Hotărârea nr. 66/2008

HCL 66 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungire Ghencea nr. 38-40”, sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 3.900,03 m.p., proprietate particulară persoană juridică

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.