al ședinței extraordinare din 02.07.2008

Dl Secretar face prezența: sunt 25 de consilieri prezenți și 2 consilieri absenți

(dl Bâldea, dl Vlădoianu).

Înainte de a da cuvântul d-lui Președinte de ședință, supun votului dvs. procesul verbal al ședinței de constituire care a avut loc în data de 20.06.2008. Procesul verbal a fost semnat de către președintele de ședință Marin Flămânzeanu împreună cu cei doi consilieri mai tineri: Manuel Avrămescu, Ștefaniță Prisăcaru și Danil Tulugea care va fi președinte pe următoarele trei luni și contrasemnat de Secretar. Cine este pentru? Se aprobă cu 22 de voturi pentru. Dau cuvântul d-lui Președinte de ședință.

Dl Tulugea D.: Stimați colegi, bună seara! Dau citire Dispoziției nr. 29086/27.06.2008. Ordinea de zi a ședinței de astăzi cuprinde un singur punct: „Proiect de hotărâre privind numărul, denumirea și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6”. Dvs. ați primit dosarul ședinței de astăzi, așa că nu voi mai da citire la toate documentele decât în momentul când ajungem să le discutăm.

Conform cerințelor legale ședința Consiliului de astăzi a fost anunțată în ziarele: România Liberă și Evenimentul Zilei.

De asemenea, vă prezint informarea prezentată de responsabilul pentru relația cu Societatea Civilă, d-na referent Angela Bălan.

Rog, dacă din partea presei participă cineva să spună exact de la ce Instituție de presă sunt. Participă din partea presei Alfa Tv, de la Trustul Realitatea și Politica Tv. De la presa scrisă există cineva? Nu.

Vreau să informez Consiliul, că din partea Prefecturii București participă la lucrările ședinței noastre dl director de Oficiu Prefectural Cezar Teodorescu, care va răspunde de acum în colo de activitatea desfășurată în cadrul Consiliului Local Sector 6.

Vreau să informez Consiliul că la ședință participă Directorii de Direcții, Șefii de Servicii din cadrul aparatului Primăriei și din Serviciile descentralizate, precum și cetățeni ai sectorului 6, lucru care personal pe mine mă bucură și ar fi foarte bine ca de acum în colo din ce în ce mai mulți cetățeni să participe la ședințele Consiliului nostru.

Trecem la punctul de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind numărul, denumirea și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6”.

Există discuții pe marginea propunerii de ordine de zi? Dacă nu, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Se aprobă cu 25 de voturi pentru.

După cum știu consilierii mai vechi și după cum dvs. toți a-ți luat la cunoștință, Consiliul Local Sector 6 are 6 comisii de lucru:

1-    Comisia Buget Finanțe;

2-    Comisia Urbanism, Lucrări Publice și Protecția Mediului;

3-    Comisia Servicii Publice, Comerț, Privatizare și Protecția Consumatorului;

4-    Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Culte, Sport și Agrement;

5-    Comisia Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice și Probleme Sociale;

6-    Comisia Administrarea Domeniului Public și privat, Administrarea Piețelor și Gospodărie Comunală.

Din informațiile pe care le am, am înțeles că formațiunile politice componente ale

Consiliului Local au ajuns la o înțelegere privind componența acestor comisii. Pentru economia timpului, cât și pentru eficiența activității noastre de astăzi, aș ruga liderii nominalizați de către formațiunile politice să facă propunerile respective pentru fiecare comisie. Înainte de a face aceste propuneri, v-aș ruga să aprobăm componența numerică a comisiilor. Am înțeles că există o unitate de puncte de vedere, ca aceste comisii să fie structurate numericește după cum urmează:

1-    Comisia Buget, Finanțe - 5 membri;

2-    Comisia Urbanism, Lucrări Publice și Protecția Mediului - 5 membri;

3-    Comisia Servicii Publice, Comerț, Privatizare și Protecția Consumatorului - 5 membri;

4-    Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Culte, Sport și Agrement - 7 membri;

5-    Comisia Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice și Probleme Sociale - 5 membri;

6-    Comisia Administrarea Domeniului Public și Privat, Administrarea Piețelor și Gospodărie Comunală - 5 membri.

Dacă sunt discuții pe marginea acestei propuneri? Dacă nu sunt alte propuneri, supun votului dvs. propunerea făcută. Cine este pentru componența comisiilor cu cifrele anunțate? Se aprobă cu 25 de voturi pentru.

Rog reprezentanții partidelor politice să facă propunerile pentru fiecare comisie. Reprezentantul Partidului Democrat Liberal.

Dl Mutu: Din partea P.D.-L. propunerile pentru componența comisiilor este

următoarea:

Comisia 1 - Mutu Gabriel, Ivorschi Ilie, Popescu Marius;

Comisia 2 - Lupulescu Gabriel, Gheorghe Eugen, Prisăcaru Ștefăniță;

Comisia 3 - Buznicea Cristinel;

Comisia 4 - Nedelcu Mariana, Buznicea Cristinel, Tulugea Danil;

Comisia 5 - Văduva Silviu, Vlădoianu Călin;

Comisia 6 - Vlădoianu Călin.

Dl Tulugea: Vă mulțumesc. Partidul Social Democrat.

Dl Darabont: Din partea P.S.D. propunerile pentru comisiile pe domenii de specialitate ale Consiliului Local Sector 6 sunt următoarele:

Comisia 1 - Ciulei Daniela;

Comisia 2 - Stan Sorin;

Comisia 3 - Darabont Dan, Neacșu Ioana, Surulescu Aurelia;

Comisia 4 - Neacșu Ioana, Selețchi Emilia;

Comisia 5 - Darabont Dan, Moisă Constantin;

Comisia 6 - Flămânzeanu Marin, Gabor Doru.

Dl Tulugea: Vă mulțumesc. Partidul Național Liberal.

Dl Dina: Propunerile P.N.L. pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local Sector 6 sunt:

Comisia 1 Comisia 2 Comisia 3 Comisia 4

Comisia 5 Comisia 6


Dina Sorin;

Avrămescu Manuel; Cursaru Paul; Petrescu Conona;

Spiridon Demirel;

Avrămescu Manuel.

Dl Tulugea: Vă Mulțumesc. Partidul România Mare.

Dl Popescu A.: Sunt convins că ceilalți colegi au făcut propuneri de oameni care sunt în specialitate?

Dl Tulugea: Pe cine propuneți d-le Popescu?

Dl Popescu A.: Propunerile P.R.M. pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local Sector 6 sunt:

Comisia 4 - Popescu Adrian;

Comisia 5 - Bâldea Ioan;

Comisia 6 - Bâldea Ioan.

Dl Tulugea: Vreau să vă fac mențiunea că la comisia juridică au fost făcute deja 5 propuneri. Dacă dvs. susțineți și vreți neapărat ca dl Bâldea să facă parte și din comisia 5, o să trebuiască să trecem la vot secret, cu buletine de vot. La comisia 6, unde știu că dânsul și-a manifestat dorința de a participa este exact a cincea propunere și am fi în grafic cu toate discuțiile purtate până acum.

Dl Popescu A.: Dacă nu sunt locuri, îmi retrag propunerea ca dl Bâldea să facă parte și din comisia 5.

Dl Tulugea: Ați auzit propunerile tuturor partidelor, dacă sunt discuții pe marginea acestor propuneri? Dacă nu sunt, supun votului dvs. componența nominală a comisiilor de specialitate.

Dl Popescu A.: Înainte de a supune la vot, puteți să-mi spuneți și mie cine face parte din comisia de învățământ? Știu că d-na Nedelcu este învățătoare, dl Buznicea Cristinel?

Dl Tulugea: Personal nu le-am cerut C.V-ul oamenilor!

Dl Popescu A.: Doream acest lucru ca o informație.

Dl Tulugea: Știu că d-na Petrescu lucrează în învățământ. Cred că nu este nici unul care să nu lucreze în învățământ.

Dl Popescu A.: Dvs. nu lucrați în învățământ, cred că nici dl Buznicea!

Dl Tulugea: Da, dar suntem dornici de a învăța.

Supun votului dvs. propunerile făcute pentru componența comisiilor. Cine este

pentru? Se aprobă cu 24 de voturi pentru și un vot împotrivă.

Page 3 of 5

Luăm o pauză pentru alegerea președinților și secretarilor comisiilor de specialitate. Domnii și doamnele consilieri și-au stabilit funcțiile în comisiile de specialitate,

componență care va fi prezentată în anexa la proiectul de hotărâre.

Dă citire preambulului proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi: „Proiect de

hotărâre privind numărul, denumirea și componența Comisiilor de specialitate ale

Consiliului Local Sector 6”.

Dă citire Anexei la proiectul de hotărâre. Așa după cum am spus, această Anexă

este rezultatul alegerilor pe care dvs. le-ați stabilit în cadrul comisiilor respective.

Comisia nr. 1 -

Buget, Finanțe.

1. Președinte:

Mutu Gabriel

2. Secretar:

Ciulei Daniela

3. Membru:

Ivorschi Ilie

4. Membru:

Popescu Marius

5. membru:

Dina Mihai Sorin

Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. comisia nr.

1 în forma prezentată. Cine

este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Comisia nr. 2 -

Urbanism, Lucrări Publice și Protecția Mediului.

1. Președinte:

Lupulescu gabriel

2. Secretar:

Avrămescu Manuel

3. Membru:

Gheorghe Eugen

4. Membru:

Prisăcaru Ștefăniță

5. Membru:

Stan Sorin

Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. comisia nr.

2 în forma prezentată. Cine

este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Comisia nr.

3 - Servicii Publice, Comerț,

Privatizare și Protecția

Consumatorului.

1. Președinte:

Neacșu Ioana

2. Secretar:

Cursaru Paul Gabriel

3. Membru:

Buznicea Cristinel

4. Membru:

Darabont Dan

5. Membru:

Surulescu Aurelia

Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. comisia nr. 3 în forma prezentată. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Comisia nr. 4 - învățământ, Sănătate, Cultură, Culte, Sport și Agrement.

1.

Președinte:

Nedelcu Mariana

2.

Secretar:

Selețchi Emilia Dana

3.

Membru:

Buznicea Cristinel

4.

Membru:

Tulugea Danil

5.

Membru:

Petrescu Conona

6.

Membru:

Neacșu Ioana

7.

Membru:

Popescu Adrian

Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. comisia nr. 4 în forma prezentată. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Comisia nr. 5 - Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice și probleme

Sociale.

1.

Președinte:

Văduva Silviu

2.

Secretar:

Moisă Constantin

3.

Membru:

Vlădoianu Silviu

4.

Membru:

Darabont Dan

5.

Membru:

Spiridon Demirel

Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. comisia nr. 5 în forma prezentată. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Comisia nr. 6 - Administrarea Domeniului Public și Privat, Administrarea Piețelor și Gospodărie Comunală.

1.    Președinte:    Avrămescu Manuel

2.    Secretar:    Flămânzeanu Marin

3.    Membru:    Vlădoianu Călin

4.    Membru:    Gabor Doru

5.    Membru:    Bâldea Ioan

Există discuții? Dacă nu, supun votului dvs. comisia nr. 6 în forma prezentată. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dacă nu mai sunt discuții, supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Cu aceasta, ședința noastră de astăzi a luat sfârșit.

Vă mulțumesc!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,


Danil Tulugea


Gheorghe Floricică

Redactat: Petruța Tănase

Page 5 of 5