Hotărârea nr. 56/2008

HCL 56 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Bacriului nr. 57-59”, sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 921 m.p., proprietate particulară persoane fizice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.