al ședinței extraordinare din data de 25.03.2008

Dl Secretar face prezența: din 27 consilieri în funcție, sunt prezenți 17 consilieri

și 10 absenți. Fiind vorba de ședință extraordinară, dau cuvântul doamnei președinte de

ședință.

D-na Comănici: Bună ziua. Supun la vot ordinea de zi așa cum este ea în dosare. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru și 1 abținere.

Dl Secretar: Domnii consilieri, pur și simplu, au lăsat un proiect de hotărâre la mine și unul la Serviciul Tehnic. După aceea au venit să-mi impute că cele două proiecte de hotărâre nu au fost introduse pe ordinea de zi din vina Secretarului. Am cerut punct de vedere prin interpelare, d-lui Popescu Adrian, la Serviciul Economic, nu l-am primit până acum. De la Administrația Școlilor l-am primit și vreau să vă dau citire. La proiectul de hotărâre cu aprobarea unui număr de 7 tichete, Administrația Școlilor îmi spune: „grupul copiilor și elevilor sector 6, Grupul Sportiv Școlar nr. 5 nu se află în subordinea Administrației Școlilor Sector 6 și ca urmare Administrația Școlilor Sector 6, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu poate să finanțeze niciun tip de cheltuieli pentru cele două instituții prevăzute în hotărâre. Așteptăm și punctul de vedere de la celălalt proiect. Școala nr. 197 a deschis școală de șoferi și solicită bani pentru transportul elevilor. În raportul de specialitate se solicită o anumită sumă, în proiect este numită altă sumă. Să se pună de acord și așteptăm punctul de vedere al Serviciului Economic, al Directorului economic. Nu putem să le introducem, și dvs. spuneți că ele trebuie să fie studiate, să fie dichisite, nu le introducem așa pe ordinea de zi de dragul de a fi introduse. A fost o informare asupra celor două puncte de vedere pe care le-ați expus dvs.

Dl Popescu A.: D-le Secretar, vă rog să fiți mai calm, că s-ar părea că după ce vorbiți așa, scoateți și bățul și înseamnă că trebuie să începem să ne și batem.

Dl Secretar: Nu-mi stă în caracter să scot bățul. Nu-mi stă în caracter, v-am vorbit destul de frumos.

Dl Popescu A.: Deci, vă rog să vorbiți mai frumos, să nu vă enervați, că s-ar

putea să...

Dl Secretar: Nu știu ce s-ar putea întâmpla, se poate întâmpla orice cu oricine. Să știți că am medic de familie, nu sunteți dvs. medicul meu.

Dl Popescu A.: D-le Secretar, problema este că în acel proiect cu tichetele cadou

scria că aceste fonduri provin din fondurile proprii ale bugetului local și atunci pun o întrebare de necunoscător față de dvs. cunoscător. S-au găsit bani în bugetul local pentru a merge la teatru, la Teatrul Masca și în altele și nu se găsesc bani pentru 75 de persoane, că nu sunt mai mult de 75 de persoane, care educă copiii din întregul sector 6, care le asigură un cadru pentru dezvoltarea din punct de vedere cultural, sportiv, care a obținut și rezultate la nivel de țară și nivel mondial, nu se găsesc pentru 75 de persoane niște bani. Asta este problema. În schimb, găsim bani ca să dăm, să mergem la teatru. Deci, asta este, m-ați înțeles?

Dl Secretar: D-le Consilier, vă rog frumos, încă o dată apreciați faptul că nu sunt economist, sunt jurist. Atâta timp cât dvs. ca inițiator nu mi-ați trecut niciun text de lege, eu nu stau să caut. Am cerut ajutorul colegilor de la economic. Bun și cu asta am terminat.

Dl Popescu A.: Și eu la fel.

D -na Comănici: Așteptăm punctele de vedere de la Executiv.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea

utilizării fondului de rulment”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, raportul de specialitate semnat de dl Manolache și dl Istrate, Anexa A și Avizul Comisiei nr. 1.

Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. Anexa nr. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 6 voturi pentru și 11 abțineri.

Deci, conform votului dvs., doar cu 6 voturi pentru anexa nu a trecut.

Am omis să întreb la începutul ședinței și îmi cer scuze: este cineva de la presă aici? OTV-ul. Mulțumesc.

Supun votului dvs. Art. 1.

Dl Diaconu: A picat.

D-na Comănici: Dacă anexa nu a trecut, atunci nu a trecut nici proiectul în

ansamblu.

Trecem la punctul 2 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, raportul de specialitate semnat de dl Manolache și Avizul Comisiei nr. 1.

Există discuții?

Dl Spiridon: D-na Președinte, stimați colegi, avem proiectul de rectificare a bugetului și într-adevăr observăm că este un buget cumva redus față de bugetul consolidat aprobat în luna februarie cu o sumă de 11 mil. lei, aproximativ 11.491 mil. lei, în condițiile în care vedem la bugetul de venituri și cheltuieli locale o creștere de la 584 mil. la 606 mil., ceea ce înseamnă 22.777 mil. surplus, estimat că se vor încasa la bugetul local mai mulți bani, ceea ce nu este rău. Chiar dacă aici totuși se observă că nu sunt cuprinse fondurile pentru organizarea alegerilor locale cel puțin. Nu știu dacă cele generale pot fi în discuție acum la acest buget. Deocamdată calendarul a fost lansat. Pe 1 iunie sunt alegerile locale, mai departe nu mai știu. Totuși, față de această creștere a bugetului local de venituri și cheltuieli locale, observăm că la fondul de rulment nu se mai regăsesc niște sume. În speță, la bugetul deja aprobat, bugetul în vigoare avem buget în afara Consiliului Local în sumă de 61.086 mil. lei, ceea ce reprezintă 4 mil., bani care se vor încasa de la taxa de acord unic și 57.086 mil. fond de rulment. Acum, așa cum a fost trecut la primul proiect care a picat, avem solicitarea Executivului de a utiliza 24.728 mil., dar nu se regăsește diferența până la 57 de 32.358 mil. Nu i-am regăsit nici în interiorul bugetului, undeva repartizați. Această sumă se folosește doar cu acordul Consiliului Local. Cum nu se mai regăsesc acești bani?

D -na Comănici: Mă scuzați că vă întrerup, doriți răspunsul de la Executiv

acum?

Dl Spiridon: Da, dacă ne poate spune de la Dir. Economică unde sunt acești bani, unde se regăsesc?

Dl Manolache: În fondul de rulment. Știți foarte bine și dvs. ați spus că nu se pot folosi fără aprobarea Consiliului, da? Inițial, din 77,4 mil. care au fost fondul de rulment, am folosit prima dată 54. Nu s-a votat primul buget și atunci am scos tot, am refăcut acesta, am folosit 24 din el și restul este în extras. Am propus folosirea a 24, restul a rămas în extras.

Dl Spiridon: Nu apar în buget, ei trebuiau să fie incluși în buget.

Dl Manolache: Nu trebuie să apară. Sunt bani în afara bugetului și nu trebuie neapărat să apară acolo în bugetul acesta. În momentul în care folosim cu aprobarea Consiliului Local, în acel buget...

Dl Spiridon: Deci, să înțeleg că ăla este un fond care nu știe nimeni unde este,

ce este?

Dl Manolache: Este în trezorerie, care se poate folosi oricând cu aprobarea Consiliului Local numai pentru acoperirea unor goluri de casă sau pentru investiții.

Dl Spiridon: Am înțeles. Care este cuantumul total?

Dl Manolache: 77,4 mil.

Dl Spiridon: Dar unde sunt, că nu se văd. Este bugetul consolidat.

Dl Manolache: Nu, din bugetul consolidat nu face parte și fondul de rulment, vă spun eu. M-ați întrebat, eu v-am răspuns.

Dl Popescu M.: Demirel, acela se varsă în procent din conturi direct automat când se varsă un anumit număr, o sumă.

Dl Manolache: Acest buget este în trezorerie, se poate folosi cu aprobarea dvs..

V-am spus pentru cele două situații, pentru acoperire sau investiții. Dacă se vota buget de venituri și cheltuieli în afara bugetului local, puteam să le folosim pe toate, dar...

Dl Spiridon: Puteam să le folosim pe toate, dar unde vedem acești bani?

Dl Popescu M.: Sunt în conturi.

Dl Manolache: În extras. Vă arăt oricând un extras de la trezorerie.

Dl Pieptea: Trebuiesc aprobați, stați puțin.

Dl Manolache: Nu trebuiesc aprobați. De cine trebuie aprobați?

Dl Pieptea: Cum adică? Noi avem bani și nu știm câți, dacă sunt acolo 5 mii de mld.? Noi nu trebuie să știm?

Dl Popescu M.: Extrasul de cont și atunci este clar. Un procent se extrage automat din venituri. Automat se decontează direct în contul respectiv.

D-na Comănici: Haideți să ascultăm părerea d-lui Director și după aceea dacă mai dorește cineva să intervină, să termine dl consilier Spiridon.

Dl Spiridon: Numai, gata.

D -na Comănici: Gata? Mai dorește cineva să ia cuvântul, vă rog?

Dl Alexandrescu: Eu am intervenit în anul 2007 pentru a sprijinii un Program Național în cadrul Școlii nr. 197 și intervenția este depusă, înregistrată, se află în scris la Primăria Sectorului 6 și nu s-au găsit fonduri pentru ca această școală să-și desfășoare etapele anuale în cadrul acestui proiect „Punți între sat și oraș”. Deci, din 2007 s-a făcut cererea și nu s-a gasit o soluție nici până în ziua de azi, nici pentru etapa 2007, nici pentru etapa 2008. Eu ajung la concluzia că avizul Direcției Economice nu s-a dat la cele două proiecte, deci, proiectul cu tichetele, pe care l-a ridicat dl Popescu și proiectul cu un sprijin de 60 mil. lei pentru Școala nr. 197 în cadrul acestui program, tocmai pentru a nu se altera structura bugetului rectificat. Deci, este vorba de rectificarea bugetului și eu cred că așa cum s-au putut gasi sume la rectificarea de buget pentru salarii de merit, pentru fântâni arteziene, pentru apă pentru caniculă, deci, care se putea face într-o altă ședință de rectificare de buget, mai aproape de perioada caniculară, nu de acum. Deci, nu s-au găsit 60 mil., în schimb se fac tot felul de artificii unde se bagă tot felul de cheltuieli care nu sunt necesare în momentul acesta. Deci, consider că acest buget rectificat, știți foarte bine că au mai fost intervenții chiar și din partea lăcașelor de cult pentru a fi sprijinite și s-a discutat că o să se introducă asemenea cheltuieli la rectificarea de buget. Am ajuns la prima rectificare de buget și nu s-au bagat nici aceste cheltuieli. Deci, eu consider că nu se justifică împărțirea cheltuielilor care s-au prevăzut în această rectificare de buget, mai ales că s-a susținut că se vor introduce cheltuielile pentru alegerile locale care nu s-au introdus.

D -na Comănici: Doriți un punct de vedere, d-le Consilier.

Dl Alexandrescu: Nu doresc niciun punct de vedere.

Dl Moisă: Dl Primar, pentru că este a doua sau a treia intervenție a colegului nostru, dl Alexandrescu, și de la prima intervenție am înțeles că nu este nimic ilegal, nu este nimic imposibil să includem această școală nr. 197, eu v-aș ruga să vă spuneți un punct de vedere vis-a-vis de Serviciul Economic. Există vreo piedică în calea acestu proiect, putem conta că pe următoarea ședință proiectul să intre pe ordinea de zi? Ca să știm.

Dl Primar: An de an am susținut acest proiect și nu aș vedea de ce în 2008 nu am face această...

Dl Moisă: Deci, punctual această școală nr. 197.

Dl Primar: Am găsit și sponsori, adică, dacă 3 ani de zile la rând am susținut acest proiect, nu știu de ce nu am continua și în 2008.

Dl Alexandrescu: Termenul este scurt. Este la începutul lui aprilie, d-le Primar. Probabil de aceea se încearcă să nu se introducă pe ordinea de zi, ca să piardă banii ca și în

2007.

Dl Primar: Repet, 3 ani la rând acest proiect s-a susținut.

Dl Alexandrescu: Nu l-ați susținut nici anul trecut, d-le Primar.

Dl Primar: Nu, sunteți rău informat, îmi pare rău.

Dl Moisă: Acum înțeleg că ați promis că proiectul va fi susținut și dl Director economic este aici...

Dl Primar: Nu este niciun efort așa deosebit ca să nu...

D-na Comănici: Mulțumesc, mai dorește cineva, să ia cuvântul?

Dl Novac: Am și eu o întrebare referitor la această rectificare bugetară. Am văzut străzi băgate, cum am mai văzut și-n alte rectificări. Singura problemă este, dacă se face sistematizarea străzilor, cum s-a făcut la Str. Preocupării care știți foarte bine, nu există și-n care s-au făcut acolo măsurători. Iar aici, la câte străzi avem, oricum nu se va face, și mai ales că scrie aici în expunerea de motive: „întrucât procedurile de aprobare a acestor finanțări estimându-se în trimestrul 3 și 4.” Deci, oricum chestiile acestea, bun, băgăm acum spre aprobare în străzi, dar care este rostul lor acum? Fiindcă, oricum nu se vor putea face.

D -na Comănici: Cine doriți să vă răspundă la această întrebare?

Dl Novac: Un singur lucru vreau să întreb: se fac aceste măsurători, cum s-au făcut la Str. Preocupării?

Dl Primar: Dl Novac, avem chiar în zilele acestea Curtea de Conturi la noi în Primărie și se fac măsurători cu ruleta și cu absolut toate aparatele care sunt necesare pentru aceasta și nu este nicio problemă.

Dl Novac: Știu, am înțeles asta, dar problema este cum a apărut această stradă Preocupării în niște acte în fața Consiliului, cu măsurători efectuate, când ea nu există?

Dl Primar: Poate este o greșeală de ...

Dl Novac: Am adus aminte, în Consiliu, în ziua respectivă și am atras atenția clar. Deci, de aceea întreb, dacă se fac la fel aceleași măsurători...

Dl Primar: Poate este o greșeală de redactare a materialului dvs., nu știu. Haideți să întrebăm, dl Huștea, vă rog.

D -na Comănici: Doriți răspuns de la dl Huștea, d-le Consilier?

Dl Novac: Da.

Dl Primar: D-le Huștea, dânsul ne-a întrebat de o stradă Preocupării, nu? Am

înțeles bine?

Dl Novac: Da.

Dl Huștea: Da, Str. Preocupării a fost și nu mai există trasată, în urma demolărilor a dispărut. Deci, nu poate fi identificată clar în teren.

Dl Primar: Și mai rămâne în buget?

Dl Huștea: Nu, noi am reziliat contractul care îl aveam și nu...

Dl Primar: Nu mai există acel contract?

Dl Novac: Dar s-au făcut niște măsurători acolo, ați venit cu niște măsurători.

Dl Huștea: Am măsurat, am încercat s-o trasăm, am început s-o stabilim în planul cadastral, nu s-a putut. Capitala nu a putut să ne pună la dispoziție niște acte și am renunțat la ea.

5

Dl Novac: Bun, vă mulțumesc.

Dl Vlădan: La acest proiect de pe ordinea de zi grupul Partidului Democrat Liberal solicită vot cu nominalizare, dacă se poate, dacă nu, ne nominalizăm noi.

D -na Comănici: Vă nominalizați voi. În momentul în care votați, cine dorește să se nominalizeze, este liber s-o facă.

Supun votului dvs. Anexa nr. 131/01. Cine este pentru? Se respinge cu 12 voturi pentru cu nominalizare (d-na Nedelcu, dl Popescu M., dl Cuțurescu, dl Constantin A. și dl Vlădan) și 5 abțineri.

Doar cu 12 voturi pentru, anexa nu a trecut, drept pentru care proiectul nu a trecut.

Trecem la punctul 3 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre pentru aprobarea caietului de sarcini privind desfășurarea activităților de ridicare, transport, depozitare, pază și eliberare a vehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumului public din Sectorul 6 și care constituie un obstacol pentru circulația publică”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate semnat de dl Secretar, expunerea de motive semnată de dl Primar, raportul de specialitate semnat de director general dl Cristea Ioan Mugurel și anexa nr. 1.

Există discuții?

Dl Primar: Vreau să vă fac o scurtă informare, chiar și astăzi s-a discutat această problemă a defluidizării circulației pe perioada Samitului și nu numai, dar acum este o problemă foarte importantă a Bucureștiului și chiar și în ședința de Consiliu General s-a adoptat astăzi clar cu efect de lege ca și sectoarele să ridice. Deci, vă supun atenției dvs. acest proiect. V-aș ruga să-l aprobați pentru că este mai mult decât... Deci, chiar dacă nu vreți dvs. sau nu știu dacă poziția politică vă spune altceva să faceți, suntem obligați să adoptăm acest proiect.

Dl Constantin: D-na Președinte, umblând prin acest Ssector 6 am reușit să văd o foarte mare aglomerare de vehicole care stau, sunt stricate, sunt trase pe spații verzi, sunt trase pe trotuare, în felul acesta nu se mai poate circula în acest Sector 6. Fapt pentru care eu aș ruga pe toți consilierii să accepte ideea că aceste mașini trebuiesc luate și duse într-un loc aparte ca să nu mai încurce circulația.

Dl Diaconu: Vorbesc în numele meu și al colegilor mei din grupul P.S.D.. Sigur că noi dorim să susținem acest proiect pentru a civiliza un pic traficul în sectorul 6, numai că, constructiv am câteva propuneri și amendamente la anexă, mai precis la caietul de sarcini pentru că este realizat un pic ambigu, un pic neclar și pentru a nu lăsa loc de interpretări, aduc câteva propuneri concrete.

Am dori să se introducă un nou capitol 2 ca și amendament, care să aibă ca titulatură „condiții de participare la licitații, criterii de eligibilitate”.

La punctul 1 să fie „condiții tehnice” ca operatorul respectiv să dețină în momentul participării la licitație ca și condiție pentru atribuirea contractului cel puțin 12 autovehicule utilitare.

Punctul 2: să nu aibă datorii la bugetul de stat și la bugetul local. Mai precis, să prezinte un certificat fiscal de atestare a acestui fapt că nu are datorii.

În altă ordine de idei, aș dori ca în contract sau undeva la condițiile tehnice să introducem o prevedere cum că „operatorul trebuie să asigure obligatoriu un program non-stop la depozitul respectiv”, pentru că taxarea, după câte am văzut, se face la 24 de ore și nu putem obliga un om să plătească o zi în plus, care este destul de costisitoare, doar pentru că la ora 8 sau la ora 6 se închide programul la acest operator. Deci, pentru asta ar trebui să asigure un program de recuperare a mașinii non-stop.

A mai fost o discuție pe baza tarifelor. Dacă facem o scurtă socoteală, tariful de ridicare pentru autovehicule înseamnă 200 RON. Tariful de transport înseamnă 200 RON. Deci, 400 RON. Tariful de depozitare pe 24 ore înseamnă 300 RON. Deci, am ajuns la 700 RON. 700 RON este posibil să fie ridicat un autoturism, dau un exemplu, Oltcit, care costă 5 mil. S-ar putea să-l coste mai mult ridicarea decât autovehiculul. Bun, asta îl va obliga să respecte regulile, este adevărat. Tariful de depozitare se calculează pe intervale de 24 de ore începând din momentul depozitării nefracționat. Eu aș propune să fie nefracționat pentru primele 24 ore. Așa ar fi firesc. Dacă întârzie omul o oră, a doua zi îi taxăm o zi în plus, mi se pare un pic... Cetățeanul trebuie corectat prin această măsură pecuniară, nu sărăcit. Deci, bănuiesc că un cetățean, în ziua de astăzi, la viața grea care trebuie să recunoaștem că este, 700 RON este o sumă exorbitantă. Cred că s-ar simți taxat usturător și cu 300 de RON. Deci, aș propune o reducere a acestor tarife cu un procent de 30%, nu știu. La punctul a) tarifele de ridicare pentru vehiculele remorcă să fie 150 RON, la b) 150 RON, la depozitare pe 24 de ore, 200 RON. Oricum, aici sunt niște tarife maximale. Bun, atunci, altfel, introducem în capitolul 3, prin care spunem: „criterii de atribuire a contractului-prețul cel mai scăzut”.

D -na Comănici: La tarife prețul cel mai scăzut?

Dl Diaconu: Nu, la criteriul de atribuire. Sunt condiții tehnice de eligibilitate și la atribuire, criteriul este prețul este cel mai scăzut.

D -na Comănici: Păi, asta o să fie prinsă în documentație, nu trebuie să fie în caietul de sarcini.

Dl Diaconu: O secundă, acesta este caietul de sarcini. În caietul de sarcini se stabilește criteriul și aici spune: „tarifele pentru activitățile de ridicare, transport și depozitare reprezintă unul dintre criteriile de selecție a ofertanților în cadrul licitației”. Este unul dintre criterii, da? Știm cum se fac licitațiile și știm că poate să i se dea o importanță mai mare sau mai mică. Trebuie să fie foarte clar că, criteriul este prețul cel mai scăzut.

Dl Moisă: Mai repetă o dată sumele.

Dl Diaconu: O secundă. Păi, nu o să fac amendamentele concrete. Bun, să începem cu primul amendament, da?

D -na Comănici: Numai puțin, dorește cineva din executiv?... Da, dl Cristea.

Dl Cristea: S-au ridicat câteva probleme și trebuie să vă răspund la ele. Chestiunea cu certificatul fiscal este obligatorie conform Ordonanței nr 34, indiferent despre ce fel de achiziție sau acțiune vorbim, este deja legea organică care este obligatorie, deci, de ăla nu discutăm, este obligatoriu.

În al doilea rând, tariful care este propus aici este tariful maximal care nu se poate depăși. Firește că dacă am făcut un caiet de sarcini, este o licitație unde prețul scăzut îl determină pe câștigător. Este suma maximală, tarifele sunt maximale.

În al treilea rând, amenda este stabilită prin legea organică, este amenda poliției. Deci, se duce la poliție, nu umblăm la ea, nu putem s-o modificăm, e clar. Iar tariful respectiv trebuie să fie nici mare, nici mic, pentru că activitatea este practic privată. Primăria nu încasează nici un ban, decât se face ordine pe domeniul public cu această activitate. Obligatoriu, criteriul, din moment ce venim cu un caiet de sarcini cu o sumă maximală, este, firește, cel mai scăzut preț de la ofertant. Asta am vrut să vă spun raportat la caietul de sarcini.

D -na Comănici: Putem specifica concret în caiet și lucrul acesta, nu este o

problemă.

Dl Cristea: Se poate specifica și asta. Prețul cel mai scăzut este câștigător, dar el oricum este obligatoriu prin legea organică. Iar în legătură cu programul, a mai fost o chestiune legată de program. Programul de ridicare de pe domeniul public este până la ora 8, pentru că este obligatoriu prin protocolul stabilit cu poliția. Programul de eliberare este, firește, non-stop. Deci programul care l-ați citit dvs. acolo este programul de ridicare, activitatea ca atare de pe domeniul public, care până la 8 seara...

Dl Diaconu: Se dorește să trecem în caietul de sarcini, ca să nu fie discuții după

aceea.

Dl Cristea: Toate lucrurile acestea sunt deja trecute în proiectul pe care l-ați votat data trecută, în care este atașat protocolul cu poliția și legea organică și absolut tot programul.

Dl Diaconu: Bun, dar caietul de sarcini este documentul care stă la baza întocmirii contractului.

Dl Cristea: Sigur că da, se pot trece lucrurile astea, dar repet, le aveți pe toate în proiectul votat data trecută, în protocolul cu poliția semnat, acela este obligatoriu conform legii organice.

D-na Comănici: Mulțumesc. S-au propus câteva amendamente aici și-l rog pe dl consilier Diaconu să le ia punctual. Le propune și le supun la vot. Dl Consilier, vă rog, primul amendament. Rog Serv. Tehnic să înregistreze că nu mai repet eu.

Dl Diaconu: Deci, introducerea capitolului 2: Criterii de eligibilitate și atribuirea contractului. Practic, capitolul 2 se transformă în capitolul 3 și așa mai departe.

D -na Comănici: Acesta este primul amendament?

Dl Diaconu: Da. Cu două subpuncte: 1. Criteriul de eligibilitate...

D -na Comănici: Se știe care sunt.

Dl Diaconu: Nu, în afară de acelea, condiții tehnice, participând la licitație trebuie să dețină cel puțin 12 auto-speciale funcționale pe platformă sau având alte mecanisme de ridicare destinate acestor activități în dotare proprie sau închiriate.

Dl Primar: Pot să intervin?

D -na Comănici: Dl Primar, ați spus că vreți să interveniți. Deci, numai pe propunerea aceasta cu 12 auto-speciale?

Dl Diaconu: Deci, este primul amendament.

Dl Primar: Nu, din ce știu eu, nimeni din București nu are 12 utilaje de genul

acesta.

Dl Diaconu: Așa este trecut aici. Este trecut mai departe, numai că acel...

Dl Cristea: Păi, condiția este trecută acolo. Eu, de-aia mă și mir.

Dl Diaconu: Nu, o secundă, aia nu este o condiție acolo. Nu, ideea este în felul următor: cum este trecut acum în caietul de sarcini, participantul poate, după ce a primit contractul, i s-a atribuit contractul, să se ducă să-și cumpere mașinile sau să le închirieze. Nu, trebuie să le aibă dinainte. Că așa oricine vine cu o firmă înființată ieri și ia contractul și le cumpără mâine.

Dl Cristea: Exact ceea ce spun, d-le Consilier, exact la asta s-a răspuns, din moment ce asta am scris. Deci, exact asta am preîntâmpinat din moment ce am spus să aibă la momentul licitației 12 auto-speciale.

Dl Diaconu: Nu scrie așa.

Dl Cristea: Asta scrie, 12 închiriate sau proprietate, nu contează cum.

Dl Diaconu: Nu scrie să aibă la momentul licitației. Deci, încă o dată cum este în forma actuală: “Autorizația de ridicare a vehiculelor și remorcilor staționate neregulamentar, autorizația de ridicare se obține în urma închirierii contractului de prestări servicii”, da? Deci, autorizația se obține după ce operatorului i s-a atribuit contractul în urma licitației. Pentru ca el să obțină autorizația, se duce cu contractul și trebuie să facă dovada acestor 12 auto-speciale. Asta înseamnă, în mod logic, că el trebuie să prezinte această dovadă după ce are contractul.

D -na Comănici: Am înțeles. Primul amendament?

5

Dl Diaconu: Condiții tehnice, să dețină 12 auto-speciale în proprietate sau închiriate. Condiție de ligibilitate de participare la licitație. Punctul 2...

D-na Comănici: Nu.

Dl Diaconu: Nu, o secundă, că ăsta este amendamentul cu totul. Introducem un capitol 2, da? Cu două puncte. De fapt, care se numește: “criterii de ligibilitate și de atribuire a contractului”. Și avem: “1. Condiții tehnice”, să dețină cel puțin 12 auto-speciale. “2. Criteriul de atribuire”, prețul cel mai scăzut.

D -na Comănici: Supun votului dvs. amendamentul d-lui Diaconu. Cine este pentru? Se aprobă cu 12 voturi pentru și 3 abțineri.

Deci, amendamentul a trecut, vă rog, dl Consilier, următorul amendament.

Dl Diaconu: Condiții organizatorice. Deci, la fostul capitol 4, care acum a devenit capitolul 5, introducem punctul 4.10, actual 5.10, în care spunem că “operatorul este obligat să asigure programul la recuperarea mașinilor, non-stop”.

D -na Comănici: Supun votului dvs. acest amendament. Cine este pentru? Se aprobă cu 13 voturi pentru și 3 abțineri.

Următorul, vă rog?

Dl Diaconu: La capitolul fost 6, actualmente 7, la punctual 6.2, subpunctul “a”, tariful de ridicare pentru vehicul/remorcă să fie modificat din 200 RON, în 150 RON.

D -na Comănici: Supun votului dvs. acest amendament. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 3 abțineri.

Următorul, vă rog?

Dl Diaconu: Deci, la fostul capitol 6, actualmente 7, fostul punct 6.2, actualmente 7.2, subpunctul “b”, tariful de transport pentru vehicul/remorcă să fie modificat din 200 RON, în 150 RON.

D -na Comănici: Supun votului dvs. acest amendament. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 3 abțineri.

Următorul, vă rog?

Dl Diaconu: Fostul capitol 6, actualmente 7, fostul punct 6.2, actualmente 7.2,

subpunctul “c”, tariful de depozitare pentru vehicul pe 24 ore, să fie modificat din 300 RON, în 200 RON.

D -na Comănici: Supun votului dvs. acest amendament. Cine este pentru? Se

aprobă cu 14 voturi pentru și 3 abțineri.

Următorul, vă rog?

Dl Diaconu: Fostul capitol 6, actualmente 7, fostul punct 6.2, actualmente 7.2, subpunctul “d”, tariful de depozitare pentru remorcă pe 24 ore, să fie modificat din 400 RON, în 300 RON.

D -na Comănici: Supun votului dvs. acest amendament. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 3 abțineri.

Următorul, vă rog?

Dl Diaconu: Fostul capitol 6, actualmente 7, fostul punct 6.3, actualmente 7.3, tariful de depozitare se calculează pe intervale de 24 de ore, începând cu momentul depozitării nefracționar, să se modifice în felul următor: “tariful de depozitare se calculează pe intervale de 24 ore pentru primele 24 ore, începând cu momentul depozitării și fracționat pe intervale de câte o oră, după expirarea primelor 24 ore”.

D -na Comănici: Supun votului dvs. acest amendament. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 3 abțineri.

Și acest amendament a trecut.

Dl Diaconu: Vă mulțumesc.

D -na Comănici: Mai sunt discuții?

Dl Pieptea: O singură întrebare. Am înțeles că proiectul urmărește să descongestioneze traficul. Aș vrea să întreb, întrucât, așa cum se știe, străzile principale nu sunt în administrarea noastră și sunt în administrarea Primăriei Capitalei, dacă avem aviz de la Primăria Capitalei...

Dl Primar: Tocmai vă spuneam mai devreme, Consiliul General ne dă

această.

Dl Pieptea: Dacă ne-au dat aviz, atunci totul este bine.

D -na Comănici: Supun votului dvs. Anexa nr. 1 așa cum a fost ea modificată. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 3 abțineri.

Supun votului dvs. Art. nr. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 3 abțineri.

5

Supun votului dvs. Art. nr. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 3 abțineri.

5

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 15 voturi pentru și 3 abțineri.

Trecem la punctul 4 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București a promovării unei inițiative legislative în vederea schimbării destinației din „locuințe pentru tineret” a imobilului din Str. Dealul Țugulea nr. 27 în „ locuințe sociale”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate semnat de dl Secretar, expunerea de motive semnată de dl Primar, raportul de specialitate semnat de șef serviciu dl Ionel Oprișan, H.C.L.S. 6 nr. 35/30.03.2004, adresa nr. 3417/09.10.2003 a Dir. Administrație Publică a P.M.B., H.C.G.M.B. nr. 275/02.10.2003, anexă la hotărâre și Monitorul Oficial nr. înreg. 22511/01.09.2003.

Există discuții?

5

Dl Moisă: Stimați colegi, este un proiect delicat, în sensul că grupul P.S.D. se va abține de la votarea acestui proiect deoarece, și vrem să dăm niște explicații, am ales, să zicem prioritatea numărul unu, acest schelet de bloc a fost achiziționat în timpul administrației P.S.D. pentru a se folosi pentru locuințe, însă, considerăm că în acest moment, deși știm că există cereri și pentru locuințe sociale, presiunea cea mai mare asupra Consiliului Local din sector este a celor 4000 de solicitanți de locuințe pentru tineri din Cartierul „Brâncuși” care nu vor avea posibilitatea să primească locuință având în vedere că este vorba numai de circa 400, cele care se vor da și atunci este singura modalitate de a mai gasi o posibilitate să mai acordăm tinerilor și trebuie să facem această ierarhizare. Deci, grupul P.S.D. se va abține de la vot.

5

Dl Primar: Vă mulțumesc pentru că întotdeauna dvs., când vă abțineți sau nu votați un proiect, aveți și argumente. Așa este normal să fie, dar în același timp vreau să vă aduc la cunoștință că din cele 4000 de dosare eu cred că vor fi luate în calcul jumate, 2000, nu 4000, iar pe lista de așteptare a locuințelor sociale sunt niște cazuri fantastic de grave. Deci, n-aș vrea să vedeți ce situații și ce familii așteaptă de 8, 9, poate și mai mult de 10 ani și credeți-mă, nu avem altă soluție și de la Primăria Capitalei nouă nu ne vin case. Adică vă rog, chiar nu mai știu cum să mă exprim, din suflet să mă credeți că sunt aproape 600 de oameni care stau pe această listă, din care cel puțin 50 sunt într-o situație groaznică. Vă spun sincer cu mâna pe inimă, vă rog să mă credeți. Și mai avem o problemă, evacuații care prin lege noi suntem obligați să le dăm casele, adică să le dăm case. Este o mare problemă aceasta. Adică, haideți, punețivă și-n situația mea. Și dacă dau tinerilor, și dacă dau acestora, dar mi se pare că sunt cu mult mai grav aceste situații decât ceea ce este la tineret. Vă rog să mă credeți.

Dl Spiridon: D-na Președinte, am o propunere, dacă într-adevăr sunt atâtea probleme grave, de ce nu achiziționăm din fondul de rezervă case sociale?

Dl Primar: Propuneți, d-le Consilier.

Dl Spiridon: Asta fac acum, propun. Ar fi fost bine dacă ar veni din partea Executivului. De ce nu achiziționăm locuințe sociale din acest fond de rezervă? Este suficient. Dl Manolache, în următorul buget să treacă aceste... Nu văd de ce nu ar fi aprobat.

Dl Stan: Dl Primar are dreptate. Mă bucur că gândește extrem de social, dar avem o problemă. Suprafața acestor apartamente este foarte frumoasă, calitatea lucrărilor va fi foarte frumoasă, termopane la geamuri, se lucrează la aceste blocuri și vreau să vă spun că locuințele sociale nu trebuie să arate așa. Locuințele sociale trebuie să arate altfel, alt gen de construcții, cu o chirie mai mică, cu o întreținere mai mică, un spațiu mai mic, este social, este pe gratis și așa mai departe. Deci, nu trebuie să oferim suprafețe de 90, 88, 90 și ceva de metri pătrați pe apartament. Sincer vă spun. În al doilea rând, dacă am avea o lege care să spună clar: locuințele sociale nu se moștenesc, nu se vor vinde niciodată și să avem 121 de apartamente la dispoziția Primăriei, ar fi perfect. Dar vă garantez că în 2 ani se vând imediat.

Dl Primar: Nu se poate așa ceva.

Dl Stan: Dl Primar, și atunci eu aș spune că putem să achiziționăm de pe piață, sau putem să luăm teren, sau putem să facem niște locuințe cu adevărat sociale. Dar, nu, sub nicio formă acele apartamente, 121 de apartamente pe Virtuții la doi pași, locuințe sociale. Și mă întreb, sunt atât de amărâți încât nu știu dacă trebuie să intre în apartamentele alea. N-o să aibă cu ce să le întrețină. Dacă tot le facem o pomană, să le facem o pomană. Dacă tot îi ajutăm, să-i ajutăm cu un spațiu corespunzător care poate să-l susțină.

Dl Constantin: Eu vin să-l contrazic pe colegul meu deoarece un apartament cu două camere nu are 90 de metri pătrați. Eu care merg aproape săptămânal acolo și văd lucrările astea, nu este adevărat ce spune. Și nu putem să punem prelată la geamuri. Suntem, vorba aia, într-un secol mai cu viteză. Putem să punem? Am terminat cu tâmplăria, că tâmplăria nu se mai poartă. Fapt pentru care sigur că s-a ales metoda asta de a se pune termopane. Este un lucru mai eficient și mai simplu. În plus, vreau să vă spun, dl coleg, că la ora actuală, încă o dată mă refer la suprafața locuibilă, nu depășește 60 și ceva de metri pătrați două camere. Nu 80 sau 90 cum zici dumneata.

Dl Stan: M-am referit la 3 camere.

Dl Constantin: Și-n al doilea rând, trebuie să rețineți un aspect: construcția care s-a reluat din septembrie - octombrie, să știți că este construcție așa cum a spus și dl Moisă, este construcție făcută de ani de zile care ajunsese într-o paragină. Dacă știți ce mizerie s-a scos din aceste scări de blocuri, cred că nici n-ați mai vorbi. Muncesc oamenii aceea ca să poată să realizeze un lucru deosebit, fiindcă este necesar, domne. Dacă facem socoteala, așa cum zicea și dl Primar, am dat 1 200 și ceva de apartamente în Cartierul „Brâncuși”, am dat la tineri. Domne, acum te uiți acolo, nu mai ai loc de mașini, nu mai ai loc de nu știu ce, oameni amărâți. Lasă domne, să dăm și la oamenii ăștia sociale, care într-adevăr nu au posibilitatea să cumpere un apartament.

Dl Moisă: Stimați colegi, argumentele colegilor noștri sunt pertinente și am subliniat de la început că este o problemă delicată, dl consilier Stan are dreptate pentru că aceste locuințe pentru tineri, vedeți cum deja s-a propus această inițiativă legislativă, vor fi vândute.

D -na Comănici: Am înțeles, dar blocul acesta, chiar dacă îi schimbăm destinația, nu trece sub acea hotărâre de guvern cu A.N.L.-ul, este altceva, vă spun eu.

Dl Primar: Nu, nu se vând.

D-na Comănici: Nu se vând acestea chiar dacă sunt cu închiriere.

Dl Moisă: Eu am mers pe ideea că noi putem să facem rost de acești bani din vânzarea apartamentelor de la „Brâncuși” când vor împlini acest termen de vânzare. Este o decizie pe care grupul nostru a luat-o analizând aceste considerente și ne menținem poziția. Deci, vom încerca să sprijinim și d-le Primar, chestiunea pe care ați spus-o, nu trebuie să o propună dl Spiridon, eu cred că este datoria dvs. ca executiv să faceți un proiect de hotărâre pentru folosirea fondului de rulment sau a unei părți din el, pentru achiziționarea de locuințe și aici, dl Stan are dreptate. Nu vreau să dau exemplul meu sau al altor oameni care stau în 60 de metri la 3 camere sau la 4, dar locuințele sociale au caracter social, cum spuneți dvs., pentru evacuați, pentru situații grave. Eu cred că putem achiziționa de pe piață, ca să fie mai urgent, niște locuințe care să îndeplinească aceste cerințe, să fie pentru situații de urgență și să fie la costuri mai scăzute.

D -na Comănici: Am avut un teren, dar în loc să fi făcut spital, puteam să facem un bloculeț de sociale.

Dl Primar: Nu avem hotărârea Consiliului General acolo.

D -na Comănici: Mai există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 6 voturi pentru cu nominalizare (dl Constantin, dl Popescu M., dl Cuțurescu, dl Vlădan și d-na Nedelcu) și 8 abțineri.

Trecem la punctul 5 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Drumul Taberei, nr. 24, sector 6”, pentru concesionare în vederea construirii unui sediu-birouri și cafe bar, pe un teren în suprafață de 272 m.p., domeniul privat al statului”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru și 1 abținere.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru și 1 abținere.

Page 15 of 21

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru și 1 abținere.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 16 voturi pentru și 1 abținere.

Trecem la punctul 6 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „B-dul Iuliu Maniu, nr. 78-92, sector 6”, pentru modernizare piață, pe un teren în suprafață de 3641,62 m.p., domeniul public al municipiului București administrat de Administrația Piețelor Sector 6 conform Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 22/17.07.1997”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

D -na Leafu: Permiteți-mi vă rog, să vă spun că H.C.L.S. 6 nr. 22/17.07.1997 este abrogată.

D -na Comănici: D-le Secretar, ați notat?

Dacă nu mai sunt discuții, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 16 voturi pentru.

Trecem la punctul 7 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Albiței, nr. 2D, sector 6”, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 226,98 m.p., proprietate particulară persoană fizică”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 16 voturi pentru.

Trecem la punctul 8 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Atmosferei, nr. 1B, sector 6”, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 575,17 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 15 voturi pentru.

Trecem la punctul 9 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu - „Drum Bacriului, nr. 57-59, sector 6”, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 921 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar,

referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 15 voturi pentru.

Trecem la punctul 10 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „B-dul 1 Mai, nr. 51-55, sector 6”, pentru construire spații comerciale și sediu bancă, pe un teren în suprafață de 33966,05 m.p., proprietate particulară persoane juridice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 15 voturi pentru.

Trecem la punctul 11 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Blandiana, nr. 26, sector 6”, pentru construire imobil cu funcțiunea de comerț, pe un teren în suprafață de 428,59 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 15 voturi pentru.

Trecem la punctul 12 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Dezrobirii, nr. 114C-114D, sector 6”, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 210,54 m.p., proprietate particulară persoană fizică”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar,

referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de secialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 15 voturi pentru.

Trecem la punctul 13 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Dreptății, nr. 1F, sector 6”, pentru construire locuințe, pe un teren în suprafață de 701,18 m.p., proprietate particulară persoane juridice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 15 voturi pentru.

Trecem la punctul 14 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Drum La Roșu, nr. 28C, sector 6”, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 390,67 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de secialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 15 voturi pentru.

Trecem la punctul 15 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Drum Valea Cricovului, nr. 100, sector 6”, pentru

Page 18 of 21

construire locuință, pe un teren în suprafață de 610,04 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar,

referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 15 voturi pentru.

Trecem la punctul 16 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Drum Valea Furcii, nr. 13A, sector 6”, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 989,41 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 15 voturi pentru.

Trecem la punctul 17 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Mărgelelor, nr. 25, sector 6”, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 256 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 15 voturi pentru.

Trecem la punctul 18 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Piscul Crăsani, nr. 2D, sector 6”, pentru construire locuință și servicii, pe un teren în suprafață de 300 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Page 19 of 21

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 15 voturi pentru.

Trecem la punctul 19 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Prelungire Ghencea, nr. 38-40, sector 6”, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 3900,03 m.p., proprietate particulară persoană juridică”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar,

referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 15 voturi pentru.

Trecem la punctul 20 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Prelungire Ghencea, nr. 167-lot. III și IV, sector 6”, pentru construire locuințe, pe un teren în suprafață de 696 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 15 voturi pentru.

Trecem la punctul 21 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „B-dul Uverturii, nr. 69B, sector 6”, pentru construire servicii, pe un teren în suprafață de 294,59 m.p., proprietate particulară persoane juridice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 15 voturi pentru.

Dl Primar: Pe 1 aprilie, ședință extraordinară. Luni, 31? Domnilor, ședința aceasta propun un singur punct: Bugetul. Pentru că nu putem ține alegerile fără să treacă acest buget. Nu vă supărați, este o problemă mult mai serioasă. Vreau să vă fac o informare, vă rog frumos. Am plătit coeficient de neutilizare a plăților la bancă. Curtea de conturi consideră că vinovați sunteți dvs. S-ar putea, nu se știe încă, se discută la un alt nivel al dânșilor, dacă vă impute dvs. aceste plăți. Am vrut să vă informez.

D -na Comănici: Deci, luni, 31.03.2008, ședință extraordinară. Vă mulțumim, ședința a luat sfârșit.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,


Gheorghe Floricică


Ancuța Sorina Comănici

Redactat: Georgescu Gabriela

Page 21 of 21