Hotărârea nr. 58/2008

HCL 58 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Blandiana nr. 26”, sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de comerţ, pe un teren în suprafaţă de 428,59 m.p., proprietate particulară persoane fizice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.