Hotărârea nr. 59/2008

HCL 59 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Dezrobirii nr. 114D-114C”, sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 210,54 m.p., proprietate particulară persoană fizică

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.