Dl Stana face prezența: 24 consilieri prezenți.

Înainte de a trece la aprobarea ordinei de zi, dați-mi voie să supun aprobării procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 02.07.2008. Cine este pentru? Se aprobă cu 20 voturi pentru.

Vă mulțumesc, acum dau cuvântul d-lui Președinte de ședință.

Dl Tulugea: Dă citire Dispoziției nr. 29.142/10.07.2008. Am rugămintea, de la presă cine este? Alpha TV și Politica TV, bun. Presa scrisă, nu este nimeni.

Ordinea de zi a acestei ședințe este cea pe care dvs. ați primit-o atât pe suport magnetic, cât și dactilografiată pe hârtie. Vă rog, pentru economia timpului, să-mi permiteți să nu o mai citesc încă o dată, dvs. o cunoașteți, știți că sunt 82 de proiecte. Vreau să supun dezbaterii dvs. proiectul ordinei de zi. Dacă mai sunt modificări, proiecte pe care dvs. le propuneți sau dacă sunt proiecte față de care dvs. aveți obiecții și vreți să fie scoase de pe ordinea de zi. Există discuții? Dacă nu există, dl Primar dorește să scoatem de pe ordinea de zi proiectele cu numerele: 25, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 48, 50, 53, 58, 65, 75, 79 și 82. Motivul acestei propuneri, de a se scoate aceste puncte de pe ordinea de zi, este acela că nu sunt foarte bine fundamentate în documentațiile depuse la dosar, comisia de specialitate considerând că este bine să le amânăm pentru a ne documenta mai bine asupra oportunității introducerii lor.

Dacă nu mai sunt discuții pe marginea ordinei de zi, supun aprobării dvs. ordinea de zi propusă, cu modificările pe care le-am făcut. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl Viceprimar dorește să aibă o mică intervenție.

Dl Viceprimar: Stimați colegi, o rugăminte pentru ședința următoare, am vrea s-o programăm deja de acum, dar să știm o dată pe care să o putem agrea cu toții. A fost avansată pentru data de 19 sau 21 august. Când ar fi bine să rămână, pentru că mai sunt concedii? Rămâne 21? Sunteți cu toții de acord? Bun. Deci, ramâne ca următoarea ședință să aibă loc pe data de 21 august 2008 și aș mai vrea să vă mai spun vis-a-vis de comisiile de specialitate.

Azi am dat o groază de avize la comisia de urbanism și n-ar fi trebuit, dar haideți să ne uităm pe structura comisiilor. Sunt deja 4 comisii care se aglomerează marțea ca și lucru. Credeți-mă, este foarte greu să lucrăm 4 comisii într-o singură sală. De aceea se întârzie cu avizele și nu ajung la timp la Serviciul Tehnic ș.a.m.d. Dacă stau să mă uit, sunt numai marți, miercuri și joi comisii. Lunea nu este nicio comisie, hai să zicem vinerea pe perioada verii este o problemă, dar haideți să încercăm să le structurăm puțin să avem o înțelegere să nu ne mai aglomerăm 4 comisii într-o zi. Pentru că Comisia Buget, Finanțe este marți odată cu Comisia de Învățământ, Comisia Juridică și Comisia

Administrației Domeniului Public, miercurea este Comisia de Servicii Publice, Comerț și joi, Comisia de Urbanism. Haideți să încercăm să găsim o soluție să le defalcăm puțin.

D -na Nedelcu: Mutăm Comisia de Învățământ la ora 16:00 în loc de ora 18:00. Oricum era tot marțea în mandatul trecut.

Dl Viceprimar: De acord cu dvs., dar așa cum a fost în ședința de astăzi, au fost foarte multe proiecte pe ordinea de zi, se aglomerează la o comisie și atunci se întârzie.

D-na Nedelcu: Haideți să ținem cont de ce orar a fost în mandatul trecut.

Dl Tulugea: Vă rog frumos, eu cred că problema aceasta ar trebui discutată, în cel mai fericit caz, la interpelări sau fiecare comisie cred că a reținut ideea și trebuie să-și organizeze programul în așa manieră încât aceste avize să nu mai fie date pe ultima sută de metri. Iar cine nu participă la ședințele comisiei să nu vină în ziua consiliului să spună: „domne, eu nu am cunoscut materialele și vreau să mă uit pe ele”. Este problema celui care nu le-a cunoscut, este treaba lui. Acum le avem și pe laptop acasă, putem să le studiem și acasă foarte bine, mie nu mi se pare că este un motiv de a discuta în ziua ședinței aceste probleme. Îi mulțumim d-lui Viceprimar, intrăm în ordinea de zi.

Eu cred că sunt în asentimentul dvs., deja am întârziat cu 45 de minute începerea ședinței, să fim cât se poate de operativi și în ceea ce mă privește v-aș propune ca cel târziu la ora 19:30 să terminăm această ședință.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție și situațiilor financiare ale Consiliului Local Sector 6 pe anul 2007”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate semnat de dl Secretar, expunerea de motive semnată de dl Primar, raportul de specialitate semnat de dl dir. executiv, Doru Manolache, anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 și raportul comisiei de specialitate nr. 1.

Există discuții?

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1 cu Anexa nr. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului unanimitate de voturi.

dvs.

Art.

2

cu

Anexa

nr.

2.

Cine

este

pentru?

Se

aprobă

cu

Supun votului unanimitate de voturi.

dvs.

Art.

3

cu

Anexa

nr.

3.

Cine

este

pentru?

Se

aprobă

cu

Supun votului unanimitate de voturi.

dvs.

Art.

4

cu

Anexa

nr.

4.

Cine

este

pentru?

Se

aprobă

cu

Supun votului unanimitate de voturi.

dvs.

Art.

5

cu

Anexa

nr.

5.

Cine

este

pentru?

Se

aprobă

cu

Supun votului

dvs.

Art.

6

cu

Anexa

nr.

6.

Cine

este

pentru?

Se

aprobă

cu

unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 7. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării Fondului de Rulment existent în bugetul consolidat al sectorului 6 pe anul 2008 pentru acoperirea temporară a unor goluri de casă”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate semnat de dl Secretar,

expunerea de motive semnată de dl Primar, raportul de specialitate semnat de dl dir.

executiv, Doru Manolache și raportul comisiei de specialitate nr. 1.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate semnat de dl Secretar, expunerea de motive semnată de dl Primar, raportul de specialitate semnat de dl dir. executiv, Doru Manolache, anexele nr. 131/01, 131/02, 131/03, 131/04, 131/05, 1, 1a și 1b și raportul comisiei de specialitate nr. 1.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1 cu Anexa nr. 131/01. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2 cu Anexa nr. 131/02. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3 cu Anexa nr. 131/03. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 4 cu Anexa nr. 131/04. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 5 cu Anexa nr. 131/05. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 6 cu Anexele nr. 1, 1a și 1b. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 7 cu Anexele nr. 2, 131/01, nr. 131/02, nr. 131/03, nr. 131/04, nr. 131/05, 1, 1a și 1b . Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 8. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor titulari și a membrilor supleanți ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spațiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcționa la nivelul Sectorului 6, București”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate semnat de dl Secretar, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de șef serviciu, dl Ionel Oprișan, anexa nr. 1 și raportul comisiei de specialitate nr. 5.

Există discuții?

5

Dl Moisă: Propun să votăm separat membrii titulari și separat supleanții.

Dl Tulugea: Da, am reținut. Alte discuții, alte propuneri? Vreau să vă reamintesc că votul la acest proiect de hotărâre îl vom face deschis, dar sunt necesare două treimi din numărul consilierilor în funcție. Dacă nu mai sunt discuții, trecem la dezbaterea pe articole.

Dă citire Art. 1.

Dl Moisă: D-le Președinte, pentru membrii titulari, grupul P.S.D. îl propune pe dl Sorin Stan și pentru membrii supleanți pe Moisă Constantin.

Dl Mutu: Din partea grupului P.D.L., membru titular - dl Ivorschi Ilie și membru supleant - dl Gheorghe Eugen.

Dl Spiridon: Din partea grupului P.N.L., membru titular - dl Dina Sorin și membru supleant - dl Cursaru Paul.

Dl Tulugea: Mai sunt propuneri? Dacă nu mai sunt trecem la dezbaterea

Anexei nr. 1.

Dă citire Anexei nr. 1. Ordinea am s-o trec în ordinea propunerilor făcute.

Membrii titulari:    Stan Sorin (P.S.D.);

Ivorschi Ilie (P.D.L.);

Dina Sorin (P.N.L.)

Membrii supleanți:    Moisă Constantin (P.S.D.)

Gheorghe Eugen (P.D.L.)

Cursaru Paul (P.N.L.)

Supun votului dvs. propunerile făcute. Cine este pentru? Se aprobă cu 24 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 1 cu Anexa nr. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 24 voturi pentru.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 24 voturi pentru.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu 24 voturi pentru.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al sectorului 6 nr. 355/2006 referitor la înființarea Comisiei de analiză a cererilor de acordare a subvențiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuințe conform O.U.G. nr. 51/2006, actualizată, pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate semnat de dl Secretar, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de șef serviciu, d-na Stela Tomoea, Hotărârea nr. 355/25.10.2006 și raportul comisiei de specialitate nr. 5.

Există discuții?

Dl Moisă: Din partea grupului P.S.D. îl propunem pe dl consilier Gabor

Doru.

Dl Spiridon: Din partea grupului P.N.L., îl propun pe dl Paul Cursaru.

Dl Mutu: Din partea grupului P.D.L., îl propun pe dl Silviu Văduva.

Dl Tulugea: Bun. Mai sunt alte discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, trecem la dezbaterea pe articole.

Supun votului dvs. Art. 1 cu propunerile făcute. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii pe specialități și numărul membrilor Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuință și repartizare a locuințelor”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate semnat de dl Secretar, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de șef serviciu, d-na Marinela Popovici, anexele nr. 1 și 2 și raportul comisiei de specialitate nr. 5.

Există discuții?

Dl Moisă: Din partea grupului P.S.D. propunem ca membru în această comisie pe d-na Surulescu Aurelia.

Dl Mutu: Din partea grupului P.D.L. propunem pe dl Gheorghe Eugen și dl Tulugea Danil.

Dl Spiridon: Din partea grupului P.N.L. îl propun pe dl Dina Sorin.

Dl Popescu A.: Din partea grupului P.R.M. îl propun pe dl Popescu Adrian. Mi se pare normal, sunt 4 partide, ar trebui să avem câte un reprezentant. Nu știu după ce criterii se numesc 2 reprezentanți de la P.D.L.

Dl Tulugea: Dacă îmi permiteți, vreau să fac un amendament la acest proiect de hotărâre, deoarece el așa cum este făcut în momentul de făță nu prevede ca în această comisie să fie reprezentanți ai Consiliului Local. Și aș face amendamentul pe care îl supun aprobării dvs. de a nominaliza și Consiliul Local un număr de reprezentanți.

Dl Sever: Problema este că proiectul inițial, dacă ați văzut materialul, serviciul de specialitate l-a întocmit fără a avea în comisie reprezentanți ai consiliului. Acum dvs. dacă doriți ca această comisie să cuprindă și reprezentanți ai consiliului, trebuie să aprobați mai întâi amendamentul acesta. Conform proiectului, inițial nu aveți reprezentanți în comisie. Deci, votați întâi amendamentul.

Dl Tulugea: Este o hotărâre a Guvernului în care nu spune că nu au voie să facă parte membri ai consiliului și spune doar că face parte Primarul sectorului, Viceprimarul, un reprezentant al D.G.A.S.P.C., un reprezentant al Direcției Juridice și Contencios și un reprezentant al Serv. Spațiu Locativ.

Amendamentul care vi-l propun dvs. este acela de a aproba ca în componența acestei comisii să intre și 5 membrii ai Consiliului Local. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Deci, componența comisiei sociale se modifică și urmează a avea următoarea structură: Primarul sectorului 6, Viceprimarul sectorului 6, Secretarul sectorului 6, un reprezentant al D.G.A.S.P.C., un reprezentant al Direcției Juridice și Contencios, un reprezentant al Serv. Spațiu Locativ și cu altă destinație și amendamentul pe care noi l-am aprobat, 5 reprezentanți ai Consilului Local.

Supun votului dvs. Art 1 cu Anexa nr. 1 în forma prezentată. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Deci în anexă vom trece numele consilierilor propuși. Nu i-am mai citit încă o dată, bănuiesc că fiecare partid și-a notat reprezentanții.

Supun votului dvs. Art 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru suportarea din bugetul local al sectorului 6 a contravalorii gratuităților pentru transportul în comun de suprafață și cu metroul pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum și aprobarea metodologiei de acordare a acestora”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate semnat de dl Secretar, expunerea de motive semnată de dl Primar, raportul de specialitate semnat de dl dir. Marius Lăcătuș, anexa nr. 1 și raportul comisiei de specialitate nr. 5.

Există discuții?

Dacă nu sunt, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3 cu Anexa nr. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 5. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Dl Sever: Dați-mi voie să intervin. La proiectul anterior legat de comisia pentru locuințe, ați votat să fie 10 membri. Trebuia automat să votați și componența ca număr.

Dl Tulugea: Nu sunt 10 membri, sunt 11. Sunt 6 din executiv și 5 consilieri.

Dl Sever: 11. Și atunci în anexă sunt trecuți 5 membri și atunci ar trebui și numărul stabilit ca amendament.

D-na Popovici: Mă scuzați, propunerea executivului este de 5 membri.

Dl Sever: Exact, dar ea nu cuprinde și consilierii, da? Și asta modifică numărul comisiei.

D-na Popovici: Am înțeles că sunt 11. Cine este al 11-lea?

Dl Tulugea: Acum să știți că nu spune nici unde că este obligatorie cifra de 9, 11, 13 ș.a.m.d.

Dl Moisă: La articol acolo să se completeze că comisia este formată din 10

membri.

Dl Tulugea : Are cineva vreo reținere vis-a-vis de acest număr „10”? Deci, nu dorește nimeni modificarea cifrei 10, da?

Dl Sever: Supuneți aprobării!

Dl Tulugea: Supun aprobării amendamentul ca să nu fie niciun fel de dubiu. Cine este pentru acest amendament? Se aprobă cu unanimitate de voturi că numărul membrilor în comisia socială este de 10 membri.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de scutiri la plata dobânzilor și penalităților de întârziere, precum și a majorărilor de întârziere, datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse, ca urmare a achitării până la data de 31 decembrie 2007, a impozitului pe clădirile folosite ca domiciliu și a impozitului pe terenul aferent acestora”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate semnat de dl Secretar, expunerea de motive semnată de dl Primar, raportul de specialitate semnat de dir. Executiv adjunct d-na Daniela Rus, Hotărârea nr. 24/12.03.2008, anexele nr. 1 și 2 și raportul comisiei nr. 1.

Există discuții?

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate semnat de dl Secretar, expunerea de motive semnată de dl Primar, raportul de specialitate semnat de dir. general Asaftei Nicușor, adresa Serv. Tehnic nr. 137/27.02.2008, Hotărârea nr. 4/12.02.2008, anexele nr. 1 și 2 și rapoartele comisiilor de specialitate nr. 3 și 5.

Există discuții?

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de impozit pentru clădirile utilizate pentru activități social umanitare, de către asociații, fundații și culte”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate semnat de dl Secretar, expunerea de motive semnată de dl Primar, raportul de specialitate semnat de dir. executiv adjunct, d-na Rus Daniela Cornelia și raportul comisiei de specialitate nr. 1.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație a unităților de învățământpreuniversitar de stat din Sectorul 6”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate semnat de dl Secretar, expunerea de motive semnată de dl Primar, raportul de specialitate semnat de dir., d-na

Cristea Ana-Maria, anexa și raportul comisiei de specialitate nr. 4.

Există discuții?

5

Dl Popescu A.: Am să rog colegii noi, având în vedere că toți facem parte din consiliul de administrație în unitățile școlare, dacă pot și au timp să treacă în prima fază prin unitățile școlare, să facă o situație cam despre ce este vorba și s-o prezinte d-nei președinte a unităților de învășământ, d-na Nedelcu Mariana. Să-i dea o situație că sunt multe școli prinse în programul B.E.I., care durează de vreo 3 ani. Am să amintesc aceste școli: 279, 311, 206, 191, 167, 174, 198, 153, 193 și 202, 310 și 142. Deci, colegii care

sunt la aceste școli ar fi bine să vadă și să informeze...

Dl Tulugea: Am reținut ideea, d-le Consilier. Aici problema este un pic mai delicată deoarece activitatea noastră sau activitatea fiecăruia dintre noi ține și de conștiința proprie și de cât de mult vrea să se implice în această caritate pe care cetățeanul i-a dăruit-o. Deci, cred că fiecare și-a asumat această responsabilitate, va și duce la sfârșit activitatea.

Dl Popescu A.: Dl Președinte, insist pentru că efectiv..

Dl Tulugea: De acord cu dvs., dar credeți dvs. că dacă le spunem acum fiecăruia dintre colegii noștri „băi, trebuie neapărat să faceți treaba asta”, o vor și face pentru că le-o spunem noi?

D -na Nedelcu: Îi mulțumesc d-lui consilier Popescu pentru că vorbește în numele meu. Nu am cerut aceste rapoarte, dar dacă dumnealui dorește să le aibă din partea colegilor este ok, nu am nimic împotrivă. Vroiam să fac niște amendamente la hotărârea pe care noi o avem. Dl consilier Buznicea Cristinel va renunța la Liceul „Marin Preda” unde îl avem repartizat în consiliul de administrație și va intra în locul dumnealui dl Văduva Silviu. Iar Grădinița „M.A.P.N.” nu era pe listă și de aceea o pomenim acum unde, cu voia colegilor voi intra în consiliul de administrație.

Dl Tulugea: Da, am reținut, au reținut și colegii noștri amendamentul făcut.

D-na Neacșu: Din partea grupului P.S.D. avem și noi două modificări de făcut. La Școala Generală nr. 197 va figura ca și membru în consiliul de administrație dl consilier Flămânzeanu Marin, iar la Școala „Gheorghe Asachi”, d-na consilier Ioana Neacșu. Vă mulțumesc.

Dl Tulugea: Și eu vă mulțumesc dvs. Deci, trecem la dezbaterea pe articole. Fac mențiunea că anexa va fi cu amendamentele propuse de dvs. Serviciul Tehnic a reținut amendamentele și va completa această anexă.

Supun votului dvs. Art. 1 cu Anexa. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Complex de servicii pentru protecția copilului - apartamente sociale de tip familial”, a cărui obiectiv vizează închiderea instituției rezidențiale de tip vechi Centrul de Plasament „Orhideea” și înființarea de apartamente sociale de tip familial în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6, derulat cu sprijinul financiar al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copiilor prin intermediul Programului de Interes Național „Închiderea instituțiilor de tip vechi pentru protecția copilului și înființarea de căsuțe de tip familial și apartamente” - PIN 1/2008 ”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate semnat de dl Secretar, expunerea de motive semnată de dl Primar, raportul de specialitate semnat de dir. executiv, dl Marius Lăcătuș și rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1 și 5.

Există discuții?

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a proiectului Centrul de Plasament „Casa Sfântul Marcelin Champagnat” derulat prin colaborarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația „FrațilorMariști ai Școlilor din România”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate semnat de dl Secretar, expunerea de motive semnată de dl Primar, raportul de specialitate semnat de dir. executiv, dl Marius Lăcătuș, H.C.G.M.B. nr. 88/29.02.2008, anexa nr. 2 și rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1 și 5.

Există discuții?

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind înființarea instituției publice de cultură, de interes local sub denumirea de Centrul Cultural European sector 6”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avizul de legalitate semnat de dl Secretar,

expunerea de motive semnată de dl Primar, raportul de specialitate semnat de șef serviciu, dl Mario Ioviță, H.C.G.M.B. nr. 154/19.06.2007, anexele nr. 1, 2 și 3 și rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1 și 4.

Există discuții?

Dl Primar: Nu vreau decât să vă aduc la cunoștință că în sală este dl Mihai Constantinescu, cel pe care îl cunoașteți cu toții. Mihai, aș vrea să te ridici în picioare. El ne va ajuta ca până în toamnă să creăm un program pentru acest Centru Cultural. Mihai este o personalitate marcantă și cred că putem să accesăm, pentru că acesta este până la urmă finalitatea de a accesa fonduri pentru a face un Centru Cultural European în București și am speranța și încrederea că acest lucru se va realiza.

Dl Constantinescu: Vă mulțumesc pentru încredere. Ideea mi se pare extraordinară și consider că, dacă pornim de la zero nu înseamnă că nu o să avem un real progres. În primul rând pornind de la conștiința morală, comportament și actorie, multe alte lucruri care sunt reprezentative și un sector 6 atât de mare care este practic ca populație, la fel ca și Ploieștiul, merită un asemenea Centru Cultural unde să se poată face tot soiul de activități, absolut tot soiul de activități. Începând de la copii până la cei mari, oameni talentați, oameni care vor să se manifeste și oameni care vor să se prezinte cu drag și cu pasiune, ceea ce consideră ei că merită să fie privit, urmărit și, după părerea mea, chiar scos în față, scos la iveală, dat fiind că în final ăsta este cel mai important lucru.

Un Centru Cultural European scoate afară talente și oameni care pot reprezenta prin sectorul 6, sau prin tot ceea ce înseamnă, o Capitală frumoasă.

Dl Primar: Mulțumesc Mihai. Sunt convins că vei face un lucru deosebit. Eu am văzut personal la „Lintz” un Centru din acesta European ridicat cu fonduri structural europene, ceva cu totul și cu totul deosebit. Săli mari în care se puteau da spectacole cu 500-300 de persoane, 3-4 săli sub aceeași cupolă. Să sperăm că vom face și noi ceva de genul acesta. Vă mulțumesc.

Dl Tulugea: Mulțumim d-lui Primar, mulțumim și d-lui Mihai Constantinescu și sunt convins personal că vom face o treabă bună.

Mai sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre? Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 9 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 9 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 3 cu Anexele 1, 2 și 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 9 abțineri.

Trecem la Art. 4. Discuții?

D-na Neacșu: Vreau să fac observația că regulamentul este anexat la proiectul de hotărâre prezentat. Deci, cred că articolul 4 nici nu-și are obiectul în acest context.

Dl Tulugea: Păi, dacă mai supunem încă odată un regulament eventual îmbunătățit, nu deranjează, cred, cu nimic.

D-na Neacșu: Ar fi fost ideal să fie bun de la început, dar în cazul de față, ori renunțați la regulament ca anexă, ori renunțați la articolul 3 sau 4.

Dl Tulugea: Păi, nici nu există supus în momentul de față regulamentul aprobării, eu nu văd niciun articol!

D-na Neacșu: Articolul 4.

Dl Tulugea: Se va supune.

D-na Neacșu: Păi, tocmai ...

Dl Tulugea: În termen de 60 de zile.

D-na Neacșu: D-le Președinte, nu intru în contradicție, grupul nostru oricum

se abține.

Dl Tulugea: Supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 9 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 5. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 9 abțineri.

Supun votului dvs. Art. 6. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 9 abțineri.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 15 voturi pentru și 9 abțineri.

Începând cu proiectele de la nr. 16 și până la sfârșit, sunt propuneri de proiecte pentru documentații tehnico-economice și P.U.D.-uri.

Dl Mutu: Numai că pentru unele din acestea avem câteva amendamente.

D -ra Ciulei: Dacă ați văzut, la Comisia de Buget noi am dat avize pentru proiectul nr. 16, 18, 19, 28, 29 și 30 cu amendamentul ca art. nr. 2 din aceste proiecte, finanțarea să se facă din bugetul Consiliului Local, nu din surse proprii. Pentru că sunt anumite obiective de investiții care sunt finanțate și din împrumut, și din sursele bugetului local ca să nu se confunde. Acesta a fost amendamentul Comisiei de Buget, Finanțe.

Dl Tulugea: Da. Serviciul Tehnic, ați reținut amendamentul dat de către d-ra Ciulei și să treceți la proiectele respective aceste amendamente, da? Bun. Deci, pentru operativitate, cu care cred că sunteți cu toții de acord, v-aș propune ca la aceste proiecte să citim preambulul la un singur proiect, după care să vă supun aprobării dvs. proiectul doar prin citirea adresei documentației și a P.U.D.-lui respectiv, de acord? Este cineva împotrivă? Nu.

Mai este o noutate care intervine începând cu această legislatură vis-a-vis de P.U.D.-uri. Noi aprobăm aceste P.U.D-uri după care, ele merg la Prefectură, iar Prefectura este obligată să le trimită la Inspecția Generală de Stat în Construcții pentru avizare. Deci, aici un rol foarte important în seriozitatea cu care noi abordăm și aprobăm aceste P.U.D.-uri revine Comisiei Tehnice a Primăriei și nu am vrea să ne punem după aceea oamenii în cap știind că s-a aprobat P.U.D.-ul și când colo... Chiar și Comisia noastră de Urbanism are un rol foarte important aici și trebuie să ne facem datoria.

Dl Lupulescu: Aș vrea ca membrii comisiei de urbanism să respecte programul ședinței de comisie. Să nu ne mai întâlnim pe holuri, ci să ne întâlnim la comisie la data și ora stabilită. Vă rog frumos.

Dl Dir. Prefectural: Stimați colegi, este foarte important să țineți cont de ce v-a informat dl Președinte. Noi trimitem aceste P.U.D.-uri, pentru că nu avem personal tehnic de specialitate care să analizeze din acest punct de vedere aceste documentații de urbanism, le trimitem la Inspectoratul de Stat în Construcții și dacă de acolo se întorc cu un aviz negativ, noi ne vedem în postura să ne adresăm Primăriei și să cerem modificarea acestora. Este posibil ca ele să producă efecte între timp, după care să revenim să se constate că ele nu sunt valabile și să apară un oarecare prejudiciu care să-i dăuneze beneficiarului. Deci, se pot încurca niște situații și este bine să fie tratate cu mare seriozitate.

Dl Moisă: D-le Președinte, ca să fim formal în regulă, vă rog să supuneți la vot amendamentul comisiei prezentat de d-ra Ciulei.

Dl Tulugea: Păi, eu am supus, am spus: „Este cineva împotrivă”? Deci, în unanimitate amendamentul a fost aprobat, Comisia Tehnică l-a reținut.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: „Extindere rețea de alimentare cu apă str. Sold. Mohor Vasile”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Anexa și Raportul comisiei 1.

Există discuții?

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Dă citire Art. 2.

D -ra Ciulei: Se face din bugetul local sector 6. Și asta merge la toate documentațiile tehnico-economice.

Dl Tulugea: Deci, Serviciul Tehnic, acolo băgăm în loc de Consiliul Local...

D -ra Ciulei: În loc de „surse proprii”, „din bugetul”, atât.

Dl Tulugea: „Din bugetul”?

D -ra Ciulei: Da. „Bugetul local sector 6”.

Dl Tulugea: Recitește Art. 2 cu forma corectă.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea

documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: „Reabilitare sistem rutier str. Baia de Arieș”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar,

Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Anexa și Raportul comisiei 1.

Există discuții?

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: „Extindere rețea de canalizare str. Sold. Mohor Vasile”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Anexa și Raportul comisiei 1.

Există discuții?

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: „Extindere rețea canalizare str. Ranetti George”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Anexa și Raportul comisiei 1.

Există discuții?

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: „Reabilitare sistem rutier intr. Cimpoiului”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Anexa și Raportul comisiei 1.

Există discuții?

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea

documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: „Reabilitare sistem rutier str. Grintieșului”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar,

Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Anexa și Raportul comisiei 1.

Există discuții?

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: „Reabilitare sistem rutier intr. Strămoșilor”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Anexa și Raportul comisiei 1.

Există discuții?

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: „Reabilitare sistem rutier str. Mărgelelor (tr. Între str. Piscul Crășani și bd. Iuliu Maniu)”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Anexa și Raportul comisiei 1.

Există discuții?

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea

documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: „Reabilitare sistem rutier intr. Păuliș”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Anexa și Raportul comisiei 1.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: „Reabilitare sistem rutier str. Valea Cibinului”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Anexa și Raportul comisiei 1.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: „Reabilitare sistem rutier str. Violetelor”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Anexa și Raportul comisiei 1.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: „Extindere rețea de canalizare Bd. Anul 1864 ”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Anexa și Raportul comisiei 1.

Există discuții?

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea

documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: „Extindere rețea de canalizare intr. Blejoi”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar,

Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Anexa și Raportul comisiei 1.

Există discuții?

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: „Extindere rețea de alimentare cu apă intr. Blejoi”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Anexa și Raportul comisiei 1.

Există discuții?

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: „Reabilitare sistem rutier str. Valea Cerbului”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Anexa și Raportul comisiei 1.

Există discuții?

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Acum intrăm pe P.U.D.-uri.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - „Prelungirea Ghencea nr. 124D”, Sector 6, pentru construire locuințe cu funcțiuni complementare, pe un teren în suprafață de 3.000 m.p., proprietate particulară persoane juridice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar,

referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Bd. Iuliu Maniu nr. 425-431”, Sector 6, pentru construire locuințe colective, pe un teren în suprafață de 15479,66 m.p., proprietate particulară persoane juridice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „B-dul Timișoara nr. 100B”, Sector 6, pentru construire depozit materiale de construcții și magazin de prezentare, pe un teren în suprafață de 2.000 m.p., proprietate particulară persoane juridice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Drum Valea Furcii nr. 54”, Sector 6, pentru construire locuințe colective, pe un teren în suprafață de 1495,57 m.p., proprietate particulară persoane juridice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar,

referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Viscolului nr. 49”, Sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 627 m.p., proprietate particulară persoane juridice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Bd. Iuliu Maniu nr. 604”, Sector 6, pentru construire auto mall, pe un teren în suprafață de 35.000 m.p., proprietăți particulare persoană juridică”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Drum Valea Furcii nr. 86-90”, Sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 4.200 m.p., proprietate particulară persoană fizică/juridică”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Centurii nr. 7B”, Sector 6, pentru construire locuință colectivă, pe un teren în suprafață de 500 m.p., proprietate particulară persoane fizice și juridice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar,

referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Șos. Virtuții nr. 23”, Sector 6, pentru construire locuințe, depozit și comerț, pe un teren în suprafață de 1.000 m.p., proprietate privată persoană juridică”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Bd. Ghencea nr. 87A”, Sector 6, pentru construire locuințe colective, pe un teren în suprafață de 24.372 m.p., proprietate particulară persoane juridice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Valea Oltului nr. 93-107”, Sector 6, pentru comerț, depozit, producție, pe un teren în suprafață de 9500 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar,

referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Planșă Modificatoare „Str. Agnita nr. 4”, Sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 1013,41 m.p., proprietate privată persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 43 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Dagata nr. 2”, Sector 6, pentru construire locuințe colective, pe un teren în suprafață de 579 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 44 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Roșiori de Vede nr. 10”, Sector 6, pentru construire locuință, birouri, pe un teren în suprafață de 371,26 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar,

referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 45 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Drum Belșugului nr. 40-42”, Sector 6, pentru construire locuințe colective, birouri și servicii, pe un teren în suprafață de 5.002,25 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 46 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Granitului nr. 12”, Sector 6, pentru construire locuință, birouri și producție, pe un teren în suprafață de 445 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 47 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Drum Valea Doftanei nr. 175-177 și 191”, Sector 6, pentru construire locuințe colective, comerț și servicii, pe un teren în suprafață de 6805 m.p., proprietate privată persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar,

referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 48 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Portărești nr. 26”, Sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 184 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 49 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Bd. Timișoara nr. 103B”, Sector 6, pentru construire locuințe, birouri, comerț și servicii, pe un teren în suprafață de 14800 m.p., proprietate particulară persoană fizică”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 23 voturi pentru și 1 abținere.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 23 voturi pentru și 1 abținere.

5

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 23 voturi pentru și 1 abținere.

5

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 23 voturi pentru și 1 abținere.

Trecem la punctul 50 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Bd. Timișoara nr. 101E”, Sector 6, pentru construire locuințe, birouri, comerț și servicii, pe un teren în suprafață de 33330, 24 m.p., proprietate particulară persoană fizică”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 23 voturi pentru

și 1 abținere.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 23 voturi pentru și 1 abținere.

5

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 23 voturi pentru și 1 abținere.

5

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 23 voturi pentru și 1 abținere.

Trecem la punctul 51 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Marin Calciu nr. 16”, Sector 6, pentru construire locuințe, pe un teren în suprafață de 1309,82 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 52 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Bd. Timișoara nr. 103A”, Sector 6, pentru construire locuințe, birouri, comerț, pe un teren în suprafață de 4999,9 m.p., proprietate particulară persoană fizică”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 23 voturi pentru și 1 abținere.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 23 voturi pentru și 1 abținere.

5

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 23 voturi pentru și 1 abținere.

5

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 23 voturi pentru și 1 abținere.

Trecem la punctul 53 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Drum Ciorogârla nr. 149-149A”, Sector 6, pentru construire locuințe, pe un teren în suprafață de 4965,3 m.p., proprietate privată persoană fizică”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 54 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Alexandru Borneanu nr. 24”, Sector 6, pentru construire locuință, alimentație publică și birouri, pe un teren în suprafață de 660 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar,

referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 55 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Drum Valea Furcii nr. 100-102”, Sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 2500,62 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 56 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Drum Podu Ilfovățului nr. 33”, Sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 434 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 57 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - „Drum La Roșu nr. 9”, Sector 6, pentru construire locuințe, pe un teren în suprafață de 1602 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar,

referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 58 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Televiziunii nr. 7”, Sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 343 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 59 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Drenajului nr. 19A”, Sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 299,71 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 60 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - „Intrare Mărgelelor nr. 1”, Sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 255 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar,

referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 61 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Bd. Iuliu Maniu nr. 418”, Sector 6, pentru stație GPL, pe un teren în suprafață de 439,43 m.p., proprietate privată persoană fizică”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 62 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Valea Mare nr. 14”, Sector 6, pentru supraetajare locuință, pe un teren în suprafață de 214,01 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 63 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. George Mihai Zamfirescu nr. 39”, Sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 311,28 m.p., proprietate particulară persoană fizică”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar,

referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă

cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 64 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Intrare Poiana Lacului nr. 64”, Sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 499,99 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 65 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Drum Belșugului nr. (102-104) - 102F”, Sector 6, pentru construire locuință, pe un teren în suprafață de 608,07 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de

voturi.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 66 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Bd. Timișoara nr. 61A”, Sector 6, pentru construire locuințe și spațiu comercial, pe un teren în suprafață de 250 m.p., proprietate particulară persoane fizice și un teren în suprafață de cca. 85 m.p. domeniul public al municipiului București”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 23 voturi pentru

și 1 abținere.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 23 voturi pentru și 1 abținere.

5

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 23 voturi pentru și 1 abținere.

5

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 23 voturi pentru și 1 abținere.

Trecem la punctul 67 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Str. Segarcea nr. 1”, Sector 6, pentru spații comerciale, pe un teren în suprafață de 290,04 m.p., domeniul privat al municipiului București”.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, expunerea de motive semnată de dl Primar, referatul de specialitate semnat de arhitect șef, d-na Iolanda Ioana Gheorghiu, avizul tehnic, planul P.U.D.-lui și raportul comisiei de specialitate nr. 2.

Există discuții?

5

Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 23 voturi pentru și 1 abținere.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 23 voturi pentru și 1 abținere.

5

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 23 voturi pentru și 1 abținere.

5

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 23 voturi pentru și 1 abținere.

Trecem la punctul 68 de pe ordinea de zi: „Întrebări și interpelări”.

Înainte ca dvs. să faceți interpelările pe care le doriți sau întrebările la care nu ați găsit până acum răspunsuri, vreau să reamintesc tuturor colegilor că în afară de d-na Nedelcu Mariana, d-na Petrescu Conona și dl Darabont restul nu au adus câte ceva din cele cerute în speță: poză, C.V., declarație de avere și de interes. Deci, trebuie să aducem toate aceste elemente pentru a putea fi puse pe site-ul Primăriei.

Dl Popescu A.: Rog Executivul dacă poate ține cont de o solicitare a Părintelui Paroh de la Mănăstirea Înălțarea Domnului din Aleea Boteni pentru că vine iarna și ar avea nevoie de o minimă investiție de 5-6 mld. pentru ca să-și poată pune acoperișul. Deci, la câți bani s-au băgat dacă se vor mai băga 6 mld. pentru o locație de Cult se pare că nu ar fi o problemă.

De asemenea, am să rog A.D.P. Sector 6 având în vedere discuțiile care sunt la Primăria Generală a Capitalei legate de parcările care sunt în subordinea DALLI, noi în Sectorul 6 avem 3 parcări subterane, o dată la Complexul Compasului, la Complexul Orizont și la Favorit și dacă s-ar putea face niște demersuri astfel încât în măsura în care vor trece în subordinea Consiliului Local vor fi bani aduși la buget.

De asemenea, aș vrea ca Inspecția Comercială să urmărească ce se întâmplă la parcările din Piața Moghoroș, se întâmplă ce se întâmplă, cum sunt acele parcări, cine încasează bani și cum se încasează și o chestie importantă, n-aș vrea să dau nume acum, d-le Președinte, este vorba de Dir. Inspecție Generală, Serviciul Disciplina în Construcții, întâmplător stau într-un bloc unde Serviciul Disciplina în Construcție, nu contează ce persoană, a atestat o lucrare că se poate executa numai că lucrarea se putea executa pe

hârtie, mergând pe teren lucrarea asta care însemna o derivație de canalizație telefonică dădea în conducta de gaze și se putea întâmpla să fie chestia asta să sară și în aer să avem o surpriză. Deci, este vorba de o autorizație de construcție dată în data pe 31.01.2008 nr. 25. Iar, Primăria Sectorului 6 spune: „domne este în regulă”. Nu este în regulă pentru că dacă venea pe teren vedea că nu este în regulă. Și așa m-am adresat și pe la cabinetul d-lui primar Oprescu și s-a sistat această lucrare. Vă mulțumesc.

Dl Dina: Nu este vorba de o interpelare, vreau să-i răspund parțial d-lui Popescu. În ceea ce privește parcările subterane pe care le-a menționat, cele 3, ele nu au intrat în contract, ci acestea sunt în patrimoniul S.C. Service Iprob S.A.

Dl Tulugea: Deci, sunt private.

Dl Dina: Sunt în administrarea Consiliului General al Municipiului București. Deci au alt regim

Dl Tulugea: Mulțumesc dl Dina, mi-ați luat mie o sarcină și eu vă

mulțumesc.

Dacă nu mai sunt întrebări și interpelări, eu vă doresc o seară frumoasă și ne reîntâlnim pe 21.08.2008.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,


Danil Tulugea


Gheorghe Floricică

Redactat: Gabriela Georgescu

29