Hotărârea nr. 76/2008

HCL 76 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvențiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuințe, conform O.U.G. nr. 51/2006 - actualizată pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 6 și Referatul de specialitate al Serviciului Evidența Patrimoniu Sector și Întocmire Documentații;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local sector 6;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 51/2006 - actualizată pentru aprobarea

Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, ale Ordinului nr. 166/2007 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative și al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală;

În baza art. 45, alin. (1) și art. 81, alin. (4) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aprobă listele nominale cu persoanele prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre, în vederea acordării subvențiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuințe, conform O.U.G. nr. 51/2006 - actualizată, pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală.

Art. 2: Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va face de Primarul sectorului 6, Comisia stabilită în urma H.C.L.S. 6 nr. 355/2006 prin Dispoziția Primarului sectorului 6 nr. 1378/2006, Serviciul Evidență Patrimoniu Sector și Întocmire Documentații și Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    În temeiul Art. 47

din Legea nr. 215/2001

Ancuța Sorina Comănici    CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

SECRETAR,

Gheorghe Floricică

Nr.: 76

Data: 17.04.2008

Anexa nr. 1

la H.C.L.S. 6 nr. 76/17.04.2008

Lista nominala

cuprinzand propuneri valoare subventii privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala prin credit ipotecar - conform prevederilor O.U.G. nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Nr.

crt.

Nume, prenume

Nr. inreg./data

Valoare locuinta cf. Deviz General

Valoare

credit

ipotecar

Euro

Curs

lei/euro la data

incheierii contractul ui de credit ipotecar

20% din valoarea locuintei cf. O.U.G. nr. 51/2006

Propunere valoare subventie cf. O.U.G. nr. 51/2006

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

1.

Vasilachi Raluca

3394/04.02.2008

131671,83

39622,00

32000

3,3232

26334,36

7924,40

26334,36

7924,40

2.

Bratucu Bogdan George

3704/06.02.2008

143876,41

41164,00

18000

3,4952

28775,28

8232,80

28775,28

8232,80

3.

Stancurel

George-Garbriel

4416/13.02.2008

147475,31

46696,00

36500

3,1582

29495,06

9339,20

29495,06

9339,20

4.

Moise George-Razvan

4462/13.02.2008

91473,27

28684,00

23000

3,1890

18294,65

5736,80

18294,65

5736,80

5.

Toader Cristian

4591/14.02.2008

136980,93

39143,00

24000

3,4995

27396,19

7828,60

27396,19

7828,60

6.

Similean Irina

4717/15.02.2008

68854,01

19712,00

56500

3,4930

13770,80

3942,40

13770,80

3942,40

7.

Ancuta

Alexandru-

Adrian

5150/20.02.2008

195181,04

61101,00

50000

3,1944

39036,20

12220,20

31944,00

10000,00

8.

Ciobanuca

Cornel Marian

5236/20.02.2008

116888,13

36814,00

30100

3,1751

23377,63

7362,80

23377,63

7362,80

9.

Zidaru Argentina Elena

5237/20.02.2008

122836,94

37543,00

30700

3,2719

24567,39

7508,60

24567,39

7508,60

10.

Catrinoiu

Dumitru-Horia

5533/25.02.2008

193154,93

60710,00

48000

3,1816

38630,99

12142,00

31816,00

10000,00

11.

Tudor Mihai-Cristian

5865/26.02.2008

97292,69

29827,00

24400

3,2619

19458,54

5965,40

19458,54

5965,40

12.

Rusescu Marius Catalin

5866/26.02.2008

212514,50

64882,00

46000

3,2754

42502,90

12976,40

32754,00

10000,00

13.

Predescu Anca-Dorina

6091/28.02.2008

130440,84

39867,00

25000

3,2719

26088,17

7973,40

26088,17

7973,40

14.

Puscoci Andrei-George

6257/29.02.2008

123433,59

39086,00

32000

3,1580

24686,72

7817,20

24686,72

7817,20

15.

Manescu

Ramona Elena

6396/03.03.2008

129465,33

38951,00

31900

3,3238

25893,06

7790,20

25893,06

7790,20

16.

Antohe Cezar

6427/03.03.2008

113620,62

34010,00

33000

3,3408

22724,12

6802,00

22724,12

6802,00

17.

Cernica Tantica

6696/05.03.2008

99433,52

30341,00

23151

3,2772

19886,70

6068,20

19886,70

6068,20

18.

Balaban Emil

6855/06.03.2008

90886,99

28597,00

23433

3,1782

18177,40

5719,40

18177,40

5719,40

19.

Arsene Liliana

6856/06.03.2008

121546,21

38746,00

23700

3,1370

24309,24

7749,20

24309,24

7749,20

20.

Micu Ionela Senica

6952/10.03.2008

117150,34

33632,00

30234

3,4833

23430,06

6726,40

23430,06

6726,40

21.

Nicula Paul

Tudor

7065/10.03.2008

109196,49

29818,00

25174

3,6621

21839,30

5963,60

21839,30

5963,60

22.

Teiusanu

Cristian Dumitru

7274/12.03.2008

121673,62

36193,00

35000

3,3618

24334,72

7238,60

24334,72

7238,60

23.

Radu Daniel Catalin

7376/12.03.2008

223047,31

63777,00

24490

3,4973

44609,46

12755,40

34973,00

10000,00

24.

Chirvase

Dumitru Daniel

7505/13.03.2008

95998,21

29469,00

23998

3,2576

19199,64

5893,80

19199,64

5893,80

25.

Taran Anca Mihaela

7668/17.03.2008

116537,13

35718,00

8000

3,2627

23307,43

7143,60

23307,43

7143,60

26.

Craciunescu Cristian Mihail

7699/17.03.2008

307762,29

89724,00

57800

3,4301

61552,46

17944,80

34301,00

10000,00

PREȘEDINTE COMISIE - STELA TOMOEA - Sef Serviciu - Serviciul Evidenta Patrimoniu

MEMBRII,    MIRCEA PAVEL - Referent - Serviciul Autorizatii Construcții

CATALIN TIMOFTE - Consilier - Serviciul Economic CLAUDIA PAULA BADICA - Consilier Juridic - Serv. Adm. Publica MANUEL AVRAMESCU - Consilier - Consiliul Local sector 6 MIRELA GABRIELA STOENESCU - Consilier - Consiliul Local sector 6 MIHAI BOGDAN DIACONU - Consilier - Consiliul Local sector 6

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ancuța Sorina Comănici