor două propuneri. Una a d-lui consilier Novac, n-am întrebat pe dl director Manolache dacă propunerea d-lui consilier Novac se poate realiza, eu cred că nu! D-le consilier Novac, doriți să ascultați părerea dl director Manolache?

Dl Novac: Da.

D -na Comănici: Vrea dl consilier Novac să afle părerea dvs. la ceea ce a propus. Mai spuneți încă o dată.

Dl Manolache: Nu se poate.

D -na Comănici: Rămâne doar propunerea d-lui Cuțurescu pe care îl rog să frumos să ne-o mai spună încă o dată. Să reformuleze. Rog Serviciul Tehnic s-o înregistreze ca atare.

Dl Cuțurescu: Modificarea Anexei nr. 1b de la Administrația Piețelor la alte

9    5    5

cheltuieli de investiții. Să se adauge la poziția 3 obiective noi „amenajare parcare Drumul Taberei și refacere trotuare”, cu o valoare de 115,5 mii lei.

D -na Comănici: Trecem la votarea amendamentului sau mai avem discuții pe tema asta?

Dl Vlădan: Vroiam să spun că grupul P.D.-L. susține acest amendament al d-lui consilier Bogdan Cuțurescu și n-am să înțeleg niciodată dacă cineva s-ar opune la un asemenea proiect, de ce se opune, pentru că este foarte bine fiindcă este foarte mare lipsă de locuri de parcare în cartier!

D -na Comănici: Supun votului dvs. amendamentul d-lui Cuțurescu. Cine este pentru? Se respinge cu 1 vot împotrivă, 11 abțineri și 7 voturi pentru.

Trecem la votul proiectului pe articole.

Dl Moisă: Am vrut să reiterez amendamentul cu sprijinirea Mânăstirii Chiajna. Suma care va fi necesară pentru acest lucru să fie cuprinsă în buget. Rog să fie supus amendamentul la vot. Suma să fie 150.000 lei. Am înțeles că suma se ia de la investiții.

Dl Vlădan: Vreau să mulțumesc grupului P.S.D. că votează acest proiect, deși în primă fază nu l-au susținut.

D -na Comănici: Mulțumim și noi că ai propus-o.

Dl Moisă: Un coleg și-a exprimat îndoiala. Eu am verificat cu dl secretar Floricică la Direcția Tehnică și acest obiectiv Mânăstirea Chiajna se află pe raza administartivă a sectorului 6.

D -na Comănici: Supun votului dvs. amendamentul făcut de dl consilier Moisă. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru și 6 abțineri. Acest amendament a trecut.

Dl Alexandrescu: Am avut și eu o propunere. M-am informat la dl director Manolache și nu este prinsă pentru Biserica din Str. Târgu Neamț nicio sumă. Propun să supuneți la vot alocarea unei sume de 100.000 lei pentru a sprijini finalizarea grupului social de la această Biserică. Este Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Str. Târgul Neamț.

D -na Comănici: Supun votului dvs. amendamentul făcut de dl consilier Alexandrescu. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 1. Supun votului dvs. Anexa nr. 131/01. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 7 abțineri (dl Novac Ș., d-na Stan N., d-na Stoenescu M., d-na Voicu S., d-na Voiculescu A., d-na Voiculescu M., dl Spiridon D.).

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 7 abțineri.

5

Supun votului dvs. Anexa nr. 131/02. Eu nu știu acum care au fost anexele modificate ca urmare a amendamentelor propuse de consilieri. De aceea o să le votăm așa cum au fost ele amendate.

Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 7 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 7 abțineri.

5

Supun votului dvs. Anexa nr. 131/03. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 7 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 7 abțineri.

5

Supun votului dvs. Anexa nr. 131/04. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 7 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 7 abțineri.

5

Supun votului dvs. Anexele nr. 1, 1a și 1b. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 7 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 5. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 7 abțineri.

5

Supun votului dvs. Art. 6. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 7 abțineri.

5

Supun votului dvs. Art. 6. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 7 abțineri.

5

Supun votului dvs. Art. 7. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 7 abțineri.

5

Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 15 voturi pentru și 7 abțineri (dl Novac Ș., d-na Stan N., d-na Stoenescu M., d-na Voicu S., d-na Voiculescu A., d-na Voiculescu M., dl Spiridon D.).

Dl Primar: Dacă îmi permiteți. Vreau să apreciez cum înțeleg consilierii P.D.-L. și P.S.D. să-și facă datoria față de cetățeni. Le mulțumesc pe această cale.

D -na Comănici: Vă mulțumesc și declar ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,


Gheorghe Floricică


Ancuța Sorina Comănici

5

Redactat: Tănase Petruța

Page 12 of 12