Hotărârea nr. 9/2008

HCL 9 din 12.02.2008 -Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală – ANEXA la HCL 9 – 12.02.2008

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.