Hotărârea nr. 7/2008

HCL 7 din 12.02.2008 -Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor instituţionalizate în Căminul de bătrâni “Floare Roşie”

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.