al ședinței extraordinare din data de 19.02.2008

Dl Secretar face prezența: Din 27 consilieri în funcție avem prezenți 21 și 6

absenți (Alexandrescu D., Neacșu I., Novac Ș., Olteanu C., Popescu C., Stan N.)

D-na Comănici: Bună ziua, înainte să începem ședința de consiliu aș vrea să

întreb dacă este cineva de la presă?

D-na Popa C. (Mass-Media): Este d-na Liliana Popa de la Radio București.

D-na Comănici: Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea

utilizării fondului de rulment”.

Există discuții?

D-na Voiculescu M.: Da, noi ne menținem observațiile care le-am avut săptămâna trecută, nu cred că mai este nevoie să le amintim, dar le menținem, tocmai de aceea ne justificăm votul.

D -na Comănici: Alte discuții? Trecem la vot. Supun la vot Anexa A. Cine este pentru? Se respinge cu 12 voturi pentru și 8 abțineri.

Supun la vot Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 12 voturi pentru și 8 abțineri. Acest proiect a fost respins.

Trecem la punctul 2 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea

Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008”.

Există discuții?

D -na Voiculescu M.: Vor fi foarte multe discuții și o să mă rezum doar la câteva. În primul rând nu am văzut o strategie pe anumite servicii, s-au regăsit de-a lungul anului niște investiții pe care nu le-am văzut finalizate și o să dăm un singur exemplu: la ultima rectificare de buget am votat, este un subiect dureros pentru mine, proiect tehnic pentru adăpost de noapte, nu l-am văzut continuat pe lista de investiții în nicio formă. Nu știu, doar am trecut în lista de investiții la un moment dat de-a lungul anului niște lucrări pe care le-am abandonat? Mai sunt multe lucrări unde au fost votate documentațiile tehnico-economice după lege, chiar vreau să felicit cu această ocazie, este primul proiect de buget în care totuși Executivul oferă acele informații de ordine economică pe care noi le-am solicitat în fiecare an. Este adevărat că numai pentru cele cuprinse în fondul de rulment și cele din împrumuturi nu și pentru investițiile din bugetul local, acolo nu am găsit nicio informație.

În același timp deși se oferă aceste informații, nu se prezintă graficul de finanțare pe surse și pe an corelat cu graficul de execuție, se întrevede doar ce sume sunt pe 2008. Iar analiza a fost beneficiu, peste tot apare cu zero, realizată chiar și în cazul obiectivelor în derulare. De asemenea am sesizat că sunt anumite lucrări care nu au documentațiile tehnico-economice, de exemplu din împrumutul Reiffeisen, dar apar în fondul acela din împrumuturi iar studiul lor de fezabilitate este prevăzut în fondul de rulment, sunt foarte multe lucrări unde studiul de fezabilitate și proiectul tehnic este prevăzut în fondul de rulment, iar lucrările pe împrumuturi. Iarăși pentru noi este o enigmă și o considerăm o încălcare de lege.

Totodată am constatat comparând bugetul la capitală, și am un articol cu declarația d-lui director Gheorghe Udriște, care anunță unde se va lucra acest an în sectorul 6 pe 24 de străzi și aflu, citez doar: „pe Aleea Valea Călugărescă, pe Aleea Valea lui Mihai, pe Chilia Veche, pe Aleea Calatis, pe Gârleni, pe Vlădeasa, pe Gheorghe Lățea, pe strada și intrarea Poiana Lacului, pe strada și intrarea Pătrarului, pe Zâmbetului”, deși aceste lucrări sunt cuprinse în bugetul capitalei, înțeleg după declarația d-lui Udriște fiindcă le va face capitala, totuși în fondul nostru de rulment sunt studiile de fezabilitate și proiectele tehnice prevăzute.

Sunt mult mai multe lucrări, de asemenea regăsim niște lucrări unde Consiliul Local Sector 6 respinsese documentația tehnico-economică în mod repetat, ce să vă spun am foarte multe observații, de exemplu pe Viscolului tronsonul II, suntem încă în studiu la nivel de studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru canalizare și apă și nu sunt realizate și întreb și eu care este tronsonul II la strada Viscolului pentru că au fost prevăzuți bani pentru apă, canalizare și sistem rutier încă din ianuarie 2004 și tot așa. Sunt niște lucrări pe care le urmărim de-a lungul anilor și încă le găsim chiar la nivel de studiu de fezabilitate, documentație tehnico și prevedem bani în fiecare an. Sunt foarte multe alte întrebări, mă rezum la acestea fiindcă știu că răbdarea multor colegi are o limită.

Dl Spiridon: D-na Președinte, vis-a-vis de anumite capitole bugetare mă refer la 84.11 și 84.07 ele sunt trecute una ca străzi alta ca transporturi în paranteză străzi care este diferența între ele și care este asemănarea? Că în interiorul acestor articole bugetare sunt aceleași tipuri de lucrări: reabilitări sistem rutier și studii și proiecte tehnice.

D-na Comănici: Doriți să-l întrebăm pe dl Doru Manolache?

Dl Spiridon: Da, dacă este cineva, da.

Dl Manolache D.: Pentru că unul este din împrumut altul din fondul de

rulment.

Dl Pieptea: Pentru dl Secretar, s-a votat fondul de rulment, cum influențează legalitatea hotărârii bugetului astăzi?

Dl Secretar: Proiect în afara bugetului. Trebuie să vă explice dl Manolache.

Dl Manolache: Primul proiect prevedea utilizarea fondului de rulment, rămâne în buget astăzi și nu putem să-l folosim până când dvs. nu dați aprobarea.

D -na Voiculescu M.: Dar de ce se repetă totuși? Am o întrebare, de ce se repetă la un articol în buget totuși că se votează fondul de rulment în sumă de conform anexei? Totuși, deși este în afara bugetului local așa cum scrie corect la lege, dar de ce este cuprins, să nu vă mai spun că la articolul 1 se aprobă bugetul local în sumă de 584.076 mii lei iar în raportul de specialitate al Direcției Economice se spune: „bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008 este un buget echilibrat ridicându-se la suma de 801.007 mii lei și cuprinde: bugetul local, bugetul instituțiilor, bugetul împrumuturilor și după aceea bugetul de venituri și cheltuieli în afara bugetului local în valoare de”. Și totodată în articolul 5: „se aprobă veniturile și cheltuielile, deci aici este clar pe cheltuieli pe obiective de investiții evidențiate în afara bugetului local al sectorului 6 pe anul 2008 în sumă de vezi anexa.

Dl Manolache: Dacă îmi permiteți, deci oricum nu se poate utiliza acest fond de rulment dacă nu avem aprobarea dvs., Trezoreria nu dă voie fără aprobarea Consiliului Local.

D -na Voiculescu M.: Păi, dar atâta vreme cât se plimbă la Trezorerie Fondul de rulment la împrumuturi la bănci, de nimeni nu mai poate să urmărească care bani de unde sunt.

Dl Primar: Haideți să ne înțelegem. Băncile nu permit așa ceva, ar fi băncile care ar sesiza lucrul acesta în primul rând.

Dl Vlădan: D-na Președinte, dl Primar, având în vedere sensul discuțiilor le-aș ruga pe doamnele Consiliere, foste P.D., să nu se răzbune acum pe bugetul sectorului 6 și pe toți cetățenii sectorului 6.

Dl Moisă: Fără să fiu specialist în astfel de probleme, înțeleg totuși, că noi aveam un proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rulment. Deci, fondul de rulment este o sumă care există care este prinsă în bugetul local. Nu am aprobat utilizarea lui pe acele destinații, deci după părerea mea și oamenii de specialitate din Primărie totuși să-și argumenteze punctul de vedere, cred că putem aproba bugetul cu suma globală, acele anexe sau unde sunt trecute acele sume, sunt caduce, se scot de acolo la forma care se dă la Prefectură, urmând ca în viitor dacă se pune să se voteze separat pentru destinația fondurilor. Adică nu este un proiect pentru aprobarea unui fond de rulment, fondul există destinația am respins-o.

Dl Popescu M.: Vreau să-i specific colegului meu că fondul de rulment este obligatoriu și este specificat prin lege ca cuantum, utilizarea rămâne la dispoziția Consiliului Local printr-o aprobare în cadrul discuției despre bugetul local. Acesta nu poate face obiectul unei discuții ulterioare ca utilizare și numai în momentul când se votează. Dacă acum nu suntem de acord să-l utilizăm într-o anumită destinație, ulterior se va vota numai la solicitarea d-lui Primar într-un scop de urgență dacă dl Primar consideră necesar.

D -na Comănici: Mulțumesc, supun votului dvs. Anexa 131/01. Se respinge cu 13 voturi pentru și 7 abțineri.

Dl Stan S.: Dragi colegi, când ne jucăm ne jucăm, când facem jocuri politice

facem jocuri politice, când vrem să mai scoatem ceva de la buget că s-a mai îmbunătățit de data trecută, dar fraților, am senzația că sunteți lipsiți de responsabilitate și să știți că v-o arunc în cârca voastră. Să vă spun de ce, datorită votului, și eu cred că se poate vota în continuare, mergem să vedem poate primul articol nu sunt de acord. Vreau să vă spun că dvs. nu faceți altceva decât să scoateți 3500 de persoane care sunt salariate, chiar 4000, în cadrul Primăriei, în fața Primăriei. Eu nu v-am înțeles.

Dl Constantin: D-na Președinte, d-le Primar, este foarte dureros că suntem într-o situație foarte penibilă din ce cauză: o serie de consilieri aleși de electoratul sectorului 6 dau cu piciorul solicitărilor electorale, încă o dată se dovedește că acești oameni nu sunt consilierii sectorului 6. Încă o dată se dovedește că ne batem joc de oameni.

D -na Comănici: Acestea fiind spuse declar ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,


Gheorghe Floricică


Ancuța Sorina Comănici

Page 4 of 4