Hotărârea nr. 61/2008

HCL 61 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum La Roşu nr. 28C”, sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 390,67 m.p., proprietate particulară persoane fizice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.