Hotărârea nr. 64/2008

HCL 64 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Mărgelelor nr. 25”, sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 256 m.p., proprietate particulară persoane fizice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.