Hotărârea nr. 63/2008

HCL 63 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Furcii nr. 13A”, sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 989,41 m.p., proprietate particulară persoane fizice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.