Dl Secretar face prezența: 26 consilieri prezenți și 1 absent (dl Novac).

Supun votului dvs. procesul verbal al ședinței ordinare a C.L.S. 6 din data de

04.12.2007. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. ședința extaordinară a C.L.S. 6 din data de 11.12.2007. Cine este

pentru? Se aprobă cu 25 de voturi pentru și 1 abținere (dl Alexandrescu).

La punctul 2 al ordinii este „Proiect de hotărâre privind aprobarea și alegerea

președintelui de ședință”.Așteptăm propuneri.

Dl Moisă: Stimați colegi vreau să vă reamintesc că cel puțin până acum și sper că și până la sfârșitul mandatului, am avut toți consilierii înțelegere să acceadă la această demnitate un reprezentant din toate grupurile de consilieri. Având în vedere că acum este rândul P.S.D. să facă propunerea în sensul că să aibe președinte de ședință, eu vă adresez rugămintea să sprijiniți candidatura consilierei Ancuța Comănici. Nu fac alte promisiuni și nici alte jocuri, ci propunere colegială. Vă mulțumesc!

Dl Tulugea: Pentru că am început un an nou și fiindcă în luna decembrie a fost o partidă sportivă între Piedone și d-na Comănici terminată la egalitate, propun ca dl Popescu să reia această luptă sportivă și să se folosească votul secret.

Dl Secretar: Legea spune că se poate vota prin vot deschis.

Dl Vlădan: Dorim vot secret.

Dl Secretar: Supun votului dvs. vot secret. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

În urma procesului verbal încheiat de Comisia de validare d-na consilier Ancuța Comănici are 11 voturi pentru, iar dl Cristian Popescu are 13 voturi pentru și sunt 2 voturi anulate.

Supun votului dvs prin vot deschis alegerea unuia din candidați. Cine este pentru? Se respinge cu 13 voturi pentru d-na Comanici și 11 voturi pentru dl C. Popescu.

Dl Moisă: Stimați colegi, haideți să optăm pentru vot secret.

Dl Secretar: Supun votului dvs. vot secret. Cine este pentru? Se respinge cu 12 voturi pentru.

Domnilor consilieri aceasta nu mai depinde nici de Executiv, nici de Directorul

prefectural, depinde numai de conduita dvs. Ultima variantă rămâne votul deschis.

Cine este pentru candidatura d-nei consilier Ancuța Comănici? Se repinge cu 13 voturi pentru.


Dl Moisă: Votul secret era o posibilitate de deblocare a acestei situații. Propun să reluăm votul secret. Nu putem ține ședința fără președinte.

Dl Secretar: Cine este pentru vot secret? Se aprobă cu 16 voturi pentru.

În urma procesului verbal încheiat de Comisia de validare d-na consilier Ancuța

Comănici are 13 voturi pentru, iar dl Cristian Popescu are 11 voturi pentru și 1 vot anulat (dl Adrian Popescu nu a votat).

Ședința nu se poate ține deoarece nu s-a ales președintele de ședință.


Constantin Moisă


Contrasemneaz[,


Mădălina Voiculescu


SECRETAR,


Demirel Spiridon


Gheorghe Floricic[


Page 2 of 2