Hotărârea nr. 68/2008

HCL 68 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Uverturii nr. 69 B”, sector 6 pentru construire servicii pe un teren în suprafaţă de 294,59 m.p., proprietate particulară persoane juridice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.