Hotărârea nr. 69/2008

HCL 69 din 31.03.2008 -Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.