al ședinței ordinare din data de 12.02.2008

5

Dl Secretar face prezența: 25 consilieri prezenți și 2 consilieri absenți (dl Novac - a adus certificat medical- și dl Olteanu).

Supun votului dvs. procesul verbal al ședinței ordinare din data de 24.01.2008 semnat de Secretar și 3 consilieri neavând președinte de ședință. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 29.01.2008 semnat de Secretar și 3 consilieri neavând președinte de ședință. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Următorul punct pe ordinea de zi este:“Proiect de hotărâre privind aprobarea președintelui de ședință”. Conform uzanțelor știți bine că alegerea se face prin vot deschis. Așteptăm propuneri.

Dl Moisă: Așa cum am arătat și în ședințele anterioare fiind vorba de o înțelegere pe care am avut-o la nivelul Consiliului Local, fiind rândul P.S.D.-ului pentru a accede la funcția de președinte de ședință, grupul de consilieri P.S.D. o propune pe d-na Comănici Ancuța pentru a fi președinte de ședintă.

D -na Nedelcu: Îl propun pe dl Popescu Cristian.

Dl Secretar: Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu, supun votului dvs. prima propunere, cea a d-lui Moisă ca președinte de ședință să fie d-na Comănici. Cine este pentru? Se aprobă cu 19 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 1 abținere. Având în vedere că dânsa a fost votată cu 19 voturi nu mai are rost să supunem la vot candidatura d-lui Popescu Cristian. D-na Comănici poftiți să preluați lucrările ședinței.

D -na Comănici: Există discuții?

Dl Vlădan: Vreau să vă anunț că d-ra Mădălina Voiculescu și d-na Silvia Voicu au fost excluse din Partidul Democrat Liberal și d-lui Constantin Pațica -viceprimar, i s-a retras sprijinul politic, anunțat printr-o adresă înaintată Secretarului Primăriei Sector 6.

Dl Popescu A.: Am și eu o propunere, având în vedere că nu ne-am văzut de prea mult timp și există multe probleme și este păcat să ținem toată lumea până la sfârșitul ședinței propun ca punctul 41 “Întrebări și Interpelări” să fie mutat la punctul 3 imediat după “Alegerea președintelui de ședință”.

D -na Voiculescu M.: Aflu acum cu surprindere și nu spun de care, că eu și d-na Voicu am fost excluse din P.D.-L datorită comunicării făcute în această ședință

Page 1 of 18

publică de către dl Vlădan Florin. Mă bucur că cineva deține aceste acte și înțeleg că sunt la dvs. d-le Secretar și cu această ocazie vă cer să-mi dați și mie oficial aceste acte.

D-na Comănici: În ceea ce privește ordinea de zi mai sunt și alte propuneri în afară de cea a d-lui Popescu?

D -na Stan N.: Propun scoaterea de pe ordiea de zi a proiectului de la punctul 14 “Proiect de hotărâre privind modificarea listei cuprinzând membrii titulari și membrii supleanți ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spațiilor Comerciale sau de Prestări Servicii ce funcționează la nivelul Sectorului 6, București”, întrucât nu are avizul comisiei de specialitate și anume Comisia nr. 3 a cărui președinte sunt și eventual și Comisia Juridică.

D-na Croitoru: Vreau să precizez că aveam de făcut aceiași propunere de scoatere a punctului 14 de pe ordinea de zi din 2 motive: în primul rand la comisia din 04.02 am aprobat un proiect care ulterior a fost modificat. Semnătura pe care am dat-o acolo nu este pentru acest proiect ci pentru cel prezentat inițial. În al doilea rand consider că acest punct are drept comisie de specialitate comisia juridică și nu comisia economică.

Dl Primar: Vreau să introduc pe ordinea de zi un proiect de hotărâre și anume “Proiect de hotărâre privind aprobarea unor posturi suplimentare aferente personalului nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6”.

Dl Popescu A.: Legat de propunerea d-lui Primar de a introduce pe ordinea de zi un proiect. Am discutat aseară cu dl inspector Gârtan de la Sectorul 6 și a zis că nu este oportun să-l introducem acum pentru că din rețeaua de învățământ din Sectorul 6 nu au făcut toți propuneri pentru aceste posturi. Și atunci, ca să aibă timp în rețea să facă fiecare școală propunerile, propun ca acest punct să fie data viitoare, pentru că dl Gârtan o să trimită în școli o informație și atunci o să fie toată lumea informată pentru a face fiecare propuneri.

D-na Neacșu: Stimați colegi, eu vă propun să aprobăm includerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre pentru că de obicei un proiect amânat este unul îngropat. Ce vă pot spune este că documentul în baza căruia a fost elaborat acest proiect de hotărâre provine de la Inspectoratul Școlar General al Municipiului București. Dacă directorii de școli nu s-au exprimat în scris solicitând posturi înseamnă că nu le vor. Noi nu putem reveni cu 10 solicitări, să amânăm înființarea unor posturi, unele dintre ele extrem de importante pentru școli, pentru că nu știu cine nu a făcut solicitare. Dacă vor mai exista și alte solicitări le mai acordăm data viitoare.

D -ra Voiculescu M.: Eu încerc să am un punct de vedere cât mai neutru. Un astfel de proiect după părearea mea este absolut necesar, fiindcă tuturor consilierilor aflați în consiliile de administrație la unitățile școlare li s-a reproșat că nu au în special paznici, acestă problemă fiind reclamată de toți directorii de școală plus alte persoane care sunt necesare. Am văzut și alte poziții propuse, pe de-o parte. Pe de altă parte, suntem într-o ședință ordinară și modificarea ordinii de zi poate fi făcută numai în anumite condiții. Aici intervin alte aspecte: putem să hotărâm că fiind și discuție cu bugetul să pregătim un astfel de proiect de hotărâre să-l adoptăm și ulterior să fie propusă o rectificare de buget. Cam ce aș propune eu, fiind o problemă nu știu caracterul de urgență al proiectului poate

coroborat cu acest fapt că noi votăm bugetul astăzi și eventual să avem acest proiect de hotărâre completat și de alt proiect de hotărâre, pentru că și eu știu că există unități școlare unde nu li s-au cerut aceste informații. Nu a ajuns acel fax și nu știu din ce motive. Deci, completat eventual acest proiect de hotărâre supus azi consiliului local și după aceia inclus în buget printr-o rectificare bugetară fiindcă eu nu știu și îl întreb pe dl Director dacă bugetul prevede acum acest capitol de cheltuieli.

D-na Neacșu: Vreau să vă mai precizez un lucru: la elaborarea acestui proiect de hotărâre cei doi inițiatori au făcut strict verificarea solicitărilor directorilor de școli conform normativelor Ministerului Educației și cercetării. Eu nu contest, că se poate întâmpla ca anumiți directori să nu fi solicitat. De asemenea, nu contest că se poate să fii solicitat și să nu li se fi aprobat. De ce? Pentru că vreau să vă spun că această persoană nedidactică pe care noi o angajăm trebuie să respecte niște criterii de încadrare elaborate de Ministerul Educației. Deci, există anumite unități școlare care nu se regăsesc pentru că, deja au numărul de angajați personal nedidactic pe categoriile respective conform normativelor ministerului. De fapt aici în proiectul de hotărâre se vorbește de posturi suplimentare. Ele sunt posturi suplimentare celor existente. Să nu se înțeleagă că ar fi suplimentare celor din normativele ministerului, căci aici s-a făcut strict o comparație și toate sunt încadrate în această prevedere legală.

D -na Nedelcu: Ultima observație pe care vreau să o fac și anume: a nu se confunda posturile de portar care sunt pentru posturile nedidactice cu posturile de paznici asigurate de Administrația Școlilor. Nu are legătură cu acest proiect.

D -na Comănici: Mai există discuții? Dacă nu, propun votului dvs. mai întâi propunerea d-lui Popescu A. Cine este pentru? Se aprobă cu 17 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și un vot abținere.

Supun votului dvs. propunerea d-nei Stan N.. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru.

Supun votului dvs. propunerea d-lui Primar. Cine este pentru? Se aprobă cu 23 voturi pentru.

Dl Moisă: Ca să încercăm să fim în procedură, ca acest proiect să aibă o șansă, eu zic să îl introducem acum la punctul 3 pentru că dacă se adoptă, el teoretic ar putea să intre în buget, pentru că este vorba de bugetarea unor posturi. Înaintea bugetului.

D -na Comănici: Adică la punctul 4, pentru că punctul 3 este “Întrebări și Interpelări”. Cine este pentru ordinea de zi în această formă? Se aprobă în unanimitate de voturi. Trecem la punctul 3: “Întrebări și Interpelări”. Există discuții?

Dl Popescu A.: Prima întrebare este către Executiv: dacă poate să ne informeze cât din cei 50 de milioane împrumutați de la B.C.R. s-au cheltuit, dacă a mai rămas ceva și cum s-au cheltuit? Dacă poate să ne dea o informare în scris.

Către dl Doru Anghel: dacă a făcut demersul către Agenția Națională a Funcționarilor Publici pentru a obține acceptul de a organiza concurs de trecere pe gradații superioare pentru funcționarii care potrivit legii au acest drept. În scris vreau raspunsul.

Către Administrația Școlilor: având în vedere că Adminsitrația Școlilor este pusă să vegheze asupra bunei desfășurări a activității din cadrul unităților școlare, a făcut

Page 3 of 18

acesta până acum vreun demers în care să verifice stadiul în care se află toate unitățile școlare prinse în programul BEI? Dacă a verificat termenele date peste termene și sunt la zi cu ele? Când se apreciază că vor intra copiii în aceste școli, pentru va veni curând 1 septembrie și vor alerga dintr-o parte într-alta și dacă la licitația din 19 decembrie 2007 în care au intrat încă 5 școli în acest program BEI firmele care au câștigat nu sunt cumva unele care au fost prinse și în celelalte unități școlare care nu au terminat și au câștigat iar o licitație? Ar fi trebuit să se informeze.

Altă întrebare: Administrația Școlilor a făcut demersuri sau ce demersuri a făcut având în vedere că la Școala nr. 311 au fost revendicați 1000 m.p., la Școala nr. 59 - 220 m.p. și la Școala nr. 160 - 780 m.p.. Restituirea în natură. Dacă a făcut demersuri, ce se întâmplă că s-ar putea ca mâine, poimâine să se închidă toate școlile că vin unii și își fac niște buticuri chiar în incinta școlii. Dacă s-au făcut demersuri cu ce s-a întâmplat cu aceste terenuri și în ce situații sunt?

Tot către Administrația Școlilor: anul trecut s-a votat o rectificare de buget în care am spus să scăpăm de toate datoriile, dăm toți banii, facem un efort financiar și să scăpăm de toate datoriile la firmele la care avem datorii de 4, 5, 6 ani. S-au achitat? Mi s-a spus că mai sunt 1-2%. Dacă în momentul de față la lucrările care s-au efectuat anul trecut s-au efectuat toate plățile la firmele care au efectuat aceste lucruri și dacă nu, când apreciază că se vor face aceste plăți? Dacă au făcut demersuri pentru Școala nr. 202 - unde în subsol circulă o conductă de termoficare care leagă niște blocuri. Aceea este unitate școlară? Dacă tot spunem noi că să așteptăm că poate doamne ferește să explodeze conducta aia este altă treabă. Dacă au făcut demersuri și ce li s-a răspuns?

Dacă comisia de buget a analizat bine atunci când a băgat aceste tichete cadou, pentru că a băgat aceste tichete la un articol care înseamnă 100230 în care le băga la 570204 nu erau impozabili. S-au dat niște tichete cadou și le-au impozitat.

Către Inspecția Comercială: dacă Inspecția Comercială știe că am făcut un proiect violența în școli și la adresele făcute de acum 2 ani de poliție au luat măsuri împotriva agenților economici care funcționează și vând băuturi alcoolice la o distanță mai mică de 200 m de unitățile școlare? De asemenea, Inspecția Comercială a inventariat toate spălătoriile din Sectorul 6 să vadă dacă au autorizație de construcție, pentru că toate sunt pe domeniul public și pentru asta se plătește o taxă, nu se plătește, ce se întâmplă cu ei? Și poate se iau niște măsuri că dacă nu ne uităm la ele. S-a făcut acea comisie să vedem ce s-a făcut la A.D.P. Sector 6 și poate PSD-ul vrea să reluăm acea comisie.

Solicit ca A.D.P. Sector 6 să ne dea un inventar al unităților comerciale care funcționează pe spațiul verde, contractele când expiră și ce bani se plătesc pentru aceste contracte?

D -na Comănici: Doriți răspunsurile în scris?

Dl Popescu A.: Da.

Dl Diaconu: Vreau să îl rog pe dl Secretar și pe dl Director al Oficiului Prefectural să rețină că ultima prezență la Consiliul Local a d-lui consilier Novac Ștefan Tiberiu a avut loc în data de 09.08.2007. Asta înseamnă că pe data de 10 s-au împlinit 6 luni de când dânsul nu și-a mai îndeplinit mandatul. Domnule Secretar din câte știm legea prevede că daca în termen de 6 luni de zile indifferent că este motiv medical, că este motiv de părăsire a țării cu exepția cazului în care este declanșată procedura de cercetare penală încetează mandatul d-lui consilier Novac. Și vă rugăm să declanșați procedura de vacantare a postului.

Dl Popescu A.: Mai am încă o problemă: dacă Administrația Școlilor a făcut toate demersurile necesare către liceele care dețin cantine și cămine pentru a intra în legalitate aceste corpuri de clădiri. Pentru că în aceste cantine și clădiri funcționează orice: termpane, burlane orice numai cantine și cămine nu. La Petru Poni, Mircea Eliade și Iuliu Maniu. Ce demersuri s-au făcut și în ce stadiu se află cantinele și căminele din aceste unități școlare? Și ultima chestie: pentru că se vorbește foarte mult aici și odată acum câteva luni un stimat director care văd că este purtat de colo colo că are valoare dl Mugur Cristea a întrebat pe cineva dacă mai trăiesc. Vreau să îl anunț că mai trăiesc și o să mai trăiesc cât o să vrea Dumnezeu și vreau să informez Executivul că dl Mugur Cristea a făcut abuz de funcție și fals și uz de fals. Într-o adresă din 02.02.2006 către Școala Mihail și Gavril a spus că, Consiliul Local Sector 6 a fost de acord cu schimbarea temporară a destinației clădirii de la Școala nr. 279, în care a spus că, cu toate că această școală face parte din programul BEI, administrația locală nu va cheltui nici un ban pentru schimbarea destinației. Și după aceea într-o adresă făcută către Ministerul Educației pe 27.10.2006 a solicitat tot în numele Consiliului Local (a zis că este aprobarea Consiliului Local și vreau să văd dacă există această aprobare) zice Consiliul Local Sector 6 intenționează ca la Școala nr. 157 să funcționeze, să fie scoase spune suprafața și la școala aceasta să fie o parte din clădire tot din 279 să fie dată la poliție și spune pe urmă că, Consiliul Local intenționează să creeze condiții corespunzătoare pentru a funcționa și mai spune că această clădire o să fie reparată din fondurile Consiliului Local. Și după aceea spune că la Grupul Școlar Eliade corpul de clădire ateliere B solicită să fie demolat că spune că există aprobări. Dacă există aprobări să îmi prezinte și mie acele aprobări în scris.

Dl Mugur Cristea: Pe lângă faptul că o să le primiți în scris, am răspuns la aceste întrebări nu odată, nu de 2 ori, ci de șapte ori. S-au reluat în Consiliul Local de foarte multe ori. Au fost plângeri penale, reclamații la poliție și nu mai știu unde. Au fost avize peste avize. La toate am răspuns, inclusiv poliție, inclusiv parchet, inclusiv Consiliul Local de 4 ori. O să mai fac încă odată această informare în scris, iar despre Școala nr. 279 - despre avizul de specialitate al Ministerului Învățământului, al Ministerului Administrației și Internelor le-am prezentat în copii Consiliului Local, Secretarului Consiliului Local ți au fost distribuite tuturor consilierilor. Au mai fost distribuite odată. Inclusiv avizul celor 2 miniștrii care sunt organe de specialitate pentru această soluție. La Școala nr. 157 - funcționează școală, este sală de sport, a fost investiție CNI a Consiliului Local este și școală și tot ce trebuie în ea. Mai mult decât atât: acolo unde funcționează Evidența Comunitară este avizul Ministerelor pentru funcționarea acestei activități și a acestor unități acolo. Am răspuns de mai multe ori și scris și verbal. O să reiau și o să revin în scris pe aceleași subiecte.

Dl Popescu A.: Aici se face referire la hotărâri ale Consiliului Local. Unde sunt acele hotărâri. Să mi le arate.

Dl Alexandrescu: O primă problemă pe care aș vrea să o ridic este cea a garajelor dezafectate prin dispoziția d-lui Primar care s-au făcut după modelul Sectorului 3, dar nu asta este important ci faptul că s-a făcut preferențial. S-a început cu adversarii, cu vecinii adevrsarilor etc.. Cert este că unii au rămas bine merci pe locuri alăturate celor care au fost evacuați de acolo. Aș vrea să știu pe ce criterii se fac aceste evacuări și de ce unii sunt tolerați în continuare pe domeniul public dacă s-a considerat că este așa o necesitate când este o criză și de locuri de parcare și de locuri de garaj. De asemenea, aș vrea să sugerez d-lui Primar dacă se poate să aibă în vedere realizarea de alte parcări pe spațiile verzi în continuare și în alte zone nu numai în cele care s-au făcut pentru că este nevoie de asemenea parcări și există zone unde se mai pot face. Asta că întrucat a început deja RADET-ul să refacă zonele verzi pe care le-a afectat prin reparațiile pe care le-a avut o perioadă foarte îndelungată de timp și a început să planteze alandala tot felul de copaci noi tineri. Aș vrea să știu dacă RADET-ul a luat legătura cu ADP-ul și s-a făcut după un plan anumit.

De asemenea, vreau să îi amintesc d-lui Primar că am făcut o cerere pentru a obține o copie a deciziei domniei sale prin care a sistat primirea de dosare pentru locuințe de tineret și nu am primit nici un răspuns.

Aș vrea să mai știu dacă solcitările adresate de către școli la Administrația Școlilor sunt cât de cât puse de acord cu anumite situații care se află la Inspectoratul Școlar? De ce întreb asta? Pentru că, Colegiul Tehnic de Telecomunicații a solicitat la Administrția Școlilor pe lângă problema cu paza și securitatea în unitățile școlare și post de îngrijitor. Văd că pe acest proiect care se susține că se promovează azi cu știința Inspectoratului Școlar cu o repartiție a posturilor propuse nefiind semnată și ștampilată de inspectorul școlar de municipiu se face o repartizare fără să se țină cont de alte solicitări ale altor școli care sunt făcute.

D -ra Voiculescu A.: O să fiu foarte scurtă: aduc aminte că în noiembrie 2007 am făcut 2 interpelări către Adminstrația Școlilor și Primarul Sectorului 6. Aveau obligația să îmi răspundă în termen de 30 zile, încă mai aștept acele răspunsuri și o altă interpelare pe care vreau să o fac astăzi este: ce se întâmplă cu terasele, buticurile de pe raza sectorului 6 care s-au extins pe trotuar?

D -ra Voiculescu M.: Am o singură întrebare că tot a venit vorba de dl Mugur Cristea și o să vă relatez și niște discuții. Eu am crezut că dl director este foarte capabil. A fost întâi la Asistență Socială, după aceia la Administrația Școlilor, după la Taxe și Impozite și în final la ADP. Și fiindcă toate trebuiau să poarte un nume s-au numit Mugur Cristea așa ca să parafrazez un poet celebru. Este inclusiv în proiectul de buget prezentat Consiliului Local spre adoptare în această ședință numele dânsului apare ca director odată general odată executiv dacă nu mă înșel la 2 insitituții. Este adevărat că la o instituție cineva a semnat în locul dânsului cu bară și mi se pare că la ADP. O colegă spunea, de fapt nu este așa capabil că ar trebui să îl întreb pe dl Primar că s-ar putea să fie mutare disciplinară, că atunci muți disciplinar de la un serviciu la altul, dar revenind acum la o problemă foarte serioasă ajungem la discuție de fond pe care eu am mai ridicat-o în atenția Consiliului Local și a d-lui Primar și anume cu acel contract de management. D-le Primar vă ajut eu să facem acel proiect de hotărâre de și prin lege dvs., este art. 63 din Legea nr. 215: “numirea conducătorilor instituțiilor serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor și criteriilor aprobate de Consiliu la propunerea Primarului în condițiile legii”. Sunt atâtea consilii care au făcut, vă ajut și eu sincer să facem aceste criterii.

Dl Primar: În același timp tot prin lege se spune că Primarul își alege echipa

managerială.

D -ra Voiculescu M.: Eu mă refer la lege. Numirea se face prin dispoziția Primarului având anexat contractul de management. Noi nu am votat nimic. Noi nu am votat, cred că, cu excepția d-lui Nicușor Asaftei și poate cu încă o excepție și îmi cer scuze că nu îmi vine în minte acum.

D -na Comănici: Trecem la punctul 4 al oridinii de zi: “Proiect de hotărâre

privind aprobarea unor posturi suplimentare aferente persoanlului nedidactic din

unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6”. Mai există discuții pe proiect?”

D-na Neacșu: Am o propunere de modificare la anexă și anume: la poziția 20 apare în mod eronat un post de îngrijitor la Școala nr. 191 și propun să fie scos. Deci totalul de posturi va fi 40,5.

D -na Comănici: Mai există și alte comentarii? Dacă nu, supun votului propunerea d-nei Neacșu. Cine este pentru? Se aprobă cu 23 voturi pentru.

Supun la vot Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 23 voturi pentru și o abținere (dl Alexandrescu).

Supun la vot Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 23 voturi pentru și o abținere (dl Alexandrescu).

Supun la vot hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 23 voturi pentru și o abținere ( dl Alexandrescu).

Trecem al punctual 5 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rulment”. Există discuții?

D -na Croitoru: Conform art. 58 alineatele 3 și 4 din Legea nr. 273 fondul de rulment poate fi utilizat pentru acoperirea unui temporar deficit bugetar. Înțeleg că nu este cazul anului 2007 și în aceste condiții de ce trebuie să-l utilizăm pentru investiții când noi ne aflăm în trimestrul 1 și urmează să aprobăm bugetul unde sunt prevăzute și cheltuieli de capital? Și propun să nu se aprobe acest proiect.

D -ra Voiculescu M.: Aceeași observație am făcut-o și eu tot cu legea în față. Vorbim de fondul de rulment în cazul de excedent sau deficit bugetar. Și înțelegem că este dreptul anual al bugetului local pe 2007 pe care încă noi nu îl știm fiindcă nu am ajuns la contul anual de execuție fiindcă atunci o să ne dăm seama probabil când o să ni se propună o să vedem exact ce venituri au fost, ce cheltuieli și ce excedent a rămas. Și acest excedent în cazul nostru poate să fie odată folosit pentru: rambursarea eventualelor împrumuturi restante, plata dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestora și constituirea fondului de rulment care are o destinație specială prevăzută de lege. Oricum este în afara bugetului legal. Pot fi fondurile acestea, disponibilitățile din fondul de rulment utilizate temporar pentru acoperirea golurile de casă provenite din decalaj precum și pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar la finele exercițiului bugetar. Atâta vreme cât nu știm exact contul anual de execuție nu stiu dacă putem vorbi și de acest fond de rulment. Oricum discuția și legea le asociază. La art. 58 alin. 4 se spune: utilizarea fondului de rulment și contul de execuție al acestuia se aprobă de autoritățile deliberative în afara bugetului local.

D -na Comănici: Mai există discuții? Dacă nu supun votului dvs. Anexa A. Cine este pentru? Se respinge cu 6 voturi pentru și 17 voturi împotrivă.

Trecem la punctul 6 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 ”. Există discuții?

D-na Neacșu: Vreau să încep prin a vă spune că nu sunt deloc lămurită la chestiuni legate de prevederile pentru Administrația Școlilor și unitățile de învățământ. În ce sens? Proiectul de buget care îl avem noi la mapă nu este detaliat pe cele 2 organisme dacă vreți, unul general și unul Administrația Școlilor. Nu știu cum a fost el prezentat la comisii, dar cel puțin în varianta care o avem noi la mapă, din această varinată nu rezultă care este bugetul alocat pe articole și titlu pe articole la Administrația Școlilor și cel care este alocat unităților de învățământ. Având în vedere această situație, de fapt astăzi ne aflăm in postura de a aproba ce nu știm. Pentru că eu dacă aș vota acest buget nu aș ști ce votez pentru Administrația Școlilor și ce votez pentru unitățile de învățământ. Răsfoind materialul din dosar am încercat totuși să fac o delimitare între cele două și am aflat așa, și o să rog reprezentanții Administrației Școlilor să mă contrazică dacă nu am dreptate: la capitolul 51.02 din buget la Administrația Școlilor are prevăzut la articolul bunuri și servicii o sumă de 28.820 mii lei, iar unitățile de învățământ au prevăzut la același articol și capitol o sumă de 21.500 mii lei. Și vin și întreb cum este posibil ca o instituție care are o sută și ceva de angajați să aibă un buget superior tuturor unităților școlare de la nivelul sectorului 6 care sunt vreo 72 la acest articol?

Sau, m-am mai gândit eu în acest context că poate Admnistrația Școlilor, așa cum prin tradiție ne-a obișnuit, și-a propus să facă achiziții în numele școlilor. Este o variantă și întreb de ce? Pentru că legea prevede altceva. Anul acesta financiar pe care l-am încheiat, știți foarte bine că unitățile de învățământ nu au avut buget propriu la reparații. Acum înțeleg că se diminuează aproape spre dispariție și bugetul la bunuri și servicii. Oare ne aflăm în situația că directorii de școli sunt atât de incompetenți că nu sunt în stare să își cumpere singuri un copiator sau un calculator? Ca să nu vă mai spun că eu citesc pe coloana din buget: calculatoare - 52, unde se vor duce aceste calculatoare? Laptop-uri, videoproiector, să nu vă mai spun de Tabel Smart, cred că ați gândit Tables Smart (table didactice inteligente) dar care nu sunt tabele sunt table. Asta a fost prima întrebare, de fapt a doua.

A treia întrebare: am văzut la cheltuielile de investiții că anul acesta Administrația Școlilor deci, autoritatea locală își propune doar inițierea a două singure obiective de investiții și anume: finalizarea rampei de acces de la Școala nr. 193 și terenul de handbal de la Liceul Eliade, restul fiind lucrări în continuare. Mie sincer mi se pare cam puțin. Îi rog să mă contrazică dacă greșesc.

Mai departe, punctul 4. Sunt vreo șapte, o să vă pun la încercare rezistența și îmi cer scuze anticipat, dar sunt chestiuni fundamentale zic eu, pentru că de modul cum proiectăm și aprobăm acest buget depinde ce se va întâmpla în școlile sectorului până la finele anului. În nota de fundamentare înaintată de Administrația Școlilor la un moment dat se vorbește de lipsa de material nedidactic din școli. Trecând peste inexactitatea gramaticală, presupun că vă refereați la material didactic și nu material nedidactic, vreau să aduc la cunoștința consilierilor ceea ce Administrația Școlilor știe deja că în ultimii 2 ani de zile s-au alocat fonduri semnificative de la Ministerul Educației pentru rezolvarea acestor chestiuni de material didactic în unitățile de învățământ. A veni acum după ce școlile au primit, și ca exemplu: școala mea a primit un miliard numai anul trecut pentru material didactic și vreau să vă spun că nu a intervenit nimeni să mă învețe sau să mă consilieze cum să cheltui acești bani. Știm și noi să citim o lege. Reluând, în acest moment nu poți afirma că sută la sută din nevoile școlilor de material didactic sunt satisfăcute. Dar, suma prevăzută la acest articol mă duce cu gândul că ce este acolo se va duce poate pentru Administrația Școlilor, în nici un caz, se vorbește de hărți uzate -numai este cazul. Rog Administrația Școlilor să trimită în școli reprezentanți să vorbească cu directorii ca să afle în ce stadiu ne găsim acum în 2008. Dânșii au rămas undeva prin 2005 din acest punct de vedere.

Punctul 5 - nu am reușit să înțeleg, poate este vina mea dar nu cred că durează foarte mult să mi se dea și mie un da sau nu, dacă efectuarea analizelor medicale pentru personalul didactic este prins sau nu în buget. Nu sunt un specialist în această chestiune -un da sau un nu.

Constat cu surprindere că tot pe bugetul de Administrația Școlilor aprobăm bani pentru un proiect și chiar pentru execuția sălii de sport de la Liceul Eliade. Proiect care știu că a fost respins de vreo 3, 4, 6 ori habar nu mai am. Dar vreau să vă atrag atenția că acel PUD la momentul respectiv a făcut obiectul unei hotărâri de Consiliu Local care a fost respinsă în mod consecutiv. Aprobând acest buget înseamnă că intrăm în contradicție cu ceea ce tot noi înșine am aprobat.

Și am lăsat la ultimul punct deși sunt mai multe dar vreau să ating doar chestiunile generale și insist încă odată stimate domnule director Ionescu vreau un răspuns clar dacă cheltuielile de reparații de anul acesta sunt în bugetul Administrației Școlilor sau se vor regăsi în bugetul unităților de învățământ? Asta vreau să știu și să avem cuvântul dvs. În această privință.

Dl Ionescu: Nu. Sunt la Administrația Școlilor reparațiile în continuare.

D-na Neacșu: De asta mi-a fost și mie frică și de aceea nu o să votez

bugetul.

Dl Ionescu: Conform deciziei Curții de Conturi s-au modificat acum un an și

ceva.

D-na Neacșu: Mulțumesc pentru acest răspuns, îmi era frică de el și nu în ultimul rând am remarcat că în ciuda numeroaselor discuții care au fost și în care am fost implicată atât personal în luna decembrie și în luna ianuarie cât și alte persoane aici de față în cadrul Consiliului Local, în continuare tichetele cadou care se vor acorda personalului din învățământ sunt trecute la titlul 1 la art. 10 - drepturi salariale în natură. Ceea ce ele nu sunt de fapt. Vreau să vă reamintesc celor care nu știu, să afle în momentul de față că suntem singurul sector din capitală care lucrăm pe această procedură declarată eronată de către Ministerul de Finanțe. Prin adrese scrise în a căror posesie suntem și Administrația Școlilor este și ea în posesia acestei adrese. Ele trebuiau trecute la titlul 5 la Asistență Socială. Dar, având în vedere că, Primăria în sine a acordat în baza contractelor de muncă aprobate anumite sporuri, bani de haine, tichete cadou și ce am mai aprobat respectând aceiași regulă financiară care nu este OK, ce și-au zis în luna decembrie perseverăm în greșală. Pentru că a schimba modalitatea de acordare însemna de fapt să se recunoască că până acum sunt zeci de miliarde de la bugetul local care au plecat aiurea la bugetul de stat. Că de fapt asta se întâmplă. Noi alocăm din bugetul local, plătim niște dări la stat care nu sunt obligatorii conform legii și pur și simplu pleacă. Mă întreb și eu câte școli s-ar fi rezolvat dacă acești bani ar fi rămas în sector și îi băgam în altă direcție.

D -ra Voiculescu M.: Am o singură mențiune. Recunosc că am făcut un efort deosebit de a urmării stadiul lucrărilor de investiții de la un an la altul și de la un buget la altul începând chiar din 2004. Astă seară formulez doar o constatare: în fondul de rulment erau prevăzute o serie întreagă de studii de fezabilitate și proiecte tehnice pentru lucrări de investiții care erau prevăzute în buget, de fapt din împrumuturi, sursa fiind împrumuturile interne. Atâta vreme, ca o simplă constatare, cât studiile tehnice de fezabilitate și proiectele tehnice și mai mult documentațiile tehnico-economice nefiind aprobate înaintea obiectivelor de investiții, este un motiv serios de a nu vota cel puțin obiectivele de investiții. Discuții sunt foarte multe, că tot vorbea d-na Neacșu de PUD-ul cu sala de la Eliade. Nu știu dacă v-ați uitat că apare și proiectul tehnic cu Parcul Dr. Taberei care le fel a fost respins în mod repetat. Am constat cu stupoare că este prevăzut proiect și o execuție parc Iuliu Maniu - Fabricii un alt proiect tehnic atâta vreme cât Consiliul Local anul trecut în august a aprobat o hotărâre inclusiv de aprobare a documentației tehnice, proiect tehnic și studiu de fezabilitate pentru un proiect care a fost aprobat deja de Administrația Fondului pentru mediu. Acum votăm altceva, pierdem finanțarea de acolo. Ce avem de gând? Sunt foarte multe întrebări. Constat însă și cu Parcul Crângași am informația că astăzi trebuia să votăm o documentație tehnico-economică, o să amân discuția pentru punctul respectiv. Mi s-a adus la cunoștință că s-a trimis inclusiv la Administrația Fondului pentru Mediu un proiect fără ca onorat Consiliul Local Sector 6 să voteze acest lucru. Este adevărat că nu s-a trimis nici o hotărâre de consiliu fiindcă ea nu există.

D -na Comănici: Mai există discuții? Dacă nu supun votului dvs. Anexa 131/01 din art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 7 voturi pentru, un vot împotrivă și 14 voturi abțineri. Supun votului Art. 2? Există discuții?

Dl Avrămescu: Pe capitolul 67020502 la Cultură, Recreere, Religie la Serviciile Recreative și sportive la tineret este ultima cifră 02, aș fi dorit conform Legii nr. 350/2006 intrată în vigoare la 1 ianuarie 2007 prevederea unor sume în vederea posibilității derulării unor proiecte pe parcursul anului 2008 cu finanțare din partea bugetului local. Acele proiecte nu există acum, dar m-am uitat la cum au fost justificate alte sume, alte prevederi bugetare de la un capitol similar unde se estimează acordarea de sprijin financiar pentru proiecte venite din partea unor organizații neguvernamentale, la fel pe baza unor estimări se poate prevedea o sumă, nu foarte mare. Este vorba de procente mult subunitare din întregul buget. Propunerea mea pentru început ar fi un miliard vechi ceea ce înseamnă 100.000 mii lei noi pe acest capitol pentru a exista posibilitatea finanțării unor astfel de activități. Legea nr. 350/2006 prevede obligativitatea bugetelor locale să prevadă sume pentru co-finanțare și pentru sprijinire și pentru asta aș fi dorit să se prevadă niște sume pe acest capitol 67020502 din capitolul mare 6701.

Dl Tulugea: Constat cu surprindere că, colegii care au avut intervenții vis-a-vis de construcția bugetului sunt extrem de interesați de acest buget, dar culmea, când se supune la vot votează împotrivă. Eu nu am înțeles. Ori au venit nedocumentați în această ședință ori facem un pic de bătaie de joc față de colegii ceilalți care ascultă cuminți și vor ca acest buget să se construiască și să treacă. Pentru că în fond și la urma urmei este vorba de sectorul 6 și nu este vorba de o persoană, 2, 3 sau 10. Dacă dvs. considerați că este frumos așa să vă bateți joc de timpul celor care vor să construiască ceva vă mulțumesc frumos.

Dl Pieptea: 1. Nu suntem aici ca să votăm obligatoriu în bloc și 2: dacă s-a votat un articol și a picat nu are rost să mai discutăm pe proiect. Discutăm în comisii dacă vrem să discutăm, ne punem de acord și venim și votăm. Dar dacă s-a votat și a picat, putem să mai stăm acum trei ore pe buget și tot nu rezolvăm nimic.

Dl Moisă: Din punct de vedere procedural d-le Pieptea aveți dreptate. Din punct de vedere al responsabilității noastre de consilieri, și eu consider că toți de aici o avem, cred că nu a fost de prisos ca cei care au să spună niște obiecții, niște amendamente și observații la buget să și le spună. Fac un apel la dl Primar și la dl Manolache ca să ia stenograma acestei ședințe pentru că dacă același lucru va fi și data viitoare rezultatul va fi la fel. Dacă dvs. și cu dl Primar veți da dovadă de înțelepciune și de maturitate ca să țineți cont de toate aceste lucruri care s-au spus să le treceți în buget este foarte bine. Că dacă nu le faceți data viitoare o să avem aceiași discuție și va fi în zadar.

Dl Primar: Consider că amendamentele dvs. sunt justificate dar în același timp haideți să respectăm și acești oameni angajați care participă de fiecare dată sau cel puțin în ultima perioadă au fost toți acolo, iar prezența consilierilor locali a lăsat de dorit. Deci dacă vreți să facem circ așa cum a spus și dl Popescu putem să îl facem. Nu spun că nu aveți dreptate, dar haideți să veniți cu aceste amendamente și să discutăm pe comisie când vreți dvs.. Nu consider că un buget este perfect. Nici un buget nu poate să fie perfect.

D -na Comănici: Supun votului Art. 2 cu Anexa 131/02? Cine este pentru? Se respinge cu 7 voturi pentru și 16 abțineri. Proiectul a picat.

Trecem la punctul 7 al ordinii de zi: „Proiect de hotărâre privind reglementarea activității de ridicare, transport depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumului public din Sectorul 6 și care constituie un obstacol pentru circulația publică”. Există discuții?

D -ra Voiculescu M.: Cu riscul de a vă plicitisi am urmatorul punct de vedere și o să o iau după lege. În preambul în mod corect se face mențiune la H.G. nr. 955/2004. În mod corect se face mențiune despre aceste acte normative. Este adevărat că se citează doar niște articole dar cadrul legal deja este stabilit. Hotărârea în sine, Hot. nr. 955, îmi permit să citesc denumirea completă: pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local. Așadar vorbim despre un serviciu public de administrare a domeniului public și privat, ne încadrăm în acest act normativ. Dacă vorbim de acest act ne uităm la toate reglementările. Odată: să vorbim de aceste servicii publice de gestiune directă și atunci am constatat că în ședința Consiliului Local din 04.12.2007 exista în cadrul ADP-ului pe bună dreptate un birou de fluidizare trafic și înlăturarea obstacolelor de pe străzi. Deci, există în cadrul ADP acest birou cu această destinație. Ne-am fi încadrat aici cu încălcarea într-adevăr a altor articole din acest act normativ. Dacă vorbim de acest lucru din acea ședință constatăm însă că s-a votat o altă organigramă prin care acest birou de fluidizare trafic și înlăturarea obstacolelor de pe străzi s-a desființat. Deci numai avem în gestiune directă nici acest serviciu. Astăzi ni se propune de fapt, după părearea mea, în mod mascat delegarea gestiunii acestui serviciu. Nu mai gestionăm direct în cadrul ADP-ului, ci delegăm gestiunea. Avem de a fac cu o gestiune delegată. Putem alege și forma asta, numai că, delegarea de gestiune se face prin hotărâre de consiliu local conform art. 12 din această H.G. nr. 955/2004. Mai mult funcționarea serviciilor de administrare se va face în condiții de transparență prin consultarea cu utilizatorii și asociațiile lor reprezentativi.

La art. 14 în același act normativ, dacă consiliul local printr-o hotărâre hotărăște să delege gestiunea unui serviciu pe care în momentul de față totuși am constatat că nu-l mai are în gestiune directă, gestiunea indirectă conform art. 14 se face așa: desfășurarea activităților specifice serviciului de administrare a domeniului public și privat se va realiza prin încredințarea parțială sau totală a realizării serviciilor de administrare a domeniului public și privat de către unul sau mai mulți operatori. Încredințarea se va face prin licitație publică în baza unui contract de delgare a gestiunii. Trebuie să avem contract de delegare a gestiunii. Așadar conform tot H.G. nr. 955 care la art. 1 aprobă niște regulamente cadru, iar la art. 2 (eu am mai făcut această mențiune acum 2 ani în consiliu și am solicitat executivului să redacteze aceste proiecte de hotărâri și să le înainteze consiliului spre adoptare) în cel mult 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri autoritățile administrației publice locale vor elabora și aproba reglementări proprii cu respectarea reglementărilor cadru prevăzute la art. 1 și anume: trebuia să votăm regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public, regulament cadru de delegare a gestiunii a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și contractul cadru de delegare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat.

Așadar noi trebuia să aprobăm contractul cadru de delegare a gestiunii, deci mai întâi trebuia să alegem forma de gestiune a acestui serviciu odată hotărât. A doua oară trebuia să hotărâm dacă delegăm gestiunea sau gestionăm direct. Al treilea, dacă alegeam gestiunea indirectă trebuia să avem contractul cadru de delegare a gestiunii și regulamentul cadru de delegare a gestiunii conform legii. Mai mult coform art. 2: în vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii consiliile locale inclusive consiliile Municipiului București. Vor aproba în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii, deci dacă hotăram să delegăm gestiunea trebuia să votăm studii de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea condițiilor optime și delegare a gestiunii precum și documentația de delegare a gestiunii. V-am citit din lege ce trebuia să facem.

Mai mult în acest proiect de hotărâre ni s-a înaintat un protocol de colaborare între Poliția Comunitară Sector 6 și Poliția Rutieră care oricum expiră în martie 2008 și prin care la ultima pagină chiar Poliția Comunitară Sector 6 în colaborare cu Poliția Rutieră trebuia să constate și să sancționeze contravențional conducătorii auto care parchează pe spații interzise semnalizate. Acest lucru nu s-a întâmplat. Cele 2 poliții nu și-au făcut datoria. Mai este un protocol de colaboarre semnat de Primăria Sector 6 și Direcția Generală a Poliției Municipiului București. Care din punctul meu de vedere nu are nci o relevanță pentru Consiliul Local Sector 6. Un astfel de protocol de colaborare nu impută nici o obligație pentru Consiliul Local Sector 6 și mai mult la obligațiile Primăriei Sectorului 6 se stabilește că Primăria trebuie să facă licitația și v-am citi din lege cine și care sunt pașii care trebuie făcuți. Terenul, și nu știu care este terenul și atenție terenul trebuie acordat nu de către Primărie, ci prin hotărâre de Consiliu Local Sector 6, iar taxa de ridicare conform art. 81 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215 plus prevederile din Hot. nr. 273/2006 din finanțele publice locale această taxă trebuie fixată de către Consiliul Local și nu de către Primărie. O serie întreagă de încălcări de lege și trebuie să ne hotărâm de ce sub această formă mascată de regulament pe care nu-l înțeleg de fapt delegăm gestiunea pentru serviciu cu încălcarea normelor legale din punctual meu de vedere.

Dl Tulugea: Cu tot respectul pe care îl port pentru documentarea pe care dânsa o face vreau să spun că operează cu termeni care pot induce în eroare colegii. Și de ce spun treaba asta: 1. acel serviciu care a existat în organigrama ADP Sector 6 nu avea nici o legătură cu autovehiculele parcate neregulamentar. El se intitula Serviciul pentru fluidizarea traficului și eliminarea obstacolelor. Care erau obstacolele? Erau crengile care cădeau pe stradă, erau căruțele țiganilor care circulau anapoda prin sector. Acest proiect de hotărâre s-a născut înainte de a veni zăpada care a venit în ianuarie. Ați văzut cu toții cum arătau străzile Bucureștiului blocate cu mașinile parcate neregulamentar. Pentru a putea să facem această operație trebuia să creăm cadru legal. Există antecedent făcut în Sectorul 3 și 1 cu un asemenea proiect de hotărâre care ați văzut și dvs. ce rezultate a dat și sigur că acțiunea de deszăpezire a fost mai bună în Sectorul 3 decât în Sectorul 6 pentru că au avut în plus ecxact această reglementare legală. Vis-ă-vis de celelalte elemente cu care d-ra Mădălina Voiculescu operează, de externalizare etc. este altă etapă. Noi nu facem astăzi decât să creem acest cadru legal pentru desfășurarea acestei activități.

Dl Moisă: Stimați colegi, Consiliul Local este o bună școală. Eu sunt atent, învăț și aflu multe lucruri și sunt de acord cu multe dintre punctele de vedere ale d-rei Mădălina Voiculescu privind legalitatea și chiar în cazul punctual în cadrul acestui proiect. Sunt și eu conducător auto și vreau să ne gândim cam ce fericiți o să fim când o să constatăm că ne-am lăsăt mașina pe cine știe unde și nu mai o găsim și cum rezolvăm problema. Pe de altă parte asta înseamnă spiritual constructiv, deci acesta este în interesul cetățenilor în general, în interesul sectorului ca să asigurăm acest instrument pentru fluidizarea circulației și eu sper că, chiar dacă proiectul este imperfect și sunt de acord cu acest lucru el și dl primar și conducerea ADP-ului vor ține cont și de recomandările și observațiile care s-au făcut aici ca procedurile de punere în aplicare a acestui proiect să fie cele legale și corecte și acesta este motivul pentru care grupul PSD va vota pentru acest proiect.

D -na Comănici: Dacă nu mai există discuții: supun votului dvs. art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 13 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 3 abțineri.

Supun votului dvs. art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru și 6 abțineri.

Supun votului dvs. art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 6 abțineri.

Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 15 voturi pentru și 6 abțineri.

Trecem la punctul 8 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Sector 6”. Există discuții? Dacă nu supun votului dvs. Anexa 1 și 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. art. 4. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. art. 5. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. art. 6. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 9 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Ștatului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Piețelor Sector 6”. Există discuții?

)    )    5

Dl Tulugea: Mă abțin de la discuții și de la vot.

D -na Comănici: Dacă nu mai există discuții supun votului dvs. art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 10 voturi pentru, 4 voturi împotrivă.

Supun votului dvs. art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 10 voturi pentru, 5 voturi împotrivă.

Supun votului dvs. art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 10 voturi pentru, 4 voturi

împotrivă și 2 abțineri.

Supun votului dvs. art. 4. Cine este pentru? Se aprobă cu 11 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 2 abțineri.

Supun votului dvs. art. 5. Cine este pentru? Se aprobă cu 11 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 2 abțineri.

Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 11 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 2 abțineri.

Dl Secretar face prezența:

Alexandrescu Dan - prezent

Avrămescu Manuel - prezent

Comănici Ancuța - prezent

Constantin Aurel - prezent

Croitoru Jakline - prezent

Cuțurescu Bogdan - prezent

Diaconu Bogdan - absent

Moisă Constantin - prezent

Nedelcu Mariana - prezent

Neacșu Ioana - prezent

Novac Tiberiu - absent

Olteanu Cristian - absent

Pieptea Cornel - prezent

Poopescu A. - prezent

Popescu C. - absent

Popescu M. - prezent

Popescu S. - absent

Preda Ștefan - prezent

Spiridon Demirel - prezent

Stan N. - absent

Stan S. - prezent

Stoenescu Mirela - prezent

Tulugea Danil - se abține

Vlădan Florin - prezent

Voicu Silvia - prezent

Voiculescu A. - prezent

Voiculescu M. - present

Din 27 consilieri în funcție avem 6 absenți și o abținere. Avem 20 voturi, iar 11 au votat pentru, deci proiectul a trecut.

D -na Comănici: Trecem la punctul 10 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării anumitor articole de imbrăcăminte pentru agenții comunitari ai Direcției Poliției Comunitare Sector 6”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 19 voturi pentru.

Supun votului dvs. art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în

unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 11 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind stabilirea

costului mediu lunar de intreținere a persoanelor instituționalizate in Căminul de bătrâni “Floare Roșie”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 12 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind comisia si taxa de Acord Unic”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 13 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvențiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuințe conform O.U.G. 51/2006 - actualizată pentru aprobarea Programului Național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 14 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului nr. 19, etaj 1, bloc A, situat în Zona A, cartierul “Constantin Brâncuși”, construit prin Programul de Construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin Agenția Națională pentru Locuințe”. Există discuții?

D -ra Voiculescu M.: Mă abțin de la vot împreună cu d-na Voiculescu A.

D -na Comănici: Dacă numai există discuții, supun votului dvs. articolul unic. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru și 2 abțineri.

Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 16 voturi pentru și 2 abțineri.

Trecem la punctul 15 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii lunare a abonamentelor pentru telefoanele mobile ce aparțin salariaților Administrației Domeniului Public Sector 6”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru și 5 abțineri.

Supun votului dvs. art. 2. Cine este pentru? Se aprobă Se aprobă cu 14 voturi pentru și 4 abțineri.

Supun votului dvs. art. 3. Cine este pentru? Se aprobă Se aprobă cu 15 voturi pentru și 4 abțineri.

Supun votului dvs. art. 4. Cine este pentru? Se aprobă Se aprobă cu 14 voturi pentru și 4 abțineri.

Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 15 voturi pentru și 4 abțineri.

Dl Moisă: Având în vedere că grupul PSD nu susține deocamdată aceste documentații tehnico-economice și în sală ceilalți consilieri nu reușesc să alcătuiască majoritatea necesară a consilierilor aflați în funcție și veți constata acest lucru și eu propun să citiți numai titlul.

D -na Comănici: Trecem la punctul 16 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii: “Extindere retea de alimentare cu apă str. Sold. Mohor Vasile”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se respinge cu 10 voturi pentru și 5 voturi împotrivă. Proiectul a picat.

Trecem la punctul 17 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea

documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii: “Reabilitare sistem rutier Str. Baia de Aries”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se respinge cu 11 voturi pentru. Proiectul a picat.

Trecem la punctul 18 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea

documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii: “Extindere retea de canalizare str. Sold. Mohor Vasile”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se respinge cu 11 voturi pentru. Proiectul a picat.

Trecem la punctul 19 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: “Extindere retea canalizare str. Ranetti George”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se respinge cu 11 voturi pentru. Proiectul a picat.

Trecem la punctul 20 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii: “Reabilitare sistem rutier intr. Cimpoiului”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se respinge cu 2 voturi pentru. Proiectul a picat.

Trecem la punctul 21 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii: “Reabilitare sistem rutier Str. Grintiesului”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se respinge cu 11 voturi pentru. Proiectul a picat.

Trecem la punctul 22 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii: “Reabilitare sistem rutier intr. Stramosilor”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se respinge cu 11 voturi pentru. Proiectul a picat.

Trecem la punctul 23 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii: “Reabilitare sistem rutier Str. Margelelor (tr. intre str. Piscul Crasani si Bd. Iuliu Maniu)”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se respinge cu 11 voturi pentru. Proiectul a picat.

Trecem la punctul 24 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii:“Reabilitare sistem rutier intr. Paulis”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se respinge cu 11 voturi pentru. Proiectul a picat.

Trecem la punctul 25 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii:“Reparatii curente si intretinere Str. Stramosilor”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se respinge cu 11 voturi pentru. Proiectul a picat.

Trecem la punctul 26 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea

documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii: “Reabilitare sistem rutier

Str. Valea Cibinului”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se respinge cu 12 voturi pentru. Proiectul a picat.

Trecem la punctul 27 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii:“Reabilitare sistem rutier Str. Violetelor”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se respinge cu 12 voturi pentru. Proiectul a picat.

Trecem la punctual 28 al ordinii de zi: “Proiect de hotarâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: „Amenajare parc Cartier Crângași, sector 6, București”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Nu este nimeni pentru? Cine este împotrivă? Deci nu a trecut.

Trecem la punctul 29 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - „B-dul Iuliu Maniu nr. 19A-E, Sector 6”, pentru construire locuințe, hotel și birouri, pe un teren în suprafață de 14321 m.p., proprietate particulară persoană juridică”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 19 voturi pentru și o abținere.

Trecem la punctul 30 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - „B-dul Timișoara nr. 101 E-103 B, Sector 6”, pentru construire locuințe, birouri, comerț și servicii, pe un teren în suprafață de 33330,24 m.p. - Timișoara nr. 101E, pe un teren în suprafață de 14800 m.p, Timișoara nr. 103B, proprietate particulară persoană fizică”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se respinge cu 13 voturi pentru.

Trecem la punctul 31 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - „Calea Plevnei nr. 139C, Sector 6”, pentru construire edificabil cu funcțiunea de locuințe, birouri, comerț și servicii, pe un teren în suprafață de 22280, 17 m.p., proprietate particulară persoană fizică/juridică”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 19 voturi pentru și o abținere (dl Popescu Marius).

Trecem la punctul 32 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - „Str. Valea Oltului nr. 141A; nr. 195-197 Sector 6”, pentru construire locuințe, birouri, comerț și servicii, pe un teren în suprafață de 3053, 68 m.p. - nr. 141A; 16831 m.p.- nr. 195-197, proprietate particulară persoană fizică”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se respinge cu 12 voturi pentru.

Trecem la punctul 33 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - „Splaiul Independenței nr. 298A, Sector 6”, pentru construire complex multifuncțional, pe un teren în suprafață de 17695 m.p., proprietate particulară persoană fizică”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 18 voturi pentru și o abținere (dl Popescu Marius).

Trecem la punctul 34 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - „Intr. Dr. Taberei nr. 1, Sector 6”, pentru construire locuințe, pe un teren în suprafață de 2200 m.p., proprietate particulară persoană fizică”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 19 voturi pentru.

Trecem la punctul 35 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - „Calea Giulești nr. 248, Sector 6”, pentru construire ansamblu multifuncțional, pe un teren în suprafață de 32698,28 m.p., proprietate particulară persoane juridice”.

Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 18 voturi pentru și o abținere (dl Popescu Marius).

Trecem la punctul 36 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - „Calea Giulești nr. 333, Sector 6”, pentru construire speții tehnice și birouri-centrală telefonică digitala, pe un teren în suprafață de 3504 m.p., proprietate particulară persoane juridice”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu cu 19 voturi pentru.

Trecem la punctul 37 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - „Str. Ernest Juvara nr. 3-3A-5-7, Sector 6”, pentru construire birouri și locuințe, pe un teren în suprafață de 1138 m.p., parțial proprietate particulară persoane juridice, parțial face parte din categoria domeniul privat al Mun. Buc. „revendicabil”, teren proprietate persoane juridice 878,02 m.p., teren propus spre concesionare cca. 260 m.p.”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se respinge cu 11 voturi pentru.

Trecem la punctul 38 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - „Str. Preciziei nr. 20 A, Sector 6”, pentru construire edificabil cu funcțiunea de locuințe, birouri și comerț și servicii, pe un teren în suprafață de 4325 m.p., proprietate particulară persoană fizică”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu cu 19 voturi pentru.

Trecem la punctul 39 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - „Bd. Iuliu Maniu nr. 516, Sector 6”, pentru construire edificabil cu funcțiunea locuințe, birouri și comerț, pe un teren în suprafață de 2025 m.p., proprietate particulară persoane juridice”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu cu 19 voturi pentru.

Trecem la punctul 40 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - „Str. Corvinilor nr. 5, Sector 6”, pentru construire locuințe și comerț, pe un teren în suprafață de 648,10 m.p., proprietate particulară persoană fizica”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu cu 19 voturi pentru.

Trecem la punctul 41 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - „Bd. 1 Mai nr. 49, Sector 6”, pentru construire complex locuințe colective, pe un teren în suprafață de 10266,72 m.p., proprietate particulară persoane juridice”. Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu cu 18 voturi pentru și o abținere.

Dacă numai există discuții declar ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR,

Ancuța Sorina Comănici    Gheorghe Floricică

Page 18 of 18