al ședinței extraordinare din data de 16.09.2008

Dl Secretar face prezența: Din 27 de consilieri în funcție, 24 prezenți și 2

absenți (dl Popescu M., dl Stan și dl Lupulescu ).

În sală avem prezente televiziunile: Realitatea TV, Politica TV și ziarul Gândul.

Dl Tulugea: Stimați colegi, pe ordinea de zi avem astăzi 3 proiecte de

hotărâre.

Există discuții?

Supun votului dvs. ordinea de zi. Cine este pentru? Se aprobă cu 24 de voturi pentru.

Trecem la punctul 1 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvențiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuințe”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate semnat de dl Secretar, anexa nr. 1, expunerea de motive semnată de dl Primar și referatul de specialitate semnat de președinte comisie d-na Stela Tomoea.

Există discuții?

Dl Gabor: Eu am o întrebare vis-a-vis de liste, la pozițiile 13 și 14 și la pozițiile 17...

Dl Tulugea: D-le Consilier am o rugăminte, când intrăm la dezbaterea anexei, vă rog frumos.

Dl Gabor: Am înțeles.

Dl Tulugea: Am propus discuții pe proiect în ansamblu. Dacă nu sunt, trecem la dezbaterea proiectului pe articole. Art. 1, discuții?

Dl Gabor: Da, deci vroiam să pun o întrebare despre pozițiile 13 și 14, Niculescu Ioana Maria și Niculescu Andrei. Aș dori să nu fie soț și soție.

D -na Tomoea: Nu sunt soț și soție, sunt frați.

Dl Tulugea: Dacă nu mai sunt disucții să trecem la vot.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 24 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 24 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru? Se adoptă cu 24 voturi pentru.

Trcem la punctul 2 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind preluarea în

administrarea D.G.A.S.P.C. Sector 6 a unităților de învățământ preșcolar de pe raza sectorului 6”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate semnat de dl Secretar,

expunerea de motive semnată de dl Primar și raportul de specialitate semnat de dl director executiv Cristian Ionescu și director executiv Marius Lăcătuș.

Acest proiect de hotărâre a fost prezentat Consiliului Local și în ședința anterioară, a fost dezbătut pe larg în ședința respectivă, au fost expuse puncte de vedere și pro și contra și într-un final, cu un acord tacit al tuturor grupurilor de consilieri care constituie acest Consiliu, ne-am abținut pentru a avea posibilitatea ca acesta să fie mai bine aprofundat și mult mai bine înțeles. Personal cred că nu mai este necesar să facem o dezbatere „a la long” pe marginea acestui proiect de hotărâre. În ceea ce mă privește, eu aș propune și pentru economia timpului, dar și pentru completizarea punctelor de vedere ale grupurilor politice care există în acest Consiliu, ca aceste puncte de vedere să fie prezentate de către liderii grupurilor reprezentate în Consiliu.

De asemenea, aș dori în finalul discuțiilor pe care le avem, și eu cred că sunt în asentimentul d-lui Primar, să expună și dânsul punctul de vedere, deși prin expunerea de motive pe care domnia sa a făcut-o, este în totalitate de acord cu această inițiativă. Dacă d-na Inspector General de la Ministerul Învățământului, care este reprezentanta personală a ministrului învățământului, va considera că este necesară în urma dezbaterilor noastre să ia cuvântul, de pe acum anunț dorința personală ca domnia sa să aibă o scurtă intervenție. Acum rămâne și la latitudinea grupurilor de consilieri dacă această propunere a mea este oportună și constructivă, să o respecte, în orice caz cred că nu putem să mergem ca fiecare consilier să dea replică celui care a avut intervenția anterioară. Nu este nici constructiv și nu se obține absolut nimic în plus.

Trecem la dezbaterea proiectului de hotărâre pe ansamblu. Discuții?

Dl Dina: Bună ziua, legat de acest punct, punctul 2 de pe ordinea de zi, foarte pe scurt am vrea să prezentăm punctul de vedere al consilierilor Partidului Național Liberal. După cum s-a petrecut și în ședința trecută, poziția noastră este că ne vom împotrivi acestui proiect de hotărâre, considerăm că motivul principal, sau care s-a susținut a fi principal pentru acest proiect, nu este întemeiat și de asemenea fac referire la ședința anterioară în care dl Primar a spus că, date fiind discuțiile care s-au creat urma să organizeze o dezbatere publică, noi am vrea să știm dacă s-a organizat dezbaterea publică, când anume, cine a participat și care au fost rezultatele participării la această dezbatere publică. Continui încheierea afirmând că grupul P.N.L. va vota împotriva acestui proiect.

Dl Tulugea: Eu vă mulțumesc și cred că va fi de prisos orice altă intervenție vis-a-vis de poziția dvs.

D-na Nedelcu: Bună seara, nu aș vrea decât două cuvinte să spun și anume să reamintesc colegilor mei și celor prezenți că în data de 4 septembrie când a avut loc ședința de comisie pentru dezbaterea acestui proiect unde au fost prezenți, în afară de membrii comisiei și invitați de la toate sindicatele reprezentative din sectorul 6, și reprezentanți ai inspectoratului, din păcate de la minister nu era nimeni și este vina mea pentru că atunci nu i-am invitat. Vreau să spun că rezultatul votului a fost 5 la 1, d-na Conona Petrescu s-a abținut sau a votat împotrivă. Aș fi vrut să pun o singură întrebare reprezentantului prefectural legat de acel vot, pentru că nu este foarte clar.

Reprezentantului prefectural sau d-lui Secretar pentru legalitatea votului. Ținând cont de faptul că d-na Petrescu este și inspectoare la învățământul preșcolar, aș fi vrut să știu printr-un răspuns scris, dacă are drept de vot ținând cont de faptul că Legea nr. 393/2004, conform articolului 7 și specific: „aleșii locali care au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că au decizia autorității publice din care fac parte, ar putea reprezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru...” și mai jos sunt descrise mai multe tipuri de interese și aș fi vrut s-o întreb pe d-na Inspectoare dacă, poate sunt eu în necunoștință de cauză, dacă...

Dl Tulugea: D-na Nedelcu, am o rugăminte la dvs. Ați făcut o rugăminte reprezentantului prefecturii municipiului București, vă rog foarte mult nu puneți întrebări colegilor dvs.

D -na Nedelcu: În regulă, îl întreb pe reprezentantul prefectural ținând cont de declarația de interese, pe care eu nu o cunosc, ulterior dacă primesc răspuns în acest sens să vedem dacă este legal.

Dl Tulugea: Da, mulțumesc. Pentru a ajuta mai mult și poziția celorlalte grupuri de consilieri într-o concluzie cât se poate de aproape de adevăr, l-aș ruga pe inițiatorul principal, inițiatorul de bază al acestui proiect de hotărâre, pe dl director Marius Lăcătuș să mai repete încă o data care sunt motivele esențiale care v-au determinat să inițiați acest proiect de hotărâre, dar vă rog, foarte sintetic că eu cred, pentru mine lucrurile sunt foarte concrete și serioase.

Dl Lăcătuș: Ceea ce vreau să vă spun este că, în primul rând, acest proiect a apărut inclusiv în urma dezbaterilor cu sindicatele.

Dl Tulugea: Rog cetățenii sectorului 6 să nu mai intervină în lucrările

ședinței.

Dl Lăcătuș: Acest proiect de hotărâre a apărut inclusiv în urma dezbaterilor cu sindicatele, inclusiv sindicatul „Spiru Haret” aici de față. Au fost de față, cred că nu pot nega acest lucru, inițial au fost de acord într-adevăr cei de la sindicat, după care într-un mod neașteptat pentru mine în cadrul comisiei nu au mai fost de acord. Dezbaterile în cadrul comisiei cred eu, că au durat mai bine de 2 ore și jumătate, aceasta a fost o scurtă paranteză. Acum voi fi foarte scurt în ceea ce privește proiectul de hotărâre. Acest proiect de hotărâre a fost inițiat de D.G.A.S.P.C. împreună cu Administrația Școlilor Sector 6. Nu pot să spun că îmi aparține, dar mi-l asum în totalitate. Ceea ce pe noi ne-a determinat să intrăm cu acest proiect a fost un aspect foarte important. La momentul acesta, în sectorul 6 există un deficit de 5700 de locuri în grădinițe. Considerând că suntem primii prin Legea nr. 27272004 și prin H.G. nr. 1434/2004 care trebuie să intervenim în a duce la cunoștința Consiliului Local această situație și de a propune și o soluție de a remedia situația. Soluția pe care noi am propus-o este următoarea: cu respectarea legii trecerea în administrarea DGASPC a terenurilor și a clădirilor, așa cum este menționat în legea învățământului, personalul rămâne în continuare angajatul Inspectoratului Școlar, noi nu avem treabă cu personalul pentru că nici măcar dacă am vrea nu am avea voie, nu putem printr-o hotărâre de consiliu, și noi nu putem propune Consiliului Local să încalce o lege, în schimb, putem să propunem o soluție. Soluția este aceea de a merge pe fonduri structurale pe axa socială acolo unde Administrația Școlilor nu poate pentru că Administrația Școlilor pe axă poate să meargă pentru învățământul obligatoriu, învățământul obligatoriu este de la clasa I până la clasa a-Xa. Eu vă citesc din legea învățământului.

Dl Tulugea: Vă rog frumos, păstrați liniștea în sală! Vă rog nu vă manifestați, că aici nu este un spectacol!

Dl Lăcătuș: În legea învățământului scrie foarte clar acest lucru. Ceea ce noi ne dormi să facem este să aducem pentru copii noștri de aici din sectorul 6, să mansardăm eventual să extindem acele grădinițe. Nu este normal și nu este drept pentru 5700 de copii să stea acasă sau pe străzi pot deveni dacă nu sunt o problemă socială la un moment dat, dar aceasta este o altă discuție. Acum ceea ce vreau eu să vă mai spun este că avem 3 creșe la nivelul sectorului 6. 30% din actualii copii din creșă au peste 3 ani. Nu avem voie să-i ținem peste 3 ani. Vor sta acasă cu părinții lor care eventual nu se vor duce la muncă. Prin urmare soluția, nu este să construim mai multe creșe, soluția este...

Dl Tulugea: Vă rog liniște!

Dl Lăcătuș: Soluția este să facem grădinițele, creșele, dacă s-ar respecta legea și dacă grădinițele ar avea locuri suficiente, în creșe ar fi locuri suficiente și pentru copiii până la 3 ani. Prin urmare am considerat că este oportun să înaintăm acest proiect de hotărâre. Considerăm însă, totodată, că pe fonduri structurale este o întrecere. Prin urmare trebuie să ne gândim foarte bine dacă ratăm o astfel de șansă. Eu, ceea ce vă solicit, este să vă gândiți foarte bine înainte de a lua o decizie, să vă gândiți că poate soarta nu a cei 5700 de copii, dar poate mai puțini, a 2000 de copii ține de dvs. și de modul în care veți înțelege să votați astăzi. Vă mulțumesc mult.

Dl Tulugea: Și eu vă mulțumesc, d-le Director. Vă rog foarte mult, am acest drept de a da sau nu cuvântul. Vă rog foarte mult! Dacă grupurile de consilieri mai vor să-și expună puncte de vedere.

Dl Mutu: Bună ziua, vă vorbesc în numele consilierilor din P.D.-L. Am ascultat și punctul de vedere al colegului de la P.N.L., am ascultat și prezentarea făcută de dl director Marius Lăcătuș și aș dori să subliniez câteva aspecte, spuneam eu, foarte importante, cu privire la acest proiect de hotărâre. În acest moment, în sectorul 6 există 5700 în deficit de locuri în grădinițe. Considerăm că este necesară și oportună aprobarea acestui proiect de hotărâre, având în vedere posibilitățile de a accesa fonduri structurale, la care, atenție, Consiliul Local cu un procent foarte mic, respectiv 2%. Putem accesa aceste fonduri structurale prin D.G.A.S.P.C., de altfel singura care are dreptul legal de a aproba aceste finanțări. Revin, considerăm necesară aprobarea acestui proiect de hotărâre și prin urmare, noi considerăm, dacă serviciile de educație nu sunt informate pentru o anumită categorie de persoane care locuiesc probabil în sectorul 6, sau nu locuiesc în sectorul 6 noi considerăm că sunt extrem de importante, exact și cum a spus dl Marius Lăcătuș în acest moment în creșele din sector există copii care au depășit vârsta de 3 ani, lucru care, din punct de vedere legal nu este posibil, iar soluția pentru această problemă este ca locurile din grădinițe să fie suplimentate.

Dl Tulugea: Stimate domn, dvs. îmi permiteți să vin la ora dvs. să vă perturb ora? Respectați legea! Este o dezbatere în Consiliul Local rezultatul îl veți vedea și îl veți comenta după aceea.

Dl Mutu: Grupul de consilieri P.D.-L susține că cine se împotrivește aprobării acestui proiect de hotărâre acționează împotriva intereselor cetățenilor sectorului 6 și al copiilor.

Dl Tulugea: Vă rog foarte mult, vă rog liniște! D-le Secretar, vă rog foarte mult să faceți mențiunea cu ce prevede legea privind modul de desfășurare a lucrărilor unui Consiliu Local.

Dl Secretar: Cei care perturbă liniștea și nu acceptă respectarea condițiilor în care se desfășoară lucrările Consiliului sunt invitați afară.

Dl Tulugea: Vă rog foarte mult alegeți, ori doriți să participați civilizat la dezbaterile noastre, ori ne lăsați să ne facem lucrările, vă rugăm foarte mult. Este ultima oară când vă spun, este punctul de vedere al unui consilier.

Dl Mutu: Dacă îmi permiteți să închei, pentru toate aceste motive P.D.-L va da votul favorabil pentru acest proiect de hotărâre, vă mulțumesc.

Dl Popescu A.: D-le Președinte, consider că pentru a preîntâmpina niște discuții ar fi bine să îi dăm cuvântul reprezentantului Ministerului Învățământului și Sindicatului, dacă ceilalți colegi ai mei sunt de acord. Ca să nu mai fie discuții inutile.

Dl Tulugea: Eu am reținut, dar vroiam să aud și punctul dvs. de vedere.

Dl Popescu A.: Îmi spun punctul de vedere după ce ascultăm întâi părerile lor.

Dl Tulugea: Oricum în intenția mea era această idee, dar am considerat că este mai bine ca d-na Inspector să audă punctele de vedere ale grupurilor parlamentare, după care să aibă un punct de vedere în cunoștință de cauză.

Dl Popescu A.: Este mai bine așa, părerea mea.

Dl Tulugea: Dacă mai sunt puncte de vedere din partea consilierilor.

Dl Avrămescu: Am un răspuns.

Dl Tulugea: Din partea P.N.L. a vorbit deja cineva. Aveți răbdare că nu am terminat, ați pus o întrebare d-lui Primar, când va lua dl Primar cuvântul cu certitudine vă va răspunde. Vă rog foarte mult, păstrați liniștea!

Dl Bâldea: În legătură cu solicitarea dvs. colegul Popescu a ridicat o problemă de procedură. Punctul de vedere al P.R.M. noi votăm acest proiect.

Dl Tulugea: Din partea grupului P.S.D. nu dorește nimeni? D-na Neacșu, care este și președintele comisiei de învățământ și care la comisie din câte știu eu și-a dat avizul.

D-na Neacșu: Cu amendamente. Grupul P.S.D. ar dori, așa cum s-a zis mai devreme, pentru început să afle punctul de vedere al ministerului sindicatelor și după aceea vă vom prezenta și punctul nostru de vedere.

Dl Tulugea: Atunci pentru a nu se simți lezat absolut nimeni, nu mai luăm în discuție timpul, perioada pe care va fi necesară să o străbatem în vederea dezbaterii acestui proiect am să rog părinții copiilor să-și nominalizeze 2 maxim 3 persoane care să ia cuvântul și să spună punctul lor de vedere în această ședință. Dar vă rog foarte mult nominalizați-vă, concentrați-vă problemele pe care vreți să le transmiteți consiliului nu să facem dialog. Bine, o rog pe d-na inspector general Viorica Preda să ia cuvântul.

D -na Viorica Preda: Inițial nu am vrut să intervin pentru că rolul meu aici este, în primul rând, ca reprezentant al ministerului să văd care este problema și să transmit mai departe. Acum pentru că tot sunt forțată de împrejurări să iau cuvântul vă spun și părerea mea ca inspector de specialitate pe învățământul preșcolar. Pot să vă spun că am luat cunoștință de conținutul actului, al hotărârii dvs. și în același timp astăzi am putut să aud câteva păreri legate de dicuțiile care s-au iscat pe documentul acesta. Acum, dacă citești la prima vedere documentul, începi să-ți pui câteva întrebări la început știind că există o lege a învățământului care spune clar în administrarea cui sunt terenurile și clădirile. Pe bună dreptate, poate că din cauza unor formulări care încă sunt un pic confuze în hotărârea dvs., colegele sunt îngrijorate. Poate nu au înțeles și ar trebui să le explicați, și chiar în document să faceți explicitări, printr-o serie de consultări cu colegi de-ai noștri de la departamentul juridic în așa fel încât să se înțeleagă că nu le este afectată nici norma, că nu vor fi supraîncărcate grădinițele care și așa sunt supraîncărcate în acest moment cu copii, se lucrează cu peste 30 de copii la grupă, și iarăși nici partea de finanțare nu este afectată pentru că pe undeva din hotărârea dvs. se înțelege că finanțarea inclusiv, așa am înțeles și eu, mărturisesc, finanțarea pentru personal o să vină prin D.G.A.S.P.C.. Deci, trebuie să fie foarte clare lucrurile în hotărâre, aceasta este părerea mea. Dacă este vorba de accesarea fondurilor structurale și pentru rezolvarea situației la nivelul învățământului preșcolar și la nivelul copiilor sub 3 ani care beneficiază de aceste servicii de îngrijire și educație atunci lucrurile sunt clare și justificate. Dacă sunt alte interese sau se încearcă să se facă niște lucruri care nu sunt în regulă și nu sunt în concordanță cu prevederile legislative sigur că oamenii nu înțeleg și nici nu acceptă.

Rugămintea mea era să încercați să clarificați aceste lucruri, eventual printr-o dezbatere publică. Am înțeles că a existat deja una, sau dacă intenționați să mai faceți o dezbatere publică și să încercați cu colegii de la noi de la minister de la departamentul juridic să reformulați textul în așa fel încât lucrurile acestea să fie clare și oamenii să nu simtă o amenințare din punctul acesta de vedere.

Dl Primar: Bună ziua tuturor, și în primul rând mă bucur că vă văd, pe mulți dintre dvs. vă cunosc, ne-am văzut la grădinițe de-a lungul mandatului trecut și sper că și în acest mandat să avem o colaborare cât mai bună. Ceea ce îmi pare rău mie acum este că sunteți informați greșit pe acest proiect pe care noi l-am inițiat și poate, îmi asum această responsabilitate că nu am comunicat destul cu dvs. pentru că dacă stai să analizezi corect în fond cel care administrează este Consiliul Local. Iar dacă găsești o formulă pentru a crea posibilități de a găsi bani mai mulți în alt loc nu cred că este greșit să muți această responsabilitate de la o administrație la alta, în fond nimic altceva nu s-a urmărit și îi mulțumesc pentru poziția și părerea pertinentă și echivocă pe care d-na Preda și-a exprimat-o. Nu am urmărit nimic altceva decât aceea de a îmbunătăți condițiile dvs. de muncă în primul rând, ale copiilor.

Educatoarele din sală: Cum?

Dl Primar: Foarte simplu. În a găsi bani mai mulți. Pentru că pe bugetul local, vedeți bine, că de la an la an nu putem acoperi acest deficit, care l-am moștenit din timpuri mai vechi. Fiecare administrație, fiecare mandat a căutat să facă ceva, nu a reușit, nu că nu și-a dorit, pentru că nu a găsit bani îndeajuns, problemele sunt foarte mari nu poți să te ocupi într-un mandat numai de un anumit domeniu. În orice caz, în ultimii 4 ani, dvs. ați văzut foarte bine, sunt unități pe care le conduceți și cât de cât ați primit ceea ce v-ați dorit. Trebuie să fiți cinstiți și să recunoașteți aceasta. Nu doriți, sau nu ați înțeles ceea ce noi, poate este și vina noastră că nu v-am explicat, și aveți o poziție acum, eu știu negativă, o să încercăm să vă explicăm de ce, chiar dacă Consiliul Local nu va aproba, și după câte am înțeles nu vom avea majoritate în această ședință, probabil nu se va vota nicodată, dar în primul rând eu voi veni, voi încerca să vin, să vă explic de ce am inițiat acest proiect. Dvs. sunteți acum, încărcați cumva negativ pe niște teme politice, să fim serioși. Absolut cu oricine dintre dvs. stau de vorbă și am să vă explic de ce am vrut să inițiem acest lucru. Motivația a fost una simplă, nu am de ce să mă ascund de nimeni și nu am crezut că pe un astfel de proiect vom întâlni o asemenea opoziție, îmi pare rău, vă doresc succes.

Dl Tulugea: Dau cuvântul d-nei Ciocârlan Valeria care am înțeles că este una dintre cele 3 persoane care au fost nominalizate de părinți.

D-na Ciocârlan Valeria: Bună ziua. Aș vrea să îi adresez o întrebare d-nei de la minister. Copii care împlinesc 3 ani după 15 septembrie unde vor merge până la anul? Pentru că la grădiniță nu-i primesc, deci la 3 ani mi-o dă acasă. Nu se poate, până la anul soluția care ar fi? Singura soluție ar fi s-o ținem acasă, dar la anul nu vor mai fi locuri în grădinițe și nu mi-o vor primi nici la anul, și ce am să fac cu ea? La care grupă pregătitoare mi-o va primi înainte de a începe școala?

Dl Tulugea: Vă rog, dacă păstrați liniștea necesară...

D -na Viorica Preda: Așa prevede legea, învățământul preșcolar se desfășoară pentru copii cu vârste cuprinse între 3 și 6-7 ani. Până la 3 ani trebuie să meargă la creșă.

D -na Ciocârlan Valeria: Și atunci noi ce facem doamnă?

D -na Viorica Preda: Aveți perfectă dreptate, el trebuie să-și găsească loc undeva dacă dvs. nu puteți să stați cu el acasă, sunt de acord cu dvs., dar nu cred că Ministerul Educației poate să spună unde să meargă copilul dvs. sau să găsească o soluție pentru dvs.. După cum vedeți acesta era și sensul, sau unul dintre sensurile acestui demers. Să încercăm, ca pe fonduri structurale, să mai aducem mai multe spații, în așa fel încât toți copii de vârstă preșcolară dar și antepreșcolară să poată să meargă într-un astfel de serviciu dacă părintele dorește să-l aducă.

Dl Tulugea: Da, d-nă Ciocârlan, este o problemă punctuală pentru dvs,. dar nu este singulară cu certitudine. Iar inițiatorii acestui proiect de hotărâre au luat în calcul și această problemă care s-a născut și nu este de ieri de astăzi, și ca în orice lucru serios trebuie să existe un început, iar acest început are și păreri pro și păreri contra din păcate. Nouă românilor ne stă bine așa când suntem negativiști din start.

Dl Lăcătuș: Dar nu au nici un drept să vorbească? Dar chiar lăsăm și hotărâm așa cum vrem, părinții nu trebuie ascultați? Oamenii aceștia ca dvs. trebuie să meargă și ei la servici.

Dl Tulugea: D-le Director, vă înțeleg reacția dar nu v-o accept, vă rog foarte mult, domnul de abia așteaptă să sară la bătaie.

D-na Ivan Theodora: Eu am trimis copilul la 4 grădinițe și nu l-au primit la nici una, chiar dacă copilul a împlinit 3 ani și eu pur și simplu nu știu...

Dl Tulugea: Nominalizați grădinițele la care ați depus dosarul și nu ați

reușit.

D -na Ivan Theodora: Cea de la Politehnică cu program prelungit, fostă Apaca, peste pod la tramvaiul 41 sunt 2 grădinițe de stat, la Lujerului și cea de pe Moinești și peste tot au fost 12 locuri, 13 locuri și pur și simplu nu s-a putut.

Dl Tulugea: Am înțeles. Vedeți, sunt foarte multe probleme, eu cred că ar fi mult mai constructiv ca dvs., este adevărat că nu este ușor, nu aveți timpul necesar, să luați legătura cu consilierii care sunt în Consiliile de administrație reprezentanți ai Consiliului și să vedem de ce s-a ajuns în situația aceea și poate acum eram foarte bine lămuriți și nu mai aveam unii dintre noi pozițiile pe care le avem.

D-na Ivan Theodora: Problema este ce fac acum cu copilul că a împlinit 3 ani.

Dl Tulugea: Am rugămintea la dvs., de la grădinițele nominalizate de doamna există un personal împuternicit să dea răspuns la problema ridicată?

Educatoare de la Grădinița nr. 197: Sunt de la 197, dintre cele 2 care sunt peste șină. Deci, doamnă, noi am depășit deja numărul, în aceiași situație sunt o grămadă de grădinițe, noi am depășit. Dacă ați ști legea învățământului, noi am depășit numărul de copii, l-am depășit cu mult. Sunt între 10 și 20 de copii înscriși și noi lucrăm cu peste 20 de copii, sunt clase care au peste 30 de copii, vi se pare normal?

Dl Tulugea: Nu mi se pare normal, dar aș vrea o propunere din partea dvs., cum credeți că se poate rezolva această problemă?

Educatoare de la Grădinița nr. 197: Să se construiască grădinițe și creșe.

Dl Tulugea: A, vedeți, și bani de unde?

D -na Educatoare: Prin proiecte.

Dl Tulugea: Păi, aceasta încercăm noi. Vă mulțumesc frumos doamnă, dar

colegii dvs. nu vor să vă asculte deloc.

D -na Rusalim: Deci, ați spus că este un deficit de 5700 de locuri, ce se întâmplă dacă mai scoateți și copiii din creșă, cei 30% care depășesc 3 ani? Ce deficit veți avea?

Dl Tulugea: Dar cine spune că îi scoatem din creșe?

D-na Rusalim: Copiii care au împlinit deja 3 ani.

Dl Tulugea: Cei care împlinesc 3 ani?

D-na Rusalim: Cei care împlinesc 3 ani în perioada aceasta septembrie-octombrie, și care nu se pot înscrie, doamna aceea de la grădiniță a spus foarte corect, copiii care nu împlinesc până la 1 septembrie sau 15 septembrie 3 ani, nu au prioritate la grădinițe. Cum ar putea acești copii să se bată cu cei 5700 de copii care au dreptul să

intre în grădinițe?

Dl Tulugea: Păi vedeți, asta încercăm să facem și nu ne lăsați. Când terminați dialogul în sală să îmi spuneți, ca să putem continua ședința.

Dl Gheorghe: În sensul celor discutate, aș vrea să vă spun că există un proiect de hotărâre al Ministerului Muncii, exact în acest sens - proiect de hotărâre pentru legea privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de educație și îngrijirea copiilor pe timpul zilei. Trebuie să fac următoarea precizare în acest proiect de hotărâre: prezenta lege reglementează înființarea și funcționarea serviciilor de educație și îngrijirea copiilor pe timpul zilei pentru toți copiii până la absolvirea clasei a IV-a primară și are ca obiectiv susținerea părinților în îngrijirea, creșterea și educația copiilor permițându-le participarea pe piața muncii sau continuarea studiilor. Este proiectul de hotărâre atât la Camera Deputaților, cât și la Senat. Îl puteți accesa pe site și îl puteți analiza, pentru că este supus dezbaterii opiniei publice.

Trebuie să vă mai spun următorul lucru din acest proiect de hotărâre: Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse în colaborare cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și cu Ministerul Sănătății Publice elaborează programul național cu privire la activitățile de educație și îngrijire desfășurate prin serviciile de educație și îngrijire a copilului pe timpul zilei. Această lege face referire expresă la Municipiul București și spune următorul lucru: „în sectoarele Municipiului București compartimentele specializate pentru administrarea și coordonarea serviciilor de educație și îngrijire a copilului pe timpul zilei se înființează în structura direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului - serviciile de educație și îngrijire a copilului pe timpul zilei”.

D-na Neacșu: Domnule președinte, eu cred că ar fi diplomatic, cât și înțelept să îi dăm cuvântul reprezentantului sindicatului, după care ne vom pronunța și noi.

Dl Tulugea: Cu tot respectul pe care vi-l port, ședința este condusă de mine și îmi asum această responsabilitate.

D-na Neacșu: Mi-am exprimat o opinie.

Dl Tulugea: Da, sigur că da. Cu certitudine va avea cuvântul, dar să aibă răbdare. Să facem dezbaterea noastră și o să aibă cuvântul.

Dl Darabont: Domnule Președinte, cu tot respectul pentru procedura pe care ați propus-o la începutul ședinței, și vreau să subliniez că nu a fost un vot, a fost o propunere din partea dvs. pentru cel care conduce ședința. Cred că este normal să se respecte dreptul consilierilor de a fi în cunoștință de cauză până la momentul votului. Deci, insist și reiau propunerea colegei mele, doamna Neacșu, de a audia toate părțile implicate aici, inclusiv sindicatele și ceilalți invitați, iar după aceea o să vă rog să ne d-ați si nouă posibilitatea să ne exprimăm punctul de vedere atât cu un caracter politic, cât și cu un caracter administrativ.

Dl Tulugea: Chiar v-am rugat.

Dl Avrămescu: Am pus la început o întrebare referitoare la propunerea pe care a făcut-o Executivul în ultima ședință de a organiza o dezbatere publică până la reintroducerea pe ordinea de zi. Având în vedere că au fost doar trei zile practic la dispoziție între ședința de săptămâna trecută și cea de astăzi, nu cred că a fost timpul necesar pentru organizarea unei dezbateri publice.

Dl Primar: Domnule Avrămescu, aveți convingerea că nu am opinia oamenilor? Să știți că pe site avem extraordinar de multe păreri favorabile. Cei care au citit într-adevăr și care nu sunt manipulați politic și care au înțeles exact ceea ce noi dorim, au fost de acord.

Dl Avrămescu: Nu ați organizat o dezbatere publică pe acest proiect de hotărâre, referitor la oportunitatea acestei hotărâri în vederea accesării fondurilor structurale. Bănuiesc că este vorba de Fondul European pentru Dezvoltare Regională, mai exact taxa prioritară 3-2 reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale. Nu văd cum modernizarea infrastructurii serviciilor sociale celor 5700 de copii, care în momentul de față în Sectorul 6 nu au locuri în grădinițe. Grădinițe care reprezintă instituții de educație preșcolară și nu instituții de asistență socială. Dacă administrația locală își închipuie că va obține pe fonduri structurale bani pentru dezvoltarea serviciilor sociale și pe urmă îi va investi în clădiri pentru grădinițe și pentru servicii educaționale, se înșală. Vom ajunge în cazul acesta să plătim tot din bugetul local în condițiile în care banii vor fi deturnați și folosiți în cu totul și cu totul altceva. În cazul în care se dorește eligibilitatea Administrației Școlilor sau a unităților aflate în subordinea Administrației Școlilor, în cazul acesta grădinițele pentru a aplica pe fonduri structurale și există mecanisme - în special procesul de descentralizare pentru a le putea da posibilitatea să acceseze direct, în special de dezvoltare și de extindere, fondul european de dezvoltare pentru așa ceva.

Dl Primar: Aș vrea să ridice mâna cine ar putea, sau personalul cărei grădinițe, ar putea să acceseze aceste fonduri.

Dl Tulugea: Tocmai aceasta este cheia acestui proiect de hotărâre. În

momentul în care și colegii noștri vă vor înțelege foarte bine, și eu cred că au înțeles-o, acest proiect de hotărâre va fi aprobat pentru că nu face altceva decât să vină în întâmpinarea nevoilor noastre din sector.

Dl Marius Nistor: Aș vrea să fac doar un simplu comentariu în calitate de cadru didactic înainte de toate. Ca și cadru didactic am fost învățat de profesorii mei, când eram elev, să îi respect întotdeauna pe cei care au ceva de spus. Indiferent dacă punctul lor de vedere s-ar putea să fie la fel ca al meu sau nu. Nu mi-am permis niciodată să vă ironizez, nu mi-am permis niciodată să vă jignesc și am aceiași pretenție și din partea dvs.. Nu contează că în momentul de față sunteți oarecum la catedră și eu ca reprezentant al colegilor mei din învățământul preșcolar din Sectorul 6, suntem oarecum în sala de clasă.

Dl Tulugea: Dacă aveți ceva să-mi reproșați, vă aștept în particular să-mi spune-ți tot oful dvs.

Dl Marius Nistor: Pe de altă parte s-au lansat aici două idei: ideea de manipulare, și vreau să vă spun că la experiența pe care o am, într-adevăr s-a realizat o mare manipulare, iar în al doilea rând a spus că aici este influență politică. Domnilor consilieri, d-le Președinte al acestei ședințe...

Dl Mutu: Se poate să vorbiți puțin mai încet că ne simțim...

Dl Tulugea: Da, lăsați senzația că vă răstiți la noi.

Dl Nistor: Atunci să mă scuzați, știți că de regulă noi dascălii vorbim mai tare ca să ne auzim. Înainte de a face o ultimă precizare să vă spun că dintre toți cei care sunt aici cu putere de decizie, pot să vă garantez că nu am niciun carnet de partid în buzunar și nu am nici un interes să fac biblie. Acum să revenim la acest proiect de hotărâre. Haideți să vedem, domnilor consilieri, cum a demarat această inițiativă. Întâmplător am aflat de pe site-ul Primăriei Sectorului 6 că a apărut această inițiativă de hotărâre de consiliu local prin care se dorea transferul dreptului de administrare al unităților de învățământ preșcolar sector 6 de la Administrația Școlilor către D.G.A.S.P.C.. Interesant era că reprezentanții Inspectoratului Școlar, și mă bucur că dl Moga este din nou prezent astăzi aici, nici o directoare, nici un consiliu de administrație al unităților de învățământ preșcolar din sectorul 6 nu au știut absolut nimic. Interesant este că ministerul la care se face referire de multe ori în expunerea de motive nu a cunoscut absolut nimic despre această inițiativă.

Noi am sesizat consilierii care fac parte din Comisia Învățământ și s-a aranjat o întâlnire cu dl Lăcătuș, directorul de la D.G.A.S.P.C.. Și aici vreau să fac următoarea precizare d-le Lăcătuș nu v-ați înțeles absolut deloc cu Federația „Spiru Haret”, a fost o discuție într-un cadru care nu era instituțional, a fost o discuție de principii în care ne-ați prezentat ce aveați de gând să faceți, iar noi v-am spus că vom analiza, vom lua o decizie ca atare și vă vom înainta răspunsul pe mail. Care a fost răspunsul nostru, d-le Lăcătuș? Că nu susținem această inițiativă de hotărâre de Consiliu Local pentru că ea încalcă legea învățământului și datorită faptului că nu este oportună atâta vreme cât nu a fost discutată cu cei care vor „beneficia” de binefacerile acesteia. Acesta a fost punctul nostru de vedere.

Și acum vreau să vă aduc aminte ce s-a întâmplat la acea ședință de Consiliu Local, este bine să readucem, să rememorăm acele evenimente. Dacă îmi aduc bine aminte a rămas stabilit că nu este oprtun să se voteze acest text de hotărâre de Consiliu Local, urmând să aibă loc o dezbatere publică, dar bineînțeles nu mai devreme de luna octombrie, astfel încât fiecare salariat din unitățile de învățământ preșcolar să fie foarte bine informat, și dvs., doamnelor educatoare care ați venit aici, aduceți-vă aminte că exact aceasta a fost poziția exprimată de consilierii PSD. Așa este, sau mă înșel eu? Am așteptat cu cea mai mare nerăbdare atunci să vedem cum vor avea loc dezbaterile publice. Și în afară de câteva telefoane prin care doamnelor directoare din unitățile de învățământ preșcolar li se spunea: „Ce, v-ați prostit? Nu vreți să atrageți sute de mii de euro ca să dezvoltați învățământul preșcolar al sectorului 6?” Și o hârtie a circulat ieri...

Dl Lăcătuș: Cine a dat aceste telefoane, domnule?

Dl Tulugea: D-le Director, vă rog, o să vă dau cuvântul.

Dl Nistor: Și în afară de hârtia care a fost transmisă ieri pe fax, nu se știe de unde, în fiecare unitate de învățământ preșcolar nu a avut loc nici o dezbatere pe această problemă. Astfel încât îmi pot permite, și colegele mele își pot permite, să tragă concluzia că de fapt nu s-a dorit acest lucru. Ba mai mult, în momentul în care ați solicitat o ședință extraordinară a Consiliului Local prin care să se aprobe această inițiativă, din start ați demonstrat că de fapt poziția colegilor noștri contează foarte puțin. Acum aș vrea să vă mai zic următorul lucru. D-na Viorica Preda reprezintă

Ministerul Educației și Cercetării, întâmplător am în posesie un material care mi l-a transmis Ministerul Educației și care face câteva precizări vis-a-vis de inițiativa dvs. Eu o să mă refer la una singură, cea legată de dreptul de administrare. D-le Primar, sunt de acord cu dvs., titularul dreptului de administrare este Consiliul Local, numai că în egală măsură legea învățământului vă spune următorul lucru: că acest drept se exercită prin delegare de competență către consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, respectiv unitățile de învățământ preșcolar. Lucru care din păcate nu s-a întâmplat. Și culmea este, că în momentul în care la discuțiile pe care le-am avut le spuneam reprezentanților de la D.G.A.S.P.C. de ce nu inițiază o hotărâre de Consiliu Local prin care să pună în aplicare legea învățământului, răspunsul era unul simplu: „A, da, o să facem acest lucru trecem, dreptul de administrare către consiliile de administrație a unităților de învățământ preșcolar și nu vă dăm nici un ban de la Consiliul Local”. Și atunci ne punem întrebarea, oare discutăm în mod real despre o descentralizare și o coborâre a responsabilității la nivelul unităților de învățământ preșcolar sau nu? Sau pe semne se merge pe acel principiu pe care multe directoare din învățământul preșcolar din sectorul 6 ... Știți care este treaba? Soarta dvs. stă în pixul meu! Era pixul celui care aproba venitul de buget...

Dl Tulugea: D-le Nistor, am rugămintea la dvs., dacă aveți probleme punctuale, referitoare la proiectul nostru de hotărâre, vă rog să le expuneți, altfel dvs. vă faceți pledoaria aceasta în altă parte, nu aici.

Dl Nistor: Pledoaria aceasta o fac pentru învățământ și nu pentru altcineva.

Dl Tulugea: Poate ne spuneți și nouă în ce măsură sunt lezate drepturile sindicaliștilor dvs. prin acest proiect de hotărâre? Că dvs. cu asta vă ocupați, nu vă ocupați dvs. cu problemele de organizare din cadrul Consiliului Local Sector 6. Vă rog foarte mult, asta spuneți oamenilor! Ce pericol îi paște pe acești sindicaliști pe care dvs. i-ați adus aici?

Dl Nistor: Același pericol pe care l-am întâlnit și acum 3 ani când soarta lor stătea în pixul cuiva. Deci cam același lucru.

Dl Tulugea: Bine, vă mulțumesc foarte mult.

Dl Nistor: Îmi dați voie să-mi închei pledoaria?

Dl Tulugea: Păi, da, dar 1 minut.

Dl Nistor: Deci, vă citesc atât...

Dl Tulugea: Vă rog foarte mult, dvs. ați vrut să vorbească, lăsați-l să termine măcar.

Dl Mutu: Scuzați intervenția, dar dvs. ați făcut niște afirmații foarte grave! Țin să vă aduc aminte că, Consiliul Local, anul trecut a acordat 50% din buget, l-a direcționat către învățământ. Dvs. spuneți că noi nu vrem să facem lucruri în sector pe această linie?

Dl Nistor: Vreți să vă dau un răspuns la această întrebare?

Dl Mutu: Nu îmi dați răspuns, pentru că este clar. Dvs. ați venit aici, aveți un punct de vedere foarte clar. Nu vreți să se facă! Deci, este părerea dvs. și se vede foarte clar cum manipulați acești oameni.

Dl Nistor: Eu cred că dvs. îi manipulați.

Dl Tulugea: Stimate domn, vă rog într-un minut să încheiați.

Dl Nistor: Aș vrea să vă spun următorul lucru: cine își imaginează că în momentul în care s-ar lua o astfel de decizie, prin care s-ar aproba transferul dreptului de administrare către D.G.A.S.P.C., din aceste fonduri structurale într-un singur an o să aveți 5700 de locuri în grădinițe, se înșeală amarnic!

Dl Mutu: O să avem mai mult decât în prezent, d-le Nistor.

Dl Nistor: Puteați să aveți până acum dacă investeați.

Dl Mutu: Repet, a alocat 50% către Direcția de Învățământ. Vom avea mai multe locuri în grădinițe decât avem în acest moment.

Dl Tulugea: D-le Mutu, vă rog foarte frumos, lăsați-l să termine. D-le Nistor, vă rog foarte mult să terminați.

Dl Primar: D-le Nistor, dacă sunteți un pic atent. Nu am înțeles de la dvs. în ce fel este periclitată soarta vreunui angajat. Îmi dați în scris, vă rog frumos.

Dl Tulugea: Da, faceți scris.

Dl Nistor: V-am dat în scris și aștept un răspuns din partea dvs.

Dl Primar: Nu este adevărat.

Dl Nistor: De la dvs. de la cabinet nu parvine niciodată nimic.

Dl Primar: Deci, chiar nu am înțeles în ce fel este periclitată soarta...

Dl Nistor: D-le Primar, în România, care este un stat de drept, legea trebuie respectată indiferent dacă suntem de la P.D.-L., P.N.L., P.S.D. sau din altă parte. Deci, trebuie să respectăm legea.

Dl Primar: D-le Nistor, în afară de poziția dvs. plină de nerv, nu am înțeles nimic, îmi cer scuze.

Dl Tulugea: Dar, nu are ce să spună. Vă rog, liniște.

Dl Primar: Nu vi se aduce nici un prejudiciu, doamnă.

Dl Tulugea: Vă rog să faceți liniște. Dl Moga, vă rog să luați cuvântul.

Dl Moga Vasile: Sunt inspector școlar general la Inspectoratul General al Municipiului București. Promit să nu vă țin mult, să fiu foarte scurt și concis. Primii pași ai educației se fac la vârsta gradiniței, într-o instituție organizată. Din acest punct de vedere considerăm că este de o importanță deosebită orice proiect inițiat la acest nivel -structura de educație a unui copil. Noi nu am fost informați oficial, am aflat săptămâna trecută colateral, nu a fost o discuție între Consiliul Local Sector 6 sau comisia de învățământ a dvs. și noi. Eu am venit săptămâna trecută, în timpul ședinței, aflând de la sindicate faptul că se discută acest proiect de hotărâre. Punctul nostru de vedere l-am spus în acel moment în comisia de specialitate - nu putem fi de acord cu un lucru pe care nu-l știm în amănunt.

S-a spus că nu s-au făcut multe lucruri. Eu nu sunt de acord cu această afirmație. S-au făcut foarte multe lucruri. Doreați să aveți din ce în ce mai bine la nivelul Capitalei pe acest sector. Înlocuim ceva care a început să funcționeze cu ceva care poate va funcționa. În orice caz ar trebui să avem niște discuții prin care noi să înțelegem tot mecanismul prin care urmează să se producă schimbarea și beneficiile în procesul educațional. Am să vă dau un exemplu foarte simplu: ieri a fost prima zi de școală, într-un sector din București D.G.A.S.P.C-ul a preluat în anul 2000 un cămin în care de ani de zile locuiesc copii cu deficiențe de vedere grave și care vin din județele limitrofe și se școlarizează în București; ei efectiv au rămas în stradă. De ce? Datorită unui scurt circuit care s-a produs între autoritățile locale, cei din județe care trebuiau să plătească masa și căminul n-au făcut-o în ultimii 2-3 ani; sigur că a apărut imediat nemulțumirea la nivelul Consiliului Local al sectorului respectiv. Ieri după-amiază, pe la 5-6 mă sunau de la minister să mă întrebe ce facem cu acei copii că acum stau în stradă. Unde ducem 70 de

copii cu deficiențe grave? Eu cred că aveți cele mai bune intenții cu acest proiect, dar eu nu-l cunosc în amănunt, n-am avut ocazia să-l cunosc, motiv pentru care în acest moment opinia inspectoratului este că nu suntem de acord cu el.

Dl Tulugea: Eu vă mulțumesc pentru intervenție. Este foarte greu să trageți o concluzie despre un proiect pe care nu-l cunoașteți.

Dl Moga: Am ascultat punctul de vedere a celor care au luat cuvântul până

acum.

Dl Tulugea: Dacă aveți niște puncte de vedere punctuale pentru proiectul

propus.

D -na Nedelcu: Mă scuzați că intervin! Cunoaște dl inspector Moga proiectul, a fost în ședința de comisie.

Dl Moga: Proiectul îl știu. Nu s-a discutat nimic de natură financiară. Înlocuim ceva cu altceva ipotetic. Suntem la nivelul vrabia din mână și cioara de pe gard.

Dl Lăcătuș: Dați-mi voie să întreb: de față sunt consilierii locali P.N.L., P.S.D., P.D.-L. și P.R.M. care au fost la ședința de comisie. Ați declarat dvs. că nu ați văzut nimic în sectorul 6? Oamenii sunt aici!

Dl Moga: Ce nu am văzut?

Dl Lăcătuș: Dvs. ați declarat că nu ați văzut nici o grădiniță în sectorul 6 și că nu vă puteți pronunța.

Dl Moga: Dar, avem inspectori de sectorul 6.

Dl Lăcătuș: Tocmai ați spus că știți situația.

Dl Moga: Eu am văzut grădinițele care se construiesc și mansardările care

se fac.

Dl Lăcătuș: S-au văzut cele 7 care nu sunt continuate? Spuneți și de acelea prin I.S.M.B, d-le Inspector. Poate nu le știți pe acelea.

Dl Moga: Ba știu mai bine decât dvs.

Dl Lăcătuș: Eu cred că nu!

Dl Moga: Sectorul 6 se află pe locul I în ceea ce privește numărul de copii cuprinși în sistemul educațional, în grădinițe. Sunt 9.200 cu mult peste sectorul 2. Am văzut grădinițele care se construiesc în celelalte sectoare, aici au fost realizate mansardări. Nu pot să văd tot, sunt doar unul, dar am inspectori de sectoare. Cunosc datele, cunosc rapoartele respective, știu ce eforturi s-au făcut pentru a găsi cadrele didactice în această toamnă. Am avut 620 de posturi la educatoare.

Dl Tulugea: Referitor la proiectul de hotărâre, noi asta dezbatem acum.

Dl Moga: Opinia oficială a Inspectoratului General în acest moment este...

Dl Mutu: Dvs. ați spus mai devreme că nu dați vrabia din mână pe cea de pe gard. Vreau să vă amintesc că banii în ambele situații vin de la Consiliul Local. Modul de administrare solicităm noi să se schimbe datorită faptului că în această formulă putem accesa fondurile structurale. Dorința acestor fonduri structurale pentru a creea mai multe locuri în grădinițe, nici decum de a avea alte motive sau cu alte scopuri ascunse. Dvs. știți situația din sectorul 6, banii vin din același loc numai că din păcate sunt insuficienți pentru ceea ce trebuie să facem. Este singura posibilitate și singura metodă în acest moment de a atrage joburi pentru a moderniza și dacă vreți a mări numărul de locuri la grădinițe.

Dl Moga: În momentul acesta nu știm dacă grădinițele au mai multă nevoie de D.G.A.S.P.C. sau ...

Dl Vlădoianu: Dl Inspector General Adjunct a lăudat administrația pentru realizările din domeniul grădinițelor, sau cel puțin asta am reținut eu. A spus că suntem pe locul I la numărul de copii din grădinițe. Dacă s-au făcut lucruri bune, de ce nu se dă în continuare, șansa pentru idei și mai bune și să vedem ce se întâmplă?

Dl Văduva: Se pare că am ajuns într-un moment în care ne dăm seama de realitate, argumentele folosite nu-și ating scopul. Ce înseamnă asta? Am venit cu o părere gata formată în grupurile de consilieri. De ce? Se apropie campania electorală. Eu pot să conștietizez că salariații care lucrează în aceste locuri vor avea condiții mai bune, copii...

Dl Tulugea: Am o rugăminte către cetățenii din sector care vor să participe în continuare să ia loc pe scaunele disponibile.

Dl Secretar: La solicitarea președintelui de ședință se va face prezența.

Sunt 25 de consilieri prezenți.

Dl Tulugea: Cred că dezbaterile sunt suficiente pe marginea acestui proiect

de hotărâre.

Dl Moisă: Întotdeauna o pauză este un sfetnic bun. Această ședință de consiliu a fost plină de învățăminte atât pentru noi, cred că și pentru cetățenii aflați în sală. Am avut imaginea concretă și exactă a ceea ce înseamnă ca un proiect de hotărâre să nu fie pregătit corespunzător. Încă de la ședința trecută grupul de consilieri P.S.D. a sesizat faptul că, după toate desfășurările care aveau loc, ședințele preliminarii, discuțiile și dezbaterile care au avut loc în ședința consiliului local, s-a văzut clar că acest proiect nu este cunoscut de către cei cărora li se adresează. Să încercăm să luăm niște hotărâri în interesul locuitorilor sectorului. Nu putem face nici bine cu forța, nu putem ști decât prin reacțiile dvs. la aceste proiecte ale noastre, dacă decizia noastră a fost bună sau nu.

În ședința trecută, deși am dezbătut în cadrul ședințelor de comisii anterior, am sesizat că tocmai cei cărora li se adresează proiectele nu erau lămuriți asupra aspectelor derulate în context. Nu știu avantajele, poate nici dezavantajele. Am solicitat d-lui Primar să organizeze o dezbatere cu cei interesați. Nu se poate să se adopte un proiect care privește atât masa de cetățeni căreia i se adresează cât și cei care sunt implicați în conducerea acestor factori. Data trecută grupul P.S.D. s-a abținut, a vrut să arate că nu este apriori împotriva acestui proiect, cum nu este nici acum. Dar, constatăm din aceste dezbateri că nu s-a făcut acea consultare, că nu au fost lămurite toate problemele și în aceste condiții este clar că singura poziție pe care putem să o luăm în acest moment este să votăm împotrivă. Nu ca să îl înmormântăm, nu ca să dăm dovadă că suntem împotriva reformei sau a descentralizării, ci tocmai pentru a da posibilitatea tuturor factorilor interesați să ia cunoștință de proiect, să li se explice foarte clar, să fie o dezbatere în care să se pună întrebări, pentru că aici sunt numai 2 segmente - dvs. care lucrați în grădinițe și care aveți temerile dvs. justificate legate de lucruri negative care vi se pot întâmpla, sunt și reprezentanții părinților care sunt într-o situație delicată.

Dl Darabont: Vă rog să-mi permiteți și mie să fac câteva referiri în nume personal, în calitate de consilier local, la dezbaterea de astăzi tocmai pentru că simt nevoia să nu existe nici un dubiu în ceea ce discutăm noi. D-le Primar, stimați colegi și stimați invitați, din capul locului vreau să spun că sunt poate unul dintre oamenii care apreciază și ca locuitor al sectorului 6, dar și ca persoană implicată în administrația locală a acestui sector de 18 ani, la adevărata dimensiune a efortului depus a celor 2 instituții care direct sau indirect au intrat în discuții astăzi și anume: D.G.A.S.P.C. sector 6 unde, îmi pare rău de dl director Marius Lăcătuș, nu am avut foarte multe cunoștințe, dar întotdeauna am colaborat excepțional și păstrez o stimă deosebită pentru d-na directoare Schmutzer.

În egală măsură apreciez activitatea Administrației Școlilor și consider că într-adevăr, așa cum s-a mai spus aici, trebuie lăsată să-și dea dovada capacității de a administra patrimoniul unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 6. O sarcină deloc ușoară pentru că vorbim, pe de o parte, despre baza materială, despre starea tehnică în care se află aceste clădiri, despre protejarea terenurilor ca și patrimoniu public, pentru că îmi pare rău, aici sunt o serie întreagă de reprezentanți ai cadrelor didactice a unităților administrative centralizate, n-am auzit pe nimeni să spună că trebuie să apărăm acest domeniu public împotriva retrocedărilor abuzive. Din păcate, în sectorul 6 există cazuri de grădinițe și școli ale căror terenuri au fost retrocedate abuziv. În momentul în care discutăm de o atribuire în compensație este clar că acolo este ceva necurat. N-am ajuns până acolo încât să sacrificăm terenul de sport al copiilor pentru a construi nu știu ce de către un proprietar. Am ținut să subliniez acest lucru pentru că mi s-a părut că pe undeva dl inspector general Moga a lăsat o suspiciune la adresa D.G.A.S.P.C-ului sector 6, nu vreau ca în acest consiliu să susținem un asemenea punct de vedere. Din contră am contribuit la înființarea celor două sevicii publice din subordinea Consiliului Local Sector 6 și consider că atât menirea lor cât și efortul depus sunt deosebit de importante.

Eu cred că educația este un drept constituțional și nu o problemă de asistență socială. Cred că datoria de a îmbunătăți într-un termen foarte scurt, pe viitorul apropiat, doamnelor din partea părinților, este a Consiliului Local. Dacă noi aprobăm, presupunând că aprobăm astăzi proiectul de hotărâre, să știți că efectele sale se vor vedea peste 3 ani. Copiii dvs. care au acum 3 ani, atunci vor fi la școală. Veți veni din nou probabil și vom discuta să trecem și școlile la D.G.A.S.P.C. Nu asta este soluția. Pentru a accesa fondurile acestea nu știu dacă s-au teminat probleme sociale din sectorul 6 și numai pentru grădinițe le mai putem accesa. Cred că încă sunt foarte multe probleme sociale unde este nevoie de acești bani. Cred în egală măsură că această problemă cronică cu care ne confruntăm, cu deosebire în sectorul 6, deficitul de locuri de muncă, trebuie găsite mai multe soluții immediate, decât simpla marsardare.

Vreau să atrag atenția: a folosi aceste fonduri de asistență socială, nu știu dacă se

intenționează acest lucru, care sunt destinate de Uniunea Europeană direct asistenței sociale, pentru firme de construcții înseamnă deturnare de fonduri. Nu vrem să pregătim așa ceva, noi vrem să folosim acești bani și Consiliul Local, forul tutelar al celor 2 instituții, de ce pasăm problema între D.G.A.S.P.C. și Administrația Școlilor când de fapt discutăm de Consiliul Local care trebuie să facă astfel de proiecte, să contribuie cu 2% și să le demarăm. Indiferent cu cine, ambele instituții sunt subordonate Consiliului Local, este o falsă problemă. Această intenție este bună, noi am susținut în cadrul comisiei de învățământ discutarea și dezbaterea, în ideea de a merge mai departe, de a identifica într-adevăr o soluție pe termen scurt pentru actualul an școlar. Repet, dacă noi am aproba astăzi acest proiect să știți că trecerea efectivă s-ar face începând cu anul bugetar următor. Nu pot să mut o administrare, o responsabilitate la jumătatea anului bugetar. Nu discutăm de ce se întâmplă cu copii care acum sunt în școlarizare la grădinițe, discutăm de o problemă de perspectivă.

Haideți mai bine să vedem ce putem să facem pentru anul acesta școlar, cum putem să îmbunătățim situația actuală, poate și în corelație cu factorii de resort de la minister și de la Primăria Capitalei, pentru că sunt o serie întreagă de fonduri care vin de la minister prin autoritățile locale, sunt o serie întreagă de proiecte demarate de Primăria Capitalei, nu există o corelare între ele. Am ajuns să tăbărâm pe d-na Schmutzer să ne salveze, nu cred că asta este soluția cea mai bună. De aceea propunerea pe care noi am făcut-o în ședința trecută a fost să amânăm discutarea în consiliu a proiectului pentru a putea să aibă loc o dezbatere mai largă cu toți partenerii sociali și cu toți factorii direct interesați în această problemă și nu a avut loc.

S-a considerat că este o problemă de urgență maximă și s-a convocat această ședință extraordinară. Iată că din nou nu suntem pregătiți. De aceea, ne vedem în situația, în momentul în care dl Primar n-a acceptat să retragă de pe ordinea de zi proiectul, să votăm împotrivă. Repet nu votăm împotriva rezolvării actualei situații din grădinițe, care considerăm că necesită soluții urgente dar și soluții de perspectivă pe termen mai îndelungat, ci votăm împotriva acestei formule propuse astăzi nouă și care considerăm că nu este menită să rezolve problemele. Din contră poate crea o serie întreagă de disensiuni sociale. Îmi pare rău, vă spun nu aceasta este o atitudine politică în prag sau nu de campanie electorală. Eu zic că nu are nici o legătură. Haideți să acordăm respect tuturor partenerilor sociali pentru că numai împreună putem să rezolvăm situația critică cu care se confruntă grădinițele din sectorul 6. Vă mulțumesc!

Dl Tulugea: Și eu vă mulțumesc foarte mult d-le Darabont! Acest proiect este o urgență, necesită un timp foarte scurt pentru că a avea șansa să obținem fondurile spre care noi ne ducem, documentele necesare trebuiesc depuse până în 15 octombrie. Sigur suntem foarte patetici în a expune problemele în pragul campaniei electorale, vreau să știți cu toții dl Poteraș nu candidează în alegerile generale, dl Darabont candidează.

Dl Popescu A.: În calitate de om al școlii, sunt de vreo 40 de ani în învățământ, am să încerc să lămuresc situația, care pe undeva ne și caracterizează. N-am reușit să facem odată o întrunire între sindicate, Ministerul Învățământului și cadre didactice în care să găsim un numitor comun și să putem începe să facem ceva. De vreo jumătate de an, de când eram președintele Comisiei de învățământ, umblu pe la Ministerul Învățământului și i-am lăsat d-lui Adomniței un material în care am arătat situația din unitățile școlare din sectorul 6 și nu am primit nici un răspuns.

În școlile și grădinițele din sectorul 6, în multe din ele, s-au pus oamenii în proprietate, se ridică clădiri particulare. Revenim la proiectul de hotărâre: în momentul de față Consiliul Local administrează unitățile școlare prin Administrația Școlilor. Această administrare se face pe baza unui buget care este votat tot de Consiliul Local. Banii se dau Administrației Școlilor ca să se intervină în grădinițe, școli generale și licee. Executivul propune ca de administrarea grădinițelor să se ocupe altcineva, adică D.G.A.S.P.C. sector 6. În afară de banii care vin din bugetul local dânșii pot accesa niște fonduri în plus. Această preluare nu înseamnă schimbarea programei școlare și nici implicarea în procesul instructiv, educativ. Este vorba doar de ceva administrativ. Aș dori să mai apară un articol în proiect în care să se specifice că prin această preluare nu se va schimba destinația clădirilor și a spațiilor aferente acestora. Noi, cadrele didactice trebuie să ne gândim la interesele copiilor, interesele părinților și după aceea și la interesele noastre.

Dl Tulugea: Să știți că este un lucru demonstrat de viață: omului poți să-i iei cu forța, de dat niciodată nu poți să-i dai cu forța.

Dl Mutu: Mă adresez în primul rând părinților întrucât acest proiect aduce beneficii pentru dvs. grupul de consilieri P. D-L. va vota pentru dvs. și copii dvs.

Dl Tulugea: Eu cred că dezbaterile au fost epuizate.

Dl Avrămescu: Fondurile structurale care se vizează a fi obținute sunt destinate asistenței sociale nu educației. Nu se vor putea folosi, este o premiză greșită.

Dl Tulugea: Dezbaterile pe marginea proiectului în ansamblu au fost epuizate trecem la articole. Acest proiect de hotărâre pentru a putea fi aprobat, datorită faptului că sunt 25 de consilieri în sală sunt necesare minim 13 voturi.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 14 voturi împotrivă și 11 voturi pentru.

Proiectul de hotărâre a fost respins.

Trecem la punctul 3 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Str. Brașov nr. 25 sector 6pentru construire locuințe colective, birouri, servicii și comerț, pe un teren în suprafață de 53.173 m.p., proprietate particulară persoane juridice”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Referatul de specialitate semnat de dl Arhitect Șef, Avizul tehnic și schița amplasamentului.

Sunt discuții?

Dl Bâldea: D-le președinte cu riscul să vă agasez vreau să ne promiteți când vedem și noi o poză pe ecranul acela, care e obiectivul, cu cine se învecinează? Pe cine bucură obiectivul, pe cine întristează și care este beneficiul cetățenilor din sector? Eu n-am nimic preconceput pentru acest obiectiv, nu-l cunosc și aș vrea să vedem, să-l discutăm, de principiu.

Dl Tulugea: La această oră și după o asemenea dezbatere nu cred că mai reușește cineva să mă agaseze.

Dl Primar: Suntem pe punctul de a forma un birou special pentru P.U.D-uri

și să vă dăm cât mai multe informații. La acest P.U.D. am înțeles că sunt două avize cu același număr, dar cu texte diferite, l-aș ruga pe dl Bera să ne explice.

Dl Bera: Sper că la începutul anului viitor se va forma acel birou. Din punct de vedere al celor două avize s-a strecurat o greșeală de redactare, încadrarea în planul de urbanism zonal coordonator al sectorului 6 a fost făcută greșit în primul aviz. În al doilea aviz, care de fapt îl înlocuiește pe primul, s-a stabilit zona reală din cadrul planului. E vorba doar de o greșeală de tehnoredactare.

Dl Popescu A.: Dacă pe data de 16.07.2008 când s-a votat un P.U.D. s-ar fi făcut această prezentare de care spune dl Bâldea, s-ar fi văzut că se bătea cap în cap cu alt P.U.D. de pe data de 25.01.2007 (parcarea supraterană). Deci, P.U.D-ul din data de 16.07.2008 este votat peste alt P.U.D.

Dl Flămânzeanu: O mică precizare: avizele tehnice emise cu acelaș număr la data de 31 martie 2008 au undeva o neconcordanță referitoare la înălțimea maximă -

5    5

P+14 niveluri cu accente înalte se spune în primul aviz tehnic. În al doilea aviz nu se mai face această precizare. Rugămintea noastră este ca în momentul când se eliberează următorul aviz tehnic dacă se poate să se facă precizarea acestei eronări.

Dl Tulugea: Am înțeles că fiecare consilier a primit o pagină prin care se fac precizările necesare vis-a-vis de această greșeală de tehnoredactare.

Dl Bera: Datorită încadrării diferite, sunt zone care permit înălțimi diferite. Sunt zone care permit înălțimi maxime de P+20 nivele și mansardă, alte zone în care se permit clădiri cu maxim P+10 nivele, altele P+14. Sau altele în care nu se precizează înălțimi. Din această cauză într-un aviz care avea precizată o zonă și care din păcate era greșită, în zona respectivă regimul maxim de înălțime este de P+14, iar în zona în care încadrarea este făcută bine are înălțimea neprecizată.

Dl Tulugea: Nemaifiind discuții, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

în unanimitate de voturi.

Cu aceasta eu vă mulțumesc pentru participare și pentru cele 3 luni în care am colaborat și ne vedem luna viitoare într-o ședință ordinară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR,

Danil Tulugea    Gheorghe Floricică

Redactat: Alexandra Crudu

Page 20 of 20