Hotărârea nr. 65/2008

HCL 65 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Piscul Crăsani nr. 2D”, sector 6 pentru construire locuinţă şi servicii pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., proprietate particulară persoane fizice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.