Hotărârea nr. 60/2008

HCL 60 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Dreptăţii nr. 1 F”, sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 701,18 m.p., proprietate particulară persoane juridice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.