Hotărârea nr. 62/2008

HCL 62 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Cricovului nr. 100”, sector 6 pentru construire locuinţă colectivă pe un teren în suprafaţă de 610,04 m.p., proprietate particulară persoane fizice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.