al ședinței ordinare din data de 09.09.2008

Dl Stana Sever face prezența: 24 consilieri prezenți și 3 absenți (dl Cristinel

Buznicea, dl Gabriel Lupulescu și dl Marius Popescu).

Supun votului dvs. aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 21.08.2008. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 26.08.2008. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dl Tulugea: Ședința a fost anunțată în mass-media, în Evenimentul Zilei, Ziua și în România Liberă. Condițiile legale sunt îndeplinite, ședința poate să înceapă. Din partea mass-mediei este cineva?

Nu.

Dl Tulugea: Ordinea de zi va fost făcută cunoscută, sunt discuții?

Nefiind discuții supun votului dvs. ordinea de zi. Cine este pentru? Se aprobă în

unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 2 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008”.

Dau citire proiectului de hotărâre.

Avem la dosar punctul de vedere al Secretarului, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Referatul de specialitate al Direcției Economice.

Există discuții?

Dl Bâldea: D-le președinte, aș face propunerea, ca cel puțin punctele de pe ordinea de zi de o asemenea anvergură, să fie prezentate succint de comisia de specialitate, ori de președintele comisiei de specialitate, ori cineva din comisie în două, trei fraze, să ne spună care este ideea acestui proiect. Necesitatea care a condus la apariția lui pe ordinea de zi.

Dl Tulugea: Referitor la acest punct 2: “privind rectificarea bugetară”, cred că, și sper să fiți în asentimentul meu, cea mai bună explicație o poate da inițiatorul, adică din partea Direcției Economice. Cine este?

Dl Manolache: În urma organigramelor aprobate de către dvs., Consiliul Local, prin trecerea Direcției de Investiții la A.D.P., prin trecerea unor servicii din cadrul Primăriei la Poliția Comunitară a fost necesară această rectificare. În baza organigramelor și sumelor respective au fost transmise dintr-o parte în alta, în funcție de organigrama aprobată.

Dl Bâldea: Vă mulțumesc. Totul este OK.

5

Dl Tulugea: Dacă nu sunt discuții pe marginea proiectulului de hotărâre, trecem la dezbaterile pe Articole.

Dau citire Art. 1.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 22 voturi pentru și 1 abținere.

Dau citire Art. 2.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru și 2 abțineri.

Dau citire Art. 3.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 4.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă cu 22 voturi pentru și 1 abținere.

Dau citire Art. 5.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 5. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 6.

Există discuții?

5

D -ra Ciulei: Comisia de Buget a făcut următorul amendament: începutul Art. 6 să sune astfel: “Obiectivele de investiții și reparațiile de străzi prevăzute în Bugetul Primăriei Sectorului 6 se vor derula de către Direcția de Investiții din cadrul

5    5

Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană a sectorului 6“ și se merge în continuare articolul. Deci, decât începutul să fie modificat.

Dl Tulugea: Deci, să tăiem “contractele deja încheiate pe”.

D -ra Ciulei: Deoarece, există contracte neîncepute, dar încheiate de Primăria Sectorului 6 și vor fi preluate de către A.D.P.

Dl Tulugea: Din partea inițiatorului sunt obiecții vis-a-vis de propunerile

făcute?

Dl Manolache: Nu.

Dl Tulugea: Dacă nu mai sunt alte amendamente sau discuții, supun votului dvs. amendamentul propus de către d-ra Ciulei. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dacă nu mai sunt discuții, supun votului dvs. Art. 6 cu amendamentul formulat. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 7.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 7. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 3 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea

cofinanțării din bugetul local a proiectului “Adăpost de noapte, de urgență, cu 30 locuri, pentru persoane adulte fără adăpost” cu suma de 353.000 lei, reprezentând 25% din valoarea construcției pentru acest proiect, derulat în parteneriat cu Asociația Samusocial din România”.

Există discuții?

5

Dl Bâldea: l.Celelalte sectoare din București au astfel de adăposturi?

2.    De ce 30 de locuri și nu 20 sau 50?

3.    Ce garanție avem că investiția făcută de Primăria Sectorului 6 nu va fi folosită de provinciali sau de oameni din alte sectoare?

Dl Tulugea: Îmi cer scuze, trebuia să vă informez că la dosar pentru acest proiect, avem punctul de vedere al Secretarului, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Referatul de specialitate al D.G.A.S.P.C..

Îl rog pe dl Lăcătuș să ne răspundă la întrebarea pusă de dl consilier Bâldea.

D -ra Ciulei: Mai facem un amendament și noi, Comisia de Buget. Nu m-ați văzut, am fost prima care am apăsat, înaintea domnului.

Dl Tulugea: Păi, acum să răspundă domnul.

D -ra Ciulei: Mă gândeam că poate să răspundă la amândouă. Dacă este de

acord?

Dl Tulugea: De acord.

D -ra Ciulei: Comisia de Buget Finanțe a dat aviz favorabil pentru acest proiect de hotărâre cu mențiunea ca această sumă de 25% din valoarea proiectului, respectiv 353.000 lei să se finanțeze din bugetul anului 2009. Deci, să nu afecteze bugetul anului 2008. Acesta a fost amendamentul.

Dl Tulugea: Mai sunt amendamente sau discuții pe marginea proiectului, dacă nu îl rog pe dl director Lăcătuș să ne răspundă la interpelările făcute.

Dl Lăcătuș: La nivelul Sectorului 6 nu există un astfel de adăpost, cum de astfel nu există nici la nivelul Municipiului București. Dar există în schimb problema. Și trebuie rezolvată. Este o problemă a întregului București. Faptul că este la noi în cooperare cu Asociația Samusocial, și vreau să vă precizez că Asociația Samusocial a reușit ca, în baza acordului de parteneriat pe care îl aveau cu noi anterior, tot printr-o hotărâre de consiliu local, să obțină o finanțare de la Ministerul Muncii, o finanțare așa cum aveți și de la o Fundație la PHARE, precum și de la Asociație Samusocial din Franța. Vă precizez faptul că, persoanele fără adăpost, în general nu au nici măcar buletin de identitate, ele nu au adăpost, ele nu au avut poate niciodată. Dacă, se va considera că este necesar ca o persoană, sau două, să spunem pentru o perioadă temporară, chiar dacă aparține altui sector, este nevoie să fie găzduită pentru o perioadă de 5, 6 zile, cu siguranță că se v-a face acest lucru, numai în baza unui protocol încheiat între Direcțiile Generale de Asistență Socială dintre sectoare, în care acele direcții ne plătesc, contra cost. Acești oameni sunt genul de oameni care călătoresc în tot Bucureștiul, precum și în Județul Ilfov. Deci, nu sunt doar ai Sectorului 6. Precum și oameni care sunt în Sectorul 6 în acest moment, stau în alte centre din alte județe, și li se plătește pe întreg contravaloarea acelor servicii.

În ceea ce privește, garantarea investiției acestei sume, Asociația Samusocial și-a

luat obligația, și există acest lucru în contract, precum și la finanțator, că nu va schimba destinația acelei clădiri. Acea clădire este o proprietate, dacă vreți, comună a Ministerului Muncii, Samusocial și Consiliul Local Sector 6. În condițiile care acea asociație își va înceta activitatea, cu siguranță Consiliul Local va prelua acel serviciu sau se va înscrie la masa predală. Deci, nu va fi nici o problemă în ceea ce privește înstrăinarea imobilului, nu va fi pierdut sub nici o formă.

Dl Tulugea: Pe mine m-ați convins, acum să vedem dacă pe dl consilier Bâldea l-ați convins. Sunteți mulțumit de răspuns? Mai rămânea un capăt de întrebare: de ce 30 și nu 50?

Dl Lăcătuș: De ce 30 și nu 50? Pentru că, atât a putut să se strângă. Aceasta însemna o cofinanțare mult mai mare, nu este singurul proiect care este cofinanțat, 20 de locuri însemnă aproape dublarea întregii finanțări. Atâția bani au putut fi strânși la momentul acesta, 30 de locuri nu sunt în sistem rezidențial, deci nu vor sta toată viața acolo.

Dl Tulugea: Mai rămâne amendamentul făcut de d-ra Ciulei.

Dl Lăcătuș: Mi se pare în regulă, este absolut OK, din punctul nostru de vedere este bine așa cum ...

Dl Tulugea: Comisia domniei sale, a propus ca acești bani să fie din bugetul anului 2009?

Dl Lăcătuș: Este perfect așa. Ca să mai precizez încă un lucru, încă o garanție pentru Consiliul Local, am specificat că acești bani îi vom da la urmă. Deci, întâi trebuie să vină cu banii Samusocial din Franța, la PHARE trebuie să vină Ministerul Muncii și după aceea venim și noi cu banii, ca să avem garanția că se finalizează și că într-adevăr beneficiem în Sectorul 6 de acel serviciu. Nu punem noi banii de la început, ca după aceea să tergiverseze cumva ridicarea acelei clădiri.

Dl Tulugea: Vă mulțumesc d-le director. Dl Bâldea, dacă sunteți mulțumit de răspuns sau mai aveți alte întrebări de pus vis-a-vis de proiectul respectiv.

Dl Bâldea: Îi mulțumesc d-lui Director, dar am impresia că întrebarea mea se corelează cu amendamentul colegii de la Comisia Buget Finanțe, da.

Și conduc spre urgența acestei investiții.

Dl Tulugea: Dacă nu mai sunt alte amendamente sau discuții, supun votului dvs. amendamentul propus de către d-ra Ciulei. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 1.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 4 al ordinei de zi: “Proiect de hotărâre cu privire la trecerea

Căminului de Bătâni “Floare Roșie” în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 6”.

Avem la dosar punctul de vedere al Secretarului, Expunerea de motive semnată de

dl Primar, Raportul de specialitate al D.G.A.S.P.C. semnat de dl Marius Lăcătuș, precum și extrase din actele normative care susțin acest proiect de hotărâre, Raportul Comisiei de specialitate care este favorabil.

Dacă nu sunt discuții, trecem la dezbaterea proiectului de hotărâre pe articole.

Dau citire Art.1.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 4.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 5 al ordinei de zi: “Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 a unităților de învățământ preșcolar de pe raza sectorului 6”.

Există discuții?

D -na Petrescu: Vă rog să-mi permiteți, în calitate de om al învățământului, să nu fiu de acord cu acest proiect. Deși, astăzi s-a dezbătut în Comisia de Învățământ destul de aprins, el contravine Legii nr. 84, legii invățământului și niciodată nu voi fi de acord ca unitățile de învățământ preșcolar să treacă în subordinea acestei Direcții de Asistență Socială. Chiar dacă astăzi în comisie s-au făcut tot felul de amendamente de către ceilalți colegi ai mei, eu am fost singura care am votat împotrivă și îmi mențin această hotărâre și în plen.

Dl Tulugea: Informez consiliul că la dosar, pentru acest proiect de hotărâre, există: punctul de vedere al Secretarului Primărie care acesta pune parafa de legalitate a acestui proiect de hotărâre, există Expunerea de motive a Primarului sectorului 6, Raportul de specialitate....

Vă rog să faceți liniște, altfel evacuez sala. V-am spus-o foarte clar, aici nu este iarmaroc. Serviciul Tehnic vă rog să chemați Poliția Comunitară să asiste la ședință. Întrerup ședința. Vă rog doamnă nu v-a dat nimeni cuvântul.

Dl Stana: Vă rugăm frumos doamnă se discută hotărârea, respectați Regulamentul.

Dl Tulugea: Întrerupem ședința până se asigură cadrul legal de desfășurare.

Dl Stana: Vă rugăm frumos, în sedințele de consiliu se ia cuvântul, nu se vorbește haotic.

D -na Nedelcu: Eu sunt cea care, în al cărui Consiliu de administrație sunt, și cu care am colaborat foarte bine. Sunt pentru mulți dintre colegii de aici, fostă colegă și vă rog frumos dacă puteți să păstrați un pic de liniște ca să vă explicăm exact despre ce este vorba. Pentru că dvs. s-ar putea să cunoașteți decât un punct de vedere, știți foarte bine că într-o problemă dată pot să existe mai multe puncte de vedere. Dacă îmi permiteți am să prezint punctul de vedere al Comisiei de Învățământ condusă de mine, colega dvs. Nedelcu Mariana, sunt președinta comisiei. Mai sunt aici colegi de ai noștri: Popescu Adrian membru în Comisia de Învățământ, este d-na Dana Selețchi profesor, secretarul Comisiei de Învățământ, d-na Ioana Neacșu profesor colegă în Comisia de Învățământ, este d-na Conona Petrescu ...

Educatoarele din sector: Dar educatoare câte sunteți?

D -na Nedelcu: Este în funcție de votul dvs. doamnelor nu este decizia noastră. Votul dvs. a oferit Consiliului Local: o educatoare, în prezența d-nei Conona Petrescu care acum este profesor consilier, o învățătoare, în prezența mea care este acum profesor consilier, un profesor de fizică în prezența d-nei Dana Selețchi, un profesor de matematică în prezența d-nei Ioana Neacșu și profesor de matematică în prezența d-lui Adrian Popescu. Aceștia sunt oamenii votați de dvs. deci, nu sunt numiți.

Dar nu acesta este motivul pentru care eu m-am ridicat să vă vorbesc, m-am ridicat să vă vorbesc despre acest proiect de hotărâre și dacă îi permiteți domnului președinte să conducă ședința vă vom da explicațiile suficient de bine ca să puteți înțelege foarte corect. Și nu de la colț și de peste tot, este cel mai corect că ați venit, chiar vă mulțumesc că ați venit. Ar fi fost bine dacă ați fi fost convocați și în mandatul trecut când am avut inițiativă, împreună cu dl consilier Popescu Adrian să oferim celor care ies la pensie cei 25 milioane ca ajutor, cred că știți despre ce este vorba și asta a fost din suflet pentru că suntem cadre didactice și milităm pentru învățământ aici în acest sector. Tot noi am luat inițiativa înființării “Școală după Școală” prin această comisie ca să ajutăm cadrele didactice și copiii din școlile sectorului 6. Inițiativa înființării “Centrului de excelență”, inițiativa educație imaginativă “Focus Focus” ADHD, ce să vă mai spun, sunt o groază de proiecte pe învățământ și dacă ne permiteți să ne continuăm ședința pentru că eu vă respect deoarece sunteți colegii mei și știu ce muncă groaznică faceți, eu vă spun că nu aș putea să mai fiu educator pentru că într-adevăr este mult mai greu să fi educatoare decât profesor. Asta vă zic din proprie experiență și de aceea vă rugăm frumos să aveți un pic de răbdare ca să vă explicăm ce înseamnă acest transfer de clădiri și terenuri, personalul rămâne în continuare cu același statut. Dacă ne permiteți să continuăm, eu chiar acum vroiam să iau cuvântul să vă citesc din lege pasajul care ne permite.

Conform Art. 166 din Legea nr. 84/1995: “se stabilește cadrul general privind administrarea terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat, fie la latitudinea consiliilor locale să stabilească prin intermediul cărei instituții din subordinea acestora se va realiza în mod efectiv administrarea acestor imobile”. Și ca să traduc mai bine, de fapt care a fost scopul acestui proiect de hotărâre, este că noi Consiliul Local am înființat Administrația Școlilor. Care

Administrație a Școlilor trebuia să administreze direct pentru că toate unitățile școlare sunt în administrarea directă a Consiliului Local, da. Noi Consiliul Local am înființat niște direcții și atunci am înființat printr-o hotărâre de consiliu Administrația Școlilor. Fiind înființată printr-o hotărâre de consiliu, nefiind acreditată practic de lege, nu poate accesa fonduri structurale. Între timp a venit această pomană cerească “fondurile structurale”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului este singura instituție din subordinea Consiliului Local, de fapt nu singura mai este și Poliția Comunitară, care s-a înființat prin Hotărâre de Guvern, fiind acreditată este singura care este în măsură să acceseze fonduri structurale pe clădiri și terenuri. Și atunci s-a gândit această formulă de administrare, deci aceeași Mărie, adică consiliul, sub o altă pălărie. Este aceeași chestie. Deci, dvs. primiți în continuare salariul de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București ș.a.m.d.. Ideea este că prin această mutare vin mai mulți bani pentru clădirile în care dvs. faceți procesul de învățământ, nimic altceva doamnelor. Deci, nu există nici o legătură cu titularizarea, nici o legătură cu salarizarea, cu nimic altceva. Sunt clădirile care vor primi bani, este finanțarea ușilor, clanțelor, ce să vă spun mai mult decât atât?

Educatoarele din sector: De ce nu școlile?

D -na Nedelcu: Administrația Școlilor are acest obiect de activitate, nu putem să scoatem tot de la Administrația Școlilor, urmează pasul următor, am vorbit astăzi cu sindicatele, ne întâlnim ca să pregătim marea descentralizare în sectorul 6, automat în acel moment vom putem discuta despre tot ce spuneți dvs., dar școlile, dar celelalte. În acest moment facem acest pas ca să putem să aducem mai mulți bani, pentru că bugetul consiliului sector 6 nu permite o finanțare mai bună a acestor unități școlare. Acesta este purul adevăr, iar ca să putem să trecem mai departe, sunt colegi de ai noștri care au adus amendamente la proiectul de hotărâre inițiat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și vă vom ruga să ascultați amendamentele pe care noi le vom vota sau nu.

Dl Tulugea: Considerați că aveți răbdarea necesară să ascultați dezbaterile care vor urma în cadrul consiliului să ne desfășurăm ședința? Vă mulțumesc.

Observ că din partea Mass Media a venit cineva. Aș ruga să ne spuneți de la ce instituție sunteți?

Mihaela Ignat de la Politica TV.

Dl Tulugea: V-am prezentat documentele care există la dosar și care dau legalitate acestei inițiative și tot la dosar mai sunt și extrase din documentele, actele normative care susțin acest proiect de hotărâre.

Dacă mai sunt discuții pe marginea proiectului în ansamblu, dacă nu mai sunt trecem la dezbatea proiectului de hotărâre pe articole.

Dau citire Art. 1.

Există discuții?

D-na Neacșu: Având în vedere că de fapt noi nu transmitem acum preluarea dreptului de administrare și de fapt numai pe cea de finanțare, aș propune ca Articolul 1 să sune astfel: ”Se aprobă transferul de competență privind finanțarea unităților de învățământ preșcolar de pe raza sectorului 6 de la Administrația Școlilor Sector 6 către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6”.

Dl Tulugea: Este o propunere. Rog inițiatorul proiectului să noteze exact ce propuneri se fac și să vă spuneți punctul de vedere. Alte propuneri?

Dl Bâldea: Eu am înțeles de la distinsa colegă scopul urmărit, să puncteze, sublinieze finanțarea, dar nu se poate scoate din text “administrarea”, chiar acesta este fondul problemei “administrarea”. Este clar că cine administrează are și finanțe. Dar nu trebuie scos din text “administrarea”.

Dl Tulugea: Aveți o formulare? Sau susțineți propunerea făcută de inițiator?

Dl Bâldea: Vă rog să reflectați să vedeți că admițând amendamentul propus în forma pe care le-a prezentat doamna, o să dea naștere unor probleme ulterior.

Dl Tulugea: Deci, să înțeleg că dvs. susțineți forma prezentată în proiectul

propus.

Dl Bâldea: Da.

D-na Petrescu: Țin să amintesc următorul lucru. Conform legii titularul dreptului de administrare este consiliul de administrație a fiecărei unități de învățământ. Este ilegal să se discute la momentul acesta trecerea în administrare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Conform legii aceștia au dreptul de administrare, consiliile de administrație ale unităților de învățământ și nimeni altcineva.

Dl Tulugea: Care sunt subordonate cui?

D -na Petrescu: Sunt subordonate consiliului local, dar dreptul de administrare...

Dl Tulugea: Este foarte important.

D -na Petrescu: Este foarte important. Dar, conform legii prin delegare către consiliile de administrație ale unităților de învățământ. Deci, consiliul local a delegat prin lege la Art. 166 alineatul 4 aceste probleme consiliului de administrație ale unităților de învățământ. Deci, nu putem să discutăm ceva împotriva legii. Aceasta este problema.

Dl Tulugea: Da. Am înțeles. Să nu intrăm în dialog, este o dezbatere.

Dacă mai sunt discuții sau amendamente?

Dl Bâldea: Îmi asum toate replicile ulterioare și interpretările, dar haideți s-o lămurim să nu trecem ușor peste asta. Vă întreb: care va fi relația dintre directorul D.G.A.S.P.C. și președintele consiliului de administrație a unității respective?

D -na Schmutzer: De colaborare.

Dl Tulugea: Este aceeași, care este și acum. De la Administrația Școlilor trecem dincolo și este la D.G.A.S.P.C..

Dl Popescu A: Vreau să lămurim niște treburi ca să înțeleagă colegele dvs. de la grădinițe. În anul 2001 s-a înființat această Administrație a Școlilor care a preluat spre administrare școlile generale, grădinițele, liceele și creșele. Din păcate de la acea perioada și până în prezent nu au reușit să facă niște chestii importante care, dacă erau făcute, acum se permitea ca, consiliul de administrare al unităților scolare să preia în administrare perfect legal această chestie. Adică ce n-a făcut. Trebuia să facă o intabulare, să facă un cadastru, trebuia să emită un titlul de proprietate. Astfel încât în momentul actual dacă aceste documente existau nu se mai putea întâmpla ceea ce s-a întâmplat la Grădinița nr. 195 - Prichindel, unde au venit unii cu titlul de punere în proprietate și au intrat și au dărâmat. Pentru că aveau titlul de proprietate. Ce se vrea cu această hotărâre? Prin D.G.A.S.P.C., să grăbească posibilitatea de a reuși intabularea, cadastru, titlul de proprietate, ca după aceea consiliile de administrație ale unităților respective să poată să preia în deplină legalitate în continuare aceste ... Deci, ca să mergem exact la finalizarea descentralizării. Deci, chestia că trece de la Administrația Școlilor la D.G.A.S.P.C., nu este o chestie care implică absolut nimic nou, este aceeași chestie numai că Administrația Școlilor neputând să-și îndeplinească sarcinile o degrevăm de acestea, o lăsăm să meargă numai pe școli generale și licee și D.G.A.S.P.C.-ul să meargă cât mai rapid pe aceste grădinițe.

D -na Petrescu: Dacă la momentul acesta discutăm transferul dintr-o parte în cealaltă a acestei administrări a unităților preșcolare, de ce nu mergem așa cum dorim, toată lumea la descentralizare? Deci, este o aberație. Nu este un pas, mă mut de colo colo, pentru că directorul administrației unităților de învățământ nu a avut capacitatea, să nu spun mai mult, de a rezolva integral aceste probleme. Cum veniți dvs., nu dvs. în calitatea de consilier pe care o aveți, ci Direcția Generală de Asistență Socială, să preia în administrare aceste unități când nu a avut capacitatea și nu o au de soluționare a problemelor creșelor din Sectorul 6.

Cine îmi spune că la momentul acesta, sunt asigurate locuri în creșele din sectorul 6, spune un neadevăr. Atâta timp cât eu nu văd performanță la această direcție, nu văd cum să poată să preia toate problemele acestor unități de învățământ. Deci, nu suntem de acord. Încă odată spun, și este împotriva legii, vrem să votăm ceva, să fim într-adevăr undeva mai departe decât celelalte sectoare? Haideți să fim de acord cu descentralizarea și să dăm posibilitate și capacitatea acestor consilii de administrație ale unităților să-și rezolve toate problemele cu ajutorul comunității, atunci vedem deschidere din partea consiliului local al Primăriei Sectorului 6.

D -na Nedelcu: Se pare că a început totuși campania electorală.

Dl Tulugea: Haideți să nu exagerăm.

Dl Mutu: Aș vrea să fac o mică paranteză. Colega noastră d-na Conona probabil că se referă la o situație ideală în care vom avea unitățile de învățământ și vom aplica această lege a descentralizării. Însă până atunci pierdem fonduri. Noi acum discutăm de capacitatea de a atrage și cheltui aceste fonduri structurale. Dacă dvs., doamnele care faceți parte și reprezentați aceste unități de învățământ nu înțelegeți că în momentul de față avem capacitatea să atragem fonduri structurale, dar nu avem cum să le utilizăm, nu avem cum să le cheltuim, decât prin această formulă, înseamnă că nu avem nevoie de acești bani. Țineți cont că: Consiliul Local a asigurat pentru unitățile de învățământ fonduri din bugetul local și în 2007 și în 2006 o sumă destul de importantă,

sume destul de mari.

Înțelegeți că în acest moment, singura posibilitate de a dezvolta și de a îmbunătăți sistemul de învățământ în sector este să procedăm la această trecere în administrarea D.G.A.S.P.C.-ului ale acestor unități de învățământ preșcolar ca să putem accesa și pentru acestea bani. Nimeni nu va fi afectat din punct de vedere salarial, dvs. veți fi în continuare retribuiți din fondurile venite pe Direcția de Învățământ. Nu are nici o legătură cu ce facem noi pe parte de administrare, ce bani trebuie să cheltuim, ce geamuri trebuiesc schimbate, ce clădiri trebuiesc făcute, cu ceea ce dvs. dispuneți astăzi ca salariu. Dacă aveți problemele acestea vor fi discutate, cred că d-na Mariana Nedelcu care este și președinta acestei comisii este deschisă la orice fel de discuții. Dar, haideți să nu trecem peste acest punct pentru că până la urmă pentru dvs. facem, nu pentru noi.

Dl Vlădoianu: Aș dori să atrag atenția domnilor consilieri, asupra faptului că actuala conducere a D.G.A.S.P.C. a reușit să atragă deja fonduri și cofinanțări. Unul din aceste proiecte fiind pe ordinea de zi la punctul 3. Eu cred că este mai mult decât benefic trecerea grădinițelor în subordinea D.G.A.S.P.C.-ului.

D -na Nedelcu: Nu pot să nu intervin, pentru că mă doare, când aud afirmația că la D.G.A.S.P.C. nu s-a făcut nimic sau nu se face. Eu știu activitatea acestor oameni de 4 ani de zile. Acești oameni, cel puțin în cadrul Direcției Protecției Copilului, eu îi știu de 4 ani de zile de 5 ani pot să spun, de când lucrez cu ei au accesat un volum destul de mare de fonduri. Au proiecte sociale atât de vaste și atât de multe, nu vreau să-i laud pentru că le cresc coarne. Dar, vreau să spun că într-adevăr acolo se muncește și se muncește cu școala, cu liceul.

Într-adevăr sunt programe sociale. Atenție, nu vorbesc de profesori eu vorbesc de Primărie acum, au fost acuzați că nu se muncește, în D.G.A.S.P.C. se muncește foarte mult.

D-na Neacșu: Vreau să vă spun că ne pare foarte rău, asupra faptului că nu a existat comunicare și transparență în prezentarea și discutarea acestui proiect de hotărâre care vizează o bună parte dintre dvs., cele aflate aici în sală. Eu cred că această măsură de atragerea fondurilor structurale este necesară și binevenită. Și spun acest lucru nu pentru că școlile generale și liceele nu au nevoie de investiții în acest moment, dar pentru grădinițe aceasta este o oportunitate reală, de care ar fi foarte bine să se beneficieze. Mai ales că știți foarte bine, suntem sectorul din București care se confruntă cu cea mai mare lipsă de locuri în grădinițe, în raport cu celelalte sectoare. De ce s-a ajuns la această situație, nu este momentul să discutăm acum, dar anul acesta cel puțin, am înregistrat la nivelul Inspectoratului Școlar 5000 de cereri care nu au putut fi onorate.

De aceea, eu împreună cu colegii mei din grupul de consilieri P.S.D. am considerat că dacă această oportunitate există este bine să se profite de ea. Însă, datorită faptului că dvs. cele aici de față care sunteți strict interesate de ceea ce se v-a întâmpla în legătură cu grădinițele în care lucrați, nu ați fost informate și nu ați luat la cunoștință în mod real asupra ceea ce presupune acest transfer de competențe de finanțare de la o instituție aflată în subordinea consiliului local la o altă instituție aflată de asemenea în subordinea consiliului local, noi credem în acest moment că este necesară o perioadă în care dvs. atât prin intermediul consilierilor care răspund de unitățile școlare pe care le conduceți și în care activați, să vină să vă prezinte ce înseamnă acest proiect de hotărâre. Și tocmai de aceea astăzi noi nu vom vota acest proiect, urmând ca dacă el va fi introdus pe ordinea de zi în următoarele ședințe și dvs. veți fi în cunoștință de cauză, fie prin sindicat, fie prin conducerile unităților de învățământ, fie prin consilierii arondați dvs. și veți agrea această idee care în acest moment eu vă spun că este benefică pentru grădinițe, noi atunci vom solicita de data aceasta, intrarea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre și-l vom vota în consecință. Repet, pentru ziua de astăzi, în acest moment noi ne abținem de la vot.

Dl Tulugea: Dacă v-a plăcut filmul, vă accept aplauzele.

Dl Popescu A: Propun Executivului să scoatem de pe ordinea de zi acest

proiect.

Dl Tulugea: Nu se mai poate.

Față de problemele dezvoltate în dezbaterile produse până în acest moment, Executivul, în speță Direcția Generală, dl Marius Lăcătuș dacă are ceva de spus în vederea lămuririi cât mai exacte a tuturor celor care au nelămuriri vis-a-vis de acest proiect.

Dl Lăcătuș: Aș începe prin a spune în primul rând, că în nici un caz nu este afectată catedra nici unui profesor, nici unui educator. Personalul nu este angajat de consiliul local, el este doar finanțat. Este angajat de I.S.M.B.. Nu se schimbă sub nici o formă titulatura, sau altceva în carnetul de muncă al oamenilor. Se referă doar strict la clădire, sincer, nu pot să înțeleg ce legătură are catedra și activitatea didactică cu faptul că noi încercăm să aducem lucruri noi în acea clădire, cu faptul că încercăm vrem să amenajăm mai bine spațiul cu bani care nu sunt de la consiliul local. Iertați-mă, vreau să vă spun, cu toți plătim până la urmă și cred că ar fi bine, să degrevăm un pic consiliul local de anumiți bani care îi putem aduce din afară, fără să plătim nimic pentru ei și este mult mai bine să ni se facă drumuri, că avem și noi mașini, avem și noi pantofi. Nimeni nu este luat de pe funcție, dvs. nu treceți la D.G.A.S.P.C. ca personal, doar clădirea doamnă, atât.

Dl Tulugea: D-na Petrescu, eu cred că ați fost mai mult decât convingătoare.

D-na Petrescu: Vreau să reamintesc. Astăzi în Comisia de Învățământ, decât persoana mea a fost cea care a dat un vot negativ acestui proiect și mă bucur că și consilierii de la P.S.D. au realizat la momentul acesta că nu este oportun acest proiect și oricum grupul P.N.L. va vota împotrivă acest proiect.

Dl Tulugea: Vă rog foarte mult, nu suntem la spectacol.

Supun votului dvs. amendamentul făcut de d-na Neacșu. Vă rog să îl repetați d-na

consilier, personal nu l-am notat.

D -na Neacșu: Așa cum am anunțat în numele grupului P.S.D. renunțăm la amendament și ne abținem la întregul proiect.

Dl Tulugea: Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 5 voturi împotrivă, 16 abțineri și 4 voturi pentru.

D -na Nedelcu: Rog colegii din școli și grădinițe, să citească cu mare atenție proiectul de hotărâre pentru că urmează o dezbatere publică, după care va fi reintrodusă pe ordinea de zi si atunci dvs. veți ști că votăm pentru fonduri structurale și pentru mai binele școlii. Mulțumim.

Dl Tulugea: Toți cei care au nelămuriri vis-a-vis de această inițiativă, trebuie să fiți convinși că este făcută pentru binele dvs. și pentru îmbunătățirea activității din unitățile în care dvs. lucrați. O să vedeți că ne veți mulțumi pentru această inițiativă. Este pe site-ul Primăriei, puteți să-l accesați, intrați în dezbatere.

Dacă vreți să părăsiți sala, luăm pauză 1 minut ca altfel ne perturbați desfășurarea lucrărilor.

Trecem la punctul 6 al ordinei de zi: “Proiect de hotărâre de aprobare a propunerii

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr 181/12.07.2006 privind aprobarea Criteriilor de acces la locuințe și criteriilor de ierarhizare din cadrul Criteriilor cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii”.

Există discuții?

Dl Bâldea: D-le președinte, cred că și forma în care sunt redactate aceste materiale este importantă. Schimbați, mai băgați un cuvânt acolo “acces la locuințe”, da. Deci, pe ușa din spate, pe alee sau pe trotuar, “acces la locuințe”. “Acces la repartiție, la obținere, la.....“acces la locuințe”. Nu sună românește.

Dl Tulugea: Serviciul Tehnic și cu inițiatorul să-l formulați mai românește. Avem la dosar punctul de vedere al Secretarului, Expunerea de motive semnată de

dl Primar, Referatul de specialitate al Serviciului Spațiu Locativ și cu altă Destinație.

Dacă nu sunt discuții pe proiectul de hotărâre, trecem la dezbaterile pe Articole.

Dau citire Art. 1.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 7 al ordinei de zi: “Proiect de hotărâre privind constituirea

Comisiei pentru examinarea persoanelor care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile”.

Avem la dosar punctul de vedere al Secretarului, Anexa nr. 1, Anexa nr. 2,

Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Gospodărie Locală și Asociații de Proprietari și Avizul Comisiei de specialitate cu 5 voturi pentru.

Dacă nu sunt discuții pe proiectul de hotărâre, trecem la dezbaterile pe Articole.

Dau citire Art. 1 și Anexei nr. 1.

Nu sunt nominalizați.

Dl Bâldea: Mă interesau specialitățile.

Dl Tulugea: Da.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2 și Anexa nr. 2.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 5. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 8 al ordinei de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea calității de administrator de imobile, de către persoane fizice cu domiciliul în Sector 6 - București”.

Avem la dosar punctul de vedere al Secretarului, Regulamentul de organizare și desfășurare, Expunerea de motive semnată de dl Primar, Raportul de specialitate al Direcției Gospodărie Locală și Asociații de Proprietari și Avizul Comisiei de specialitate cu 5 voturi pentru.

Dacă nu sunt discuții pe proiectul de hotărâre, trecem la dezbaterile pe Articole.

Dau citire Art. 1.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 9 al ordinei de zi: “Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului (CTUAT)”.

Există discuții?

Dl Popescu A: Am și eu o întrebare. De ce se modifică componența comisiei? Cine se schimbă?

Poate se schimbă această componență pentru că această comisie a dat un aviz tehnic care a dus la un vot care a dus la contestarea unei hotărâri de consiliu nr. 71/16.07.2008, pentru că această comisie tehnică a uitat să spună că pe terenul pe care a dat aviz tehnic mai era aprobat pe data 25.01.2007 la poziția 8 un P.U.D. cu o parcare supraterană, această comisie a dat avizul.

Dacă această comisie a fost schimbată pentru că nu și-a făcut treaba cum trebuie, este bine venită, dacă s-a schimbat din alte motive, nu știu ce se întâmplă. Deci, de ce a fost schimbată și care sunt autorii?

Dl Vultur: Nu. Comisia nu a fost schimbată pentru treaba aceasta s-a

modificat Legea nr. 350 și în fiecare an se schimbă comisia tehnică. Deci, noi acum am avut inspecție de la Inspecția de Stat și ne-a spus să modificăm comisia tehnică. Și la anul venim cu altă comisie tehnică, în fiecare an se schimbă.

Dl Tulugea: Dacă nu sunt discuții pe proiectul de hotărâre, trecem la dezbaterile pe Articole.

Dau citire Art. 1.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 5.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 5. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 6.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 6. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 7.

Există discuții?

Dl Stan: Aș propune un Articol nou în spiritul conflictelor de interese și a bunului simț. V-aș propune următorul Articol care să sune astfel: “Membrii Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului persoane fizice sau juridice nu pot avea contracte sau colaborări legate de obiectul de activitate al comisiei”.

Adică cu alte cuvinte, n-aș vrea să văd nici un arhitect sau nici o societate din această listă care să propună P.U.D.-uri spre aprobare consiliului local. Apoi ajungem în situația “cine centrează dă și cu capul”.

Dl Tulugea: Domnule Vultur, există precedente în sensul acesta?

Dl Vultur: Cum vrea dl consilier.

Dl Tulugea: Domnule Stan formulați-l încă odată pentru Serviciului Tehnic și să-l notez și eu.

Dl Stan: “Membrii Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, persoane fizice sau juridice nu pot avea contracte sau colaborări legate de obiectul de activitate al comisiei”.

Dl Tulugea: Nu, persoane fizice pentru că ...

Dl Stan: Și juridice, pentru că avem VIRGINIA DESIGN SRL, avem A.C.S. PLAN SRL, ș.a.m.d.

Dl Tulugea: Din Sectorul 6.

Dl Stan: În Sectorul 6. “Membrii Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, persoane fizice sau juridice nu pot avea contracte sau colaborări în sectorul 6 legate de obiectul de activitate al comisiei”.

Dl Tulugea: Dacă nu mai sunt alte discuții, supun votului dvs. amendamentul propus de dl Stan. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Amendamentul d-lui consilier Stan va fi Articolul 7.

Dau citire Art. 7.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 7. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 8 fost Articol 7.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 8. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 10 al ordinei de zi: “Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind amenajarea peisagistică și urbanistică complexă Militari - Zona 1 (perimetrul cuprins între Șos. Virtuții, B-dul Timișoara, Str Arieșul Mare, Str. Baia de Arieș, B-dul Iuliu Maniu”.

Avem 3 indicatori tehnico-economici, vă rog să-mi permiteți să citesc preambulul la primul și după care la cei 2 să citesc doar Zonele.

Dau citire preambulului și Art. 1.

Există discuții?

Dl Avrămescu: Am mai multe întrebări și am câteva solicitări, întrebări către Executiv, referitor la toate cele 3 puncte de pe ordinea de zi: 10, 11 și 12. Prima este legată de ce aceste proiecte de hotărâre nu au fost înaintate spre știință și spre avizare și Comisiei de Urbanism a Consiliului Local? Pentru că toate cele 3 sunt de amenajare peisagistică și urbanistică. În anii trecuți au mai fost astfel de proiecte și am făcut această rugăminte ca, proiectele de amenajare peisagistică urbanistică să treacă spre știință și prin Comisia de Urbanism, având în vedere atribuțiile pe care această comisie le are. Așa cum suntem întrebați, dacă suntem de acord cu o supraetajare sau cu niște retrageri la o locuință privată într-un cartier rezidențial, în momentul în care este vorba de o amenajare complexă a unui perimetru larg cred că, comisia trebuie să aibă un cuvânt de spus.

Uitându-mă pe studiile de fezabilitate, care nu sunt atașate proiectului de hotărâre din cauza dimensiunilor și studiidu-le în timpul pe care l-am avut dispoziție, am o serie de nelămuriri. Precizez: cele 3 proiecte însumează aproximativ 35 milioane de Euro, deci nu sunt jucării, chiar sunt proiecte importante și implică sume considerabile de bani.

Dacă iau Studiul de Fezabilitate referitor la Cartierul Militari - zona 1 spune la un moment dat, referitor la suprafețe de teren pentru care se devoltă parcări noi și identifică aceste suprafețe, în total pentru acestă zonă sunt undeva aproximativ 23 mii m.p.. În prezent sunt ocupate de spații verzi, garaje și platforme betonate. Pe aceste suprafețe se dorește amenajare de parcări noi, parcări supraterane la nivel, nu din acelea înălțate pe nivele.

În alt studiu de fezabilitate sunt date și imagini, nu știu cum se va putea amenaja pe un spațiu, actual spațiu verde ocupat ilegal de o parcare, cum se va putea amenaja o parcare de către Primărie din banii administrației locale. Atunci când sunt identificate problemele, să zicem la parcări, sunt menționate ca probleme doar faptul că suprafața pe care există la această oră parcările este deteriorată. Exemplu: Spațiile de staționare a autovehiculelor sunt prevăzute cu o îmbrăcăminte rigidă din beton de ciment și prezintă aceste tipuri de defecțiuni, dar și partea carosabilă a străzii, dar cu intensitate mult mai accentuată datorită sarcinilor statice produse în majoritatea cazurilor de numărul crescut de vehicule. Acestea sunt problemele referitoare la parcări. Nu faptul, că sunt insuficiente, că sunt amplasate pe spații verzi, că sunt amplasate pe spații de joacă, că sunt amplasate pe trotuare pietonale.

Studiile de fezabilitate, deși unul din ele are și poze făcute în teren, pot fi făcute din birou. Același lucru îmi este indicat și de faptul că pasaje întregi sunt perfect identice, adică sunt copiate dintr-una în alta. Problemele aleilor și străzilor dintre blocuri, studiul identifică câteva probleme, faptul că plouă și apa îngheață. Știm cu toți că aleile sunt deteriorate în marea majoritate de intervențiile făcute la utilități, intervenții la care ulterior nu s-a aplicat și partea finală cea de aducere a terenului la stadiul inițial. Toate gropile, toate deteriorările pe care le întâlnim în alei și pe trotuarele cele importante, care deranjază circulația sunt din cauza unor astfel de lucrări, nu așa cum sunt trecute în studiul de fezabilitate, faptul că: uzura fizică și morală a sistemului rutier existent, vizibilă prin multitudinea defecțiunii întâlnite se datorează într-o mică proporție traficului fiind provocate în principal de acțiunea apelor pluviale, de infiltrații și a temperaturilor, în condițiile lipsei lucrărilor de întreținere curentă. Deci, a plouat până s-a spart betonul.

Tot în studiul de fezabilitate ne sunt prezentate în detaliu cu fotografii, propunerile de plantări de arbori și ni se arată care este aspectul unui tei, unui brad, unui castan, dar la capitolul mobilier urban, amenajare locuri de joacă, ș.a.m.d., nu este prezentat nici măcar un exemplu, o propunere pentru așa ceva.

În unul din studiile de fezabilitate, se spune că: la solicitarea beneficiarului s-a cercetat la identificarea amplasărilor pistelor de biciclete, rămâne la nivel de frază, în tot restul studiului nu mai sunt menționate pistele de biciclete, nu se spune am identificat, n-am identificat, există posibilitatea, nu există posibilitatea. Planșele care sunt atașate la studiul de fezabilitate, cel referitor la Cartierul Militari și care presupune o investiție de doar 24 milioane de Euro, din acele planșe și care sunt destul de multe, nu se înțelege nimic. Nu are nici unul din ele, o legendă referitoare la ceea ce este pus pe planșă, sunt H-uri, sunt prezentate niște propuneri dar nu arată cum se leagă de partea descriptivă din prima parte a proiectului. Asta este valabilă pentru planurile la 2000, la 1000 și la 500 pe care m-am uitat. Plus de asta, există greșeli. De exemplu: suprafața carosabilă este prezentată cu verde, deși în plan este prezentată cu gri. Sincer, par făcute de mântuială pentru a avea bifată partea de studiu de fezabilitate.

Ținând cont că 2 din cele 3, urmează să fie folosite pentru a aplica pe fonduri structurale și se dorește chiar să se aplice cu succes, eu cred că mai necesită un picuț de atenție, un picuț de lucru. Rog Executivul să solicite completări la aceste studii de fezabilitate, măcar în ceea ce privește corectarea greșelilor și erorilor prea vizibile din ele.

Dl Huștea: La comisie săptămâna trecută nu au fost nici un fel de interpelări vis-a-vis de aceste proiecte. Primul aspect.

Dl Avrămescu: Care comisie?

Dl Huștea: Comisia Buget Finanțe.

Dl Avrămescu: Eu vorbeam de Comisia de Urbanism.

Dl Tulugea: Sunt puși în discuție indicatorii tehnico-economici.

Dl Huștea: Sunt indicatori tehnico-economici care sunt dezbătuți în cadrul Comisiei Buget Finanțe.

Dl Avrămescu: Indicatorii tehnico-economici rezultă, bănuiesc, din studiile de fezabilitate. Eu am vorbit de studiile de fezabilitate, nu am intrat în partea de indicatori, dacă vreți intru și în partea de indicatori.

Dl Tulugea: Te rog, ai milă de noi. Nu mai intra.

Dl Avrămescu: Este vorba de 35 milioane de Euro, sincer nu este de glumă.

Dl Tulugea: Haideți să-l lăsăm pe dl director Huștea.

Dl Huștea: Doi la mână, două din aceste proiecte fac referire la ...

Dl Avrămescu: Mai ziceți-mi odată unu la mână.

Dl Huștea: Ce v-am spus mai devreme.

Dl Tulugea: Haideți să nu facem dialog, dl Director va ascultat pe dvs., lăsați-l să vă explice.

Dl Huștea: În al doilea rand, indicatorii, pentru două dintre aceste proiecte de hotărâri, au fost aprobați în ianuarie 2007. Noi acum, nu am făcut decât să-i actualizăm. Legea prevede obligativitatea pentru studiile de fezabilitate mai vechi, să nu existe indicatori mai vechi de 11 luni. Ținând cont că la depunerea cererii noastre la Unitatea de Implementare, până la validare trec minim 6 luni de zile, avem interesul să nu depășim această limită de 11 luni. De aceea, acum am supus iarăși Consiliului Local aprobarea indicatorilor. Repet, a indicatorilor actualizați.

Cum ați sesizat dvs. este foarte bine, este vorba de 21 milioane de Euro, bani pe care încercăm să-i accesăm din Programul Operational Regional. Studiile de fezabilitate pe care dvs. le credeți făcute în grabă, vreau să vă spun că, au toate avizele necesare, inclusiv avizul de la Mediu. Deci, nu înțeleg punctul dvs. de vedere. Singura problemă care se pune, este doar necesitatea actualizării prețurilor.

Un singur proiect, referitor la Zona din Militari partea stângă când se iese pe Autostradă, face referire la niște indicatori noi. Deoarece, zona respectivă până acum a fost supusă înlocuirilor de rețele de către APA NOVA și DISTRIGAZ și de abia de acum în colo ne putem gândi la amenajarea ei.

Încă o problemă, să se înțeleagă că studiile de fezabilitate sunt făcute bine și nu din birou sau altfel. Înainte de a se face aceste studii de fezabilitate pe zona respectivă, am avut un contract derulat cu o asociație non-profit din Olanda pe probleme de dezvoltare durabilă și chiar am fost nominalizați ca fiind singurul sector care am prezentat un proiect viabil.

Dl Tulugea: Recomandarea făcută de dl consilier vis-a-vis de o grijă mai

mare față de întocmirea studiilor, nu este deloc de neglijat și trebuie ținut cont de ea. Eu sunt convins că dvs. veți ține cont.

5    5

Dl Bâldea: Am și eu o observație de ordin general. Dacă, considerați că sunt bine venit acum la punctul 1 sau la final, dar o să se plictisească lumea și nu mă mai ascultă. Exact cum a spus distinsul coleg și a revendicat ca aceste proiecte să treacă la Comisia de Urbanism, și noi de la Comisia A.D.P. solicităm să le vedem.

Dl Tulugea: Au fost în mape la consilieri.

Dl Bâldea: Intervenția mea aș vrea să cuprindă ultimele 4 puncte ca problematică.

În campania electorală la o emisiune televizată era dl Darabont și dl Primar și mai erau și alți candidați acolo, mi s-a pus o întrebare: dacă sectorul 6 este un sector murdar, urât sau este un sector curat și frumos. Toți au spus că este un sector curat și poate deveni și mai curat și mai frumos. Această Comisie Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, care îmi place să cred că este instrumentul de lucru al Primarului, care își pune în aplicare un proiect și o perspectivă, cu care s-a angajat și a câștigat și noi suntem echipa lui, indiferent cum s-au stabilit ierarhiile, trebuie să ne respectăm ca atare, trebuie să aibă în vedere un plan de perspectivă și Consiliul Local, deci noi, trebuie să fim puși în temă; ce se întâmplă în Sectorul 6 peste o lună, peste un trimestru, peste un an sau la sfârșit de mandat. Nu cred că vă spun o noutate, am umblat mult în lume și în Europa și pe alte meridiane, dar debandada care se întâmplă în București, cu precădere în Sectorul 6, nicăieri nu am văzut. Vă dau un simplu exemplu: mergeți cu mașina de la Grozăvești până la Lacul Ciurel și vedeți ce se întâmplă pe partea stângă. Se construiesc vilișoare dantelate ca la chinezi, sunt bloculețe, sunt zgârie nori, nu există nicăieri în lume libertatea de a construi fiecare cum vrea și ce vrea. Deci, dreptul la proprietate este sacru, dar încadrarea într-un program de urbanism ...

Dl Tulugea: Eu vă mulțumesc, dar haideți să băgăm toate problemele acestea de ordin general și de principiu la interpelări.

Dl Bâldea: Îmi cer scuze și o să revin.

Dl Tulugea: Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3.

Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 11 al ordinei de zi: “Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind amenajarea peisagistică și urbanistică complexă Militari (perimetrul cuprins între Str. Brașov, B-dul Timișoara, Str. Valea Cascadelor și B-

Page 18 of 21

dul Iuliu Maniu”.

Dau citire Art. 1. Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2. Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3. Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 12 al ordinei de zi: “Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind amenajarea peisagistică și urbanistică complexă Drumul Taberei - zona 1 (perimetrul cuprins între Drumul Taberei, Str. Râul Doamnei, Prelungirea Ghencea și Str. Brașov”.

Dau citire Art. 1. Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 2. Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Art. 3. Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dau citire Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 13 al ordinei de zi: “Întrebări și interpelări”

Dl Mutu: Aș vrea să fac o precizare. Eu din câte știu, toate propunerile și proiectele de hotărâre sunt date spre studiu pentru fiecare comisie și fiecărui consilier. Noi, Comisia de Buget Finanțe, ne-am gândit să dăm aviz pentru aceste puncte întrucât am considerat că sunt sub tutela acestei comisii. Dacă o altă comisie solicită aviz, eu propun altceva, în momentul în care se studiază ordinea de zi, poate să participe la dezbatere prin comisia principală și acolo să discute punctele care consideră că sunt necesare. Dacă avem un punct pe ordinea de zi cu 7 avize de la 7 comisii cred că înnebunim.

Dl Popescu A: În primul rând, aș vrea să ținem cont de faptul că noi vorbim la “întrebări și interpelări” între noi și dacă s-ar putea la următoarea ședință să fie la primul punct, ca să mai rămână și onorații directori și șefi de direcții, că noi întrebăm, noi auzim. Și rog Serviciul Tehnic să înregistreze aceste întrebări și interpelări și să ni se dea răspunsul în scris.

Pentru Direcția de Investiții aș propune ca Grădinița nr. 272, de care răspund împreună cu Consiliul Local, să meargă acolo și să construiască un gard ca să nu mai permită săparcheze cine vrea și cine nu vrea, să blocheze intrarea în grădiniță. Pentru că în acest moment, neexistând acest gard, se blochează intrarea în instituție, în grădiniță: salvare, pompieri și alții.

Aș propune, ca în această curte a Grădiniței nr. 272 să i se asigure un program de investiții pentru iluminatul curții. Este întuneric beznă în această curte.

A doua chestie. Am tot vorbit, tot am zis și o să mai repet. Pe 23.10.2007 printr-o hotărâre de consiliu s-a stabilit ca la Parohia Înălțarea Domnului, de pe Str. Aleea Boteni nr. 7, să i se dea 6 miliarde. Dacă i se dădeau aceste 6 miliarde în acest moment această biserică era aproape terminată, vorbesc la construcție. Având în vedere că o parte din colegii mei au spus să terminăm cu bisericile, dacă ne raportăm că numărul de parohii este de 22 și numărul de terase este de câteva sute și după aceea ne întrebăm ce se întâmplă cu

tineretul nostru din Sectorul 6, aș ruga ca Direcția de Investiții să țină cont, să dea și niște bani la această Biserică Înălțarea Domnului de pe Aleea Boteni.

A treia problemă, la Grădinița nr. 195 - Prichindel, s-a dat printr-o decizie a domnului Adrian Videanu, s-a restituit în natură suprafața de 3702 m.p. în incinta grădiniței. Conform Art. 16 din Legea nr. 10/2001 , cu completările ulterioare, până la o perioadă de 5 ani, de la data emiterii deciziei, nu se putea construi nimic acolo. În acest moment, în această grădiniță, pe un teren de joacă pentru copii care a fost desființat și în care A.D.P. Sector 6 a investit un sac de bani, se construiește un bloc. Aș vrea să știu și eu dacă cei care construiesc acel bloc, au autorizație de construcție, cine le-a dat-o? Cum le-a dat-o? Și dacă construcția este legală?

Legat de această Comisie Tehnică, care dă niște avize de legalitate pentru construcții, pe strada B-dul Timișoara nr. 61A, s-a cerut un PUD de către dl Surugiu Iulian, în care a solicitat construcția unui bloc P+4. Vreau să menționez că nu s-a ținut cont la acest PUD, care a fost votat și care a fost contestat de către asociația de locatari, care nu a primit nimic până în acest moment, nu s-a răspuns dacă s-a dat aviz favorabil de la Prefectură. Și să mi se spună cum s-a putut da acest PUD, de pe data de 25.01.2007 la punctul 8 al ordinei de zi a fost aprobat pe o suprafață din acel punct care intra în acel PUD, construcția unei parcări supraterane. Deci, nu poate să se apuce de acel PUD deoarece conform PUD-ului din 2007, acolo este un drum la parcarea supraterană.

Am făcut către Administrația Școlilor o adresă nr. 652/12.02.2007, la care nu mi s-a răspuns nici până în prezent, prin care solicitam să mi se spună ce se întâmplă cu școlile prinse în reabilitarea Programului BEI. Și arătam că în etapa I au fost cuprinse 8 școli, în etapa II au fost cuprinse 11 școli, în total au fost 19 școli. În momentul de față nici o școală nu este terminată și au trecut 3 ani de când ar fi trebuit să fie gata. Părinții și copiii umblă de nebuni, de ani întregi, de la o școală la alta, pe căldură, pe frig. Când se va termina măcar o școală din acest program de reabilitare, Programul BEI, în sectorul 6? Pentru că din acest motiv și anumite grădinițe sunt mutate și bineînțeles că pe nimeni nu interesează și ne întrebăm ce se întâmplă cu tineretul României, asta se întâmplă cu tineretul României nu mai are cadru legal să-și desfășoare în bune condiții programele instructive,educative.

Ultima problemă. Către Colegiul Airinei, în al cărui consiliu de administrație este dna Nedelcu Mariana, s-a trimis o adresă de la Primăria Sectorului 6, pe data de 07.09.2007, prin care se solicita să se spună situația juridică a clădirii și a terenurilor aferente, pentru că în momentul de față sunt niște documente în care arată că modulul este în contract de comodat, dacă le-a expirat acest contract de comodat, dacă n-a expirat, s-au făcut niște investiții în această unitate școlară din fondurile bugetului local și dacă da, peste o lună, două, trei, să vină ROMTELECOM-ul să spună drept, da, uitați ce am făcut, s-au luat dânșii de mine, se anulează din acest moment toate terenurile și clădirile revin în proprietatea noastră. Trebuie să știm foarte clar ce se întâmplă cu acel teren și clădiri.

D -na Nedelcu: Retrocedarea pe Legea nr 10 nu a fost semnată de dl Videanu, ci de dl Ludovic Orban care era președintele Comisiei pe Legea nr. 10 în acel moment.

Mulțumesc d-lui profesor, că-mi face munca la liceul care dumnealui funcționeză. Știam despre problema pe care a ridicat-o acum și încerc să rezolv problema în măsura în care pot.

Dl Darabont: Vreau să pun o problemă, dar discuția dinainte mi-a dat ideea ca să încep cu cele mai bune urări și gânduri de bine pentru colegii care și-au serbat ieri ziua de onomastică. Colegii și colegele.

Page 20 of 21

Problema pentru care am intervenit, aș dori ca prin intermediul Secretariatului Tehnic, cât mai repede, dar nu mai târziu de sfârșitul lunii în curs, să primesc un material scris din partea Administrației Școlilor, cu privire la condițiile în care a început anul școlar în toate unitățile școlare din Sectorul 6, mai ales cele din programul BEI. Vreau să fie cuprinse, în mod sintetic bineînțeles, toate problemele care au fost de natură să afecteze buna desfășurare sau buna începere a activității școlare în aceste unități.

Dl Bâldea: D-le Președinte, dacă la Sibiu, ședințele Consiliului Local se transmit în direct, am făcut solicitarea să se instaleze un panou pe care să se afișeze toate problemele pe care le discutăm aici. PUD-rile în special în contextul arhitectonic al zonei. Și atunci o să vedeți câte lucruri o să se lămurească, că noi aici le citim, le votăm, nu știm despre ce este vorba și ne întâlnim peste 3, 4 luni de zile cu PUD-uri duble, ceea ce am văzut și pe ordinea de zi, cu retrageri.

O să vă aduc aminte din două în două ședințe de acel panou și de proiector.

Cei care prezintă să-l afișeze.

Dl Tulugea: Dacă nu mai sunt întrebări și interpelări, declar ședința închisă. Vă mulțumesc.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,


Danil Tulugea


Gheorghe Floricică

Redactat: Ștefana Enescu

Page 21 of 21