PROCES VERBAL

al ședinței extraordinare din data de 26.02.2008

Dl Secretar face prezența: Din 27 de consilieri în funcție avem 7 absenți (Avrămescu M., Diaconu M., Dl Novac Ș., Olteanu C., Preda Ș., Stan N., Stan S.) și 20 consilieri prezenți. În continuare dau cuvântul președintelui de ședință.

D-na Comănici: Bună ziua. Astăzi pe ordinea de zi avem 2 proiecte, supun la vot ordinea zi. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi: "Proiect de hotărâre

privind aprobarea utilizării fondului de rulment".

Există discuții?

D -na Croitoru: În expunerea de motive prezentată în cadrul acestui proiect se precizează că se impune adoptarea acestei hotărâri fără a se justifica în nici un fel necesitatea utilizării fondului de rulment cu această destinație. Dacă destinația ar fi fost să spunem restituirea, rambursarea unei rate a împrumuturilor poate că am fi putut discuta problema, de aceea eu cred că nu greșesc dacă spun că grupul P.S.D. se abține de la votarea acestui proiect.

Dl Moisă: Aș vrea s-o completez pe d-na Croitoru, în sensul că acest fond de rulment de-a lungul timpului și-a îndeplinit menirea pe care a avut-o, adică exact cum îi spune și numele și cum suntem obișnuiți de la asociațiile de proprietari să fie folosite în situații de urgență, în situații de criză, care sunt trecute în lege foarte clar, și în final ca o steluță în cazul în care trece anul și nu a fost folosit se poate folosi în investiții. Anul trecut a fost un an excedentar bugetar, deci nu este vorba de lipsa de lichidități sau să fim în vreun deficit, dar urmează un an 2008 imprevizibil din toate punctele de vedere și cu atât mai mult cred că și pentru această administrație și pentru administrația care va veni după alegeri trebuie să fim prevăzători și să avem acest fond de rulment, să-l cheltuim la vremea respectivă.

D-na Croitoru: Încă ceva, permutăm că fondul de rulment este

și purtător de dobânzi. Deci nu avem de ce să-l utilizăm chiar din primul trimestru.

Dl Vlădan: Propun vot cu nominalizare.

D -na Comanici: Să se nominalizeze cine dorește. Mai sunt discuții? Dacă nu, să trecem la vot.

Supun votului dvs. Anexa A. Cine este pentru? Se respinge cu 9 voturi pentru (din care s-au nominalizat: dl Vlădan, dl Tulugea, dl Constantin, d-na Nedelcu, dl Cuțurescu, dl Popescu M., Popescu S.) și 11 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 1. Se respinge cu 9 voturi pentru și 12 abțineri. Acest proiect a fost respins.

Trecem la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi: "Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008".

Există discuții?

5

Dl Alexandrescu: Eu vreau să fac câteva propuneri pentru a fi avute în vedere la realizarea acestui buget, chiar dacă nu în prima etapă, poate la rectificare dar oricum, sprijin două biserici care sunt în dificultate cu fondurile, este vorba de Biserica Sărindar care are o cerere cu nr. 2479/01.02.2008 în care cere sprijinul Primăriei pentru a realiza în zona aceasta defavorizată Giulești-Sărindar niște investiții privind repararea și realizarea unui corp de clădire, și de asemenea Biserica cu hramul "Sf. Împărați Constantin și Elena" care au o cerere cu nr. 31646/14.02.2008 solicitând de la Consiliul Local un spirijin pentru realizarea mozaicului pentru care nu mai are fonduri. Doresc ca Executivul să aibă în vedere aceste solicitări pentru a găsi o formulă de ajutor a acestor parohii.

Dl Popescu A.: Dacă tot suntem în acest domeniu, de asemenea rog Executivul ca la rectificare să țină cont de Biserica de pe str. Boteni "Țara Domnului" hramul "Sf. Antonie" care mereu a avut o sumă repartizată prin hotărâre de Consiliu și li s-a dat bani mai puțini. Să se țină cont de aceasta.

Dl Moisă: Dacă tot suntem la capitolul acesta atât Consiliul Local cât și dl Primar au primit o solicitare din partea Preasfințitului Arhiepiscop al Bucureștiului Varsanufie asupra unui sprijin pentru împrejmuire la Mânăstirea Giurgiu. Am studiat această solicitare, problema era că în anexa materialului care ni s-a dat erau două hotărâri ale Consiliului

Local Chiajna care vorbeau de atribuirea acelui teren din jurul mănăstirii și atunci am avut o îndoială în sensul că, văzând că era sub jurisdicția, sau așa părea, Comunei Chiajna, sigur că nu putea să beneficieze oficial să zicem, sau bugetar de niște fonduri din partea Consiliului Local. Consultandu-mă cu Direcțiile din Primărie am constatat că de fapt acele hotărâri se refereau la, deci Chiajna a avut teren agricol acolo în timpul perioadei de colectivizare, se refereau la terenul agricol care era de jur imprejur, și în aceste condiții constatând că locația este de fapt în cadrul sectorului 6, deci noi din punct de vedere legal putem să analizăm această cerere și să vedem cum îi putem da acordul. Având în vedere că această solicitare a venit destul de târziu când bugetul era deja alcătuit, eu l-aș ruga pe dl Primar, care probabil că a primit solicitarea, și Direcția Economică să analizeze acest lucru să vedem cum putem să-i facem loc în cadrul bugetului din acest an, la rectificare sau când va fi cazul în sensul că totuși am alocat întotdeauna bani pentru diverse lucruri, eu zic că utile, și aceasta mi se pare fiind o solicitare pentru lăcaș de cult cu valoare istorică, cred că măsura în care vom avea posibilitatea financiară bugetară să sprijinim acest demers.

D -na Nedelcu: Noi ca și partid PD-L susținem aceste inițiative, am spus și data trecută am cerut și sprijinul colegilor ca să putem introduce pe buget acest gard, cu care să ajutăm Arhiepiscopia, și nu avem nimic împotrivă să introducem deja.

D-na Voiculescu M.: Pentru că tot a venit vorba de biserici și de investiții pe acest subiect am constatat studiind bugetul că la un moment dat la capitolul 67.02 este prevăzută la culte religioase suma de 1500 mii lei. Această sumă trebuie însă, am specificat și cu ocazia discutării altor bugete, defalcată pe obiective de investiții fiind vorba de un buget clar, aceasta este o problemă. De asemenea, am observat că și pe culte religioase ca și pe alte probleme bani sunt alocați doar pe primele 2 trimestre, după care nu mai sunt bani alocați. Deci, probabil că până în campania electorală trebuie.

Pe de altă parte venind în întâmpinarea colegilor, ideile mi se par foarte bune, propun însă colegilor și îmi ofer serviciile cu toată promptitudinea să facem niște proiecte de hotărâre care să treacă prin aprobarea Consiliului Local, să știe Consiliul Local că au fost adoptate aceste hotărâri, iar Executivul conform legii este obligat să le respecte. Așa doar să spunem că sperăm ca în buget din suma de 1500 mii lei, care nu știm pe ce obiective de investiții este defalcată, Executivul va binevoi să respecte, prin purtătorii de cuvânt ai cetățenilor și anume consilierii locali, dorința cetățenilor, mi se pare mult mai constructiv și mai benefic pentru noi să specificăm, să facem aceste proiecte de hotărâri și să obligăm Executivul să le respecte conform legii.

Ca de obicei aveam foarte multe notițe, știu însă că unii colegi se grăbesc mi-au și atras atenția să nu vorbim prea mult. Am o întrebare pentru A.D.P., am mai multe de fapt pe obiectivele de investiții, am văzut că sunt prevăzute fără a fi dată nici o informație sau nici un detaliu care să ne dea niște răspunsuri, lucrări de amenajare sediu brigadă, lucrări de execuție fântâni arteziene, lucrări de amenajare locuri de joacă, lucrări de amenajare autobază, lucrări de amenajare sere floricole. Nu mi s-a răspuns nici la alte întrebări pe care le-am adresat cu ocazia altor ședințe. Am înțeles însă la o emisiune cam cu 2 săptămâni înainte, că se dorea amenajarea sediului și că vai ce blocați am fost noi de la A.D.P. că nu am amenajat acest sediu și că vom da dovadă de foarte multă tenacitate și vom da înainte de această ședință. Nu am găsit acest obiectiv de investiții în bugetul ADP-ului. Întreb însă, unde se face sediul brigadă? Deci, care sediu brigadă, unde se vor face fântâni arteziene, unde se vor face locuri de joacă, lucrări amenajare autobază, mutarea și amplasarea acestuia într-un nou spațiu, ce se are în vedere, am văzut la un moment dat în buget, într-unul din capitole achiziționare teren, am făcut ochii foarte mari pentru că aici este o întreagă discuție pe patrimoniu în capitală și lucrări amenajare sere floricole! Eu știam că sunt deja niște sere în sectorul 6, încă mai sunt.

De asemenea, la alte obiective de investiții nu am găsit nici un fel de informație nici de ordin economic nici de ordin neeconomic și mă refer la cele cuprinse în bugetul propriu-zis. Am foarte multe întrebări. De asemenea sunt foarte nemulțumită de bugetul Administrației Școlilor, cinci proiecte tehnice cuprinse la același obiectiv de investiție și proiect și execuție, mă rog mi se pare un pic pe lângă lege, știm toții că prevederile legale întâi trebuie votată documentația tehnico-economică și abia după aceea trecut obiectivul de investiție în buget, aici nu este de joacă, dar mă rog și proiect și execuție tot sunt nemulțumită mansardare cinci grădinițe, atâta vreme cât cererea populației la această vârstă pentru locuri în grădinițe este mai mult decât dublu față de ceea ce oferim până în prezent și de ce tocmai acum ne-am gândit la sfârșit de mandat.

Nu am mai găsit în acest buget nimic referitor la fântânile arteziene ale căror documentații tehnico-economice le-am votat anul trecut și probabil pe care trebuia să le vedem zâmbind la soare în plină campanie electorală, nu am văzut nimic în buget referitor la aceste obiective de investiții și totodată din câte am înțeles, nu am avut cu cine să discut, oricum și la întrebările oficiale pe care le pun nu capăt răspunsuri, ci doar amenințări și presiuni. Dar aflu deja că s-au antamat cheltuieli, aflu deja că sunt deplasări

în străinătate, aflu deja că bani au fost cheltuiți pe cursuri! Deși această găselniță de ai provoca pe oameni contra unor consilieri și de a exercita niște presiuni total exagerate și nejustificate prin faptul că vezi doamne nu au angajații bani pentru salarii ceea ce este total fals. Nu-și găsesc justificarea atâta vreme cât deja au început deplasările în străinătate, când deja au început cursurile, din informațiile pe care am reușit să le obțin. Vă mulțumesc, mă opresc aici.

Dl Moisă: D-na Președinte, ca să-i permitem d-lui Primar să ne

răspundă...

Dl Primar: Dacă vreți să vorbiți numai dvs. vorbiți nu este nici un fel de problemă.

Dl Moisă: Nu, nu aș vrea să mai vorbiți și după mine, adică să vorbiți dar voi fi nevoit, pentru că la un moment dat ați spus ceva aici că “dvs. ați blocat”, dacă vă referiți la consilieri apropos de această propunere, deci să știți .

Dl Primar: Nu este mâna dvs? Votează Primarul?

Dl Moisă: Dar nu înseamnă că am blocat-o dacă am analizat-o! Aceasta aș vrea să se știe și eu nu am vrut să fac uz aici de firma de partid ca, colega noastră d-na Nedelcu, am vorbit în numele grupului PSD, dar am analizat pentru că era păcat și pentru noi, vreau să spun pe lângă răspunderea care ne-o incubați, să facem niște plăți care nu ar fi fost avizate după aceea de un control al Curții de Conturi. Acum dacă suntem lămuriți eu am spus în sensul, și aici îi răspund d-rei Voiculescu M., în sensul că acolo este o sumă cum bine a spus dânsa la acest capitol și o să analizăm care este mai oportună, care este mai urgentă, poate nu toată suma care a fost solicitată în sensul acesta. Dar am vrut să subliniez că suntem de acord și constat că toată lumea este de acord să sprijinim acest proiect.

Dl Primar: Sunt foarte multe acuze și încerc să răspund cât mai corect. În primul rând d-na Voiculescu M. se plânge că are presiune, are presiune pentru că este a patra ședință în care bugetul este promovat și nu se aprobă, normal că oamenii nu-și primesc salariile. Deci, cine însămânțează scandal culege furtună în general, aceasta este de când lumea.

Bisericile primesc bani în funcție de lucrările pe care le au și de

înregistrările pe care le au pentru că sunt biserici care au nevoie de mai mulți bani altele de mai puțini bani, aceasta se poate vedea cu ochiul liber, nu trebuie să fii un filozof sau să fii un mare expert în buget. Răspunsul este mai mult decât simplu.

Iar pe A.D.P. bineînțeles că nu poate să-și permită nimeni să facă lucrări decât în lege. Nimeni nu poate să facă dincolo de lege pentru că se semnează. Orice Director semnează. Iar dacă s-a rezolvat o stradă sau o fântână arteziană nu a fost făcută pe strada PSD-iștilor sau pe strada PD-L-iștilor, a fost făcută în sectorul 6, nu a fost făcută nici pentru mine nici pentru dvs. decât pentru oameni. Dacă înțelegi acest lucru bine, nu asta este. Vă mulțumesc.

Dl Alexandrescu: O completare la ceea ce a spus d-na Voiculescu M., dânsa s-a referit la capitolul din buget lăcașe de cult și a ridicat problema repartizării pe obiective. Dar în aceste condiții eu propun și în completarea la ceea ce a spus și dl Primar, ca să se vadă și cei care au adus justificări pentru fondurile primite anterior, pentru că sunt unii care au adus și unii care nu au adus. Și acesta ar fi un criteriu după care puteți să repartizați aceste fonduri.

Dl Spiridon: D-na Președinte, privitor la ce au spus colegii și la ce a spus și dl Primar, eu am senzația că bugetul este într-adevăr generos anul acesta cu foarte multe investiții. Dar, este făcut numai pentru a fi cheltuit. Nu are nici o strategie, nu are nici o problemă stringentă referitoare la nevoile comunității și haideți să vă dau câteva exemple: există construcția unei singure grădinițe în Cartierul Brâncuși aprobați de anul trecut indicatorii, costă aproximativ 1 milion de euro dacă nu mă înșel eu, 1,5 milioane de euro, în schimb se fac amenajări peisagistice a două parcuri, da? Unul de 10,5 ha. Parcul Dr. Taberei care costă undeva la 1 milion, iar Parcul Fabricii-Iuliu Maniu, deși are finanțare de la Fondul de Mediu are doar 2 ha. Și se cheltuie 3 milioane de euro. Păi cu 4 milioane de euro putem face 2 grădinițe și mai rămân ceva bani și pentru amenajarea parcurilor.

Al doilea exemplu: rețea de canalizare și apă 230 de miliarde în Cartierul Brâncuși. Nici nu știu unde intră atâția bani. Studiul de fezabilitate este schimbat, s-a mai întâmplat. Fondul de rulment, hai să utilizăm fondul de rulment. De ce nu achităm împrumutul de la BCR, de 32,33 de milioane de lei? Este excedentul bugetar articolul 58273/2006. Se poate achita acel împrumut, nu mai este generator de dobânzi, nu se mai achită bani în plus, de ce nu-l achităm pe acela? Ca să mărim gradul de îndatorare al Primăriei, poate apar alte proiecte mai urgente, mai stringente și putem face atunci un alt credit care poate fi folosit în alte scopuri nu numai pentru a face niște studii de fezabilitate.

Tot s-a vorbit despre salarii, haideți să vedem salariile: Anexa 31.1: total fond salarii 2008: 207.841 mii lei, repartiția pe trimestre: 76.654 trimestrul 1,58.922 trimestrul 2 să înțelegem sunt banii de haine în primul trimestru, sunt alte tichete cadou, al 13-lea salariu, dar de la 58.922 în trimestrul 2 scade la 38 în trimestrul 3. Ce înseamnă asta? Plătim numai o parte din salarii? La fel scade și mai mult în ultimul trimestru la 34. Deci înseamnă că disponibilizăm oameni sau ce facem, plătim la jumate din salarii? Aceasta este previziunea Executivului, ceea ce este trecut aici aceasta citim. Și atunci unde este grija față de salariați? Se poate merge pe bugetul anului trecut. Deci, dacă într-adevăr acestea sunt considerentele bugetului noi nu putem fi de acord. Mulțumesc mult.

Dl Popescu S.: Îmi este foarte greu, credeți-mă, dl Consilier a venit cu argumente, a venit cu cifre, a venit cu tot ceea ce trebuie. Eu din punct de vedere al Partidului Social Democrat vă garantez că voi vota acest buget pentru că este clar că trebuie ca dl Ciontu să-și ia salarii. Pentru că dl Ciontu a avut într-adevăr o inițiativă foarte, foarte clară în care mi-a spus că nu mă interesează bugetul familiei mele. Deci din momentul acesta chiar nu mă mai interesează absolut nimic decât că s-a transformat ca acest buget care este și în interesul salariaților, și credeți-mă dl Primar eu nu am fost niciodată omul care să zică că nu sunt de acord ca acești salariați sa-și ia salariul. Nu am fost de acord ca ei să nu beneficieze de beneficiile acelor legi ale Codului Muncii în care li se permite ca să li se dea ceva în plus. Nu am fost împotriva sindicatelor, dar ca să se transfere chestia aceasta în plan personal este prea mult.

D -na Comănici: Supun votului dvs. Anexa 131/01. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 7 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 7 abțineri.

Supun votului dvs. Anexa 131/02. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 7 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 7 abțineri.

Supun votului dvs. Anexa 131/03. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 7 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 7 abțineri.

Supun votului dvs. Anexa 131/04. Cine este pentru? Se aprobă cu 14

voturi pentru și 7 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 7 abțineri.

Supun votului dvs. Anexa 131/05. Cine este pentru?

Dl Moisă: La Art. 5 având în vedere că nu s-a votat repartizarea Fondului de Rulment care făcea obiectul Anexei 131/05 propun să fie scos din textul articolului Anexa 131/05. Să nu o supuneți la vot pentru că nu mai are rost și să rămână numai Art. 5, se aprobă bugetul în sensul că se aprobă suma din buget, că la acest capitol trebuie să existe cheltuieli în afara bugetului și vom vedea ulterior dacă ar fi cazul. Deci, Art. 5 rămâne, dar fără Anexa 131/05. Deci, Anexa nu se votează și rămâne articolul cum este fără paranteză.

D -na Voiculescu M.: Același punct de vedere cu Directorul Oficiului Prefectural îl am și eu. Conform legii, noi acum aprobăm bugetul de venituri și cheltuieli al sectorului 6 și din acest buget nu face parte bugetul de venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local al sectorului 6. Din punctul nostru de vedere acesta este o capcană atâta vreme cât aplicat sub forma unei hotărâri el oricum este inclus în buget ca și fondul de rezervă, că atunci ar mai trebui să mai băgăm un articol: “se aprobă fondul de rezervă” și să mai băgăm un articol că se mai găsesc după lege și alte astfel de fonduri și din punctul nostru de vedere acest articol odată ce proiectul de hotărâre anterior care se referea strict la acest lucru a fost respins, acest articol în buget nu mai are rost.

Dl Tulugea: Rog Serviciul Tehnic să facă o modificare în

exprimarea d-rei Mădălina Voiculescu pentru că nu se poate folosi sintagma “aprobăm” de domnia sa, care a respins bugetul, deci “aprobați”!

Dl Moisă: Aș vrea să știu dacă dl director Manolache este aici. Este, bun. D-le Director, eu nu mă pricep la buget și vreau să vă întreb: acest proiect de hotărâre în final are un articol în care suma lor constituie bugetul consolidat al sectorului 6? Vă întreb dacă noi nu aprobăm acel fond de rulment care este în afara ... Stați un moment, utilizarea nu s-a aprobat. Deci, suma respectivă este necesar să fie inclusă în acest proiect de hotărâre și să rămână în afara bugetului?

Dl Manolache: Nu, se poate scoate. Dar oricum vreau să-i spun

d-nei Consilier că face parte din bugetul consolidat și obligatoriu trebuia băgat.

Dl Tulugea: Dar plata indemnizațiilor de la Legea nr. 550 este tot în buget? Haideți s-o scoatem pe aceea.

D -na Comănici: Supun la vot propunerea d-lui Moisă, aceea de a scoate Art. 5. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 6 devenit 5. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 7 abțineri.

Supun votului dvs. Anexele a, 1a și 1b. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 7 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 7 devenit 6. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 7 abțineri.

Dl Moisă: Să scoatem Anexa 131/05.

D -na Comănici: Supun votului dvs. scoaterea Anexei 131/05. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru.

Supun votului dvs. Anexa 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 7 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 8 devenit 7. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi și 7 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 9 devenit 8. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 7 abțineri.

Supun votului dvs. Proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 14 voturi pentru și 7 abțineri.

Mulțumesc, declar ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR,

Ancuța Sorina Comănici Gheorghe Floricică