al ședinței extraordinare din data de 26.08.2008

Dl Secretar face prezența: din 27 de consilieri, 21 prezenți și 6 absenți (dl

Ivorschi, dl Popescu A., dl Gabor, d-na Selețchi, dl Stan și dl Vlădoianu).

Dl Tulugea: Conform prezenței ședința noastră de astăzi este legal constituită. Înainte de a disctuta ordinea de zi dau cuvântul d-lui Primar pentru a face câteva precizări vis-a-vis de ordinea de zi.

Dl Primar: Vis-a-vis de punctul 2, fiind ședință extraordinară și dl Ivorschi nefiind prezent în această ședință, pe de altă parte în cadrul partidului trebuiau făcute niște precizări, nu s-au făcut, aș dori să scot acest punct de pe ordinea de zi. Ceea ce vroiam să vă spun dvs. și mă bucur că totuși ați venit în număr destul de mare, 21 de consilieri, credeam că nu o să veniți. Este vorba de această mare competiție, Jocurile Oplimpice, la care am câștigat 4 medalii de aur dintre care 2 sportive sunt cetățeni ai sectorului 6, și vorbesc de Alina Dumitru care s-a născut și a crescut în Apusului și Sandra Izbașa, gimnastică, la Favorit. Două din cele patru medalii de aur au fost câștigate de două fete care s-au născut și au crescut în sectorul 6. Este o mândrie pentru noi. Ce propunere am eu, practic aș dori să am acordul dvs., al tuturor consilierilor din cadrul Consiliului Local Sector 6. Este vorba de o propunere, aceea de a aduce un amendament într-o formă legală, bineînțeles, de a da acestor fete pentru că nu au, m-am informat și nu au casă, pe Legea nr. 114/1996, acolo se poate cel mai rapid, câte o garsonieră fiecăreia dintre ele. Nu aș vrea să fac această hotărâre până nu aș avea cumva acordul dvs. verbal sau de principiu pentru că pentru noi este important că aceste fete s-au născut și au crescut în sectorul 6. Las fiecare grup sa se gândească, după care v-aș ruga să ne întâlnim și să punem pe hârtie sau dacă aveți o opinie acum imediat.

Dl Tulugea: Da, eu aș avea una d-le Primar, dacă nu vă supărați, mai mult sunt total de acord cu propunerea dvs., eu aș face o propunere ca, Consiliul Local Sector 6 să facă demersurile necesare pe lângă Consiliul General al Primăriei Capitalei să le acordăm acestor fete titlul de cetățean de onoare al sectorului 6. Mai avem și pe Gheorghe Berceanu, făcusem o propunere în legislatura trecută și nu am dus-o până la capăt, sunt campioni mondiali, campioni olimpici, și sunt așa de puțini oamenii aceștia că este păcat să-i trecem cu vederea.

Dl Viceprimar: D-le Președinte, din partea grupului P.N.L. tot sprijinul nostru pentru demersul dvs.. Ceea ce noi vroiam să vă propunem să inițiem demersurile pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al sectorului, al Bucureștiului...

Dl Tulugea: Și să le avem și în mijlocul nostru.

Dl Viceprimar: Cine a făcut sport știe cât de mult se muncește, ce înseamnă să faci sacrificii.

Dl Mutu: Aș vrea să fac și eu câteva precizări, propunerea d-lui Primar este zic eu, și vorbesc în numele grupului P.D.-L, binevenită, mai ales datorită faptului că România a obținut câteva medalii, ar fi putut să obțină o performanță mult mai mare și aceasta arată cât de greu se obține performanța. Performanța se susține, trebuie susținută, iar dacă noi care avem posibilitatea să facem lucrul acesta nu o facem înseamnă că suntem împotriva noastră. Din partea grupului P.D.-L toată susținerea și felicitări pentru propunere.

Dl Bâldea: Din partea grupului P.R.M. aveți toată susținerea noastră și suntem de acord cu ambele propuneri care s-au făcut.

Dl Moisă: D-le Președinte, a fost o surpriză propunerea aceasta, sunt niște surprize propunerea d-lui Primar și a dvs., în acest moment noi ne-am consultat, eu cu colegii mei din grupul PSD, eu le consider interesante, urmează să analizăm de exemplu din primul moment chestiunea cu garsonierele să vedem cum se poate încadra în cadrul legal. Trebuie aprobat pe Legea nr. 114/1996.

Dl Primar: Perfect de acord d-le Moisă, de altfel nu vreau să urmăresc doar o majoritate simplă, ci acordul tuturor consilierilor din cadrul Consiliului Local Sector 6 pentru că este un gest mare din partea noastră și nu aș considera-o neapărat propunerea mea ci o realizare a Consiliului, a Executivului, a noastră.

Dl Tulugea: Și ar fi foarte bine să dăm la o parte orgoliile și interesele politice pentru că aici se pune în discuție valoarea și efortul pe care îl fac acești copii și îi veți stimula ca peste 4 ani să fie cel puțin tot acolo. Dacă nu mai sunt discuții trecem mai departe.

Supun votului dvs. ordinea de zi cu un singur punct rămas. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru.

Trecem la unicul punct de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Ștatului de Funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 reorganizat și a procedurii interne de avizare a structurilor și categoriilor de personal care va gestiona asistența financiară din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile precum și alte credite sau împrumuturi similare, fonduri structurale sau fonduri de coeziune”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al secretarului, anexele nr. 1, 2 și 3, expunerea de motive semnată de dl Primar, raportul de specialitate semnat de dl Doru Anghel, Avizul de la A.N.F.P. și adresa nr. SM/22.933/P/13.08.2008 a M.I.R.A..

Există discuții? Dacă nu, trecem la vot.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru.

Supun votului dvs. Supun votului dvs. Supun votului dvs. Supun votului dvs. Supun votului dvs. Supun votului dvs. Supun votului dvs.

cu 21 voturi pentru.


Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru.

Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru.

Art. 5. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru.

Art. 6. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru.

Art. 7. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru.

Art. 8. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru. Proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR,


Danil Tulugea


Gheorghe Floricică


Redactat: Alexandra Crudu


Page 3 of 3