Hotărârea nr. 67/2008

HCL 67 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungire Ghencea nr. 167- lot III şi IV”, sector 6, pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 696 m.p., proprietate particulară persoane fizice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.