Hotărârea nr. 57/2008

HCL 57 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul 1 Mai nr. 51-55”, sector 6 pentru construire spaţii comerciale şi sediu bancă, pe un teren în suprafaţă de 33.966,05 m.p., proprietate particulară persoane juridice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.