Dl Prefect dă citire ordinului nr. 273 al Prefectului Municipiului București.

Dl Secretar face prezența: 27 consilieri prezenți.

Dl Prefect: Îl invit pe dl Avrămescu și pe dl Prisăcaru la prezidiu pentru a conduce ședința alături de decanul de vârstă dl Flămânzeanu.

Dl Flămânzeanu: Conform ordinului Prefectului nr. 273 de constituire a Consiliului Local Sector 6 dau citire ordinii de zi. La primul punct este „Alegerea Comisiei de validare”. Conform legii comisia poate fi compusă din trei sau cinci membri. Supun votului dvs. prima variantă - comisia să aibă în componență trei membri. Cine este pentru? Se respinge în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. cea de-a doua varinta - comisia să aibă în componență cinci membri. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă rog să faceți propuneri?

Dl Moisă: Domnilor colegi vă urez bine ați venit în Consiliul Local al Sectorului 6. În calitate de consilier mai vechi, al patrulea mandat, având în vedere experiența desfășurării activității în acest Consiliu Local, în numele grupului P.S.D. consider că în această componență de cinci membri, așa cum spune legea comisia de validare trebuie să respecte componența pe partide, componența consilierilor aleși politic și propun ca această comisie să aibă următoarea componență: doi membri din partea PD-L, doi membri din partea P.S.D. și un membru din partea P.N.L.

Dl Flămânzeanu: Mai există și alte propuneri? Dacă nu, supun votului dvs. propunerea d-lui Moisă. Cine este pentru? Se aprobă cu 25 voturi pentru și 2 abțineri. Vă rog să faceți propuneri pentru componența comisiei de validare.

Dl Darabont: Din partea P.S.D. îi propun de d-na Neacșu și pe dl Moisă.

D -na Nedelcu: Din partea P.D.-L. îi propun pe domnii Mutu și Văduva.

Dl Cursaru: Din partea P.N.L. îl propun de dl Dina.

Dl Flămânzeanu: Dacă nu mai există alte propuneri, supun la vot propunerile în varianta propusă.

Supun la vot propunerea ca dl Moisă să facă parte din comisia de validare. Cine este pentru? Se aprobă cu 26 voturi pentru.

Supun la vot propunerea ca d-na Neacșu să facă parte din comisia de validare. Cine este pentru? Se aprobă cu 26 voturi pentru.

Supun la vot propunerea ca dl Mutu să facă parte din comisia de validare. Cine este pentru? Se aprobă cu 26 voturi pentru.

Supun la vot propunerea ca dl Văduva să facă parte din comisia de validare. Cine este pentru? Se aprobă cu 26 voturi pentru.

Supun la vot propunerea ca dl Dina să facă parte din comisia de validare. Cine este pentru? Se aprobă cu 26 voturi pentru.

Rugămintea este ca, membrii comisiei de validare să se retragă pentru a-și alege Președintele și Secretarul comisiei.

Comisia de validare s-a întâlnit în plen, a întocmit procesul verbal iar această comisie de validare are următoarea componență: Președinte - dl Mutu Gabriel, Secretar -dl Moisă Constantin, Membrii - dl Văduva Silviu, d-na Neacșu Ioana și dl Dina Sorin.

Următorul punct de pe ordinea de zi îl constituie „Validarea mandatelor de consilierilor locali aleși”. Comisia de validare în componența pe care v-am prezentat-o se retrage pentru a examina componența tuturor consilierilor aleși.

Dă citire procesului verbal de constituire a comisiei de validare.

Supun votului dvs. comisia de validare în varianta propusă. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Pentru validarea mandatelor consilierilor s-a întocmit un proces verbal de către comisia de validare. Rog președintele comisiei de validare să dea citire procesului verbal.

Dl Mutu dă citire procesului verbal privind componența Consiliului Local.

Dl Flămânzeanu: Ținând cont de cele prezentate s-a emis Hotărârea nr. 2 privind validarea mandatelor consilierilor. Supun votului dvs. articolul unic. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Dau cuvântul d-lui Secretar pentru depunerea jurământului de către consilieri.

Dl Secretar: În conformitate cu prevederile art. 30 și art 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, solicit pe domnii consilieri să depună jurământul după mine.

Dl Moisă: Jurământul se face cu mâna pe Biblie și pe Constituție individual.

Dl Secretar: Voi chema consilierii în ordine alfabetică să depună jurământul.

Depun jurământul toți consilierii.

Dl Flămânzeanu: Dacă nu mai există alte discuții supun votului dvs. Hotărârea nr. 3 privind „Constituirea Consiliului Local al Sectorului 6”. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi. Declar legal constituit Consiliul Local.

Trecem la următorul punct și anume „Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință”. Vă rog să faceți propuneri.

Dl Moisă: Stimați colegi vă felicit pentru faptul că ați fost validați astăzi și sper să desfășurăm o activitate în beneficiul cetățenilor Sectorului 6 și mi-aș permite să vă propun tot în virtutea experienței în acest Consiliu Local pe care o au mai mulți colegi de aici, pentru a nu fi multe dispute odată la trei luni sau poate și mai des să facem o înțelegere și să fim toți de acord ca aceste ședințe ale consiliului local să fie conduse cum spune legea pe o durată de trei luni în aceeași ordine de cele patru partide care sunt reprezentate în consiliul local și vă propun ca această ordine să fie P.D.-L., P.S.D., P.N.L. și P.R.M..

D -na Nedelcu: Îl propun din partea P.D.-L.-ului pe dl Tulugea.

Dl Flămânzeanu: Dacă nu mai există alte propuneri supun votului dvs.

propunerea doamnei Nedelcu. Cine este pentru? Se aprobă în unanimtate de voturi. Îl invit

pe dl Tulugea să vină la prezidiu pentru a conduce ședința în continuare.

Doamna Judecătoare dă citire hotărârii judecătorești privind validarea mandatului de Primar. Domnule Primar vă rog să depuneți jurământul.

Dl Primar depune jurământul.

Dl Tulugea: Mulțumim d-lui Primar că a avut tăria de a rezista tuturor atacurilor din campania electorală și de a câștiga un nou mandat alături de noi toți, deoarece dl Poteraș este Primarul tuturor locuitorilor din Sectorul 6. În continuare vom trece la următorul punct al ordinii de zi și anume „Alegerea viceprimarului”. Îl rog pe dl Secretar să ne explice procedura de alegere a Viceprimarului.

Dl Secretar: Conform Ordonanței nr. 35 art. 11 Consiliul Local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar. Propunerile se fac de către grupurile de consilieri validați. După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot. Exercitarea votului se face de către fiecare consilier care primește un singur buletin de vot pe care este trecut numele tuturor candidaților.

Dl Tulugea: Rog partidele politice să facă propunerile.

Dl Dina: Din partea P.N.L. îl propunem pe colegul nostru Spiridon Demirel.

Dl Darabont: Stimați colegi, s-au constituit astăzi autoritățile locale ale sectorului și-mi doresc din tot sufletul să avem succes în ceea ce ne propunem pentru acest mandat, al cincilea de când a început această procedură după anul 1990 de alegere și funcționare a administrației publice locale. În grupul P.S.D. cu toți consilierii locali, aparat al consiliului local și cetățeni veți avea un partener sincer, deschis și constructiv chiar dacă prin forța împrejurărilor și prin votul politic grupul nostru se consideră de opoziție, dar o opoziție care să respecte aceste caracteristici la care votăm.

În ceea ce privește alegerea Viceprimarului am mandatul organizației P.S.D. Sector 6 pentru a candida la funcția de Viceprimar. Vreau însă, să spun că după părerea mea, este o țintă care în aceste condiții nu se justifică, pentru că un Viceprimar, și ne-au arătat mandatele anterioare, trebuie să lucreze foarte armonios cu Primarul, ori la ora actuală există niște rețineri de ordin politic și niște răni încă neînchise din campania electorală. Personal, împreună cu colegii mei vom face eforturi pentru a le depăși și de asemenea, pe un fond mai general se petrece un fenomen de reapropiere în cadrul fostei alianțe P.N.L.-P.D. și nu am vrea ca noi, în această instituție, să favorizăm în mod artificial această tendință naturală.

Un al treilea aspect este acela că, în cadrul campaniei electorale în turul doi m-am bucurat de sprijinul colegilor de la P.N.L. și le mulțumesc pentru faptul că au fost corecți în această campanie electorală în ceea ce mă privește, declarând în turul doi că votează schimbarea, deci, cred că este și rândul nostru, al consilierilor P.S.D. aleși, să fim corecți și să susținem candidatura propusă de P.N.L.. Eu sunt convins că dl Spiridon va ieși Viceprimar și îi urez de pe acum succes.

Dl Tulugea: Să înțeleg că îl susțineți pe dl Spiridon. Mai există alte propuneri din partea altor formațiuni politice? Dacă nu, rog Serviciul Tehnic să pregătească buletinele de vot.

Dl Secretar: Rog domnii consilieri să intre în sală pentru a începe procedura de votare. Voi striga consilierii în ordine alfabetică pentru a le înmâna buletinele de vot și pentru a-și exprima votul.

Dl Tulugea: Rog comisia de validare să se retragă pentru a număra buletinele de vot și a ne prezenta rezultatul.

Dl Mutu dă citire procesului verbal de validare a mandatului de Viceprimar.

Dl Tulugea: Ținând cont de cele prezentate mai sus vă supun votului dvs. hotărârea privind alegerea Viceprimarului Sectorului 6, ca Viceprimar să fie dl Spiridon. Cine este pentru? Se adoptă cu 23 voturi pentru și 4 voturi împotrivă.

În numele colegilor vreau să îl felicit pe dl Spiridon pentru rezultatul obținut și să-l asigur de tot sprijinul nostru.

Dl Spiridon: Mulțumesc colegilor pentru misiunea care mi-a fost încredințată și sunt convins că nu va fi ușoară. Vom avea multe treburi de făcut, proiecte de finalizat, dar împreună îmi doresc să constituim un consiliu poate mai bun decât cel care a fost în mandatul care a trecut și împreună să reușim să ducem la final în beneficiul locuitorilor Sectorului 6 tot ceea ce ne propunem. Vă mulțumesc.

Dl Tulugea: Pentru că suntem la capitolul mulțumiri, sunt convins că sunt în asentimentul dvs. să le mulțumim foștilor colegi de consiliu, care nu se mai regăsesc în actuala formulă de consiliu, pentru întreaga activitate desfășurată în cei patru ani care au trecut până în prezent și îi invităm să fie alături de noi în continuare cu experiența pe care dânșii au dobândit-o deoarece, repet, Sectorul 6 are nevoie de contribuția oricărui cetățean cu experiență în domeniile care sunt mai puțin rezolvate în urbe. Cu această precizare ordinea de zi s-a finalizat și vă informez că pe data de 2 iulie este următoarea ședință de consiliu.

Declar ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marin Flămânzeanu    SECRETAR,

Manuel Avrămescu    Gheorghe Floricică

Ștefăniță Prisăcaru

Danil Tulugea

Redactat: Anne Mari Critu

Page 4 of 4